АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА 2014 РІК
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
За даними та методикою розрахунків
Головного управління статистики у Вінницькій області

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області у січні-грудні 2014 року індекс промислового виробництва склав 105,3% до відповідного рівня 2013 року, а виробництво у грудні 2014 року збільшилось на 15,4% у зрівнянні з груднем 2013 року. Слід зазначити, що у грудні відбулось падіння рівня промислового виробництва на 14,6% у зрівнянні з попереднім, листопадом 2014 року.
Серед областей України Вінницька область за результатами роботи підприємств промисловості за 2014 рік посідає 4 місце (індекс промислової продукції по Україні становить 89,3%).
У грудні 2014 року порівняно з листопадом поточного року обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості зменшились на 23,0%, а на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – збільшились на 22,3%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з 2013 роком обсяги промислового виробництва збільшились на 29,0%. У переробній промисловості приріст становив 8,9% (за рахунок збільшення обсягів у виробництві харчових продуктів та напоїв – на 21,5%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,2%). У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги не досягли рівня 2013 року на 8,5%.
За 2014 рік вироблено 5444,4 млн. кВт. год електроенергії, що на 9,7% менше рівня попереднього року.
За січень – листопад 2014 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 25447,7 млн. грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (75,2%) припадає на переробну промисловість, з неї: 57,4% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 4,9% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 3,5% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,4% – на машинобудування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 22,5% продукції.
В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 58,8% займали споживчі товари короткострокового використання, 14,9% –товари проміжного споживання, 2,6% – інвестиційні товари, 0,9% – споживчі товари тривалого використання та 22,8% – енергія.
У промисловості 15 районів та містах Козятин і Хмільник питома вага реалізації споживчих товарів короткострокового використання перевищує середньообласний рівень.
В реалізації товарів проміжного споживання найбільша частка (55,5–100,0%) в Калинівському, Вінницькому, Козятинському, Тиврівському, Жмеринському, Піщанському, Могилів-Подільському, Погребищенському та Теплицькому районах.
По інвестиційних товарах найбільша реалізація у Ямпільському (63,7%) і Барському (36,1%) районах та містах Жмеринка (56,2%) і Могилів-Подільський (36,1%).
Споживчі товари тривалого використання реалізовували 3 райони і міста Вінниця та Хмільник.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у 2014 році започаткували діяльність 5867 новостворених суб’єктів господарювання, що на 7,0% менше порівняно з 2013 роком, із яких 1192 - юридичні особи (на 19,7% більше) та 4675 - фізичних осіб-підприємців (на 12,0% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 14419 суб’єктів господарювання (449 - юридичних осіб та 13970 – фізичних осіб-підприємців), що в 2,1 рази більше порівняно з 2013 роком.
(З 7 липня 2014 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за заявницьким принципом». Змінами передбачено, що припинення підприємницької діяльності ФОП здійснюється негайно після отримання державним реєстратором від фізичної особи відповідної заяви (у формі реєстраційної картки), без права контролюючих органів перешкоджати процедурі закриття. Відповідно до положень зазначеного Закону, скасовано вимоги до фізичної особи-підприємця при припинені підприємницької діяльності, щодо надання будь-яких довідок від контролюючих органів, вимог проходження певних перевірок, надання звітності, документів і т.п. Подібні вимоги не можуть перешкоджати реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.)
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 585, або 49,1% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, у Вінницькому районі – 68 або 5,7%, у Немирівському – 39 або 3,2%, у Калинівському - 35 або 2,9% , у Хмільницькому районі – 32 або 2,6%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (5,9% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Калинівському (3,6%), Бершадському (3,4%), Тульчинському (3,2%), Гайсинському районі (3,0%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (33,8%) та м.Могилів-Подільському (2,6%).

При цьому, сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у 2014 році становить 1078,6 млн.грн., або 25,3% від загальних обсягів надходжень, що на 20,4% більше ніж у 2013 році.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з 2013 роком зросла на 16,6%, або на 101,8 млн.грн. і становить 715,2 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевого бюджету складає 27,4%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), у 2014 році надходжень до бюджету майже на 40,8 млн.грн. більше, ніж у 2013 році, і вони складають242,5 млн.грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
Будівельними організаціями області за 2014 рік виконано будівельних робіт на суму 1138,5 млн. грн. (11 місце серед регіонів України).
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
- роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 83,3% від загального обсягу;
- роботи з капітального та поточного ремонтів – 11,7% та 5% відповідно.
Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:
- на будівництві будівель – 714,4 млн. грн., або 62,7 % від загального обсягу;
- на інженерних спорудах – 424,1 млн. грн., або 37,3 %.

Індекс будівельної продукції у 2014 році порівняно з 2013 роком становив 72,1 % (за оперативними данними статистики).

За 9 місяців 2014 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3842,0 млн. грн. капітальних інвестицій (12 місце серед регіонів України).
У порівняних цінах на 23,5 % менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (18 місце серед регіонів України).
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5 % загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:
у будівлі та споруди – 37,6 % усіх інвестицій;
у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 58,1 %.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,6 % загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 7,8 %.
Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 6,7% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 3,4 %.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 531,3 млн. грн. (13,8 % від загального обсягу), що на 43,6 % менше, ніж у січні-вересні 2013 року.

У січні-вересні 2014 року прийнято в експлуатацію 209,7 тис. кв. м загальної площі житла (7 місце серед регіонів України), у тому числі:
у міських поселеннях – 141,9 тис. кв. м загальної площі житла (67,6 %);
у сільській місцевості – 67,8 тис. кв. м (32,4 %).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла зменшилися на 27,5 % (14 місце серед регіонів України).
Найбільше житла серед районів області (25%) збудовано у Вінницькому районі та місті Вінниця (52,4 %).

Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 106 відвідувань за зміну (Гайсин, Козятин), 25 лікарняних ліжок, дошкільні навчальні заклади на 246 місць (Барський, Вінницький, Калинівський)
За 9 місяців 2014 року введено в експлуатацію 174,8 км газових мереж.
Іноземне
інвестування
У січні–вересні 2014р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 28,3 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 1 жовтня 2014р становив 272,3 млн.дол. США, та в розрахунку на одну особу населення складає 168,6 дол.
Інвестиції надійшли з 49 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування вкладено 237,6 млн.дол. інвестицій (87,2% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 34,7 млн.дол. (12,8%). До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 65,5% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 67,4 млн.дол., Австрія – 45,7 млн.дол., Франція – 31,6 млн.дол., Німеччина – 19,2 млн.дол., Польща – 14,4 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 164,1 млн.дол. (60,2%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної –132,9 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 29,8 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості інвестиційно привабливою протягом усього періоду інвестування залишається харчова промисловість, де зосереджено 70,2 млн.дол.
Також сталою є зацікавленість інвесторів до таких видів економічної діяльності, як: сільське, лісове та рибне господарство – 35,1 млн.дол., виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – 31,9 млн.дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 16,8 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 15,0 млн.дол. (5,5% загального обсягу) прямих інвестицій, що здійснюють операції з нерухомим майном – 9,3 млн.дол. (3,4%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,1 млн.дол. (2,6%).
Вагому частку (47,4%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 129,2 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 37,1 млн.дол. (13,6%), Немирівському – 14,7 млн.дол. (5,4%) та Тульчинському – 14,0 млн.дол. (5,2%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та Липовецький, Барський, Тиврівський, Вінницький райони.
Кредитні ресурси області Згідно із інформацією управління Національного банку України у Вінницькій області в області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 1 січня 2015 року 514 установ 50 банків.
В порівнянні з 01.01.2014 кількість банківських установ по області зменшилась на 17, в тому числі 11 установ 9 банків, які припинили свою діяльність на території області, в зв’язку з запровадженням тимчасової адміністрації та початком процедури ліквідації. Так, за 2014 рік запроваджена тимчасова адміністрація: в лютому - в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», в березні – в ПАТ «БАНК ФОРУМ», в липні - в АТ «ФІНРОСТБАНК», в серпні - в ПАТ «ТЕРРА БАНК», у вересні - в Банк «Демарк» та ПАТ «Грін Банк», а в листопаді – ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» і ПАТ «ВіЕйБі Банк». Разом з тим, за рік на ринку області розпочали діяльність 7 установ 6 нових банків. Зокрема, це установи ПАТ КБ «СТАНДАРТ», ПАТ «ПРОФІН БАНК», ПАТ Банк «ТРАСТ», ПАТ «АВАНТ-БАНК», ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
В порівнянні з відповідною датою минулого року офіційний курс гривні до долара США збільшився на 97,3%, що призвело до відповідної переоцінки кредитних вкладень та залучених ресурсів в іноземній валюті.
За січень - грудень 2014 року залучено депозитів на загальну суму майже 17,8 млрд. грн., що на 4,9 млрд.грн. або 38,2% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Більшу частину залучених за звітний період коштів складали кошти в національній валюті – 68,5% або більше 12,2 млрд.грн. (за січень - грудень 2013 року відповідно – 69,5% та 8,96 млрд.грн., ).
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених з початку поточного року коштів складала 80,9% або 14,4 млрд.грн., в тому числі 10,3 млрд.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у 2014 році у національній валюті складала 19,6% річних, в іноземній – 8,8% річних (у 2013 році – 18% річних та 7,4% річних, відповідно).
Водночас, середні процентні ставки за якими залучались депозити суб’єктів господарювання, у грудні 2014 року, становила 11,2% річних (у грудні 2013 року – 15,6% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб без урахування нарахованих витрат в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 263,6 млн.грн. або на 3,6% і станом на 01.01.2015 року становив 7,6 млрд.грн., однак це на 138,7 млн.грн. менше в порівнянні з 01.12.2014 року.
Станом на 01.01.2015 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили більше 6,3 млрд.грн., що на 60,4 млн.грн. або на 1,0% більше в порівнянні з 01.01.2014 року. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 83,1%.
Заощадження населення в національній валюті станом на 01.01.2015 року становили більше 4,32 млрд.грн., або 56,7% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.01.2014 року вони зменшились на 472,9 млн.грн. або на 9,9%. Сума вкладів в іноземній валюті за рік збільшилась на 736,5 млн.грн. або на 28,7% і склала на звітну дату 3,3 млрд.грн. ( у доларовому еквіваленті зменшилась на 34,8%).
Залишки коштів суб’єктів господарювання на поточних рахунках станом на 01.01.2015 року складали 1,70 млрд.грн. Депозити юридичних осіб в порівнянні з їх рівнем станом на 01.01.2014 року збільшились на 373,7 млн.грн. або на 74,0% і на звітну дату складали 878,6 млн.грн., що на 32,4 млн.грн. більше в порівнянні з даними на 01.12.2014 року.
Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень - грудень 2014 року видано кредитів на загальну суму майже 5,7 млрд.грн., що на 220,3 млн.грн. або 3,7% менше видачі за відповідний період минулого року.
У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 91,9% або більше 5,2 млрд. грн., а середня вартість - 21,9% річних. В іноземній валюті було видано 461,4 млн. грн. під 10,7% річних.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт” (2,2 млрд.грн.), в загальній сумі виданих кредитів становила 38,9% .
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень - грудень 2014 року, складали майже 4,7 млрд.грн., що на 126,5 млн.грн. або на 2,6% менше видачі за січень - грудень 2013 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих за звітний період на термін більший за 1 рік, складала майже 1,37 млрд. грн., в тому числі 780,5 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
Підприємствам агропромислового комплексу області з початку 2014 року надано кредитів на загальну суму 740,3 млн. грн. (на 343,7 млн.грн. або на 31,7% менше відповідного періоду 2013 року), з них сільгоспвиробникам – 434,5 млн. грн. (відповідно на 278,2 млн. грн. або на 39% менше). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.01.2015 року склала 930,2 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість - 44,3 млн. грн., пролонгована – 18,9 млн. грн.
Органам державної влади протягом 2014 року було видано кредитів на суму 145,9 млн.грн., в той же час за аналогічний період минулого року зазначеній категорії позичальників кредити не надавались.
Кредити, надані фізичним особам за січень - грудень 2014 року, склали 863,4 млн.грн., що на 239,5 млн. грн. або на 21,7% менше видачі в цілому за 2013 рік.
Обсяг кредитних вкладень в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 992,9 млн.грн. або на 20,5% і станом на 01.01.2015 року становив 5,83 млрд.грн., що на 6,6 млн.грн. більше в порівнянні з даними на 01.12.2014 року.
Кредитні вкладення в іноземній валюті за рік збільшились на 1,02 млрд.грн. або 76,7% (у доларовому еквіваленті зменшились на 10,4%) і на звітну дату складали більше 2,34 млрд.грн., що становить 40,2% всіх кредитних вкладень (станом на 01.01.2014 року складали 27,4%).
Водночас обсяг кредитних вкладень в національній валюті в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшився на 24,1 млн.грн. або 0,7% і їх сума станом на 01.01.2015 склала більше 3,5 млрд.грн.

Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2014 року № 719 з 13 листопада 2014 року була встановлена облікова ставка в розмірі 14,0% річних (+7,5 відсоткових пункти до рівня, який діяв станом на 01.01.2014 року і який був встановлений з 13 серпня 2013 року - в розмірі 6,5% річних).
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень-грудень 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ, так і видач із них.
Відповідно до даних управління Національного банку України у Вінницькій області обсяги надходжень готівки до кас банків протягом 2014 року склали більше 37,7 млрд.грн., що на 2,55 млрд.грн., або на 7% перевищує показники 2013 року.
В розрізі статей надходження готівки склали: торговельна виручка 15,4 млрд.грн. (на 1,6 млрд.грн. або на 12% більше, ніж за 2013 рік); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 4,9 млрд.грн. (відповідно на 453 млн.грн., або на 8% менше); від продажу іноземної валюти – 1,7 млрд.грн. (на 847 млн.грн. або на 33% менше); від усіх видів платних послуг – майже 2,6 млрд.грн. (відповідно на 261 млн.грн. або на 9% менше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 41% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень залишилась на 2 відсоткових пункти в порівнянні з відповідним періоду минулого року.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області протягом 2014 року, склали 38,35 млрд.грн. і в порівнянні з рівнем 2013 року зросли майже на 2,2 млрд.грн. або на 6%.
В тому числі в розрізі статей обсяги видачі готівки склали:
- з використанням платіжних карток близько 21,5 млрд.грн. і зріс до рівня 2013 року на 15%, або майже на 2,8 млрд грн.;
- з рахунків за вкладами фізичних осіб – 5,8 млрд.грн. (на 1 млн.грн. менше),
- підкріплення підприємств поштового зв’язку на виплату пенсій – 4,8 млрд.грн. (на 64 млн.грн., або на 1% більше),
- на виплати, пов’язані з оплатою праці – майже 1,3 млрд.грн. (на 31 млн.грн., або на 2% менше),
- на видачу кредитів готівкою – 40 млн.грн. (на 35 млн.грн., або на 48% менше) тощо.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за 2014 рік в порівнянні з 2013 роком зменшились на 246 млн.грн. або на 6% і склали майже 3,7 млрд.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці збільшились на 179 млн.грн. або 3% і склали 7,2 млрд.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 2,2 млрд.грн., що на 948 млн.грн. або на 75% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 876 млн.грн. або в 2,2 рази і склали суму більше 1,6 млрд.грн.
У 2014 році обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 611 млн.грн., проте це на 365 млн.грн. або 37% менше ніж протягом 2013 року. Питома вага емісії у видатках за 2014 рік склала 2%, що на 1 відсотковий пункт менше ніж у 2013 році.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності Зважаючи на зовнішні та внутрішні виклики поточного року, як в цілому по Україні, так і в області, погіршились окремі економічні показники.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-вересень 2014 року фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області (без урахування банків та бюджетних установ, підприємств рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства) становить майже 574,7 млн.грн. збитку, тоді як за 9 місяців 2013 року спрацювали із позитивними результатами діяльності у сумі 384,3 млн.грн. прибутку.
Незважаючи на те що загальний фінансовий результат по області негативний, 66,9% підприємств спрацювали прибутково на суму більше 1015,5 млн.грн. (сума отриманого ними прибутку збільшилась на 19,5%, або на 165,9 млн.грн.) і в порівнянні із досягнутим рівнем за 9 місяців 2013 року частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 2,8 в.п.
Більше 1 мільйону прибутку до оподаткування отримали 97 підприємств області (на 18 підприємств більше відповідного періоду).

В цілому по промисловості отримано негативний фінансовий результат, проте обсяг прибутків прибуткових промислових підприємств області зріс на 13,1%, або на 94,3 млн.грн. і склав 815,6 млн.грн. В той же час, на 6,6 відсоткові пункти зросла частка прибуткових промислових підприємств, яка складає 64,7%.
В цілому прибутково спрацювали підприємства наступних видів промислової діяльності:
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат становить 152,7 млн.грн. прибутку і в порівнянні із відповідним періодом минулого року зріс на 42,3 %, або на 45,4 млн.грн., водночас значно зросла кількість прибуткових підприємств, їх питома вага зросла на 9,6 в.п. і складає 66,7%, а сума отриманого ними прибутку збільшилась на 44,1% і склала 160,8 млн.грн.(+49,2 млн.грн.);
- машинобудування - фінансовий результат за 9 місяців 2014 року - більше 36,5 млн. грн. прибутку, в порівнянні із відповідним періодом попереднього року він зріс на 39,3%, або на 10,3 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств склала 74,1% і зросла на 6,1 в.п.;
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування- фінансовий результат складав 22,7 млн. грн. прибутку, проте проти рівня відповідного періоду попереднього року скоротився у 3,1 рази, або на 47,1 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств скоротилась на 10,6 в.п. і склала 72,7%, обсяг їх прибутку скоротився на 30,7%, або на 22,6 млн.грн. (сума майже 48,5 млн.грн.);
- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – фінансовий результат складає 14,7 млн. грн. прибутку (за відповідний період минулого року він становив 2,8 млн. грн. збитку), водночас значно зросла кількість прибуткових підприємств, їх питома вага зросла на 48,3 в.п. і склала 90% , а сума отриманого ними прибутку збільшилась у 35,8 рази і становить 15 млн.грн.(+14,6 млн.грн.);
Значно покращили протягом поточного року ефективність господарської діяльності підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - за січень-вересень 2014 року ними в цілому отримано майже 88,2 млн.грн. прибутку, обсяг якого зріс в порівнянні із рівнем минулого року на 7,6%, або на 6,3 млн. грн., 33,3% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково (скорочення на 6,7 в.п.), обсяг їх прибутків скоротився на 25,8% і склав 45,4 млн.грн.
Наростили прибутки підприємства сільського, лісового та рибного господарства, які протягом січня-вересня 2014 року спрацювали із позитивним фінансовим результатом, що в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зріс майже у 1,7 рази, або на 2,1 млн. грн. - у сумі більше 5,2 млн. грн. прибутку; 94,1% підприємств галузі спрацювали прибутково, сума їх прибутку зросла майже у 1,6 рази (+1,9 млн.грн.) і становить 5,2 млн. грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства, наступних видів діяльності:
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (22,5 млн.грн прибутку, тоді як у відповідному періоді 2013 року було отримано збиток 360,3 тис.грн., 60% прибуткових підприємств, їх прибуток зріс у 8 раз і склав 24,6 млн.грн.);
- інформація та телекомунікації (17,4 млн. грн. прибутку (ріст до відповідного періоду 2013 року на 26,1%, або +3,6 млн.грн.), 100% прибуткових підприємств);
- професійна, наукова та технічна діяльність (майже 5,6 млн. грн. прибутку (ріст у 3,3 рази, або на 3,9 млн.грн.), 77,8% підприємств прибуткові, їх прибуток зріс у 2,5 рази і становить 8,1 млн.грн.);
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (8,8 млн.грн. прибутку (ріст у 2,0 рази, або на 4,5 млн.грн.), 83,3% прибуткових підприємств) тощо.
Проблемні питання На основі даних Головного управління статистики у Вінницькій області було проведено аналіз неефективної діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. Так, за січень-вересень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2,8 відсоткові пункти зменшилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат і становить 33,1%. Сума збитків збиткових підприємств складає більше 1590,2 млн.грн., що в 3,4 рази більше січня-вересня 2013 року.
Із збитками більше 1 млн грн. спрацювало 58 суб’єктів підприємницької діяльності області і їх кількість скоротилась на 2 підприємства.

