АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2014 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
За даними та методикою розрахунків
Головного управління статистики у Вінницькій області


ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості У січні-вересні 2014 року індекс промислового виробництва склав 100,9% до відповідного рівня 2013 року, а виробництво у вересні 2014 року збільшилось на 22,1% у зрівнянні з вереснем 2013 року. Слід зазначити, що у вересні відбулось зростання рівня промислового виробництва на 30,0% також у зрівнянні з попереднім, серпнем, місяцем поточного року.
По Україні індекс за звітний період зменшився по відношенню до січня-вересня 2013 року на 8,6% і склав 91,4%.
Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область займає 8 місце.
У січні-вересні 2014 року виробництво харчових продуктів та напоїв збільшилось на 18,0% у порівнянні з відповідним періодом минулого року, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність відзначились зростанням рівня виробництва на 9,4%. За період з початку року обсяги виробництва добувної галузі збільшились на 26,7% у порівнянні з відповідним періодом 2013 року.
Решта галузей промисловості області знизили рівень виробництва: легка (-13,9%), хімічна (-5,2%), фармацевтична (-12,8%), виробництво будівельних матеріалів (-6,6%), металургійне виробництво (-12,4%), машинобудування (-16,9%) та підприємства, які забезпечують постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (-18,0%).
Однак, слід відзначити, що галузі-аутсайдери з кожним місяцем скорочують відставання від відповідного періоду минулого року.
За січень-вересень 2014 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 19326,5 млн. грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (76,7%) припадає на переробну промисловість, з неї: 58,6% – на виробництво харчових продуктів, напоїв; 5,1% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; 3,8% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність; 4,9% – на машинобудування та металообробку. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 20,9% продукції.
Найбільший обсяг реалізованої продукції на 1 особу належить м.Ладижину, де функціонує Ладижинська ТЕС – 159587,9грн, далі, у порядку зменшення, розташовані Тульчинський (26172,7грн), Іллінецький (22108,7грн) райони, які виробляють продукції більше, ніж у м.Вінниці (13719,3грн). Найменшим промислово розвинутими районами можна вважати Погребищенський район, де обсяг реалізованої продукції на душу населення склав всього 17,4грн. і Могилів-Подільський район (57,5грн).
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу, у січні-вересні 2014 року започаткували діяльність 4179 новостворених суб’єктів господарювання, що на 12,0% менше порівняно з 2013 роком, із яких 805 - юридичних осіб (на 8,9% більше) та 3374 - фізичних осіб-підприємців (на 15,9% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 12376 суб’єктів господарювання (295 - юридичних осіб та 12081 – фізична особа-підприємець), що в 2,3 рази більше порівняно з 2013 роком.
(З 7 липня 2014 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за заявницьким принципом». Змінами передбачається, що припинення підприємницької діяльності ФОП здійснюватиметься негайно після отримання державним реєстратором від фізичної особи відповідної заяви (у формі реєстраційної картки), без права контролюючих органів перешкоджати процедурі закриття. Відповідно до положень зазначеного Закону, скасовано вимоги до фізичної особи-підприємця при припинені підприємницької діяльності, щодо надання будь-яких довідок від контролюючих органів, вимог проходження певних перевірок, надання звітності, документів і т.п. Подібні вимоги не можуть перешкоджати реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.)
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 428, або 53,1% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, у Вінницькому районі – 44 або 5,4%, у Калинівському - 30 або 3,7% , у Немирівському – 22 або 2,7%, у Іллінецькому та Козятинському районах – 17 або 2,1%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (6,3% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Калинівському (3,6%), Тульчинському (3,2%), Барському та Немирівському районах (2,9%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (33,4%) та м.Могилів-Подільському (2,5%).
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 9 місяців 2014 року становить 768,2 млн.грн., або 26,8% від загальних обсягів надходжень, що на 31,6% більше ніж за 9 місяців 2013 року.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросла на 12,2%, або на 54,1 млн.грн. і становить 497,6 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень складає 27,4%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), за 9 місяців 2014 року надходжень до бюджету майже на 25,9 млн.грн. більше, ніж за відповідний період 2013 року, і вони складають169,9 млн.грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
У січні–вересні 2014 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 762,2 млн. грн.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 84,6% від загального обсягу,
решта – з капітального та поточного ремонтів (10,2% та 5,2% відповідно).
Індекс будівельної продукції за 9 місяців поточного року порівняно з відповідним періодом 2013 року становив 76,6%.

За січень­ - червень 2014 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2663,0 млн. грн. капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 6,4% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:
- будівлі та споруди – 34,8% усіх інвестицій,
- машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 60,9%.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 76,6% загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 8,4%.
Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 6,4% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 1,4%, решта - 7,2%.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 328,9 млн. грн. (12,4% від загального обсягу), що на 49,1% менше, ніж у січні - червні 2013 року.
За перше півріччя 2014 року прийнято в експлуатацію 119,8 тис.м2 загальної пл­ощі житла.
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за січень–червень 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року зменшився на 21,9%.
У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 77,3 тис.м2 загальної площі житла (64,5%), у сільській місцевості – 42,5 тис.м2 (35,5%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в сільській місцевості порівняно з першим півріччям 2013 року зменшились на 33,6%.
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 6 регіонах області. Найбільше (у 3,3 рази) зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Могилів-Подільському районі, Тростянецькому – у 3,2 рази, м.Вінниці – у 1,5 рази.
По області найбільше (48,4%) житла збудовано у м.Вінниці. Ще у 6 районах (Вінницькому, Бершадському, Калинівському, Тростянецькому, Барському, Гайсинському районах) прийнято в експлуатацію 35,2% загального обс­ягу житла.
За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки не приймались в експлуатацію.
Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію дошкільні заклади освіти на 246 місць, амбулаторно-поліклінічні заклади на 14 відвідувань за зміну. Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу – 129,4км.
Іноземне
інвестування
У I півріччі 2014р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 22,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 1 липня 2014р. становив 287,1 млн.дол., що на 7,2% менше обсягів інвестицій на початок 2014р. (за рахунок курсової різниці), та в розрахунку на одну особу населення складає 177,7 дол. Переважну більшість інвестицій (84,1% від загального обсягу) залучено з країн ЄС – 241,4 млн.дол., з інших країн світу – 45,7 млн.дол. (15,9%).
