АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ-ЛИСТОПАД 2014 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
За даними та методикою розрахунків
Головного управління статистики у Вінницькій області

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За інформацією Головного управління статистики, у Вінницькій області у січні-листопаді 2014 року індекс промислового виробництва склав 104,4% до відповідного показника 2013 року, а виробництво у листопаді 2014 року збільшилось на 18,3% у порівнянні з листопадом 2013 року. Слід зазначити, що у листопаді відбулось падіння рівня промислового виробництва на 1,8% порівняно з жовтнем місяцем поточного року.
Серед областей України Вінницька область за результатами роботи підприємств промисловості за 11 місяців 2014 року посідає 4 місце.
У січні-листопаді 2014 року виробництво харчових продуктів та напоїв збільшилось на 20,9% у порівнянні з відповідним періодом минулого року, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність відзначились зростанням рівня виробництва на 10,3%. За період з початку року обсяги виробництва добувної галузі збільшились на 30,8% у порівнянні з відповідним періодом 2013 року.
Решта галузей промисловості області знизили рівень виробництва: легка (-12,9%), хімічна (-3,5%), фармацевтична (-13,4%), виробництво будівельних матеріалів (-2,1%), металургійне виробництво (-15,7%), машинобудування (-16,2%) та підприємства, які забезпечують постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (-11,8%).
За січень–жовтень 2014р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 22431,4 млн.грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (76,0%) припадає на переробну промисловість, з неї: 58,0% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 5,0% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 3,6% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,4% – на машинобудування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 21,7% продукції.
В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 59,4% займали споживчі товари короткострокового використання, 15,1% –товари проміжного споживання, 2,6% – інвестиційні товари, 0,9% – споживчі товари тривалого використання та 22,0% – енергія.
У промисловості 15 районів та містах Козятин і Хмільник питома вага реалізації споживчих товарів короткострокового використання перевищує середньообласний рівень.
В реалізації товарів проміжного споживання найбільша частка
(56,2–100,0%) в Калинівському, Вінницькому, Козятинському, Тиврівському, Жмеринському, Піщанському, Могилів-Подільському, Погребищенському та Теплицькому районах.

По інвестиційних товарах найбільша реалізація у Ямпільському (63,1%) і Барському (36,3%) районах та містах Жмеринка (57,9%) і Могилів-Подільський (37,9%).
Споживчі товари тривалого використання реалізовували 3 райони і міста Вінниця та Хмільник.
Серед лідерів по залученню іноземних інвесторів (за показниками III кварталу) є Козятинський район. Де обсяг прямих іноземних інвестицій складає 904дол.США на 1 особу, м.Вінниця – 349,1дол.США, м.Козятин (313,8дол.США), Немирівський (290,9дол.США) та Тульчинський (246,4дол.США) міста та райони.
Серед районів, яких, можна сказати, обійшов іноземний капітал, той же Могилів-Подільський (0,3дол.США), а також Ямпільський (1,1дол.США), Погребищенський (1,4дол.США), Літинський (1,6дол.США).
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні-листопаді 2014 року започаткували діяльність 5256 новостворених суб’єктів господарювання, що на 9,3% менше порівняно з 2013 роком, із яких 1034 - юридичні особи (на 13,6% більше) та 4222 - фізичних особи-підприємців (на 13,6% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 13529 суб’єктів господарювання (373 - юридичні особи та 13156 – фізичних осіб-підприємців), що в 2,2 рази більше порівняно з 2013 роком.
(З 7 липня 2014 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за заявницьким принципом». Змінами передбачається, що припинення підприємницької діяльності ФОП здійснюватиметься негайно після отримання державним реєстратором від фізичної особи відповідної заяви (у формі реєстраційної картки), без права контролюючих органів перешкоджати процедурі закриття. Відповідно до положень зазначеного Закону, скасовано вимоги до фізичної особи-підприємця при припинені підприємницької діяльності, щодо надання будь-яких довідок від контролюючих органів, вимог проходження певних перевірок, надання звітності, документів і т.п. Подібні вимоги не можуть перешкоджати реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.)
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 542, або 52,4% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, у Вінницькому районі – 54 або 5,2%, у Калинівському - 33 або 3,1% , у Немирівському – 30 або 2,9%, у Іллінецькому районі – 26 або 2,5%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (5,9% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Калинівському (3,8%), Бершадському (3,6%), Тульчинському (3,2%), Гайсинському районі (2,8%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (34,0%) та м.Могилів-Подільському (2,6%).
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 9 місяців 2014 року становить 768,2 млн.грн., або 26,8% від загальних обсягів надходжень, що на 31,6% більше ніж за 9 місяців 2013 року.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросла на 12,2%, або на 54,1 млн.грн. і становить 497,6 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень складає 27,4%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), за 9 місяців 2014 року надходжень до бюджету майже на 25,9 млн.грн. більше, ніж за відповідний період 2013 року, і вони складають169,9 млн.грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
Будівельними організаціями області за січень-листопад 2014 року виконані будівельні роботи на суму 1000,3 млн. грн. (11 місце серед регіонів України).
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
- роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 83,4 % від загального обсягу,
- решта – з капітального та поточного ремонтів (11,5 % та 5,1 % відповідно).
Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за січень-листопад поточного року становили :
- на будівництві будівель – 625,8 млн. грн., або 62,6 % від загального обсягу;
- на інженерних спорудах – 374,5 млн. грн. або 37,4 %.
Індекс будівельної продукції з початку 2014 року порівняно
з відповідним періодом минулого року становив 72,3 % (19 місце серед регіонів України).

