ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості Складна політична ситуація у країні позначилась на роботі промислового сектору області. Так, за підсумками січня-березня 2014 року обсяги виробництва промислової продукції знизились порівняно з відповідним періодом минулого року на 1,2% (до відома: по Україні обсяги скорочено на 5%). Порівняно з лютим 2014 року промислової продукції вироблено менше на 7,4%, а у березні 2014 року до березня 2013 року – на 15,5%.
За індексом промислової продукції серед областей України за підсумками січня-березня 2014 року Вінницька область посіла 9 місце.
У переробній промисловості приріст становив 0,9% (в основному за рахунок збільшення обсягів: на 28,4% – у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, на 16,2% – у виробництві харчових продуктів та напоїв, на 1,2% – у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції).
Однак, порівняно з січнем-березнем 2013 року на 13,7% зменшено обсяги промислового виробництва у добувній промисловості і розробленні кар’єрів.
Не вийшли на рівень обсягу виробництва промислової продукції січня-березня 2013 року підприємства легкої галузі (83,3%), з виробництва готових металевих виробів та металообробки (99,0%), машинобудування (87,0%), основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (64,6%).
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 6,2%. У січні-березні 2014 року вироблено 1033,1 млн.кВт.год електроенергії, що на 7,6% менше рівня відповідного періоду минулого року.
За січень-лютий 2014 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3604,3 млн.грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (70,3%) припадає на переробну промисловість, з неї: 56,2% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 4,2% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 3,2% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 1,5% – на машинобудування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 28,3% продукції.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу, у січні-березні 2014 року започаткував діяльність 1241 новостворений суб’єкт господарювання, що на 24,1% менше порівняно з 2013 роком, із яких 220 – юридичних осіб (на 10,9% менше) та 1021 – фізична особа-підприємець (на 26,4% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 1506 суб’єктів господарювання (102- юридичні особи та 1404 – фізичних осіб-підприємців), що на 25,0% менше порівняно з 2013 роком.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання – юридичних осіб в м.Вінниці - 111, або 50,4% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, у Вінницькому районі – 10 або 4,5%, у Калинівському та Липовецькому районах – 7 або 3,1%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (7,1% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Калинівському (4,4%), Гайсинському (2,8%), Бершадському та Тульчинському (2,7%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (33,0%) та м.Могилів-Подільському (3,0%).
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за січень-березень 2014 року становить 252,6 млн.грн., або 28,1% від загальних обсягів надходжень.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва становить 146,6 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень складає 26,9%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), за січень-березень 2014 року надходжень до бюджету майже на 7,8 млн.грн. більше, ніж за відповідний період 2013 року, і вони складають 58,3 млн.грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
Будівельними організаціями області за січень-березень 2014 року виконані будівельні роботи на суму 153,5 млн. грн.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
- роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 85,3% від загального обсягу,
- решта – з капітального та поточного ремонтів (8,8% та 5,9% відповідно).
Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за січень-лютий поточного року становили :
- на будівництві будівель – 108,1 млн. грн., або 70,4 % від загального обсягу;
- на інженерних спорудах – 45,4 млн. грн. або 29,6 %.
Індекс будівельної продукції з початку 2014 року порівняно
з відповідним періодом минулого року становив 93,0%.

За 2013 рік підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5757,5 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 13,0% більше від попереднього року.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:
у будівлі та споруди – 48,8% усіх інвестицій;
у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 45,6%.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 55,3% загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 8,0%.
Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 15,1% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 13,1%.
За 2013 рік підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5757,5 млн.грн. капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 13,0% більше від обсягу капітальних інвестицій за попередній рік.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 55,3% загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 8,0%.
Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 15,1% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 13,1%.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 1256,4 млн. грн (21,8% від загального обсягу), що на 13,8% більше, ніж у 2012 році.
У 2013 році прийнято в експлуатацію 352,4 тис. кв. м загальної площі житла, у тому числі:
у міських поселеннях - 209,4 тис. кв. м загальної площі житла (59,4%);
у сільській місцевості – 143,0 тис. кв. м (40,6%).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла за 2013 рік збільшилися на 9,3%.
Найбільше житла по області (майже 30%) збудовано у Вінницькому районі.
В цілому, обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 21 регіоні області.
Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 136 відвідувань за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 108 учнівських місць, дошкільний заклад на 32 місця.
За 2013 рік введено в експлуатацію 149,1 км газових мереж.
Іноземне
інвестування
У 2013 р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 30,0 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2013р. становив 278,7 млн.дол. США, що на 12,3% більше обсягів інвестицій на початок 2013р., та в розрахунку на одну особу населення складає 172,5 дол. Переважна більшість інвестицій (81,1% від загального обсягу) надійшла з країн ЄС – 225,9 млн.дол., із країн СНД внесено 12,9 млн.дол. (4,6%), з інших країн світу – 39,9 млн.дол. (14,3%).
Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Найбільш вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Кіпру – 66,7 млн.дол. США, Австрії – 64,3 млн.дол., Франції – 34,8 млн.дол., Німеччини – 23,8 млн.дол., Польщі – 15,9 млн.дол. На ці п’ять країн припадає 73,7% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.
На підприємствах промисловості зосереджено 157,6 млн.дол. (56,5%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 151,0 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 5,3 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено 81,2 млн.дол. прямих інвестицій, вироблення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 35,2 млн.дол.; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 17,9 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 56,1 млн.дол. (20,1% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 25,7 млн.дол. (9,2%), що здійснюють операції з нерухомим майном – 16,3 млн.дол. (5,8%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,1 млн.дол. (4,3%).
Вагому частку (41,3%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 115,2 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 59,9 млн.дол. (21,5%) та Немирівському – 15,0 млн.дол. (5,4%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Тульчинський, Вінницький, Барський, Тиврівський.
Кредитні ресурси області В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 01.04.2014 р. 558 відділень та філій 60 банків. Крім того, в лютому 2014 року запроваджена тимчасова адміністрація в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», а в березні – в ПАТ «БАНК ФОРУМ».

За січень-березень 2014 року в області залучено депозитів на суму 3645,2 млн.грн., що на 16,6% або на 518,6 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених у січні-березні 2014 року коштів складала 84,2% або 3071 млн.грн., в тому числі 2352 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у березні 2014 року у національній валюті складала 19,1% річних, в іноземній – 8,9% річних (у березні 2013 року – 19,3% річних та 7,7% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у березні 2014 року, становила 16,5% річних (у березні 2013 року – 16,8% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб без урахування нарахованих витрат станом на 01.04.2014 року складав 7357 млн. грн., що на 949,7 млн. грн. або на 14,8% більше ніж на відповідний період минулого року.
Станом на 01.04.2014 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 6,3 млрд. грн., що на 1,03 млрд. грн. або на 19,6% більше в порівнянні з 01.04.2013 роком. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 85,8%.
Станом на 01.04.2014 року заощадження населення в національній валюті становили 4,4 млрд. грн. або 59,3% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.04.2013 року, вони збільшились на 525,1 млн.грн. або на 13,7%. Сума вкладів в іноземній валюті за рік збільшилась на 424,6 млн.грн. або на 16,5% і склала на звітну дату 2,99 млрд.грн.

Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень-березень 2014 року було видано кредитів на загальну суму 1340,1 млн.грн., що на 65,2 млн. грн. або на 5,1% більше ніж у січні –березень 2013 року.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 36,7%% (491,2 млн. грн.), тоді як у січні-березні 2013 року – 33,5%.
У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 94,5% або 1265,9 млн. грн., а середня вартість – 21,3% річних. В іноземній валюті було видано 74,2 млн. грн. під 10,6% річних.
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень-березень 2014 року, складали 1021,5 млн.грн., що на 7 млн.грн. або на 0,7% менше ніж за січень-березень 2013 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих протягом січня-березня 2014 року, на термін більший за 1 рік, складала 391,9 млн.грн., в тому числі 179,8 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
Підприємствам агропромислового комплексу області протягом січня-березня 2014 року надано кредитів на загальну суму 91,5 млн. грн. (на 188,1 млн. грн. або в 3 рази менше), з них сільгоспвиробникам – 42,2 млн. грн. (на 136 млн.грн., або в 4,2 рази менше минулорічного відповідного періоду). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.04.2014 року склала 976,9 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 46,3 млн. грн., пролонгована – 15,9 млн. грн.
За січень - березень 2014 року було видано кредитів на суму 96,1 млн.грн. органам державної влади, за аналогічний період минулого року зазначеній категорії позичальників кредити не надавались.
За січень-березень 2014 року фізичним особам було видано кредитів на суму 222,5 млн.грн., що на 24 млн.грн. або на 9,7% менше видачі за відповідний період 2013 року.
Станом на 01.04.2014 року обсяг кредитних вкладень становив 5,5 млрд.грн. і в порівнянні відповідною датою минулого року збільшився на 422,5 млн.грн., або на 8,3%.
Заборгованість за кредитами в іноземній валюті за рік збільшилась на 343,9 млн.грн. або на 24,1% і на звітну дату складала 1769,8 млн.грн., що становить 32,2% всіх вимог (станом на 01.04.2013 – 28,1% ).
Обсяг кредитних вкладень в національній валюті в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 78,5 млн.грн. або на 2,2% і їх сума станом на 01.04.2014 склала 3724,5 млн.грн.
Постановою Правління Національного банку України від 14.04.2014 № 212 з 15 квітня 2014 року встановлена облікова ставка в розмірі 9,5% річних.
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень-березень 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ, так і видач із них.
Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-березень 2014 року склали 8,5 млрд.грн., що на 708 млн.грн. або на 9% перевищує показники січня-березня 2013 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 3134 млн.грн. (на 153 млн.грн. або на 5% більше, як за січень-березня 2013 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 1294 млн.грн. (на 68 млн.грн. або на 5% менше); від продажу іноземної валюти - 649 млн.грн. (на 151 млн.грн. або на 30% більше); від усіх видів платних послуг - 662 млн.грн. (на 62 млн.грн. або на 9% менше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 37% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень в порівнянні з січнем-березнем 2013 року зменшилась на 1 відсотковий пункт.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області протягом січня-березня 2014 року, склали 9 млрд.грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 1,3 млрд.грн. або на 16%.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень-березень 2014 року в порівнянні з січнем-березнем 2013 року зменшились на 131 млн.грн. або на 13% і склали 898 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зменшились на 108 млн.грн. або на 7% і склали 1526 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 388 млн.грн., що на 150 млн.грн. або в 1,6 рази більше в порівнянні з січнем-березнем 2013 року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 189 млн.грн. або в 2,9 рази і склали 286 млн.грн.
На готівковому валютному ринку надходження готівки від продажу іноземної валюти були вищими від видачі готівки з кас банків на її придбання. Таким чином, за рахунок операцій з іноземною валютою за звітний період було вилучено з обігу 198 млн.грн.
За січень-березень 2014 року обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 555 млн.грн., в той час як у січні-березні 2013 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ перевищували обсяги її видач з кас банківських установ, що призвело до вилучення готівки з обігу у сумі 3 млн.грн. Питома вага емісії у видатках за січень-березень 2014 року склала 6%.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) В області продовжується позитивна тенденція щодо покращання ефективності діяльності господарського комплексу області та нарощення прибуткового сальдового фінансового результату діяльності підприємств усіх форм власності .

Фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств (із врахуванням сільськогосподарських підприємств та підприємств малого бізнесу) області за 2013 рік, за оперативними даними, склав 575,8 млн.грн. прибутку і в порівнянні з 2012 роком він зменшився на 37,6% або на 347,6 млн. грн.

Прибутково спрацювали 70,2% підприємств на суму 1769,9 млн.грн. В порівнянні із 2012 роком сума отриманого ними прибутку скоротилась на 9,4%.
Підприємствами сільського, лісового та рибного господарства отримано позитивний фінансовий результат – 181,9 млн. грн. прибутку і в порівнянні з 2012 роком він зменшився в 3,8 рази, або на 513,2 млн. грн. Частка прибутково працюючих підприємств галузі становить 74,3%, а сума їх прибутку – 601,5 млн. грн.
За 2013 рік прибутково спрацювали підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів,якими отримано 16,2 млн. грн. прибутку (80% добувних підприємств прибуткові).
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за 2013 рік спрацювали в цілому прибутково - прибуток складає 612,6 млн. грн. і у порівнянні з відповідним періодом минулого року фінансовий результат підприємств промисловості збільшився у 1,5 рази або на 194,6 млн. грн.
Питома вага прибуткових промислових підприємств склала 62,9% . Їх сума прибутків (956,7 млн.грн.) займає 54,1% в структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах економічної діяльності.
Найсуттєвіший вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємств переробної промисловості, які за 2013 рік спрацювали із прибутковим фінансовим результатом - на суму 444,65 млн. грн., що в 1,4 рази або на 130,7 млн. грн. більше ніж за 2012 рік. Частка прибутково працюючих підприємств склала 63,2%.
Серед галузей харчової промисловості із позитивним фінансовим результатом спрацювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (за 2013 рік фінансовий результат склав 208,1 млн. грн. прибутку, що на 25,8% або на 42,6 млн. грн. більше ніж за 2012 рік.. Прибутково спрацювали 65,5% підприємств).
Також, позитивний вплив на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості мала діяльність підприємств:
- з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (за 2013 рік –138,3 млн.грн. прибутку. Прибутково спрацювали 62,5% підприємств);
- з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (9,8 млн. грн. прибутку, прибутково спрацювали 62,6% підприємств);
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – фінансовий результат за 2013 рік становив 66,8 млн. грн. прибутку. Питома вага прибуткових підприємств становила 72,7%;
- машинобудування (фінансовий результат за 2013 рік становив 41,7 млн. грн. прибутку, питома вага прибуткових підприємств склала 70,4%).
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за 2013 рік отримано 152,6 млн.грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. 40% підприємств цієї галузі спрацювали прибутково.
За 2013 рік в цілому в будівництві фінансовий результат склав 43,2 млн. грн. прибутку і в порівнянні з відповідним періодом минулого року фінансовий результат зріс в 3,7 рази або на 31,4 млн. грн. Частка прибуткових підприємств становить 80,6% .
Підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльностіспрацювали із прибутковим фінансовим результатом на суму 53,4 млн. грн. Прибуток отримали 67,9% підприємств.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства, які займаються: професійною, науковою та технічною діяльністю (14,8 млн. грн. прибутку, 100% підприємств прибуткові), інформації та телекомунікації (2,9 млн. грн. прибутку, 83,3% прибуткових підприємств); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4,8 тис.грн. прибутку, 66,7% прибуткових підприємств) тощо.