Інвестиції надійшли з 50 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 62,2% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 57,9 млн.дол., Австрія – 50,0 млн.дол., Франція – 34,3 млн.дол., Німеччина – 20,9 млн.дол., Польща – 15,6 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 177,4 млн.дол. (61,8%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної –143,8 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 32,7 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 76,6 млн.дол. прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 34,5 млн.дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 17,8 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 15,0 млн.дол. (5,2% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 32,1 млн.дол. (11,2%), що здійснюють операції з нерухомим майном – 10,2 млн.дол. (3,6%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,3 млн.дол. (2,5%).
Вагому частку (48,2%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 138,4 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 40,7 млн.дол. (14,2%) та Немирівському – 14,8 млн.дол. (5,2%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та Тульчинський, Барський, Тиврівський, Вінницький райони.
Кредитні ресурси області В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 1 жовтня 2014 року 535 установ 53 банків. З початку поточного року 24 установи 13-ти банків тимчасово призупинили свою діяльність. В той же час, у липні запроваджена тимчасова адміністрація в АТ «ФІНРОСТБАНК», в серпні - в ПАТ «ТЕРРА БАНК», у вересні - в Банк «Демарк» та ПАТ «Грін Банк», а банки АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «БАНК ФОРУМ» знаходяться в стадії ліквідації.
За січень – вересень 2014 року залучено депозитів на загальну суму 12508,4 млн. грн., що на 3223,0 млн.грн. або 34,7% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених з початку поточного року коштів складала 81,5% або 10196,2 млн.грн., в тому числі 7619,8 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів, залучених у вересні 2014 року, в національній валюті складала 19,6% річних, в іноземній – 8,6% річних (у вересні 2013 року – 17,1% та 6,7% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у вересні 2014 року, становила 17,8% річних (у вересні 2013 року – 13,7% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб без урахування нарахованих витрат в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 558,8 млн.грн. або на 8,0% і станом на 01.10.2014 року становив 7582,6 млн.грн., що на 376,0 млн.грн. менше в порівнянні з 01.09.2014.
Станом на 01.10.2014 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 6268,3 млн.грн., що на 433,9 млн.грн. або на 7,4% більше в порівнянні з 01.10.2013 року. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 82,7%.
Станом на 01.10.2014 року заощадження населення в національній валюті станом на 01.10.2014 становили 4,65 млрд.грн. або 61,3% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.10.2013 року вони збільшились на 208,0 млн.грн. або на 4,7%. Сума вкладів в іноземній валюті за рік збільшилась на 350,8 млн.грн. або на 13,6% і склала на звітну дату 2,94 млрд.грн.
Залишки коштів суб’єктів господарювання на поточних рахунках станом на 01.10.2014 року складали майже 1,6 млрд.грн. Депозити юридичних осіб в порівнянні з відповідною датою м. р. збільшились на 212,1 млн.грн. або на 41,8% і на звітну дату складали 719,1 млн.грн.
Сума залишків коштів на бюджетних рахунках у порівнянні з відповідною датою м. р. зменшилась на 16,8 млн.грн. або 31,5% і на 01.10.2014 року складала 36,5 млн.грн.
Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень - вересень 2014 року видано кредитів на загальну суму 4194,3 млн.грн., що на 70,3 млн.грн. або 1,7% більше видачі за відповідний період минулого року.
У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 90,8% або 3,8 млрд. грн., а середня вартість - 21,9% річних. В іноземній валюті було видано 387,5 млн. грн. під 10,8% річних.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 37,1% (1556,7 млн.грн.).
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень - вересень 2014 року, складали 3415,2 млн.грн., що на 92,1 млн.грн. або на 2,8% більше видачі за січень - вересень 2013 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих за звітний період на термін більший за 1 рік, складала 1069,3 млн. грн., в тому числі 613,0 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
Підприємствам агропромислового комплексу області з початку 2014 року надано кредитів на загальну суму 542,1 млн. грн. (на 320,5 млн. грн. або в 1,6 рази менше), з них сільгоспвиробникам – 352,6 млн. грн. (на 266,5 млн.грн., або в 1,75 рази менше минулорічного відповідного періоду). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.10.2014 року склала 933,9 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість - 42,9 млн. грн., пролонгована – 13,2 млн. грн.
Органам державної влади за січень - вересень 2014 року було видано кредитів на суму 140,3 млн.грн., за аналогічний період минулого року зазначеній категорії позичальників кредити не надавались.
Кредити, надані фізичним особам за січень - вересень 2014 року, складали 638,7 млн.грн., що на 162,1 млн. грн. або на 20,2% менше видачі за відповідний період 2013 року.
Обсяг кредитних вкладень в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 907,9 млн.грн. або на 19,1% і за станом на 01.10.2014 року становив 5,66 млрд.грн., але це на 132,5 млн.грн. менше в порівнянні з даними на 01.09.2014 року.
Кредитні вкладення в іноземній валюті за рік збільшились на 803,0 млн.грн. або 60,8% і на звітну дату складали більше 2,12 млрд.грн., що становить 37,6% всіх кредитних вкладень (станом на 01.10.2013року – 27,8%).
Постановою Правління Національного банку України від 17.07.2014 року № 417 з 17 липня 2014 року встановлена облікова ставка в розмірі 12,5% річних (+3 відсоткові пункти до рівня, який був встановлений з 15 квітня 2014 року – 9,5%).
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень-вересень 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ, так і видач із них.
Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-вересень 2014 року склали 27,4 млрд.грн., що на 2,2 млрд.грн., або на 9% перевищує показники січня-вересня 2013 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 11149 млн.грн. (на 999 млн.грн. або на 10% більше, ніж за січень-вересень 2013 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 3872 млн.грн. (відповідно на 18 млн.грн., або на 0,5% більше); від продажу іноземної валюти – 1413 млн.грн. (на 254 млн.грн. або на 15% менше); від усіх видів платних послуг – 1940 млн.грн. (відповідно на 209 млн.грн. або на 10% менше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 40% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень залишилась на рівні відповідного періоду минулого року.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області протягом 9 місяців 2014 року, склали 28,03 млрд.грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли більше як на 2,1 млрд.грн. або на 8%.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень-вересень 2014 року в порівнянні з січнем-вереснем 2013 року зменшились на 394 млн.грн. або на 13% і склали 2616 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зменшились на 231 млн.грн. або на 4% і склали 4978 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 1447 млн.грн., що на 591 млн.грн. або в 1,7 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 574 млн.грн. або в 2,3 рази і склали 1029 млн.грн.
