АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2014 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості Незважаючи на складну політичну ситуацію у країні за підсумком січня - лютого 2014 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив відповідний минулорічний показник на 8,7%.
Порівняно з січнем 2014 року промислової продукції вироблено менше на 1,0%, а у лютому 2014 року до лютого 2013 року – більше на 5,4%.
За індексом промислової продукції серед областей України за підсумками січня 2014 року Вінницька область посіла 3 місце.
У переробній промисловості приріст становив 12,0% (в основному за рахунок збільшення обсягів: на 31,5% – у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, на 21,2% – у виробництві харчових продуктів та напоїв, на 2,3% – у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції).
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 4,2%.У січні-лютому 2014 року вироблено 734,4 млн.кВт.год електроенергії, що на 6,1% більше рівня січня попереднього року.
Однак, порівняно з січнем-лютим 2013 року на третину зменшено обсяги промислового виробництва у добувній промисловості і розробленні кар’єрів.
Не вийшли на рівень обсягу виробництва промислової продукції січня-лютого 2013 року підприємства легкої галузі (93,4%), з виробництва готових металевих виробів та металообробки (91,3%), машинобудування (88,6%).
За січень 2014 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1725,9 млн.грн.
В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (69,0%) припадає на переробну промисловість, з неї: 51,4% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 4,7% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,9% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,8% – на машинобудування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 28,9% продукції.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу, у січні-лютому 2014 року започаткували діяльність 765 новостворених суб’єктів господарювання, що на 21,5% менше порівняно з 2013 роком, із яких 122 - юридичні особи (на 19,7% менше) та 643 - фізичні особи-підприємців (на 21,9% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 899 суб’єктів господарювання (60- юридичних осіб та 839 – фізичних осіб-підприємців), що на 32,0% менше порівняно з 2013 роком.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 66, або 54,1% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, у Вінницькому районі – 7 або 5,7%, та у Калинівському районі – 5 або 4,1%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (6,7% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців) Гайсинському (3,8%), Калинівському (3,4%), Бершадському та Ямпільському(3,1%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (35,3%), м.Могилів-Подільському та м.Ладижині (2,4%).
Від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2013 рік до бюджетів усіх рівнів надійшло 895,6 млн.грн., що на 84,8 млн.грн. або на 9,5% більше ніж в 2012 році, або 22,2% від загальних обсягів надходжень (19,0%).
Сума надходжень від діяльності малого підприємництва до місцевих бюджетів за відповідний період також збільшилась на 46,2 млн.грн. або на 8,1% і становить 613,4 млн.грн., а їх частка в загальних надходженнях становить 25%.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
Будівельними організаціями області за січень-лютий 2014 року виконані будівельні роботи на суму 90 млн. грн.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
- роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 83,6% від загального обсягу,
- решта – з капітального та поточного ремонтів (9,5% та 6,9% відповідно).
Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за січень-лютий поточного року становили :
- на будівництві будівель – 61,4 млн. грн., або 68,2 % від загального обсягу;
- на інженерних спорудах – 28,6 млн. грн. або 31,8 %.
Індекс будівельної продукції з початку 2014 року порівняно
з відповідним періодом минулого року становив 88,2%.

За 2013 рік підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5757,5 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 13,0% більше від попереднього року.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:
у будівлі та споруди – 48,8% усіх інвестицій;
у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 45,6%.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 55,3% загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 8,0%.
Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 15,1% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 13,1%.
За 2013 рік підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5757,5 млн.грн. капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 13,0% більше від обсягу капітальних інвестицій за попередній рік.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 55,3% загального обсягу капітальних інвестицій.
Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 8,0%.
Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 15,1% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 13,1%.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 1256,4 млн. грн (21,8% від загального обсягу), що на 13,8% більше, ніж у 2012році.
У 2013 році прийнято в експлуатацію 352,4 тис. кв. м загальної площі житла, у тому числі:
у міських поселеннях - 209,4 тис. кв. м загальної площі житла (59,4%);
у сільській місцевості – 143,0 тис. кв. м (40,6%).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла за 2013 рік здільшилися на 9,3%.
Найбільше житла по області (майже 30%) збудовано у Вінницькому районі.
В цілому, обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 21 регіоні області.
Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 136 відвідувань за зміну, загальноосвітній навчальний заклад на 108 учнівських місць, дошкільний заклад на 32 місця.
За 2013 рік введено в експлуатацію 149,1 км газових мереж.
Іноземне
інвестування
У 2013 р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 30,0 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2013р. становив 278,7 млн.дол. США, що на 12,3% більше обсягів інвестицій на початок 2013р., та в розрахунку на одну особу населення складає 172,5 дол. Переважна більшість інвестицій (81,1% від загального обсягу) надійшла з країн ЄС – 225,9 млн.дол., із країн СНД внесено 12,9 млн.дол. (4,6%), з інших країн світу – 39,9 млн.дол. (14,3%).
Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Найбільш вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Кіпру – 66,7 млн.дол. США, Австрії – 64,3 млн.дол., Франції – 34,8 млн.дол., Німеччини – 23,8 млн.дол., Польщі – 15,9 млн.дол. На ці п’ять країн припадає 73,7% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.