Проблемні питання За 2013 рік в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3,4 відсоткових пункти зросла питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат і становить 29,8%. Сума збитків збиткових підприємств складає 1194,1 млн.грн., що на 16% більше 2012 року.
Серед підприємств переробної промисловості за 2013 рік збитково спрацювали підприємства текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, які в цілому отримали 3,2 млн.грн. збитку (збитково спрацювали 58,3% підприємств); підприємства з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – в цілому отримано 9,6 млн. грн. збитку, збитково спрацювали 60% підприємств.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності із значними збитками спрацювали наступні підприємства які займаються: оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів (збиток склав 39,5 млн. грн. – 27% збиткові;, операціями з нерухомим майном (289,1 млн.грн. збитку, 50% збиткових підприємств).
При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, відмічено основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
2. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
3. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
4. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
5. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
6. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
7. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
8. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.

З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2014 році виконуються «Заходи щодо забезпечення економічного розвитку Вінницької області та збільшення бази оподаткування на 2014 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 12.02.2014 року №01.01-11/714.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Міндоходів у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, скоротились протягом січня-березня 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року на 0,9%, або на 13,6 млн.грн. і становлять 1430,9 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 719,5 млн.грн., проте їх обсяг скоротився на 14,3%, або на 120,5 млн. грн.

Відповідно до даних Головного управління Міндоходів у Вінницькій області протягом січня-березня 2014 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 948,1 млн.грн. податкових платежів, що на 149,9 млн.грн., або на 13,7% менше, ніж за січень-березень 2013 року.
В тому числі до Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано податкових платежів на суму 403,3 млн.грн. (на 158,3 млн.грн., або на 28,2% менше відповідного періоду 2013 року).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (49,35 млн.грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-березень 2014 року склали 898,8 млн.грн. і скоротились на 13%, або на 134,5 млн.грн., а до Державного бюджету - відповідно 353,9 млн.грн.(-142,9 млн.грн., або на 28,8% менше).
Протягом звітного періоду поточного року забезпечено приріст надходжень з екологічного податку - в 3 рази (+26,6 млн.грн.), єдиного податку від суб’єктів малого підприємництва - в 1,2 рази (+7,8 млн.грн.), надходження по податку на доходи з фізичних осіб - на 1,6% (+5,7 млн.грн.), збору за спеціальне водокористування - в 1,4 рази (+2,1 млн.грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів - майже в 1,3 рази (+0,8 млн.грн.).
Проте не вдалося досягнути рівня січня-березня 2013 року по податку на прибуток (-32,4 млн. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні товарів (-125,1 млн.грн.) та по податку на додану вартість (-21,6 млн.грн.).
Зниження надходжень по акцизному податку пов’язано з нестабільною роботою основного платника - ДП УГК «Nemiroff» (втрати 131 млн.грн.). Зменшення надходжень по податку на прибуток є наслідком міграції платників. Зокрема, сплата податку ПАТ «Західенерго» (за Ладижинську ТЕС) здійснюється в СДПІ з ОВП м. Львові – втрати становлять 30,2 млн.грн. Зменшення збору податку на додану вартість є наслідком нестабільної роботи ДП УГК «Nemiroff» (втрати – 23,4 млн.грн.), міграції платників (втрати - 2,3 млн.грн.), а також наявністю переплати по особових рахунках платників на 01.01.2014 у сумі 23,9 млн.грн. (зайво внесені кошти).

Найбільші суми надходжень до бюджетів всіх рівнів забезпечують підприємства промисловості, за січень-березень 2014 року ними сплачено 341,9 млн. грн. або 36,1% від загального збору платежів по області. До Державного бюджету промисловим комплексом області внесено 224,5 млн. грн., що складає 55,6% від загального збору податків.
Домінуюче положення в надходженнях серед підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої в надходженнях зведеного бюджету складає 37,9 % (сплачено 129,7 млн.грн.), до державного бюджету - 39 % (сплачено 87,5 млн.грн.).
Найбільшу питому вагу в надходженнях харчової галузі займає виробництво молочних продуктів та морозива – 32,8% (сплачено 42,6 млн.грн., в т.ч. до державного бюджету - 26,2 млн.грн.).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води внесено до бюджетів усіх рівнів 115,4 млн.грн., що складає 33,8 % від суми сплачених підприємствами області.
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються торгівлею – 8,8% (83,9млн.грн.), сільським господарством становить 7,8% (сплачено 73,8 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 6,9% (65,6 млн.грн.), будівництвом – 3,4% (32,1 млн.грн.), операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 2,3% (21,9 млн.грн.).
