АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
(питання, які відносяться до компетенції Департаменту регіонального економічного розвитку ОДА)


ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості Підйом ділової активності промислових підприємств області позитивно позначився на результатах роботи реального сектору економіки.
Так, у січні-травні 2014 року індекс промислового виробництва склав 101,0% до відповідного рівня 2013 року, а виробництво у травні 2014 року збільшилось на 16,8% у зрівнянні з травнем 2013 року. Слід зазначити, що у травні відбулось зростання рівня промислового виробництва на 5,9% також у зрівнянні з попереднім, квітнем, місяцем поточного року.
За індексом промислової продукції серед областей України за підсумками січня-травня 2014 року Вінницька область посіла 5 місце.
У січні-травні 2014 року виробництво харчових продуктів та напоїв збільшилось на 15,0% у порівнянні з відповідним періодом минулого року, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність відзначились зростанням рівня виробництва на 17,5%. За період з початку року обсяги виробництва добувної галузі збільшились на 24,2% у порівнянні з відповідним періодом 2013 року.
Решта галузей промисловості області знизили рівень виробництва: легка (-13,4%), хімічна (-5,9%), фармацевтична (-13,7%), виробництво будівельних матеріалів (-2,1), металургійне виробництво (-8,2%), машинобудування (-17,8%) та підприємства, які забезпечують постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (-13,0%).
Слід відзначити, що серед галузей-аутсайдерів тільки дві галузі збільшили показник падіння виробництва від попереднього періоду (січня-квітня 2014 року) – це легка (на 1,9в.п.) та виробництво готових металевих виробів (на 3,1в.п.).
Скоротили відставання від попереднього періоду (січня-квітня 2014 року) хімічна галузь (на 0,3в.п.), фармацевтична галузь (на 19,9в.п., збільшивши виробництво у травні 2014 року у 2,4рази в порівнянні з минулорічним відповідним місяцем), машинобудування (на 1,7в.п.), виробництво будівельних матеріалів (на 0,5в.п.) та підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 0,9в.п.).
За січень-травень 2014 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 7571,3 млн.грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (74,6%) припадає на переробну промисловість, з неї: 58,1% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 4,9% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 3,6% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 1,8% – на машинобудування, на виробництво будівельних матеріалів і металообробку – 2,2% і 2,3%, відповідно. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 23,5% всієї продукції області.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні-травні 2014 року започаткували діяльність 2047 новостворених суб’єктів господарювання, що на 22,1% менше порівняно з 2013 роком, із яких 399 - юридичних осіб (на 2,2% менше) та 1648 - фізичних осіб-підприємців (на 25,8% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 2577 суб’єктів господарювання (170 - юридичних осіб та 2407 – фізичних осіб-підприємців), що на 17,0% менше порівняно з 2013 роком.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 210, або 52,6% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, у Калинівському - 16 або 4,1% , у Гайсинському та Немирівському – 12 або 3,0%, та Липовецькому районі – 11 або 2,7%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Калинівському (4,0% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Тульчинському та Бершадському (3,3%), у Барському, Гайсинському та Ямпільському районах (2,6%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (34,8%) та м.Хмільник (4,2%).
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в 1 кварталі 2014 року становить 252,6 млн.грн., або 28,1% від загальних обсягів надходжень, що на 18,7% більше ніж у 1 кварталі 2013 року.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросла на 6,7%, або на 9,24 млн.грн. і становить 146,6 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень складає 26,9%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), за січень-березень 2014 року надходжень до бюджету майже на 7,8 млн.грн. більше, ніж за відповідний період 2013 року, і вони складають 58,3 млн.грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
У січні–травні 2014р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 311,2 млн.грн.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 87,3% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (7,7% та 5,0% відповідно).
Індекс будівельної продукції у січні–травні 2014р. порівняно з січнем–травнем 2013р. становив 85,2%.

За січень­–березень 2014р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 865,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 37,2% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 33,9% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 60,9%.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 66,2% загального обсягу капітальних інвестицій. Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 13,7%. Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 10,0% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 1,1%.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 154,9 млн.грн. (17,9% від загального обсягу), що на 65,8% менше, ніж у січні–березні 2013р.

За перший квартал поточного року забудовниками області прийнято в експлуатацію 53,7 тис.м2 загального обсягу житла, у тому числі :
у міських поселеннях - 35,5 тис.м2 площі житла (66,1%),
у сільській місцевості – 18,2 тис.м2 (33,9%).
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за січень–березень 2014р року порівняно з січнем–березнем 2013 роком зменшився на 54,9%.
Забудовниками м. Вінниці прийнято в експлуатацію 23,5 тис.м2 загальної площі житла. За обсягами житлового будівництва обласний центр займає перше місце, де збудовано 43,7% житла від загального обсягу по області.
У розрахунку на 10 тис. населення обсяги прийнятого в експлуатацію житла в середньому по області становили 332,2 м2 загальної площі.
Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 14 відвідувань за зміну.
Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу – 78,9 км.