За січень-вересень 2014 року обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 591 млн.грн., що на 93 млн.грн. або 14% менше ніж у січні-вересні 2013 року. Питома вага емісії у видатках за січень-вересень 2014 року склала 2%, що на 1 відсотковий пункт менше ніж за відповідний період минулого року.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) У зв’язку із кризовими явищами, як в цілому по Україні, так і в області, погіршились економічні показники. Так, за січень-червень 2014 року фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області (без сільськогосподарських та малих підприємств) становить майже 643,9 млн.грн. збитку, тоді як за 1 півріччя 2013 року спрацювали із результатом у сумі 295,1 млн.грн. прибутку. Незважаючи на те що загальний фінансовий результат по області негативний, 64,9% підприємств спрацювали прибутково на суму 666,5 млн.грн. (сума отриманого ними прибутку збільшилась на 7,6%, або на 47,2 млн.грн.) і в порівнянні із січнем-червнем 2013 року частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 2,6 в.п. Більше 1 мільйону прибутку до оподаткування отримали 76 підприємств області (на 16 підприємств більше відповідного періоду).
В цілому прибутково спрацювали, підприємства наступних видів промислової діяльності:
- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – фінансовий результат складає більше 8 млн. грн. прибутку (за відповідний період минулого року він становив 3 млн. грн. збитку), питома вага прибуткових підприємств 80% (+63,3 в.п.) і сума отриманого ними прибутку збільшилась у 31,2 рази і склала 8,3 млн.грн.(+8,1 млн.грн.);
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат становив 98,9 млн.грн. прибутку і в порівнянні із відповідним періодом минулого року зріс у 1,5 рази, або на 34,2 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств – 55,6% (-1,5 в.п.), і сума отриманого ними прибутку збільшилась у 1,6 рази і склала 106,5 млн.грн.(+39,4 млн.грн.);
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування - фінансовий результат за 1 півріччя 2014 року складав 13,9 млн. грн. прибутку, проте проти рівня відповідного періоду попереднього року скоротився у 2,9 рази, або на 26,4 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств склала 63,6% (скорочення на 11,4 в.п.);
- машинобудування - фінансовий результат за 6 місяців 2014 року становив 11,5 млн. грн. прибутку, в порівнянні із відповідним періодом попереднього року він скоротився на 38%, або на 6,9 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств склала 70,4% і зросла на 6,4 в.п..
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за січень-червень 2014 року отримано майже 95,4 млн.грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, проте сума прибутку в порівнянні із рівнем минулого року скоротилась на 7,3%, або на 7,8 млн. грн., 55,6% підприємств цієї галузі спрацювали прибутково (скорочення на 11,1 в.п.).
Значно покращили ефективність результатів господарської діяльності підприємства сільського, лісового та рибного господарства, які протягом січня-червня 2014 року спрацювали із позитивним фінансовим результатом, який в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зріс на 36,4%, або майже на 0,9 млн. грн. -- у сумі 3,3 млн. грн. прибутку. Всі підприємства галузі спрацювали прибутково, сума їх прибутку зросла на 23,1% і становить 3,3 млн. грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства, наступних видів діяльності:
- інформація та телекомунікації (11 млн. грн. прибутку (+5,5%, або +0,6 млн.грн.), 100% прибуткових підприємств);
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (16,2 млн.грн прибутку (у 1 півріччі 2013 р. був збиток 1,6 млн.грн.), 65% прибуткових підприємств, їх прибуток зріс у 8,7 раз і склав 18,3 млн.грн.);
- професійна, наукова та технічна діяльність (5,2 млн. грн. прибутку (ріст у 6,1 раз, або на 4,4 млн.грн.), 66,7% підприємств прибуткові, їх прибуток зріс у 3,5 рази і становить 6,6 млн.грн.),
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (більше 5,3 млн.грн. прибутку (ріст у 2,1 раз, або на 2,8 млн.грн.), 83,3% прибуткових підприємств) тощо.
Проблемні питання За січень-червень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2,6 відсоткових пункти зменшилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат і становить 35,1%. Сума збитків збиткових підприємств складає 1310,4 млн.грн., що в 4 рази більше січня-червня 2013 року.
Із збитками більше 1 млн грн. спрацювало 48 суб’єктів підприємницької діяльності області і їх кількість зросла на 4 підприємства.

Перш за все, основними чинниками неефективних в цілому результатів діяльності економіки області стали негативні результати господарської діяльності підприємств промисловості (питома вага збитку збиткових підприємств у загальній сумі 67%), будівництва (відповідно 14,7%),оптової та роздрібної торгівлі (6%), транспорту (2,5%) та тих, які займаються операціями із нерухомим майном (9,3%).
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за січень-червень 2014 року спрацювали в цілому збитково на суму більше 353,4 млн. грн., тоді як у відповідному періоді минулого року було отримано в цілому 359,6 млн. грн. прибутку. Обсяг прибутку прибуткових промислових підприємств (їх частка 61,9% і зросла на 6,2 в.п.) складає 525,3 млн.грн. і скоротився на 3,8%. В той же час, збитки збиткових промислових підприємств зросли у 4,7 рази і становлять близько 878,8 млн.грн., а частка збиткових підприємств склала 38,1% і скоротилась на 6,2 в.п.
В тому числі, за січень-червень 2014 року збитково спрацювали підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів, якими отримано 18,8 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді 2013 року спрацювали із прибутковим фінансовим результатом 12,4 млн.грн. Питома вага збиткових підприємств даної галузі скоротилась на 16,7 відсоткових пункти і становить 33,3%, проте сума їх збитків зросла у 13,3 рази (складають 53,1 млн.грн.). Прибутки прибуткових підприємств зросли більше як у 2,1 рази і становлять 34,9 млн.грн.
Найсуттєвіший вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємствпереробної промисловості, які за січень-червень 2014 року спрацювали із збитковим фінансовим результатом - на суму 423,1 млн. грн., тоді як за відповідний період минулого року ними було отримано 249,2 млн. грн. прибутку. Частка збитково працюючих підприємств склала 35,9% і скоротилась на 6,6 в.п., але обсяг їх збитків зріс майже у 5,9 рази (склав 805,1 млн.грн.) і їх питома вага у структурі загальної суми збитків складає 91,6%.