Перш за все, основними чинниками неефективних в цілому результатів діяльності економіки області стали негативні результати господарської діяльності підприємств промисловості (питома вага збитку збиткових підприємств у загальній сумі збитків в цілому по області - 65,8%),будівництва (відповідно 12,8%), оптової та роздрібної торгівлі (11,0%), транспорту (2,4%)та тих, які займаються операціями із нерухомим майном (7,6%).
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за січень-вересень 2014 року спрацювали в цілому збитково на суму більше 230,4 млн. грн., тоді як у відповідному періоді минулого року було отримано в цілому 444,2 млн. грн. прибутку. В той же час, частка збиткових підприємств склала 35,3% і скоротилась на 6,6 в.п., проте збитки збиткових промислових підприємств зросли у 3,8 рази і становлять близько 1046,1 млн.грн.
В тому числі, за січень-вересень 2014 року збитково спрацювали підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів, якими отримано 12,7 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді 2013 року спрацювали із прибутковим фінансовим результатом 9,7 млн.грн. Скоротилась кількість збиткових підприємств (питома вага збиткових підприємств даної галузі скоротилась на 23,8 відсоткових пункти і становить 33,3%), проте сума їх збитків зросла у 7,9 рази - складають 65,8 млн.грн. Водночас, прибутки прибуткових підприємств даного виду діяльності зросли більше як у 2,9 рази і становлять 53,1 млн.грн.
Найсуттєвіший вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємствпереробної промисловості, які за 9 місяців 2014 року спрацювали із збитковим фінансовим результатом - на суму 303,8 млн. грн., тоді як за відповідний період минулого року ними було отримано 361,3 млн. грн. прибутку. Частка збитково працюючих підприємств склала 32,4% і скоротилась на 5,9 в.п., але обсяг їх збитків зріс майже у 4,7 рази (склав 930,2 млн.грн.) і їх питома вага у структурі загальної суми збитків промисловості складає 88,9%.
Серед підприємств переробної промисловості за звітний період 2014 року збитково спрацювали підприємства таких видів діяльності: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, які в цілому отримали майже 333,9 млн.грн. збитку, а за січень-вересень 2013 року було отримано 150,1 млн. грн. прибутку (збитково спрацювали 38,8% підприємств – їх частка зменшилась на 2,3 в.п.); виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – в цілому отримано 146,6 млн. грн. збитку, який зріс у 90,5 рази, або на 144,9 млн.грн.(збитково спрацювали 28,6% підприємств, проте їх питома вага скоротилась на 11,4 в.п.).
Скоротили збитки підприємства, які зайняті виробництвом меблів, іншої продукції; ремонтом і монтажем машин і устаткування - фінансовий результат склав 2,2 млн.грн. збитку і скоротився в порівнянні із відповідним періодом минулого року у 1,8 рази, або майже на 1,9 млн.грн.; значно скоротилась кількість збиткових підприємств: їх питома вага зменшилась на 27,7 в.п. (становить 16,7%), а сума отриманого ними збитку скоротилась у 2,2 рази і склала 4 млн.грн.(- 1 млн.грн.).
Також, негативний вплив на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості мала діяльність підприємств, які займаються виробництвом гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції: отримано 7,1 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді спрацювали прибутково на суму 2,7 млн.грн.; збитково спрацювали 38,1% підприємств ( +4,8 в.п.), сума їх збитків зросла у 1,9 рази і склала 20,3 млн.грн.
Підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльностіспрацювали із збитковим фінансовим результатом на суму 9,2 млн. грн., який скоротився до відповідного періоду 2013 року на 1,1 млн.грн., або на 11,1%. Збиток отримали 29,6% підприємств (їх питома вага скоротилась на 16,8 в.п.),а сума збитку збиткових підприємств зросла у 1,9 рази і склала 37,85 млн.грн.
В цілому в будівництві фінансовий результат склав 177,8 млн. грн. збитку і в порівнянні із січнем-вереснем 2013 року він зріс в 7 раз або на 152,3 млн. грн . Частка збиткових підприємств зросла на 8 в.п., становить 43,3%, а сума їх збитків зросла у 4,3 рази, або на 156,5 млн.грн.(становить 203,3 млн.грн.).
Серед непромислових видів економічної діяльності найбільші збитки отримано в результаті господарської діяльності підприємствами, які займаються операціями із нерухомим майном(їх сума становила 119,8 млн.грн. і в порівнянні із відповідним періодом минулого року збитковий фінансовий результат зріс у 2,3 рази, або на 68 млн.грн.; 37,5% підприємств спрацювали неефективно, проте їх частка скоротилась на 22,5 в.п.) та оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів (їх сума становила близько 95,1 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді минулого року спрацювали із прибутковим фінансовий результатом на суму 7,7 млн. грн.; частка збиткових підприємств зросла на 6,3 в.п., становить 33,3%, а сума їх збитків зросла у 3,3 рази, або на 121,3 млн.грн. і склала 174,5 млн.грн.).
Також із збитками спрацювали підприємства які займаються: тимчасовим розміщенням й організацією харчування (збиток склав 1,8 млн.грн.і скоротився на 30,5%, або на 789 тис.грн., 50% збиткових підприємств (+10в.п.)).
При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, можна відмітити основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Значні втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.
10. Відсутність можливості реалізовувати продукцію у південні та східні регіони України в зв’язку із втратою частини споживачів продукції підприємств області із-за проведення там військових дій та окупації Криму.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2014 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області та збільшення бази оподаткування на 2014 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 12.02.2014 року №01.01-11/714.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькі й області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, зросли протягом 2014 року в порівнянні з 2013 роком на 12,7%, або на 767,6 млн.грн. і становлять 6815,7 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 3704,4 млн.грн., їх обсяг зріс на 14,9%, або на 481,3 млн. грн.

В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом 2014 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 4518,1 млн.грн. податкових платежів, що на 205,3 млн.грн., або на 4,8 % більше, ніж за 2013 рік.
В тому числі до Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано податкових платежів на суму 1908,6 млн.грн. (на 46,9 млн.грн., або на 2,5% більше 2013 року).
Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів скоротилась на 0,4 відсоткові пункти і складає 38,9%. (збір податків і зборів відповідно 42,2% та на 1 в.п. менше)
Серед нововведених у 2014 році податків і зборів, до Державного бюджету у серпні-грудні поточного року перераховано військового збору 68,1 млн. грн. та майже 6,7 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб (з депозитів).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (244,6 млн.грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за 2014 рік склали 4273,5 млн.грн. ( зросли на 235,0 млн.грн., або на 5,8%), а до Державного бюджету - відповідно 1664,0 млн.грн.(на 76,6 млн.грн., або на 4,8% більше).
В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за 2014 рік найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб (44%) і його сума становила 1880,9 млн. грн., податок на додану вартість (13%) – 556,5 млн. грн., акцизний податок із вироблених в Україні товарів (10,7%) – майже 459 млн. грн. та плата за землю (7,95%) – 339,9 млн. грн.
Протягом поточного року забезпечено приріст надходжень: по акцизному податку із вироблених в Україні товарів – на 6,3% (+27,2 млн.грн.), по податку на додану вартість - на 3,6% (+19,5 млн.грн.), з збору за спеціальне використання лісових ресурсів – ріст в 1,9 рази (+11,5 млн.грн., складають 24,2 млн.грн.), єдиного податку від суб’єктів малого підприємництва – на 20,2%(+40,8 млн.грн., складає 242,5 млн.грн.), по податку з доходів фізичних осіб - на 7,6% (+133,2 млн.грн., складають 1880,9 млн.грн.), по платі за землю – на 5,6% (+18,15 млн. грн., складають 339,9 млн.грн.), платежах за користування надрами – на 3,2% (+462,9 тис.грн., складають 14,9 млн.грн.) тощо.
Поряд з цим, не вдалося досягнути рівня 2013 року, по податку на прибуток (-90,2 млн.грн., становить 357,4млн.грн.), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ(-15,2 млн.грн., становить 124,4 тис.грн.).