На підприємствах промисловості зосереджено 157,6 млн.дол. (56,5%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 151,0 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 5,3 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено 81,2 млн.дол. прямих інвестицій, вироблення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 35,2 млн.дол.; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 17,9 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 56,1 млн.дол. (20,1% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 25,7 млн.дол. (9,2%), що здійснюють операції з нерухомим майном – 16,3 млн.дол. (5,8%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,1 млн.дол. (4,3%).
Вагому частку (41,3%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 115,2 млн.дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 59,9 млн.дол. (21,5%) та Немирівському – 15,0 млн.дол. (5,4%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Тульчинський, Вінницький, Барський, Тиврівський.
Кредитні ресурси області В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 01.03.2014 р. 557 відділень та філій 59 банків. Крім того, в лютому 2014 року запроваджена тимчасова адміністрація в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК».
За січень-лютий 2014 року в області залучено депозитів на суму 2428,3 млн.грн., що на 19,2% або на 391,3 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених у січні-лютому 2014 року коштів складала 84,2% або 2044,8 млн.грн., в тому числі 1613,4 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у лютому 2014 року у національній валюті складала 18,8% річних, в іноземній – 8,3% річних (у лютому 2013 року – 19,9% річних та 7,8% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у лютому 2014 року, становила 15,3% річних (у лютому 2013 року – 17,9% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб без урахуванням нарахованих витрат станом на 01.03.2014 року складав 7497,2 млн. грн., що на 1209,6 млн. грн. або на 12,2% більше ніж на відповідний період минулого року.
Станом на 01.03.2014 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 6,55 млрд. грн., що на 1,3 млрд. грн. або на 25,8% більше в порівнянні з 01.03.2013 роком. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 87,4%.
Станом на 01.03.2014 року заощадження населення в національній валюті становили 4,5 млрд. грн. або 60,5% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.03.2013 року, вони збільшились на 872,7 млн.грн. або на 23,8%. Сума вкладів в іноземній валюті збільшилась на 337 млн.грн. або на 12,8% і склала на звітну дату 2960,4 млрд.грн.

Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень-лютий 2014 року було видано кредитів на загальну суму 952,2 млн.грн., що на 143,8 млн. грн. або на 17,8% більше ніж у січні –лютому 2013 року.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 32,3%% (307,7 млн. грн.), тоді як у січні-лютому 2013 року -34%.
У звітному періоді кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 92,4% або 880,1 млн. грн., а середня вартість – 20,6% річних. В іноземній валюті було видано 72,1 млн. грн. під 10,5% річних.
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень-лютий 2014 року, складали 704,9 млн.грн., що на 53,6 млн.грн. або на 8,2% більше ніж за січень-лютий 2013 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих протягом січня-лютого 2014 року, на термін більший за 1 рік, складала 267,5 млн.грн., в тому числі 87,5 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
Підприємствам агропромислового комплексу області протягом січня-лютого 2014 року надано кредитів на загальну суму 67,5 млн. грн. (на 33,5 млн. грн. або на 33,1% менше), з них сільгоспвиробникам – 34,5 млн. грн. (на 2,4 млн.грн., або на 6,2% більше минулорічного відповідного періоду). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.03.2014 року склала 929,4 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 51,1 млн. грн., пролонгована – 13,2 млн. грн.
За січень - лютий 2014 року було видано кредитів на суму 96,1 млн.грн. органам державної влади, за аналогічний період минулого року зазначеній категорії позичальників кредити не надавались.
За січень-лютий 2014 року фізичним особам було видано кредитів на суму 151,3 млн.грн., що на 5,8 млн.грн. або на 3,7% менше видачі за відповідний період 2013 року.
Станом на 01.03.2014 року обсяг кредитних вкладень становив 5,3 млрд.грн. і в порівнянні відповідною датою минулого року збільшився на 269,4 млн.грн., або на 5,3%.
Заборгованість за кредитами в іноземній валюті за рік збільшилась на 217,0 млн.грн. або 15,0% і на звітну дату складала 1664,0 млн.грн., що становить 31,1% всіх вимог (станом на 01.03.2013 – 28,5% ).
Обсяг кредитних вкладень в національній валюті в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшився на 52,4 млн.грн. або 1,4% і їх сума станом на 01.03.2014 склала 3681,4 млн.грн.
Постановою Правління Національного банку України від 09.08.2013 № 315 з 13 серпня 2013 року встановлена облікова ставка в розмірі 6,5% річних.
Готівковий обіг Стан готівкового обігу за січень-лютий 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ, так і видач із них.
Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-лютий 2014 року склали 5,7 млрд.грн., що на 544 млн.грн. або на 11% перевищує показники січня-лютого 2013 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 1998 млн.грн. (на 18 млн.грн. або на 1% більше, як за січень-лютий 2013 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 880 млн.грн. (на 5 млн.грн. або на 1% менше); від продажу іноземної валюти - 504 млн.грн. (на 165 млн.грн. або в 1,5 рази більше); від усіх видів платних послуг - 451 млн.грн. (на 41 млн.грн. або на 8% менше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 35% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень в порівнянні з січнем-лютим 2013 року зменшилась на 3 відсоткових пункти.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області протягом січня-лютого 2014 року, склали 5,9 млрд.грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 841 млн.грн. або на 17%.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень-лютий 2014 року в порівнянні з січнем-лютим 2013 року зменшились на 95 млн.грн. або на 14% і склали 583 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зменшились на 99 млн.грн. або на 9% і склали 946 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 250 млн.грн., що на 100 млн.грн. або в 1,7 рази більше в порівнянні з січнем-лютим 2013 року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування збільшились на 121 млн.грн. або в 2,8 рази і склали 186 млн.грн.
