АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ-ЛИПЕНЬ 2014 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
За даними та методикою розрахунків
Головного управління статистики у Вінницькій області


ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості У січні - липні 2014 року індекс промислового виробництва склав 96,3% до відповідного показника 2013 року, обсяг виробництва у липні 2014 року зменшився на 18,7% у зрівнянні з липнем 2013 року.
За індексом промислової продукції серед областей України за підсумками січня-липня 2014 року Вінницька область посіла 13 місце.
У січні-липні 2014 року виробництво харчових продуктів та напоїв збільшилось на 9,6% у порівнянні з відповідним періодом минулого року, підприємства з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності відзначились зростанням рівня виробництва на 12,3%. За період з початку року обсяги виробництва добувної галузі збільшились на 18,9% у порівнянні з відповідним періодом 2013 року.
Решта галузей промисловості області знизили рівень виробництва: легка (-14,2%), хімічна (-7,7%), фармацевтична (-18,3%), виробництво будівельних матеріалів (-6,7), металообробка (-10,5%), машинобудування (-15,6%) та підприємства, які забезпечують постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (-18,8%).
У липні 2014 року наростили обсяги промислового виробництва порівняно з червнем 2014 року підприємства добувної промисловості на 22,9%, легкої – на 15,4%, з виробництва деревини, паперу та поліграфічної діяльності – на 4,3%, фармацевтичної промисловості – на 33,6%, металургійної – на 7,2%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 9,0%.
За січень-червень 2014 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 11690,8 млн.грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (76,2%) припадає на переробну промисловість, з неї: 58,9% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 5,0% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 3,7% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,0% – на машинобудування, на виробництво будівельних матеріалів і металообробку – 2,3% і 2,5%, відповідно. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 21,5% всієї продукції області.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні-липні 2014 року започаткували діяльність 3135 новостворених суб’єктів господарювання, що на 15,8% менше порівняно з 2013 роком, із яких 619 - юридичних осіб (на 6,9% більше) та 2516 - фізичних осіб-підприємців (на 19,9% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 9655 суб’єктів господарювання (239 - юридичних осіб та 9416 – фізичних осіб-підприємців), що в 2,3 рази більше порівняно з 2013 роком.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 331, або 53,5% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, у Вінницькому районі – 32 або 5,1%, у Калинівському - 22 або 3,5%, у Немирівському – 20 або 3,2%, у Гайсинському і Липовецькому районах – 15 або 2,4%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (6,3% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Калинівському (3,6%), Тульчинському та Бершадському (3,4%), у Гайсинському районі (2,8%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (33,2%) та м.Могилів-Подільському (2,2%).
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у І півріччі 2014 року становить 477,7 млн.грн., або 26,2% від загальних обсягів надходжень, що на 14,8% більше ніж у І півріччі 2013 року.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросла на 1,9%, або на 5,43 млн.грн. і становить 293,6 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень складає 25,7%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), у І півріччі 2014 року надходжень до бюджету майже на 15,5 млн.грн. більше, ніж за відповідний період 2013 року, і вони складають110,3 млн.грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
У січні–липні 2014 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 534,7 млн. грн.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 85,9% від загального обсягу,
решта – з капітального та поточного ремонтів (9,0% та 5,1% відповідно).
Індекс будівельної продукції за 7 місяців поточного року порівняно відповідним періодом 2013 року становив 78,7%.
За січень­ - червень 2014 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2663,0 млн. грн. капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 6,4% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:
- будівлі та споруди – 34,8% усіх інвестицій,
- машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 60,9%.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 76,6% загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 8,4%.
Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 6,4% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 1,4%, решта - 7,2%.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 328,9 млн. грн. (12,4% від загального обсягу), що на 49,1% менше, ніж у січні - червні 2013 року.
За перше півріччя 2014 року прийнято в експлуатацію 119,8 тис.м2 загальної пл­ощі житла.
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за січень–червень 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року зменшився на 21,9%.
У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 77,3 тис.м2 загальної площі житла (64,5%), у сільській місцевості – 42,5 тис.м2 (35,5%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в сільській місцевості порівняно з першим півріччям 2013 року зменшились на 33,6%.
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 6 регіонах області. Найбільше (у 3,3 рази) зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Могилів-Подільському районі, Тростянецькому – у 3,2 рази, м.Вінниці – у 1,5 рази.
По області найбільше (48,4%) житла збудовано у м.Вінниці. Ще у 6 регіонах (Вінницькому, Бершадському, Калинівському, Тростянецькому, Барському, Гайсинському районах) прийнято в експлуатацію 35,2% загального обс­ягу житла.
За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки не приймались в експлуатацію.
Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію дошкільні заклади освіти на 246 місць, амбулаторно-поліклінічні заклади на 14 відвідувань за зміну. Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу – 129,4км.
Іноземне
інвестування
У II півріччі 2014р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 22,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 1 липня 2014р. становив 287,1 млн.дол., що на 7,2% менше обсягів інвестицій на початок 2014р. (за рахунок курсової різниці), та в розрахунку на одну особу населення складає 177,7 дол. Переважну більшість інвестицій (84,1% від загального обсягу) залучено з країн ЄС – 241,4 млн.дол., з інших країн світу – 45,7 млн.дол. (15,9%).
Інвестиції надійшли з 50 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 62,2% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 57,9 млн.дол., Австрія – 50,0 млн.дол., Франція – 34,3 млн.дол., Німеччина – 20,9 млн.дол., Польща – 15,6 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 177,4 млн.дол. (61,8%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної –143,8 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 32,7 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 76,6 млн.дол. прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 34,5 млн.дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 17,8 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 15,0 млн.дол. (5,2% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 32,1 млн.дол. (11,2%), що здійснюють операції з нерухомим майном – 10,2 млн.дол. (3,6%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,3 млн.дол. (2,5%).
Вагому частку (48,2%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 138,4 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 40,7 млн.дол. (14,2%) та Немирівському – 14,8 млн.дол. (5,2%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та Тульчинський, Барський, Тиврівський, Вінницький райони.
Кредитні ресурси області В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 01.08.2014 р. 535 відділень та філій 51 банків. Крім того, в липні запроваджена тимчасова адміністрація в АТ «ФІНРОСТБАНК», а банки АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «БАНК ФОРУМ» знаходяться в стадії ліквідації.