Найбільші суми надходжень до бюджетів всіх рівнів забезпечують підприємства промисловості, якими протягом 2014 року сплачено 1620,9 млн. грн. або 35,9% від загального збору платежів по області. До Державного бюджету промисловим комплексом області сплачено1127,8 млн. грн., що складає 59,1% від загального збору податків.
Домінуюче положення в надходженнях від підприємств промисловості належить харчовій промисловості, доля якої в надходженнях зведеного бюджету від промислового комплексу складає 52,6% (сплачено 852,7 млн.грн.), а до державного бюджету – 59,6% (сплачено 672 млн.грн.).Основні надходження забезпечено виробниками дистильованих алкогольних напоїв та молочних продуктів і морозива. Так, виробниками дистильованих алкогольних напоїв сплачено до бюджетів усіх рівнів 510,6 млн.грн. (59,9% від загальних надходжень по харчовій промисловості), в т.ч. до державного бюджету – 496,2 млн.грн. (73,8% від загальних надходжень по харчовій промисловості). Від виробників молочних продуктів та морозива до бюджетів усіх рівнів надійшло 139,7 млн.грн. (16,4% від загальних надходжень по харчовій промисловості), в т.ч. до державного бюджету – 90,1 млн.грн. (13,4% від загальних надходжень по харчовій промисловості).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води у 2014 році сплачено до бюджетів усіх рівнів 385,6 млн.грн., що складає 23,8% від суми сплачених промисловим комплексом області. В тому числі надходження до державного бюджету від цих платників склали 225,3 млн. гривень (20% від загальних надходжень промислових підприємств).
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються сільським господарством становить 11% (сплачено 498,3 млн.грн.), торгівлею – 7,6% (сплачено 342,8 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 5,9% (сплачено 265,6 млн.грн.), будівництвом – 3,3% (сплачено 150,6 млн.грн.).
На даний час в області 1054 платники ПДВ (23% від їх загальної кількості) працюють на спеціальному режимі оподаткування у сфері сільського господарства. Відповідно до пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України сума податку на додану вартість, нарахована таким сільськогосподарським підприємством, не підлягає сплаті до бюджету, а повністю залишається в його розпорядженні та спрямовується на розвиток виробництва. Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків. Протягом 2014 року сільськогосподарськими підприємствами області спрямовано на такі рахунки податок на додану вартість в сумі 1336,4 млн.грн., в той же час, до державного бюджету, з іншої реалізації, ними сплачено лише 23,5млн. гривень.
Податкова недоїмка Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.01.2015 року податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 529,1 млн.грн, з якого 404,2 млн.грн. або 76,4% борг з платежів до Державного бюджету.
Протягом 2014 року податкова заборгованість по області скоротилась на 68,8 млн.грн. або на 11,5%.
Податковий борг скоротився за рахунок зменшення недоїмки по податку на прибуток на 116,1 млн.грн., по ПДВ - на 12 млн.грн., по акцизному податку – на 0,1 млн.грн., по інших податках та зборах – на 0,3 млн.грн.
Виконання показників бюджету області Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 2014 рік до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 3111,3 млн. грн., що становить 114,5% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2716,7 млн.грн.). Порівняно з 2013 роком надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 286,3 млн.грн., або на 10,1%, з них -. на 113,0 млн.грн. за рахунок надходжень під державні гарантії до спеціального фонду бюджету м.Вінниці на придбання міського транспорту.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 2320,2 млн.грн., що становить 103,8% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2235,6 млн.грн.), з них. у грудні надійшло 274,5 млн.грн. (у жовтні – 209,6 млн.грн. у листопаді - 217,7 млн.грн., ).
Понад плану на рік отримано 84,5 млн.грн. З 20-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 2014 рік по 2-х джерелах на загальну суму 1,3 млн.грн., у т.ч по платі за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 0,9 млн.грн, та по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 0,4 млн.грн.
Дохідну частину бюджету до плану на 2014 рік з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 32-х бюджетах. Не виконано до плану рік 2 бюджети – м. Козятина, виконання по якому склало 95,3% плану на рік та м. Могилів-Подільського – 97,0%.
Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами з врахуванням змін, по бюджетах: Тростянецького району – 119,9% плану на рік, Чечельницького району – 117,0%, Шаргородського району – 114,1% плану на рік, Погребищенського району – 113,0%, Теплицького та Липовецького районів – по 112,6% .
Найменший рівень виконання - по бюджетах: м. Козятина – 95,3% плану на рік, м.Могилів-Подільського – 97,0%, м.Жмеринка – 100,2%, облаааааасному бюджету – 101,4% та Гайсинського району – 101,6% плану на рік.
Порівняно з 2013 роком надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетівзбільшились на 137,6 млн.грн., або на 6,3%.
Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Іллінецького району – 25,2%, Чечельницького району – 18,1%, Липовецького району – 15,6%, Козятинського – 13,3%, Хмільноцького району – 11,2%.
Поряд з цим, по 2-х бюджетах районів замість приросту відбулося зменшення надходжень власних і закріплених доходів проти 2013 року, у т.ч. по бюджетах: Немирівського району – на 8,1% та Томашпільського району – на 0,1%. Низькими також є приріст надходжень по бюджетах: м.Козятина – збільшення лише на 0,9%, Тиврівського району – на 1,9% та м.Ладижина – на 2,7%.
Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 2014 рік 695 рад, або 99,1% (у 2013 році – 691 рада). Не виконано 6 бюджетів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, у т.ч. по Калиновському району – 4 бюджети з 29-ти та Немирівському – 2 бюджети з 43-х.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 3216,7 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на рік та 1951,0 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 96,6% до плану на рік (недоотримано 69,0 млн.грн). Проти 2013 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 256,0 млн.грн., або на 8,6%, а субвенцій – надійшло більше на 153,0 млн.грн,, або на 8,5%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджетубюджет області по доходах загального фонду отримав 7487,9 млн.грн., або 100,2% до уточненого плану на рік (план 7472,4 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшилось на 546,6 млн.грн., або на 7,9%.
За 2014 рік по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатківв сумі 8526,7 млн.грн., що становить 96,5% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 8839,4 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 968,1 млн.грн., або на 12,8%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 725,9 млн грн., що становить 88,5% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 820,5 млн.грн.), що більше проти 2013 року на 335,4 млн.грн., або на 85,9%.
За 2014 рік проведено 7285,5 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 98,0% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 7436,2 млн.грн.), і проти 2013 року збільшились на 409,5 млн.грн., або на 6,0%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 2014 рік на зазначені цілі використано 6731,5 млн.грн. - це 92,4% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 2595,7 млн.грн. (проти 2013 року збільшення на 101,9 млн.грн., або на 4,1%), на охорону здоров’я – 1617,9 млн.грн. (збільшення проти 2013 року на 66,6 млн.грн., або на 4,3%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 2107,4 млн.грн. (збільшилися на 162,2 млн.грн., або на 8,3%), на культуру – 284,3 млн.грн. (збільшення на 10,7 млн.грн., або на 3,9%).
Було забезпечено в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, трансфертних виплат населенню (стипендій, пільгових пенсій тощо). Прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.01.2015 на обліку перебуває 118 тис. платників єдиного соціального внеску (30670 юридичних та 87202 фізичних осіб). В порівнянні з початком року їх кількість зменшилась на 7770 платників або на 6,2%.
Надходження єдиного соціального внеску у січні-листопаді 2014 року склали 4161,8 млн.грн., що на 260,1 млн.грн., або 6,7% більше аналогічного періоду минулого року.
Борг станом на 01.01.2015 року з єдиного внеску становить 82,5 млн.грн., в тому числі: по юридичних особах – 52,6 млн.грн., по фізичних особах – 29,9 млн.грн. Порівняно рівнем станом на 01.01.2014 року борг збільшився на 24,1 млн.грн., або на 41,3% (по юридичних особах - на 15,2 млн.грн., або на 40,6%, по фізичних особах – на 8,9 млн.грн., або 42,4%).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
Згідно із даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області за 2014 рік до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 8549,2 млн. грн. і в порівнянні з 2013 роком надходження зросли на 3,4% або на 283,0 млн. грн. Із них власні надходження становлять 4144,9 млн. грн. і в порівнянні з 2013 роком зросли майже на 5% або на 197,4 млн. грн.
У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.01.2015 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 48,9% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 0,6 відсоткові пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за 2014 рік за оперативними даними склали більше 8,57 млрд. грн. і в порівнянні з 2013 роком зросли на 3,7% або майже на 0,3 мрд. грн.
Станом на 01.01.2015 року в області фактично отримують пенсії 484691 осіб.
На 01.01.2015 року середній розмір пенсії становив 1344 грн. 19 коп. і зріс у порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2014 року на 3,9% або на 38 грн. 41 коп. (становив 1305 грн. 78 коп.).
Крім того, станом на 01.01.2015 року в області отримують пенсії 20161 колишніх військовослужбовців.
Станом на 01.01.2015 року середній розмір пенсії військовослужбовця складав 2481 грн. 81 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2014 року (2299 грн. 25 коп.), на 7,94% або на 182 грн. 56 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.01.2015 року в порівнянні із 01.01.2014 року зменшилась на 1842,8 тис. грн. і складає більше 51,8 млн. грн., в т.ч. борг по страхових внесках – близько 33,1 млн. грн., борг по пільгових, наукових пенсіях та регресних вимогах – майже 18,7 млн. грн.
Скоротили заборгованість до бюджету Фонду протягом 2014 року по страхових внесках на суму 4731,9 тис.грн. Серед районів найбільше: Тиврівський (на 466,5 тис. грн. або на 93% і залишилась сума боргу 35,0 тис. грн.), Вінницький ( на 618 тис. грн. або на 77,3% і залишилась сума боргу 181,8 тис. грн.), Немирівський ( на 266,4 тис. грн. або на 69% і залишилась сума боргу 119,6 тис. грн.), Тростянецький ( на 296,9 тис.грн. або на 25% і залишилась сума боргу 890,1 тис.грн.), Піщанський ( на 234,7 тис.грн, або на 46,3% і залишилась 271,7 тис.грн.), Калинівський ( на 340,3 тис. грн. або на 19,3% і залишилась сума боргу 1424,8 тис. грн.), м. Ладижин ( на 769,7 тис. грн. або на 18,3% і залишилась сума боргу 3438,4 тис. грн.).
В Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку зріс на 2812,7 тис.грн. та станом на 01.01.2015 року становить 18511,7 тис.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню в м. Вінниці (+1033,2 тис.грн.) та станом на 01.01.2015 року становить 7944,5 тис. грн., по управлінню в м. Жмеринці та Жмеринському районі (+420,6 тис.гн) та становить 587,3 тис.грн., по управлінню в Липовецькому районі (+310,1 тис.грн) та склав 1370,8 тис.грн, по управлінню в м. Могилеві-Подільському та Могилів-Подільському районі (+332,0 тис.грн.) та становить 611,9 тис.грн., по управлінню в м. Хмільнику та Хмільницькому районі (+209,7 тис.грн.) та становить 444,1 тис.грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати Протягом 2014 року відмічалась тенденція щодо уповільнення темпів приросту заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-грудень 2014 року скоротився на 3,0 відсоткові пункти складає 6,0% тоді як у відповідному періоді 2013 року він становив 9% (по Україні відповідно скоротився на 2,3 в.п. і складає 5,9%). Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-грудень 2014 року зросла на 158,65 грн. (у відповідному періоді 2013 року зросла на 218,85 грн.) і становить 2809,63 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 17 місце серед регіонів України, а за темпами росту середньомісячної заробітної плати область займає відповідно 18 місце.

