ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості

За підсумком січня-вересня 2013 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив відповідний минулорічний показник на 13,1%.
Порівняно з вереснем минулого року промислової продукції вироблено більше на 5,9%.
За індексом промислової продукції серед областей України Вінницька область посідає III місце.
Порівняно з січнем-вереснем 2012 Приріст у переробній промисловості становив 12,5% (в основному за рахунок збільшення обсягів на 16,5% у виробництві харчових продуктів та напоїв, на 28,6% – у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, 92,6% – у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів), у металообробці –3,7%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 15,1%.
Не вийшли на рівень обсягу виробництва промислової продукції січня-вересня 2012 року підприємства легкої (96,7%), з виготовлення виробів з деревини та видавничої діяльності (98,3%), з виробництва будівельної продукції та гумових і пластмасових виробів (91,9%), машинобудування (94,2%).
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня-вересня 2012 року на 10,4%, а у зрівнянні з вереснем 2012 року зменшились на 40,4%.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв
індекс продукції проти січня-вересня 2012 року становив 116,5%.
На підприємствах з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги виробництва продукції не досягли рівня січня-вересня 2012 року на 3,3%, а рівень вересня 2012 року - на 8,4%.
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції в порівнянні з січнем-вереснем 2012 року скоротився на 1,7%, однак у зрівнянні з вереснем минулого року обсяг виробництва перевищено на 5,8%.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс продукції проти січня-вересня 2012 року становив 128,6%.
На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислового виробництва у січні-вересні 2013 року склав 192,6%.
На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів; продукції будівельних матеріалів обсяги виробництва скоротились проти відповідного періоду попереднього року на 8,1%.
Обсяги продукції підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування в порівнянні з січнем-вереснем 2012 року збільшились на 3,7%, а у зрівнянні з вереснем 2012 року - на 12,1%.
На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування в порівнянні з січнем-вереснем 2012 року обсяги виробництва продукції скоротились на 5,8%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря обсяги продукції перевищили рівень січня-вересня 2012 року на 15,1 %.
З початку 2013р. вироблено 4369 млн.кВт.год електроенергії, що на 22,7% більше рівня відповідного періоду попереднього року.

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні-вересні 2013 року започаткували діяльність 4746 новостворених суб’єктів господарювання, що на 7,3% менше порівняно з відповідним періодом 2012 року, із яких 735 - юридичних осіб (на 3,7% менше) та 4011 - фізичних осіб-підприємців (на 8,0% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 5155 суб’єктів господарювання (446 - юридичних осіб та 4709 – фізичних осіб-підприємців), що на 10,0% менше порівняно з січнем-вереснем 2012 року.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 374, або 50,9% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, Вінницькому районі – 43, або 5,8% та Калинівському районі – 35, або 4,7%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (4,9% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Тульчинському (3,4%), Калинівському, Гайсинському та Бершадському (3,1%), Барському (2,9%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (34,2%) та м.Могилів-Подільському (3,8%).
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у I півріччі 2013 року становить 416,1 млн.грн., або 19,1% від загальних обсягів надходжень.
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва становить 288,2 млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень складає 25,9%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), у I півріччі 2013 року надходжень до бюджету майже на 36,0 млн.грн. більше, ніж за відповідний період 2012 року, і вони складають 94,9 млн.грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
У січні–вересні 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 921,2 млн.грн.
Індекс будівельної продукції у січні–вересні п.р. порівняно з січнем–вереснем 2012р. становить 78,6%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 77,5% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (16,2% та 6,3% відповідно).
За січень–червень 2013р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2319,0 млн.грн. капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 7,9% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди –
42,7% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 53,3%.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 46,4% загального обсягу капітальних інвестицій. Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 5,3%. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 21,1% капітальних інвестицій. Частка коштів населення на будівництво власного житла становила 23,1%.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили
597,9 млн.грн. (25,8% від загального обсягу), що на 3,6% більше, ніж
у січні–червні 2012р.
За січень–червень 2013 року прийнято в експлуатацію 153,5 тис.м2 загальної площі житла, що становить 92,4% до відповідного періоду 2012 року.
У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 89,5 тис.м2 загальної площі житла (58,3%), у сільській місцевості – 64,0 тис.м2 (41,7%).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в сільській місцевості порівняно з січнем–червнем 2012 року. зросли на 9,4%.
За січень–червень поточного року. обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 12 регіонах області.
Найбільше (у 2,8 раза) зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла у Козятинському районі, Оратівському – у 2,4 раза, Тростянецькому – у 1,8 раза та у Піщанському – у 1,7 раза.
По області найбільше (31,8%) житла збудовано у Вінницькому районі.
Ще у 6 регіонах (містах Вінниці, Хмільнику та Гайсинському, Тульчинському, Барському, Тиврівському районах) прийнято в експлуатацію 39,7% загального обсягу житла.
Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічний заклад на 42 відвідування за зміну.
Іноземне
інвестування
Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених з початку інвестування в економіку області, станом на 1 липня поточного року становить 253 млн. дол., що на 2,0% більше обсягів інвестицій на початок 2013р., та в розрахунку на одну особу населення складає 155,9 дол.
У січні–червні 2013р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 7,5 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).
За обсягами іноземних інвестицій область посідає 20-те місце серед 27-ми регіонів України.