За січень-липень 2014 року в області залучено депозитів на суму 9873,5 млн.грн., що на 39,8% або на 2808,7 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених у січні-липні 2014 року коштів складала 83,1% або 8206,3 млн.грн., в тому числі 6119,8 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у липні 2014 року у національній валюті складала 19,7% річних, в іноземній – 8,9% річних (у липні 2013 року – 16,8% річних та 7,1% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у липні 2014 року, становила 15,4% річних (у липні 2013 року – 12,4% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб без урахування нарахованих витрат станом на 01.08.2014 року складав 7788,9 млн. грн., що на 921 млн. грн. або на 13,4% більше ніж на відповідний період минулого року.
Станом на 01.08.2014 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 6,5 млрд. грн., що на 850,6 млн. грн. або на 15,1% більше в порівнянні з 01.08.2013 роком. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 83,3%.
Станом на 01.08.2014 року заощадження населення в національній валюті становили 4,9 млрд. грн. або 62,6% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.08.2013 року, вони збільшились на 569,4 млн.грн. або на 13,2%. Сума вкладів в іноземній валюті за рік збільшилась на 351,6 млн.грн. або на 13,7% і склала на звітну дату 2,9 млрд.грн.Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень-липень 2014 року було видано кредитів на загальну суму 3253,1 млн.грн., що на 30,4 млн. грн. або на 0,9% більше ніж у січні –липні 2013 року.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 35,8% (1164 млн. грн.), тоді як у січні-липні 2013 року – 32,6%.
У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 89,2% або 2902,2 млн. грн., а середня вартість – 21,8% річних. В іноземній валюті було видано 350,9 млн. грн. під 10,8% річних.
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень-липень 2014 року, складали 2628 млн.грн., що на 15,6 млн.грн. або на 0,6% більше ніж за січень-липень 2013 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих протягом січня-липня 2014 року, на термін більший за 1 рік, складала 867,8 млн.грн., в тому числі 486,6 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
Підприємствам агропромислового комплексу області з початку 2014 року надано кредитів на загальну суму 374,1 млн. грн. (на 386,5 млн. грн. або в 2 рази менше), з них сільгоспвиробникам – 256,3 млн. грн. (на 328,1 млн.грн., або в 2,3 рази менше минулорічного відповідного періоду). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.08.2014 року склала 934,2 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 44 млн. грн., пролонгована – 12 млн. грн.
За січень - липень 2014 року було видано кредитів на суму 137 млн.грн. органам державної влади, за аналогічний період минулого року зазначеній категорії позичальників кредити не надавались.
За січень-липень 2014 року фізичним особам було видано кредитів на суму 488,1 млн.грн., що на 122,2 млн.грн. або на 20% менше видачі за відповідний період 2013 року.
Станом на 01.08.2014 року обсяг кредитних вкладень становив 5,6 млрд.грн. і в порівнянні відповідною датою минулого року збільшився на 701 млн.грн., або на 15,1%.
Кредитні вкладення в іноземній валюті за рік збільшились на 600,6 млн.грн. або на 43% і на звітну дату складали 1996,6 млн.грн., що становить 35,8% всіх кредитних вкладень (станом на 01.08.2013 – 28,6% ).
Постановою Правління Національного банку України від 17.07.2014 № 417 з 17 липня 2014 року встановлена облікова ставка в розмірі 12,5% річних (+3 відсоткові пункти).
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень-липень 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ, так і видач із них.
Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-липень 2014 року склали 20,9 млрд.грн., що більше на 1,7 млрд.грн. або на 9% перевищує показники січня-липня 2013 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 8344 млн.грн. (на 593 млн.грн. або на 8% більше, як за січень-липень 2013 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 3239 млн.грн. (відповідно на 245 млн.грн., або на 8% більше); від продажу іноземної валюти – 1054 млн.грн. (на 120 млн.грн. або на 10% менше); від усіх видів платних послуг – 1483 млн.грн. (відповідно на 167 млн.грн. або на 10% менше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 40% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень залишилась на рівні відповідного періоду минулого року.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області протягом 7 місяців 2014 року, склали 21,5 млрд.грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли майже на 1,9 млрд.грн. або на 9%.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень-липень 2014 року в порівнянні з січнем-липнем 2013 року зменшились на 316 млн.грн. або на 13% і склали 2067 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зменшились на 267 млн.грн. або на 6% і склали 3852 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 1033 млн.грн., що на 403 млн.грн. або в 1,6 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 461 млн.грн. або в 2,4 рази і склали 787 млн.грн.
За січень-липень 2014 року обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 610 млн.грн., що на 137 млн.грн. або на 29% більше ніж у січні-липні 2013 року. Питома вага емісії у видатках за звітний період склала 3%, що на 1 відсоткових пункти більше ніж за відповідний період минулого року.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) У зв’язку із кризовими явищами, як в цілому по Україні, так і в області, погіршились економічні показники. Так, за січень-червень 2014 року фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області (без сільськогосподарських та малих підприємств) становить майже 643,9 млн.грн. збитку, тоді як за 1 півріччя 2013 року спрацювали із результатом у сумі 295,1 млн.грн. прибутку.
Незважаючи на те що загальний фінансовий результат по області негативний, 64,9% підприємств спрацювали прибутково на суму 666,5 млн.грн. (сума отриманого ними прибутку збільшилась на 7,6%, або на 47,2 млн.грн.) і в порівнянні із січнем-червнем 2013 року частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 2,6 в.п.
Більше 1 мільйону прибутку від звичайної діяльності до оподаткування отримали 76 підприємств області (на 16 підприємств більше відповідного періоду). Серед них: ТОВ «Аграна Фрут Україна», ПАТ «Вінницяпобутхім», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ «Бершадьмолоко», ПАТ «Плазматек», ДП «Вінницятрансприлад», ґпат ґ2ґлітинський молочний завод» тощо.