На готівковому валютному ринку надходження готівки від продажу іноземної валюти були вищими від видачі готівки з кас банків на її придбання. Таким чином, за рахунок операцій з іноземною валютою за звітний період було вилучено з обігу 183 млн.грн.
За січень-лютий 2014 року обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 181 млн.грн., в той час як у січні-лютому 2013 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ перевищували обсяги її видач з кас банківських установ, що призвело до вилучення готівки з обігу у сумі 116 млн.грн. Питома вага емісії у видатках за січень-лютий 2014 року склала 3%.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) В області продовжується позитивна тенденція щодо покращання ефективності діяльності господарського комплексу області та нарощення прибуткового сальдового фінансового результату діяльності підприємств усіх форм власності .
Фінансовий результат діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (без сільськогосподарських та малих підприємств) області за січень – вересень 2013 року склав 384,3 млн.грн. прибутку (за оперативними розрахунками ріст до відповідного періоду попереднього року склав 221,4 млн.грн., або у 2,4 рази).
Частка підприємств економіки області, які за вказаний період спрацювали прибутково, зросла на 0,9 відсоткові пункти і становила 64,1%. В порівнянні із січнем-вереснем 2012 року сума отриманого ними прибутку (849,6 млн.грн. ) зросла на 18,3%.
Більше 1 млн. грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування отримали 79 суб’єктів підприємницької діяльності області. Їх кількість зросла на 49 підприємств. Серед них: ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Вінницяпобутхім», ПАТ «Вінницяобленерго», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ПАТ «Плазматек», ТОВ «Інтерфуд», ПАТ «Бершадський комбінат», ТОВ «Поділля-Залізобетон», ПМП виробнича фірма «Панда», ТОВ «БМУ-3», ДП «Вінницятрансприлад» тощо.
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за січень-вересень 2013 року спрацювали в цілому прибутково - прибуток складає 444,2 млн. грн.
Питома вага прибуткових промислових підприємств склала 58,1%. Сума їх прибутків (721,4 млн.грн.) зросла в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 23,8% і займає 85% в структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах економічної діяльності.
Суттєвий вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємств переробної промисловості, які за січень-вересень 2013 року спрацювали із прибутковим фінансовим результатом на суму 361,3 млн. грн. (81% в структурі фінансового результату промисловості). Частка прибутково працюючих підприємств склала 61,7%, їх прибуток зріс на 23,4% і склав 559,2 млн.грн. (78% прибутків промисловості).
Серед галузей харчової промисловості із значним позитивним фінансовим результатом спрацювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів: за 9 місяців 2013 року вони отримали 150,1 млн. грн. прибутку і його питома вага склала половину фінансового результату підприємств переробної промисловості області. Прибутково спрацювали 58,9% харчових підприємств на суму 304,2 млн.грн. (+8,3%).
Вплинули на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості позитивні результати діяльності підприємств таких видів діяльності:
3. виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (107,3 млн.грн. прибутку, прибутково спрацювали 57,1% підприємств,їх сума прибутків в порівнянні з січнем-вереснем 2012 року зросла у 2 рази і становила 111,6 млн.грн.);
4. металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (69,8 млн.грн. прибутку, прибутково спрацювали 83,3% підприємств, їх сума прибутків зросла майже в 1,5 рази);
5. машинобудування (фінансовий результат за січень-вересень 2013 року становив 26,2 млн. грн. прибутку, питома вага прибуткових підприємств склала 68% і сума їх прибутків зросла в 1,5 рази).
Також із позитивним фінансовим результатом спрацювали підприємства промисловості наступних видів діяльності:
- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – прибуток 2,7 млн.грн, частка прибуткових підприємств складає 66,7%;
- виробництво електричного устаткування - прибуток 1,4 млн..грн, половина підприємств прибуткові.
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за 9 місяців 2013 року отримано 81,9 млн.грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, сума якого складає 18% в структурі фінансового результату в цілому по промисловості. В той же час 40% підприємств цієї галузі спрацювали прибутково, їх прибуток зріс на 30,4% і склав 143,15 млн.грн. ( його частка в структурі прибутків промисловості – 19,8%).
За звітний період прибутково в цілому спрацювали і підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів: вони отримали прибутковий фінансовий результат у сумі 9,7 млн.грн., 42,9% підприємств галузі спрацювали із позитивною рентабельністю, їх сума прибутків склала 18 млн.грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково за 9 місяців 2013 року спрацювали суб’єкти підприємницької діяльності наступних видів діяльності:
- інформації та телекомунікації: 13,8 млн. грн. прибутку, 100% прибуткових підприємств;
- сільське, лісове та рибне господарство: 3,1 млн.грн. прибутку, 88,2% прибуткових підприємств;
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги: 4,3 млн. грн. прибутку, 100% прибуткових підприємств;
- професійна, наукова та технічна діяльність: 1,7 млн. грн. прибутку, 81,8% прибуткових підприємств;
- оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів (прибуток склав 7,7 млн. грн. – 73% підприємств, їх частка зросла на 6,3 відсоткові пункти).