Інвестиції надійшли з 51 країни світу. До п’ятірки основних країн- інвесторів, на які припадає 69,1% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Австрія – 56,1 млн.дол., Кіпр – 50,7 млн.дол., Франція – 30,0 млн.дол., Німеччина – 23,0 млн.дол., Польща – 15,2 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 139,5 млн.дол. (55,1%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 136,4 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 2,2 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено майже 69,6 млн.дол. прямих інвестицій, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 32,6 млн.дол., виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 17,2 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 48,9 млн.дол. (19,3% загального обсягу) прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 24,9 млн.дол. (9,8%), що здійснюють операції з нерухомим майном – 16,2 млн.дол. (6,4%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 11,7 млн.дол. (4,6%).
Вагому частку (44,1%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 111,5 млн.дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 51,4 млн.дол. (20,3%) та Немирівському – 14,9 млн.дол. (5,9%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Барський, Вінницький, Тиврівський та Тульчинський.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 1 липня 2013р. становив 161,3 тис.дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.
Кредитні ресурси області
В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 01.10.2013 р. 572 відділення та філій 62 банків, в тому числі 4 установи 3-х банків, які тимчасово призупинили свою діяльність.
За січень-вересень 2013 року в області залучено депозитів на суму 9285,4 млн.грн., що на 21,1% або на 1618,5 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених протягом січня-вересня 2013 року коштів складала 81,2% або 7538,8 млн.грн., в тому числі 6430,9 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у вересні 2013 року у національній валюті складала 17,1% річних, в іноземній – 6,7% річних (у вересні 2012 року – 18,8% річних та 7,6% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у вересні 2013 року, становила 13,7% річних (у вересні 2012 року – 15,6% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб з урахуванням нарахованих витрат станом на 01.10.2013 року складав 7,1 млрд.грн., що на 1,4 млрд.грн. або на 23,9% більше ніж на відповідний період минулого року.
Станом на 01.10.2013 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 5,9 млрд.грн., що на 1,3 млрд.грн. або на 27,1% більше в порівнянні з 01.10.2012 року. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 83,3%.
Станом на 01.10.2013 року заощадження населення в національній валюті становили 4,5 млрд.грн. або 63,4% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.10.2012 року, вони збільшились на 1178,2 млн.грн. або на 35,2%. Сума вкладів в іноземній валюті збільшилась на 197 млн.грн. або на 8,2% і склала на звітну дату 2,6 млрд.грн.
Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень-вересень 2013 року було видано кредитів на загальну суму 4124 млн.грн., що на 531 млн.грн. або на 14,8% більше видачі січня-вересня 2012 року.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 33,9% (1398,9 млн. грн.).
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень-вересень 2013 року, складали 3,3 млрд.грн., що на 497,2 млн.грн. або на 17,6% більше ніж за січень-вересень 2012 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих в січні-вересні 2013 року, на термін більший за 1 рік, складала 1585,5 млн.грн., в тому числі 1185,7 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
За січень-вересень 2013 року фізичним особам було видано кредитів на суму 800,8 млн.грн., що на 58,8 млн.грн. або на 7,9% більше видачі відповідного періоду 2012 року.
Підприємствам агропромислового комплексу області протягом січня-вересня 2013 року надано кредитів на загальну суму 862,6 млн. грн. (на 375,7 млн. грн. або в 1,8 рази більше), з них сільгоспвиробникам – 619,1 млн. грн. (на 321,4 млн.грн., або в 2,1 рази більше минулорічного відповідного періоду).
Станом на 01.10.2013 року сума вимог за кредитами становила 5,1 млрд.грн. і в порівнянні відповідною датою минулого року скоротилась на 767,1 млн.грн., або на 13%.
Сума вимог за кредитами в іноземній валюті зменшилась на 296,6 млн.грн. або 16,4% і на звітну дату складала 1511,4 млн.грн., що становить 29,4% всіх вимог (станом на 01.10.2012 – 30,6% ).
Обсяг вимог в національній валюті в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшився на 470,5 млн. грн. або 11,5% і їх сума станом на 01.10.2013 склала 3631,3 млн.грн.
Постановою Правління Національного банку України від 09.08.2013 № 315 з 13 серпня 2013 року встановлена облікова ставка в розмірі 6,5% річних.
Готівковий обіг
Стан готівкового обігу за січень-вересень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас установ банків так і видач із них.
Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-вересень 2013 року склали 25,2 млрд.грн., що на 1,6 млрд.грн. або на 7% перевищує показники січня-вересня 2012 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 10150 млн.грн. (на 456 млн.грн. або на 5% більше, як за січень-вересень 2012 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 3854 млн.грн. (на 596 млн.грн. або на 18% більше); від продажу іноземної валюти - 1667 млн.грн. (на 864 млн.грн. або на 34% менше); від усіх видів платних послуг - 2149 млн.грн. (на 86 млн.грн. або на 4% більше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 40% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень в порівнянні з відповідним періодом 2012 року зменшилась на 1 відсотковий пункт.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області в січні-вересні 2013 року, склали 25,9 млрд.грн. і в порівнянні з січнем-вереснем 2012 року зросли на 2,1 млрд.грн. або на 9%.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень-вересень 2013 року в порівнянні з січнем-вереснем 2012 року зросли на 289 млн.грн. або на 11% і склали 3010 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зросли на 964 млн.грн. або на 23% і склали 5209 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 856 млн.грн., що на 592 млн.грн. або в 3,2 рази більше в порівнянні з січнем-вереснем 2012 року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари та послуги збільшились на 144 млн.грн. або на 46% і склали 454 млн.грн.