Іноземне
інвестування
У січні–березні 2014 р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 10,5 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2014р. становив 248,4 млн.дол., що на 9,4% менше обсягів інвестицій на початок 2014р., та в розрахунку на одну особу населення складає 153,7 дол. Переважну більшість інвестицій (81,3% загального обсягу акціонерного капіталу) унесено з країн ЄС – 201,9 млн.дол., з інших країн світу – 46,5 млн.дол. (18,7%).
За обсягом прямих іноземних інвестицій область займає 21 місце серед регіонів України.
На підприємствах промисловості зосереджено 180,8 млн.дол. (72,8%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 145,0 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 34,9 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено 76,9 млн.дол. прямих інвестицій, вироблення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 35,0 млн.дол.; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 17,9 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 14,8 млн.дол. (6,0% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 23,8 млн.дол. (9,6%), що здійснюють операції з нерухомим майном – 10,7 млн.дол. (4,3%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,4 млн.дол. (3,0%).
Вагому частку (42,4%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 105,3 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 43,7 млн.дол. (17,6%) та Немирівському – 14,8 млн.дол. (6,0%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Тульчинський, Барський, Тиврівський, Вінницький.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 1 квітня 2014р. становив 152,1 тис.дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.
Кредитні ресурси області В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 01.06.2014 р. 558 відділень та філій 61 банків. Крім того, в лютому 2014 року запроваджена тимчасова адміністрація в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», в березні – в ПАТ «БАНК ФОРУМ», а в травні розпочато процедуру ліквідації ПАТ «РЕАЛ БАНК».

За січень-травень 2014 року в області залучено депозитів на суму 6465,4 млн.грн., що на 24,7% або на 1280,3 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених у січні-травні 2014 року коштів складала 83,7% або 5413,1 млн.грн., в тому числі 4113,6 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у травні 2014 року у національній валюті складала 20,5% річних, в іноземній – 9% річних (у травні 2013 року – 18,1% річних та 7,4% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у травні 2014 року, становила 13,4% річних (у травні 2013 року – 12,8% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб без урахування нарахованих витрат станом на 01.06.2014 року складав 7441,6 млн. грн., що на 858,8 млн. грн. або на 13% більше ніж на відповідний період минулого року.
Станом на 01.06.2014 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 6,4 млрд. грн., що на 951 млн. грн. або на 17,6% більше в порівнянні з 01.06.2013 роком. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 85,5%.
Станом на 01.06.2014 року заощадження населення в національній валюті становили 4,5 млрд. грн. або 60,8% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.06.2013 року, вони збільшились на 461 млн.грн. або на 11,4%. Сума вкладів в іноземній валюті за рік збільшилась на 397,8 млн.грн. або на 15,8% і склала на звітну дату 2,9 млрд.грн.

Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень-травень 2014 року було видано кредитів на загальну суму 2408 млн.грн., що на 239,2 млн. грн. або на 11% більше ніж у січні –травні 2013 року.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 33,4% (803,5 млн. грн.), тоді як у січні-травні 2013 року – 34,9%.
У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 86,5% або 2082,7 млн. грн., а середня вартість – 21,7% річних. В іноземній валюті було видано 325,3 млн. грн. під 10,8% річних.
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень-травень 2014 року, складали 1954 млн.грн., що на 239,6 млн.грн. або на 14% більше ніж за січень-травень 2013 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих протягом січня-травня 2014 року, на термін більший за 1 рік, складала 698,8 млн.грн., в тому числі 412,1 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
Підприємствам агропромислового комплексу області протягом з початку 2014 року надано кредитів на загальну суму 307 млн. грн. (на 261,1 млн. грн. або на 46% менше), з них сільгоспвиробникам – 218,4 млн. грн. (на 210,7 млн.грн., або на 49,1% менше минулорічного відповідного періоду). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.06.2014 року склала 1017,2 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 49 млн. грн., пролонгована – 12,9 млн. грн.
За січень - травень 2014 року було видано кредитів на суму 109,8 млн.грн. органам державної влади, за аналогічний період минулого року зазначеній категорії позичальників кредити не надавались.
За січень-травень 2014 року фізичним особам було видано кредитів на суму 344,1 млн.грн., що на 110,3 млн.грн. або на 24,3% менше видачі за відповідний період 2013 року.
Станом на 01.06.2014 року обсяг кредитних вкладень становив 5,7 млрд.грн. і в порівнянні відповідною датою минулого року збільшився на 645,8 млн.грн., або на 12,7%.
Заборгованість за кредитами в іноземній валюті за рік збільшилась на 695 млн.грн. або на 50,5% і на звітну дату складала 2070,1 млн.грн., що становить 36,2% всіх вимог (станом на 01.06.2013 – 27,1% ).
Обсяг кредитних вкладень в національній валюті в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшився на 49,2 млн.грн. або на 1,3% і їх сума станом на 01.06.2014 склала 3650,6 млн.грн.
Постановою Правління Національного банку України від 14.04.2014 № 212 з 15 квітня 2014 року встановлена облікова ставка в розмірі 9,5% річних.
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень-травень 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ, так і видач із них.
Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-травень 2014 року склали 14,3 млрд.грн., що на 913 млн.грн. або на 7% перевищує показники січня-травня 2013 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 5643 млн.грн. (на 276 млн.грн. або на 5% більше, як за січень-травень 2013 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 2181 млн.грн. (на 1 млн.грн. менше); від продажу іноземної валюти - 786 млн.грн. (на 25 млн.грн. або на 3% менше); від усіх видів платних послуг – 1055 млн.грн. (на 134 млн.грн. або на 11% менше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 39% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень в порівнянні з січнем-квітнем 2013 року зменшилась на 1 відсотковий пункт.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області протягом січня-травня 2014 року, склали 15,1 млрд.грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 1,5 млрд.грн. або на 11%.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень-травень 2014 року в порівнянні з січнем-травнем 2013 року зменшились на 232млн.грн. або на 13% і склали 1505 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зменшились на 243 млн.грн. або на 8% і склали 2621 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 689 млн.грн., що на 263 млн.грн. або в 1,6 рази більше в порівнянні з січнем-травнем 2013 року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 305 млн.грн. або в 2,2 рази і склали 554 млн.грн.
За січень-травень 2014 року обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 745 млн.грн., що на 573 млн.грн. або в 4,3 рази більше ніж у січні-травні 2013 року. Питома вага емісії у видатках за січень-травень 2014 року склала 5%, що на 4 відсоткових пункти більше ніж за відповідний період минулого року.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) У зв’язку із кризовими явищами, як в цілому по Україні так і в області, погіршились економічні показники. Так, за січень-березень 2014 року фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств області (без сільськогосподарських та малих підприємств) становив 435,9 млн.грн. збитку, тоді як за січень-березень 2013 року було 96,7 млн.грн. прибутку
Незважаючи на те що загальний фінансовий результат по області збитковий, 58% підприємств спрацювали прибутково на суму 305,8 млн.грн. і в порівнянні із січнем-березнем 2013 року частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 1,8 в.п., але сума отриманого ними прибутку скоротилась на 6,2%.
Більше 1 мільйону прибутку від звичайної діяльності до оподаткування отримали 38 підприємств області.(на рівні відповідного періоду). Серед них: ТОВ «Аграна Фрут Україна», ПАТ «Вінницяпобутхім», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ «Бершадьмолоко», ПАТ «Плазматек», ДП «Вінницятрансприлад», ТОВ «Терра Фуд» тощо.