Проблемні питання За січень-вересень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 0,9 відсоткових пункти скоротилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат, проте їх частка ще значна - становила 35,9%. Водночас сума збитків збиткових підприємств скоротилась на 16,2% і складала 465,3 млн.грн.
Із збитками більше 1 млн грн. спрацювали 60 суб’єктів підприємницької діяльності області. Їх кількість зросла на 33 підприємства. Серед них: комунальне підприємство «Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», ТОВ «Тульчинм’ясо», Фірма «Люстдорф» у формі ТОВ, комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал», ПАТ «Маяк», ТОВ Жмеринське підприємство «Експрес», ПАТ «Птахокомбінат «Бершадський», ПАТ Гніванський завод спецзалізобетону», тощо.
Найбільшу суму збиткового фінансового результату за результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2013 року отримали господарюючі суб’єкти, які займаються операціями з нерухомим майном - 51,8 млн.грн. збитку, тут 60% збиткових підприємств спрацювали із збитком на суму 60,5 млн.грн., що зросли в порівнянні з рівнем відповідного періоду минулого року майже у 17 разів.
За січень-вересень 2013 року збиток збиткових підприємств в промисловості скоротився на 20,6% (склав 277,2 млн.грн.), збитково спрацювали 41,9% промислових підприємств і їх питома вага скоротилась на 1,3 в.п.
Серед підприємств переробної промисловості за січень-вересень 2013 року неефективно спрацювали підприємства текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, які в цілому отримали 2,8 млн.грн. збитку (частка збиткових підприємств скоротилась на 15 відсоткових пункти: збитково спрацювали 58,3% підприємств на суму 3,2 млн.грн., проте до рівня відповідного періоду минулого року їх сума скоротилась на 12,6%).
Також із негативним фінансовим результатом спрацювали підприємства промисловості з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність - збиток 1,6 млн.грн, 40% підприємств збиткові.
За 9 місяців 2013 року в цілому в будівництві фінансовий результат склав 25,5 млн. грн. збитку. Частка збиткових підприємств становить 35,3% і скоротилась на 5,2 в.п., водночас збиток збиткових будівельних підприємств зріс майже у 3 рази і складав 46,75 млн.грн.
Підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності спрацювали із збитковим фінансовим результатом на суму 10,3 млн. грн. Збиток отримали 46,4% підприємств, їх частка в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 13,1 відсоткові пункти.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності також із значними збитками спрацювали підприємства які займаються: тимчасовим розташуванням і організацією харчування(2,6 млн.грн. збитку, 40% збиткових підприємств); діяльністю у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування- (360,3 тис. грн. збитку, 22,7% збиткових підприємств).

При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, відмічено основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
2. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
3. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
4. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
5. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
6. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
7. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
8. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.

З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2013 році виконуються «Заходи щодо збільшення бази оподаткування та досягнення прибутковості суб’єктами господарської діяльності області на 2013 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 12.03.2013 року №01-1-14/1517.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Міндоходів у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, скоротились протягом січня-лютого 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року на 6%, або на 59,5 млн.грн. і становлять 924,4 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 417,5 млн.грн., проте їх обсяг скоротився на 27,9%, або на 161,6 млн. грн.
Відповідно до даних Головного управління Міндоходів у Вінницькій області протягом січня-лютого 2014 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 624,3 млн.грн. податкових платежів, що на 117,9 млн.грн., або на 15,9% менше, ніж за січень-лютий 2013 року.
В тому числі до Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано податкових платежів на суму 252,8 млн.грн. (на 124,6 млн.грн., або на 33% менше відповідного періоду 2013 року).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (6,3 млн.грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень 2014 року склали 266,3 млн.грн. і скоротились на 12%, або на 36,3 млн.грн., а до Державного бюджету - відповідно 101,5 млн.грн.(-39,5 млн.грн., або на 28% менше).
Протягом звітного періоду поточного року забезпечено приріст надходжень по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – в 1,2 рази (+7,3 млн.грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів – в 1,2 рази (+0,5 млн.грн.), збору за спеціальне водокористування – в 1,5 рази (+2,1 млн. грн.)
Проте не вдалося досягнути рівня січня-лютого 2013 року по податку на прибуток (-76,8 млн. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні товарів (-59,6 млн.грн.) та по податку на додану вартість (-8,2 млн.грн.).
Зменшення надходжень податку на прибуток пов’язано зі змінами в чинному законодавстві – в лютому 2013 року. сплачувались податкові зобов’язання по деклараціях з податку на прибуток поданих за 2012 рік, а в лютому 2014 року – щомісячні авансові внески (1/12 річних нарахувань). Зниження надходжень акцизного податку є наслідком нестабільної роботи ДП УГК «Nemiroff», яким у лютому 2014 року, з 1 по 17 було призупинено виробництво лікеро–горілчаної продукції. Зменшення збору податку на додану вартість пов’язано зі зниженням нарахувань через зменшення обсягів оподаткованих поставок (робіт, послуг), та зростання обсягів придбання.