За 9 місяців 2014 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3842,0 млн. грн. капітальних інвестицій (12 місце серед регіонів України).
У порівняних цінах на 23,5 % менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (18 місце серед регіонів України).
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5 % загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:
у будівлі та споруди – 37,6 % усіх інвестицій;
у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 58,1 %.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,6 % загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 7,8 %.
Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 6,7% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 3,4 %.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 531,3 млн. грн (13,8 % від загального обсягу), що на 43,6 % менше, ніж у січні-вересні 2013 року.
У січні-вересні 2014 року прийнято в експлуатацію 209,7 тис. кв. м загальної площі житла (7 місце серед регіонів України), у тому числі:
у міських поселеннях – 141,9 тис. кв. м загальної площі житла (67,6 %);
у сільській місцевості – 67,8 тис. кв. м (32,4 %).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла зменшилися на 10,7 % (14 місце серед регіонів України).
Найбільше житла серед районів області (25 %) збудовано у Вінницькому районі та місті Вінниця (52,4 %).
Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 106 відвідувань за зміну (Гайсин, Козятин), 25 лікарняних ліжок, дошкільні навчальні заклади на 246 місць (Барський, Вінницький, Калинівський)
За 9 місяців 2014 року введено в експлуатацію 174,8 км газових мереж.
Іноземне
інвестування
У січні–вересні 2014р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 28,3 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 1 жовтня 2014р становив 272,3 млн.дол. США, та в розрахунку на одну особу населення складає 168,6 дол.
Інвестиції надійшли з 49 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування вкладено 237,6 млн.дол. інвестицій (87,2% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 34,7 млн.дол. (12,8%). До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 65,5% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 67,4 млн.дол., Австрія – 45,7 млн.дол., Франція – 31,6 млн.дол., Німеччина – 19,2 млн.дол., Польща – 14,4 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 164,1 млн.дол. (60,2%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної –132,9 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 29,8 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості інвестиційно привабливою протягом усього періоду інвестування залишається харчова промисловість, де зосереджено 70,2 млн.дол.
Також сталою є зацікавленість інвесторів до таких видів економічної діяльності, як: сільське, лісове та рибне господарство – 35,1 млн.дол., виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – 31,9 млн.дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 16,8 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 15,0 млн.дол. (5,5% загального обсягу) прямих інвестицій, що здійснюють операції з нерухомим майном – 9,3 млн.дол. (3,4%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,1 млн.дол. (2,6%).
Вагому частку (47,4%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 129,2 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 37,1 млн.дол. (13,6%), Немирівському – 14,7 млн.дол. (5,4%) та Тульчинському – 14,0 млн.дол. (5,2%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та Липовецький, Барський, Тиврівський, Вінницький райони.
Кредитні ресурси області Згідно із інформацією управління Національного банку України у Вінницькій області в області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 1 грудня 2014 року 525 установ 52 банків.
В порівнянні з відповідною датою минулого року офіційний курс гривні до долара США збільшився на 87,3%, що призвело до відповідної переоцінки кредитних вкладень та залучених ресурсів в іноземній валюті.
За січень - листопад 2014 року залучено депозитів на загальну суму майже 15,4 млрд. грн., що на 3,96 млрд.грн. або 34,6% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Більшу частину залучених за звітний період коштів складали кошти в національній валюті – 70% або більше 10,8 млрд.грн. (за січень - листопад 2013 року – 69,6% та 7,96 млрд.грн., відповідно).
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених з початку поточного року коштів складала 81,2% або 12,5 млрд.грн., в тому числі майже 9,2 млрд.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Що стосується процентних ставок, за якими залучались строкові депозити фізичних осіб, то середня вартість коштів, залучених у листопаді 2014 року, в національній валюті складала 19,5% річних, в іноземній – 8,8% річних (у листопаді 2013 року – 17,3% та 7,2% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у листопаді 2014 року, становила 11,1% річних (у листопаді 2013 року – 13,2% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб без урахування нарахованих витрат в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 455,5 млн.грн. або на 6,2% і станом на 01.12.2014 року становив майже 7,8 млрд.грн., що на 299,7 млн.грн. більше в порівнянні з 01.11.2014 року.
Станом на 01.12.2014 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили більше 6,4 млрд.грн., що на 282,0 млн.грн. або на 4,6% більше в порівнянні з 01.12.2013 року. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 82,7%.
Заощадження населення в національній валюті станом на 01.12.2014 року становили 4,54 млрд.грн. або 60,6% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.12.2013 року вони зменшились на 225,3 млн.грн. або на 4,8%. Сума вкладів в іноземній валюті за рік збільшилась на 680,8 млн.грн. або на 26,7% і склала на звітну дату 3,23 млрд.грн. ( у доларовому еквіваленті зменшилась на 32,3%).
Залишки коштів суб’єктів господарювання на поточних рахунках станом на 01.12.2014 року складали 1,78 млрд.грн. Депозити юридичних осіб в порівнянні з їх обсягом станом на 01.12. 2013 року збільшились на 343,6 млн.грн. або на 68,4% і на звітну дату складали 842,2 млн.грн., що на 66,6 млн.грн. більше в порівнянні з даними на 01.11.2014 року.
Сума залишків коштів на бюджетних рахунках у порівнянні з відповідною датою 2013 року зменшилась на 5,0 млн.грн. або 10,5% і на 01.12.2014 складала 42,6 млн.грн.

Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень - листопад 2014 року видано кредитів на загальну суму майже 5,2 млрд.грн., що на 96,6 млн.грн. або 1,8% менше видачі за відповідний період минулого року.
У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 91,9% або 4,7 млрд. грн., а середня вартість - 21,9% річних. В іноземній валюті було видано 420,1 млн. грн. під 10,8% річних.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 38,3% (1,97 млрд.грн.).
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень - листопад 2014 року, складали 4,23 млрд.грн., що на 32,8 млн.грн. або на 0,8% менше видачі за січень - листопад 2013 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих за звітний період на термін більший за 1 рік, складала 1,24 млрд. грн., в тому числі 706,5 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
Підприємствам агропромислового комплексу області з початку 2014 року надано кредитів на загальну суму 665,4 млн. грн. (на 360,6 млн. грн. або на 35,1% менше відповідного періоду 2013 року), з них сільгоспвиробникам – 450,6 млн. грн. (відповідно на 238,3 млн. грн. або на 34,5% менше). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.12.2014 року склала 931,3 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість - 44,2 млн. грн., пролонгована – 92,0 млн. грн.
Органам державної влади за січень - листопад 2014 року було видано кредитів на суму 144,2 млн.грн., за аналогічний період минулого року зазначеній категорії позичальників кредити не надавались.
Кредити, надані фізичним особам за січень - листопад 2014 року, складали 780,1 млн.грн., що на 208,0 млн. грн. або на 21,1% менше видачі за відповідний період 2013 року.
Обсяг кредитних вкладень в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 1,0 млрд.грн. або на 20,8% і станом на 01.12.2014 року становив 5,82 млрд.грн., що на 262,4 млн.грн. більше в порівнянні з даними на 01.11.2014 року.
Кредитні вкладення в іноземній валюті за рік збільшились на 747,1 млн.грн. або 48,0% (у доларовому еквіваленті зменшились на 21,0%) і на звітну дату складали більше 2,30 млрд.грн., що становить 39,6% всіх кредитних вкладень (станом на 01.12.2013 року складали 32,3%).
Водночас обсяг кредитних вкладень в національній валюті в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 254,5 млн.грн. або 7,8% і їх сума станом на 01.12.2014 склала більше 3,5 млрд.грн.

Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2014 року № 719 з 13 листопада 2014 року встановлена облікова ставка в розмірі 14,0% річних (+7,5 відсоткових пункти до рівня, який діяв станом на 01.01.2014 року і який був встановлений з 13 серпня 2013 року - в розмірі 6,5% річних).

Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень-листопад 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ, так і видач із них.
Відповідно до даних управління Національного банку України у Вінницькій області обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-листопад 2014 року склали 33,92 млрд.грн., що на 2,36 млрд.грн., або на 7% перевищує показники січня-листопада 2013 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 13,8 млрд.грн. (на 1,3 млрд.грн. або на 10% більше, ніж за січень-листопад 2013 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 4,52 млрд.грн. (відповідно на 285 млн.грн., або на 6% менше); від продажу іноземної валюти – 1,67 млрд.грн. (на 522 млн.грн. або на 24% менше); від усіх видів платних послуг – 2,34 млрд.грн. (відповідно на 250 млн.грн. або на 10% менше) тощо.
Обсяг надходжень готівки з використанням платіжних карток зріс до рівня станом на 01.12.2013 року на 37%, або на 2 млрд грн. і склав 7,52 млрд.грн.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 41% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень залишилась на 1 відсотковий пункт в порівнянні з відповідним періоду минулого року.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області протягом 11 місяців 2014 року, склали майже 34,4 млрд.грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 2,1 млрд.грн. або на 6%.
Обсяг видачі готівки з використанням платіжних карток зріс до рівня станом на 01.12.2013 року на 15%, або на 2,5 млрд грн. і склав майже 19,1 млрд.грн.
В розрізі статей суми видач готівки становили: з рахунків за вкладами фізичних осіб – 5,3 млрд.грн. (на 231 млн.грн., або на 5% більше), підкріплення підприємств поштового зв’язку на виплату пенсій – 4,36 млрд.грн. (на 14 млн.грн., або на 0,3% більше), на виплати, пов’язані з оплатою праці – майже 11,2 млрд.грн. (на 32 млн.грн., або на 3% менше), на видачу кредитів готівкою – 36 млн.грн. (на 30 млн.грн., або на 45% менше) тощо.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень-листопад 2014 року в порівнянні з січнем-листопадом 2013 року зменшились на 356 млн.грн. або на 10% і склали майже 3,3 млрд.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зменшились на рівні відповідного періоду минулого року і склали 6,3 млрд.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 1,92 млрд.грн., що на 815 млн.грн. або у 1,7 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 751 млн.грн. або в 2,2 рази і склали суму більше 1,4 млрд.грн.
За січень-листопад 2014 року обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 460 млн.грн., що на 268 млн.грн. або 37% менше ніж у січні-листопаді 2013 року. Питома вага емісії у видатках за січень-листопад 2014 року склала 1%, що на 1 відсотковий пункт менше ніж за відповідний період минулого року.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності Зважаючи на зовнішні та внутрішні виклики поточного року, як в цілому по Україні, так і в області, погіршились окремі економічні показники.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-вересень 2014 року фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області (без урахування банків та бюджетних установ, підприємств рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства) становить майже 574,7 млн.грн. збитку, тоді як за 9 місяців 2013 року спрацювали із позитивними результатами діяльності у сумі 384,3 млн.грн. прибутку
Незважаючи на те, що загальний фінансовий результат по області негативний, 66,9% підприємств спрацювали прибутково на суму більше 1015,5 млн.грн. (сума отриманого ними прибутку збільшилась на 19,5%, або на 165,9 млн.грн.) і в порівнянні із досягнутим рівнем за 9 місяців 2013 року частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 2,8 в.п.
Більше 1 мільйону прибутку до оподаткування отримали 97 підприємств області (на 18 підприємств більше відповідного періоду).

В цілому по промисловості отримано негативний фінансовий результат, проте обсяг прибутків прибуткових промислових підприємств області зріс на 13,1%, або на 94,3 млн.грн. і склав 815,6 млн.грн. В той же час, на 6,6 відсоткові пункти зросла частка прибуткових промислових підприємств, яка складає 64,7%.
В цілому прибутково спрацювали підприємства наступних видів промислової діяльності:
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат становить 152,7 млн.грн. прибутку і в порівнянні із відповідним періодом минулого року зріс на 42,3 %, або на 45,4 млн.грн., водночас значно зросла кількість прибуткових підприємств, їх питома вага зросла на 9,6 в.п. і складає 66,7%, а сума отриманого ними прибутку збільшилась на 44,1% і склала 160,8 млн.грн.(+49,2 млн.грн.);
- машинобудування - фінансовий результат за 9 місяців 2014 року - більше 36,5 млн. грн. прибутку, в порівнянні із відповідним періодом попереднього року він зріс на 39,3%, або на 10,3 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств склала 74,1% і зросла на 6,1 в.п.;
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування - фінансовий результат складав 22,7 млн. грн. прибутку, проте проти рівня відповідного періоду попереднього року скоротився у 3,1 рази, або на 47,1 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств скоротилась на 10,6 в.п. і склала 72,7%, обсяг їх прибутку скоротився на 30,7%, або на 22,6 млн.грн. (сума майже 48,5 млн.грн.);
- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – фінансовий результат складає 14,7 млн. грн. прибутку (за відповідний період минулого року він становив 2,8 млн. грн. збитку), водночас значно зросла кількість прибуткових підприємств, їх питома вага зросла на 48,3 в.п. і склала 90% , а сума отриманого ними прибутку збільшилась у 35,8 рази і становить 15 млн.грн.(+14,6 млн.грн.);
Значно покращили протягом поточного року ефективність господарської діяльності підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - за січень-вересень 2014 року ними в цілому отримано майже 88,2 млн.грн. прибутку, обсяг якого зріс в порівнянні із рівнем минулого року на 7,6%, або на 6,3 млн. грн., 33,3% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково (скорочення на 6,7 в.п.), обсяг їх прибутків скоротився на 25,8% і склав 45,4 млн.грн.
Наростили прибутки підприємства сільського, лісового та рибного господарства, які протягом січня-вересня 2014 року спрацювали із позитивним фінансовим результатом, що в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зріс майже у 1,7 рази, або на 2,1 млн. грн. - у сумі більше 5,2 млн. грн. прибутку; 94,1% підприємств галузі спрацювали прибутково, сума їх прибутку зросла майже у 1,6 рази (+1,9 млн.грн.) і становить 5,2 млн. грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства, наступних видів діяльності:
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (22,5 млн.грн прибутку, тоді як у відповідному періоді 2013 року було отримано збиток 360,3 тис.грн., 60% прибуткових підприємств, їх прибуток зріс у 8 раз і склав 24,6 млн.грн.);
- інформація та телекомунікації (17,4 млн. грн. прибутку (ріст до відповідного періоду 2013 року на 26,1%, або +3,6 млн.грн.), 100% прибуткових підприємств);
- професійна, наукова та технічна діяльність (майже 5,6 млн. грн. прибутку (ріст у 3,3 рази, або на 3,9 млн.грн.), 77,8% підприємств прибуткові, їх прибуток зріс у 2,5 рази і становить 8,1 млн.грн.);
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (8,8 млн.грн. прибутку (ріст у 2,0 рази, або на 4,5 млн.грн.), 83,3% прибуткових підприємств) тощо.
Проблемні питання На основі даних Головного управління статистики у Вінницькій області було проведено аналіз неефективної діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. Так, за січень-вересень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2,8 відсоткові пункти зменшилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат і становить 33,1%. Сума збитків збиткових підприємств складає більше 1590,2 млн.грн., що в 3,4 рази більше січня-вересня 2013 року.
Із збитками більше 1 млн грн. спрацювало 58 суб’єктів підприємницької діяльності області і їх кількість скоротилась на 2 підприємства.