Також, в цілому прибутково спрацювали, підприємства наступних видів промислової діяльності:
- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – фінансовий результат складає 1,7 млн. грн. прибутку (за відповідний період минулого року він становив 2,6 млн. грн. збитку), питома вага прибуткових підприємств 63,6%.
- - виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – фінансовий результат 34 млн.грн. прибутку і в порівнянні із відповідним періодом минулого року він зріс на 28,8% або на 7,6 млн.грн., питома вага прибуткових підприємств 50%;
- - машинобудування - фінансовий результат за січень-березень 2014 року становив 3,6 млн. грн. прибутку, питома вага прибуткових підприємств склала 65,4%.
Значно покращили ефективність результатів господарської діяльності підприємств сільського, лісового та рибного господарства, які протягом січня-березня 2014 року спрацювали із позитивним фінансовим результатом, який в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зріс майже в 2 рази або на 934,8 млн. грн. -- у сумі 1,9 млн. грн. прибутку. Частка прибутково працюючих підприємств галузі становить 84,1%, а сума їх прибутку – 1,9 млн. грн.
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за три місяці 2014 року отримано 50,3 млн.грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, проте сума прибутку в порівнянні із рівнем минулого року скоротилась майже на 26%, або на 17,6 млн. грн. 55,6% підприємств цієї галузі спрацювали прибутково.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства, наступних видів діяльності:
- інформація та телекомунікації (6 млн. грн. прибутку, 83,3% прибуткових підприємств);
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (3,96 млн.грн прибутку, 60% прибуткових підприємств),
- професійна, наукова та технічна діяльність (1,3 млн. грн. прибутку, 55,6% підприємств прибуткові),
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (566 тис.грн. прибутку, 66,7% прибуткових підприємств) тощо.
Проблемні питання За січень-березень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1,8 відсоткових пункти зменшилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат і становить 42%. Сума збитків збиткових підприємств складає 741,8 млн.грн., що в 3,2 рази більше січня-березня 2013 року.
Із збитками більше 1 млн грн. спрацювало 43 суб’єкти підприємницької діяльності області і їх кількість зросла на 5 підприємств. Серед них: ВАТ «Вінніфрут», СУІП у формі ТОВ «Сперко Україна», ТОВ «Юзефо-Миколаївська аграрно-промислова компанія», Комунальне підприємство «Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», КП «Вінницяоблводоканал» тощо.
Перш за все, основними чинниками збиткової в цілому діяльності економіки області стали негативні результати господарської діяльності підприємств промисловості, будівництва, оптової та роздрібної торгівлі і транспорту, якими за січень-березень 2014 року отримано, відповідно, 267,7 млн.грн., 159,4 млн.грн., 14,5 млн. грн. та 7,6 млн.грн. збитку. Частка збитково працюючих підприємств цих видів діяльності наступна – 46,6% в промисловості, 48,4% в будівництві, 39% в оптовій та роздрібній торгівлі та 46,4% в транспорті,
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за січень-березень 2014 року спрацювали в цілому збитково - збиток складав 267,7 млн. грн., а за відповідний період минулого року було отримано 176,8 млн. грн. прибутку. Частка збиткових підприємств склала 46,6%.
В тому числі, за січень-березень 2014 року збитково спрацювали підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів, якими отримано 34,4 млн. грн. збитку (83,3% добувних підприємств збиткові).
Найсуттєвіший вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємствпереробної промисловості, які за січень-березень 2014 року спрацювали із збитковим фінансовим результатом - на суму 277,7 млн. грн., тоді як за відповідний період минулого року ними було отримано 114,6 млн. грн. прибутку. Частка збитково працюючих підприємств склала 42,7%.
Серед підприємств переробної промисловості за звітний період 2013 року збитково спрацювали підприємства таких видів діяльності: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, які в цілому отримали майже 87 млн.грн. збитку, а за січень-березень 2013 року було отримано 60,1 млн. грн. прибутку (збитково спрацювали 40,8% підприємств); виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – в цілому отримано 169,2 млн. грн. збитку, тоді як за січень-березень 2013 року ними було отримано 9,3 млн. грн. прибутку(збитково спрацювали 28,6% підприємств).
Також, негативний вплив на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості мала діяльність підприємств:
- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (15,4 млн. грн. збитку, збитково спрацювали 52,4% підприємств);
- підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльностіспрацювали із збитковим фінансовим результатом на суму 7,6 млн. грн. Збиток отримали 46,4% підприємств.
В цілому в будівництві фінансовий результат склав 159,4 млн. грн. збитку і в порівнянні із січнем-березнем 2013 року він зріс в 5,5 рази або на 130,4 млн. грн . Частка збиткових підприємств становить 48,4%.
Серед непромислових видів економічної діяльності найбільші збитки отримано підприємствами, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів їх сума становила14,5 млн. грн. і в порівнянні із відповідним періодом минулого року збитковий фінансовий результат скоротився на 15,4% або на 2,7 млн. грн.
Також із збитками спрацювали підприємства які займаються: тимчасовим розміщенням й організацією харчування (збиток склав 837 тис. грн., 50% збиткових підприємств).
При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, відмічено основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Втрати від курсових різниць.
2. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
3. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
4. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
5. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
6. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
7. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
8. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
9. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.

