ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Аналіз роботи галузей промисловості

 

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області у січні – серпні 2017 року виробництво промислової продукції збільшилось на 8,2% проти відповідного періоду 2016 року.

За індексом промислового виробництва серед регіонів України Вінницька область зайняла 6 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 99,6%).

На промислових підприємствах області наразі працює 54916 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 6599 грн.

Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в ній задіяно 19876 працівників. На другому місці – енергетична промисловість, в якій працює 10847 осіб.

У переробній промисловості зберігається зростання промислового виробництва на 7,6% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні на 19,6%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 5,4%, у виробництві продукції металообробки – на 10,8%, у легкій промисловості – на 5,6%, у виготовленні виробів деревообробної та поліграфічної галузей – на 17,9%, фармацевтики – на 22,6%).

Збільшились обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у порівнянні з січнем-серпнем 2016 року на 16,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з відповідним періодом 2016 року обсяги промислового виробництва зменшились на 33,8%.

Добувними підприємствами області у січні-липні поточного року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 725,7 млн. грн., що становить 2,1% від середньообласного рівня.

У галузі працює 1760 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 5538 грн.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції січня-серпня 2017 року до відповідного періоду попереднього року становив 105,4%.

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січень-липень 2017 року склала 64,6%, реалізовано продукції на суму 22852,4 млн. грн.

У галузі працює 19876 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7236 грн.

На підприємствах легкої галузі, питома вага якої в загальнообласному показнику реалізації продукції за січень-липень 2017 року (далі: питома вага) складає 0,5%, обсяги виробництва продукції перевищили рівень січня-серпня 2016 року на 5,66%.

За січень-липень 2017 року реалізовано продукції на суму 175,0 млн. грн.

У галузі працює 2285 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6029 грн.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (питома вага 3,7%) обсяги виробництва січня-серпня 2017 року перевищили рівень відповідного періоду попереднього року на 17,9%.

Підприємствами деревообробної та поліграфічної промисловості у січні-липні 2017 року реалізовано продукції на 1320,8 млн. грн.

У галузі працює 1953 особи, середньомісячна заробітна плата – 5538 грн.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 3,1%) виробництво продукції січня-серпня 2017 року не досягло показників відповідного періоду минулого року на 16,6%.

У січні-липні 2017 року реалізовано продукції на суму 1082,2 млн. грн.

У галузі працює 1163 осіб, середньомісячна заробітна плата – 5345 грн.

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 0,9%) відбулось зростання обсягів виробництва у січні-серпні 2017 року проти минулорічного періоду на 22,6%. Підприємствами галузі за січень-липень 2017 року реалізовано продукції на суму 308,8 млн. грн.

У галузі працює понад 400 осіб, середньомісячна заробітна плата – понад 17 тис. грн. (Дані статистики не оприлюднені.)

На підприємствах з виробництва продукції для будівельної галузі у січні-серпні 2017 року обсяги виробництва в порівнянні з відповідним періодом 2016 року знижено на 8,3%.

Підприємствами галузі за січень-липень 2017 року реалізовано продукції на суму 664,9 млн. грн., що становить 1,9% від середньообласного обсягу реалізованої продукції області.

У галузі працює 2616 осіб, середньомісячна заробітна плата – 4355 грн.

Обсяги продукції металообробних підприємств у січні-серпні 2017 року проти відповідного періоду 2016 року перевищено на 10,8%.

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січень-липень 2017 року склала 1,9%, реалізовано продукції на суму 681,1 млн. грн.

У галузі працює 3633 особи, середньомісячна заробітна плата – 6209 грн.

На машинобудівних підприємствах за період січня-серпня 2017 року обсяги виробництва продукції зросли на 19,6%.

Питома вага галузі складає 2,1%, підприємствами реалізовано продукції у січні-липні 2017 року на суму 758,9 млн. грн.

У галузі працює 4212 осіб, середньомісячна заробітна плата – 5169 грн.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-серпні 2017 року перевищено на 16,6%.

Питома вага галузі складає 18,1%, обсяг реалізованої продукції у січні-липні 2017 року становить 6403,1 млн. грн.

У галузі працює 10847 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 7475 грн.

У січні-липні 2017 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 35,4 млрд. грн. Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції складає 3,0%. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу населення області за звітний період становить 22154,8 грн.

 

 

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Мале підприємництво

За даними моніторингу у січні-серпні 2017 року започаткували діяльність 9111 новостворених суб’єктів господарювання, що на 61,9% більше порівняно з відповідним періодом 2016 року, із яких 848 – юридичних осіб (на 15,4% менше) та 8263 – фізичних осіб-підприємців (в 1,8 рази більше).

Одночасно припинили господарську діяльність 16737 суб’єктів господарювання (163 – юридичних осіб та  16574 – фізичних осіб-підприємців), що в 4,7 рази більше порівняно з відповідним періодом 2016 року.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання юридичних осіб в м. Вінниці - 483, або 56,9% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, у Вінницькому районі – 62 або 7,3%, у Калинівському районі – 23 або 2,7%, у Тростянецькому районі – 21 або 2,4%.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у Вінницькому (5,6% від загальної кількості  новостворених  фізичних  осіб-підприємців), Бершадському районі – 4,4%, Барському районі – 3,4%, Тульчинському районі – 3,3%,  Калинівському районі – 3,0%.

Серед міст обласного значення: у м.Вінниці - 35,4%, м.Могилів-Подільському – 2,9%.

При цьому, сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у І півріччі 2017 року становить 1425,1 млн. грн., або 30,0% від загальних обсягів надходжень, що на 38,0% більше ніж у відповідному періоді 2016 року.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з І півріччям 2016 року зросла на 46,9%, або на 264,5 млн. грн. і становить 828,5 млн. грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевого бюджету складає 30,6%.

Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету у І півріччі 2017 року майже на 99,9 млн. грн. більше, ніж у І півріччі 2016 року і вони складають 312,9 млн. грн., або 11,6% від загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.

Питома вага надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва  по області  становить  30,6%.

В області діють 30 Центрів надання адміністративних послуг (з яких 21 – районний, 4 – міськрайонні, 3 – міських, 1- сільський, 1 - селищний) та 6 територіальних відділень (3 - в місті Вінниці, 1- в Липовецькому районі, 1- в Крижопільському районі та 1- в Погребищенському районі).

За січень-червень 2017 року Центрами надання адміністративних послуг в Вінницькій області суб’єктам звернення надано понад 561 тисячу різноманітних адміністративних послуг, що на 17,4% більше порівняно з відповідним періодом 2016 року.

Надходження до місцевих бюджетів за надання адміністративних послуг  у порівнянні з 1 півріччям 2016 року зросли в 1,8 разів і склали 35,8 млн. грн. З них  до районних бюджетів надійшло 3,9 млн. грн. (майже 11%).

При цьому, з місцевих бюджетів на забезпечення ефективної роботи ЦНАПів у 1 півріччі 2017 року профінансовано 472,3 тис. грн., що становить лише 18% із передбачених на 2017 рік.

 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньоторговельна діяльність

Обсяги експорту товарів у січні – липні 2017р. становили 654,7 млн. дол. США, а імпорту – 188,1 млн. дол. Порівняно із січнем – липнем 2016р. експорт та імпорт збільшились відповідно на 46,4% (на 207,4 млн. дол.) та на 18,1% (на 28,8 млн. дол.). Баланс зовнішньої торгівлі становить 432,3 млн. дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 3,48 (у січні – липні 2016р. – 2,81).

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 129 країн світу.