Податкова недоїмка Станом на 01.04.2014 року податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, рахується в сумі 482 млн.грн, з якого 413,4 млн.грн. або 85,8% борг з платежів до державного бюджету.
В порівнянні з 01.01.2014 року податкова заборгованість по області скоротилась на 114,9 млн.грн. або на 19,3%. Податковий борг скоротився по податку на прибуток на 77 млн.грн., по ПДВ - на 36,3 млн.грн., по акцизному податку – на 0,2 млн.грн., по інших податках та зборах – на 5,3 млн.грн.
Виконання показників бюджету області За 3 місяці 2014 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 711,4 млн. грн., що становить 24,8% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2990,1 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 106,8 млн.грн., або на 17,7%, у т.ч. на 96,0 млн.грн. за рахунок надходжень під державні гарантії до спеціального фонду бюджету м.Вінниці на придбання міського транспорту.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 473,4 млн.грн., що становить 19,2% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2773,3 млн.грн.) та 100,1% до планових показників на 3 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 472,7 млн.грн.).
Понад плану на 3 місяці отримано 1,5 млн.грн. З 20-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 3 місяці по 6-ти джерелах на загальну суму 10,5 млн.грн., у т.ч найбільше по податку на доходи фізичних осіб – 2,2 млн.грн., по податку на прибуток підприємств – 1,6 млн.грн., по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 1,7 млн.грн., по інших неподаткових надходження – 4,4 млн.грн., по частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету – 0,5 млн.грн.
Доходну частину бюджету до плану на 3 місяці з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 25-ти бюджетах; не виконано по 9 бюджетах, у т.ч. по бюджету м. Жмеринки, виконання по якому склало 96,5% плану на 3 місяці, м. Козятина – 91,2%, м. Могилів – Подільського – 94,8%, Барського району – 99,2%, Вінницького району – 98,6%, Гайсинського району – 94,2%, Немирівського району – 98,2%, Ямпільського району – 89,2% та обласний бюджет – 91,4%.
Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами, по бюджетах: Іллінецького району – 35,2% плану на рік, Тростянецького району – 23.5%, м.Хмільника – 22,0%, Чечельницького району – 21,8%, м.Жмеринки – 21,6%.
Найменший рівень виконання - по бюджетах: Крижопільського району – 15,6% плану на рік, Чернівецького – 16,2%, Ямпільського району – 16,7%, Теплицького – 17,1%, Оратівського – 17,2%.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів (у співставних умовах) зменшились на 1,4 млн.грн., або на 0,3%, у т.ч. зменшення надходжень відбулося по 22-х (з 34-х) бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного)
Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Іллінецького району – 77,4%, Чечельницького району – 15,3%, Літинського району – 7,6%, Тростянецького району – 7,2%, м.Ладижина – 7,1%.
Найменший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Немирівського району – „мінус” 14,3%, Могилів-Подільського району – „мінус” 11,4%, Крижопільського – „мінус” 9,6%, Жмеринського району – „мінус” 7,8%, Гайсинського району – „мінус” 7,2%.

Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 3 місяці 2014 року 568 рад, або 81,0% (за 3 місяці 2013 року – 646 рад), не виконано – 133 бюджети.
Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 5 районах (Липовецькому, Мурованокуриловецькому, Піщанському, Погребищенському та Тульчинському), не забезпечено – у 22-х районах.
Найменший рівень кількості виконаних бюджетів базового рівня по власних і закріплених доходах по Вінницькому району – 30,3% (не виконано 23 з 33 бюджетів), Ямпільському району – 52,6% (не виконано 9 з 19 бюджетів), Немирівському району – 55,8% (не виконано 19 з 43 бюджетів), Калинівському району – 62,1% (не виконано 11 з 29 бюджетів), Теплицькому району – 69,2% (не виконано 8 з 26 бюджетів).
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 721,3 млн.грн. дотацій, або 91,1% плану на 3 місяці (недоотримано 70,2 млн.грн. дотації вирівнювання) та 495,9 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 89,7% до плану на 3 місяці (недоотримано 56,9 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2013 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 34,5 млн.грн., або на 5,0%, а субвенцій – надійшло більше на 58,8 млн.грн, або на 13,4%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджетубюджет області по доходах загального фонду отримав 1690,6 млн.грн., або 21,2% до уточненого плану на рік (план 7980,0 млн.грн.) та 93,0% до уточненого плану на 3 місяці (план 1816,9 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшилось на 91,7 млн.грн., або на 5,7%.

За січень - березень поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 1861,5 млн.грн., що становить 21,0% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 8862,0 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 46,7 млн.грн., або на 2,6%. З них проведено видатків розвитку в сумі 126,7 млн грн., що становить 17,0% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 743,3 млн.грн.), що більше проти 3-х місяців минулого року на 40,9 млн.грн., або на 47,7%. і в основному пов’язано з придбанням міського транспорту по бюджету м.Вінниці за рахунок надходжень під державні гарантії.