Перш за все, основними чинниками неефективних в цілому результатів діяльності економіки області стали негативні результати господарської діяльності підприємств промисловості(питома вага збитку збиткових підприємств у загальній сумі збитків в цілому по області - 65,8%), будівництва (відповідно 12,8%), оптової та роздрібної торгівлі (11,0%),транспорту (2,4%) та тих, які займаються операціями із нерухомим майном (7,6%).
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за січень-вересень 2014 року спрацювали в цілому збитково на суму більше 230,4 млн. грн., тоді як у відповідному періоді минулого року було отримано в цілому 444,2 млн. грн. прибутку. В той же час, частка збиткових підприємств склала 35,3% і скоротилась на 6,6 в.п., проте збитки збиткових промислових підприємств зросли у 3,8 рази і становлять близько 1046,1 млн.грн.
В тому числі, за січень-вересень 2014 року збитково спрацювали підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів, якими отримано 12,7 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді 2013 року спрацювали із прибутковим фінансовим результатом 9,7 млн.грн. Скоротилась кількість збиткових підприємств (питома вага збиткових підприємств даної галузі скоротилась на 23,8 відсоткових пункти і становить 33,3%), проте сума їх збитків зросла у 7,9 рази - складають 65,8 млн.грн. Водночас, прибутки прибуткових підприємств даного виду діяльності зросли більше як у 2,9 рази і становлять 53,1 млн.грн.
Найсуттєвіший вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємств переробної промисловості, які за 9 місяців 2014 року спрацювали із збитковим фінансовим результатом - на суму 303,8 млн. грн., тоді як за відповідний період минулого року ними було отримано 361,3 млн. грн. прибутку. Частка збитково працюючих підприємств склала 32,4% і скоротилась на 5,9 в.п., але обсяг їх збитків зріс майже у 4,7 рази (склав 930,2 млн.грн.) і їх питома вага у структурі загальної суми збитків промисловості складає 88,9%.
Серед підприємств переробної промисловості за звітний період 2014 року збитково спрацювали підприємства таких видів діяльності: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, які в цілому отримали майже 333,9 млн.грн. збитку, а за січень-вересень 2013 року було отримано 150,1 млн. грн. прибутку (збитково спрацювали 38,8% підприємств – їх частка зменшилась на 2,3 в.п.); виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – в цілому отримано 146,6 млн. грн. збитку, який зріс у 90,5 рази, або на 144,9 млн.грн.(збитково спрацювали 28,6% підприємств, проте їх питома вага скоротилась на 11,4 в.п.).
Скоротили збитки підприємства, які зайняті виробництвом меблів, іншої продукції; ремонтом і монтажем машин і устаткування - фінансовий результат склав 2,2 млн.грн. збитку і скоротився в порівнянні із відповідним періодом минулого року у 1,8 рази, або майже на 1,9 млн.грн.; значно скоротилась кількість збиткових підприємств: їх питома вага зменшилась на 27,7 в.п. (становить 16,7%), а сума отриманого ними збитку скоротилась у 2,2 рази і склала 4 млн.грн.(- 1 млн.грн.).
Також, негативний вплив на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості мала діяльність підприємств, які займаються виробництвом гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції: отримано 7,1 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді спрацювали прибутково на суму 2,7 млн.грн.; збитково спрацювали 38,1% підприємств ( +4,8 в.п.) , сума їх збитків зросла у 1,9 рази і склала 20,3 млн.грн.
Підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності спрацювали із збитковим фінансовим результатом на суму 9,2 млн. грн., який скоротився до відповідного періоду 2013 року на 1,1 млн.грн., або на 11,1%. Збиток отримали 29,6% підприємств (їх питома вага скоротилась на 16,8 в.п.),а сума збитку збиткових підприємств зросла у 1,9 рази і склала 37,85 млн.грн.
В цілому в будівництві фінансовий результат склав 177,8 млн. грн. збитку і в порівнянні із січнем-вереснем 2013 року він зріс в 7 раз або на 152,3 млн. грн . Частка збиткових підприємств зросла на 8 в.п., становить 43,3%, а сума їх збитків зросла у 4,3 рази, або на 156,5 млн.грн.(становить 203,3 млн.грн.).
Серед непромислових видів економічної діяльності найбільші збитки отримано в результаті господарської діяльності підприємствами, які займаються операціями із нерухомим майном (їх сума становила 119,8 млн.грн. і в порівнянні із відповідним періодом минулого року збитковий фінансовий результат зріс у 2,3 рази, або на 68 млн.грн.; 37,5% підприємств спрацювали неефективно, проте їх частка скоротилась на 22,5 в.п.) та оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів (їх сума становила близько 95,1 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді минулого року спрацювали із прибутковим фінансовий результатом на суму 7,7 млн. грн.; частка збиткових підприємств зросла на 6,3 в.п., становить 33,3%, а сума їх збитків зросла у 3,3 рази, або на 121,3 млн.грн. і склала 174,5 млн.грн.).
Також із збитками спрацювали підприємства які займаються: тимчасовим розміщенням й організацією харчування (збиток склав 1,8 млн.грн.і скоротився на 30,5%, або на 789 тис.грн., 50% збиткових підприємств (+10в.п.)).

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, можна відмітити основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Значні втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.
10. Відсутність можливості реалізовувати продукцію у південні та східні регіони України в зв’язку із втратою частини споживачів продукції підприємств області із-за проведення там військових дій та окупації Криму.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2014 році виконувались «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області та збільшення бази оподаткування на 2014 рік», які були затверджені головою обласної державної адміністрації 12.02.2014 року №01.01-11/714.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькі й області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, зросли протягом січня-листопада 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року на 12,1%, або на 659,1 млн.грн. і становлять 6095 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 3298,0 млн.грн., їх обсяг зріс на 11,5%, або на 360,5 млн. грн.

Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-листопада 2014 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 3 998,1 млн.грн. податкових платежів, що на 94,8 млн.грн., або на 2,4 % більше, ніж за січень-листопад 2013 року.
В тому числі до Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано податкових платежів на суму 1680,6 млн.грн. (на 13,7 млн.грн., або на 0,8% менше відповідного періоду 2013 року).
Зменшення надходжень до Державного бюджету зумовлено об’єктивними факторами:
- переходом платників на податковий облік в інші регіони (втрати – 103,5 млн.грн.)
- призупиненням роботи окремих платників (втрати – 375,5 млн.грн.).
Питома вага платежів до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів скоротилась на 1,4 відсоткові пункти і складає 42%.
Серед нововведених у 2014 році податків і зборів, до Державного бюджету у серпні-листопаді поточного року перераховано військового збору 51,4 млн. грн. та майже 5,1 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб (з депозитів).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (243,8 млн.грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-листопад 2014 року склали 3754,2 млн.грн. ( зросли на 109,7 млн.грн., або на 3%), а до Державного бюджету - відповідно 1436,8 млн.грн.(на 1,3 млн.грн., або на 0,1% більше).
В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за січень-листопад 2014 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб (43,8%) і його сума становила 1645,3 млн. грн., податок на додану вартість (13%) – 486,9 млн. грн., акцизний податок із вироблених в Україні товарів (9,7%) – 364 млн. грн. та платі за землю (8,2%) – 307,5 млн. грн.
Протягом звітного періоду поточного року забезпечено приріст надходжень з збору за спеціальне використання лісових ресурсів - в 1,8 рази (+10,3 млн.грн., складають 22,56 млн.грн.), єдиного податку від суб’єктів малого підприємництва – у 1,2 рази (+38,6 млн.грн., складає 228,1 млн.грн.), по податку на доходи з фізичних осіб - на 6% (+92,4 млн.грн., складають 1645,3 млн.грн.), по платі за землю – на 4,5% (+13,1 млн. грн., складають 307,5 млн.грн.), платежах за користування надрами – на 1,1% (+153,1 тис.грн., складають 14,2 млн.грн.) тощо.
Поряд з цим, не вдалося досягнути рівня січня-листопада 2013 року по акцизному податку з вироблених в Україні товарів (-26,1 млн.грн.), податку на прибуток (-65,1 млн.грн.), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ (-13,2 млн.грн.).