Серед підприємств переробної промисловості за звітний період 2014 року збитково спрацювали підприємства таких видів діяльності: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, які в цілому отримали майже 320,1 млн.грн. збитку, а за січень-червень 2013 року було отримано 124,4 млн. грн. прибутку (збитково спрацювали 38,8% підприємств – ріст на 2,4 в.п.);виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – в цілому отримано 171 млн. грн. збитку, який зріс у 247,5 рази, або на 170,3 млн.грн.(збитково спрацювали 28,6% підприємств, проте їх питома вага скоротилась на 21,4 в.п.).
Наростили збитки підприємства, які зайняті виробництвом меблів, іншої продукції; ремонтом і монтажем машин і устаткування - фінансовий результат склав 2,8 млн.грн. збитку і зріс до рівня відповідного періоду минулого року у 1,6 рази, або на 1,1 млн.грн.; половина підприємств збиткові і їх питома вага зросла на 16,7 в.п., проте сума отриманого ними збитку скоротилась на 22,3% і склала 3,6 млн.грн.(- 1 млн.грн.).
Також, негативний вплив на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості мала діяльність підприємств, які займаються виробництвом гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (9,95 млн. грн. збитку, збитково спрацювали 33,3% підприємств).
Підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльностіспрацювали із збитковим фінансовим результатом на суму 12,5 млн. грн., який зріс до відповідного періоду 2013 року на 1,46 млн.грн., або на 13,2%. Збиток отримали 35,7% підприємств (-3,6 в.п.).
В цілому в будівництві фінансовий результат склав 177 млн. грн. збитку і в порівнянні із січнем-червнем 2013 року він зріс в 8,75 раз або на 156,8 млн. грн . Частка збиткових підприємств зросла на 8,5 в.п., становить 46,7%, а сума їх збитків зросла у 6,4 рази, або на 116,3 млн.грн.(становить 192,7 млн.грн.)
Серед непромислових видів економічної діяльності найбільші збитки отримано підприємствами які займаються операціями із нерухомим майном (їх сума становила 120,7 млн.грн. і в порівнянні із відповідним періодом минулого року збитковий фінансовий результат зріс у 3 рази, або на 81,1 млн.грн. ; половина юридичних осіб спрацювали неефективно, проте їх частка скоротилась на 16,7 в.п.) та оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів (їх сума становила близько 20 млн. грн. і в порівнянні із відповідним періодом минулого року збитковий фінансовий результат зріс у 2,7 рази, або на 12,6 млн. грн.; частка збиткових підприємств зросла на 0,5 в.п., становить 32,2%, а сума їх збитків зросла у 1,9 рази, або на 38,2 млн.грн.).
Також із збитками спрацювали підприємства які займаються: тимчасовим розміщенням й організацією харчування (збиток склав 1,3 млн.грн.і зріс на 28,9%, 50% збиткових підприємств).
При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, можна відмітити основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2014 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області та збільшення бази оподаткування на 2014 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 12.02.2014 року №01.01-11/714.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Міндоходів у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, зросли протягом січня-вересня 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року на 6,8%, або на 302 млн.грн. і становлять 4720,7 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 2523,8 млн.грн., їх обсяг зріс на 3,3%, або на 80,7 млн. грн.
Відповідно до даних Головного управління Міндоходів у Вінницькій області протягом січня-вересня 2014 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 3049,3 млн.грн. податкових платежів, що на 160,1 млн.грн., або на 5% менше, ніж за січень-вересень 2013 року.
В тому числі до Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано податкових платежів на суму майже 1229,9 млн.грн. (на 224 млн.грн., або на 15,4% менше відповідного періоду 2013 року).
Зменшення надходжень до Державного бюджету зумовлено об’єктивними факторами:
- переходом платників на податковий облік в інші регіони (втрати – 85,9 млн.грн.)
- призупиненням роботи окремих платників (втрати – 83,2 млн.грн. ПДВ та 291,3 млн.грн. акцизного податку).
Серед надходжень до Державного бюджету у серпні-вересні поточного року перераховано військового збору 21,5 млн. грн., та 1,4 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб (з депозитів).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (181,5 млн.грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-вересень 2014 року склали 2867,8 млн.грн. ( скоротились на 126,8 млн.грн., або на 4,2%), а до Державного бюджету - відповідно 1048,4 млн.грн.(-190,6 млн.грн., або на 15,4% менше).
Протягом звітного періоду поточного року забезпечено приріст надходжень з збору за спеціальне використання лісових ресурсів - в 1,8 рази (+7,2 млн.грн.), по ПДВ, що сплачується до бюджету переробними підприємствами за реалізовану ними продукцію – на 14,2 % (+4,4 млн. грн.), єдиного податку від суб’єктів малого підприємництва – в 1,2 рази (+25,9 млн.грн.), по податку на доходи з фізичних осіб - на 4,4% (+54,6 млн.грн.), по платі за землю – на 3,2% (+7,8 млн. грн.).
Поряд з цим, не вдалося досягнути рівня січня-вересня 2013 року по акцизному податку з вироблених в Україні товарів (-168,8 млн.грн.), податку на прибуток (-64,9 млн.грн.), податку на додану вартість (-44,5 млн.грн.), збору за першу реєстрацію транспортного засобу (-18 млн. грн.), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ (-10,7 млн.грн.).

Найбільші суми надходжень до бюджетів всіх рівнів забезпечують підприємства промисловості, якими за січень-вересень 2014 року сплачено 943,1 млн. грн. або 30,9% від загального збору платежів по області. До Державного бюджету промисловим комплексом області внесено 592 млн. грн., що складає 48,1% від загального збору податків.