Географічна структура експорту та імпорту

В експорті товарів значна доля належить Індії (18,8% загальних обсягів експорту), Польщі – 9,3%, Іспанії – 4,8%, Білорусі – 4,6%, Туреччині – 4,5%, Китаю – 3,7%, Єгипту – 3,5%, Італії та Російській Федерації – по 3,2%, Нідерландам – 3,1%, Молдові – 2,6% та Німеччині – 2,4%. Експортні поставки найбільше зросли до Австрії, Азербайджану, Алжиру, Бангладешу, Греції, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Ірану, Іспанії, Латвії, Литви, Об’єднаних Арабських Еміратів, Португалії, Сомалі, США, Чехії, Чорногорії та Шрі-Ланки. Одночасно суттєво зменшились обсяги експорту до Ефіопії, Індонезії, Казахстану, Китаю, Лівії, Малайзії, Німеччини, Румунії, Саудівської Аравії, Таїланду, Угорщини та Філіппін.

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Китай (18,6% загальних обсягів імпорту), Німеччину – 13,3%, Польщу – 12,3%, Італію – 7,1%, Російську Федерацію – 5,6%, Білорусь – 5,2%, Румунію – 4,8%, США – 4,2%, Туреччину – 3,0%, Нідерланди та Іспанію – по 2,5% та Францію – 2,3%. Імпортні поставки, порівняно з січнем – липнем 2016р., суттєво збільшились з Білорусі, Великої Британії, Данії, Китаю, Кореї, Німеччини, Польщі, Тайваню, Швейцарії та Швеції. Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів імпорту з Болгарії, Греції, Казахстану, Малайзії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Словенії та Чехії.

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти і продукти рослинного походження. Крім того, вагома частка належить деревині та виробам з деревини, живим тваринам, продуктам тваринного походження, машинам, обладнанню та механізмам, електротехнічному обладнанню, текстильним матеріалам та текстильним виробам і продукції  хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

У січні – липні 2017р. з Вінниччини було експортовано 2787,9 т м’яса великої рогатої худоби, 12,2 тис. т молока і молочних продуктів, 2895,2 т масла вершкового та інших молочних жирів, 363,8 т сирів, 494,7 тис. т зернових культур, 2072,8 т круп зернових, 329,0 тис. т олії соняшникової, 110,3 тис. т цукру білого, 136,4 тис. дал горілки, 43,6 тис.м3 лісоматеріалів та 5963,8 т прокату чорних металів. Імпортовано на Вінниччину 433,6 т м’яса великої рогатої худоби, 4586,4 т продуктів переробки нафти, 155,8 т медикаментів,26,7 тис. шт. шин для вантажних автомобілів, 1680,6 м3 лісоматеріалів оброблених, 6747,2 м3 плит деревоволокнистих, 1497,1 тис.м2 тканин різних видів, 13414,4 тис. т прокату чорних металів,430,0 тис. шт. машин пральних побутових, 72 комбайни зернозбиральні, 926 тракторів, 205 автомобілів вантажних, 660 автомобілів легкових, 2668 автонавантажувачів та 15 автомобілів спеціальних.

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК

Розвиток

будівельної

справи

Будівельними організаціями області у січні-серпні 2017 року виконано будівельні роботи на суму 1577,9 млн. грн. (9 місце серед регіонів України).

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:

- на будівництві будівель – 629,9 млн. грн., або 39,9 % від загального обсягу;

- на інженерних спорудах – 948,0 млн. грн. або 60,1%.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції у січні-серпні 2017 року становив 116,5 % (14 місце серед регіонів України).

У січні - червні 2017 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3965,7 млн. грн. капітальних інвестицій (11 місце серед регіонів України).

У порівнянних цінах на 40,8% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (5 місце серед регіонів України).

Найвагомішу частку  капітальних інвестицій (99,0% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:

-          у будівлі та споруди –  28,4% усіх інвестицій;

-          у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 66,3%.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 75,9% загального обсягу капітальних інвестицій.

Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 4,0%.

Кошти населення на будівництво житла складають 12,4% капітальних інвестицій.

Кошти державного та місцевих бюджетів – 6,5%, інші джерела фінансування – 1,3%.

Капітальні інвестиції у житлові будівлі по містах та районах за січень-червень 2017 року становлять 517,3 млн. грн.

У січні-червні 2017 року прийнято в експлуатацію 144,1 тис. кв. м загальної площі житла , у тому числі:

-         у містах – 104,2 тис. кв. м загальної площі (72,3%);

-         у сільській місцевості – 39,9 тис. кв. м (27,7%).

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні-червні 2017 року порівняно з січнем-червнем 2016 року збільшився на 11,2%. (По Україні – в 1,6 р.). Найбільше житла збудовано у м. Вінниці (55,4%) та ще у 5 регіонах (м. Хмільнику, Вінницькому, Тиврівському, Калинівському та Гайсинському районах) прийнято в експлуатацію 28,1% загального обсягу житла.

За рахунок коштів державного бюджету житлові будинки в експлуатацію не приймались.

Іноземне

інвестування

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) внесених в економіку області з початку інвестування на 1 липня 2017 р. становив 190,8 млн. дол. США, та в розрахунку на одну особу населення склав 120,1 дол.

У січні – червні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 3,2 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (79,4% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 151,5 млн. дол., з інших країн світу – 39,3 млн. дол. (20,6%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 69% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Австрія, Франція, Німеччина, Польща.

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються промислові підприємства, на яких зосереджено 142,9 млн. дол. США (74,9% всього капіталу нерезидентів). На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 23,1 млн. дол. (12,1% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 8,6 млн. дол. (4,5%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,5 млн. дол. (3,9%).

Вагому частку (52,6%) іноземного капіталу зосереджено у м. Вінниці – 100,4 млн. дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 21,1 млн. дол. (11,1%), Барському – 9,1 млн. дол. (4,7%) та Вінницькому – 7,4 млн. дол. (3,9%).

Готівковий обіг

В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню станом на 01.09.2017року 340 відділень та філій 32 банків.

Стан готівкового обігу за січень-серпень 2017 року в порівнянні з січнем-серпнем 2016 року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас банківських установ так і видач із них.

Відповідно до даних Представництва Національного банку України у Вінницькій області загальна сума надходжень готівки до кас банківських установ за січень-серпень 2017 року склала 33 738 млн. грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 5 050 млн. грн. або на 18% .

В розрізі статей, надходження готівки склали: торговельна виручка – 12 761 млн. грн. (на 1 721 млн. грн. або на 16% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року); з використанням платіжних карток – 11 903 млн. грн. (відповідно, на 2 127 млн. грн. або на 22% більше); від усіх видів платних послуг –2 750 млн. грн. (на 477 млн. грн. або на 21% більше); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 1 898 млн. грн. (на 526 млн. грн. або на 22% менше); від продажу іноземної валюти – 934 млн. грн. (на 704 млн. грн. або в 4,1 рази більше); від підприємств поштового зв’язку – 725 млн. грн. (на 193 млн. грн. або на 36% більше); в рахунок погашення кредитів - 410 млн. грн. (на 28 млн. грн. або на 7% більше) та інше.

Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ  залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 38% усієї готівки (на рівні відповідного періоду минулого року).

 

Загальні обсяги готівки, що була видана з кас банківських установ області в січні-серпні 2017 року, склали 35736 млн. грн., що на 5290 млн. грн. або на 17% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

В тому числі в розрізі статей витрат обсяги видачі готівки склали: з використанням платіжних карток 24405 млн. грн. і зросли до січня-серпня 2016 року на 5 020 млн. грн. або на 26%; підкріплення підприємств поштового зв’язку на виплату пенсій – 3437 млн. грн. (на 243 млн. грн. або на 8% більше);за придбану іноземну валюту – 2 044 млн. грн. (на 390 млн. грн. або на 24% більше); з рахунків за вкладами фізичних осіб – 1 787 млн. грн. (на 354 млн. грн. або на 17% менше); на виплати, пов’язані з оплатою праці – 1 159 млн. грн. (на 180 млн. грн. або на 18% більше); на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи – 998 млн. грн. (на 178 млн. грн. або на 15% менше); на закупівлю сільськогосподарської продукції – 522 млн. грн. (на 149 млн. грн. або на 40% більше); на виплати пенсій, допомоги та страхових відшкодувань – 64 млн. грн. (на 17 млн. грн. або на 36% більше) тощо.