Найбільші суми надходжень до бюджетів всіх рівнів забезпечують підприємства промисловості, за січень-лютий 2014 року ними сплачено 230,3 млн. грн. або 36,9% від загального збору платежів по області. До Державного бюджету промисловим комплексом області внесено 147,9 млн. грн., що складає 58,5% від загального збору податків.
Домінуюче положення в надходженнях серед підприємств промисловості належить підприємствам, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води, якими внесено до бюджетів усіх рівнів у січні-лютому 2014 року 93,4 млн.грн., що складає 40,5% від суми податків сплачених підприємствами промисловості. До державного бюджету платниками цієї галузі сплачено 56,5 млн.грн. (38,2% від надходжень по промисловості).
Доля надходжень харчової галузі в зборі платежів до Зведеного бюджету від підприємств промисловості області складає 35,6%, до державного – 39,4% .
Найбільшу питому вагу в надходженнях харчової галузі займає лікеро-горілчана промисловість – 35,7%.
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються сільським господарством становить 8% (сплачено 49,8 млн.грн.), торгівлею – 7,9% (49,6 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 6,7% (41,8 млн.грн.), будівництвом - 3% (18,6 млн.грн.), операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 2,1% (13,3 млн.грн.).
Податкова недоїмка Податковий борг до Зведеного бюджету з урахуванням банкрутів станом на 01.03.2014 року складає 488,9 млн. грн. і в порівнянні з 01.01.2014 роком скоротився на 108 млн. грн. або на 18,1%. В тому числі за податковими зобов’язаннями становить 470,8 млн. грн. і в порівнянні з початком року зросли на 53,7 млн. грн. або на 12,9%.
В загальній сумі податкового боргу за податковими зобов’язаннями до Зведеного бюджету, борг підприємств, по яким порушено провадження у справі про банкрутство, становить 153,4 млн. грн. (32,6% від загальної суми податкових зобов’язань) і в порівнянні з початком року борг зріс на 11,4 млн. грн. або на 8,1%.
Виконання показників бюджету області
Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування
За 2 місяці 2014 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 506,9 млн. грн., що становить 17,0% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2990,1 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 102,1 млн.грн., або на 25,2%, у т.ч. на 96,0 млн.грн. за рахунок надходжень під державні гарантії до спеціального фонду бюджету м.Вінниці на придбання міського транспорту.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 304,4 млн.грн., що становить 12,4% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 2460,6 млн.грн.) та 99,7% до планових показників на 2 місяці згідно помісячного розпису з врахуванням змін (заплановано 305,4 млн.грн.).
Недоотримано до плану на 2 місяці 1,0 млн.грн. З 18-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 2 місяці по 7-ми джерелах на загальну суму 11,6 млн.грн., у т.ч найбільше по податку на доходи фізичних осіб – 4,2 млн.грн., по податку на прибуток підприємств – 3,1 млн.грн., по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 1,1 млн.грн., по інших неподаткових надходження – 2,3 млн.грн., по частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету – 0,5 млн.грн.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів по загальному фонду зменшились на 9,5 млн.грн., або на 3,0%.
Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Чечельницького району – 15,6%, міста Ладижин – 9,7%, Жмеринського району – 9,4%, Тиврівського району – 8,1%, Липовецького району – 7,0%.
Найменший приріст надходжень власних і закріплених доходів по бюджетах: Крижопільського району – -15,4%, Могилів-Подільського району – -13,9%, Гайсинського району – -11,1%, Чернівецького району – -10,4%, Немирівського району – -10,1%.

Доходну частину бюджету до плану на 2 місяці з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 26-ти бюджетах. Не виконано 8 бюджетів – Ямпільського району, по якому виконання склало 87,3%, обласного бюджету – 89,5%, Гайсинського району – 90,8%, Немирівського району – 93,4%, м. Могилів-Подільського - 93,5%, м. Козятин - 95,2%, Барського району – 97,2% та Могилів –Подільського району – 98,3%.
Найбільший рівень виконання плану на 2 місяці по власних і закріплених доходах за помісячним розписом досягнуто по бюджетах районів: Чечельницького – 126,7%, Літинського – 123,5%, Погребищенського – 121,7%, Тиврівського – 117,5%, Тростянецького – 115,5%, Жмеринського – 115,2%, міста Хмільник – 115,4%.
Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 2 місяці 479 рад, або 68,3% (за 2 місяці 2013 року – 589 рад).
Не забезпечено виконання бюджетів базового рівня у всіх районах. Найменший рівень кількості виконаних бюджетів базового рівня по власних і закріплених доходах по Оратівському району – 25,0% (не виконано 21 бюджет), Ямпільському району – 26,3% (не виконано 14 бюджетів), Могилів-Подільському району – 39,3% (не виконано 17 бюджетів), Чернівецькому району – 42,9% (не виконано 8 бюджетів), Теплицькому району – 46,2% (не виконано 14 бюджетів), Вінницькому району – 48,5% (не виконано 17 бюджетів), Жмеринському районі – 50,0% (не виконано 14 бюджетів).

