Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік за перше півріччя 2019 року

 

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік (далі –Програма) затверджена рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання №702 від 04 грудня 2018 року та розроблялася відповідно до засад Стратегії розвитку Вінницької області на період до 2020 року (затверджена рішенням 38 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 24.06.2015р. №893), в якій визначено ключові пріоритети та завдання розвитку Вінниччини.

Реалізація Програми передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення державної політики регіонального розвитку.

Головна мета Програми повністю узгоджена з метою Стратегії – продовження позитивних тенденцій розвитку області для покращення рівня життя і добробуту населення шляхом забезпечення економічного зростання, складовими якого є збільшення обсягів інвестицій та поступової зміни їх структури за рахунок першочергового спрямування коштів на оновлення основних виробничих фондів, забезпечення ресурсо- та енергозбереження, впровадження нових екологічно безпечних технологій виробництва, створення нових робочих місць та формування якісно нової інфраструктури.

Досягнення поставленої мети здійснювалось шляхом реалізації пріоритетів у визначених цілях, а саме: забезпечення територіальної цілісності та зміцнення обороноздатності держави, збереження миру та спокою на території області; економічного розвитку; реалізація соціально-гуманітарної політики; збереження природного середовища та безпеки життєдіяльності людини, а також розвиток громадянського суспільства.

 

Основні показники, що характеризують економічний

та соціальний розвиток області

(за перше півріччя 2019 року до відповідного періоду 2018 року):

 

 • надходження до місцевих бюджетів області (загальний і спеціальний фонди) зросли на 11,4%, у т.ч. до загального фонду місцевих бюджетів області – на 19,3%;
 • надходження до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад зросли у порівняних умовах на 20,5%;
 • індекс виробництва промислової продукції за 6 місяців склав 120,0% (І місце серед регіонів України);
 • індекс будівельної продукції за 6 місяців 2019 року зріс у 2,2 рази;
 • надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва збільшилися на 403,4 млн. грн.;
 • темп обсягу виробництва валової продукції сільського господарства за 6 місяців зріс на 14,1% (І місце серед регіонів України за обсягом виробництва валової продукції сільського господарства);
 • обсяг експорту товарів за січень-травень 2019 року зріс на 13,7%;
 • оборот роздрібної торгівлі області у порівнянних цінах за 6 місяців зріс на 18,8% (І місце серед регіонів України);
 • індекс споживчих цін становить 102,1% (І місце серед регіонів України);
 • середньомісячна заробітна плата за 5 місяців зросла на 21,4%;
 • кількість наданих адміністративних послуг зросла на 12,2%;
 • кількість проведених електронних закупівель за 1 півріччя 2019 р. становить 11193 процедур (ІІІ місце серед регіонів України).

 

Ціль 1. ПІДТРИМКА ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ. ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН.

 

Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством, в галузі оборони та мобілізаційної підготовки.

 

Діяльність місцевих органів державної влади Вінниччини була спрямована на ефективну реалізацію державної політики з питань оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, виконання відповідних завдань Президента, Уряду України.

З цією метою в області проводилось виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад», в якій чітко визначені основні завдання, цілі та пріоритети з питань оборони, мобілізації, забезпечення законності та правопорядку, захисту прав та свобод громадян.

На виконання заходів цієї Програми, з обласного бюджету виділено 20 млн. грн., які використані на забезпечення участі військових частин та підрозділів правоохоронних органів в операції об’єднаних сил на сході України та у заходах, пов’язаних з підготовкою до участі у цій операції, її забезпеченні, а також для зміцнення матеріально-технічної бази військових частин, підрозділів правоохоронних органів, покращання побутових умов та умов несення служби їх особового складу.

Відповідно до Указу Президента України, наказу начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України проведено ряд організаційних та практичних заходів щодо підготовки до територіальної оборони області, зокрема:

 1. Згідно Плану підготовки на 2019 навчальний рік 30 січня та 20 березня поточного року взято участь у проведенні занять з посадовими особами штабу зони територіальної оброни.
 2. Головою облдержадміністрації видано наступні розпорядження:

«Про підготовку територіальної оборони в зоні територіальної оборони №16 у 2019 році» від 28 грудня 2018 року №999 ДСК;

«Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 18 жовтня 2016 року №10т» (уточнення складу штабу ТрО) від 21 січня 2019 року №1-Т;

«Про затвердження плану забезпечення формування підрозділів окремої бригади територіальної оборони» від 21 червня 2019 року №465 ДСК;

«Про підготовку та проведення командно-штабного навчання з окремою бригадою територіальної оборони» від 27 червня 2019 року №476 ДСК.