Домінуюче положення в надходженнях від підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої в надходженнях зведеного бюджету від промислового комплексу складає 41% (сплачено 386,9 млн.грн.), до державного бюджету – 43,7% (сплачено 259 млн.грн.). Основні надходження забезпечено виробниками дистильованих алкогольних напоїв та молочних продуктів і морозива. Так підприємствами, що займаються виробництвом дистильованих алкогольних напоїв сплачено до бюджетів усіх рівнів 135,4 млн.грн. (35% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 127,7 млн.грн. (49,3% від загальних надходжень по харчовій галузі). Від виробників молочних продуктів та морозива до бюджетів усіх рівнів надійшло 107,7 млн.грн. (27,8% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 68,7 млн.грн. (26,5% від загальних надходжень по харчовій галузі).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води у січні-вересні 2014 року. внесено до бюджетів усіх рівнів 285,2 млн.грн., що складає 30,2% від суми сплачених промисловими підприємствами області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 169,1 млн. гривень.
Питома вага надходжень в зведеному бюджеті від підприємств, що займаються торгівлею становить 12% (сплачено 365,7 млн.грн.), сільським господарством – 10,1% (сплачено 308,1 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 6,1% (сплачено 186,6 млн.грн.), будівництвом – 3,3% (сплачено 102,1 млн.грн.).
Податкова недоїмка Станом на 01.10.14 року податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 477 млн.грн, з якого 391 млн.грн. або 82% борг з платежів до Державного бюджету.
В порівнянні з 01.01.2014 роком податкова заборгованість по області скоротилась на 120,8 млн.грн. або на 20,2%.
Податковий борг скоротився за рахунок зменшення недоїмки по податку на прибуток на 112,5 млн.грн., по ПДВ - на 24,7 млн.грн., по акцизному податку – на 0,3 млн.грн., по інших податках та зборах – на 5,4 млн.грн.
Виконання показників бюджету області За 9 місяців 2014 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 2183,4 млн. грн., що становить 76,5% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2853,4 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 207,7 млн.грн., або на 10,5%, у т.ч. на 113,0 млн.грн. за рахунок надходжень під державні гарантії до спеціального фонду бюджету м.Вінниці на придбання міського транспорту.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1618,5 млн.грн., що становить 69,3% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2335,8 млн.грн.) та 105,3% до планових показників на 9 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 1537,0 млн.грн.), у т.ч. у вересні надійшло 208,0 млн.грн., або 109,9% до плану на вересень (189,2 млн.грн.).
Понад плану на 9 місяців отримано 54,1 млн.грн. З 20-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 9 місяців по 3-х джерелах на загальну суму 1,4 млн.грн., у т.ч найбільше по платі за надання адміністративних послуг – 0,6 млн.грн, по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 0,5 млн.грн., по платі за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 0,3 млн.грн.
Доходну частину бюджету до плану на 9 місяців з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 33-х бюджетах. Не виконано 1 бюджет – м. Козятина, виконання по якому склало 94,7% плану на 9 місяців.
Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами з врахуванням змін, по бюджетах: Тростянецького району – 88,5%, Іллінецького району – 82,8% плану на рік, Чечельницького району – 82,5%, Літинського району – 77,6%, Тульчинського району – 77,5% .
Найменший рівень виконання - по бюджетах: м. Вінниці – 58,7% плану на рік, Немирівського району – 67,3%, Козятинського району – 67,7%, Теплицького району – 67,9% і Чернівецького району – 68,0%.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 54,1 млн.грн., або на 3,5%.
Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Іллінецького району – 33,0%, Чечельницького району – 19,5%, Тростянецького району – 12,7%, Козятинського – 10,5%, Ямпільського району – 10,4%.
Поряд з цим, по 5-ти бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) замість приросту спостерігається зменшеннянадходжень власних і закріплених доходів, у т.ч. по бюджетах: Немирівського району – на 9,8%,Томашпільського району – на 3,1%, м.Хмільника – на 2,2%, Тиврівського району – на 0,8%, Чернівецького району – на 0,4%.
Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 9 місяців 2014 року 657 рад, або 93,7%.
Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 14 районах, не забезпечено – у 13 районах.
Найменший рівень кількості виконаних бюджетів базового рівня по власних і закріплених доходах по Немирівському району – 67,4% (не виконано 14 з 43 бюджетів), Барському району – 79,3% (не виконано 6 з 29 бюджетів), Теплицькому району – 84,6% (не виконано 4 з 26 бюджетів), Крижопільському району – 85,0% (не виконано 3 з 20 бюджетів), Чернівецькому району – 85,7% (не виконано 2 з 14 бюджетів).
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 2370,1 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на 9 місяців та 1466,5 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 92,1% до плану на 9 місяців (недоотримано 126,6 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2013 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 252,0 млн.грн., або на 11,9%, а субвенцій – надійшло більше на 131,3 млн.грн,, або на 9,8%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджетубюджет області по доходах загального фонду отримав 5455,0 млн.грн., або 71,5% до уточненого плану на рік (план 7627,9 млн.грн.) та 99,2% до уточненого плану на 9 місяців (план 5500,1 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшилось на 437,3 млн.грн., або на 8,7%.
За 9 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 5989,7 млн.грн., що становить 68,9% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 8693,6 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 562,6 млн.грн., або на 10,4%. З них проведено видатків розвитку в сумі 456,3 млн грн., що становить 54,8% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 832,1 млн.грн.), що більше проти 9-ти місяців минулого року на 189,8 млн.грн., або на 71,2%., і збільшення в основному пов’язано з придбанням міського транспорту по бюджету м.Вінниці за рахунок надходжень під державні гарантії.
За січень-вересень 2014 року проведено 5274,0 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 69,9% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 7546,8 млн.грн.), та 92,9% до планових показників на 9 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 5674,3 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2013 року збільшились на 283,6 млн.грн., або на 5,7%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 9 місяців 2014 року на зазначені цілі використано 4874,3 млн.грн. - це 92,4% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 1854,4 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 44,6 млн.грн., або на 2,5%), на охорону здоров’я – 1144,3 млн.грн. (збільшення проти 9 місяців 2013 року на 48,5 млн.грн., або на 4,4%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1581,7 млн.грн. (збільшилися на 147,5 млн.грн., або на 10,3%), на культуру – 202,5 млн.грн. (збільшення на 0,7 млн.грн., або на 0,4%).
Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, трансфертних виплат населенню (стипендій, пільгових пенсій тощо).
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Станом на 01.10.2014 на обліку перебуває 118 тис. платників єдиного соціального внеску (30483 юридичних та 87587 фізичних осіб). В порівнянні з початком року їх кількість зменшилась на 7602 платника або на 6,1%.