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 382,0 млн.грн. дотацій, або 72,4% плану на 2 місяці (недоотримано 145,6 млн.грн. дотації вирівнювання) та 303,6 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 82,6% до плану на 2 місяці (недоотримано 48,6 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2013 року надходження дотацій з Державного бюджету зменшилось на 83,9 млн.грн., або на 18,0 %, а субвенцій збільшилося на 27,8 млн.грн, або на 10,1%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджетубюджет області по доходах загального фонду отримав 990,1 млн.грн., або 12,4% до уточненого плану на рік (план 7979,9 млн.грн.) та 83,5% до уточненого плану на 2 місяці (план 1185,3 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року зменшились на 65,7 млн.грн., або на 6,2%.
За січень - лютий поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 1160,4 млн.грн., що становить 13,2% плану на рік (8760,1 млн.грн.), і зменшились проти аналогічного періоду минулого року на 2,2 млн.грн., або на 0,2%. З них проведено видатків розвитку в сумі 105,5 млн.грн., що становить 15,2% плану на рік (692,2 млн.грн.), і збільшились проти 2 місяців минулого року на 58,2 млн.грн., або у 2,2 рази, що пов’язано з придбанням міського транспорту по бюджету м. Вінниці за рахунок надходжень під державні гарантії.
У т.ч. проведено 1034,0 млн.грн видатків загального фонду, що становить 13,3% уточненого плану на рік (7787,9 млн.грн.) та 81,4% уточненого плану на 2 місяці (1270,8 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2012 року зменшились на 48,9 млн.грн., або на 4,5%.
В першу чергу кошти загального фонду бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень – лютий 2013 року на зазначені цілі використано 969,2 млн.грн. - це 93,7% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 373,9 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року спад на 41,2 млн.грн., або на 9,9%), на охорону здоров’я – 217,3 млн.грн. (відповідно спад на 13,3 млн.грн., або на 5,8%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 325,6 млн.грн. (відповідно ріст на 28,5 млн.грн., або на 9,6%), на культуру – 38,7 млн.грн. (спад на 3,4 млн.грн., або на 8,1%).

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», починаючи із жовтня 2013 року Міністерством доходів і зборів України здійснюється адміністрування єдиного соціального внеску.
На 01.03.2014 на обліку перебуває 126 508 платників єдиного соціального внеску (29 976 юридичних та 96 532 фізичних осіб). В порівнянні з початком року їх кількість збільшилась на 1 594 платника або на 1,3%
Надходження єдиного соціального внеску у січні-лютому 2014 року склали 663,6 млн.грн., що на 11,5 млн.грн. (1,7%) менше січня-лютого 2013 року.

Борг з єдиного соціального внеску на 01.03.2014 року становить – 64,2 млн.грн., в тому числі по: юридичних особах - 39 млн.грн., фізичних особах – 25,2 млн.грн. Порівняно з 01.01.2014 борг збільшився на 7,3 млн.грн., або на 12,9% (в.т.ч. по юридичних особах збільшився на 3,1 млн.грн. (або 8,7%), по фізичних особах збільшився на 4,2 млн.грн. (або 20%)).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень-лютий 2014 року фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області склали 1399,8 млн. грн. і в порівнянні з січнем-лютим 2013 роком зросли на 2,7% або на 36,9 млн. грн.
Станом на 01.03.2014 року в області фактично отримують пенсії 484379 осіб.
На 01.01.2014 року середній розмір пенсії становив 1305 грн. 78 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2013 року, на 4,2% або на 36,58 грн. (становив 1253 грн. 53 коп.).
Крім того, станом на 01.03.2014 року в області отримують пенсії 20221 військовослужбовця.
Станом на 01.03.2014 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складав 2295 грн. 62 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.03.2013 року (2283 грн. 16 коп.), на 0,6% або на 12 грн 46 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.03.2014 року в порівнянні із 01.01.2014 року зросла на 884,5 тис. грн. і складає 54542,6 тис. грн., в т.ч. борг по страхових внесках – 37352,1 тис. грн., борг по пільгових пенсіях – 17074,4 тис. грн.
Скоротили заборгованість до бюджету Фонду протягом двох місяців 2014 року пострахових внесках на суму 511,3 тис.грн. Серед районів найбільше: Немирівський (на 193,3 тис. грн., або на 50,1%, залишилась сума боргу у розмірі 192,7 тис. грн.), Барський ( на 115,1 тис. грн. або на 8,2% і залишилась сума боргу 1283,9 тис. грн.), місто Вінниця (106,9тис. грн. або на 0,8% і залишилась сума боргу 14127,4 тис. грн.) . В Чернівецькому та Погребищенському районах борг по страхових внесках відсутній.
Борг по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пенсій з початку зріс на 1375,4 тис.грн. та станом на 1 .03.2014 року становить 17074,4 тис.грн.
Найбільший ріст боргу по пільгових пенсіях відбувся по управлінню м. Вінниці (+637,9 тис.грн.) та станом на 1.03.2014 року становить 7549,2 тис.грн., по управлінню в Вінницькому районі (+188,4 тис.грн) та склав 401,9 тис.грн., по управлінню в Тиврівському районі (+116,2 тис.гн) та становить 2498,4 тис.грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати За рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2014 року область займає 19 місце серед регіонів України, яка становить 2520,91 грн. і в порівнянні з січнем-лютим 2013 року зросла на 6,1% (по Україні — на 5,2%). За темпами росту середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2014 року по відношенню до січня-лютого 2013 року область займає 6 місце серед регіонів України.