З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2014 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області та збільшення бази оподаткування на 2014 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 12.02.2014 року №01.01-11/714.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталі www.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Міндоходів у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, зросли протягом січня-травня 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року на 0,4%, або на 9,9 млн.грн. і становлять 2375,5 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 1215,6 млн.грн., проте їх обсяг скоротився на 9,6%, або на 129,7 млн. грн.

Відповідно до даних Головного управління Міндоходів у Вінницькій області протягом січня-травня 2014 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 1570,9 млн.грн. податкових платежів, що на 247,1 млн.грн., або на 13,6% менше, ніж за січень-травень 2013 року.
В тому числі до Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано податкових платежів на суму 638,1 млн.грн. (майже на 266 млн.грн., або на 29,4% менше відповідного періоду 2013 року).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (64,5 млн.грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-травень 2014 року склали 1506,4 млн.грн. і скоротились на 167,1 млн.грн або на 10%, а до Державного бюджету - відповідно 573,6 млн.грн.(-186 млн.грн., або на 24,5% менше).
Протягом звітного періоду поточного року забезпечено приріст надходжень з екологічного податку - в 1,7 рази (+23,4 млн.грн.), єдиного податку від суб’єктів малого підприємництва - в 1,2 рази (+14,4 млн.грн.), надходження по податку на доходи з фізичних осіб - на 2,6% (+16,2 млн.грн.), ПДВ, що сплачується до бюджету переробними підприємствами за реалізовану ними продукцію – на 19,8% (+3,3 млн. грн.), збору за спеціальне водокористування – на 10% (+1 млн.грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів - майже в 1,6 рази (+3,4 млн.грн.).
Поряд з цим, вдалося досягнути рівня січня-травня 2013 року по акцизному податку з вироблених в Україні товарів (-209 млн.грн.), податку на прибуток (-42,9 млн.грн.), податку на додану вартість (-40,2 млн.грн.), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ (-9,5 млн.грн.).
Зниження надходжень по акцизному податку пов’язано з нестабільною роботою основного платника - ДП УГК «Nemiroff» (втрати 212,5 млн.грн.). Зменшення надходжень по податку на прибуток є наслідком міграції платників. Зокрема, сплата податку ПАТ «Західенерго» (за Ладижинську ТЕС) здійснюється в СДПІ з ОВП м. Львові – втрати становлять 35,1 млн.грн. Зменшення збору податку на додану вартість є наслідком нестабільної роботи ДП УГК «Nemiroff» (втрати – 50,7 млн.грн.), міграції платників (втрати – 3,9 млн.грн.), а також наявністю переплати по особових рахунках платників на 01.01.2014 у сумі 23,9 млн.грн. (зайво внесені кошти).

