Відповідно до інформації Національного Банку України обсяг залучених прямих інвестицій (інструментів участі в капіталі) з країн світу в економіку області на 31 грудня 2020 року становив 389,8 млн дол. США. За обсягами прямих інвестицій (інструментів участі в капіталі) область займає одинадцяте місце серед регіонів України.

Інвестиції надійшли з 51 країни світу. Переважна більшість інвестицій (86,57% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 337,5 млн дол., з інших країн світу – 52,3 млн дол. (13,43%). До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 76,11% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр (40,45%), Австрія (13,95%), Польща (9,75%), Франція (6,72%) та Німеччина (6,11%).

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються промислові підприємства, на яких зосереджено 330,1 млн дол. США (84,68%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 275,5 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 35,4 млн.дол.