За січень-серпень 2017 року обсяги видатків готівки з кас банківських установ області перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску в обіг готівки в сумі 1 998 млн. грн., що на 240 млн. грн. або на 14% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Питома вага емісії у видатках за січень-серпень 2017 року залишилась на рівні відповідного періоду минулого року і склала 6%.

Загальний обсяг безготівкових зарахувань за січень-серпень 2017 року становив    16973 млн. грн., безготівкових розрахунків – 4 472 млн. грн.

В тому числі, безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці на поточні рахунки фізичних осіб за січень-серпень 2017 року  в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 2 781 млн. грн. або на 42% і склали 9342 млн. грн. Безготівкові зарахування пенсій і допомоги збільшились на 667млн.грн. або на 19% і склали 4174 млн. грн.

Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток за січень-серпень 2017 року склали 3 407 млн. грн., що на 1 043 млн. грн. або на 44% більше в порівнянні з даними за січень-серпень 2016 року. Безготівкові  розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування зменшились на 221 млн. грн. або на 17% і склали 1 061 млн. грн.

Рішенням Правління Національного банку України від 25 травня 2017 року №318-рш "Про розмір облікової ставки" з 26 травня 2017 року знижено облікову ставку до 12,5% річних. З початку 2017 року розмір облікової ставки Національного банку України складав 14% річних. Починаючи з 14.04.2017 року по 25.05.2017 року облікова ставка була 13% .

 

 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку)

 

Незважаючи на зовнішні та внутрішні виклики, значна кількість суб’єктів господарської діяльності області спрацювали за січень – червень 2017 року ефективно.

Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області за січень – червень 2017 року позитивний сальдовий фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області становив 790,2 млн. грн. прибутку та в порівнянні із відповідним періодом минулого року збільшився на 16,7% або на 113,0 млн. грн.

Прибутково спрацювали 72,3% (-0,5 в.п.) підприємств і обсяг їх прибутку складає 1447,4 млн. грн. і проти відповідного періоду минулого року збільшився на 10,4% або на 136,3 млн. грн.

Більше 1 мільйону гривень прибутку до оподаткування за 1 півріччя 2017 року одержали 97 підприємств області (на 3 підприємства менше ніж за 1 півріччя 2016 року).

Найбільший вплив на результати діяльності економіки області мала діяльність підприємств промисловості, які за січень – червень 2017 року спрацювали з позитивним фінансовим результатом у сумі 915,5 млн. грн. прибутку, який до рівня відповідного періоду 2016 року зменшився на 0,5% або на 4,2 млн. грн. Питома вага прибуткових підприємств даного виду діяльності збільшилась на 4,5 в.п. і склала 76,3%. Загалом прибутковими підприємствами отримано 1074,3 млн. грн. прибутків, що на 3,0% або на 33,2 млн. грн. менше ніж у січні-червні 2016 року. У структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах діяльності прибуток прибуткових промислових підприємств займає 74,2%.

Найкраще серед промислових підприємств спрацювали підприємства переробної промисловості обсяг позитивного фінансового результату яких, отриманий за січень-червень 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зменшився на 8,5% або на 45,5 млн. грн. і склав 492,2 млн. грн. Частка прибутково працюючих підприємств зросла 2,6 в.п. і склала 80,6%, а сума отриманого ними прибутку зменшилась на 12,5% або на 83,7 млн. грн. і склала 586,0 млн. грн. (54,5% від прибутків прибуткових промислових підприємств).

Підприємства всіх галузей переробної промисловості за результатами роботи в 1 півріччі 2017 року отримали прибуток, серед них найкраще спрацювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, якими за звітний період отримано 304,7 млн. грн. прибутку, що на 19,9 млн. грн. або на 7,0% більше, як за відповідний період минулого року. Прибутково спрацювали 76,6% (+4,6 в.п.) підприємств харчової галузі, сума їх прибутку зменшилась на 3,2% і склала 374,6 млн. грн. (63,9% в структурі прибутку прибуткових підприємств переробної промисловості).

Також прибутково в цілому спрацювали переробні підприємства всіх інших видів діяльності, в т.ч.:

- машинобудування – 60,6 млн. грн. прибутку, обсяг якого збільшився на 23,7% або на 11,6 млн. грн., частка прибуткових підприємств становить 90,5% (+7,9 в.п.);

- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 38,2 млн. грн. прибутку, який зменшився майже в 2,0 рази або на 37,3 млн. грн., на 10,0 в.п. скоротилась  частка прибуткових підприємств і складає 70%;

- виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – 18,2 млн. грн. прибутку, який скоротився в 4,2 рази або на 59,1 млн. грн., прибутково спрацювали 83,3% підприємств (у 2016 році -100,0% підприємств);

- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - 13,3 млн. грн. прибутку, який скоротився на 45,0% або на 10,9 млн. грн., прибутково спрацювали 84,2% підприємств (+12 в.п.);

- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 11,1 млн. грн. прибутку, що скоротився на 45,3% або на 9,2 млн. грн., 77,8%  прибуткових підприємств (-11,1.п.);

- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 9,6 млн. грн. прибутку, що скоротився на 22,6% або на 2,8 млн. грн., 90%  прибуткових підприємств (+10 в.п.);

- виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування –8,4 млн. грн. прибутку, який зріс майже в 1,8 рази або на 3,7 млн. грн., 80% (-20 в.п.) підприємств даного виду діяльності спрацювали прибутково.

Значний вплив на результати діяльності економіки області за звітний період мала прибуткова діяльність підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, обсяг позитивного фінансового результату яких, отриманий за січень – червень 2017 року, зріс в порівнянні з аналогічним періодом 2016  року на 11,9% або на 36,2 млн. грн. і склав 341,4 млн. грн. Частка прибутково працюючих підприємств зросла 6,9 в.п. і склала 62,5%, а сума отриманого ними прибутку збільшилась на 24,0% або на 77,0 млн. грн. і склала 397,9 млн. грн. (37,0 % від прибутків прибуткових промислових підприємств).

Підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів за січень-червень 2017 року спрацювали з прибутковим фінансовим результатом у сумі 80,1 млн. грн. прибутку, що на 10,5 млн. грн. або на 11,6% менше, як за відповідний період минулого року. Прибутково спрацювали 50% (+12,5 в.п.) підприємств, сума їх прибутку зменшилась на 24,7% і склала 85,7 млн. грн. (8,0% в структурі прибутку прибуткових промислових підприємств).

Промислові підприємства, що відносяться до виду діяльності водопостачання, каналізації, поводження з відходами, за 1 півріччя 2017 року отримали прибуток у сумі 2,0 млн. грн., тоді як за відповідний період 2016 року  спрацювали збитково - збиток складав 13,8 млн. грн. Частка прибутково працюючих підприємств галузі склала 53,8%  (+10,9 в.п.), обсяг їх прибутків збільшився майже у 1,8 рази і склав 4,8 млн. грн. (0,5% в структурі прибутку прибуткових промислових підприємств).

Вплинула на результати діяльності економіки області діяльність підприємств сільського, лісового та рибного господарства, якими за січень-червень 2017 року отримано 48,5 млн. грн. прибутку, що на 25,4 млн. грн. або в 2,1 рази більше, як за відповідний період минулого року. Частка прибутково працюючих  підприємств не змінилася і склала 93,7%, а сума отриманого ними прибутку зросла в 1,7 рази  або на 20,6 млн. грн. і  склала 51,0 млн. грн.

Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності зі значним прибутковим фінансовим результатом спрацювали підприємства, що працюють у сфері будівництва, сальдовий фінансовий результат яких за 1 півріччя 2017 року склав 84,0 млн. грн. прибутку, який в порівнянні із відповідним періодом 2016 року зріс в 3,3 рази або на 58,7 млн. грн., 78,3% (+3,3 в.п.) підприємств спрацювали прибутково, сума отриманого ними прибутку зросла в 6,4 рази або на 142,9 млн. грн. і склала 169,2 млн. грн.

Також прибутково в цілому спрацювали підприємства наступних видів діяльності:

- інформації та телекомунікації - 29,9 млн. грн. прибутку, що скоротився на 38,2% або на 18,5 млн. грн., 100% підприємств зазначеного виду діяльності спрацювали прибутково;

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 5,5 млн. грн. прибутку, який зріс майже у 1,5 рази або на 1,8 млн. грн., 66,7% прибуткових підприємств (- 4,7 в.п.), сума їх прибутків збільшилася у 1,6 рази і складає 6,5 млн. грн. і таке інше.

 

На основі даних Головного управління статистики у Вінницькій області було проведено аналіз неефективної діяльності підприємств окремих видів діяльності економіки області. За січень – червень 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року сума збитків збиткових підприємств збільшилась на 3,6% і становить 657,2 млн. грн.

Питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат, збільшилась на 0,5 в.п. і склала 27,7% загальної кількості підприємств та організацій.

Із збитками більше 1 мільйону гривень за 1 півріччя 2017 року спрацював 41  суб’єкт підприємницької діяльності області (на 4 підприємства більше ніж за 1 півріччя 2016 року).

Значний вплив на результати діяльності економіки області за січень – червень 2017 року мала збиткова діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, які отримали негативний сальдовий фінансовий результат у сумі 184,6 млн. грн. збитку, тоді як за відповідний період 2016 року отримали прибуток в сумі 63,8 млн. грн. Питома вага збиткових підприємств цього виду діяльності становила 38,1% (+ 18,1 в.п.), а сума одержаних  ними збитків зросла у 25,8 рази і склала 253,6 млн. грн.

Підприємства, що займаються діяльністю у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, за результатами роботи у 1 півріччі 2017 року отримали збиток в сумі 110,9 млн. грн., що на 42,7% або на 33,2 млн. грн. більше збитку, отриманого за відповідний період 2016 року, 50% підприємств спрацювали збитково  (+7,1 в.п.), сума їх збитку зросла майже в 1,7 рази і склала 153,4 млн. грн.

Збитково спрацювали підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, сума їх збитків за січень – червень 2017 року становила 0,9 млн. грн., тоді як у відповідному періоді минулого року сальдовий фінансовий результат становив 5,4 млн. грн. прибутку. Частка збиткових підприємств збільшилась на 40 в.п. і складає 60%, а сума їх збитків зросла у 2,2 рази і становить 1,6 млн. грн.

Також в результаті господарської діяльності отримано збитки підприємствами, які працюють у сфері тимчасового розміщування і організації харчування – 0,4 млн. грн. збитку, що не змінився до рівня січня-червня 2016 року. Частка збиткових підприємств зазначеного виду діяльності зменшилась на 16,7 в.п. і становить 33,3%, а сума їх збитків збільшилась  на 9,6% і склала 0,8 млн. грн.

 

 

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів

В області продовжується позитивна тенденція зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Відповідно до даних Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області і Вінницька митниця ДФС та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень-серпень 2017 року в порівнянні з  відповідним періодом 2016 року у 1,5 рази, або на 3075,9 млн. грн. і становлять 9197 млн. грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 4435,0 млн. грн., їх обсяг збільшився більше як у 1,6 рази, або на 1695 млн. грн.

В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-серпня 2017 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 7147,0 млн. грн. податків і зборів (з урахуванням надходжень 160,9 млн. грн. податку на прибуток по великих платниках податків (далі - ВПП)), що на 42,2% або на 2122,4 млн. грн. більше ніж у січні-серпні 2016 року.

До Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано 3267,1 млн. грн.(з урахуванням надходжень 144,8 млн. грн. податку на прибуток по ВПП), що у 1,5 рази або на 1107,6 млн. грн. більше збору платежів за аналогічний період 2016 року.

Позитивний вплив на зростання надходжень платежів до Державного бюджету мали зміни, внесені до Податкового кодексу України, щодо скасування пільгового оподаткування податком на додану вартість сільгоспвиробників.

Обсяг збору платежів до Державного бюджету на території області збільшується, незважаючи на сплату частини податків (ПДВ, акцизний податок, військовий збір тощо)  поза межами області 33 підприємствами області, включених до Реєстру великих платників на 2017 рік (16 платників за підсумками 2016 року, 17 платників – з Реєстру на 2016 рік) та переведених на обслуговування до Офісу великих платників податків ДФС. Протягом січня-серпня 2017 року від цих платників на території області до державного бюджету надійшло 186,4 млн. грн. (в т.ч.: 144,8 млн. грн. податку на прибуток та 38,0 млн. грн. ПДФО), що у 2,4 рази менше ніж за аналогічний період 2016 року - коли їх надходження складали  442,7 млн. грн. (в т.ч.: 243,3 млн. грн. - податку на прибуток, 150,2 млн. грн. - ПДВ, 26,9 млн. грн. - ПДФО, 10,2 млн. грн. - військового збору, 8,4 млн. грн. - збору на цільову надбавку за газ та 3,7 млн. грн. – інших платежів).

З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (обсяг – 439,6 тис. грн., тоді як за 8 місяців 2016 року – 607,8 млн. грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за січень-серпень 2017 року склали майже 6707,4 млн. грн. (зросли на 2290,6 млн. грн. або у 1,5 рази), а до Державного бюджету - відповідно 2827,5 млн. грн. (зросли на 1275,8 млн. грн. або  у 1,8 рази).

Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зросла на 7,1 відсоткових пунктів і складає 42,2% (відповідно, у сумі збору податків і зборів - зросла на 2,7 в.п., складає 45,7%).

В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за січень-серпень 2017 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 48,1% (3228,0 млн. грн.), податок на додану вартість (сальдо) – 17,7% (1189,1 млн. грн.), єдиний податок – 8,5% (572,9 млн. грн.), плата за землю – 7,5% (501,1 млн. грн.), податок на прибуток – 6,9% (462,5 млн. грн.), військовий збір – 3,9% (261,6 млн. грн.), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1,8% (120,2 млн. грн.) та інші.

В січні-серпні 2017 року забезпечено приріст надходжень до Зведеного   бюджету: податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (сальдо) - в 4,4 рази (+918,0 млн. грн.), податку на доходи фізичних осіб – в 1,5 рази (+1089,4 млн. грн.), військового збору – на 40,1% (+74,8 млн. грн.), частини  прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету – майже в 1,9 рази (+23,1 млн. грн.), єдиного податку – на 42,9% (+171,9 млн. грн.), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – майже у 2,2 рази (+23,2 млн. грн.).

Проведений аналіз збору податків від галузей економіки регіону свідчить, що найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів в поточному році сплачуються платниками зайнятими у сільському господарстві. Протягом січня-серпня 2017 року до Зведеного бюджету від них надійшло 1675,3 млн. грн. (без врахування надходжень по ВПП), що складає 24,1% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України від сільгоспвиробників надійшло 946,7 млн. грн. (30,3% від загального збору податків до державного бюджету по області). Порівняно з січнем-серпнем 2016 року надходження податків до Зведеного бюджету від сільськогосподарських товаровиробників зросли в 1,7 рази (на 687,3 млн. грн.),  до державного бюджету – в 2 рази (на 468 млн. грн.).