Реальна нарахована зарплата по області за січень-лютий 2014 року в порівнянні з січнем-лютим 2013 року зросла на 6% (по Україні зросла на 4,1%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область посідає 3 місце в рейтингу регіонів України.
В галузевому розрізі, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-лютий 2014 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 4130,27 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 109,9%), в галузітранспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 3103,98 грн. (+6,5%), зокрема транспорт, складське господарство — 3376,23 грн. (+6,4%), в галузі інформації та телекомунікацій — 3087,37 грн. (+5,5%).
В галузі промисловості по області за січень-лютий 2014 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 2967,11 грн. (в порівнянні з січнем-лютим 2013 року зріс на 5,9%).
Зокрема на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів рівень середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2014 року склав 2635,25 грн. (+ в 1,5 рази), переробної промисловості — 2710,45 грн. (+4,8%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 4080,72 грн. (+8,1%), водопостачання, каналізація, поводження з відходами — 2426,91 грн. (+4%).
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2014 року отримують працівники переробної промисловості виду діяльності - виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів — 6507,3 грн. (+8,8%), а найменший — на підприємствах, що займаються текстильним виробництвом, виробництвом одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів — 1647,59 тис.грн. (+1,4%).

Вище середнього рівня по області середньомісячної заробітної плати штатних працівників за січень-лютий 2014 року отримують працівники ще двох галузей: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 2986,61 грн. (+14,8%), інформація та телекомунікації — 3087,37 грн. (+5,5%), наукові дослідження та розробки – 2671,47 грн. (+10,4%). В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівник наступних галузей: поштова та кур’єрська діяльність — 1450 грн. (+3,9%), тимчасове розміщування й організація харчування — 1630,98 грн. (+15%).
В галузі сільського господарства рівень середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2014 року зріс на 8,3% і складає 2163,11 грн.
Середньомісячна заробітна плата по області у січні-лютому 2014 року в 2,1 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.).
Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за лютий 2014 року по області становить 2531,36 грн. і по відношенню до лютого 2013 року зросла на 6,1% (по Україні — зросла на 4,8%). В порівнянні з січнем 2014 року рівень середньомісячної заробітної плати по області зріс на 0,7% (по Україні зріс — на 1,3%).
В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за 2013 рік отримують заробітну плату працівники Гайсинського району – на 3,1%, яка становила 2733 грн. (до 2013 р. ріст на 14,1%) та 4 міст обласного значення:
- м. Ладижин – в 1,5 рази - 4064 грн. (+14,5%);
- м. Козятин – на 29% - 3423 грн. (+6,1%);
- м. Жмеринка – на 17,6% - 3118 грн. (+3,6%);
- м. Вінниця – на 9,2% - 2894 грн. (+8,2%).
У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
- Тростянецький – 2644 грн. (до рівня 2012 р. ріст на 18%);
- Крижопільський – 2633 грн. (+3,7%);
- Немирівський – 2593 грн. (+9,6%);
- Іллінецький — 2588 грн. (+8%).
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Ямпільського — 2058 грн. (до рівня 2012 року ріст на 4,2%), Погребищенського – 2090 грн. (-6,5%), Чечельницького – 2093 грн. (7,1%) районів.
Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за 2013 р. в порівнянні з 2012 роком спостерігається у наступних районах: Теплицькому — на 21,1% (2286 грн.), Калинівському – на 18,4% (2357 грн.) та Тростянецькому — на 18% (2644 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Cтаном на 1 березня 2014 року, за попередніми даними, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 63 підприємствах області (включаючи 30 економічно активних, 24 підприємства-банкрути та 9 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 10523,1 тис.грн. і в порівнянні з початком 2014 року зросла на 8,3% або 810,9 тис.грн. (станом на 1 січня 2014 року загальна сума боргу становила 9712,2 тис.грн.).Протягом лютого місяця заборгованість зросла на 1,5 млн.грн. або на 16,4%.
Зростання загальної суми боргу в основному обумовлено утворенням станом на 01.03.2014 р. заборгованості з оплати праці у 16 районних та міських філіях дочірнього підприємства «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на загальну суму 1,6 млн.грн.
На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становила 2851,6 тис.грн. або 27,1% від загальної суми по області і проти 01.01.2014 року борг року зріс на 35,4% або 744,9 млн.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 2106,7 тис.грн.). В порівнянні з 01.02.2014 р. борг зріс на 1,4 млн.грн. або в 2 рази.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2014 року скоротилась на 2,7% або на 161,4 тис.грн. та станом на 01.03.2014 року складає 5896,4 тис.грн. (станом на 1 січня 2014 року борг становив 6057,8 тис.грн.). або 56% від загальної суми боргу по області. Протягом січня місяця борг зріс на 37,7 тис.грн.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2014 року на 14,7% або на 227,4 тис.грн. та станом на звітну дату становлять 1,8 млн.грн. або 19,6% від загальної суми боргу по області. (Ріст відбувся за рахунок щорічного формування (оновлення) переліку підприємств, які впродовж попереднього року призупинили економічну діяльність (скоротили працівників, припинили подавати звіти), проте не повідомили про погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Станом на 01.02.2014 р. 2 підприємства-боржника переведені з категорії економічно активних підприємств в призупинивші діяльність (економічно неактивні) із загальною сумою заборгованості 393,9 тис.грн.). Протягом січня місяця обсяг боргу підприємств даної категорії не змінився.