Найбільші суми надходжень до бюджетів всіх рівнів забезпечують підприємства промисловості, якими за січень-листопад 2014 року сплачено 1436,5 млн. грн. або 36% від загального збору платежів по області. До Державного бюджету промисловим комплексом області внесено 992,6 млн. грн., що складає 59,8% від загального збору податків.
Домінуюче положення в надходженнях від підприємств промисловості належить харчовій промисловості, доля якої в надходженнях зведеного бюджету від промислового комплексу складає 50,5% (сплачено 725,4 млн.грн.), до державного бюджету – 56,7% (сплачено 562,5 млн.грн.). Основні надходження забезпечено виробниками дистильованих алкогольних напоїв та молочних продуктів і морозива, якими сплачено до бюджетів усіх рівнів 413,4 млн.грн. (57% від загальних надходжень по харчовій промисловості), в т.ч. до державного бюджету – 400,8 млн.грн. (71,3% від загальних надходжень по харчовій промисловості). Від виробників молочних продуктів та морозива до бюджетів усіх рівнів надійшло 127,7 млн.грн. (17,6% від загальних надходжень по харчовій промисловості), в т.ч. до державного бюджету – 81,6 млн.грн. (14,5% від загальних надходжень по харчовій промисловості).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води у січні-листопаді 2014 року сплачено до бюджетів усіх рівнів 358,8 млн.грн., що складає 25% від суми сплачених промисловими підприємствами області. В тому числі надходження до державного бюджету від цих платників склали 214,1 млн. гривень (21,6% від загальних надходжень промислових пілриємств).
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються сільським господарством становить 10,6% (сплачено 422,7 млн.грн.), торгівлею – 7,8% (сплачено 312,3 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 5,9% (сплачено 236,9 млн.грн.), будівництвом – 3,3% (сплачено 131,6 млн.грн.).
На даний час в області 1042 платники ПДВ (22,8% від їх загальної кількості) працюють на спеціальному режимі оподаткування у сфері сільського господарства. Відповідно до пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України сума податку на додану вартість, нарахована таким сільськогосподарським підприємством, не підлягає сплаті до бюджету, а повністю залишається в його розпорядженні та спрямовується на розвиток виробництва. Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків. Протягом січня-листопада 2014 року сільськогосподарськими підприємствами області спрямовано на такі рахунки податок на додану вартість в сумі 900,8 млн.грн., тоді як до державного бюджету, з іншої реалізації, ними сплачено лише 22,4 млн. гривень.
Податкова недоїмка Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.12.2014 року податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 474 млн.грн, з якого 383 млн.грн. або 80,8% борг з платежів до Державного бюджету.
Протягом січня-листопада 2014 року податкова заборгованість по області скоротилась на 123,8 млн.грн. або на 20,7%.
Податковий борг скоротився за рахунок зменшення недоїмки по податку на прибуток на 122,5 млн.грн., по ПДВ - на 24,4 млн.грн., по акцизному податку – на 0,2 млн.грн., по інших податках та зборах – на 1,8 млн.грн.
Виконання показників бюджету області За 11 місяців 2014 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 2759,0 млн. грн., що становить 96,3% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2864,6 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 260,7 млн.грн., або на 10,4%, у т.ч. на 113,0 млн.грн. за рахунок надходжень під державні гарантії до спеціального фонду бюджету м.Вінниці на придбання міського транспорту.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 2045,7 млн.грн., що становить 87,3% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2342,8 млн.грн.) та 103,2% до планових показників на 11 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 1981,5 млн.грн.), у т.ч. у листопаді надійшло 217,7 млн.грн. (у жовтні – 209,6 млн.грн.).
Понад плану на 11 місяців отримано 64,3 млн.грн. З 20-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 11 місяців по 3-х джерелах на загальну суму 2,1 млн.грн., у т.ч найбільше по платі за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 1,2 млн.грн, по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 0,7 млн.грн. та по платі за надання адміністративних послуг – 0,2 млн.грн.
Дохідну частину бюджету до плану на 11 місяців з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 31-му бюджету, у т.ч. по 4-х бюджетах районів (Іллінецькому, Тростянецькому , Чечельницькому та Шаргородському) вже виконано план надходжень на рік. Не виконано до плану 11 місяців 3 бюджети – м. Козятина, виконання по якому склало 95,3% плану на 11 місяців, м. Могилів-Подільського – 97,8% та Немирівського району – 93,9%.

Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами з врахуванням змін, по бюджетах: Тростянецького району – 106,9% плану на рік, Чечельницького району – 102,6%, Іллінецького району – 100,1% плану на рік, Шаргородського району – 100,0%, Тульчинського району – 98,5% .
Найменший рівень виконання - по бюджетах: м. Вінниці – 74,0% плану на рік, Немирівського району – 84,1%, м.Ладижина – 86,3%, м.Могилів-Подільського – 86,6% та м.Козятина – 87,0%.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 93,4 млн.грн., або на 4,8%.
Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Іллінецького району – 26,9%, Чечельницького району – 16,9%, Козятинського – 12,4%, Тростянецького району – 11,3%, Тульчинського району – 10,6%.
Поряд з цим, по 2-х бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) замість приросту спостерігається зменшення надходжень власних і закріплених доходів, т.ч. по бюджетах: Немирівського району – на 10,9% та Томашпільського району – на 0,1%. Низькими також є приріст надходжень по бюджетах: Жмеринського району – збільшення лише на 1,3%, Чернівецького району – на 1,3% та Вінницького району – на 1,4%.

Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 11 місяців 2014 року 626 рад, або 89,3% План на рік виконано вже по 292 радах (по 42%).
Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 7 районах, не забезпечено – у 20 районах.
Найменший рівень кількості виконаних бюджетів базового рівня по власних і закріплених доходах по Немирівському району – 65% (не виконано 15 з 43 бюджетів), Крижопільскому району – 70% (не виконано 6 з 20 бюджетів), Теплицькому району – 77% (не виконано 6 з 26 бюджетів), Козятинському району – 82% (не виконано 6 з 34 бюджетів), Калинівському району – 83% (не виконано 5 з 29 бюджетів).

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 2899,7 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на 11 місяців та 1781,1 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 91,5% до плану на 11 місяців (недоотримано 166,0 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2013 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 254,2 млн.грн., або на 9,6%, а субвенцій – надійшло більше на 152,9 млн.грн,, або на 9,4%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджетубюджет області по доходах загального фонду отримав 6726,5 млн.грн., або 88,4% до уточненого плану на рік (план 7611,7 млн.грн.) та 98,8% до уточненого плану на 11 місяців (план 6805,1 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшилось на 500,6 млн.грн., або на 8,0%.

За 11 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 7565,6 млн.грн., що становить 84,9% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 8908,1 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 901,9 млн.грн., або на 13,5%. З них проведено видатків розвитку в сумі 628,9 млн грн., що становить 71,3% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 881,8 млн.грн.), що більше проти 11-ти місяців минулого року на 302,1 млн.грн., або на 92,5%.
За січень-листопад 2014 року проведено 6493,0 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 85,7% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 7574,5 млн.грн.), та 93,5% до планових показників на 11 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 6946,3 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2013 року збільшились на 365,4 млн.грн., або на 6,0%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 11 місяців 2014 року на зазначені цілі використано 5999,6 млн.грн. - це 92,4% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 2297,1 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 68,8 млн.грн., або на 3,1%), на охорону здоров’я – 1424,2 млн.грн. (збільшення проти 11 місяців 2013 року на 62,4 млн.грн., або на 4,6%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1910,3 млн.грн. (збільшилися на 162,0 млн.грн., або на 9,3%), на культуру – 252,3 млн.грн. (збільшення на 6,9 млн.грн., або на 2,8%).
Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, трансфертних виплат населенню (стипендій, пільгових пенсій тощо).
Прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.12.2014 на обліку перебуває 118 тис. платників єдиного соціального внеску (30585 юридичних та 87367 фізичних осіб). В порівнянні з початком року їх кількість зменшилась на 7793 платника або на 6,1%.
Надходження єдиного соціального внеску у січні-листопаді 2014 року склали 4161,8 млн.грн., що на 260,1 млн.грн., або 6,7% більше аналогічного періоду минулого року.
Борг станом на 01.12.2014 року з єдиного внеску становить 86,3 млн.грн., в тому числі: по юридичних особах – 54,1 млн.грн., по фізичних особах – 32,2 млн.грн. Порівняно з 01.01.2014 року борг збільшився на 27,8 млн.грн., або на 47,7% (по юридичних особах - на 16,7 млн.грн., або на 44,7%, по фізичних особах – на 11,1 млн.грн., або 53 %).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
Згідно із даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області за січень-листопад 2014 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 7835,7 млн. грн. і в порівнянні з січнем-листопадом 2013 року надходження зросли на 4% або на 304,4 млн. грн. Із них власні надходження становлять 3707,3 млн. грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросли на 4,4% або на 157,6 млн. грн.
У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.12.2014 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 47,4% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 0,9 відсоткові пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-листопад 2014 року за оперативними даними склали більше 7,84 млрд. грн. і в порівнянні з січнем-листопадом 2013 року зросли на 3,7% або на 0,29 мрд. грн.
Станом на 01.10.2014 року в області фактично отримують пенсії 482874 осіб.
На 01.10.2014 року середній розмір пенсії становив 1327 грн. 70 коп. і зріс у порівнянні з його рівнем станом на 01.10.2013 року на 5,6% або на 69 грн. 87 коп. (становив 1257 грн. 83 коп.).
Крім того, станом на 01.10.2014 року в області отримують пенсії 20112 колишніх військовослужбовців.
Станом на 01.10.2014 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складав 2332 грн. 81 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.10.2013 року (2283 грн. 80 коп.), на 2,15% або на 49 грн. 01 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.12.2014 року в порівнянні із 01.01.2014 року зменшилась на 959,3 тис. грн. і складає 52698,9 тис. грн., в т.ч. борг по страхових внесках – 34295,2 тис. грн., борг по пільгових, наукових пенсіях та регресних вимогах – 18403,7 тис. грн.
Скоротили заборгованість до бюджету Фонду протягом 11 місяців 2014 року по страхових внесках на суму 3568,3 тис.грн. Серед районів найбільше: Вінницький ( на 617,2 тис. грн. або на 77,2% і залишилась сума боргу 182,6 тис. грн.), Немирівський ( на 219,5 тис. грн. або на 56,9% і залишилась сума боргу 166,5 тис. грн.), Калинівський ( на 352,9 тис. грн. або на 20% і залишилась сума боргу 1412,2 тис. грн.), Тростянецький ( на 296,9 тис.грн. або на 25% і залишилась сума боргу 890,1 тис.грн.), Піщанський ( на 234,7 тис.грн, або на 46,3% і залишилась 271,7 тис.грн.) м. Ладижин ( на 771,0 тис. грн. або на 18,3% і залишилась сума боргу 3437,1 тис. грн.). В Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку зріс на 2532,7 тис.грн. та станом на 01.12.2014 року становить 18231,7 тис.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню в м. Вінниці (+850,8 тис.грн.) та станом на 01.12.2014 року становить 7762,1 тис.грн., по управлінню в м. Жмеринці та Жмеринському районі (+366,7 тис.гн) та становить 533,3 тис.грн., по управлінню в Липовецькому районі (+271,9 тис.грн) та склав 1332,6 тис.грн, в Тиврівському районі (+141,6 тис.грн) та склав 2523,8 тис.грн., по управлінню в м. Могилеві-Подільському та Могилів-Подільському районі (+315,4 тис.грн.) та становить 595,3 тис.грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати В поточному році відмічається тенденція щодо уповільнення темпів приросту заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому.
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-листопад поточного року скоротився на 3,0 відсоткові пункти складає 5,7% тоді як у відповідному періоді 2013 року він становив 8,7%(по Україні відповідно скоротився на 2,1 в.п. і складає 5,8%). Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-листопад 2014 року зросла на 150,4 грн. (у відповідному періоді зросла на 210,02 грн.) і становить 2763,79 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати та водночас за темпами росту середньомісячної заробітної плати область займає 17 місце серед регіонів України.

Відмічається значний вплив інфляційних процесів на рівень реальної заробітної плати штатних працівників. Так, індекс реальної заробітної плати по області за вказаний період 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року скоротився на 14 в.п. і складає 95,6% (по Україні скоротився на 14,1% і склав 94,3%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 12 місце в рейтингу регіонів України.
Середньомісячна заробітна плата по області у січні-листопаді 2014 року майже у 2,3 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.).
В області відмічається значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності складає майже 3,0 (найвищий рівень середньомісячної зарплати у фінансовій діяльності – 4,38 тис. грн., найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 1,47 тис. грн.).

Найбільше у поточному році проти рівня 11 місяців 2013 року зросла середньомісячна заробітна плата у працівників добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 949,52 грн, або на 43,4%,,. (складає 3138,50 грн. ), у зайнятих на виробництві меблів, іншої продукції, ремонтом і монтажем машин і устаткування – на 949,94 грн., або на 46,0% (3017,14грн.) та у працівників підприємств по виробництву комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 620,88 грн., або на 23,5% (3260,1 грн.).
В розрізі видів діяльності, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-листопад 2014 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 4382,12 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 10,7%, майже у 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі транспорту, складського господарства, поштова та кур’єрська діяльність, де середньомісячна заробітна плата становить – 3318,89 грн. (зріс на 0,8%, на 19,6% перевищує середній рівень по економіці), зокрема в тому числі транспорт, складське господарство - 3627,34 грн. (+0,3%, на 30,7% перевищує середній рівень по економіці), а в галузі інформації та телекомунікації — 3537,08 грн.(+13,2%, на 27,4% перевищує середній рівень по економіці).
В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство рівень середньомісячної заробітної плати за січень-листопад 2014 року на 3,4 в.п. випереджає приріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області - зріс на 9,1%, або на 217,37 грн., і складає 2604,88 грн. (на 6,1% менше середнього рівня по економіці),, в тому числі по виду діяльності сільське господарство рівень середньомісячної заробітної плати на 2,8 в.п. випереджає приріст середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці області – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 8,5%, або на 200,64 грн., і складає 2570,59 грн. (на 7,4% менше середнього рівня по економіці).
В галузі промисловості по області середньомісячна заробітна плата складає 3266,26 грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросла на 8,0%, або на 242,03 грн. і на 17,7% більше середнього рівня по економіці.
Зокрема на підприємствах по виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробівпереробної промисловості середньомісячна зарплата склала – 3521,35 грн. (+7,7%, +250,31 грн.), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4227,91 грн.(+6,1%, +241,73 грн.), водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 2683,09 грн. (+12,9%, +306,4 грн.).
Між підвидами промисловості коефіцієнт диференціації оплати праці складає 3,5: найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-листопад 2014 року отримують працівники підприємств переробної промисловості, які займаються виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 6706,67 грн. (+1,1%, у 2,4 рази перевищує середній рівень по економіці), а найменший - на підприємствах, що займаються виробництвом машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань1938,85 грн.(скорочення на 0,5% і на 30,1% менше середнього рівня по економіці).
Найбільше за січень-листопад 2014 року в порівнянні із досягнутим рівнем за 11 місяців 2013 року скоротилась середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у сфері творчості та розваг – на 351,64 грн., або на 15,1% менше (складає 1971,06 грн., що на 29% менше середнього рівня по економіці області ), операціями з нерухомим майном – на 397,28 грн., або на 15,6% (2150,25 грн., відповідно на 22,5% менше середньо обласного рівня) та в будівництві - на 186,28 грн., або на 7,4%, (складає 2347,87 грн. , відповідно на 15,4% менше середньообласного рівня).
Водночас, вище середнього рівня середньомісячної заробітної плати штатних працівників по області за січень-листопад 2014 року отримали працівники наступних видів діяльності:державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 3356,67 грн. (ріст до відповідного періоду на 11,9%, або на 357,4 грн., на 20,9% більше середнього рівня по економіці області); професійна, наукова та технічна діяльність - 2831,88 грн.(зменшення на 2,9%, або на 84,51 грн., на 2% більше середнього рівня по економіці області ), в тому числінаукові дослідження та розробки – 2870,34 грн. (зменшення на 3,7%, або на 108,85 грн., на 3,4% більше середнього рівня по економіці області ).
В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівники наступних галузей: поштова та кур’єрська діяльність -1474,72. (+2,7%, у 1,9 рази менше середньо обласного рівня), тимчасове розміщування й організація харчування – 1661,63 грн. (+11,6%, майже у 1,7 рази менше середньо обласного рівня) тощо.
За рівнем середньомісячної заробітної плати за листопад 2014 року, який становить 2896 грн. область займає 15 місце серед регіонів України. Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за листопад 2014 року по відношенню до листопада 2013 року зросла на 7,6% (по Україні — також зросла на 7,6%) і у 2,34 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати. За темпами росту середньомісячної заробітної плати за листопад серед регіонів України область також займає 15 місце. Індекс реальної заробітної плати по області за листопад 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшився на 19 в.п. і складає 87,8% (по Україні зменшився на 18,8% і складає 86,5%).