На готівковому валютному ринку видачі готівки з кас банків на придбання іноземної валюти були вищими від надходжень готівки від її продажу. Таким чином, за рахунок операцій з іноземною валютою за звітний період було випущено в обіг 134 млн.грн.
За січень-вересень 2013 року обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 684 млн.грн., що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 520 млн.грн. або в 4,2 рази. Питома вага емісії у видатках за січень-вересень 2013 року склала 3%.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) В області в поточному році продовжується позитивна тенденція щодо покращання ефективності діяльності господарського комплексу області та нарощення прибуткового сальдового фінансового результату діяльності підприємств усіх форм власності .
Фінансовий результат діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (без сільськогосподарських та малих підприємств) області за січень – червень 2013 року склав 295,1 млн.грн. прибутку (за оперативними розрахунками ріст до відповідного періоду попереднього року склав більше 195 млн.грн., або майже у 3 рази).
Частка підприємств економіки області, які за вказаний період спрацювали прибутково, зросла на 3,6 відсоткові пункти і становила 62,3%. В порівнянні із січнем-червнем 2012 року сума отриманого ними прибутку (619,3 млн.грн. ) зросла більше як на чверть - на 25,9%.
Більше 1 млн. грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування отримали 60 суб’єктів підприємницької діяльності області. Серед них: ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ «Вінницяпобутхім», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ПАТ «Плазматек», ТОВ «Інтерфуд», ПАТ «Бершадський комбінат», ТОВ «Могилів-Подільський молокозавод», ПМП виробнича фірма «Панда», ТОВ «БМУ-3», ДП «Вінницятрансприлад» тощо.
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за січень-червень 2013 року спрацювали в цілому прибутково - прибуток складає 359,6 млн. грн.
Питома вага прибуткових промислових підприємств склала 55,7%. Сума їх прибутків (546,0 млн.грн.) зросла в порівнянні з відповідним періодом минулого року майже у 1,4 рази і займає 88,2% в структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах економічної діяльності.
Суттєвий вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємств переробної промисловості, які за січень-червень 2013 року спрацювали із прибутковим фінансовим результатом на суму 249,2 млн. грн. (69,3% в структурі фінансового результату промисловості). Частка прибутково працюючих підприємств склала 57,5%, їх прибуток зріс на 42% і склав 386,4 млн.грн. (70,8% прибутків промисловості).
Серед галузей харчової промисловості із значним позитивним фінансовим результатом спрацювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів: за 6 місяців 2013 року вони отримали 124,4 млн. грн. прибутку і його питома вага склала половину фінансового результату підприємств переробної промисловості області. Прибутково спрацювали 63,6% харчових підприємств на суму 223,8 млн.грн. (+31,2%).
Вплинули на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості позитивні результати діяльності підприємств таких видів діяльності:
1. виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (64,7 млн.грн. прибутку, прибутково спрацювали 57,1% підприємств,їх сума прибутків в порівнянні з 1 півріччям 2012 року зросла у 1,8 рази і становила 67,1 млн.грн.);
2. металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (40,3 млн.грн. прибутку, прибутково спрацювали 75% підприємств, їх сума прибутків зросла майже в 1,5 рази);
3. машинобудування (фінансовий результат за січень-червень 2013 року становив 18,4 млн. грн. прибутку, питома вага прибуткових підприємств склала 64% і зросла на 18,5 відсоткові пункти, а сума їх прибутків зросла в 2,3 рази);
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за 1 півріччя 2013 року отримано 102,8 млн.грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, сума якого складає 28,6% в структурі фінансового результату в цілому по промисловості. В той же час 66,7% підприємств цієї галузі спрацювали прибутково, їх прибуток зріс на 31,5% і склав 142,8 млн.грн. ( його частка в структурі прибутків промисловості - 26,1%).
За звітний період прибутково в цілому спрацювали і підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів: вони отримали прибутковий фінансовий результат у сумі 12,4 млн.грн., половина підприємств галузі спрацювала із позитивною рентабельністю, їх сума прибутків зросла на 39,5% і склала 16,4 млн.грн.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково за 1 півріччя 2013 року спрацювали суб’єкти підприємницької діяльності наступних видів діяльності:
- інформації та телекомунікації: 10,4 млн. грн. прибутку, 100% прибуткових підприємств;
- сільське, лісове та рибне господарство: 2,4 млн.грн. прибутку, 88,2% прибуткових підприємств;
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги: 2,5 млн. грн. прибутку, 100% прибуткових підприємств;
- професійна, наукова та технічна діяльність: 854,9 тис. грн. прибутку, 81,8% прибуткових підприємств.
Проблемні питання За січень-червень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3,6 відсоткових пункти скоротилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат, проте їх частка ще значна - становила 37,7%. Водночас сума збитків збиткових підприємств скоротилась на 17,3% і складала 324,3 млн.грн.