В територіальному розрізі - відсутні борги із виплати заробітної плати станом на 01.03.2014 р. у 7 районах області: Бершадському, Гайсинському, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Тиврівському, Томашпільському та Чернівецькому.
Часткове скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2014 року відбулось у 3 районах а саме: у Літинському районі – в 12,8 разів (станом на 01.03.2014 р. залишок боргу становить 20 тис.грн.), Тульчинському — на 122,9 тис.грн. або на 21,2% (455,9 тис.грн.), Барському — на 25,6 тис.грн. або 27,2% (68,5 тис.грн.), а також в 2-х містах обласного значення: м.Хмільник — на 318,7 тис.грн. або в 3,4 рази (132,9 тис.грн.), м.Вінниця — на 30,7 тис.грн. (3367,5 тис.грн.).
Наростили борги із заробітної плати протягом січня-лютого 2014 року на підприємствах та установах 11 районів, з них за темпами росту найбільше:
- Тростянецький – в 34 рази або на 188,6 тис.грн. (станом на 01.03.2014 р. борг становить 194,3 тис.грн.)
- Погребищенський – в 9 разів або на 111,7 тис.грн. (125,7 тис.грн.)
- Липовецький – в 3,6 разів або на 94,7 тис.грн. (131,7 тис.грн.)
- Могилів-Подільський – в 1,8 рази або на 279,7 тис.грн. (622,1 тис.грн.)
та в містах Козятин – на 127,4 тис.грн. або в 2,5 рази (станом на 01.03.2014 р. борг становить 210,3 тис.грн.) і в м.Могилів-Подільському – утворено заборгованість протягом січня місяця в сумі 154,4 тис.грн., хоча станом на 01.01.2014 р. борг був відсутній, ріст до 01.02.2014 р. становить 26 тис.грн. (180,4 тис.грн.).
Найбільші суми боргів із зарплати станом на 01.03.2014 року в наступних районах:
- Могилів-Подільський – сума боргу на звітну дату становить 622,1 тис.грн. (5,9% від загальної суми боргу по області);
- Теплицький – 542 тис.грн. (5,1%);
- Жмеринський — 511,5 тис.грн. (4,9%);
серед міст обласного значення - м.Вінниця — 3367,5 тис.грн. (32%) та м.Ладижин — 2181,7 тис.грн. (20,7%).
Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах станом на 01.03.2014 року існує у 13 районах області, з яких у 12 районах вона утворилась протягом лютого місяця, а на початку поточного року була відсутня, а також у всіх містах обласного значення крім м.Жмеринка..

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електроенергію Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень-лютий 2014 року становить 100,6%, за січень-лютий 2013 року 100,7%. Заборгованість за електроенергію протягом січня-лютого 2014 року зросла на 18,239 млн.грн., що складає 23,9% і станом на 1 лютого 2014 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 94,510 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 2,811 млн.грн. (на 187,7%), борг станом на 01.03.2014р. становить 4,384 млн.грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 5,376 млн.грн. (в 22 разів), борг станом на 01.03.2014р. становить 5,633 млн.грн.;
- заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2014 року зменшилась на 168 тис.грн. (на 5,4%) – борг станом на 01.03.2014р. становить 2,933 млн. грн.
Серед усіх районів та міст області рівень оплати нижче 100% склався в 2 районах, найнижчий у Чернівецькому (96,2%), Козятинському (96,4%) районах та м. Вінниці (100,1%).
Найвищий рівень оплати склався в Чечельницькому (104,0%), Гайсинському (103,5%) і Оратівському (103,3%) районах.
Розрахунки за природний газ В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.03.2014 року за фактичними даними склав 72,0%.
Станом на 01.03.2014 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 142,579 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість населення – 133,747 млн.грн., бюджетних установ 8,834 млн.грн..
Рівень оплати нижче 100% за спожитий природний газ станом на 01.03.2014 року склався у всіх районах області.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Жмеринському (78,3 %), Немирівському (77,0%) та Шаргородському (76,5%) районах.
Найнижчий рівень оплати склався у: Теплицькому (56,1%), Барському (60,5%) та Липовецькому (65,5%) районах.
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-лютий 2014 року становить 91,2%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 95,5%.
Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.02.2014 року склався у 20 районах області та 5 містах обласного значення (Хмільник – 109,4%).
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.03.2014 р. спостерігається в: Немирівському (75,7%), Жмеринському (80,5%), Липовецькому (82,7%) районах. Найвищий рівень оплати в: Гайсинському (122,9%), Чечельницькому (107,2%) та Шаргородському (102,7%) районах.


ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень – лютий 2014 року склав - 3804,9 млн. грн. і зріс у порівнянних цінах на 12,1%. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 5 місце, а за абсолютним приростом на одну особу - 8 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 92,0%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень - лютий 2014 року склав - 575,9 млн. грн. Обсяг послуг, реалізованих населенню – 155,4 млн. грн, що становить 26,9 % від загальних обсягів послуг.

Департамент регіонального економічного
розвитку облдержадміністрації
станом на 31.03.2014 р.