Відмічається значний вплив інфляційних процесів на рівень реальної заробітної плати штатних працівників. Так, індекс реальної заробітної плати по області за січень-грудень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року скоротився на 15,1 в.п. і складає 94,9% (по Україні скоротився на 14,7% і склав 93,5%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 9 місце в рейтингу регіонів України.
Середньомісячна заробітна плата по області у січні-грудні 2014 року у 2,3 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.).
В області відмічається значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності складає майже 3,0 (найвищий рівень середньомісячної зарплати у фінансовій діяльності – 4,42 тис. грн., найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 1,47 тис. грн.).
Найбільше у поточному році проти рівня січня-грудня 2013 року зросла середньомісячна заробітна плата у працівників добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 962,27 грн, або на 44,0%,,. (складає 3148,73 грн. ), у зайнятих на виробництві меблів, іншої продукції, ремонтом і монтажем машин і устаткування – на 1005,36 грн., або на 48,8% (3064,84 грн.) та у працівників підприємств по виробництву комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 627,34 грн., або на 23,5% (3301,32 грн.).
В розрізі видів діяльності, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-грудень 2014 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 4421,77 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 10,4%, майже у 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), у державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні – 3446,03 грн. (ріст до відповідного періоду на 11,6%, на 22,7% більше середнього рівня по економіці області); в галузі транспорту, складського господарства, поштова та кур’єрська діяльність, де середньомісячна заробітна плата становить – 3315,65 грн. (зріс на 0,6%, на 18,0% перевищує середній рівень по економіці), зокрема в тому числі транспорт, складське господарство - 3620,56 грн. (скоротилась на 0,1%, на 28,9% перевищує середній рівень по економіці), а в галузі інформації та телекомунікації — 3554,72 грн. (+13,7%, на 26,5% перевищує середній рівень по економіці).
В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство рівень середньомісячної заробітної плати за січень-грудень 2014 року на 3,4 в.п. випереджає приріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області - зріс на 9,4%, або на 227,55 грн., і складає 2637,56 грн. (на 6,1% менше середнього рівня по економіці), в тому числі по виду діяльності сільське господарство рівень середньомісячної заробітної плати на 2,6 в.п. випереджає приріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 8,6%, або на 206,73 грн., і складає 2598,00 грн. (на 7,5% менше середнього рівня по економіці).
В галузі промисловості по області середньомісячна заробітна плата складає 3296,60 грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросла на 8,4%, або на 255,29 грн. і на 17,3% більше середнього рівня по економіці.
Зокрема на підприємствах по виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробівпереробної промисловості середньомісячна зарплата склала – 3562,36 грн. (+9,0%, +239,94 грн.), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4282,27 грн. (+5,4%, +219,25 грн.), водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 2696,38 грн. (+12,9%, +307,89 грн.).
Між підвидами промисловості коефіцієнт диференціації оплати праці складає 3,5: найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-грудень 2014 року отримують працівники підприємств переробної промисловості, які займаються виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 6740,02 грн. (+1,9%, у 2,4 рази перевищує середній рівень по економіці), а найменший - на підприємствах, що займаються виробництвом машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань1942,48 грн. (скорочення на 5,0% і на 30,9% менше середнього рівня по економіці).
Найбільше за січень-грудень 2014 року в порівнянні із досягнутим рівнем за 12 місяців 2013 року скоротилась середньомісячна заробітна плата працівників, які зайняті операціями з нерухомим майном – на 423,95 грн., або на 16,3% (2181,41 грн., на 22,4% менше середньообласного рівня), професійною, науковою та технічною діяльністю - на 115,3 грн., або на 3,8% менше (2886,05 грн. на 2% більше середнього рівня по економіці області ), в тому числі які зайнятінауковими дослідженнями та розробками – на 8,9%, або на 285,3 грн менше (складає 2914,70 грн., відповідно на 3,7% більше середньообласного рівня), та у зайнятих у сфері творчості та розваг – на 369,41 грн., або на 15,5% менше (складає 25018,43 грн., що на 28,2% менше середнього рівня по економіці області ), в будівництві - на 72,71 грн., або на 2,9%, (складає 2477,13 грн. , відповідно на 11,8% менше середньообласного рівня).
В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівники наступних галузей: поштова та кур’єрська діяльність - 1474,34 грн. (+2,7%, у 1,9 рази менше середньо обласного рівня), тимчасове розміщування й організація харчування – 1678,92 грн. (+11,9%, майже у 1,7 рази менше середньо обласного рівня) тощо.
За рівнем середньомісячної заробітної плати за грудень 2014 року, який становить 3244 грн. область займає 16 місце серед регіонів України. Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за грудень 2014 року по відношенню до грудня 2013 року зросла на 9,7% (по Україні — також зросла на 10,4%) і майже у 2,7 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати. За темпами росту середньомісячної заробітної плати за грудень серед регіонів України область займає 15 місце. Індекс реальної заробітної плати по області за грудень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшився на 22,8 в.п. і складає 87,3% (по Україні зменшився на 20,3% і складає 86,4%).