Із збитками більше 1 млн грн. спрацювали 44 суб’єктів підприємницької діяльності області. Серед них: комунальне підприємство «Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», ТОВ «Тульчинм’ясо», Фірма «Люстдорф» у формі ТОВ, ТОВ «Сорочанський мірошник», ПАТ «Маяк», ТОВ Жмеринське підприємство «Експрес», ПАТ «Птахокомбінат «Бершадський», ПАТ Гніванський завод спецзалізобетону», комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал» тощо.
Найбільшу суму збиткового фінансового результату за результатами фінансово-господарської діяльності за 1 півріччя 2013 року отримали господарюючі суб’єкти, які займаютьсяопераціями з нерухомим майном - 39,6 млн.грн. збитку, тут 66,7% збиткових підприємств спрацювали із збитком на суму 44,6 млн.грн., що зросли в порівнянні з рівнем відповідного періоду минулого року майже у 20 разів.
За січень-червень 2013 року збиток збиткових підприємств в промисловості скоротився на 25,5% (склав 186,4 млн.грн.), збитково спрацювали 44,3% промислових підприємств і їх питома вага скоротилась на 0,7 в.п.
Серед підприємств переробної промисловості за січень-червень 2013 року неефективно спрацювали підприємства текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, які в цілому отримали 3 млн.грн. збитку (частка збиткових підприємств зросла на 10 відсоткових пункти: збитково спрацювали 83,3% підприємств на суму 3,3 млн.грн.,проте до рівня відповідного періоду минулого року їх сума скоротилась на 12,7%).
Також із негативним фінансовим результатом спрацювали підприємства промисловості наступних видів діяльності:
- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої продукції – збиток більше 3,1 млн.грн, частка збиткових підприємств зросла на 13,5 в.п. і складає 52,4%;
- виробництво електричного устаткування - збиток 2,2 млн..грн, половина підприємств збиткові; проте їх частка скоротилась на 16,7 в.п.;
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування - збиток 1,7 млн..грн, 33,3% підприємств збиткові; їх частка зросла на 10 в.п.;
- виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність - збиток 691 тис.грн, половина підприємств збиткові, як і у відповідному періоді минулого року.
За 6 місяців 2013 року в цілому в будівництві фінансовий результат склав 20,2 млн. грн. збитку. Частка збиткових підприємств становить 38,2% і скоротилась на 7,7 в.п., водночас збиток збиткових будівельних підприємств зріс майже у 2 рази і складав 30 млн.грн.
Підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності спрацювали із збитковим фінансовим результатом на суму 11 млн. грн. Збиток отримали 32,1% підприємств, їх частка скоротилась на 28,5 відсоткові пункти.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності також із значними збитками спрацювали підприємства які займаються: оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів (збиток склав 7,4 млн. грн. – 31,7% збиткових підприємств, їх частка зменшилась на 4,3 відсоткові пункти, а сума збитків збиткових підприємств скоротилась на 51,9%); тимчасовим розташуванням і організацією харчування (1,0 млн.грн. збитку, 40% збиткових підприємств, проте в порівнянні з відповідним періодом їх кількість скоротилась наполовину); діяльністю у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - (1,6 млн.грн. збитку, 36,4% збиткових підприємств, їх частка зросла на 8,6 відсоткові пункти).
При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, відмічено основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу:
1. Технічно та морально застаріле обладнання у більшості суб'єктів господарювання різних галузей економіки, що призводить до збільшення витрат на його обслуговування.
2. Збільшення витрат за рахунок зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії та тарифів на перевезення вантажів, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг .
3. Низька завантаженість виробничих потужностей суб'єктів господарювання і в результаті спад обсягів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та послуг.
4. Неможливість реалізації виконання раніше укладених договорів у зв’язку із рядом економічних і політичних факторів, які негативно вплинули на виконання зобов’язань, згідно договорів закупівлі-продажу, а також припинення господарської діяльності ряду суб'єктів господарювання.
5. Наявність великих обсягів взаємних неплатежів (значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості).
6. Реалізація основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість.
7. Збільшення загальновиробничих витрат та значний дефіцит обігових коштів, покриття якого за рахунок короткотермінових кредитів в умовах фінансової та банківської кризи в Україні є проблематичним.
8. Відсутність дієвого механізму залучення інвестицій для діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки області.

З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2013 році виконуються «Заходи щодо збільшення бази оподаткування та досягнення прибутковості суб’єктами господарської діяльності області на 2013 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 12.03.2013 року №01-1-14/1517.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Міндоходів у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень-вересень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року на 1,55%, або на 67,6 млн.грн. і становлять 4418,7 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 2443,1 млн.грн., проте їх рівень скоротився на 3,6%, або на 90,3 млн. грн.
Протягом січня - вересня 2013 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 3209,4 млн.грн. податкових платежів, що на 24,6 млн.грн., або на 0,8 % більше, ніж в минулому році.У тому числі за 9 місяців 2013 року до загального фонду Зведеного бюджету зібрано 2943,2 млн.грн. і порівняно з відповідним періодом минулого року збір надходжень зменшився на 47,1 млн.грн., або на 1,6%.