Найбільші суми надходжень до бюджетів всіх рівнів забезпечують підприємства промисловості, за січень-травень 2014 року ними сплачено 553,62 млн. грн. або 35,2% від загального збору платежів по області. До Державного бюджету промисловим комплексом області внесено 357,9 млн. грн., що складає 56% від загального збору податків.
Домінуюче положення в надходженнях серед підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої в надходженнях зведеного бюджету складає 39,9 % (сплачено 220,9 млн.грн.), до державного бюджету – 42,3 % (сплачено 151,4 млн.грн.).
Найбільшу питому вагу в надходженнях харчової галузі займає виробництво дистильованих алкогольних напоїв – 36,9% (сплачено-81,6 млн. грн.), виробництво молочних продуктів та морозива – 29,9% (сплачено 66,1 млн.грн.).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води внесено до бюджетів усіх рівнів 179,4 млн.грн., що складає 32,4 % від суми сплачених підприємствами області.
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються торгівлею становить – 8,5% (133,1 млн.грн.), сільським господарством - 8,5% (сплачено 132,9 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 6,8% (106,8 млн.грн.), будівництвом – 3,3% (51,9 млн.грн.).
Податкова недоїмка Станом на 01.06.14 року податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 488,9 млн.грн, з якого 416,5 млн.грн. або 85,2% борг з платежів до Державного бюджету.
В порівнянні з 01.01.2014 роком податкова заборгованість по області скоротилась на 107,9 млн.грн. або на 18,1%.
Податковий борг скоротився по податку на прибуток на 79,9 млн.грн., по ПДВ - на 29,6 млн.грн., по акцизному податку – на 0,2 млн.грн., по інших податках та зборах – на 5,4 млн.грн.
Виконання показників бюджету області За 5 місяців 2014 року до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1162,9 млн. грн., що становить 40,9% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2846,5 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 142,6 млн.грн., або на 14,0%, у т.ч. на 113,0 млн.грн. за рахунок надходжень під державні гарантії до спеціального фонду бюджету м.Вінниці на придбання міського транспорту.
У т.ч. до загального фонду зведеного бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 811,2 млн.грн., що становить 34,8% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2328,8 млн.грн.) та 104,6% до планових показників на 5 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 775,7 млн.грн.).
Понад плану на 5 місяців отримано 35,5 млн.грн. З 20-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 5 місяців по 5-ти джерелах на загальну суму 2,3 млн.грн., у т.ч найбільше по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 1,1 млн.грн., по платі за надання адміністративних послуг – 0,7 млн.грн., по інших неподаткових надходження – 0,3 млн.грн., по платі за надра для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 0,1 млн.грн., по частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету – 0,1 млн.грн.

Доходну частину бюджету до плану на 5 місяців з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 31-мубюджету; не виконано по 3 бюджетах, у т.ч. по бюджету м. Жмеринки, виконання по якому склало 98,3% плану на 5 місяців, м. Козятина – 94,9%, Гайсинського району – 99,1%.
Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами з врахуванням змін, по бюджетах: Іллінецького району – 55,0% плану на рік, Тростянецького району – 44,6%, м.Жмеринки – 39,3%, м.Хмільника – 38,7%, м. Козятина – 37,9%.
Найменший рівень виконання - по бюджетах: Крижопільського району – 29,3% плану на рік, Оратівського – 29,7%, Козятинського району – 30,8%, м. Вінниці – 30,9%, Теплицького – 31,2% і Чернівецького – 31,2%.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів (у співставних умовах) збільшились на 6,9 млн.грн., або на 0,9%.
Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Іллінецького району – 58,3%, Чечельницького району – 14,7%,Тростянецького району – 13,4%, Липовецького району – 8,7%, Хмільницького району – 8,0%.
Поряд з цим, по 15-ти бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) замість приросту спостерігається зменшеннянадходжень власних і закріплених доходів, у т.ч. в найбільших обсягах по бюджетах: Томашпільського району – на 18,6%, Немирівського району – на 14,5%, Могилів-Подільського району – на 5,5%, м.Хмільника – на 4,1%, м.Могилів-Подільського – на 3,3%.

Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 5 місяців 2014 року 580 рад, або 82,7% (за 5місяців 2013 року – 619 рад), не виконано – 121 бюджет.
Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 3 районах (Мурованокуриловецькому, Погребищенському, Томашпільському), не забезпечено – у 24-х районах.
Найменший рівень кількості виконаних бюджетів базового рівня по власних і закріплених доходах по Ямпільському району – 52,6% (не виконано 9 з 19 бюджетів), Крижопільському району – 60,0% (не виконано 8 з 20 бюджетів), Теплицькому району – 61,5% (не виконано 10 з 26 бюджетів), Козятинському району – 61,8% (не виконано 13 з 34 бюджетів), Оратівському району – 67,9% (не виконано 9 з 28 бюджетів).

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 1255,2 млн.грн. дотацій, або 95,8% плану на 5 місяців (недоотримано 55,5 млн.грн. дотації вирівнювання) та 844,2 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 88,8% до плану на 5 місяців (недоотримано 106,1 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2013 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 81,1 млн.грн., або на 6,9%, а субвенцій – надійшло більше на 91,4 млн.грн, або на 12,1%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджетубюджет області по доходах загального фонду отримав 2910,6 млн.грн., або 38,4% до уточненого плану на рік (план 7586,5 млн.грн.) та 95,8% до уточненого плану на 5 місяців (план 3036,7 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшилось на 179,4 млн.грн., або на 6,6%.