З метою сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України щодо виконання обсягів відбору громадян на військову службу за контрактом на Вінниччині проводився комплекс заходів щодо відбору громадян для проходження військової служби за контрактом, а саме:

розгорнуто інформаційну кампанію щодо супроводження заходів із популяризації та залучення громадян на військову службу за контрактом;

органами управління освітою в області організовано систематичну роботу серед учнівської молоді щодо проведення роз’яснювальної роботи, підняття престижу Збройних Сил України із залученням учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил. Систематично проводяться уроки мужності, усні журнали, бесіди, виховні години, години спілкування, перегляди відеофільмів;

центрами зайнятості області проводиться великий обсяг роботи щодо інформування громадян, які шукають роботу, з питань відбору, прийняття та умов проходження військової служби за контрактом, соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх родин. Відповідну інформацію про можливість проходження військової служби за контрактом та про потребу у фахівцях і працівниках, інформаційно-довідковий матеріал щодо прав, пільг, соціальних гарантій та норм забезпечення, встановлених законодавством України для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей, розміщено, як в приміщення центрів зайнятості так і на офіційній веб-сторінці Вінницького обласного центру зайнятості, на сторінці у соціальні мережі Facebook.

В результаті спільних зусиль обласної та районних державних адміністрацій, військових комісаріатів області, Вінницьким обласним військовим комісаріатом відібрано та направлено до навчальних центрів 736 чол., з якими укладено контракти для проходження військової служби, що складає 74% виконання планового завдання першого півріччя 2019 року.

Робота щодо комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

На виконання Указу Президента України від 30 січня 2019 року №22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році» в області проведена значна робота щодо забезпечення виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу.

Так, головою облдержадміністрації видано розпорядження від 18 лютого 2019 року №114 «Про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2019 році». Відповідно до цього розпорядження керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, керівникам територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України визначено здійснення комплексу заходів для забезпечення проведення призову громадян на строкову військову службу в поточному році. Відповідні розпорядження були видані головами райдержадміністрацій та міськими головами міст обласного значення.

Для проведення призову та відправок молодого поповнення до навчальних центрів було підготовлено та розгорнуто обласний збірний пункт у м. Козятин та 28 призовних дільниць у військових комісаріатах області.

Станом на 30 червня 2019 року в результаті спільних зусиль обласної та районних державних адміністрацій, військових комісаріатів області Вінницьким обласним військовим комісаріатом призвано 843 особи, що складає 100% виконання планового завдання призову громадян області на строкову військову службу у квітні-червні 2019 року.

 

Пріоритет 2. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством, в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

 

З метою підвищення ефективності роботи в місті Вінниці розпочали роботу Київське та Вишенське відділення поліції, на вулицях обласного центру запрацювали в цілодобовому режимі додатково десять екіпажів груп швидкого реагування.

Ефективно діє оновлена служба «102», яка приймає повідомлення громадян з усього регіону.

За результатами соціологічного опитування, проведеного у 2018 році Харківським інститутом соціальних досліджень щодо оцінки діяльності Національної поліції України в розрізі областей, 49,4% мешканців Вінниччини оцінили роботу, як ефективну – це найвища оцінка роботи поліції в Україні. Це означає, що люди довіряють поліції, відповідно, й частіше звертаються за допомогою, зокрема про довіряють 37,5% громадян, а майже 52% - готові співпрацювати з поліцією за будь-яких обставин.

Відповідно до оцінки населення - вінницька поліція в п’ятірці кращих обласних підрозділів.

У свою чергу вживаються заходи по взаємодії із місцевими органами державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами, яскравим прикладом узгодженості такої роботи є реалізація Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад».