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень - вересень 2014 року отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:

- м. Ладижин – в 1,6 рази - 4353 грн. (+7,8% до рівня січня-вересня 2013 року);
- м. Козятин – на 30,5% - 3586 грн. (+8,0%);
- м. Жмеринка – на 20,9% - 3322 грн. (+7,5%);
- м. Вінниця – на 8,7% - 2987 грн. (+5,0%).

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
- Тростянецький – 2785 грн. (до січня-вересня 2013 року ріст на 7,2%);
Гайсинський – 2734 грн. (+ 3,3%);
- Томашпільський – 2720 грн. (+12,0%);
- Крижопільський – 2685 грн. . (+ 7,6%);
- Іллінецький - 2646 грн. (+ 3,4%);
- Вінницький – 2602 грн. (+4,5%);

Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Погребищенського – 2129 грн. (до січня-вересня 2013 року ріст на 2,4%), Чечельницького (+3,4%), Ямпільського - 2191 грн. (+ 7,7%), Літинського – 2216 грн. (скорочення на 4,2%); Жмеринського 2220 грн. (+ 0,7%), Шаргородського – 2221 грн. (+4,2%), Могилів-Подільського - 2222 грн. (+2,3%) районів.
Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року спостерігається у наступних районах: Липовецькому – на 16,8% грн. (2497 грн.); Томашпільському – на 12% (2720 грн.), Козятинському – на 10,7% (2351 грн.), Бершадському — на 9,6% (2394 грн.), Хмільницькому – 9,6% (2342 грн.), Тиврівському – на 8,6% (2403 грн.), Мурованокуриловецькому -8,5% (8,5%) та Ямпільському – на 7,7% (2191 грн.).
Скоротили рівень заробітної плати в порівнянні із відповідним періодом минулого року 2 райони (Немирівський – на 7,8% (2376 грн.) та Літинський – на 4,2% (2216 грн.)) і 1 місто обласного значення - м.Могилів-Подільський – на 1,2% (2091 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 січня 2015 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 68 підприємствах області (включаючи 38 економічно активних, 21 підприємства-банкрута та 9 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 13351,5 тис.грн. і в порівнянні з початком 2014 року зросла майже в 1,4 рази або більше як на 3,6 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року загальна сума боргу становила 9712,2 тис.грн.). Протягом грудня місяця заборгованість скоротилась на 7,2% або на 1038,1 тис.грн.

В результаті, на економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 5005,9 тис.грн. або 37,5% від загальної суми по області і проти 01.01.2014 року борг зріс майже в 2,4 рази або на 2899,2 тис.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 2106,7 тис.грн.). В порівнянні з 01.12.2014 р. борг зменшився на 32,5%, або на 2415,0 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2014 року зросла на 8,5% або на 512,7 тис.грн. та станом на 01.01.2015 року складає 6570,5 тис.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 6057,8 тис.грн.), або 49,2% від загальної суми боргу по області. Протягом грудня місяця борг зріс на 26,5% або на 1376,9 тис.грн.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2014 року на 14,7% або на 227,4 тис.грн. та станом на звітну дату становлять 1775,1 тис.грн. або 13,3% від загальної суми боргу по області. Протягом грудня місяця обсяг боргу підприємств даної категорії не змінився.

В розрізі видів економічної діяльності
В галузі сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства області заборгованість із заробітної плати становить 219,1 тис.грн. (це 1,6% від загальної суми заборгованості по області) та скоротились в порівнянні з початком 2014 року на 25,8% або на 76,2 тис.грн. (протягом грудня 2014 року не змінилась.) В тому числі 19,6 тис.грн. (8,9% загальної суми боргу по галузі) – борг економічно активних підприємств, який станом на 01.01.2014 р. був відсутній. На сільськогосподарських підприємствах-банкрутах станом на 01.01.2015 р. сума боргу з оплати праці становила 199,5 тис.грн. та проти 01.01.2014 р. скоротилась на 32,4% або на 95,8 тис. грн.
На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2015 року склала 7128,3 тис.грн. (має найбільшу питому вагу – 53,4% в структурі боргу в цілому по області) і в порівнянні з 01.01.2014 року зросла на 16,9% або на 1033,4 тис.грн.(протягом грудня 2014 року скоротилась на 1,7%, або на 120,6 тис.грн.), в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становить 1621,4 тис.грн. (до 01.01.2014 року заборгованість зросла на 447,4 тис.грн. або на 38,1%, протягом грудня 2014 року скоротилась на 27,3%, або 609,4 тис.грн.). На промислових підприємствах-банкрутах станом на 01.01.2015 р. сума боргу з оплати праці становила 4866,3 тис.грн. та проти 01.01.2014 р. зросла майже на 10,8% або на 473,2 тис. грн. ( протягом грудня 2014 року зросла на 11,2%, або 488,8 тис.грн.)
У будівництві сума боргу до рівня на початок 2014 року зросла майже в 3 рази або близько на 1,3 млн. грн. – всього заборговано 1950,5 тис. грн. заробітної плати (питома вага 14,6%). Протягом грудня 2014 року борг зріс на 628,1 тис.грн., або на 47,5%. В тому числі на економічно активних будівельних підприємствах борг становить 739,2 тис.грн., тоді як на початок 2014 року його не було (протягом грудня 2014 року скорочення на 29,1%, або 303,4 тис.грн.).
Найбільше зросли у поточному році борги із оплати праці на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - на 1,8 млн. грн., або у 18,1 рази (борг 1,94 млн.грн., питома вага – 14,6%). Проте протягом грудня 2014 року борг скоротився на 1,5 млн.грн., або на 43,8%.
Також нарощено борги до початку року на підприємствах та установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – у 2,6 рази, або на 62,3 тис. грн. (борг 101,4 тис.грн.). Протягом грудня 2014 року заборгованість скоротилась на 10,6%, або 12 тис.грн.)