За 5 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 3191,0 млн.грн., що становить 37,1% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 8599,9 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 128,0 млн.грн., або на 4,2%. З них проведено видатків розвитку в сумі 225,4 млн грн., що становить 30,1% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 747,8 млн.грн.), що більше проти 5-ти місяців минулого року на 86,5 млн.грн., або на 62,3%. і в основному пов’язано з придбанням міського транспорту по бюджету м.Вінниці за рахунок надходжень під державні гарантії.
За січень-травень 2014 року проведено 2861,3 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 37,9% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 7554,6 млн.грн.) та 87,3% до планових показників на 5 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 3277,0 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2013 року збільшились на 32,4 млн.грн., або на 1,1%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень-травень 2014 року на зазначені цілі використано 2763,3 млн.грн. - це 96,6% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 998,0 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року зменшення на 49,0 млн.грн., або на 4,7), на охорону здоров’я – 591,0 млн.грн. (відповідно зменшення на 15,6 млн.грн., або на 2,6%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 908,2 млн.грн. (збільшилися на 95,0 млн.грн., або на 11,7%), на культуру – 105,6 млн.грн. (зменшення на 3,5 млн.грн., або на 3,2%).
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», починаючи із жовтня 2013 року Міністерством доходів і зборів України здійснюється адміністрування єдиного соціального внеску.

На 01.06.2014 на обліку перебуває 126 184 платників єдиного соціального внеску (30 201 юридичних та 95 983 фізичних осіб). В порівнянні з початком року їх кількість збільшилась на 542 платника або на 0,4%.
Борг на 01.06.2014 року з єдиного внеску становить 76 млн.грн., в тому числі: по юридичних особах - 45,9 млн.грн., по фізичних особах – 30,1 млн.грн. Порівняно з 01.01.2014 року борг збільшився на 17,5 млн.грн., або на 30% (по юридичних особах - на 8,5 млн.грн. (або 23,7%), по фізичних особах – на 9,1 млн.грн. (або 43,3 %)).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень-травень 2014 року фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області склали 3498,3 млн. грн. і в порівнянні з січнем-травнем 2013 роком зросли на 3,5% або на 118,7 млн. грн.
Станом на 01.04.2014 року в області фактично отримують пенсії 483576 осіб.
На 01.04.2014 року середній розмір пенсії становив 1307 грн. 78 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.04.2013 року, на 4,25% або на 53,26 грн. (становив 1254 грн. 52 коп.).
Крім того, станом на 01.04.2014 року в області отримують пенсії 20157 військовослужбовця.
Станом на 01.04.2014 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складав 2294 грн. 61 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.04.2013 року (2283 грн. 78 коп.), на 0,5% або на 10 грн 83 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.06.2014 року в порівнянні із 01.01.2014 року зросла на 192,5 тис. грн. і складає 53850,7 тис. грн., в т.ч. борг по страхових внесках – 36654,5 тис. грн., борг по пільгових пенсіях – 17050,1 тис. грн.
Скоротили заборгованість до бюджету Фонду протягом 5 місяців 2014 року по страхових внесках на суму 1208,9 тис.грн. Серед районів найбільше: Немирівський (на 200 тис. грн., або на 51,8%, залишилась сума боргу у розмірі 186,1 тис. грн.), Барський ( на 122,4 тис. грн. або на 8,8% і залишилась сума боргу 1276,5 тис. грн.), Тростянецький ( на 293,9 тис.грн. або на 24,8% і залишилась сума боргу 893,1 тис.грн.), Піщанський (на 234,7 тис. грн., або на 46,3% і залишилась 271,7 тис. грн.). В Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пенсій з початку зріс на 1351 тис.грн. та станом на 01.06.2014 року становить 17050,1 тис.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню м. Вінниці (+620 тис.грн.) та станом на 01.06.2014 року становить 7531,2 тис.грн., по управлінню в Липовецькому районі (+143,9 тис.грн) та склав 934,3 тис.грн., в Тиврівському районі (+122,3 тис. грн.) та склав 2504,5 тис. грн., по управлінню в м. Могилів-Подільському та Могилів-Подільському районі (+200 тис.гн) та становить 480,5 тис.грн.,
Даними щодо зміни суми боргу по єдиному соціальному внеску станом на 01.06.14 року головне управління не володіє, в зв’язку з тим, що з набранням чинності Закону України від 04.07.2013 №406 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» функції адміністрування єдиного соціального внеску та визначення боргу покладено на органи Міністерства доходів та зборів.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати В поточному році відмічається тенденція щодо уповільнення темпів приросту заробітної плати як у області так і по Україні в цілому. За рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-травень 2014 року, який становить 2616,65 грн. область займає 17 місце серед регіонів України. В області середньомісячна заробітна плата зросла в порівнянні з січнем-травнем 2013 року на 4,7%, тоді як по Україні — на 5,3%. За темпами росту середньомісячної заробітної плати серед регіонів України область займає 13 місце.
Реальна нарахована зарплата по області за вказаний період 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросла на 1,2% (по Україні зросла на 0,7%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 8 місце в рейтингу регіонів України.