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесена інформація про вчинення 11480 кримінальних правопорушень. Після прийняття процесуальних рішень щодо закриття кримінальних проваджень на обліку залишилось 7122 кримінальних проваджень, що на 5,7% менше, ніж зареєстровано злочинів за аналогічний період минулого року (7555). Частково таке зменшення злочинності об’єктивно обумовлено зниженням тяжких злочинів – на 15%, а також умисних тяжких тілесних ушкоджень – на 10,5%, у тому числі пов’язаних із смертю – на 27,8%, крадіжок – на 14%, із них з квартир – на 8,3%, грабежів – на 27,8%, незаконних заволодінь транспортними засобами – на 15,2%.

У провадженні знаходилось 43534 кримінальних правопорушень, їх навантаження на одного слідчого складає 123,3. По 2892 кримінальних правопорушеннях повідомлено про підозру особам, які їх вчинили, що становить 40,6%. Рівень злочинності на 10 тис. населення – 45,4, у т.ч. тяжких та особливо тяжких – 16,0.

Вживаються вичерпні заходи для закінчення досудового слідства та направлення справ до суду. У звітному періоді закінчено досудове розслідування по 2987 кримінальних правопорушеннях, у тому числі 727 по злочинах минулих років.

Закрито з початку року 6371 кримінальне провадження, або 69,6% з числа тих, що знаходились в провадженні.

Із зареєстрованих з початку року (без врахування закритих) 2508 (2430 у минулому році) тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, по 1059 (1363 у минулому році) особам, що їх вчинили повідомлено про підозру. Питома вага з числа зареєстрованих у звітному періоді складає 42,2%.

В поточному році викрито 7 організованих злочинних угрупувань, учасниками яких вчинено 25 кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, із них 2 – з ознаками корупції.

У порівнянні з минулим роком збільшилась кількість кримінальних правопорушень, за якими особи злочинців установлено за категоріями: умисних вбивств – на 54,2% (з 24 до 37), розбоїв – на 41,2% (з 17 до 24), шахрайство – у понад 2 рази (з 65 до 174), у сфері службової діяльності – на 39,0% (з 41 до 57), збут наркотиків – на 26,2% (з 65 до 82).

Разом із тим, збільшилась кількість кримінальних правопорушень спрямованих до суду (з минулими роками) за категоріями: зґвалтувань – на 40,0% (з 5 до 7), шахрайств – на 87,6% (з 113 до 212), збуту наркотиків – на 6,8% (з 73 до 78).

Упродовж поточного року зареєстровано 39 умисних вбивств, 34 тяжких тілесних ушкоджень, із яких 13 фактів зі смертю потерпілого.

Обліковано 31 розбійний напад, що на 34,8% більше ніж за аналогічний період минулого року (23), поряд із тим на 41,2% покращено ефективність розкриття даного виду кримінальних правопорушень. За фактами вчинення 24 розбоїв особам повідомлено про підозру, що становить 77,4% (73,9% у минулому році).

Зареєстровано 117 грабежів, що на 27,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року (162), із яких повідомлено про підозру по 72 кримінальних правопорушеннях цього виду, що становить 61,5% та завершено розслідування по 82 кримінальних правопорушеннях, які направлено до суду з обвинувальним актом.

Розкрито 1244 крадіжок з 2604 зареєстрованих, або 36,2%.

Серед 110 хуліганств розкрито 59 злочинів (53,6%).

На 15,2% зменшилась кількість незаконних заволодінь транспортними засобами, яких за цей період зареєстровано – 84, із них по 25 кримінальних правопорушеннях цього виду особам повідомлено про підозру, що становить 29,8%.

Щороку збільшується кількість кримінальних проваджень, які розслідуються за фактами шахрайств. У поточному році зафіксовано 603 таких злочинів, що на 39,3% більше, ніж у минулому.

З метою недопущення вчинення шахрайств, на офіційному сайті та у мережі Інтернет проводиться роз’яснювальна робота, як не стати жертвою таких злочинів.

Вкрай важливим аспектом та пріоритетним напрямком роботи поліції є протидія незаконному обігу зброї.