В цілому прибутково спрацювали, підприємства наступних видів промислової діяльності:
- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – фінансовий результат складає більше 8 млн. грн. прибутку (за відповідний період минулого року він становив 3 млн. грн. збитку), питома вага прибуткових підприємств 80% (+63,3 в.п.) і сума отриманого ними прибутку збільшилась у 31,2 рази і склала 8,3 млн.грн.(+8,1 млн.грн.);
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат становив 98,9 млн.грн. прибутку і в порівнянні із відповідним періодом минулого року зріс у 1,5 рази, або на 34,2 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств – 55,6% (-1,5 в.п.), і сума отриманого ними прибутку збільшилась у 1,6 рази і склала 106,5 млн.грн.(+39,4 млн.грн.);
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування - фінансовий результат за 1 півріччя 2014 року складав 13,9 млн. грн. прибутку, проте проти рівня відповідного періоду попереднього року скоротився у 2,9 рази, або на 26,4 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств склала 63,6% (скорочення на 11,4 в.п.);
- машинобудування - фінансовий результат за 6 місяців 2014 року становив 11,5 млн. грн. прибутку, в порівнянні із відповідним періодом попереднього року він скоротився на 38%, або на 6,9 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств склала 70,4% і зросла на 6,4 в.п..
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за січень-червень 2014 року отримано майже 95,4 млн.грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, проте сума прибутку в порівнянні із рівнем минулого року скоротилась на 7,3%, або на 7,8 млн. грн., 55,6% підприємств цієї галузі спрацювали прибутково (скорочення на 11,1 в.п.).
Значно покращили ефективність результатів господарської діяльності підприємства сільського, лісового та рибного господарства, які протягом січня-червня 2014 року спрацювали із позитивним фінансовим результатом, який в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зріс на 36,4%, або майже на 0,9 млн. грн. -- у сумі 3,3 млн. грн. прибутку. Всі підприємства галузі спрацювали прибутково, сума їх прибутку зросла на 23,1% і становить 3,3 млн. грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства, наступних видів діяльності:
- інформація та телекомунікації (11 млн. грн. прибутку (+5,5%, або +0,6 млн.грн.), 100% прибуткових підприємств);
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (16,2 млн.грн прибутку (у 1 півріччі 2013 р. був збиток 1,6 млн.грн.), 65% прибуткових підприємств, їх прибуток зріс у 8,7 раз і склав 18,3 млн.грн.);
- професійна, наукова та технічна діяльність (5,2 млн. грн. прибутку (ріст у 6,1 раз, або на 4,4 млн.грн.), 66,7% підприємств прибуткові, їх прибуток зріс у 3,5 рази і становить 6,6 млн.грн.),
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (більше 5,3 млн.грн. прибутку (ріст у 2,1 раз, або на 2,8 млн.грн.), 83,3% прибуткових підприємств) тощо.
Проблемні питання За січень-червень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2,6 відсоткових пункти зменшилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат і становить 35,1%. Сума збитків збиткових підприємств складає 1310,4 млн.грн., що в 4 рази більше січня-червня 2013 року.
Із збитками більше 1 млн грн. спрацювало 48 суб’єкти підприємницької діяльності області і їх кількість зросла на 4 підприємства. Серед них: ВАТ «Вінніфрут», СУІП у формі ТОВ «Сперко Україна», ТОВ «ТЕРРА ФУД», ТОВ «Могилів-Подільський молокозавод», ТОВ «Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія», Комунальне підприємство «Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», ТОВ «Тульчинм’ясо», ПАТ «Жежелівський кар’єр», КП «Вінницяоблводоканал» тощо.
Із збитками більше 1 млн грн. спрацювали 44 суб’єктів підприємницької діяльності області. Серед них: комунальне підприємство «Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», ТОВ «Тульчинм’ясо», Фірма «Люстдорф» у формі ТОВ, ТОВ «Сорочанський мірошник», ПАТ «Маяк», ТОВ Жмеринське підприємство «Експрес», ПАТ «Птахокомбінат «Бершадський», ПАТ Гніванський завод спецзалізобетону», комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал» тощо.
Перш за все, основними чинниками неефективних в цілому результатів діяльності економіки області стали негативні результати господарської діяльності підприємств промисловості (питома вага збитку збиткових підприємств у загальній сумі 67%), будівництва (відповідно 14,7%),оптової та роздрібної торгівлі (6%), транспорту (2,5%) та тих, які займаються операціями із нерухомим майном (9,3%).
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за січень-червень 2014 року спрацювали в цілому збитково на суму більше 353,4 млн. грн., тоді як у відповідному періоді минулого року було отримано в цілому 359,6 млн. грн. прибутку. Обсяг прибутку прибуткових промислових підприємств (їх частка 61,9% і зросла на 6,2 в.п.) складає 525,3 млн.грн. і скоротився на 3,8%. В той же час, збитки збиткових промислових підприємств зросли у 4,7 рази і становлять близько 878,8 млн.грн., а частка збиткових підприємств склала 38,1% і скоротилась на 6,2 в.п.
В тому числі, за січень-червень 2014 року збитково спрацювали підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів, якими отримано 18,8 млн. грн. збитку, тоді як у відповідному періоді 2013 року спрацювали із прибутковим фінансовим результатом 12,4 млн.грн. Питома вага збиткових підприємств даної галузі скоротилась на 16,7 відсоткових пункти і становить 33,3%, проте сума їх збитків зросла у 13,3 рази (складають 53,1 млн.грн.). Прибутки прибуткових підприємств зросли більше як у 2,1 рази і становлять 34,9 млн.грн.
Найсуттєвіший вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємствпереробної промисловості, які за січень-червень 2014 року спрацювали із збитковим фінансовим результатом - на суму 423,1 млн. грн., тоді як за відповідний період минулого року ними було отримано 249,2 млн. грн. прибутку. Частка збитково працюючих підприємств склала 35,9% і скоротилась на 6,6 в.п., але обсяг їх збитків зріс майже у 5,9 рази (склав 805,1 млн.грн.) і їх питома вага у структурі загальної суми збитків складає 91,6%.