До Державного бюджету протягом звітного періоду забезпечено збір надходжень в сумі 1453,9 млн.грн. податкових платежів (на 144,1 млн.грн., або на 9% менше відповідного періоду 2012 р.), в т.ч. до загального фонду Державного бюджету – 1389,9 млн.грн. (скорочення на 10,7% або на 167,4 млн.грн.).
З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (603,8 млн.грн.) фактичні надходження до Зведеного бюджету за 9 місяців 2013 року склали 2994,6 млн.грн. і скоротились на 1,1%, або на 34,3 млн.грн., а до Державного бюджету відповідно 1239 млн.грн.(-203 млн.грн., або на 14,1%).
Протягом січня-вересня 2013 року забезпечено приріст надходжень по екологічному податку – на 58,2% (+22,8 млн.грн.), єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 43,6% (+43,7 млн.грн.), збору за спеціальне використання водних ресурсів – на 18,9% (+3 млн.грн.), платі за землю – на 11,1% (+24,2 млн.грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів – на 12% (+1 млн.грн.), податку на прибуток – на 13,9% (+42,9 млн.грн.), податку з доходів фізичних осіб – на 7,5% (+86,2 млн.грн.).
Найбільші суми надходжень до бюджетів всіх рівнів забезпечують підприємства промисловості, за 9 місяців 2013 року ними сплачено 1350 млн. грн. або 42,1% від загального збору платежів по області. До Державного бюджету промисловим комплексом області внесено 1004,6 млн. грн., що складає 69,1% від загального збору податків.
Серед підприємств промисловості домінуюче положення в структурі Зведеного та Державного бюджетів належить харчовій галузі, доля якої в надходженнях до Зведеного бюджету складає 57,4% (сплачено - 775 млн.грн.), до державного - 82,3% (сплачено - 655,8 млн.грн.).
Найбільшу питому вагу в надходженнях харчової галузі займає лікеро-горілчана промисловість – 65,8%.
Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від підприємств, що займаються сільським господарством становить 9% (289,4 млн.грн.), торгівлею -6,7% (213,5 млн.грн.), транспортом та зв’язком – 5,4% (172,6 млн.грн.), будівництвом – 3,4% (109,2 млн.грн.), операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 1,9% (54,4 млн.грн.).
Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води внесено до бюджетів усіх рівнів за 9 місяців 2013 року 325,4 млн.грн., що складає 24,1% від суми податків сплачених підприємствами промисловості.
Виконання показників бюджету області За 9 місяців 2013 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1975,6 млн. грн., що становить 71,6% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2758,5 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 157,9 млн.грн., або на 8,7%.
У т.ч. за 9 місяців 2013 року до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1564,4 млн.грн., що становить 66,5% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 2351,7 млн.грн.) та 102,3% до планових показників на 9 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 1528,6 млн.грн.).
Додатково до плану на 9 місяців отримано 35,8 млн.грн. З 18-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 9 місяців по 4-х джерелах на загальну суму 5,1 млн.грн., у т.ч. по податку на доходи фізичних осіб – 4,2 млн.грн., по державному миту – 0,5 млн.грн., по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 0,3 млн.грн. та по реєстраційному зборі за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 0,08 млн.грн.
Порівняно з 9 місяцями минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 117,4 млн.грн., або на 8,1%.
Доходну частину бюджету до плану на 9 місяців з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 32-м бюджетам. Не виконано 2 бюджети – м. Жмеринки, виконання по якому склало 84,5% плану на 9 місяців та м. Козятина – 84,6%.
Найбільший рівень виконання плану на 9 місяців по власних і закріплених доходах за помісячним розписом досягнуто по бюджетах районів: Погребищенського – 119,8%, Шаргородського – 117,9%, Жмеринського – 113,7%, Мурованокуриловецького – 112,9%.
Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах 9-ти місяців 670 рад, або 95,6% (за 9 місяців 2012 року – 673 ради).
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 2118,1 млн.грн. дотацій, або 97,2% плану на 9 місяців (недоотримано 62,0 млн.грн. дотації вирівнювання) та 1335,2 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 93,5% до плану на 9 місяців (недоотримано 92,6 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2012 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшились на 37,4 млн.грн., або на 1,8%, а субвенцій - збільшилося на 25,8 млн.грн, або на 2,0%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 5017,7 млн.грн., або 70,5% до уточненого плану на рік (план 7115,9 млн.грн.) та 97,7% до уточненого плану на 9 місяців (план 5136,5 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 180,6 млн.грн., або на 3,7%.
За січень - вересень поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 5427,0 млн.грн., що становить 67,9% плану на рік (7990,2 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 349,9 млн.грн., або на 6,9%. З них проведено видатків розвитку в сумі 266,5 млн.грн., що становить 42,0% плану на рік (634,0 млн.грн.), і зменшились проти 9 місяців минулого року на 57,2 млн.грн., або на 17,7%.
У т.ч. проведено 4990,4 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 70,5% уточненого плану на рік (7075,4 млн.грн.) та 92,9% уточненого плану на 9 місяців (5370,5 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2012 року збільшились на 423,6 млн.грн., або на 9,3%.