Надходження єдиного соціального внеску у січні-вересні 2014 року склали 3332,9 млн.грн., що на 33,6 млн.грн. (1%) більше відповідного періоду минулого року.
Борг на 01.10.2014 року з єдиного внеску становить 77,3 млн.грн., в тому числі: по юридичних особах – 50,7 млн.грн., по фізичних особах – 26,6 млн.грн. Порівняно з 01.01.2014 року борг збільшився на 18,9 млн.грн., або на 32,4% (по юридичних особах - на 13,3 млн.грн. (або 35,6%), по фізичних особах – на 5,6 млн.грн. (або 26,4 %)).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень-вересень 2014 року за оперативними даними до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 6281,6 млн. грн. і в порів нянні з січнем-вереснем 2013 року надходження зросли на 3,2% або на 195,9 млн. грн. Із них власні надходження становлять 2962,3 млн. грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросли на 2,9% або на 85,3 млн. грн.
У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.10.2014 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 45,7% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 1,4 відсоткові пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-вересень 2014 року за оперативними даними склали більше 6,32 млрд. грн. і в порівнянні з січнем-вереснем 2013 року зросли на 2,3% або на 0,14 мрд. грн.
Станом на 01.10.2014 року в області фактично отримують пенсії 482874 осіб.
На 01.10.2014 року середній розмір пенсії становив 1327 грн. 70 коп. і зріс у порівнянні з його рівнем станом на 01.10.2013 року на 5,6% або на 69 грн. 87 коп. (становив 1257 грн. 83 коп.).
Крім того, станом на 01.10.2014 року в області отримують пенсії 20112 колишніх військовослужбовців.
Станом на 01.10.2014 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складав 2332 грн. 81 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.10.2013 року (2283 грн. 80 коп.), на 2,15% або на 49 грн. 01 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.10.2014 року в порівнянні із 01.01.2014 року зменшилась на 284,2 тис. грн. і складає 53374,0 тис. грн., в т.ч. борг по страхових внесках – 35396,6 тис. грн., борг по пільгових, наукових пенсіях та регресних вимогах – 18261,6 тис. грн.
Скоротили заборгованість до бюджету Фонду протягом 9 місяців 2014 року по страхових внесках на суму 2466,9 тис.грн. Серед районів найбільше: Немирівський (на 217,9 тис. грн. або на 56,5% і залишилась сума боргу 168,1 тис. грн.), Калинівський (на 329,0 тис. грн. або на 18,6% і залишилась сума боргу 1436,1 тис. грн.), Тростянецький (на 296,0 тис.грн. або на 24,9% і залишилась сума боргу 891,0 тис.грн.), Піщанський (на 234,7 тис.грн, або на 46,3% і залишилась 271,7 тис.грн.). В Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку зріс на 2117,0 тис.грн. та станом на 01.10.2014 року становить 17816,0 тис.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню в м. Вінниці (+755,9 тис.грн.) та станом на 01.10.2014 року становить 7667,2 тис.грн., по управлінню в Липовецькому районі (+248,6 тис.грн) та склав 1309,3 тис.грн, в Тиврівському районі (+151,1 тис.грн) та склав 2533,3 тис.грн., по управлінню в м. Могилеві-Подільському та Могилів-Подільському районі (+312,4 тис.гн) та становить 592,3 тис.грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати В поточному році відмічається тенденція щодо уповільнення темпів приросту заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому.
Приріст середньомісячної заробітної плати за січень-вересень поточного року скоротився на 3 відсоткові пункти складає 5,5% (у відповідному періоді 2013 року він становив 8,5%).Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2014 року зросла на 143 грн. (у відповідному періоді зросла на 218 грн.) і становить 2747,9 грн.
Індекс реальної заробітної плати по області за вказаний період 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року скоротився на 2,4% (по Україні відповідно на 4%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 10 місце в рейтингу регіонів України.
Середньомісячна заробітна плата по області у січні-вересні 2014 року майже в 2,3 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.).
В розрізі видів діяльності, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-вересень 2014 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 4359,56 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 10,5%, у 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі транспорту, складського господарства,поштова та кур’єрська діяльність, де середньомісячна заробітна плата становить – 3315,43 грн. (+2,0%, на 20,7% перевищує середній рівень по економіці), зокрема в тому числі транспорт, складське господарство - 3621,16 грн. (+1,5%, на 31,8% перевищує середній рівень по економіці), а в галузі інформації та телекомунікації — 3478,67 грн. (+11,0%, на 26,6% перевищує середній рівень по економіці).
В галузі сільського господарства рівень середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2014 року зріс на 10,5%, або на 239,06 грн. (на 8,6% менше середнього рівня по економіці) і складає 2510,28 грн.
В галузі промисловості по області за січень-вересень 2014 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 3204,22 грн. і в порівнянні з січнем-вереснем 2013 року зріс на 6,5%,або на 195,82грн. і на 16,6% більше середнього рівня по економіці).
Зокрема на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів рівень середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2014 року склав 3128,54 грн. (зріс в 1,45 рази), переробної промисловості – 2978,71 грн. (+8,4%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4192,20 грн. (+5,1%), водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 2663,74 грн. (+12%).
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2014 року отримують працівники підприємств переробної промисловості, які займаються виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 6752,4 грн. (+3,5%, майже у 2,5 рази перевищує середній рівень по економіці), а найменший - на підприємствах, що займаються виробництвом машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань1925,05 грн.(скорочення на 1,0% і на 29,9% менше середнього рівня по економіці).
Середньомісячна заробітна плата в будівництві за січень-вересень 2014 року проти досягнутого рівня у відповідному періоді минулого року скоротилась на 10,6%, або 276,6 грн. і складає 2260,64 грн. (на 17,7% менше середнього рівня по економіці області).
Водночас, вище середнього рівня середньомісячної заробітної плати штатних працівників по області за січень-вересень 2014 року отримали працівники наступних видів діяльності: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 3352,41 грн. (ріст до відповідного періоду на 12,4%, або на 371,16 грн.); професійна, наукова та технічна діяльність - 2799,92 грн.(зменшення на 1,7%, або на 48,05 грн), в тому числі наукові дослідження та розробки – 2885,75 грн. (+2,5%, або 69,58 грн.).