Значні суми податків до бюджетів усіх рівнів також сплачено підприємствами промисловості. Протягом 8 місяців 2017 року до Зведеного бюджету від них надійшло 1223,4 млн. грн. (без врахування надходжень по ВПП), що становить 17,6% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 591,5 млн. грн. (18,9% від загального збору податків до державного бюджету по області). В порівнянні з січнем-серпнем 2016 року надходження податків до Зведеного бюджету від промислових підприємств зросли в 1,3 рази (+281,6 млн. грн.), до державного бюджету – також в 1,3 рази (+145,2 млн. грн.).

Домінуюче положення в надходженнях від підприємств промисловості займає харчова галузь, частка якої в зборі платежів до Зведеного бюджету складає 35,5% (сплачено 433,7 млн. грн.), до державного бюджету – 38,4% (сплачено 227,3 млн. грн.).

Основні надходження забезпечено виробниками молочних продуктів, кондитерських виробів та м’яса і м’ясних продуктів. Так, виробниками молочних продуктів, до бюджетів усіх рівнів сплачено 111,0 млн. грн. (25,6% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 62,0 млн. грн. (відповідно – 27,3%).

Виробниками какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів у звітному періоді сплачено до бюджетів усіх рівнів 104,4 млн. грн. (24,1% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 77,1 млн. грн. (33,9% від загальних надходжень по харчовій галузі).

Від виробників м’яса і м’ясних продуктів до Зведеного бюджету надійшло 54,3 млн. грн. (12,5% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 18,8 млн. грн. (8,3% від загальних надходжень по харчовій галузі). Виробниками борошна та круп до бюджетів усіх рівнів сплачено 33,2 млн. грн. (до державного бюджету – 10,8 млн. грн.), переробниками овочів та фруктів – 32,4 млн. грн. (до державного бюджету – 13,1 млн. грн.).

Від підприємств машинобудування протягом звітного періоду  2017 року до Зведеного бюджету надійшло 117,7 млн. грн., що складає 9,6% від суми податків сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 73,3 млн. грн. (12,4% від сум сплачених підприємствами промисловості).

Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води протягом січня-серпня 2017 року сплачено до Зведеного бюджету 317,9 млн. грн., що складає 26% від суми податків, сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від підприємств даної галузі склали 96,2 млн. грн., що становить 16,3% надходжень від підприємств промисловості.

Питома вага надходжень в Зведеному бюджеті від суб’єктів господарської діяльності, що займаються торгівлею, склала 7,5% (сплачено 522,4 млн. грн.), транспортом та зв’язком – 5,7% (сплачено 398,8 млн. грн.), будівництвом – 3,8% (сплачено 267,4 млн. грн.).

 

Податкова недоїмка

 

Станом на 01.09.2017 податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 658,5 млн. грн., з якого 442,2 млн. грн. (67,2%) - борг з платежів до Державного бюджету. Зокрема, податкова заборгованість по ПДВ складає 278,1 млн. грн., податку на прибуток – 104,1 млн. грн., ПДФО – 120,9 млн. грн., платі за землю – 85,4 млн. грн., акцизному податку – 14,7 млн. грн., інших податках та зборах – 55,3 млн. грн.

Протягом січня-серпня 2017 року податкова заборгованість до Зведеного бюджету в цілому по області збільшилась на 38,5 млн. грн. або на 6,2%, при цьому  до Державного бюджету - зменшилась на 10,4 млн. грн. або на 2,3%, а до місцевих бюджетів – зросла на 48,9 млн. грн. або на 29,2%.

В тому числі, скорочено податковий борг по ПДВ на 13,7 млн. грн.; по податку на прибуток – на 15,1 млн. грн. Приріст боргу допущено по платі за землю - на 24,2 млн. грн., по ПДФО – на 38,2 млн. грн. та по інших податках і зборах – на 4,9 млн. грн.

Виконання показників бюджету області

 

Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 8 місяців 2017 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 4762,0 млн. грн., що становить 74,5% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 6388,8 млн. грн.) та 121,9% до планових показників на 8 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 3904,9 млн. грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 1380,9 млн. грн. або на 40,8%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 3979,3 млн. грн., що становить 69,2% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 5751,9 млн. грн.) та 109,8% до планових показників на 8 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 3623,4 млн. грн.), понад план отримано 355,9 млн. грн. доходів..

Проти відповідного періоду минулого року надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 1122,4 млн. грн. або на 39,3%.

Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів загального фонду (у порівняних умовах) по бюджетах: по ОТГ с.Ковалівка (Немирівський район)– на 78,9%, ОТГ с.Мельниківці (Немирівський район) – на 65,5%, Барського, Калинівського та Крижопільського районів – у всіх на 58,7%. Оратівського району – на 58,0%.

Найменший приріст надходжень по бюджетах: по ОТГ с.Студена (Піщанський район) – збільшення на 18,9%. ОТГ смт Шпиків (Тульчинський район) – на 21,8% плану на рік, Гайсинського району - збільшення на 23,5%, м.Ладижина  – на 25,5%, ОТГ с.Хижинці (Немирівський район) – збільшення на 28,2%.

Дохідну частину бюджету до плану на 8 місяців виконано по всіх 55-ти бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного).

Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів), затверджених місцевими радами із змінами, по бюджетах: ОТГ с.Ковалівка (Немирівський район) – 92,7% плану на рік (при розрахунковій нормі на 8 місяців 66,7%), ОТГ смт Вапнярка (Томашпільський район) – 83,7% плану на рік, ОТГ с.Северинівка (Жмеринвський район) –  81,8%, ОТГ смт Вороновиця (Вінницький район) – 80,6% плану на рік, Погребищенського району – 80,5%.

Найменший рівень виконання бюджетів - по Томашпільському району – 56,7% плану на рік, ОТГ смт Шпиків (Тульчинський район) – 62,4% плану на рік, Барського району – 63,6%, ОТГ с.Студена  (Піщанський район)– 64,8% плану на рік, ОТГ м.Іллінці – 65,0% плану на рік.

 

З 634 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 8 місяців 2017 року 610 рад або 96,2% загальної кількості. Не виконано 24 бюджети. Разом з тим, на сьогодні по 29-ти бюджетах виконано вже річні бюджетні призначення по доходах, а ще по 54-х бюджетах – виконання становить більше 90% плану на рік.

Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 19 районах, не забезпечено – у 8 районах. З них, найбільше не виконано бюджетів у Теплицькому районі - 11 бюджетів, Жмеринському та Оратівському районах – по 3 бюджети, Крижопільському та Чернівецькому районах – по 2 бюджети, в Гайсинському, Калинівському та Чечельницькому  районах не виконанно по 1 місцевому бюджету.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 697,8 млн. грн. дотацій, або 100% плану на 8 місяців,  та 6752.8 млн. грн. субвенцій з державного бюджету, або 97,1% до плану на 8 місяців (недоотримано 203,8 млн. грн.). Проти аналогічного періоду 2016 року  надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету збільшилось на 2330,3 млн. грн., або на 45,5%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального фонду отримав 11429,9 млн. грн., або 66,6% до уточненого плану на рік (план 17163,0 млн. грн.) та 101,3% до уточненого плану на 8 місяців (план 11277,8 млн. грн.),  і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 3452,7 млн. грн., або на 43,3%.

За 8 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 11590,5 млн. грн., що становить 60,9% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 19042,2 млн. грн.), та 90,2% до планових показників на 8 місяців  (заплановано 12849,5 млн. грн.),  і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 3648,3 млн. грн., або на 45,9%. З них,  проведено видатків розвитку в сумі 1159,9 млн. грн., що становить 49,9% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 2325,5 млн. грн.) та 69,9% до планових показників на 8 місяців (заплановано 1658,6 млн. грн.), і більше проти 8-ми місяців минулого року на 446,1 млн. грн., або на 62,6%.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 8 місяців 2017 року на зазначені цілі використано 9491,7 млн. грн. - це 81,9% усіх видатків загального і спеціального фондів, у тому числі на освіту використано 3229,7 млн. грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 1023,8 млн. грн. або на 46,4%), на охорону здоров’я – 1989,0 млн. грн. (збільшення проти 8 місяців 2016 року на 551,2 млн. грн. або на 38,3%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3829,6 млн. грн. (збільшилися на 1177,0 млн. грн. або на 44,4%), на культуру – 346,7 млн. грн. (збільшення на 88,3 млн. грн. або на 34,2%).