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень - вересень 2014 року отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:

- м. Ладижин – в 1,6 рази - 4353 грн. (+7,8% до рівня січня-вересня 2013 року);
- м. Козятин – на 30,5% - 3586 грн. (+8,0%);
- м. Жмеринка – на 20,9% - 3322 грн. (+7,5%);
- м. Вінниця – на 8,7% - 2987 грн. (+5,0%).

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
- Тростянецький – 2785 грн. (до січня-вересня 2013 року ріст на 7,2%);
Гайсинський – 2734 грн. (+ 3,3%);
- Томашпільський – 2720 грн. (+12,0%);
- Крижопільський – 2685 грн. . (+ 7,6%);
- Іллінецький - 2646 грн. (+ 3,4%);
- Вінницький – 2602 грн. (+4,5%);

Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Погребищенського – 2129 грн. (до січня-вересня 2013 року ріст на 2,4%), Чечельницького (+3,4%), Ямпільського - 2191 грн. (+ 7,7%), Літинського – 2216 грн. (скорочення на 4,2%); Жмеринського 2220 грн. (+ 0,7%), Шаргородського – 2221 грн. (+4,2%), Могилів-Подільського - 2222 грн. (+2,3%) районів.
Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року спостерігається у наступних районах: Липовецькому – на 16,8% грн. (2497 грн.); Томашпільському – на 12% (2720 грн.), Козятинському – на 10,7% (2351 грн.), Бершадському — на 9,6% (2394 грн.), Хмільницькому – 9,6% (2342 грн.), Тиврівському – на 8,6% (2403 грн.), Мурованокуриловецькому -8,5% (8,5%) та Ямпільському – на 7,7% (2191 грн.).
Скоротили рівень заробітної плати в порівнянні із відповідним періодом минулого року 2 райони (Немирівський – на 7,8% (2376 грн.) та Літинський – на 4,2% (2216 грн.)) і 1 місто обласного значення - м.Могилів-Подільський – на 1,2% (2091 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Відповідно до Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 грудня 2014 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 68 підприємствах області (включаючи 38 економічно активних, 21 підприємства-банкрута та 9 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 14389,6 тис.грн. і в порівнянні з початком 2014 року зросла майже в 1,5 рази або близько на 4,7 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року загальна сума боргу становила 9712,2 тис.грн.). Протягом листопада місяця заборгованість скоротилась на 3,1% або на 466,4 тис.грн.

В тому числі на економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 7420,9 тис.грн. або 51,6% від загальної суми по області і проти 01.01.2014 року борг зріс в 3,5 рази або на 5,3 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 2106,7 тис.грн.). В порівнянні з 01.11.2014 р. борг зменшився на 5,9%, або на 461,8 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2014 року скоротилась на 14,3% або на 864,2 тис.грн. та станом на 01.12.2014 року складає 5193,6 тис.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 6057,8 тис.грн.), або 36,1% від загальної суми боргу по області. Протягом листопада місяця борг скоротився на 0,1% або на 4,6 тис.грн.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2014 року на 14,7% або на 227,4 тис.грн. та станом на звітну дату становлять 1775,1 тис.грн. або 11,9% від загальної суми боргу по області. Протягом листопада місяця обсяг боргу підприємств даної категорії не змінився.

В розрізі видів економічної діяльності
В галузі сільського господарства, лісового господарства та рибного господарстваобласті заборгованість із заробітної плати становить 219,1 тис.грн. (це 1,5% від загальної суми заборгованості по області) та скоротились в порівнянні з початком 2014 року на 25,8% або на 76,5 тис.грн. (протягом вересня скоротилась на 29,4%, або на 91,2 тис.грн.) В тому числі 19,6 тис.грн. (8,9% загальної суми боргу по галузі) – борг економічно активних підприємств, який станом на 01.01.2014 р. був відсутній. На сільськогосподарських підприємствах-банкрутах станом на 01.11.2014 р. сума боргу з оплати праці становила 199,5 тис.грн. та проти 01.01.2014 р. скоротилась на 32,4% або на 95,8 тис. грн.
На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.12.2014 року склала 7248,9 тис.грн. (має найбільшу питому вагу – 50,4% в структурі боргу в цілому по області) і в порівнянні з 01.01.2014 року зросла на 18,9% або на 1154,0 тис.грн. (протягом листопада зросла на 0,7%, або на 52,2 тис.грн.), в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становить 2230,8 тис.грн. (до початку року заборгованість зросла на 1056,8 тис.грн. або в 1,9 рази, протягом листопада ріст на 1,2%, або 26,0 тис.грн.). На промислових підприємствах-банкрутах станом на 01.12.2014 р. сума боргу з оплати праці становила 4377,5 тис.грн. та проти 01.01.2014 р. скоротилась майже на 0,4% або на 15,6 тис. грн.
У будівництві сума боргу до початку року зросла в 2 рази або на 666,9 тис. грн. – всього заборговано 1322,4 тис. грн. заробітної плати (питома вага 9,2%). Протягом листопада борг зріс на 179,6 тис.грн., або на 15,7%. В тому числі на економічно активних будівельних підприємствах борг становить 1042,6 тис.грн., тоді як на початок року його не було (протягом листопада ріст на 20,8%, або 179,6 тис.грн.).
Найбільше зросли у поточному році борги із оплати праці на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - на 3,36 млн. грн., або у 32,3 рази (борг 3,47 млн.грн., питома вага – 24,1%). Проте протягом листопада борг скоротився на 296,2 тис.грн., або на 12,6%.
Також нарощено борги до початку року на підприємствах та установах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – у 2,9 рази, або на 74,3 тис. грн. (борг 113,4 тис.грн.).
Повністю погашено борги на підприємствах і установах виду діяльності охорона здоров’я (на початок року сума заборгованості із оплати праці складала 57,6 тис.грн.).
Скорочення обсягів заборгованості із заробітної плати проти початку 2014 року відбулось у галузі оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів майже у 2 рази або на 265,6 тис. грн. (борг станом на 01.12.2014 р. складає – 269,2 тис.грн.), операції з нерухомим майном – на 24,7%, або на 128,7 тис.грн. (борг 392,3 тис.грн.), професійної, наукової та технічної діяльності - на 16,0%, або 157,1 тис.грн. (борг 827,5 тис.грн.), освіта — у 1,55 рази або на 22,2 тис. грн. (сума боргу становить 40,2 тис.грн.),

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату станом на 01.12.2014 року становить 2002 особи (0,7% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 1159 осіб або майже в 2,4 рази більше ніж станом на 01.01.2014 р. (станом на 01.01.2014 року кількість таких осіб складала 843). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника в середньому складає 3707 грн., що складає 128% до середньої заробітної плати за листопад.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна.
Станом на 01.12.2014 р. повністю відсутні борги із виплати заробітної плати у Піщанському та Чечельницькому районах.
В той же час, борги на економічно активних підприємствах на звітну дату відсутні у 5 районах (крім вищезазначених ще у Барському, Теплицькому та Шаргородському районах) та у 3 містах обласного значення (Жмеринка, Могилів-Подільський, Хмільник).