В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівники наступних галузей: поштова та кур’єрська діяльність -1477,74. (+3,9%, майже у 1,85 рази менше середньо обласного рівня), тимчасове розміщування й організація харчування – 1640,8 грн. (+10,9%, майже у 1,7 рази менше середньо обласного рівня); діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – 2069,1 грн. (скорочення на 15,6% та на 24,7% менше середньо обласного рівня) тощо.
За рівнем заробітної плати за вересень 2014 року, який становить 2895 грн. область займає 17 місце серед регіонів України. Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за вересень 2014 року по відношенню до вересня 2013 року зросла на 9,7% (по Україні — зросла на 6,3%). За темпами росту заробітної плати за вересень серед регіонів України область займає 8 місце. Індекс реальної заробітної плати по області за вересень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшився на 8,1% (по Україні зменшився на 11,4%).
В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень - червень 2014 року отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:

- м. Ладижин – в 1,6 рази - 4383 грн. (+14,4% до рівня січня-червня 2013 року);
- м. Козятин – на 30% - 3473 грн. (+4,3%);
- м. Жмеринка – на 20,6% - 3222 грн. (+7,5%);
- м. Вінниця – на 9,4% - 2923 грн. (+5,3%).

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
Гайсинський – 2638 грн. (до січня-червня 2013 року ріст на 3,0%);
- Томашпільський – 2635 грн. (+11,0%);
- Іллінецький - 2580 грн. (+ 1,7%);
- Крижопільський – 2549 грн. . (+ 6,7%);
- Тростянецький – 2545 грн. (+4,0%);
- Вінницький – 2513 грн. (+1,4%);

Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Жмеринського – 2149 грн. ( скорочення до відповідного періоду минулого року на 1,5%); Ямпільського - 2161 грн.(до січня-червня 2013 року ріст на 8,2%), Літинського - 2180 (скорочення на 3,9%), Шаргородського – 2183 грн. (+1,3%), Хмільницького - 2194 грн. (+4,1%) районів.
Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-червень 2014 року в порівнянні з січнем-червнем 2013 року спостерігається у наступних районах: Томашпільському – на 11% (2635 грн.), Козятинському – на 9,8% (2259 грн.),. Бершадському — на 9,5% (2346 грн.), Липовецькому – на 9,2% грн. (2291 грн.); Тиврівському – на 8,5% (2352 грн.), Ямпільському – на 8,2% (2161 грн.).
Скоротили рівень заробітної плати в порівнянні із відповідним періодом минулого року 3 райони (Немирівський – на 11,8% (2269 грн.), Літинський – на 3,9% (2180 грн.) та Жмеринський – на 1,5%(2149грн.)) і 1 місто обласного значення - м.Могилів-Подільський – на 0,3% (2045 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Станом на 1 жовтня 2014 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 82 підприємствах області (включаючи 49 економічно активних, 24 підприємства-банкрути та 9 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 14993 тис.грн. і в порівнянні з початком 2014 року зросла в 1,5 рази або на 5,3 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року загальна сума боргу становила 9712,2 тис.грн.). Протягом вересня місяця заборгованість скоротилась на 8,3% або на 1354,9 тис.грн.

В результаті, на економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 8122,3 тис.грн. або 54,2% від загальної суми по області і проти 01.01.2014 року борг зріс в 3,86 рази або на 6 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 2106,7 тис.грн.). В порівнянні з 01.09.2014 р. борг зменшився на 10,8%, або на 987,7 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2014 року скоротилась на 15,9% або на 962,2 тис.грн. та станом на 01.10.2014 року складає 5095,6 тис.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 6057,8 тис.грн.), або 34% від загальної суми боргу по області. Протягом вересня місяця борг зменшився на 6,7% або на 367,2 тис.грн.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2014 року на 14,7% або на 227,4 тис.грн. та станом на звітну дату становлять 1775,1 тис.грн. або 11,8% від загальної суми боргу по області. Протягом вересня місяця обсяг боргу підприємств даної категорії не змінився.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату станом на 01.10.2014 року становить 2195 осіб (0,7% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 1352 осіб або в 2,6 рази більше ніж станом на 01.01.2014 р. (станом на 01.01.2014 року кількість таких осіб складала 843). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника промислової галузі в середньому складає 3703 грн., що складає 127,8% до середньої заробітної плати за вересень.

В розрізі видів економічної діяльності
В галузі сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства області(3 підприємства) заборгованість із заробітної плати становить 310,3 тис.грн. (це 2,1% від загальної суми заборгованості по області) та зросла в порівнянні з початком 2014 року на 5,1% або на 15 тис.грн. В тому числі 110,8 тис.грн. (35,7% загальної суми боргу по галузі) – борг економічно активних підприємств, який станом на 01.01.2014 р. був відсутній. На підприємствах-банкрутах сільськогосподарської галузі станом на 01.10.2014 р. сума боргу з оплати праці становила 199,5 тис.грн. та проти 01.01.2014 р. скоротилась на 32,4% або на 95,8 тис. грн.
На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.10.2014 року склала 6897,1 тис.грн. (має найбільшу питому вагу - 46% в структурі боргу) і в порівнянні з 01.01.2014 року зросла на 13,2% або на 802,2 тис.грн. (протягом вересня скоротилась на 7,7%, або на 574,3 тис.грн.), в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становить 1944,8 тис.грн. (ріст до початку року складає 770,8 тис.грн. або майже в 1,7 рази, протягом вересня скорочення складає 10%, або 207,1 тис.грн.).
У будівництві сума боргу до початку року зросла в 2,2 рази або на 811,7 тис. грн. – всього заборговано 1,46 млн. грн. заробітної плати (питома вага 9,8%). Протягом вересня борг скоротився на 1,9 млн.грн., або у 2,3 рази.
Найбільше наростились борги із оплати праці на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - на 3,2 млн. грн., або у 40,2 рази (борг 4311,8 тис.грн., питома вага - 28,7%). Протягом вересня борг додатково зріс на 1,0 млн.грн., або на 30,4%.
Також нарощено борги до початку року на підприємствах та установах наступних видів діяльності: освіта — на 17,5% або на 10,9 тис. грн. (сума боргу становить 73,3 тис.грн.),державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – у 2,1 рази, або на 43,6 тис. грн. (борг 82,7 тис.грн.).