Зокрема, за січень-серпень 2017 року проведено 9997,9 млн. грн. видатків загального фонду, що становить 61,9% плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 16146,9 млн. грн.), та 91,7% до планових показників на 8 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 10908,1 млн. грн.), і проти аналогічного періоду 2016 року збільшились на 3089,8 млн. грн. або на 44,7%.

Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо).

За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

 

Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області на 01.09.2017 на обліку в області перебуває 126878 платники єдиного внеску (юридичні особи – 32370, фізичні – 94508). В порівнянні з 01.01.2017 року їх кількість збільшилась на 7584 або на 6,4% (на 01.01.2017 року на обліку знаходилось 118 779 платників, в т.ч.: юридичних осіб – 31309, фізичних – 87470).

Протягом січня-серпня 2017 року надійшло 2691,5 млн. грн. єдиного соціального внеску, що на 903,8 млн. грн. або у 1,5 рази більше від надходжень відповідного періоду 2016 року.

Борг по єдиному соціальному внеску на 01.09.2017 року становить 86,3 млн. грн., в т.ч. по юридичних особах – 53,6 млн. грн., фізичних – 32,7 млн. грн. З початку року борг по єдиному внеску збільшився на 0,3 млн. грн. або на 0,3%, причому, по юридичних особах – скоротився на 0,4 млн. грн., по фізичних – зріс на 0,7 млн. грн.

 

Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Згідно із даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області в області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.

За січень-серпень 2017 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області, з усіх джерел фінансування, за оперативними даними, надходження склали 6721,0 млн. грн. (в т.ч. за даними Міністерства доходів і зборів сума єдиного соціального внеску – 2605,3 млн. грн.) і в порівнянні з січнем-серпнем 2016 року збільшились на 8,1% або на 500,7 млн. грн.

У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.09.2017 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 39,3% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 12,0 відсоткових пунктів.

Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-серпень 2017 року склали 6718,8 млн. грн., що майже на 8,0% або на 498,0 млн. грн. більше, ніж за  відповідний період минулого року.

Станом на 01.09.2017 року в області фактично отримують пенсії 457193 осіб. Середньомісячний розмір пенсії складає 1663 грн.94 коп., у порівнянні з 01.09.2016 року – зріс на 153 грн. 61 коп. або майже на 10,2% (становив 1510 грн.33 коп.).

Крім того, станом на 01.09.2017 року в області отримують пенсії 21363 військовослужбовці.

На звітну дату середній розмір пенсії військовослужбовця складав 2674 грн. 15 коп. і у порівнянні з його рівнем станом на 01.09.2016 року (2555 грн. 85 коп.) зріс на 4,6%, або на 118 грн.30 коп.

 

Заборгованість до Пенсійного фонду України

Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.09.2017 року в порівнянні із 01.01.2017 року зросла на 547,1 тис. грн. або на 1,1% та складає 48297,5 тис. грн., з них: борг зі сплати страхових внесків – 25656,4 тис. грн., борг з відшкодування пільгових, наукових пенсій та регресних вимогах –22641,2 тис. грн.

Протягом січня-серпня 2017 року відбулося скорочення заборгованості до бюджету Фонду по страхових внесках на суму 854,1 тис. грн.

Заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових та наукових пенсій з початку 2017 року зросла на 1401,3 тис. грн. та станом на 01.09.2017 року становить 22639,3 тис. грн.

 

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Рівень середньомісячної заробітної плати

У 2017 році продовжується позитивна тенденція щодо зростання темпів приросту заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. Водночас, у Вінницькій області ріст рівня заробітної плати випереджає середній по Україні.

Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-серпень 2017 року складає 46,0%, тоді як у відповідному періоді 2016 року він становив 24,8% (ріст на 21,2 відсоткових пункти). По Україні, відповідно, приріст складає – 37,2%, і зріс на 12,8 в.п.

Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень – серпень 2017 року до відповідного періоду 2016 року зросла на 1834,92 грн. і становить 5822,30 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 13 місце серед регіонів України, а за темпами її росту - 7 місце.

Індекс реальної заробітної плати області за січень - серпень поточного року до відповідного періоду минулого року – 129,4% (по Україні -119,0%). За індексом реальної нарахованої заробітної плати за звітний період область займає 2 місце в рейтингу регіонів України.

Середньомісячна заробітна плата за серпень 2017 року у порівнянні до серпня 2016 року зросла на 44,5% або на 1885,39 грн., а до липня 2017 року - зменшилась на 6,6% або на 433,82 грн. і становить 6118,20 грн.

Індекс реальної заробітної плати області у серпні 2017 року до липня 2017 року складає 93,7%, до серпня 2016 року – 126,1%.

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності за січень - серпень 2017 року складає 2,9 (найвищий рівень середньомісячної зарплати у сфері інформації та телекомунікації – 7976,76 грн. (в порівнянні з відповідним періодом 2016 року зарплата зросла на 23,7% або на 1526,31 грн., та майже у 1,4 рази більше середнього рівня по економіці області), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 2762,49 грн. (зросла на 34,1% або на 754,06 грн., в 2,1  рази  менше середнього рівня по економіці).

В розрізі видів діяльності, крім зазначеного, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень - серпень 2017 року досягнуто у працівників, які зайняті у сфері фінансової та страхової діяльності7833,70 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 30,9% або на 1849,26 грн., на 34,5%  перевищує середній рівень по економіці),в галузі промисловості, де середньомісячна заробітна плата становить – 6698,26 грн. (зросла на 29,8% або на  1539,38 грн. і на 15,0% перевищує середній рівень по економіці) тощо.

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень - серпень 2017 року у працівників підприємств переробної промисловості, які займаються виробництвом комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 8212,16 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 32,8% або на 2027,00 грн., на 41,0% перевищує середній рівень по економіці), а найменший - на підприємствах, що займаються виробництвом гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 4408,26 грн. (зросла на 19,5% або на 719,19 грн., на 24,3% менше середнього рівня по економіці).

Серед промислових підприємств значний рівень середньомісячної заробітної плати за січень - серпень 2017 року на підприємствах: з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 7559,56 грн. (ріст на 26,0%, або на 1558,64 грн., на 29,8% перевищує середній рівень по економіці області), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 7369,02 грн. (ріст на 27,7%, або на 1598,68 грн., на 26,6% перевищує середній рівень заробітної плати по економіці області), з виробництва меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування – 7007,98 грн. (ріст на 32,1% або на 1703,70 грн., на 20,4% перевищує середній рівень по економіці), з виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – 6389,57 грн. (ріст в 1,7 рази або на 2613,36 грн., на 9,7% перевищує середній рівень по економіці), тощо.

В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство середньомісячна заробітна плата працівників за січень - серпень 2017 року складає 6132,45 грн. і зросла до відповідного періоду 2016 року в 1,5 рази або на 2152,42 грн. та на 5,3% більше середнього рівня по економіці. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла в 1,5 рази або на 2033,30 грн. і складає 5852,84 грн. (на 0,5% більше середнього рівня по економіці області).

Серед непромислових видів діяльності: у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування середньомісячна заробітна плата становить 6891,55 грн. (зросла в 1,5 рази або на 2387,18 грн. і на 18,4% більше середнього рівня по економіці); в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 6448,93 грн. (зросла на 42,5% або на 1922,18 грн. і на 10,8% перевищує середній рівень по економіці), в тому числі діяльність у сфері транспорту – 6791,65 грн. (зросла на 46,6% або на 2158,27 грн. і на 16,6% перевищує середній рівень по економіці); тощо.