За січень-березень 2014 року проведено 1686,0 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 21,5% плану на рік, плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 7825,6 млн.грн.) та 86,1% до планових показників на 3 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 1957,3 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2013 року збільшились на 14,7 млн.грн., або на 0,9%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень-березень 2014 року на зазначені цілі використано 1573,3 млн.грн. - це 93,3% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 600,8 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року зменшення на 31,9 млн.грн., або на 5,0), на охорону здоров’я – 353,6 млн.грн. (відповідно зменшення на 2,6 млн.грн., або на 0,7%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 536,4 млн.грн. (відповідно ріст на 64,3 млн.грн., або на 13,6%), на культуру – 60,8 млн.грн. (зменшення на 3,4 млн.грн., або на 5,4%).
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», починаючи із жовтня 2013 року Міністерством доходів і зборів України здійснюється адміністрування єдиного соціального внеску.
На 01.04.2014 на обліку перебуває 126 340 платників єдиного соціального внеску (30052 юридичних та 96 288 фізичних осіб). В порівнянні з початком року їх кількість збільшилась на 698 платника або на 0,6%.
Надходження єдиного соціального внеску у січні-березні 2014 року склали 1009,2 млн.грн., що на 5,9 млн.грн. (0,6%) менше відповідного періоду минулого року.
Станом на 01.04.2014 року борг з єдиного внеску становить 63,9 млн.грн., в тому числі: по юридичних особах - 40,4 млн.грн., по фізичних особах – 23,5 млн.грн. Порівняно з 01.01.2014 року борг збільшився на 6,9 млн.грн., або на 12,1 % (по юридичних особах - на 4,5 млн.грн. (або 12,5%), по фізичних особах – на 2,4 млн.грн. ( або 11,4 %).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень-березень 2014 року фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області склали 2099,3 млн. грн. і в порівнянні з січнем-березнем 2013 роком зросли на 2,7% або на 55,3 млн. грн.
Станом на 01.04.2014 року в області фактично отримують пенсії 483576 осіб.
На 01.04.2014 року середній розмір пенсії становив 1307 грн. 78 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.04.2013 року, на 4,25% або на 53,26 грн. (становив 1254 грн. 52 коп.).
Крім того, станом на 01.04.2014 року в області отримують пенсії 20157 військовослужбовця.
Станом на 01.04.2014 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складав 2294 грн. 61 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.04.2013 року (2283 грн. 78 коп.), на 0,5% або на 10 грн 83 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.04.2014 року в порівнянні із 01.01.2014 року зросла на 834,9 тис. грн. і складає 54493,1 тис. грн., в т.ч. борг по страхових внесках – 37273,5 тис. грн., борг по пільгових пенсіях – 17087,5 тис. грн.
Заборгованість до бюджету Фонду по страхових внесках протягом 1 кварталу 2014 року скоротилась на 590 тис.грн. Серед районів найбільше: Немирівський (на 196,1 тис. грн., або на 50,8%, залишилась сума боргу у розмірі 189,9 тис. грн.), Барський ( на 115,1 тис. грн. або на 8,2% і залишилась сума боргу 1283,9 тис. грн.), Тростянецький ( на 288 тис.грн. або на 24,3% і залишилась сума боргу 899,1 тис.грн.). В Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пенсій з початку зріс на 1388,5 тис.грн. та станом на 1.04.2014 року становить 17087,5 тис.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню м. Вінниці (+758,1 тис.грн.) та станом на 1.04.2014 року становить 7669,4 тис.грн., по управлінню в Тиврівському районі (+130,4 тис.грн) та склав 2512,6 тис.грн., по управлінню в м. Могилів-Подільському та Могилів-Подільському районі (+141,1 тис.гн) та становить 394,8 тис.грн.
Даними щодо зміни суми боргу по єдиному соціальному внеску станом на 01.04.14 року головне управління не володіє, в зв’язку з тим, що з набранням чинності Закону України від 04.07.2013 №406 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» функції адміністрування єдиного соціального внеску та визначення боргу покладено на органи Міністерства доходів та зборів.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати В поточному році відмічається тенденція щодо уповільнення темпів приросту заробітної плати як у області так і по Україні в цілому. За рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2014 року, який становить 2564,76 грн. область займає 19 місце серед регіонів України. В області зарплата росте випереджаючими темпами проти загальноукраїнського рівня, в порівнянні з січнем-березнем 2013 року середньомісячна заробітна плата зросла на 5,5%, тоді як по Україні — на 5,3%. За темпами росту середньомісячної заробітної плати серед регіонів України область займає 11 місце.
Реальна нарахована зарплата по області за вказаний період 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросла на 4,6% (по Україні зросла на 3,5%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 7 місце в рейтингу регіонів України.
В розрізі видів діяльності, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-березень 2014 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 4284,54 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 110,6%, у 1,67 рази перевищує середній рівень по економіці), в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 3202,26 грн. (+1,6%, на 24,9% перевищує середній рівень по економіці), зокрема в тому числі транспорт, складське господарство — 3487,42 грн. (+1,0%), а в галузі інформації та телекомунікацій — 1464,14 грн. (+6,3%).