В розрізі видів діяльності, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-травень 2014 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 4262,39 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 8,8%, у 1,6 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 3205,04 грн. (+1,3%, на 22,5% перевищує середній рівень по економіці), зокрема в тому числі транспорт, складське господарство — 3490,72 грн. (+0,5%), а в галузі інформації та телекомунікацій — 3253,23 грн. (+6,7%).
В галузі сільського господарства рівень середньомісячної заробітної плати за січень-травень 2014 року зріс на 8,9% ( на 4,2 відсоткових пункти випереджає темпи зростання в цілому по області, але на 10,4 % менше середнього рівня по економіці) і складає 2343,34 грн.
В галузі промисловості по області за січень-травень 2014 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 3054,8 грн. (в порівнянні з січнем-травнем 2013 року зріс на 4,5% і на 16,8% більше середнього рівня по економіці).
Зокрема на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів рівень середньомісячної заробітної плати за січень-травень 2014 року склав 2945,04 грн. (зріс в 1,4 рази), переробної промисловості — 2800,49 грн. (+3,2%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 4118,96 грн. (+6,2%), водопостачання, каналізація, поводження з відходами — 2547,38 грн. (+7,7%).
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-травень 2014 року отримують працівники переробної промисловості виду діяльності - виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів — 6526,47 грн. (+2,5%, у 2,5 рази перевищує середній рівень по економіці), а найменший — на підприємствах, що займаються текстильним виробництвом, виробництвом одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів— 1819,16 грн. (+13,1%, на 31,5% менше середнього рівня по економіці).
В будівництві за січень-травень 2014 року середньомісячна заробітна плата в порівнянні з січнем-травнем 2013 року скоротилась на 17,6% і (до того ж, її рівень на 25,5% менше середнього рівня по економіці області) складає 1948,71 грн.
Крім вищезазначених, вище середнього рівня по області середньомісячної заробітної плати штатних працівників за січень-травень 2014 року отримали працівники наступних видів діяльності: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 3191,24 грн. (ріст до відповідного періоду на 15,6%), інформація та телекомунікації — 3253,23 грн. (відповідно - на 6,7%), наукові дослідження та розробки – 2776,79 грн. (+8,7%).
В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівники наступних галузей: поштова та кур’єрська діяльність — 1467,76 грн. (+5,7%), тимчасове розміщування й організація харчування — 1670,51 грн. (+11,6%) тощо.

Середньомісячна заробітна плата по області у січні-травні 2014 року в 2,1 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.).

Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за травень 2014 року по області становить 2728,43 грн. і по відношенню до травня 2013 року зросла на 3,5% (по Україні — зросла на 5%). Реальна нарахована зарплата по області за вказаний період 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшилась на 5,7% (по Україні зменшилась на 5,4%).

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень - березень 2014 року отримують заробітну плату працівники Гайсинського району – на 0,9%, яка становила 2586 грн. (до січня-березня 2013 р. ріст на 4%) та 4 міст обласного значення:

- м. Ладижин – в 1,6 рази - 4052 грн. (+11,9%);
- м. Козятин – на 32,1% - 3388 грн. (+4,2%);
- м. Жмеринка – на 22,6% - 3144 грн. (+7,9%);
- м. Вінниця – на 9,4% - 2806 грн. (+5,7%).

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
- Іллінецький — 2520 грн. (до січня-березня 2013 р. ріст на 3,1%);
- Томашпільський – 2497 грн. (+12,5%);
- Тростянецький– 2458 грн. (+5,7%);
- Піщанський – 2424 грн. (+5,2%).

Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Липовецького – 1954 грн. (до січня-березня 2013 р. ріст на 0,9%); Жмеринського– 1998 грн. ( скорочення до відповідного періоду минулого року на 1,2%); Чечельницького – 2007 грн. (+1,9%), Погребищенського – 2012 грн. (+8,6%), Шаргородського — 2062 грн. (+3,1) районів.

Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2014 року в порівнянні з січнем-березнем 2013 року спостерігається у наступних районах: Крижопільському – на 11,7% (2484 грн.), Ямпільському – на 11,9% (2103 грн.), Бершадському — на 9,9% (2229 грн.) та Козятинському – на 9,5% (2123 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати За оперативними даними, станом на 1 червня 2014 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 65 підприємствах області (включаючи 33 економічно активних, 23 підприємства-банкрути та 9 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 11906,3 тис.грн. і в порівнянні з початком 2014 року зросла на 22,6% або на 2,2 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року загальна сума боргу становила 9712,2 тис.грн.).Протягом травня місяця заборгованість скоротилась на 17,5% або на 2,5 млн.грн..
Зростання загальної суми боргу в основному обумовлено утворенням станом на 01.03.2014 р. заборгованості з оплати праці у 16 районних та міських філіях дочірнього підприємства «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на загальну суму 1,6 млн.грн. Станом на 1 червня 2014 року сума боргу становить 2,2 млн. грн.
На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становить 4242 тис.грн. або 35,6% від загальної суми по області і проти 01.01.2014 року борг зріс в 2 рази або на 2,1 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 2106,7 тис.грн.). В порівнянні з 01.05.2014 р. борг скоротився на 37,2% або на 2,5 тис.грн..
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2014 року скоротилась на 2,8% або на 168,6 тис.грн. та станом на 01.06.2014 року складає 5889,2 тис.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 6057,8 тис.грн.). або 49,5% від загальної суми боргу по області. Протягом травня місяця борг скоротився на 0,2% або на 12,8 тис.грн.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2014 року на 14,7% або на 227,4 тис.грн. та станом на звітну дату становлять 1,8 млн.грн. або 14,9% від загальної суми боргу по області. (Ріст відбувся за рахунок щорічного формування (оновлення) переліку підприємств, які впродовж попереднього року призупинили економічну діяльність (скоротили працівників, припинили подавати звіти), проте не повідомили про погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Станом на 01.02.2014 р. 2 підприємства-боржника переведені з категорії економічно активних підприємств в призупинивші діяльність (економічно неактивні) із загальною сумою заборгованості 393,9 тис.грн.). Протягом травня місяця обсяг боргу підприємств даної категорії не змінився.

В територіальному розрізі - відсутні борги із виплати заробітної плати станом на 01.06.2014 р. у 6 районах області: Бершадському, Гайсинському, Немирівському, Тиврівському, Томашпільському та Чернівецькому.
Найбільше скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2014 року відбулось у 2 районах а саме: у Літинському районі – в 12,8 разів або на 237 тис. грн. (станом на 01.06.2014 р. залишок боргу становить 20 тис.грн.), Барському районі – на 40,8% або на 38,4 тис.грн (сума боргу становить 55,7 тис.грн.), а також в місті обласного значення: Жмеринка — на 66,9 тис.грн. або на 54,9% (борг становить 54,9 тис.грн.).

Наростили борги із заробітної плати протягом січня-травня 2014 року на підприємствах та установах 18 районів, з них за темпами росту найбільше:
- Тростянецький – в 15,6 рази або на 83,5 тис.грн. (станом на 01.06.2014 р. борг становить 89,2 тис.грн.)
- Погребищенський – в 11 раз або на 140,9 тис.грн. (сума боргу становить 154,9 тис.грн.)

та в містах Козятин – на 88,4 тис.грн. або в 2 рази (станом на 01.06.2014 р. борг становить 171,3 тис.грн.), в м.Могилів-Подільському – заборгованість становить 129 тис.грн., хоча станом на 01.01.2014 р. борг був відсутній, м.Хмільник – зросла на 172,9.грн. або на 38,3 рази (624,5 тис.грн.).

Найбільшу суму боргу із зарплати станом на 01.06.2014 року в Тульчинському районі – 977,8 тис.грн. (8,2% від загальної суми по області), Калиновському районі – 711,4 тис. грн. (відповідно 6%), серед міст обласного значення - м.Вінниця — 3193,5 тис.грн. (26,8%), м.Ладижин — 2200,6 тис.грн. (18,5%) та м.Хмільник – 624,5 тис.грн. (5,3%).

Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах станом на 01.06.2014 року існує у 16 районах області, з яких у 12 районах вона утворилась протягом лютого місяця, а на початку поточного року була відсутня, а також борги існують у всіх містах обласного значення крім м. Жмеринка та м. Ладижин.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень-травень 2014 року становить 102,7%, за січень-травень 2013 року 102,0%. Заборгованість за електроенергію протягом січня-травня 2014 року зросла майже на 10,80 млн.грн., що складає 14,1% і станом на 1 травня 2014 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 87,0 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась майже на 0,9 млн.грн. (на 54,8%), борг станом на 01.06.2014р. становить більш ніж 2,4 млн.грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 0,9 млн.грн. (в 4,4 рази), борг станом на 01.06.2014р. становить 1,1 млн.грн.;
- заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2014 року збільшилась на 0,9 млн.грн. (на 29,3%) – борг станом на 01.06.2014р. становить 4,0 млн. грн.
Серед усіх районів та міст області рівень оплати склався понад 100%, найнижчий у м. Вінниці (100,6%), Шаргородському (101,1) та Козятинському (101,2%) районах.
Найвищий рівень оплати склався в Крижопільському (107,3%), Вінницькому (106,9%) і Мурованокуриловецькому (106,7%) районах.
Розрахунки за природний газ В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.06.2014 року за фактичними даними склав майже 106,8%.
Станом на 01.06.2014 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 64,8 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість населення майже 67,7 млн.грн., у бюджетних установ заборгованості немає.
Рівень оплати за спожитий природний газ станом на 01.06.2014 року склався у всіх районах області вище 100%.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Шаргородському (117,2%), Іллінецькому (113,0%) та Погребищенському (112,3 %) районах.
Найнижчий рівень оплати склався у: Могилів-Подільському (102,3%), Липовецькому (102,6%) та Бершадському (103,1%) районах.
Розрахунки за житлово-комунальні послуги В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.06.2014 року за фактичними даними склав майже 106,8%.
Станом на 01.06.2014 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 64,8 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість населення майже 67,7 млн.грн., у бюджетних установ заборгованості немає.
Рівень оплати за спожитий природний газ станом на 01.06.2014 року склався у всіх районах області вище 100%.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Шаргородському (117,2%), Іллінецькому (113,0%) та Погребищенському (112,3 %) районах.
Найнижчий рівень оплати склався у: Могилів-Подільському (102,3%), Липовецькому (102,6%) та Бершадському (103,1%) районах.
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень – травень 2014 року склав - 10 млрд. 43 млн. грн. і зріс у порівнянних цінах на 6,6 %, а в діючих – на 15,3 %. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 5 місце, а за абсолютним приростом на одну особу - 8 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 92,6 %. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень - травень 2014 року склав – 1479,6 млн. грн.
Обсяг послуг, реалізованих населенню – 391,2 млн. грн, що становить 26,4 % від загальних обсягів послуг.