Також наростили рівень оплати праці на підприємствах у сфері  професійної, наукової та технічної діяльності – середньомісячна зарплата зросла майже в 1,5 рази і склала 5797,62 грн. (на 0,6% менше середнього рівня по економіці); у  будівництві - зросла на 47,5%, і склала 5663,53 грн. (на 2,7% менше середнього рівня по економіці); оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – зросла майже в 1,6 рази і становить 5510,97 грн. (на 5,3% менше середнього рівня по економіці); в установах освіти - зросла в 1,6 рази і склала 5354,27 грн. (на 8,0% менше середнього рівня по економіці); та ін.

За січень - серпень 2017 року значно меншим від середнього рівня по економіці області є рівень оплати праці працівників, що зайняті: у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - на 30,1% менше (складає 4071,44 грн. і зросла на 32,4%),у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 28,3% менше (складає 4176,95 грн. і зросла майже в 1,5 рази), тимчасовим розміщуванням й організацією харчування - відповідно на 29,6% менше (складає 4096,96 грн. і зросла в 1,5 рази), у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 24,9% менше (складає – 4371,01 грн. і зросла в 1,5 рази), на підприємствах, які займаються операціями з нерухомим майном – на 19,0% менше (складає 4717,92 грн. і зросла на 27,8%) тощо.

 

Середньомісячна заробітна плата за II квартал 2017 року у порівнянні до аналогічного періоду 2016 року зросла на 46,4%  і становить 5977 грн.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць заробітну плату вище середнього рівня по області за квітень-червень 2017 року отримували працівники  4 міст обласного значення:

-м. Ладижин – перевищує в 1,5 рази і складає 9130 грн. (на 41,8% більше середньомісячної заробітної плати за квітень-червень 2016 року);

-м. Жмеринка – на 12,9% - 6750 грн. (+47,8%);

-м. Козятин – на  11,9% - 6686 грн. (+39,8%);

-м. Вінниця – на 6,9% - 6387 грн. (+41,2%);

та 4 районів:

- Гайсинського – на 6,3% - 6354 грн. (+42,9%);

- Крижопільського – на 5,3% - 6292 грн. (+42,7%);

- Піщанського – на 2,3% - 6116 грн. (+15,3%);

- Вінницького – на 0,3% - 5993 грн. (в 1,5 рази більше).

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найменше:

- Теплицький на 25,7% менше, становить 4443 грн. (на 41,1% більше рівня квітня-червня 2016 року);

- Ямпільський – на 22,4%, 4639 грн. (на 43,5% більше);

- Оратівський – на 21,5%, 4694 грн. (в 1,5 рази більше);

- Погребищенський – на 19,2%, 4828 грн. (в 1,6 рази більше), тощо.

Протягом квітня-червня 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року наростили середньомісячну заробітну плату всі міста обласного значення (найбільше м.Хмільник – в 1,5 рази)  та усі 27 районів.

Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за II квартал 2017 року в порівнянні з II кварталом 2016 року спостерігається у наступних районах: Чечельницькому – в 1,9 рази більше (складає 5420 грн.), Могилів-Подільському – в 1,8 рази (5265 грн.), Мурованокуриловецькому – майже в 1,7 рази (5512 грн.), Шаргородському – майже в 1,7 рази ( 5143 грн.), тощо.

Найменший ріст зарплати на підприємствах Піщанського (на 15,3%, становить 6116 грн.), Теплицького (на 41,4%, 4443 грн.), Барського (на 43,6%, становить 5474 грн.) та Козятинського (на 45,2%, 5393 грн.) району.

Заборгованість із виплати заробітної плати

Відповідно до інформації Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 вересня 2017 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 29 підприємствах області (включаючи 7 економічно активних, 21 підприємство-банкрут та 1 економічно неактивне, яке призупинило діяльність) становить в цілому 15076,3 тис. грн., в порівнянні з даними на 01.01.2017 року збільшилась на 29,3%, або на 3419,1 тис. грн., в порівнянні з 01.08.2017 року – зменшилась на 2,2% або на 332,3 тис. грн.

Заборгованість економічно активних підприємств області на звітну дату становить 5453,9 тис. грн. або 36,2% від загальної суми заборгованості і в порівнянні з 01.01.2017 року – збільшилась в 2,7 рази або на 3459,3 тис. грн., в порівнянні з 01.08.2017 року – на 2,4% або на 130,3 тис. грн.

Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області  з початку року збільшилась на 3,9% або на 353,7 тис. грн., а в порівнянні з 01.08.2017 року – зменшилась на 4,6% або на 462,6 тис. грн. та станом на 01.09.2017 року складає 9539,7 тис. грн. або 63,3% від загальної суми боргу по області.

Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 82,7 тис. грн. або 0,5% від загальної суми боргу по області і порівнянні з 01.01.2017 року не змінилась.

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.09.2017 року складає 0,9% фонду оплати праці за серпень 2017 року (6 місце серед регіонів України).

Станом на 01.09.2017 року не виплачено заробітну плату 515 працівникам економічно активних підприємств (0,2% середньооблікової кількості штатних працівників області), що на 196 осіб або в 1,6 рази більше ніж станом на 01.01.2017 року (кількість таких осіб складала 319). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника, в середньому складає 10594 грн. (в 1,7 рази  перевищує обсяг середньої заробітної плати за серпень 2017 року).

 

В розрізі основних видів економічної діяльності в структурі заборгованості із оплати праці області найбільшу питому вагу займають борги підприємств промисловості (78,8%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (13,0%), будівництва (4,2%), тощо.

На промислових підприємствах області заборгованість із заробітної плати станом на 01.09.2017 року склала 11887,9 тис. грн. і в порівнянні з 01.01.2017 року збільшилась на 44,5% або на 3659,8 тис. грн., в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становить 4972,7 тис. грн. (41,8% загальної суми боргу по галузі) і до 01.01.2017 року збільшився майже в 3,4 рази або на 3495,7 тис. грн. На промислових підприємствах-банкрутах сума боргу з оплати праці становила 6915,2 тис. грн. (58,2% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2017 року збільшилась на 4,6% або на 304,1 тис. грн.

На підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства області  заборгованість із заробітної плати станом на 01.09.2017 року склала 25,9 тис. грн. і в порівнянні з 01.01.2017 року не змінилась. На економічно активних підприємствах борги відсутні. Борги допущені лише на одному  сільськогосподарському підприємстві, яке перебуває у процедурі банкрутства. 

На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів сума боргу з початку 2017 року зменшилась на 9,2% або на 197,7 тис. грн. і на звітну дату складала 1960,6 тис. грн. На економічно активних підприємствах борги із заробітної плати відсутні, увесь обсяг боргів даного виду діяльності  належить підприємствам, які перебувають у процедурі банкрутства.

В порівнянні з даними на 01.01.2017 року борг на підприємствах будівництва зменшився на 6,4% або на 43,5 тис. грн. і сума заборгованості станом  на 01.09.2017 року становила 632,5 тис. грн. Сума боргу на економічно активних підприємствах у будівництві складала 440,6 тис. грн. (69,7% суми боргу даного виду діяльності) і  в порівнянні з 01.01.2017 року збільшилась на 22,8% або на 81,7 тис. грн. На підприємствах-банкрутах сума боргу з оплати праці становила 191,9 тис. грн. (30,3% загальної суми боргу по галузі) та проти 01.01.2017 року зменшилась на 39,5% або на 125,2 тис. грн.

Протягом серпня 2017 року не змінився залишок заборгованості, яка виникла в червні 2017 року, працівникам підприємств-банкрутів, що зайняті у сфері охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, борг на звітну дату складав 303,9 тис. грн.