Повністю погашено борги на підприємствах і установах виду діяльності охорона здоров’я (станом на 01.01.2014 року сума заборгованості із оплати праці складала 57,6 тис.грн.).
В той же час, зменшили обсяг заборгованості із заробітної плати проти початку 2014 року підприємства та установи наступних галузей: оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів майже у 2 рази або на 265,6 тис. грн. (борг станом на 01.01.2015 р. складає – 269,2 тис.грн.), операції з нерухомим майном – на 24,7%, або на 128,7 тис.грн. (борг 392,3 тис.грн.), професійної, наукової та технічної діяльності - на 16,0%, або 157,6 тис.грн. (борг 827,0 тис.грн.), освіта — на 40,2% або на 25,1 тис. грн. (сума боргу становить 37,3 тис.грн.).
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату станом на 01.01.2015 року становить 2030 осіб (0,7% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 1187 осіб або в 2,4 рази більше ніж станом на 01.01.2014 р. (станом на 01.01.2014 року кількість таких осіб складала 843). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника, в середньому складає 2466 грн., що складає 76% середньої заробітної плати за грудень
В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна.
Станом на 01.01.2015 р. за оперативними даними повністю відсутні борги із виплати заробітної плати у Барському (протягом грудня 2014 року повністю було погашено борг на суму 15,6 тис.грн.), Піщанському та Чечельницькому районах та м. Хмільник (протягом грудня 2014 року повністю було погашено борг на суму 2,8 тис.грн.).
В поточному році у Піщанському районі заробітна плата виплачується своєчасно. В той же час, протягом 2014 року утворили борги із заробітної плати 12 районів та м.Могилів-Подільський.

Найбільші суми боргу із зарплати станом на 01.01.2015 року серед районів у:
- Немирівському – 936,0 тис. грн. (7,0% від загальної суми по області) – утворено у 2014 році,
- Тульчинському – 775,3 тис.грн. (відповідно 5,9%),
- Липовецькому - 722,8 тис.грн. (відповідно 5,5%),
- Жмеринському – 611,1 тис.грн. (відповідно 4,6%),
- Теплицькому - 542,0 тис.грн. (відповідно 4,0%) ,
- Калинівському – 482,2 тис.грн. (3,6%),
та серед міст обласного значення – у м.Вінниця — 4424,9 тис.грн. (33,1%) та м.Ладижин — 2627,9 тис.грн. (19,7%).
Скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2014 року відбулось у 2 районах:
- Могилів-Подільському – у 17,5 рази, або на 322,8 тис.грн. (залишок 19,6 тис.грн.).
- Літинському – на 3,2 рази, або на 176,5 тис.грн. (залишок 80,5 тис.грн.);
а також в м.Жмеринка – у 17,9 разів, або на 115,0 тис.грн. (залишок 6,8 тис.грн.).

Наростили борги із заробітної плати або утворили їх протягом 2014 року підприємства та установи 20 районів на загальну суму 3203,0 тис.грн.; в тому числі 8 районів наростилизаборгованість на суму 1406,5 тис.грн., з них за темпами росту найбільше: Липовецький – 19,5 рази або на 685,8 тис.грн. (залишок 722,8 тис.грн.); Тульчинський – в 1,3 рази, або на 196,5 тис.грн. (залишок 851,2 тис.грн.) та Тростянецький – в 2,07 рази на 112,5 тис.грн. (залишок 118,2 тис.грн.) і т.д., а 12 районів утворили борги протягом 2014 року (тоді як на початок року вони були відсутні) і станом на 01.01.2015 року сума складає 1796,5 тис.грн., із них найбільше: Немирівський – на 936,2 тис.грн., Бершадський – на 323,2 тис.грн. та Томашпільський – на 188,0 тис.грн. тощо.
На підприємствах та організаціях 4 міст зросли борги із заробітної плати: у м.Козятині – в 4,6 рази або на 298,8 тис.грн. (станом на 01.01.2015 р. борг становить 381,7 тис.грн.), в м. Ладижині – на 9,9%, або на 213,6 тис. грн. (заборгованість становить 2373,6 тис.грн.), у м.Вінниці – в 1,3 рази або на 1026,7 тис.грн. (заборгованість становить 4424,9 тис.грн.). У м.Могилів-Подільський в поточному році утворено борг на суму 92,2 тис.грн., тоді як на початок року його не було.

Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах на початок поточного року була лише у 5 районах (Липовецький, Погребищенський, Чечельницький, Тульчинський та Шаргородський), а станом на 01.01.2015 року вже є у 22 районах області.
Серед міст борги на економічно активних підприємствах допущені у 3 містах обласного значення: у м.Вінниці, у м. Ладижині, та м. Козятин.
В той же час, на економічно активних підприємствах на звітну дату відсутні борги у 5 районах (Піщанському, Чечельницькому, Барському, Теплицькому та Шаргородському) та 3 містах обласного значення (Жмеринка, Могилів-Подільський, Хмільник).
Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.01.2015 р.залишається непогашеною у 2 районах області: Вінницький (підприємство-банкрут -199,5 тис.грн.) та Могилів-Подільський (економічно-активне підприємство – 19,6 тис.грн.).
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за 2014 рік становить 103,5%, за 2013 рік 102,1%. Заборгованість за електроенергію протягом 2014 року збільшилась на 10,9 млн.грн., що складає 14,3% і станом на 1 січня 2015 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить майже 87,2 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року зменшилась на 645 тис.грн. (на 41,0%), борг станом на 01.01.2015р. становить 928 тис.грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 185 тис.грн. (на 72,0%), борг станом на 01.01.2015р. становить 442 тис.грн.;
- заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком 2014 року збільшилась майже на 4,8 млн.грн. (в 2,5 раза) – борг станом на 01.01.2015р. становить майже 7,9 млн. грн..
Серед усіх районів та міст області рівень оплати нижче 100 % склався лише в 1 районі, найнижчий у Шаргородському (98,9%), Чернівецькому (100,5%) та Козятинському (101,0%) районах.
Найвищий рівень оплати склався в м.Вінниці (106,7%), Могилів-Подільському (104,5%) і Мурованокуриловецькому (103,9%) районах.
Розрахунки за природний газ В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.01.2015 року за фактичними даними склав 96,9%.
Станом на 01.01.2015 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 99,6 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів) в тому числі безпосередньо населення майже 77,9 млн.грн., субсидії та пільги населенню майже 25,2 млн.грн, бюджетними установами прокредитовано поставку природного газу в розмірі 3,4 млн. грн.).
Рівень оплати за спожитий природний газ станом на 01.01.2015 року нижче 100% склався в 16 районах області та м. Вінниці.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Погребищенському (111,0%), Літинському (103,8 %) та Шаргородському (103,5%) районах.
Найнижчий рівень оплати склався у: Жмеринському (90,4%), Теплицькому (92,3%) та м.Вінниці (94,0%)районах.
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за 2014 рік становить 104,3%, за 2013 рік рівень оплати становив 102,1%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2015 року склався у 6 районах області та 2 містах обласного значення.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.01.2015 р. спостерігається в: Ямпільському (97,6%), Могилів-Подільському (97,8%), Чечельницькому (98,2%).
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот роздрібної торгівлі області за 2014 рік склав - 29 млрд. 566 млн. грн. і збільшився до 2013 року на 4 млрд. 515 млн. грн., в діючих цінах збільшився на 18,0%, а в порівняних цінах – зменшився на 1,9 % (по Україні в цілому в порівняних цінах зменшився на 8,6%).
За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 10 місце серед регіонів України.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за 2014 року склав 4 млрд. 168 млн. грн. Населенню реалізовано послуг на 1 млрд. 47 млн. грн., що становить 25,1% від загальних обсягів, що на 4,0 відсоткових пунктів більше, як у 2013 році.

Питання, які відносяться до компетенції
Департаменту регіонального економічного розвитку ОДА
31.01.2014 р.