У звітному періоді викрито 132, що на 3,1% більше, ніж у минулому році (128 у минулому році) фактів незаконного обігу зброї, інформацію про вчинення яких зареєстровано до ЄРДР (без урахування закритих), по яких 85 особам повідомлено про підозру (90 у минулому році), питома вага складає 64,4%.

З незаконного обігу з початку 2019 року вилучено: 2 одиниці автоматичної зброї (пістолет-кулемет та автомат АКС-74), 9 гвинтівок, 10 обрізів мисливських рушниць, 12 пістолетів, 5 саморобних пристроїв для відстрілу куль, 41 гладкоствольну рушницю, 3 РПГ, 31 підствольну гранату, 22 гранати (РГД та Ф-1),  5457 шт набоїв до нарізної зброї, 7 кг 090 грн. вибухової речовини (тротилу та пороху), 107 одиниць інших боєприпасів (міну, запали до гранат, заряди до мін, детонатори та ін.) та 38 одиниць холодної зброї (ножі, кастети, палиці тощо).

Продовжується робота з профілактики злочинів, вчинених під впливом наркотиків, алкоголю або у розпалі побутових конфліктів.

Стан криміногенної обстановки по лінії наркоманії в регіоні залишається складним, зростає кількість осіб, які вживають наркотичні засоби. Про це свідчать на 20,5% більше ніж торік виявлених наркозбутів, або в кількісному значенні – 153.

Задокументовано 499 кримінальних  правопорушень у сфері наркообігу. В своїй діяльності наркоторговці все частіше використовують інтернет-технології, зокрема, у цьому році задокументовано 35 фактів діяльності осіб, які займалися збутом наркотиків через Інтернет.

З метою недопущення незаконних посівів нарковмісних рослин проводиться відповідна роз’яснювальна робота, а також з травня по вересень поточного року організовано проведення профілактичних заходів під умовною назвою «Мак».

Вжито ряд організаційних та практичних заходів щодо реалізації державної політики у сферах підтримання публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, організації роботи дозвільної системи, а також превентивної та профілактичної діяльності.

Завдяки вжитим превентивним заходам, протягом звітного періоду росту злочинності в публічних місцях не допущено. Так, на території області в публічних місцях вчинено 280 кримінальних правопорушень, з яких по 145 (51,7%) особам повідомлено про підозру. В свою чергу в умовах «вулиці» вчинено 156 таких правопорушень, про підозру оголошено – 67 (42,9%).

Значна увага була зосереджена на забезпеченні публічної безпеки під час проведення масових заходів. За звітний період силами 11990 працівників поліції та 980 військовослужбовців Національної гвардії України на території області забезпечено правопорядок на 5362 масових заходах, участь у яких взяли більше 1,2 млн. громадян.

 

Ціль 2. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ВІД НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ.

 

Пріоритет 1. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

Діяльність органів управління та сил цивільного захисту області в І півріччі 2019 року була спрямована на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Відповідно «Класифікатора надзвичайних ситуацій» в області зареєстровано 4 надзвичайних ситуації, з них за характером: 1 - техногенного та 3 - природного; за рівнями: 1 - об’єктового рівня, 2 - місцевого. Загальні збитки склали більше 20 млн. грн..

З метою запровадження сучасних форм і методів підготовки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх керівного складу щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та організації ліквідації їх наслідків, організації життєзабезпечення постраждалого населення та відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2019 рік, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17 січня 2019 року №40 в першому півріччі було проведено:10 засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (з них позачергових - 8, чергових - 3), на яких було розглянуто 17 питань; штабне тренування органів управління обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені (13 лютого); вісім штабних тренувань з органами управління цивільного захисту районних (міських) ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (Бершадського, Вінницького, Калинівського, Могилів-Подільського, Мурованокуриловецького, Тростянецького та Ямпільського районів та міста Могилів-Подільській); 2 командно-штабних навчання з органами управління цивільного захисту районних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (Шаргородського (22-23 травня ) та Барського (5-6 червня) районів).

За результатами виконання досягнуто підвищення рівня готовності органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням в умовах організації заходів з евакуації населення.

Внутрішньообласна система оповіщення, міський та позаміський запасні пункти управління облдержадміністрації утримуються в постійній готовності до застосування.