В поточному році протягом січня-листопада утворили борги із заробітної плати 12 районів та м.Могилів-Подільський.
Найбільші суми боргу із зарплати станом на 01.12.2014 року серед районів у:
- Немирівському – 1402,8 тис. грн. (9,7% від загальної суми по області),
- Тульчинському – 851,2 тис.грн. (відповідно 5,9%),
- Жмеринському – 783,6 тис.грн. (відповідно 5,4%),
- Калинівському – 594,6 тис. грн. (відповідно 4,1%),
- Бершадському – 557,9 тис.грн. (відповідно 3,9%),
-Теплицькому - 542,0 тис.грн. (відповідно 3,8%) ,
та серед міст обласного значення – у м.Вінниця — 3999,9 тис.грн. (27,8%) та м.Ладижин — 2627,9 тис.грн. (18,3%).
Скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2014 року відбулось у 4 районах:
- Могилів-Подільському – у 17,5 рази, або на 322,8 тис.грн. (залишок 19,6 тис.грн.).
- Барському – в 6 разів або на 78,5 тис. грн. (станом на 01.12.2014 р. залишок боргу становить 15,6 тис.грн.);
- Літинському – на 2,1 рази, або на 132,5 тис.грн. (залишок 124,5 тис.грн.);
а також в 2 містах обласного значення: м.Жмеринка – у 7,4 рази, або на 105,3 тис.грн. (залишок 16,5 тис.грн.) та м. Хмільник - у 161,3 рази, або на 448,8 тис.грн. (залишок 2,8 тис.грн.).

Наростили борги із заробітної плати протягом січня-листопада 2014 року на підприємствах та установах 20 районів, з них за темпами росту найбільше:
- Тростянецький – у 24,3 рази або на 132,6 тис.грн. (сума боргу станом на 01.11.2014 року була відсутня і утворена протягом листопада поточного року та становить 138,3 тис.грн.)
- Погребищенський – в 12,5 разів або на 161,6 тис.грн. (сума боргу становить 175,6 тис.грн.)
- Липовецький – в 6,4 рази або на 201,4 тис.грн. (залишок 238,4 тис.грн.)
- Тульчинський – в 1,5 рази, або на 272,4 тис.грн. (залишок 851,2 тис.грн.)
та в 4 містах: Козятин – в 4,5 рази або на 290,3 тис.грн. (станом на 01.12.2014 р. борг становить 373,2 тис.грн.), в м. Ладижин – на 21,7%, або на 467,9 тис. грн. (заборгованість становить 737,3 тис.грн.), м.Вінниця – на 17,7%, або на 601,7 тис.грн. (заборгованість становить 3999,9 тис.грн.) та м.Могилів-Подільський – в поточному році утворено борг на суму 92,2 тис.грн., тоді як на початок року його не було.
Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах на початок поточного року була лише у 5 районах (Липовецький, Погребищенський, Чечельницький, Тульчинський та Шаргородський), а станом на 01.12.2014 року вже є у 22 районах області.
Серед міст борги на економічно активних підприємствах допущені у 3 містах обласного значення крім м. Жмеринка, м. Хмільник та м. Могилева-Подільського.

Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.12.2014 р. залишається непогашеною у 2 районах області: Вінницькому (підприємство-банкрут -199,5 тис.грн.) та Могилів-Подільському (економічно-активне підприємство – 19,6 тис.грн.).
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень-листопад 2014 року становить 103,8%, за січень-листопад 2013 року 101,4%. Заборгованість за електроенергію протягом січня-листоапда 2014 року збільшилась майже на 3,3 млн.грн., що складає 4,3% і станом на 1 грудня 2014 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 79,5 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 26 тис.грн. (на 1,7%), борг станом на 01.12.2014р. становить майже 1,6 млн.грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року майже на 1,0 млн.грн. (в 4 рази), борг станом на 01.12.2014р. становить 1,2 млн.грн.;
- заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком 2014 року збільшилась майже на 1,3 млн.грн. (на 41,3%) – борг станом на 01.12.2014р. становить майже 4,4 млн. грн..
Серед усіх районів та міст області рівень оплати нижче 100 % склався лише в 1 районі, найнижчий у Шаргородському (98,4%), Козятинському (101,1%) та Іллінецькому (101,2%) районах.
Найвищий рівень оплати склався в м.Вінниці (107,5%), Могилів-Подільському (105,0%) і Мурованокуриловецькому (104,7%) районах.
Розрахунки за природний газ В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.12.2014 року за фактичними даними склав 94,5%.
Станом на 01.12.2014 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 108,4 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів) в тому числі безпосередньо населення 90,4 млн.грн., субсидії та пільги населенню майже 20,7 млн.грн., у бюджетних установ спостерігається передоплата.
Рівень оплати за спожитий природний газ станом на 01.12.2014 року нижче 100% склався в 18 районах області та м. Вінниці.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Погребищенському (107,6%), Іллінецькому (101,3 %) та Літинському (101,1%) районах.
Найнижчий рівень оплати склався у: Жмеринському (88,2%), Теплицькому (89,8%) та Тростянецькому (90,2%)районах.
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-листопад 2014 року становить 103,6%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 102,6%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.12.2014 року склався у 16 районах області та 4 містах обласного значення.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.12.2014 р. спостерігається в: містах Ладижин (88,3%) і Жмеринка (91,7%) та Тростянецькому районі (94,8%). Найвищий рівень оплати в: Гайсинському (184,3%), Шаргородському (117,2%) районах та в місті Хмільник (177,6%).
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області За матеріалами Головного управління статистики у Вінницькій області, товарооборот роздрібної торгівлі області за січень – листопад 2014 року склав - 26 мільярдів 291 мільйонів гривень і збільшився до відповідного періоду минулого року на 4 мільярди 68 мільйонів гривень, в діючих цінах зріс на 18,3%, а в порівняних цінах – зменшився на 1,1 % (по Україні зменшився на 7,5%).
За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 9 місце і за абсолютним приростом на одну особу - 9 місце серед регіонів України.
Сфера послуг За матеріалами Головного управління статистики у Вінницькій області, обсяг реалізованих послуг за січень – листопад 2014 року по області склав - 3 мільярди 760 мільйонів гривень, в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 952 мільйонів гривень, і становить 25,3 % від загальних обсягів послуг, що на 3,8 відсоткові пункти більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Питання, які відносяться до компетенції
Департаменту регіонального економічного розвитку ОДА
31.12.2014 р.