АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА 2013 РІК
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

За підсумком 2013 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив відповідний минулорічний показник на 10,4%.
За індексом промислової продукції серед областей України Вінницька область посідає III місце, яке впевнено утримує, починаючи з другої половини 2012 року.
Порівняно з 2012 роком на 6,7% збільшено обсяги промислового виробництва у добувній промисловості і розробленні кар’єрів. Приріст у переробній промисловості становив 7,8% (в основному за рахунок збільшення обсягів на 10,7% у виробництві харчових продуктів та напоїв, на 0,9% у деревообробній промисловості, на 23,5% – у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, 39,9% – у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів), у металообробці – 4,2%.
Не вийшли на рівень обсягу виробництва промислової продукції 2012 року підприємства легкої (95,9%), з виробництва будівельної продукції та гумових і пластмасових виробів (92,0%), машинобудування (91,7%).

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
За 2013 рік в області вироблено продукції сільського господарства на 18,3 млрд. грн. (зростання становить 26,6% до минулого року).
В 2013 році отримано найвищий валовий збір зернових за всю історію Вінниччини в обсязі біля 5 млн. тонн.
Цукрова галузь була і залишається однією із пріоритетних галузей агропромислового комплексу області. У 2013 році в області вирощено більше 2,6 млн. тонн цукросировини.
Забезпечено сировиною 9 цукрових заводів. Ними вироблено біля 300 тис. тонн цукру. Це кожен четвертий кілограм, що вироблений в Україні.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
За даними моніторингу у 2013 році започаткували діяльність 6309 новостворених суб’єктів господарювання, що на 4,9% менше порівняно з 2012 роком, із яких 994 - юридичних осіб (на 7,9% менше) та 5315 - фізичних осіб-підприємців (на 4,4% менше).
При цьому кількість діючих суб’єктів малого підприємництва за 2013 р. в порівнянні з минулим роком збільшилась на 5,4%, або на 4798 одиниць.
Від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2013 рік до бюджетів усіх рівнів надійшло 895,6 млн.грн., що на 84,8 млн.грн. або на 9,5% більше ніж в 2012 році, або 22,2% від загальних обсягів надходжень (19,0)%.
Сума надходжень від діяльності малого підприємництва до місцевих бюджетів за відповідний період також збільшилась на 46,2 млн.грн. або на 8,1% і становить 613,4 млн.грн., а їх частка в загальних надходженнях становить 25%.
РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ
Будівельними організаціями області за 2013 рік виконані будівельні роботи на суму 1419,7 млн. грн.
Індекс будівельної продукції з початку року становив 86,1 %.
За січень-вересень 2013 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4066,4 млн.грн. капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 22% більше досягнутого рівня показника відповідного періоду попереднього року.
За січень-вересень 2013 р. прийнято в експлуатацію 234,9 тис.м2 загальної площі житла. Обсяги прийнятого в експлуатацію житла за 9 місяців 2013 р. проти відповідного періоду 2012 р. зменшились на 10,4%.
ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ
Обсяг внесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2013 р. становив 269,9 млн.дол. США, що на 8,7% більше обсягів інвестицій на початок 2013 р., та в розрахунку на одну особу населення складає 166,3 дол.
У січні-вересні 2013 р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 22,2 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Найбільш вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Австрії – 63,8 млн.дол. США, Кіпру – 60,3 млн.дол., Франції – 34,0 млн.дол., Німеччини – 23,5 млн.дол., Польщі – 15,7 млн.дол. На ці п’ять країн припадає 73,1% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.


ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ
ЗВЕДЕНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТІВ

Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Міндоходів у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, скоротились за 2013 рік в порівнянні з 2012 роком на 1,3%, або на 81 млн.грн. і становлять 6048,2 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 3223,2 млн.грн., проте їх рівень скоротився на 8,2%, або на 289,1 млн. грн.
Відповідно до даних Головного управління Міндоходів у Вінницькій області протягом 2013 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 4312,7 млн.грн. податкових платежів, що на 182,3 млн.грн., або на 4,1% менше, ніж в минулому році. В тому числі до Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано податкових платежів на суму 1861,7 млн.грн. (на 389,3 млн.грн., або на 17,3% менше відповідного періоду 2012 року).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (274,3 млн.грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за 2013 рік склали 3764,1 млн.грн. і скоротились на 8,2%, або на 339,2 млн.грн., а до Державного бюджету - відповідно 1313,1 млн.грн.(-707 млн.грн., або на 29,3% менше).
Протягом звітного періоду поточного року забезпечено приріст надходжень по податку з доходів фізичних осіб – на 6,3% (+103,1 млн.грн.), єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – в 1,4 рази (+54,6 млн.грн.), екологічному податку – в 2 рази (+41,1 млн.грн.), податку на прибуток – в 1,1 рази (+39,5 млн. грн.), платі за землю – в 1,1 рази (+29,9 млн.грн.), збору за спеціальне використання водних ресурсів – в 1,2 рази (+4,3 млн.грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів – в 1,1 рази (+1 млн.грн.).
Проте не вдалося досягнути рівня 2012 року по збору податку на додану вартість (-136,7 млн.грн.) та акцизного податку з вироблених в Україні товарів (-310 млн.грн.). Зменшення збору податку на додану вартість пов’язано зі зниженням нарахувань, що є наслідком зменшення обсягів оподаткованих поставок (робіт, послуг) та зростання обсягів придбання.
Зменшення надходжень акцизного податку пов’язано з значним скороченням виробництва лікерогорілчаної продукції на окремих підприємствах області.

ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТУ ОБЛАСТІ
За 2013 рік до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 2825,0 млн. грн., що становить 110,5% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2557,3 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 208,0 млн.грн., або на 7,9%.
У т.ч. за 2013 рік до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 2182,6 млн.грн., що становить 101,7% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 2146,7 млн.грн.).


ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
За 2013 рік фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області склали 8176,25 млн. грн. і в порівнянні з 2012 роком зросли на 6,9% або на 527,9 млн. грн.
Станом на 01.10.2013 року в області фактично отримують пенсії 486570 осіб, що на 1088 осіб менше (-0,2%), ніж станом на 01.10.2012 року.
На 01.10.2013 року середній розмір пенсії становив 1257 грн. 86 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.10.2012 року, на 3% або на 36,58 грн. (становив 1221 грн. 28 коп.).
Крім того, в області отримують пенсії 20155 військовослужбовців, що на 232 особи або на 1,1% менше ніж у січні-вересні 2012 року.
Станом на 01.10.2013 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складав 2342 грн. 27 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.10.2012 року (2028 грн. 96 коп.), на 15,4% або на 313 грн. 31 коп.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
За рівнем середньомісячної заробітної плати за 2013 рік область займає 18 місце серед регіонів України (за 2012 рік область займала також 18 місце серед регіонів України), яка становить 2650,98 грн. і в порівнянні з 2012 роком зросла на 9% (по Україні — на 7,9%). За темпами росту середньомісячної заробітної плати за 2013 р. по відношенню до 2012 року область займає 5 місце серед регіонів України.
В галузевому розрізі, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за 2013 рік досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 4003,62 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 4,4%), в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 3297,27 грн. (+4,8%), зокрема транспорт, складське господарство — 3623,09 грн. (+4,6%), в галузі інформації та телекомунікацій — 3126,92 грн. (+14,8%).
В галузі промисловості по області за 2013 рік рівень середньомісячної заробітної плати склав 3041,31 грн. (в порівнянні з 2012 роком зріс на 9,1%).
В галузі сільського господарства рівень середньомісячної заробітної плати за 2013 рік складає 2410,01 грн. (+16,7%).

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Станом на 1 січня 2014 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 56 підприємствах області (включаючи 18 економічно активне, 27 підприємств-банкрутів та 11 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становить в цілому 9712,2 тис.грн. і в порівнянні з початком 2013 року скоротилась на 30,5% або 4,3 млн.грн. (станом на 1 січня 2013 року загальна сума боргу становила 13,97 млн.грн.). Протягом грудня місяця заборгованість зросла на 131,1 тис.грн. або 1,4%.
На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становила 2106,7 тис.грн. або 21,7% від загальної суми по області і протягом 2013 року борг скоротився в 3,1 рази або на 4,4 млн.грн. (станом на 1 січня 2013 року борг становив 6,5 млн.грн.). В порівнянні з 01.12.2013 р. борг зріс на 266,1 тис.грн. або на 14,5%.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2013 року скоротилась на 13,3% або на 928,3 тис.грн. та станом на 01.01.2014 року складає 6057,8 тис.грн. або 62,4% від загальної суми боргу по області. Протягом грудня місяця борг скоротився на 106,1 тис.грн. або 1,7%.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2013 року в 3,2 рази або на 1,1 млн.грн. та станом на звітну дату становлять 1,5 млн.грн. або 15,9% від загальної суми боргу по області. (Ріст відбувся за рахунок щорічного формування (оновлення) переліку підприємств, які впродовж попереднього року призупинили економічну діяльність (скоротили працівників, припинили подавати звіти), проте не повідомили про погашення заборгованості із виплати заробітної плати). Протягом грудня місяця борг підприємств даної категорії скоротився на 1,8% або на 28,9 тис. грн.
 
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за 2013 року становить 102,1%, за 2012 року 101,2%. Заборгованість за електроенергію протягом 2013 року зросла на 5,05 млн.грн., що складає 7,1% і станом на 1 січня 2014 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 76,27 млн.грн.
В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.01.2014 року за фактичними даними склав 99,1%.

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області за 2013 рік склав - 26 млрд. 053 млн. грн. і зріс у порівнянних цінах на 10,1%. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 7 місце, а за абсолютним приростом на одну особу - 14 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 92,5%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Обсяг реалізованих послуг за 2013 рік склав - 4450,1 млн. грн.
Обсяг послуг, реалізованих населенню – 942,6 млн. грн, що становить 21,2 % від загальних обсягів послуг.