Скорочення обсягів заборгованості із заробітної плати проти початку 2014 року відбулось у галузіоперації з нерухомим майном – на 24,7%, або на 128,7 тис.грн. (борг 392,3 тис.грн.),оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — у 1,7 рази або на 227,3 тис. грн. (борг станом на 01.10.2014 р. складає – 307,5 тис.грн.),професійної, наукової та технічної діяльності - на 20,2%, або 198,6 тис.грн. (борг 786,0 тис.грн.).
Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.10.2014 р.залишається непогашеною у 3 районах області: Вінницький (підприємство-банкрут -199,5 тис.грн.), Могилів-Подільський (економічно-активне підприємство – 26 тис.грн.). та Оратівський(економічно-активне підприємство – 84,8 тис.грн.).
Станом на 01.10.2014 р. відсутні борги із виплати заробітної плати у Гайсинському районі.
В поточному році утворили борги 11 районів.
Найбільші суми боргу із зарплати станом на 01.10.2014 року серед районів у:
- Немирівському районі – 1445,2 тис. грн. (9,6% від загальної суми по області),
- Тульчинському районі – 985,7 тис.грн. (6,6% від загальної суми по області),
- Калинівському районі – 893,7 тис. грн. (відповідно 6%),
- Жмеринському районі – 778,4 тис.грн. (відповідно 5,2%)
та серед міст обласного значення – у м.Вінниця — 4452,6 тис.грн. (30,0%) та м.Ладижин — 2281,8 тис.грн. (15,2%).
Скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2014 року серед районів відбулось у 3 районах:
- Могилів-Подільському – у 13,2 рази, або на 316,4 тис.грн. (залишок 26 тис.грн.).
- Барському – в 2,2 рази або на 45,7 тис. грн. (станом на 01.10.2014 р. залишок боргу становить 43 тис.грн.);
- Літинському – на 37,8%, або на 97,2 тис.грн. (залишок 159,8 тис.грн.);
а також в 2 містах обласного значення: м.Хмільник - в 2,8 рази або на 288,1 тис.грн. (борг становить 163,5 тис.грн.) та м.Жмеринка – у 4,5 рази, або на 94,5 тис.грн. (залишок 27,3 тис.грн.).
Наростили борги із заробітної плати протягом січня-вересня 2014 року на підприємствах та установах 23 районів, з них за темпами росту найбільше:
- Погребищенський – в 12,9 рази або на 166,7 тис.грн. (сума боргу становить 180,7 тис.грн.)
- Липовецький – в 7,1 рази або на 227,4 тис.грн. (залишок 264,4 тис.грн.)
- Тростянецький – в 6,2 рази, або на 26,5 тис.грн. (залишок 35,2 тис.грн.)
та в містах Козятин – в 3,3 рази або на 190,7 тис.грн. (станом на 01.10.2014 р. борг становить 273,6 тис.грн.), в м.Вінниця – на 31%, або на 1,05 млн. грн. (заборгованість становить 4452,6 тис.грн.).

Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах на початок поточного року була лише у 3 районах (Липовецький, Тульчинський та Шаргородський), станом на 01.10.2014 року вже існує у 26 районах області
У Мурованокуриловецькому районі вона утворилась протягом вересня місяця – 46,8 тис.грн.
Серед міст борги допущені у 3 містах обласного значення крім м. Жмеринка та м. Могилева-Подільського.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень-вересень 2014 року становить 105,1%, за січень-вересень 2013 року 102,0%. Заборгованість за електроенергію протягом січня-вересня 2014 року зменшилась майже на 15,5 млн.грн., що складає 20,3% і станом на 1 жовтня 2014 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 60,8 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року зменшилась на 0,4 млн.грн. (на 27,9%), борг станом на 01.10.2014р. становить 1,1 млн.грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 0,1 млн.грн. (на 42,4 %), борг станом на 01.10.2014р. становить майже 0,4 млн.грн. найбільша заборгованість в наступних районах: Піщанському 68 тис.грн., Немирівському 43 тис.грн., Калинівському 16 тис.грн.;
- заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком 2014 року зменшилась майже на 0,5 млн.грн. (на 14,6%) – борг станом на 01.10.2014р. становить майже 2,7 млн. грн. найбільша заборгованість в наступних районах: Вінницькому 694 тис.грн., Ямпільському 151 тис.грн., Жмеринському 125 тис.грн.;
Серед усіх районів та міст області рівень оплати нижче 100 % склався лише в 1 районі, найнижчий у Шаргородському (98,5%), Тростянецькому (101,2%) та Козятинському (101,9%) районах.
Найвищий рівень оплати склався в м.Вінниці (109,5%), Могилів-Подільському (107,0%) і Крижопільському (106,0%) районах.
Розрахунки за природний газ В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.10.2014 року за фактичними даними склав 106,5%.
Станом на 01.10.2014 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить майже 61,4 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів) в тому числі безпосередньо населення населення 57,2 млн.грн., субсидії та пільги населенню 8,7 млн.грн., у бюджетних установ заборгованості немає (передоплата).
Рівень оплати за спожитий природний газ станом на 01.10.2014 року в усіх районах та містах обласного значення склався вище 100%.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Шаргородському (116,2%), Іллінецькому (113,6%) та Літинському (111,5 %) районах.
Найнижчий рівень оплати склався у: Липовецькому (102,7%), Тиврівському (103,9%) та Оратівському (103,9%) районах.
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-вересень 2014 року становить 111,9%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 105,8%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.10.2014 року склався у 7 районах області та 1 місті обласного значення.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.10.2014 р. спостерігається в: Ямпільському (95,2%), Погребищенському (98,3%) та Чернівецькому (98,5%) районах. Найвищий рівень оплати в: Гайсинському (249,4%), Шаргородському (133,2%) районах та в місті Хмільник (198,5%).
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень – вересень 2014 року склав - 21388,1 млн. грн. і зріс у порівнянних цінах на 0,8%, а в діючих – на 16,8%. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 7 місце, а за абсолютним приростом на одну особу - 9 місце серед регіонів України.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень - вересень 2014 року склав - 2875,8 млн. грн.
Обсяг послуг, реалізованих населенню – 763,3 млн. грн, що становить 26,5 % від загальних обсягів послуг.

Питання, які відносяться до компетенції
Департаменту регіонального економічного розвитку ОДА
31.10.2014 р.