В першу чергу кошти загального фонду бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень – вересень 2013 року на зазначені цілі використано 4622,9 млн.грн. - це 92,6% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 1809,8 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року ріст на 102,8 млн.грн., або на 6,0%), на охорону здоров’я – 1095,8 млн.грн. (відповідно ріст на 69,7 млн.грн., або на 6,8%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1434,2 млн.грн. (відповідно ріст на 203,8 млн.грн., або на 16,6%), на культуру – 201,8 млн.грн. (ріст на 17,4 млн.грн., або на 9,4%).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень-вересень 2013 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 6085,7 млн. грн. і в порівнянні з січнем-вереснем 2012 року надходження зросли на 7,8% або на 442,1 млн. грн. Із них власні надходження становлять 2877 млн. грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2012 року зросли на 5,2% або майже на 143 млн. грн.
У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.10.2013 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 47,1% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 2,7 відсоткові пункти.
За 9 місяців 2013 року в регіоні виплачено пенсій та грошової допомоги у сумі 6109,99 млн. грн., що на 8,4%, або на 475,1 млн. грн. більше, ніж за 9 місяців 2012 року.
Станом на 01.10.2013 року в області фактично отримують пенсії 486570 осіб, що на 1088 осіб менше (-0,2%), ніж станом на 01.10.2012 року.
На 01.10.2013 року середній розмір пенсії становив 1257 грн. 86 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.10.2012 року, на 3% або на 36,58 грн. (становив 1221 грн. 28 коп.).
Крім того, в області отримують пенсії 20155 військовослужбовців, що на 232 особи або на 1,1% менше ніж у січні-вересні 2012 року.
Станом на 01.10.2013 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складав 2342 грн. 27 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.10.2012 року (2028 грн. 96 коп.), на 15,4% або на 313 грн. 31 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України
Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.10.2013 року в порівнянні із 01.01.2013 року зросла на 29919,2 тис. грн. і складає 112228,1 тис. грн.
Протягом січня-вересня 2013 року зросли борги по єдиному соціальному внескув м. Вінниці (на 12383,9 тис. грн.) та м. Ладижині (на 1679,8 тис. грн.), м. Козятині та Козятинському районі ( на 3590,3 тис. грн.), м. Могилів-Подільському та Могилів-Подільському районі (на 1826,5 тис. грн.). Серед районів найбільше: Бершадський (на 1743 тис. грн.), Липовецький (на 1500,2 тис. грн.), Барський (на 1500,8 тис. грн.), Калинівський (на 851,2 тис. грн.), Шаргородський (на 701,4 тис. грн.), Вінницький (на 738,4 тис. грн.) тощо.
Скоротили борги протягом січня-вересня 2013 року по страхових внесках майже всі адміністративно-територіальні одиниці. Серед районів найбільше: Вінницький (на 537,4 тис. грн., або на 38,5%, залишилась сума боргу у розмірі 859,2 тис. грн.), Гайсинський (на 123,2 тис. грн., або на 25,5%, залишилась сума боргу у розмірі 360,6 тис. грн.), Немирівський (на 191,6 тис. грн., або на 32,4% залишилась сума боргу 400,1 тис. грн.), місто Вінниця (1372,8 тис. грн. або на 8,5% і залишилась сума боргу 14729,1 тис. грн.) , м. Ладижин (на 318,1тис. грн. або на 7% і залишилась сума боргу 4248,6 тис. грн.) та м. Могилів –Подільський і район ( на 290 тис. грн. або на 31,7% і залишилась сума боргу 624,8 тис. грн.).

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати
За рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2013 року область займає 18 місце серед регіонів України, яка становить 2604,74 грн. і в порівнянні з січнем-вереснемм 2012 року зросла на 9,1% (по Україні — на 8,5%). За темпами росту середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2013 р. по відношенню до відповідного періоду минулого року область займає 7 місце серед регіонів України.
Реальна нарахована зарплата по області за січень-вересень 2013 року в порівнянні з січнем-вереснем 2012 року зросла на 10,6% (по Україні зросла на 9,1%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область займає 5 місце серед регіонів України.
В галузевому розрізі, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-вересень 2013 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 3934,71 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 2,9%), в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 3250,39 грн. (+4,8%), зокрема транспорт, складське господарство — 3568,5 грн. (+4,6%), в галузіінформації та телекомунікацій — 3134,76 грн. (+18,4%).
В галузі промисловості по області за січень-вересень 2013 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 3008,4 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 10,3%).
Зокрема на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів рівень середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2013 року склав 2152,73 грн. (-5,5%), переробної промисловості — 2805,64 грн. (+11,3%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 3986,9 грн. (+8,9%), водопостачання, каналізація, поводження з відходами — 2378,96 грн. (+4,8%).
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2013 року отримують працівники переробної промисловості виду діяльності - виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів — 6526,9 грн., а найменший — на підприємствах, що займаються текстильним виробництвом, виробництвом одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів — 1732,58 тис.грн. (+11,7%).
Вище середнього рівня по області середньомісячної заробітної плати штатних працівників за січень-вересень 2013 р. отримують працівники ще двох галузей державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 2981,25 грн. (+6,2%), професійна, наукова та технічна діяльність — 2847,97 грн. (+12,8%). В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівник наступних галузей: поштова та кур’єрська діяльність — 1422,5 грн. (+8,9%), тимчасове розміщування й організація харчування — 1479,14 грн. (+12,7%).
В галузі сільського господарства рівень середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2013 року складає 2295,26 грн. (+12,4%).

Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за вересень 2013 року по області становить 2639 грн. і по відношенню до вересня 2012 року зросла на 4,7%(по Україні — зросла на 6,5%). В порівнянні з серпнем 2013 року рівень середньомісячної заробітної плати по області скоротився на 0,7% (по Україні скорочення склало — 1,3%).
Середньомісячна заробітна плата по області у вересні 2013 року в 2,3 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1147 грн.).
В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по областіза січень-червень 2013 року отримують заробітну плату працівники 3 районів та 4 міст обласного значення:
- Немирівського району — на 3,3% та складає 2513 грн. (до січня-червня 2013 р. ріст на 14,3%);
- Гайсинського району — на 2,3% - 2487 грн. (+17,9%);
- Іллінецького району — на 0,5% - 2444 грн. (+11,8%);
- м. Ладижин – на 49% - 3621 грн. (+3,1%);
- м. Козятин – на 33,7% - 3250 грн. (+5,9%);
- м. Жмеринка – на 19,9% - 2915 грн. (+3,5%);
- м. Вінниця – на 9,2% - 2655 грн. (+9,1%).

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
- Вінницький — 2326 грн. (до січня-червня 2013 р. ріст на 8,1%);
- Тростянецький – 2324 грн. (+22,3%);
- Піщанський — 2305 грн. (+11,6).
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Погребищенського — 1852 грн. (до січня-червня 2012 року скорочення на 5,3%), Ямпільського – 1879 грн. (+6,4%), Липовецького – 1936 грн. (+17,8%) районів.
Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-червень 2013 р. в порівнянні з відповідним періодом 2012 року спостерігається у наступних районах: Теплицькому — на 23,2% (2012 грн.) та Тростянецькому — на 22,3% (2324 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Станом на 1 жовтня 2013 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 54 підприємствах області (включаючи 14 економічно активне, 29 підприємств-банкрутів та 11 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становила в цілому 10458 тис.грн. і в порівнянні з початком 2013 року скоротилась на 25,2% або 3,5 млн.грн. (станом на 1 січня 2013 року загальна сума боргу становила 13,97 млн.грн.).Протягом вересня місяця заборгованість скоротилась на 249 тис.грн. або 2,3%.
Частка заборгованої заробітної плати станом на 1 жовтня 2013 року у загальному фонді оплати праці області за вересень 2013 року складає 1,3% і скоротилась в порівнянні з 01.01.2013 року на 0,4 в.п. (по Україні зросла на 0,5 в.п.).

На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становила 2224,1 тис.грн. або 21,3% від загальної суми по області і протягом січня-вересня 2013 року борг скоротився в 2,9 рази або на 4,3 млн.грн. (станом на 1 січня 2013 року борг становив 6,5 млн.грн.). В порівнянні з 01.09.2013 р. борг скоротився на 3,5% або 81,7 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2013 року скоротилась на 5,4% або 376,9 тис.грн. та станом на 01.10.2013 року складає 6609,2 тис.грн. або 63,2% від загальної суми боргу по області. Протягом вересня місяця борг скоротився на 167,3 тис.грн. або 2,5%.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2013 року в 3,3 рази або на 1,1 млн.грн. та станом на звітну дату становлять 1,6 млн.грн. або 15,5% від загальної суми боргу по області. (Ріст відбувся за рахунок щорічного формування (оновлення) переліку підприємств, які впродовж попереднього року призупинили економічну діяльність (скоротили працівників, припинили подавати звіти), проте не повідомили про погашення заборгованості із виплати заробітної плати). Протягом вересня місяця борг підприємств даної категорії не змінився.

В розрізі видів економічної діяльності
В галузі сільського господарства по області заборгованість із заробітної плати становила 295,3 тис.грн. (це 2,8% від загальної суми заборгованості по області) та скоротилась в порівнянні з початком 2013 року в 2,4 рази або на 409,8 тис.грн. Це 100% борги підприємств, які перебувають у різних процедурах банкрутства, на економічно активних підприємствах та тих, що призупинили діяльність у галузі сільського господарства станом на 01.10.2013 р. заборгованість із заробітної плати відсутня.
На промислових підприємствах по області заборгованість із заробітної плати станом на 01.10.2013 року склала 5930,3 тис.грн. (має найбільшу питому вагу — 56,7% в структурі боргу) і в порівнянні з початком 2013 року скоротилась на 23,1%, в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становив 565,7 тис.грн. Облікова чисельність працівників економічно активних підприємств промислової галузі, яким не виплачено заробітну плату станом на 01.10.2013 року становить 279 осіб (0,5% середньооблікової чисельності штатних працівників галузі), що на 184 особи більше ніж станом на 01.01.2013 р. (станом на 01.01.2013 року кількість таких осіб складала 463). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника промислової галузі в середньому складає 2028 грн.
Скорочення обсягів заборгованості із заробітної плати протягом січня-вересня 2013 року, крім сільськогосподарської та промислової галузей відбулось у галузі будівництва — в 2,3 рази (сума боргу станом на 01.10.2013 р. – 720,9 тис.грн.), професійної, наукової та технічної діяльності — на 1,6% (954,9 тис.грн.), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — на 18,2% (464,3 тис.грн.), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — в 2,5 рази (779,9 тис.грн.). Нарощено борги, найбільше в наступних галузях: операцій з нерухомим майном — в 2,9 рази (540,2 тис.грн.), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — в 1,5 рази (637,2 тис.грн.).
В територіальному розрізі - відсутні борги із виплати заробітної плати станом на 01.10.2013 р. в 14 районах області: Бершадському, Гайсинському, Іллінецькому, Крижопільському, Липовецькому, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Оратівському, Піщанському, Томашпільського, Хмільницькому, Чернівецькому, Чечельницькому та Ямпільському.

Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.10.2013 р. залишається непогашеною у 2 районах області (Вінницький та Калинівський).

Часткове скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2013 року відбулось у 8 районах. Найбільше скорочення суми боргу з оплати праці спостерігається: у Шаргородському районі — на 336,9 тис.грн. або в 2,2 рази (станом на 01.10.2013 р. борг становить 275,5 тис.грн.), Тульчинському — на 234,6 тис.грн. або в 2 рази (230,4 тис.грн.), Калинівському — на 151,8 тис.грн. або 28,5% (380,7 тис.грн.), а також в 4-х містах обласного значення, з них найбільше: м.Вінниця — на 2,2 млн.грн. або на 40,6% (3340 тис.грн.), м.Хмільник — на 1 млн.грн. або в 2 рази (992,7 тис.грн.).
Наростили борги із заробітної плати протягом січня-вересня поточного року на підприємствах та установах 5 районів (в тому числі 3 райони — Барський, Погребишенський та Тростянецький, в яких протягом поточного року утворено борги з оплати праці, проте вони були відсутні на початку року) та 2-х міст обласного значення.
Найбільші суми боргів із зарплати станом на 01.10.2013 року в наступних районах:

- Теплицький — сума боргу на звітну дату становить 542 тис.грн. (5,2% від загальної суми боргу по області),
- Жмеринський — 508,5 тис.грн. (4,9%),
1.
серед міст обласного значення - м.Вінниця — 3340 тис.грн. (31,9%) та м.Ладижин — 2210,2 тис.грн. (21%).
Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах станом на 01.10.2013 року залишається непогашеною у 2-х районах: Погребищенському та Шаргородському районах (повністю погашено борг у 25 районах) та у 4-х містах обласного значення: м.Вінниця, м.Козятин, м.Могилів-Подільський та м.Хмільник.
Облікова чисельність штатних працівників, яким не виплачена заробітна плата на економічно активних підприємствах області станом на 1 жовтня 2013 року становить 732 особи (це 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників області) і скоротилась протягом січня-вересня 2013 року на 32,4% або на 453 особи (станом на 01.01.2013 року кількість таких осіб складала 1185), а сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника станом на 01.10.2013 р. в середньому по області складає 2978 грн.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електроенергію Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень-вересень 2013 року становить 102,0%, за січень-вересень 2012 року 101,0%. Заборгованість за електроенергію протягом січня-вересня 2013 року зросла на 5,63 млн.грн., що складає 7,9% і станом на 1 жовтня 2013 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить майже 76,847 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року зменшилась на 263 тис.грн. (на 4,5%), борг станом на 01.10.2013р. становить 5,57 млн. грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 389 тис.грн. (в 16,5 разів), борг станом на 01.10.2013р. становить 2,94 млн.грн.;
- заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2013 року зменшилась на 652 тис.грн. (на 18,2%) – борг станом на 01.10.2013р. становить 2,63 млн. грн.
Серед усіх районів та міст області рівень оплати склався не нижче 100%, найнижчий у Калинівському (101,0%), Іллінецькому (101,0%) районах та м. Вінниці (101,0%).
Найвищий рівень оплати склався в Могилів-Подільському (105,0%), Крижопільському (104,0%) і Бершадському (103,0%) районах.
.
Розрахунки за природний газВ розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.10.2013 року за фактичними даними склав 101,9%.
Станом на 01.10.2013 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 76,1 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість населення – 77,6 млн.грн..
Рівень оплати нижче 100% за спожитий природний газ станом на 01.10.2013 2013 року склався у 4 районах області.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Жмеринському (111,4 %), Погребищенському (110,0%) та Вінницькому (106,7%) районах.
Найнижчий рівень оплати склався у: Теплицькому (95,4%), Барському (96,9%) та Немирівському (97,5%) районах.
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень - вересень 2013 року становить 105,8%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 108,2%.
Рівень оплати нижче 100% за спожитий природний газ станом на 01.10.2013 2013 року склався у 5 районах області
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.10.2013 р. спостерігається в: Чечельницькому (96,6%), Теплицькому, Погребищенському (99,8%) (99,4%) районах. Найвиший рівень оплати в: Жмеринському (128,2%) Бершадському (115,8%) та Гайсинському (112,0%) районах.

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень - вересень 2013 року склав - 18 млрд. 277 млн.грн. і зріс у порівнянних цінах на 10,2 %. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 15 місце, а за абсолютним приростом на одну особу - 18 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 92,5%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень – вересень 2013 року склав - 3110,2 млн. грн.
Обсяг послуг, реалізованих населенню – 703,9 млн.грн, що становить 22,6 % від загальних обсягів послуг.

Департамент регіонального економічного
розвитку облдержадміністрації
станом на 29.10.2013 р.