Сума заборгованості на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном на звітну дату склала 144,4 тис. грн. (2,2 тис. грн. - борг економічно активних підприємств, 142,2 тис. грн. – підприємств-банкрутів), з початку поточного року борг скоротився  майже в 2,3 рази або на 183,1 тис. грн.

 Залишок заборгованості підприємств та установ, що здійснюють діяльність у сфері інформація та телекомунікація – 82,7 тис. грн. (борг економічно неактивних підприємств), з початку року не змінився.

Станом на 01.09.2017 року заборгованість, економічно активних підприємств  освіти склала 40,6 тис. грн. і в порівнянні з 01.01.2017 року зменшилась на 19,1% або на 9,6 тис. грн.

 

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна.

Станом на 01.09.2017 року всю суму заборгованості із заробітної плати по області складають борги на підприємствах 10 районів: Барського, Вінницького, Жмеринського, Калинівського, Могилів-Подільського, Теплицького, Тростянецького, Тульчинського, Чернівецького, Чечельницького та 4 міст: м.Вінниці, м.Жмеринки, м.Могилів-Подільського  і м.Ладижина.

В порівнянні з даними на 01.08.2017 року скоротили заборгованість із заробітної плати у Теплицькому районі на 540,0 тис. грн. або на 28,3% (залишок 1369,5 тис. грн.) та Тростянецькому районі на 9,0 тис. грн. або на 0,6% (залишок 1624,4 тис. грн.).

Протягом серпня 2017 року наростили борги із заробітної плати на підприємствах та установах  районів, а саме: Калинівського на 101,5 тис. грн. або на 3,9% (борг становить 2674,7 тис. грн.), Могилів-Подільського - на 75,6 тис. грн. або в 1,5 рази (борг становить 220,6 тис. грн.), Чернівецького - на 8,3 тис. грн. або на 13,8% (борг становить 68,6 тис. грн.), Барського - на 2,5 тис. грн. або на 0,8% (борг становить 297,7 тис. грн.) та м. Вінниця – на 21,2 тис. грн. або на 0,8% (борг становить 2695,1 тис. грн.) і м. Жмеринка - на 9,8 тис. грн. або на 1,1% (борг становить 920,9 тис. грн.).

Протягом липня поточного року залишилась незмінною сума боргів у  Вінницькому (1377,5 тис. грн.), Жмеринському (520,5 тис. грн.), Тульчинському (230,4 тис. грн.) і Чечельницькому (110,5 тис. грн.) районах та у м.Могилів-Подільський (92,2 тис. грн.) і м. Ладижин (2873,7 тис. грн.).

Найбільша  частка у загальній сумі боргу із заробітної плати в цілому по області станом на 01.09.2017 року серед районів у: Калинівському – 17,7% (2674,7 тис. грн.), Тростянецькому - 10,8% (1624,4 тис. грн.), Теплицькому – 9,1% (1369,5 тис. грн.), Вінницькому – 9,1% (1377,5 тис. грн.) та у містах Вінниці – 17,9% (2695,1 тис. грн.) і Ладижині – 19,1% (2873,7 тис. грн.). Борг зазначених 6 адміністративних одиниць (12614,9 тис. грн.) становить 83,7% від суми боргу із заробітної плати в цілому по області.

На економічно активних підприємствах станом на 01.09.2017 року відсутні борги у 25 районах та у 3 містах: Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник.

На звітну дату допущено борг у 2 районах, а саме: у Барському - 145,6 тис. грн. (в порівнянні з даними на  01.08.2017 року не змінився) та Калинівському – 2674,7 тис. грн. ( протягом серпня 2017 року – збільшився на 101,5 тис. грн. або на 3,9%), а також у 3 містах обласного значення: м.Вінниця – 806,4 тис. грн. (до 01.08.2017 року збільшився на 21,2 тис. грн. або на 2,7%), м.Жмеринка – 914,1 тис. грн. (до 01.08.2017 року збільшився  на 9,8 тис. грн. або на 1,1%) та м.Ладижин - 913,1 тис. грн. (в порівнянні з даними на 01.08.2017 року не змінився). 

Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.09.2017 р. залишається непогашеною у Барському районі (підприємство-банкрут – 25,9 тис. грн.).

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

Розрахунки за електро-енергію

Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії за січень-серпень 2017 року склав 104,0%, за відповідний період 2016 року цей показник становив 103,2%. Заборгованість за електроенергію за січень-серпень 2017 року збільшилась на 0,2 млн. грн. або на 0,1% і станом на 1 серпня 2017 року з урахуванням боргів минулих років становить 182,3 млн. грн. При рівні оплати 100% і вище борг може зростати за рахунок того, що фактичні втрати в електромережах вищі за нормативні.

При цьому:

-       заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року зменшилась на 1,4 млн. грн. (на 24,2%), борг становить 4,4 млн. грн.;

-       заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 0,1 млн. грн. (в 1,5 рази), борг становить 0,3 млн. грн.;

-       заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком року зменшилась на 23,7 млн. грн. (на 47,9%), борг становить 25,7 млн. грн.

Рівень оплати за січень-серпень 2017 року при нормативних втратах нижче 100% склався лише в Жмеринському районі (82,7%). Найвищий рівень оплати в наступних районах: Погребищенському (113,1%), Бершадському (112,8%) та Мурованокуриловецькому (109,1%).

Розрахунки за природний газ

 

Рівень оплати за природний газ населенням та бюджетними установами області за січень-серпень 2017 року перед ПАТ «Вінницягаз збут» склав 37,9% за відповідний період 2016 року цей показник становив 42,7%. Загальна заборгованість вказаних категорій споживачів, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 1 412,6 млн. грн. в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз» (з липня 2015 року не реалізовує природний газ) - 52,8 млн. грн. та перед ТОВ «Вінницягаз збут» (створеним в липні 2015 року) 1 359,8 млн. грн. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість різних категорій споживачів зросла в 2,1 раз

Розрахунки за житлово-комунальні послуги

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-серпень 2017 року становить 88,8%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 128,6%. Заборгованість за житлово-комунальні послуги складає 143,4 млн. грн.

Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.09.2017  року склався у 22 районах та м. Козятин, м. Хмільник.

При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в: Теплицькому (24,5%), Хмільницькому (37,2%) та Липовецькому (39,2%) районах.

Цінові процеси на споживчому ринку області

За даними моніторингу цін, який надається Державною службою статистики України роздрібні ціни на більшість соціально значущих товарів станом на 11 вересня 2017 року в місті Вінниця є нижчими, ніж в середньому по обласних центрах України.

Так, із 25 товарів середні роздрібні ціни в області по 24 найменуваннях є меншими, ніж середні по обласних центрах України.

По таких продуктах харчування як сало, яловичина та свинина середні роздрібні ціни в м. Вінниці є значно нижчими, ніж в середньому по обласних центрах України: на 10,02 грн./кг, 7,14 грн./кг, та 6,37 грн./кг відповідно. Ціна вища лише на рис (на 0,23 грн./кг).

Також зазначаємо, що реальна цінова ситуація характеризується індексом споживчих цін, який по Вінницькій області у серпні 2017 року по відношенню до грудня 2016 року становив 107,3%, по Україні – 108,1%. Серед регіонів України по показнику «Індекс споживчих цін» за серпень 2017 року до грудня 2016 року  Вінницька область зайняла 2 місце в рейтингу.

 

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Товарооборот області

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот  роздрібної торгівлі області за січень – серпень 2017 року склав – 13,0 млрд. грн.,  що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 18,1%                   (по Україні  збільшився  на 8,7%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-серпень поточного року область займає 2 місце серед  регіонів України.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Вінницької області за І півріччя 2017 року становить 4,15 млрд. грн., в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 1,5 млрд. грн.,що становить – 36,6%                     від загального обсягу послуг.

 

За даними та методикою розрахунків

Головного управління статистики у Вінницькій області

Питання, які відносяться до компетенції

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА