АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2014 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
(питання, які відносяться до компетенції Департаменту регіонального економічного розвитку ОДА)


ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості У січні - червні 2014 року індекс промислового виробництва склав 99,4% до відповідного показника 2013 року, обсяг виробництва у червні 2014 року зменшився на 7,1% у порівнянні з травнем 2013 року, хоча у порівнянні з травнем поточного року майже не змінився (-0,5%).
За індексом промислової продукції серед областей України за підсумками січня - червня 2014 року Вінницька область посіла 8 місце.
У січні - червні 2014 року виробництво харчових продуктів та напоїв збільшилось на 13,7% у порівнянні з відповідним періодом минулого року, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність відзначились зростанням рівня виробництва на 16,0%. За період з початку року обсяги виробництва добувної галузі збільшились на 24,8% у порівнянні з відповідним періодом 2013 року.
Решта галузей промисловості області знизили рівень виробництва: легка (-13,9%), хімічна (-8,0%), фармацевтична (-18,6%), виробництво будівельних матеріалів (-4,2), металообробка (-8,1%), машинобудування (-12,6%) та підприємства, які забезпечують постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (-15,0%).
Слід відзначити, що серед галузей-аутсайдерів підприємства машинобудування скоротили відставання від попереднього періоду (січень - травень 2014 року) на 5,2 в.п., а у зрівнянні з травнем 2014 року збільшили обсяг виробництва на 58,3%.
Реконструкція енергоблоків на Ладижинській ТЕС, а звідси і зменшення виробництва електроенергії, питома вага якої складає понад 25%, негативно позначилася на динаміці виробництва у I півріччі 2014 року. Так, у червні поточного року обсяг виробництва електроенергії по Ладижинській ТЕС знизився на 30,8% у порівнянні з відповідним місяцем 2013 року, а з початку року – на 20% (вироблено 2017,5 млн.кВт.год електроенергії).
За січень - травень 2014 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 7571,3 млн.грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (74,6%) припадає на переробну промисловість, з неї: 58,1% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 4,9% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 3,6% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 1,8% – на машинобудування, на виробництво будівельних матеріалів і металообробку – 2,2% і 2,3%, відповідно. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 23,5% всієї продукції області.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні - червні 2014 року започаткували діяльність 2605 новостворених суб’єктів господарювання, що на 16,1% менше порівняно з 2013 роком, із яких 521 - юридична особа (на 12,0% більше) та 2084 - фізичних осіб-підприємців (на 21,0% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 3115 суб’єктів господарювання (208 - юридичних осіб та 2907 – фізичних осіб-підприємців), що на 11,6% менше порівняно з 2013 роком.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 279, або 53,5% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, у Вінницькому районі – 25 або 4,7%, у Калинівському - 21 або 4,0% , у Немирівському – 14 або 2,6%, у Тиврівському – 13 або 2,4% та Гайсинському і Липовецькому районах – 12 або 2,3%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (6,6% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Калинівському (3,5%), Тульчинському та Бершадському (3,4%), у Барському та Гайсинському районах (2,6%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (33,5%) та м.Могилів-Подільському (2,3%).
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у І півріччі 2014 року становить 477,7 млн.грн., або 26,2% від загальних обсягів надходжень, що на 14,8% більше ніж у І півріччі 2013 року.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросла на 1,9%, або на 5,43 млн.грн. і становить 293,6 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень складає 25,7%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), у І півріччі 2014 року надходжень до бюджету майже на 15,5 млн.грн. більше, ніж за відповідний період 2013 року, і вони складають 110,3 млн.грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
У січні - червні 2014 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 414,2 млн.грн.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 86,8% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (8,3% та 4,9% відповідно).
Індекс будівельної продукції у січні - червні поточного року порівняно з відповідним періодом 2013 року становив 79,6%.
За січень­ - березень 2014 року. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 865,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 37,2% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких :
- будівлі та споруди – 33,9% усіх інвестицій,
- машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 60,9%.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 66,2% загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик становила 13,7%.
Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 10,0% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 1,1%.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 154,9 млн.грн. (17,9% від загального обсягу), що на 65,8% менше, ніж у січні - березні 2013 року.
За перший квартал поточного року забудовниками області прийнято в експлуатацію 53,7 тис.м2 загального обсягу житла, у тому числі у міських поселеннях - 35,5 тис.м2 площі житла (66,1%), у сільській місцевості – 18,2 тис.м2 (33,9%).
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за січень - березень 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року зменшився на 54,9%.
Забудовниками м. Вінниці прийнято в експлуатацію 23,5 тис.м2 загальної площі житла. За обсягами житлового будівництва обласний центр займає перше місце, де збудовано 43,7% житла від загального обсягу по області.
У розрахунку на 10 тис. населення обсяги прийнятого в експлуатацію житла в середньому по області становили 332,2 м2 загальної площі.
Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 14 відвідувань за зміну.
Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу – 78,9 км.
Іноземне
інвестування
У січні - березні 2014 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено 10,5 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2014 року становив 248,4 млн.дол., та в розрахунку на одну особу населення складає 153,7 дол. Переважну більшість інвестицій (81,3% загального обсягу акціонерного капіталу) залучено з країн ЄС – 201,9 млн.дол., з інших країн світу – 46,5 млн.дол. (18,7%).
За обсягом прямих іноземних інвестицій область займає 21 місце серед регіонів України.
На підприємствах промисловості зосереджено 180,8 млн.дол. (72,8%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 145,0 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 34,9 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено 76,9 млн.дол. прямих інвестицій, вироблення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 35,0 млн.дол.; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 17,9 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 14,8 млн.дол. (6,0% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 23,8 млн.дол. (9,6%), що здійснюють операції з нерухомим майном – 10,7 млн.дол. (4,3%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,4 млн.дол. (3,0%).
Вагому частку (42,4%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 105,3 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 43,7 млн.дол. (17,6%) та Немирівському – 14,8 млн.дол. (6,0%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Тульчинський, Барський, Тиврівський, Вінницький.
Кредитні ресурси області В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 01.07.2014 року 555 відділень та філій 60 банків. Крім того, в червні розпочато процедуру ліквідації АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «БАНК ФОРУМ».
За січень - червень 2014 року в області залучено депозитів на суму 8049,5 млн.грн., що на 34,4% або на 2059,9 млн.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених у січні - червні 2014 року коштів складала 83,5% або 6724,7 млн.грн., в тому числі 5077,9 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у червні 2014 року у національній валюті складала 20,1% річних, в іноземній – 9,4% річних (у червні 2013 року – 17,3% річних та 7,3% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у червні 2014 року, становила 15,3% річних (у червні 2013 року – 12,3% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб без урахування нарахованих витрат станом на 01.07.2014 року складав 7768,4 млн.грн., що на 955,7 млн.грн. або на 14,2% більше ніж на відповідний період минулого року.
Станом на 01.07.2014 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 6,4 млрд.грн., що на 918,9 млн.грн. або на 16,7% більше в порівнянні з 01.07.2013 роком. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 82,8%.
Станом на 01.07.2014 року заощадження населення в національній валюті становили 4,9 млрд.грн. або 62,9% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.07.2013 року, вони збільшились на 611,4 млн.грн. або на 14,3%. Сума вкладів в іноземній валюті за рік збільшилась на 354 млн.грн. або на 14% і склала на звітну дату 2,9 млрд.грн.
Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень - червень 2014 року було видано кредитів на загальну суму 2816,7 млн.грн., що на 197,2 млн. грн. або на 7,5% більше ніж у січні - червні 2013 року.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 34,2% (964,1 млн. грн.), тоді як у січні - червні 2013 року – 33,8%.
У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 86,6% або 2466,3 млн.грн., а середня вартість - 21,8% річних. В іноземній валюті було видано 350,4 млн.грн. під 10,8% річних.
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень - червень 2014 року, складали 2284,8 млн.грн., що на 188,1 млн.грн. або на 9% більше ніж за січень - червень 2013 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих протягом січня - червня 2014 року, на термін більший за 1 рік, складала 788,4 млн.грн., в тому числі 457 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
Підприємствам агропромислового комплексу області з початку 2014 року надано кредитів на загальну суму 338,2 млн. грн. (на 355,1 млн. грн. або в 2,1 рази менше), з них сільгоспвиробникам – 235,5 млн. грн. (на 293,1 млн.грн., або в 2,2 рази менше минулорічного відповідного періоду). Заборгованість за кредитами агропромислового комплексу станом на 01.07.2014 року склала 1020,5 млн.грн., в тому числі прострочена заборгованість - 44,7 млн. грн., пролонгована - 12,9 млн.грн.
За січень - червень 2014 року було видано кредитів на суму 123,1 млн.грн. органам державної влади, за аналогічний період минулого року зазначеній категорії позичальників кредити не надавались.
За січень - червень 2014 року фізичним особам було видано кредитів на суму 408,8 млн.грн., що на 113,9 млн.грн. або на 21,8% менше видачі за відповідний період 2013 року.
Станом на 01.07.2014 року обсяг кредитних вкладень становив 5,6 млрд.грн. і в порівнянні відповідною датою 2013 року збільшився на 749,7 млн.грн., або на 15,3%.
Заборгованість за кредитами в іноземній валюті за рік збільшилась на 609,4 млн.грн. або на 43,9% і на звітну дату складала 1997,1 млн.грн., що становить 35,32% всіх вимог (станом на 01.07.2013 – 28,3% ).
Постановою Правління Національного банку України від 17.07.2014 року №417 з 17 липня 2014 року встановлена облікова ставка в розмірі 12,5% річних (+3 відсоткові пункти).
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень - червень 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ, так і видач із них.
Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень - червень 2014 року склали 17,3 млрд.грн., що більше як на 1,3 млрд.грн. або на 8% перевищує показники січня - червня 2013 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 6852 млн.грн. (на 444 млн.грн. або на 7% більше, як за січень - червень 2013 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб - 2680 млн.грн. (відповідно на 128 млн.грн., або на 7% більше); від продажу іноземної валюти - 853 млн.грн. (відповідно на 113 млн.грн. або на 12% менше); від усіх видів платних послуг - 1257 млн.грн. (відповідно на 137 млн.грн. або на 10% менше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 40% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень залишилась на рівні відповідного періоду 2013 року.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області протягом 6 місяців 2014 року, склали 18,02 млрд.грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 1,7 млрд.грн. або на 10%.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень - червень 2014 року в порівнянні з січнем - червнем 2013 року зменшились на 271 млн.грн. або на 13% і склали 1789 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зменшились на 251 млн.грн. або на 7% і склали 3251 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 850 млн.грн., що на 328 млн.грн. або в 1,6 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 371 млн.грн. або в 2,3 рази і склали 651 млн.грн.
За січень - червень 2014 року обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 743 млн.грн., що на 369 млн.грн. або в 2 рази більше ніж у січні - червні 2013 року. Питома вага емісії у видатках за звітний період склала 4%, що на 2 відсоткових пункти більше ніж за відповідний період минулого року.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) У зв’язку із кризовими явищами, як в цілому по Україні так і в області, погіршились економічні показники. Так, за січень - березень 2014 року фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області (без сільськогосподарських та малих підприємств) становив 435,9 млн.грн. збитку, тоді як за січень-березень 2013 року було 96,7 млн.грн. прибутку
Незважаючи на те що загальний фінансовий результат по області збитковий, 58% підприємств спрацювали прибутково на суму 305,8 млн.грн. і в порівнянні із січнем-березнем 2013 року частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 1,8 в.п., але сума отриманого ними прибутку скоротилась на 6,2%.
Більше 1 мільйону прибутку від звичайної діяльності до оподаткування отримали 38 підприємств області.(на рівні відповідного періоду).
Також, в цілому прибутково спрацювали, підприємства наступних видів промислової діяльності:
- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – фінансовий результат складає 1,7 млн.грн. прибутку (за відповідний період минулого року він становив 2,6 млн.грн. збитку), питома вага прибуткових підприємств 63,6%;
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат 34 млн.грн. прибутку і в порівнянні із відповідним періодом минулого року він зріс на 28,8% або на 7,6 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств 50%;
- машинобудування - фінансовий результат за січень-березень 2014 року становив 3,6 млн. грн. прибутку, питома вага прибуткових підприємств склала 65,4%.
Значно покращили ефективність результатів господарської діяльності підприємств сільського, лісового та рибного господарства, які протягом січня-березня 2014 року спрацювали із позитивним фінансовим результатом, який в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зріс майже в 2 рази або на 934,8 млн.грн. у сумі 1,9 млн.грн. прибутку. Частка прибутково працюючих підприємств галузі становить 84,1%, а сума їх прибутку – 1,9 млн.грн.
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за три місяці 2014 року отримано 50,3 млн.грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, проте сума прибутку в порівнянні із рівнем 2013 року скоротилась майже на 26%, або на 17,6 млн.грн. 55,6% підприємств цієї галузі спрацювали прибутково.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства, наступних видів діяльності:
- інформація та телекомунікації (6 млн.грн. прибутку, 83,3% прибуткових підприємств);
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (3,96 млн.грн прибутку, 60% прибуткових підприємств),
- професійна, наукова та технічна діяльність (1,3 млн.грн. прибутку, 55,6% підприємств прибуткові),
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (566 тис.грн. прибутку, 66,7% прибуткових підприємств) тощо.
Проблемні питання За січень - березень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1,8 відсоткових пункти зменшилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат і становить 42%. Сума збитків збиткових підприємств складає 741,8 млн.грн., що в 3,2 рази більше січня - березня 2013 року.
Із збитками більше 1 млн.грн. спрацювало 43 суб’єкти підприємницької діяльності області і їх кількість зросла на 5 підприємств.
Перш за все, основними чинниками збиткової в цілому діяльності економіки області стали негативні результати господарської діяльності підприємств промисловості, будівництва, оптової та роздрібної торгівлі і транспорту, якими за січень - березень 2014 року отримано, відповідно, 267,7 млн.грн., 159,4 млн.грн., 14,5 млн.грн. та 7,6 млн.грн. збитку. Частка збитково працюючих підприємств цих видів діяльності наступна – 46,6% в промисловості, 48,4% в будівництві, 39% в оптовій та роздрібній торгівлі та 46,4% в транспорті,
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за січень - березень 2014 року спрацювали в цілому збитково - збиток складав 267,7 млн.грн., а за відповідний період минулого року було отримано 176,8 млн.грн. прибутку. Частка збиткових підприємств склала 46,6%.
В тому числі, за січень - березень 2014 року збитково спрацювали підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів, якими отримано 34,4 млн. грн. збитку (83,3% добувних підприємств збиткові).
Найсуттєвіший вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємствпереробної промисловості, які за січень - березень 2014 року спрацювали із збитковим фінансовим результатом - на суму 277,7 млн.грн., тоді як за відповідний період минулого року ними було отримано 114,6 млн. грн. прибутку. Частка збитково працюючих підприємств склала 42,7%.
Серед підприємств переробної промисловості за звітний період 2013 року збитково спрацювали підприємства таких видів діяльності: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, які в цілому отримали майже 87 млн.грн. збитку, а за січень - березень 2013 року було отримано 60,1 млн.грн. прибутку (збитково спрацювали 40,8% підприємств); виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність - в цілому отримано 169,2 млн.грн. збитку, тоді як за січень-березень 2013 року ними було отримано 9,3 млн.грн. прибутку (збитково спрацювали 28,6% підприємств).
Також, негативний вплив на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості мала діяльність підприємств:
- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (15,4 млн.грн. збитку, збитково спрацювали 52,4% підприємств);
Підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльностіспрацювали із збитковим фінансовим результатом на суму 7,6 млн. грн. Збиток отримали 46,4% підприємств.
В цілому в будівництві фінансовий результат склав 159,4 млн.грн. збитку і в порівнянні із січнем - березнем 2013 року він зріс в 5,5 рази або на 130,4 млн.грн. Частка збиткових підприємств становить 48,4%.