В галузі сільського господарства рівень середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2014 року зріс на 11,6% (на 6,6 відсоткових пункти випереджає темпи зростання в цілому по області, але на 13,2 % менше середнього рівня по економіці) і складає 2163,11 грн.
В галузі промисловості по області за січень-березень 2014 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 2995,77 грн. (в порівнянні з січнем-березнем 2013 року зріс на 4,8% і на 16% більше середнього рівня по економіці).
Зокрема на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів рівень середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2014 року склав 2790,96 грн. (зріс майже в 1,5 рази), переробної промисловості — 2741,1 грн. (+3,5%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 4077,05 грн. (+7,0%), водопостачання, каналізація, поводження з відходами — 2465,24 грн. (+4,5%).
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2014 року отримують працівники переробної промисловості виду діяльності - виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів — 6574,76 грн. (+4,7%, у 2,56 рази перевищує середній рівень по економіці), а найменший — на підприємствах, що займаються текстильним виробництвом, виробництвом одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів — 1718,53 тис.грн. (+5,8%, на 33% менше середнього рівня по економіці).
В будівництві за січень-березень 2014 року середньомісячна заробітна плата в порівнянні з січнем-березнем 2013 року скоротилась найбільше – на 19,8% і (до того ж, її рівень на 30,9% менше середнього рівня по економіці області) та складає 1772,11 грн.
Крім вищезазначених, вище середнього рівня по області середньомісячної заробітної плати штатних працівників за січень-березень 2014 року отримали працівники наступних видів діяльності: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 3081,21 грн. (ріст до відповідного періоду на 15,5%), інформація та телекомунікації — 3209,51 грн. (відповідно - на 4,8%), наукові дослідження та розробки – 2708,27 грн. (+7,9%).
В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівник наступних галузей: поштова та кур’єрська діяльність — 1464,14 грн. (+6,9%), тимчасове розміщування й організація харчування — 1661,64 грн. (+13,8%) тощо.
Середньомісячна заробітна плата по області у січні-березні 2014 року в 2,19 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.).
Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за березень 2014 року по області становить 2650 грн. і по відношенню до березня 2013 року зросла на 4,4% (по Україні — зросла на 5,8%). Реальна нарахована зарплата по області за вказаний період 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зросла на 11,5% (по Україні зросла на 10,5%).
В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за 2013 рік отримують заробітну плату працівники Гайсинського району – на 3,1%, яка становила 2733 грн. (до 2013 р. ріст на 14,1%) та 4 міст обласного значення:
- м. Ладижин – в 1,5 рази - 4064 грн. (+14,5%);
- м. Козятин – на 29% - 3423 грн. (+6,1%);
- м. Жмеринка – на 17,6% - 3118 грн. (+3,6%);
- м. Вінниця – на 9,2% - 2894 грн. (+8,2%).
У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
- Тростянецький – 2644 грн. (до рівня 2012 р. ріст на 18%);
- Крижопільський – 2633 грн. (+3,7%);
- Немирівський – 2593 грн. (+9,6%);
- Іллінецький — 2588 грн. (+8%).
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Ямпільського — 2058 грн. (до рівня 2012 року ріст на 4,2%), Погребищенського – 2090 грн. (-6,5%), Чечельницького – 2093 грн. (7,1%) районів.
Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за 2013 р. в порівнянні з 2012 роком спостерігається у наступних районах: Теплицькому — на 21,1% (2286 грн.), Калинівському – на 18,4% (2357 грн.) та Тростянецькому — на 18% (2644 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Cтаном на 1 квітня 2014 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 64 підприємствах області (включаючи 35 економічно активних, 20 підприємства-банкрути та 9 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 14759,9 тис.грн. і в порівнянні з початком 2014 року зросла на 40,3% або 4,3 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року загальна сума боргу становила 9712,2 тис.грн.). Протягом березня місяця заборгованість зросла на 5 млн.грн. або в 1,5 рази.
На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становила 7016,3 тис.грн. або 47,5% від загальної суми по області і проти 01.01.2014 року борг року зріс в 3,3 рази або на 4,9 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 2106,7 тис.грн.). В порівнянні з 01.03.2014 р. борг зріс на 4,2 млн.грн. або в 2,5 рази.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2014 року скоротилась на 1,5% або на 89,3 тис.грн. та станом на 01.04.2014 року складає 5968,5 тис.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 6057,8 тис.грн.). або 40,4% від загальної суми боргу по області. Протягом березня місяця борг зріс на 72,1 тис.грн.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2014 року на 14,7% або на 227,4 тис.грн. та станом на звітну дату становлять 1,8 млн.грн. або 12% від загальної суми боргу по області. (Ріст відбувся за рахунок щорічного формування (оновлення) переліку підприємств, які впродовж попереднього року призупинили економічну діяльність (скоротили працівників, припинили подавати звіти), проте не повідомили про погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Станом на 01.02.2014 р. 2 підприємства-боржника переведені з категорії економічно активних підприємств в призупинивші діяльність (економічно неактивні) із загальною сумою заборгованості 393,9 тис.грн.). Протягом березня місяця обсяг боргу підприємств даної категорії не змінився.