Серед підприємств переробної промисловості за звітний період 2014 року збитково спрацювали підприємства таких видів діяльності: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, які в цілому отримали майже 320,1 млн.грн. збитку, а за січень-червень 2013 року було отримано 124,4 млн. грн. прибутку (збитково спрацювали 38,8% підприємств – ріст на 2,4 в.п.);виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – в цілому отримано 171 млн. грн. збитку, який зріс у 247,5 рази, або на 170,3 млн.грн.(збитково спрацювали 28,6% підприємств, проте їх питома вага скоротилась на 21,4 в.п.).
Наростили збитки підприємства, які зайняті виробництвом меблів, іншої продукції; ремонтом і монтажем машин і устаткування - фінансовий результат склав 2,8 млн.грн. збитку і зріс до рівня відповідного періоду минулого року у 1,6 рази, або на 1,1 млн.грн.; половина підприємств збиткові і їх питома вага зросла на 16,7 в.п., проте сума отриманого ними збитку скоротилась на 22,3% і склала 3,6 млн.грн.(- 1 млн.грн.).
Також, негативний вплив на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості мала діяльність підприємств, які займаються виробництвом гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (9,95 млн. грн. збитку, збитково спрацювали 33,3% підприємств).
Підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльностіспрацювали із збитковим фінансовим результатом на суму 12,5 млн. грн., який зріс до відповідного періоду 2013 року на 1,46 млн.грн., або на 13,2%. Збиток отримали 35,7% підприємств (-3,6 в.п.).
В цілому в будівництві фінансовий результат склав 177 млн. грн. збитку і в порівнянні із січнем-червнем 2013 року він зріс в 8,75 раз або на 156,8 млн. грн . Частка збиткових підприємств зросла на 8,5 в.п., становить 46,7%, а сума їх збитків зросла у 6,4 рази, або на 116,3 млн.грн.(становить 192,7 млн.грн.)
Серед непромислових видів економічної діяльності найбільші збитки отримано підприємствами які займаються операціями із нерухомим майном (їх сума становила 120,7 млн.грн. і в порівнянні із відповідним періодом минулого року збитковий фінансовий результат зріс у 3 рази, або на 81,1 млн.грн. ; половина юридичних осіб спрацювали неефективно, проте їх частка скоротилась на 16,7 в.п.) та оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів (їх сума становила близько 20 млн. грн. і в порівнянні із відповідним періодом минулого року збитковий фінансовий результат зріс у 2,7 рази, або на 12,6 млн. грн.; частка збиткових підприємств зросла на 0,5 в.п., становить 32,2%, а сума їх збитків зросла у 1,9 рази, або на 38,2 млн.грн.).
Також із збитками спрацювали підприємства які займаються: тимчасовим розміщенням й організацією харчування (збиток склав 1,3 млн.грн.і зріс на 28,9%, 50% збиткових підприємств).
При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, можна відмітити основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.

З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2014 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області та збільшення бази оподаткування на 2014 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 12.02.2014 року №01.01-11/714.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.


ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Міндоходів у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, зросли протягом січня-липня 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року на 2,2%, або на 74,3 млн.грн. і становлять 3439,6 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 1764,5 млн.грн., проте їх обсяг скоротився на 6,8%, або на 128,4 млн. грн.
Відповідно до даних Головного управління Міндоходів у Вінницькій області, протягом січня-липня 2014 року до бюджетів усіх рівнів зібрано майже 2266 млн.грн. податкових платежів, що на 268,2 млн.грн., або на 10,6% менше, ніж за січень-липень 2013 року.
В тому числі, до Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано податкових платежів на суму майже 906 млн.грн. (на 313,6 млн.грн., або на 25,7% менше відповідного періоду 2013 року).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (118,45 млн.грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-липень 2014 року склали 2147,5 млн.грн. і скоротились на 213 млн.грн або на 9%, а до Державного бюджету - відповідно 787,5 млн.грн.(-258,3 млн.грн., або на 24,7% менше).
Протягом звітного періоду поточного року забезпечено приріст надходжень з збору за спеціальне використання лісових ресурсів - в 1,8 рази (+4,7 млн.грн.), по ПДВ, що сплачується до бюджету переробними підприємствами за реалізовану ними продукцію – в 1,2 рази (+4,9 млн. грн.), єдиного податку від суб’єктів малого підприємництва – на 17,6% (+20 млн.грн.), збору за спеціальне водокористування – на 11,3% (+1,3 млн.грн.), по податку на доходи з фізичних осіб - на 3,9% (+35,7 млн.грн.).
Поряд з цим, не вдалося досягнути рівня січня-липня 2013 року по акцизному податку з вироблених в Україні товарів (-259,7 млн.грн.), податку на прибуток (-53 млн.грн.), податку на додану вартість (-32,4 млн.грн.), збору за першу реєстрацію транспортного засобу (-15,5 млн. грн.), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ (-10,1 млн.грн.).
Найбільші суми надходжень до бюджетів всіх рівнів забезпечують підприємства промисловості, за січень-липень 2014 року ними сплачено 760,3 млн. грн. або 33,6% від загального збору платежів по області. До Державного бюджету промисловим комплексом області внесено 490,4 млн. грн., що складає 54,1% від загального збору податків.
Домінуюче положення в надходженнях серед підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої в надходженнях зведеного бюджету складає 42,9 % (сплачено 326,4 млн.грн.), до державного бюджету – 46,3 % (сплачено 227,2 млн.грн.).
Найбільшу питому вагу в надходженнях харчової галузі займає виробництво дистильованих алкогольних напоїв – 39,3% (сплачено 128,3 млн. грн.), виробництво молочних продуктів та морозива – 27,1% (сплачено 88,3 млн.грн.).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води внесено до бюджетів усіх рівнів 228,6 млн.грн., що складає 30,1% від суми сплачених підприємствами області.
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються торгівлею становить – 9,6% (сплачено 216,5 млн.грн.), сільським господарством - 8,6% (сплачено 195,8 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 6,5% (148,1 млн.грн.), будівництвом – 3,5% (79,8 млн.грн.).
Податкова недоїмка Станом на 01.08.2014 року податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 498,2 млн.грн, з якого 421,4 млн.грн. або 84,6% борг з платежів до Державного бюджету.
В порівнянні з 01.01.2014 роком податкова заборгованість по області скоротилась на 99,7 млн.грн. або на 16,7%.