Серед непромислових видів економічної діяльності найбільші збитки отримано підприємствами які займаються оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів їх сума становила14,5 млн.грн. і в порівнянні із відповідним періодом минулого року збитковий фінансовий результат скоротився на 15,4% або на 2,7 млн. грн.
Також із збитками спрацювали підприємства які займаються: тимчасовим розміщенням й організацією харчування (збиток склав 837 тис. грн., 50% збиткових підприємств).
При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, відмічено основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2014 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області та збільшення бази оподаткування на 2014 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 12.02.2014 року №01.01-11/714.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Міндоходів у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, зросли протягом січня - червня 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року на 0,6%, або на 16,5 млн.грн. і становлять 2887,3 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 1465,6 млн.грн., проте їх обсяг скоротився на 9,6%, або на 155,5 млн.грн.
Відповідно до даних Головного управління Міндоходів у Вінницькій області протягом січня-червня 2014 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 1906,8 млн.грн. податкових платежів, що майже на 276 млн.грн., або на 12,6% менше, ніж за січень-червень 2013 року.
В тому числі до Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано податкових платежів на суму 764 млн.грн. (на 306 млн.грн., або на 28,6% менше відповідного періоду 2013 року).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (85,5 млн.грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-червень 2014 року склали 1821,3 млн.грн. і скоротились на 206,5 млн.грн або на 10,2%, а до Державного бюджету - відповідно 678,5 млн.грн.(-236,5 млн.грн., або на 25,8% менше).
Протягом звітного періоду поточного року забезпечено приріст надходжень з екологічного податку - в 1,7 рази (+23,4 млн.грн.), єдиного податку від суб’єктів малого підприємництва - на 16,3% (+15,5 млн.грн.), надходження по податку на доходи з фізичних осіб - на 3,3% (+25,9 млн.грн.), ПДВ, що сплачується до бюджету переробними підприємствами за реалізовану ними продукцію – в 1,3 рази (+5,1 млн. грн.), збору за спеціальне водокористування - на 10% (+1,2 млн.грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів - майже в 1,6 рази (+3,7 млн.грн.).
Поряд з цим, не вдалося досягнути рівня січня - червня 2013 року по акцизному податку з вироблених в Україні товарів (-246,2 млн.грн.), податку на прибуток (-49 млн.грн.), податку на додану вартість (-43,6 млн.грн.), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ (-10 млн.грн.).
Зниження надходжень по акцизному податку пов’язано з нестабільною роботою основного платника - ДП УГК «Nemiroff» (втрати 250,7 млн.грн.).
Зменшення надходжень по податку на прибуток є наслідком міграції платників. Зокрема, сплата податку ПАТ «Західенерго» (за Ладижинську ТЕС) здійснюється в СДПІ з ОВП м. Львові – втрати становлять 49,3 млн.грн.
Зменшення збору податку на додану вартість є наслідком нестабільної роботи ДП УГК «Nemiroff» (втрати – 54,3 млн.грн.), міграції платників (втрати – 8,4 млн.грн.), а також наявністю переплати по особових рахунках платників на 01.01.2014 у сумі 23,9 млн.грн. (зайво внесені кошти).
Найбільші суми надходжень до бюджетів всіх рівнів забезпечують підприємства промисловості, за січень - червень 2014 року ними сплачено 666 млн. грн. або 34,9% від загального збору платежів по області. До Державного бюджету промисловим комплексом області внесено 435,6 млн. грн., що складає 57% від загального збору податків.
Домінуюче положення в надходженнях серед підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої в надходженнях зведеного бюджету складає 42,2% (сплачено 281,2 млн.грн.), до державного бюджету - 45,5% (сплачено 198,2 млн.грн.).
Найбільшу питому вагу в надходженнях харчової галузі займає виробництво дистильованих алкогольних напоїв – 41,3% (сплачено 116,1 млн. грн.), виробництво молочних продуктів та морозива – 27,6% (сплачено 77,7 млн.грн.).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води внесено до бюджетів усіх рівнів 206,6 млн.грн., що складає 31 % від суми сплачених підприємствами області.
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються торгівлею становить – 8,3% (сплачено 157,6 млн.грн.), сільським господарством - 8,4% (сплачено 160,9 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 6,6% (126 млн.грн.), будівництвом – 3,5% (65,9 млн.грн.).
Податкова недоїмка Станом на 01.07.14 року податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 506 млн.грн, з якого 431,6 млн.грн. або 85,3% борг з платежів до Державного бюджету.
В порівнянні з 01.01.2014 роком податкова заборгованість по області скоротилась на 90,8 млн.грн. або на 15,2%.
Податковий борг скоротився по податку на прибуток на 75,8 млн.грн., по ПДВ - на 19 млн.грн., по акцизному податку – на 0,2 млн.грн., по інших податках та зборах – на 5,8 млн.грн.
Виконання показників бюджету області За 6 місяців 2014 року до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1421,7 млн. грн., що становить 48,4% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2745,2 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 172,0 млн.грн., або на 13,8%, у т.ч. на 113,0 млн.грн. за рахунок надходжень під державні гарантії до спеціального фонду бюджету м.Вінниці на придбання міського транспорту.
У т.ч. до загального фонду зведеного бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1010,3 млн.грн., що становить 43,4% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2327,7 млн.грн.) та 106,0% до планових показників на 6 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 952,7 млн.грн.).