В територіальному розрізі - відсутні борги із виплати заробітної плати станом на 01.04.2014 р. у 6 районах області: Бершадському, Гайсинському, Немирівському, Тиврівському, Томашпільському та Чернівецькому.
Часткове скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2014 року відбулось у 2 районах а саме: у Літинському районі – в 12,8 разів (станом на 01.04.2014 р. залишок боргу становить 20 тис.грн.), Барському районі – на 27,1% (68,6 тис.грн.), а також в місті обласного значення: Жмеринка — на 5,1 тис.грн. або на 4,2% (116,7 тис.грн.).

Наростили борги із заробітної плати протягом січня-березня 2014 року на підприємствах та установах 16 районів, з них за темпами росту найбільше:
- Тростянецький – в 14,6 рази або на 77,3 тис.грн. (станом на 01.04.2014 р. борг становить 83 тис.грн.)
- Погребищенський – в 12 разів або на 153,1 тис.грн. (167,1 тис.грн.)
та в містах Козятин – на 178,8 тис.грн. або в 3,2 рази (станом на 01.04.2014 р. борг становить 261,7 тис.грн.) і в м.Могилів-Подільському – заборгованість становить 136,5 тис.грн., хоча станом на 01.01.2014 р. борг був відсутній, м.Хмільник – на 1,1 млн.грн. або в 3,3 рази (1,5 млн.грн.).
Найбільшу суму боргу із зарплати станом на 01.04.2014 року в Тульчинському районі – 951,1 тис.грн. (6,4%), серед міст обласного значення - м.Вінниця — 5344,7 тис.грн. (36,2%), м.Ладижин — 2198,7 тис.грн. (14,9%) та м.Хмільник – 1507,4 тис.грн. (10,2%).
Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах станом на 01.04.2014 року існує у 15 районах області, з яких у 12 районах вона утворилась протягом лютого місяця, а на початку поточного року була відсутня, а також борги існують у всіх містах обласного значення крім м.Жмеринка та м.Ладижин.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електро-енергію Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень-брезень 2014 року становить 101,6%, за січень-березень 2013 року 100,7%. Заборгованість за електроенергію протягом січня-березня 2014 року зросла на 15,087 млн.грн., що складає 19,8% і станом на 1 березня 2014 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 91,358 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 2,065 млн.грн. (на 131,0%), борг станом на 01.04.2014р. становить 3,638 млн.грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 1,441 млн.грн. (в 6,6 раз), борг станом на 01.04.2014р. становить 1,698 млн.грн.;
- заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2014 року збільшилась на 1,353 млн.грн. (на 43,6%) – борг станом на 01.04.2014р. становить 4,454 млн. грн.
Серед усіх районів та міст області рівень оплати нижче 100% склався в 1 районі, найнижчий у Козятинському (99,0%), Жмеринському (101,0) районах та м. Вінниці (100,2%).
Найвищий рівень оплати склався в Оратівському (105,6%), Піщанському (105,0%) і Чечельницькому (104,9%) районах.
Розрахунки за природний газ В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.04.2014 року за фактичними даними склав 95,6%.
Станом на 01.04.2014 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 98,42 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість населення – 95,237 млн.грн., бюджетних установ 3,183 млн.грн..
Рівень оплати нижче 100% за спожитий природний газ станом на 01.04.2014 року склався у 18 районах області.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Погребищенському(103,4%), Шаргородському (102,3%) та Жмеринському (100,3%) районах.
Найнижчий рівень оплати склався у: Барському (86,1%), Томашпільському (87,3%) та Могилів-Подільському (89,9%) районах.
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-березень 2014 року становить 101,4%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 101,4%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.04.2014 року склався у 11 районах області та 3 містах обласного значення.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.04.2014 р. спостерігається в: Жмеринському (88,5%), Ямпільському (91,7%) районах та в місті Ладижин (93,4). Найвищий рівень оплати в: Гайсинському (141,9%), Шаргородському (116,8%) районах та в місті Хмільник (123,5).
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень-березень 2014 року склав - 5864,4 млн.грн. і зріс у порівнянних цінах на 13,5%. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає4 місце, а за абсолютним приростом на одну особу - 8 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 92,0%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень-березень 2014 року склав – 868,9 млн. грн.
Обсяг послуг, реалізованих населенню – 230,1 млн.грн, що становить 26,5% від загальних обсягів послуг.
 

Перший заступник директора
Департамент регіонального економічного
розвитку облдержадміністрації Володимир РЕПЕЙ