Податковий борг скоротився по податку на прибуток на 80,5 млн.грн., по ПДВ - на 26,1 млн.грн., по акцизному податку – на 0,2 млн.грн., по інших податках та зборах – на 6,5 млн.грн.
Виконання показників бюджету області За 7 місяців 2014 року до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1675,1 млн. грн., що становить 58,8% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2851,1 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 202,7 млн.грн., або на 13,8%, у т.ч. на 113,0 млн.грн. за рахунок надходжень під державні гарантії до спеціального фонду бюджету м.Вінниці на придбання міського транспорту.
У т.ч. до загального фонду зведеного бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1204,7 млн.грн., що становить 51,6% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2332,9 млн.грн.) та 105,2% до планових показників на 6 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 1145,0 млн.грн.).
Понад плану на 7 місяців отримано 59,7 млн.грн. З 20-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 7 місяців по 3-х джерелах на загальну суму 0,5 млн.грн., у т.ч найбільше по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 0,3 млн.грн., по платі за надра для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 0,1 млн.грн.
Доходну частину бюджету до плану на 7 місяців з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 32-х бюджетах. Не виконано 2 бюджети – м. Жмеринки, виконання по якому склало 99,5% плану на 7 місяців та м. Козятина – 95,1%..
Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами з врахуванням змін, по бюджетах: Тростянецького району – 69,5%, Іллінецького району – 65,1% плану на рік, Чечельницького району – 58,8%, м.Жмеринки – 56,7%, Тульчинського району – 56,5%.
Найменший рівень виконання - по бюджетах: м. Вінниці – 45,2% плану на рік, Чернівецького району – 45,4%,Оратівського району – 46,6% плану на рік, Козятинського району - 46,6% і Ямпільского району – 47,9%.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 30,9 млн.грн., або на 2,6%.
Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Іллінецького району – 43,2%, Чечельницького району – 21,6%, Тростянецького району – 14,4%, Крижопільського – 9,5%, Піщанського району – 7,5%.
Поряд з цим, по 9-ти бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) замість приросту спостерігається зменшеннянадходжень власних і закріплених доходів, у т.ч. в найбільших обсягах по бюджетах: Немирівського району – на 10,5%,Томашпільського району – на 7,1%, Чернівецького району – на 4,9%, м.Хмільника – на 2,5%, Жмеринського району – на 2,3%.
Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 7 місяців 2014 року 630 рад, або 89,9% (за 7 місяців 2013 року – також 630 рад), не виконано – 71 бюджет.
Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 7 районах (Вінницькому, Іллінецькому, Мурованокуриловецькому, Піщанському, Погребищенському, Томашпільському, Тиврівському), не забезпечено – у 21 районі.
Найменший рівень кількості виконаних бюджетів базового рівня по власних і закріплених доходах по Ямпільському району – 53% (не виконано 9 з 19 бюджетів), Немирівському району – 67% (не виконано 14 з 43 бюджетів), Теплицькому району – 69% (не виконано 8 з 26 бюджетів), Барському району – 72% (не виконано 8 з 29 бюджетів), Шаргородському району – 81% (не виконано 6 з 32 бюджетів).
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 1840,4 млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на 7 місяців та 1156,3 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 89,9% до плану на 7 місяців (недоотримано 129,6 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2013 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 191,1 млн.грн., або на 11,6%, а субвенцій – надійшло більше на 117,7 млн.грн,, або на 11,3%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджетубюджет області по доходах загального фонду отримав 4201,4 млн.грн., або 55,2% до уточненого плану на рік (план 7605,8 млн.грн.) та 98,4% до уточненого плану на 7 місяців (план 4271,3 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшилось на 339,8 млн.грн., або на 8,8%.
За 7 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 4622.9 млн.грн., що становить 53.4% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 8655.4 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 292.4 млн.грн., або на 6.8%. З них проведено видатків розвитку в сумі 284,2 млн грн., що становить 35.3% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 804.0 млн.грн.), що більше проти 7-vи місяців минулого року на 85.6 млн.грн., або на 43.1%. і в основному пов’язано з придбанням міського транспорту по бюджету м.Вінниці за рахунок надходжень під державні гарантії.
За січень-липень 2014 року проведено 4161,3 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 55,2% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 7536,8 млн.грн.) та 90,8% до планових показників на 7 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 4583,9 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2013 року збільшились на 161,9 млн.грн., або на 4,0%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень-липень 2014 року на зазначені цілі використано 3858,0 млн.грн. - це 92,7% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 1497,9 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року зменшення на 8,3 млн.грн., або на 0,6%), на охорону здоров’я – 884,8 млн.грн. (збільшення проти 7 місяців 2013 року на 27,0 млн.грн., або на 3,1%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1253,6 млн.грн. (збільшилися на 131,6 млн.грн., або на 11,7%), на культуру – 155,9 млн.грн. (зменшення на 3,1 млн.грн., або на 2,0%).
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», починаючи із жовтня 2013 року Міністерством доходів і зборів України здійснюється адміністрування єдиного соціального внеску.
На 01.08.2014 на обліку перебуває 119,8 тис. платників єдиного соціального внеску (30 311 юридичних та 89481 фізичних осіб). В порівнянні з початком року їх кількість зменшилась на 5850 платника або на 4,7%.
Надходження єдиного соціального внеску у січні-липні 2014 року склали 2572,2 млн.грн., що на 13,5 млн.грн. (0,5%) більше відповідного періоду минулого року.
Борг на 01.08.2014 року з єдиного внеску становить 75,6 млн.грн., в тому числі: по юридичних особах – 47,4 млн.грн., по фізичних особах – 28,2 млн.грн. Порівняно з 01.01.2014 року борг збільшився на 18,7 млн.грн., або на 32,9% (по юридичних особах - на 11,5 млн.грн. (або 32%), по фізичних особах – на 7,2 млн.грн. (або 34,3 %)).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень-липень 2014 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 4852,9 млн. грн. і в порівнянні з січнем-липнем 2013 року надходження зросли на 2,9% або на 139,2 млн. грн. Із них власні надходження становлять 2277,9 млн. грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросли на 2% або на 45,7млн. грн.
У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.08.2014 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 46,4% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 2,0 відсоткові пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-липень 2014 року склали більше 4,95 млрд. грн. і в порівнянні з січнем-липнем 2013 року зросли на 2,9% або на 0,14 млрд. грн.
Станом на 01.08.2014 року в області фактично отримують пенсії 481168 осіб.
На 01.07.2014 року середній розмір пенсії становив 1324 грн. 41 коп. і зріс у порівнянні з його рівнем станом на 01.07.2013 року на 5,3% або на 66,77 грн. (становив 1257 грн. 64 коп.).
Крім того, станом на 01.08.2014 року в області отримують пенсії 20090 колишніх військовослужбовців.
Станом на 01.07.2014 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складав 2336 грн. 62 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.07.2013 року (2285 грн. 01 коп.), на 2,3% або на 51 грн 61 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.08.2014 року в порівнянні із 01.01.2014 року зросла на 77,8 тис. грн. і складає 53736 тис. грн., в т.ч. борг по страхових внесках – 36212,2 тис. грн., борг по пільгових пенсіях – 17365,9 тис. грн.
Скоротили заборгованість до бюджету Фонду протягом 7 місяців 2014 року по страхових внесках на суму 1651,3 тис.грн. Серед районів найбільше: Немирівський (на 215,3 тис. грн., або на 55,8%, залишилась сума боргу у розмірі 170,7тис. грн.), Калинівський ( на 328,1 тис. грн. або на 18,6% і залишилась сума боргу 1437 тис. грн.), Тростянецький ( на 294,4 тис.грн. або на 24,8% і залишилась сума боргу 892,6 тис.грн.), Піщанський ( на 234,7 тис.грн, або на 46,3% і залишилась 271,7 тис.грн.). В Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пенсій з початку зріс на 1666,9 тис.грн. та станом на 1.08.2014 року становить 17365,9 тис.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню м. Вінниці (+689,5 тис.грн.) та станом на 1.08.2014 року становить 7600,8 тис.грн., по управлінню в Липовецькому районі (+194,4 тис.грн) та склав 1255,1 тис.грн, в Тиврівському районі (+160,1 тис.грн) та склав 2542,3 тис.грн., по управлінню в м. Могилів-Подільському та Могилів-Подільському районі (+176,7 тис.гн) та становить 456,6 тис.грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати В поточному році відмічається тенденція щодо уповільнення темпів приросту заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. За рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-липень 2014 року, який становить 2722,22 грн. область займає 18 місце серед регіонів України. В області середньомісячна заробітна плата зросла в порівнянні з січнем-липнем 2013 року на 4,9%, тоді як по Україні — на 5,0%. За темпами росту середньомісячної заробітної плати серед регіонів України область займає 17 місце.
Реальна нарахована зарплата по області за вказаний період 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року скоротилась на 0,8% (по Україні скоротилась на 1,7%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 13 місце в рейтингу регіонів України.
Середньомісячна заробітна плата по області у січні-липні 2014 року в 2,2 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.).
В розрізі видів діяльності, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-липень 2014 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 4323,41 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 10,1%, у 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 3253,60 грн. (+1,2%, на 19,5% перевищує середній рівень по економіці), зокрема в тому числі транспорт, складське господарство - 3546,14 грн. (+0,6%, на 30,3% перевищує середній рівень по економіці), а в галузі інформації та телекомунікацій — 3372,77 грн. (+9,6%, на 23,9% перевищує середній рівень по економіці).
В галузі сільського господарства рівень середньомісячної заробітної плати за січень-липень 2014 року зріс на 8,3% ( на 3,4 відсоткових пункти випереджає темпи зростання в цілому по області, але на 10 % менше середнього рівня по економіці) і складає 2449,39 грн.
В галузі промисловості по області за січень-липень 2014 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 3162,73 грн. (в порівнянні з січнем-липнем 2013 року зріс на 5,3%, і на 16,2% більше середнього рівня по економіці).
Зокрема на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів рівень середньомісячної заробітної плати за січень-липень 2014 року склав 3063,48 грн. (зріс в 1,45 рази), переробної промисловості - 2933,65 грн. (+4,7%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 4158,43 грн. (+4,7%), водопостачання, каналізація, поводження з відходами - 2621,68 грн. (+11%).
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-липень 2014 року отримують працівники переробної промисловості виду діяльності - виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів - 6740,85 грн. (+3,9%, у 2,5 рази перевищує середній рівень по економіці), а найменший - на підприємствах, що займаються виробництвом машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань – 1835,69 грн. (скорочення на 2,3% і на 32,6% менше середнього рівня по економіці).
В будівництві за січень-липень 2014 року середньомісячна заробітна плата в порівнянні з січнем-серпнем 2013 року скоротилась на 15,1% і складає 2094,98 грн. Її рівень на 23% менше середнього рівня по економіці області.
Крім вищезазначених, вище середнього рівня по області середньомісячної заробітної плати штатних працівників за січень-липень 2014 року отримали працівники наступних видів діяльності: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування - 3358,52 грн. (ріст до відповідного періоду на 14,8%); професійна, наукова та технічна діяльність - 2738,43 грн.(зменшення на 1,4%), в тому числі наукові дослідження та розробки – 2843,9 грн. (+4,6%).
В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівники наступних галузей: поштова та кур’єрська діяльність -1484,21грн. (+5,1%, майже у 1,8 рази менше середньообласного рівня), тимчасове розміщування й організація харчування – 1645,71 грн. (+10%, у 1,65 рази менше середньообласного рівня); діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – 1896,39 грн. (скорочення на 16,7% та у 1,4 рази менше середньо обласного рівня) тощо.
Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за липень 2014 року по області становить 3036 грн. і по відношенню до липня 2013 року зросла на 5,2% (по Україні — зросла на 2,6%). Реальна нарахована зарплата по області за вказаний період 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшилась на 5,6% (по Україні зменшилась на 8,9%).
В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень - червень 2014 року отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:- м. Ладижин – в 1,6 рази - 4383 грн. (+14,4% до рівня січня-червня 2013 року);
- м. Козятин – на 30% - 3473 грн. (+4,3%);
- м. Жмеринка – на 20,6% - 3222 грн. (+7,5%);
- м. Вінниця – на 9,4% - 2923 грн. (+5,3%).У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
- Гайсинський – 2638 грн. (до січня-червня 2013 року ріст на 3,0%);
- Томашпільський – 2635 грн. (+11,0%);
- Іллінецький - 2580 грн. (+ 1,7%);
- Крижопільський – 2549 грн. . (+ 6,7%);
- Тростянецький – 2545 грн. (+4,0%);
- Вінницький – 2513 грн. (+1,4%);Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Жмеринського – 2149 грн. ( скорочення до відповідного періоду минулого року на 1,5%); Ямпільського - 2161 грн.(до січня-червня 2013 року ріст на 8,2%), Літинського - 2180 (скорочення на 3,9%), Шаргородського – 2183 грн. (+1,3%), Хмільницького - 2194 грн. (+4,1%) районів.
Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-червень 2014 року в порівнянні з січнем-червнем 2013 року спостерігається у наступних районах: Томашпільському – на 11% (2635 грн.), Козятинському – на 9,8% (2259 грн.),. Бершадському — на 9,5% (2346 грн.), Липовецькому – на 9,2% грн. (2291 грн.); Тиврівському – на 8,5% (2352 грн.), Ямпільському – на 8,2% (2161 грн.).
Скоротили рівень заробітної плати в порівнянні із відповідним періодом минулого року 3 райони (Немирівський – на 11,8% (2269 грн.), Літинський – на 3,9% (2180 грн.) та Жмеринський – на 1,5%(2149грн.)) і 1 місто обласного значення - м.Могилів-Подільський – на 0,3% (2045 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Станом на 1 серпня 2014 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 84 підприємствах області (включаючи 49 економічно активних, 26 підприємства-банкрути та 9 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 21082,3 тис.грн. і в порівнянні з початком 2014 року зросла в 2,2 рази або на 11,4 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року загальна сума боргу становила 9712,2 тис.грн.). Протягом липня місяця заборгованість зросла на 55,1% або на 7,5 млн.грн.
Зростання загальної суми боргу в основному обумовлено утворенням станом на 01.03.2014 р. заборгованості з оплати праці у 16 районних та міських філіях дочірнього підприємства «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (100% акцій статутного капіталу яких належать держав) на загальну суму 1,6 млн.грн. Протягом липня місяця борг утворився ще додатково на 11 підприємствах даного дочірнього підприємства, на суму 1,1 млн. грн. В цілому, станом на 1 серпня 2014 року сума боргу на 27 районних та міських філіях дочірнього підприємства «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» становить 3,6 млн. грн. і протягом липня місяця зросла в 1,6 рази або на 1,4 млн. грн.
Крім того у липні утворено борг на ПАТ «Південьзахідшляхбуд» у сумі 5,9 млн.грн., на товаристві з додатковою відповідальністю «Брацлав» (Немирівський район) у сумі 902,5 тис. грн. Наростили борги: ПАТ «Хмільниксільмаш» - на 7,1 тис.грн. (407,9 тис.грн.), КП «Відродження» Козятинської міської ради - на 54,9 тис.грн. (190,9 тис.грн.).
Також, у червні 2014 року було утворено борг на Казенному науково-виробничому об’єднанні «Форт» МВС України у сумі 1,77 млн.грн. Станом на 1 серпня 2014 року сума боргу становить 1,3 млн. грн., і протягом липня місяця скоротилась на 477,8 тис. грн. або на 27,1%.
В результаті, на економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 13496,3 тис.грн. або 64% від загальної суми по області і проти 01.01.2014 року борг зріс в 6,4 рази або на 11,4 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 2106,7 тис.грн.). В порівнянні з 01.07.2014 р. борг зріс в 2,2 рази або на 7,5 млн.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2014 року скоротилась на 4,1% або на 246,9 тис.грн. та станом на 01.08.2014 року складає 5810,9 тис.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 6057,8 тис.грн.), або 27,6% від загальної суми боргу по області. Протягом липня місяця борг зріс на 0,5% або на 30 тис.грн.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2014 року на 14,7% або на 227,4 тис.грн. та станом на звітну дату становлять 1,8 млн.грн. або 13,1% від загальної суми боргу по області. (Ріст відбувся за рахунок щорічного формування (оновлення) переліку підприємств, які впродовж попереднього року призупинили економічну діяльність (скоротили працівників, припинили подавати звіти), проте не повідомили про погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Станом на 01.02.2014 р. 2 підприємства-боржника переведені з категорії економічно активних підприємств в призупинивші діяльність (економічно неактивні) із загальною сумою заборгованості 393,9 тис.грн.). Протягом липня місяця обсяг боргу підприємств даної категорії не змінився.
Кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату станом на 01.08.2014 року становить 3480 осіб (1,2% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 2637 осіб або в 5,3 рази більше ніж станом на 01.01.2014 р. (станом на 01.01.2014 року кількість таких осіб складала 843). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника промислової галузі в середньому складає 3878 грн., що складає 127,7% до середньої заробітної плати за липень.
В розрізі видів економічної діяльності
В галузі сільського господарства по області заборгованість із заробітної плати становила 225,5 тис.грн. (це 1,1% від загальної суми заборгованості по області) та скоротилась в порівнянні з початком 2014 року на 23,6% або на 69,8 тис.грн. З них 26 тис.грн. (11,5% загальної суми боргу по галузі) – борг економічно активних підприємств, який станом на 01.01.2014 р. був відсутній. На підприємствах-банкрутах сільськогосподарської галузі станом на 01.08.2014 р. сума боргу з оплати праці становила 199,5 тис.грн. та проти 01.01.2014 р. скоротилась на 32,4% або на 95,8 тис. грн.
На промислових підприємствах по області заборгованість із заробітної плати станом на 01.08.2014 року склала 8764,9 тис.грн. (має найбільшу питому вагу — майже 41,6% в структурі боргу) і в порівнянні з 01.01.2014 року зросла на 43,8% або 2670 тис.грн., в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становив 3417,3 тис.грн. (ріст протягом січня-липня 2014 р. складає 2243,3 тис.грн. або в 2,9 рази).
У будівництві сума боргу зросла найбільше - в 9,5 рази або більше як на 5,5 млн. грн. – всього заборговано майже 6,2 млн. грн. заробітньої платні.
Також нарощено борги, на підприємствах та установах наступних видів діяльності: освіта — на 8,5% або на 5,3 тис. грн. (сума боргу становить 67,7 тис.грн.), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — на 3,5 млн. грн. , або у 36,2 рази (борг 3618,8 тис.грн.), операції з нерухомим майном – на 36%, або на 187,4 тис.грн. (борг 708,4 тис.гон.), державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – на 55,2% або на 21,6 тис. грн (борг 60,7 тис.грн.).
Скорочення обсягів заборгованості із заробітної плати проти початку 2014 року відбулось у галузі оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — у 1,7 раз або на 227,3 тис. грн. (борг станом на 01.08.2014 р. складає – 307,5 тис.грн.),професійної, наукової та технічної діяльності — на 18% , або 176,9 тис.грн. (борг 807,7 тис.грн.).
В територіальному розрізі відсутні борги із виплати заробітної плати станом на 01.08.2014 р. лише у Гайсинському районі.
Найбільше скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2014 року відбулось у Літинському районі – в 3,6 рази або на 185,6 тис. грн. (станом на 01.08.2014 р. залишок боргу становить 71,4 тис.грн.), а також в місті обласного значення: Жмеринка — в 3,9 рази або на 90,6 тис.грн. (борг становить 31,2 тис.грн.).
Наростили борги із заробітної плати протягом січня-липня 2014 року на підприємствах та установах 25 районів, з них за темпами росту найбільше:
- Тростянецький – в 17,7 рази або на 95,3 тис.грн. (станом на 01.08.2014 р. борг становить 101 тис.грн.)
- Погребищенський – в 11,7 рази або на 149,5 тис.грн. (сума боргу становить 163,5 тис.грн.)
та в містах Козятин – в 3 рази або на 167,7 тис.грн. (станом на 01.08.2014 р. борг становить 250,6 тис.грн.), в м.Вінниця – в 3,2 рази або на 7,4 млн грн. (заборгованість становить 10788,3 тис.грн.), в м.Могилів-Подільському – заборгованість становить 142,8 тис.грн., хоча станом на 01.01.2014 р. борг був відсутній.
Найбільша сума боргу із зарплати станом на 01.08.2014 року в Немирівському районі – 1157,9 тис. грн., борг утворився протягом липня місяця 2014 року, Тульчинському районі – 956,5 тис.грн. (4,5% від загальної суми по області), Жмеринському районі – 668,6 тис. грн. (відповідно 3,2%), серед міст обласного значення - м.Вінниця — 10788,3 тис.грн. (51,2%), м.Ладижин — 2236,9 тис.грн. (10,6%) та м.Хмільник – 458,9 тис.грн. (2,2%).
Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах станом на 01.08.2014 року існує у 26 районах області, з яких у 10 районах вона утворилась протягом липня місяця, а на початку поточного року була відсутня, а також борги існують у всіх містах обласного значення крім м. Жмеринка,.
Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.08.2014 р. залишається непогашеною у 2 районах області (Вінницький ( банкрут -199,5 тис.грн.) та Могилів-Подільський – економічно-активне підприємство – 26 тис.грн.).
Кількість працівників, яким не виплачена заробітна плата на економічно активних підприємствах області станом на 1 липня 2014 року становить 2451 осіб (це 0,8% від середньооблікової кількості штатних працівників області) і зросла протягом січня-червня 2014 року в 2,9 рази або на 1608 осіб (станом на 01.01.2014 року кількість таких осіб складала 843), а сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника станом на 01.07.2014 р. в середньому по області складає 2464 грн.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень-липень 2014 року становить 103,1%, за січень-липень 2013 року 102,1%. Заборгованість за електроенергію протягом січня-липня 2014 року зросла майже на 6,0 млн.грн., що складає 7,9% і станом на 1 серпня 2014 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить майже 82,3 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року зменшилась майже на 0,3 млн.грн. (на 17,3%), борг станом на 01.08.2014р. становить 1,3 млн.грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 0,05 млн.грн. (на 18,7 %), борг станом на 01.08.2014р. становить 0,3 млн.грн.;
- заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2014 року збільшилась майже на 1,0 млн.грн. (на 31,0%) – борг станом на 01.08.2014р. становить майже 4,1 млн. грн.
Серед усіх районів та міст області рівень оплати нижче 100 % склався лише в 1 районі, найнижчий у м. Вінниці (101,6%), Шаргородському (98,6) та Козятинському (102,0%) районах.
Найвищий рівень оплати склався в Могилів-Подільському (107,2%), Крижопільському (106,9%) і Вінницькому (106,3%) районах.
Розрахунки за природний газ В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.08.2014 року за фактичними даними склав 105,6%.
Станом на 01.08.2014 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить майже 65,8 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість населення 69,9 млн.грн., у бюджетних установ заборгованості немає.
Рівень оплати за спожитий природний газ станом на 01.08.2014 року склався у всіх районах області вище 100%.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Шаргородському (117,2%), Іллінецькому (113,9%) та Погребищенському (112,5 %) районах.
Найнижчий рівень оплати склався у: Липовецькому (101,9%), Хмільницькому (103,2%) районах та м. Вінниця (100,2%).
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-липень 2014 року становить 110,8%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 106,9%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.08.2014 року склався у 8 районах області та 1 місті.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.08.2014 р. спостерігається в: Ямпільському (93,3%), Мурованокуриловецькому (98,3%) та Чечельницькому (98,6%) районах. Найвищий рівень оплати в: Гайсинському (232,3%), Шаргородському (123,4%) районах та в місті Хмільник (185,6).
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень – липень 2014 року склав - 15246,4 млн. грн. і зріс у порівнянних цінах на 15,4%. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 6 місце, а за абсолютним приростом на одну особу – 11 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 92,0%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень - червень 2014 року склав 1798,2 млн.грн.
Обсяг послуг, реалізованих населенню – 479,5 млн.грн, що становить трохи більше чверті (26,7%) їх загального обсягу. Одним мешканцем області у січні -червні поточного року у середньому спожито послуг на 1112,6 гривень.

Питання, які відносяться до компетенції
Департаменту регіонального економічного розвитку ОДА
29.08.2014 р.