Понад плану на 6 місяців отримано 57,6 млн.грн. З 20-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 6 місяців по 4-х джерелах на загальну суму 0,6 млн.грн., у т.ч найбільше по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 0,2 млн.грн., по платі за надання адміністративних послуг – 0,2 млн.грн., по платі за надра для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 0,07 млн.грн., по частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету – 0,1 млн.грн.
Доходну частину бюджету до плану на 6 місяців з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 32-х бюджетах; не виконано по 2 бюджетах, у т.ч. по бюджету м. Жмеринки, виконання по якому склало 99,3% плану на 6 місяців та м. Козятина – 94,2%.
Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами з врахуванням змін, по бюджетах: Іллінецького району – 64,3% плану на рік, Тростянецького району – 55,6%, м.Жмеринки – 48,2%, Літинського району – 46,8%, м. Хмільника і Тульчинського району по – 46,6%.
Найменший рівень виконання - по бюджетах: Оратівського району – 36,7% плану на рік, Крижопільського району – 37,5%, м. Вінниці – 38,3%, Чернівецького – 39,0% Козятинського району і Теплицького району – по 39,1%.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів (у співставних умовах) збільшились на 1,7 млн.грн., або на 1,8%.
Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Іллінецького району – 48,0%, Тростянецького району – 13,8%, Чечельницького району – 12,9%, Літинського району – 10,5%, Ямпільського району – 8,0%.
Поряд з цим, по 10-ти бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) замість приросту спостерігається зменшення надходжень власних і закріплених доходів, у т.ч. в найбільших обсягах по бюджетах: Томашпільського району – на 13,5%, Немирівського району – на 11,6%, м.Хмільника – на 4,5%, м.Могилів-Подільського – на 3,6%, Могилів-Подільського району – на 3,5%.
Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 6 місяців 2014 року 645 рад, або 92,0% (за 6 місяців 2013 року – 656 рад), не виконано – 56 бюджетів.
Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 13 районах (Бершадському, Вінницькому, Іллінецькому, Козятинському, Латинському, Мурованокуриловецькому, Піщанському, Погребищенському, Томашпільському, Тростянецькому, Тульчинському, Чернівецькому, Ямпільському), не забезпечено – у 14 районах.
Найменший рівень кількості виконаних бюджетів базового рівня по власних і закріплених доходах по Немирівському району – 65,1% (не виконано 15 з 43 бюджетів), Барському району – 72,4% (не виконано 8 з 29 бюджетів), Теплицькому району – 73,1% (не виконано 7 з 26 бюджетів), Шаргородському району – 75,0% (не виконано 8 з 32 бюджетів), Оратівському району – 82,1% (не виконано 5 з 28 бюджетів).
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 1509,1 млн.грн. дотацій, або 95,8% плану на 6 місяців (недоотримано 65,6 млн.грн. дотації вирівнювання) та 1011,1 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 89,3% до плану на 6 місяців (недоотримано 121,4 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2013 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 104,1 млн.грн., або на 7,4%, а субвенцій – надійшло більше на 123,4 млн.грн, або на 13,9%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 3531,3 млн.грн., або 46,5% до уточненого плану на рік (план 7595,6 млн.грн.) та 96,5% до уточненого плану на 6 місяців (план 3660,8 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшилось на 245,0 млн.грн., або на 7,5%.
За 6 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 4027,0 млн.грн., що становить 46,7% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 8621,5 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 271,7 млн.грн., або на 7,2%. З них проведено видатків розвитку в сумі 240,2 млн грн., що становить 32,4% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 741,3 млн.грн.), що більше проти 6-ти місяців минулого року на 91,7 млн.грн., або на 61,8%. і в основному пов’язано з придбанням міського транспорту по бюджету м.Вінниці за рахунок надходжень під державні гарантії.
За січень - червень 2014 року проведено 3637,8 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 48,1% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 7563,2 млн.грн.) та 89,7% до планових показників на 6 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 4054,3 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2013 року збільшились на 144,6 млн.грн., або на 4,1%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень - червень 2014 року на зазначені цілі використано 3356,1 млн.грн. - це 92,3% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 1361,1 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року зменшення на 17,4 млн.грн., або на 1,3), на охорону здоров’я – 739,5 млн.грн. (збільшення на 12,9 млн.грн., або на 1,8%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1091,6 млн.грн. (збільшилися на 135,0 млн.грн., або на 14,1%), на культуру – 135,9 млн.грн. (зменшення на 1,1 млн.грн., або на 0,8%).
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», починаючи із жовтня 2013 року Міністерством доходів і зборів Україниздійснюється адміністрування єдиного соціального внеску.
На 01.07.2014 на обліку перебуває 125857 платників єдиного соціального внеску (30 283 юридичних та 95 574 фізичних осіб). В порівнянні з початком року їх кількість збільшилась на 215 платника або на 0,2%.
Борг на 01.07.2014 року з єдиного внеску становить 71,6 млн.грн., в тому числі: по юридичних особах – 43,4 млн.грн., по фізичних особах – 28,2 млн.грн. Порівняно з 01.01.2014 року борг збільшився на 14,7 млн.грн., або на 25,8% (по юридичних особах - на 7,5 млн.грн. (або 20,9%), по фізичних особах – на 7,2 млн.грн. (або 34,3%)).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень - червень 2014 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 4144,9 млн.грн. і в порівнянні з січнем - червнем 2013 року надходження зросли на 5,3% або на 21,7 млн.грн. Із них власні надходження становлять 1922,6 млн.грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросли на 1,2% або на 22 млн.грн.
У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.07.2014 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 46,4% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 2,0 відсоткові пункти.
Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень - червень 2014 року склали більше 4,2 млрд.грн. і в порівнянні з січнем-червнем 2013 року зросли на 1,9% або на 77,1 млн. грн.
Станом на 01.07.2014 року в області фактично отримують пенсії 483686 осіб.
На 01.07.2014 року середній розмір пенсії становив 1324 грн. 41 коп. і зріс у порівнянні з його рівнем станом на 01.07.2013 року на 5,3% або на 66,77 грн. (становив 1257 грн. 64 коп.).
Крім того, станом на 01.07.2014 року в області отримують пенсії 20121 колишніх військовослужбовців.
Станом на 01.07.2014 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складав 2336 грн. 62 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.07.2013 року (2285 грн. 01 коп.), на 2,3% або на 51 грн 61 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.07.2014 року в порівнянні із 01.01.2014 року зросла на 110 тис.грн. і складає 53768,1 тис.грн., в т.ч. борг по страхових внесках - 36367,3 тис.грн., борг по пільгових пенсіях – 17248,3 тис.грн.
Скоротили заборгованість до бюджету Фонду протягом 6 місяців 2014 року по страхових внесках на суму 1496,1 тис.грн. Серед районів найбільше: Немирівський (на 200,1 тис.грн., або на 51,8%, залишилась сума боргу у розмірі 186 тис.грн.), Калинівський (на 328,4 тис.грн. або на 18,6% і залишилась сума боргу 1436,6 тис.грн.), Тростянецький (на 293,4 тис.грн. або на 24,7% і залишилась сума боргу 893,7 тис.грн.), Піщанський (на 234,7 тис.грн, або на 46,3% і залишилась 271,7 тис.грн.). В Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пенсій з початку зріс на 1549,3 тис.грн. та станом на 1.07.2014 року становить 17248,3 тис.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню м.Вінниці (+739,8 тис.грн.) та станом на 1.07.2014 року становить 7651,1 тис.грн., по управлінню в Липовецькому районі (+169,2 тис.грн) та склав 1229,9 тис.грн, в Тиврівському районі (+133,2 тис.грн) та склав 2515,4 тис.грн., по управлінню в м. Могилів-Подільському та Могилів-Подільському районі (+239,7 тис.гн) та становить 519,6 тис.грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати В поточному році відмічається тенденція щодо уповільнення темпів приросту заробітної плати як у області так і по Україні в цілому. За рівнем середньомісячної заробітної плати за січень - травень 2014 року, який становить 2616,65 грн. область займає 17 місце серед регіонів України. В області середньомісячна заробітна плата зросла в порівнянні з січнем - травнем 2013 року на 4,7%, тоді як по Україні — на 5,3%. За темпами росту середньомісячної заробітної плати серед регіонів України область займає 13 місце.
Реальна нарахована зарплата по області за вказаний період 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросла на 1,2% (по Україні зросла на 0,7%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 8 місце в рейтингу регіонів України.
В розрізі видів діяльності, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень - травень 2014 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 4262,39 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 8,8%, у 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 3205,04 грн. (+1,3%, на 22,5% перевищує середній рівень по економіці), зокрема в тому числі транспорт, складське господарство — 3490,72 грн. (+0,5%), а в галузі інформації та телекомунікацій — 3253,23 грн. (+6,7%).
В галузі сільського господарства рівень середньомісячної заробітної плати за січень-травень 2014 року зріс на 8,9% ( на 4,2 відсоткових пункти випереджає темпи зростання в цілому по області, але на 10,4 % менше середнього рівня по економіці) і складає 2343,34 грн.
В галузі промисловості по області за січень - травень 2014 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 3054,8 грн. (в порівнянні з січнем-травнем 2013 року зріс на 4,5% і на 16,8% більше середнього рівня по економіці).
Зокрема на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів рівень середньомісячної заробітної плати за січень - травень 2014 року склав 2945,04 грн. (зріс в 1,4 рази), переробної промисловості — 2800,49 грн. (+3,2%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 4118,96 грн. (+6,2%), водопостачання, каналізація, поводження з відходами — 2547,38 грн. (+7,7%).
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень - травень 2014 року отримують працівники переробної промисловості виду діяльності - виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів — 6526,47 грн. (+2,5%, у 2,5 рази перевищує середній рівень по економіці), а найменший — на підприємствах, що займаються текстильним виробництвом, виробництвом одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів — 1819,16 грн. (+13,1%, на 31,5% менше середнього рівня по економіці).
В будівництві за січень - травень 2014 року середньомісячна заробітна плата в порівнянні з січнем - травнем 2013 року скоротилась на 17,6% і (до того ж, її рівень на 25,5% менше середнього рівня по економіці області) складає 1948,71 грн.
Крім вищезазначених, вище середнього рівня по області середньомісячної заробітної плати штатних працівників за січень - травень 2014 року отримали працівники наступних видів діяльності: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 3191,24 грн. (ріст до відповідного періоду на 15,6%), інформація та телекомунікації — 3253,23 грн. (відповідно - на 6,7%), наукові дослідження та розробки – 2776,79 грн. (+8,7%).
В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівники наступних галузей: поштова та кур’єрська діяльність — 1467,76 грн. (+5,7%), тимчасове розміщування й організація харчування — 1670,51 грн. (+11,6%) тощо.
Середньомісячна заробітна плата по області у січні - травні 2014 року в 2,1 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.).
Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за травень 2014 року по області становить 2728,43 грн. і по відношенню до травня 2013 року зросла на 3,5% (по Україні — зросла на 5%). Реальна нарахована зарплата по області за вказаний період 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшилась на 5,7% (по Україні зменшилась на 5,4%).
В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень - березень 2014 року отримують заробітну плату працівники Гайсинського району – на 0,9%, яка становила 2586 грн. (до січня - березня 2013 року ріст на 4%) та 4 міст обласного значення:
- м. Ладижин – в 1,6 рази - 4052 грн. (+11,9%);
- м. Козятин – на 32,1% - 3388 грн. (+4,2%);
- м. Жмеринка – на 22,6% - 3144 грн. (+7,9%);
- м. Вінниця – на 9,4% - 2806 грн. (+5,7%).
У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
- Іллінецький — 2520 грн. (до січня - березня 2013 року ріст на 3,1%);
- Томашпільський – 2497 грн. (+12,5%);
- Тростянецький– 2458 грн. (+5,7%);
- Піщанський – 2424 грн. (+5,2%).
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Липовецького – 1954 грн. (до січня - березня 2013 року ріст на 0,9%); Жмеринського – 1998 грн. (скорочення до відповідного періоду минулого року на 1,2%); Чечельницького – 2007 грн. (+1,9%), Погребищенського – 2012 грн. (+8,6%), Шаргородського - 2062 грн. (+3,1) районів.
Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за січень - березень 2014 року в порівнянні з січнем - березнем 2013 року спостерігається у наступних районах: Крижопільському – на 11,7% (2484 грн.), Ямпільському – на 11,9% (2103 грн.), Бершадському — на 9,9% (2229 грн.) та Козятинському – на 9,5% (2123 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Станом на 1 липня 2014 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 66 підприємствах області (включаючи 34 економічно активних, 23 підприємства-банкрути та 9 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 13596 тис.грн. і в порівнянні з початком 2014 року зросла на 40% або на 3,88 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року загальна сума боргу становила 9712,2 тис.грн.). Протягом червня місяця заборгованість зросла на 14,2% або на 1,7 млн.грн.
В результаті, на економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 6040 тис.грн. або 44,4% від загальної суми по області і проти 01.01.2014 року борг зріс в 2,9 рази або на 3,9 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 2106,7 тис.грн.). В порівнянні з 01.06.2014 р. борг зріс на 42,4% або на 2 млн.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2014 року скоротилась на 4,6% або на 276,9 тис.грн. та станом на 01.07.2014 року складає 5780,9 тис.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 6057,8 тис.грн.), або 42,5% від загальної суми боргу по області. Протягом червня місяця борг скоротився на 1,8% або на 108,3 тис.грн.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2014 року на 14,7% або на 227,4 тис.грн. та станом на звітну дату становлять 1,8 млн.грн. або 14,9% від загальної суми боргу по області. (Ріст відбувся за рахунок щорічного формування (оновлення) переліку підприємств, які впродовж попереднього року призупинили економічну діяльність (скоротили працівників, припинили подавати звіти), проте не повідомили про погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Станом на 01.02.2014 р. 2 підприємства-боржника переведені з категорії економічно активних підприємств в призупинивші діяльність (економічно неактивні) із загальною сумою заборгованості 393,9 тис.грн.). Протягом травня місяця обсяг боргу підприємств даної категорії не змінився.
В розрізі видів економічної діяльності
В галузі сільського господарства по області заборгованість із заробітної плати становила 294 тис.грн. (це 2,1% від загальної суми заборгованості по області) та скоротилась в порівнянні з початком 2014 року на 0,4% або на 1,3 тис.грн. З них 94,5 тис.грн. (32,2% загальної суми боргу по галузі) – борг економічно активних підприємств, який станом на 01.01.2014 р. був відсутній. На підприємствах-банкрутах сільськогосподарської галузі станом на 01.07.2014 р. сума боргу з оплати праці становила 199,5 тис.грн. та проти 01.01.2014 р. скоротилась на 32,4% або на 95,8 тис. грн.
На промислових підприємствах по області заборгованість із заробітної плати станом на 01.07.2014 року склала 8153,4 тис.грн. (має найбільшу питому вагу — майже 60% в структурі боргу) і в порівнянні з 01.01.2014 року зросла на 33,8% або 2058,5 тис.грн., в тому числі наекономічно активних промислових підприємствах борг становив 2839,8 тис.грн. (ріст протягом січня-червня 2014 р. складає 1665,8 тис.грн. або в 2,4 рази). Кількість працівників економічно активних підприємств промислової галузі, яким не виплачено заробітну плату станом на 01.07.2014 року становить 1088 осіб (1,8% середньооблікової чисельності штатних працівників галузі), що на 658 осіб або в 2,5 рази менше ніж станом на 01.01.2014 р. (станом на 01.01.2014 року кількість таких осіб складала 430). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника промислової галузі в середньому складає 2610 грн.

Нарощено борги, в наступних галузях: освіта — на 7,1% або на 4,4 тис. грн. (сума боргу становить 66,8 тис.грн.), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — на 2,08 млн. грн. (борг 2183,5 тис.грн.). державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – на 10,5% або на 4,1 тис. грн (борг 43,2 тис.грн.).

Скорочення обсягів заборгованості із заробітної плати проти початку 2014 року відбулось у галузі оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — на 46,2% або на 247 тис. грн. (борг станом на 01.07.2014 р. складає – 287,8 тис.грн.), будівництво – в 2,3 рази або на 365,8 тис. грн. (сума боргу 287 тис. грн.) професійної, наукової та технічної діяльності — на 16,7% (борг 820,4 тис.грн.).

Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.07.2014 р.залишається непогашеною у 3 районах області (Вінницький, Могилів-Подільський та Оратівський).


В територіальному розрізі - відсутні борги із виплати заробітної плати станом на 01.07.2014 р. у 6 районах області: Бершадському, Гайсинському, Немирівському, Тиврівському, Томашпільському та Чернівецькому.
Найбільше скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2014 року відбулось у 2 районах а саме: у Літинському районі – в 12,8 разів або на 237 тис. грн. (станом на 01.07.2014 р. залишок боргу становить 20 тис.грн.), Барському районі – в 6,2 рази або на 79 тис.грн (сума боргу становить 15,1 тис.грн.), а також в місті обласного значення: Жмеринка — на 66,9 тис.грн. або в 2,2 рази (борг становить 54,9 тис.грн.).
Наростили борги із заробітної плати протягом січня - червня 2014 року на підприємствах та установах 18 районів, з них за темпами росту найбільше:
- Тростянецький – в 12 рази або на 62,6 тис.грн. (станом на 01.07.2014 р. борг становить 68,3 тис.грн.)
- Погребищенський – в 7,3 рази або на 88,1 тис.грн. (сума боргу становить 102,1 тис.грн.)
та в містах Козятин – на 53,1 тис.грн. або в 1,6 рази (станом на 01.07.2014 р. борг становить 136 тис.грн.), в м.Могилів-Подільському – заборгованість становить 92,2 тис.грн., хоча станом на 01.01.2014 р. борг був відсутній, м.Хмільник – зросла на 332,3.грн. або в 1,7 рази (783,9 тис.грн.).
Найбільша сума боргу із зарплати станом на 01.07.2014 року в Тульчинському районі – 871,7 тис.грн. (6,4% від загальної суми по області), Калиновському районі – 658,4 тис. грн. (відповідно 4,9%), серед міст обласного значення - м.Вінниця — 5253,3 тис.грн. (38,6%), м.Ладижин — 2199,8 тис.грн. (16,2%) та м.Хмільник – 783,9 тис.грн. (5,8%).
Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах станом на 01.07.2014 року існує у 16 районах області, з яких у 12 районах вона утворилась протягом лютого місяця, а на початку поточного року була відсутня, а також борги існують у всіх містах обласного значення крім м. Жмеринка, м. Ладижин та м. Могилів-Подільський.
Кількість працівників, яким не виплачена заробітна плата на економічно активних підприємствах області станом на 1 липня 2014 року становить 2451 осіб (це 0,8% від середньооблікової кількості штатних працівників області) і зросла протягом січня-червня 2014 року в 2,9 рази або на 1608 осіб (станом на 01.01.2014 року кількість таких осіб складала 843), а сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника станом на 01.07.2014 р. в середньому по області складає 2464 грн.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень - червень 2014 року становить 103,2%, за січень - червень 2013 року 101,8%. Заборгованість за електроенергію протягом січня - червня 2014 року зросла на 5,4 млн.грн., що складає 7,1% і станом на 1 червня 2014 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить майже 81,7 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась майже на 0,1 млн.грн. (на 4,6%), борг станом на 01.07.2014 року становить майже 1,7 млн.грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 0,3 млн.грн. (на 126,8%), борг станом на 01.07.2014 року становить майже 0,6 млн.грн.;
- заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2014 року збільшилась майже на 0,8 млн.грн. (на 24,6%) – борг станом на 01.07.2014р. становить майже 3,9 млн.грн.
Серед усіх районів та міст області рівень оплати нижче 100 % склався лише в 1 районі, найнижчий у м. Вінниці (101,6%), Шаргородському (99,7) та Козятинському (101,7%) районах.
Найвищий рівень оплати склався в Крижопільському (107,2%), Мурованокуриловецькому (106,5%) і Вінницькому (106,4%) районах.
Розрахунки за природний газ В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.07.2014 року за фактичними даними склав 106,3%.
Станом на 01.06.2014 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 65,3 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість населення майже 69,6 млн.грн., у бюджетних установ заборгованості немає.
Рівень оплати за спожитий природний газ станом на 01.07.2014 року склався у всіх районах області вище 100%.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Шаргородському (116,8%), Іллінецькому (113,6%) та Погребищенському (113,0%) районах.
Найнижчий рівень оплати склався у: Липовецькому (102,3%), Могилів-Подільському (102,9%) районах та м. Вінниця (102,5%) .
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень - червень 2014 року становить 110,4%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 106,3%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.07.2014 року склався у 10 районах області та 1 місті.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.07.2014 року спостерігається в: Ямпільському (92,0%), Жмеринському (98,0%) та Піщанському (98,5%) районах. Найвищий рівень оплати в: Гайсинському (218,9%), Шаргородському (122,8%) районах та в місті Хмільник (147,7).
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень - червень 2014 року склав 12 млрд. 772 млн.грн. і зріс у порівнянних цінах на 5,2%. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 5 місце, а за абсолютним приростом на одну особу – 7 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 92,6%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень - червень 2014 року склав 1798,2 млн.грн.
Обсяг послуг, реалізованих населенню – 479,5 млн.грн, що становить трохи більше чверті (26,7%) їх загального обсягу. Одним мешканцем області у січні -червні поточного року у середньому спожито послуг на 1112,6 гривень.