Враховуючи наслідки надзвичайної ситуації, яка сталася 26 вересня 2017 року в Калинівському районі на арсеналі зберігання боєзапасу Міністерства оборони України військової частини А1119, з метою здійснення своєчасного оповіщення населення тих населених пунктів, що потрапляють в зону ураження, в області проводяться роботи підприємством «Телеком-комплекс» (м.Харків) щодо розробки проектно-кошторисної документації для здійснення реконструкції та модернізації місцевої системи оповіщення.

Продовжуються заходи щодо проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту. Протягом І півріччя поточного року проведено інвентаризацію 18 захисних споруд.

З метою поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій проведено закупівлю майна та обладнання, а саме: 100 комплектів двохярусних ліжок, 50 комплектів протигазів, 50 комплектів захисних костюмів Л-1 та 4000 листів шиферу.

 

Ціль 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ.

 

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу, активізація інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення інвестиційної діяльності в області.

 

У Вінницькій області за січень-червень 2019 року рівень виробництва промислової продукції збільшено на 1,8 в. п.  і складає 120,0%.

За індексом промислового виробництва серед регіонів України Вінницька область зайняла І місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 100,5%).

На промислових підприємствах області наразі працює 58002 особи, середньомісячна заробітна плата яких становить 10315 грн.

Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в ній задіяно 21784 працівники. На другому місці – енергетична промисловість, в якій працює 10332 особи.

У переробній промисловості зафіксовано збільшення обсягів виробництва від минулорічного періоду на 25,0% (за рахунок збільшення обсягів виробництва у харчовій галузі – на 20,9%, деревообробній – на 66,6%, легкій – на 2,8%, фармацевтичній – на 2,9%, виробництві будматеріалів – на 22,8%, металообробці – на 89,6%).

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції у січні-червні 2019 року до відповідного періоду минулого року становить 120,9%. Збільшення обсягу виробленої продукції відбулось і проти червня 2018 року на 24,7%.

На підприємствах легкої галузі, питома вага якої в загальнообласному показнику реалізації продукції (далі: питома вага) складає 0,4%, у січні-червні 2019 року обсяги виробництва проти відповідного періоду попереднього року збільшились на 2,8%.

На підприємствах деревообробної галузі (питома вага 3,7%) обсяги виробництва січня-червня 2019 року збільшились проти відповідного періоду 2018 року на 66,6%, а у червні 2019 року проти червня 2018 року  - на 19,4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 2,2%) обсяги промислової продукції у січні-червні 2019 року не досягли відповідного рівня 2018 року на 11,0%, однак у червні 2019 року до червня 2018 року вдалося збільшити виробництво у 2 рази.

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 0,9%) виробництво у січні-червні 2019 року збільшилось на 2,9% проти відповідного періоду минулого року.

На підприємствах з виробництва продукції для будівельної галузі у січні-червні 2019 року обсяги виробництва в порівнянні з відповідним періодом 2018 року збільшились на 22,8%.

Обсяги продукції металообробних підприємств у січні-червні 2019 року у порівнянні з відповідним періодом 2018 року збільшено на 89,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 3,8%.

У січні-травні 2019 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 35,3 млрд. грн. Частка області у загальнодержавному обсязі складає 3,3%.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень-травень 2019 року становить 22527,3 грн.

У січні-червні 2019 року приватними інвесторами в промисловості реалізовано 15 інвестиційних проектів на загальну суму 961,4 млн. грн., а це - 428 нових робочих місць, з них по галузях:

 • харчова та переробна – 4 проекти на суму 31,3 млн. грн., 15 робочих місць;
 • альтернативна енергетика – 7 проектів на суму 740 млн. грн., 50 робочих місць;
 • машинобудування – 2 проекти на суму 160 млн. грн., 350 робочих місць;
 • інші - 2 проекти на суму 30,1 млн. грн., 15 робочих місць.

 

На даний час приватними інвесторами в промисловості реалізується 70 довгострокових інвестиційних проекти (період їх реалізації 2019-2022 роки) на загальну суму більше 26,43 млрд. грн., що дозволить створити додатково 6020 нових робочих місць, з них по галузях:

 • альтернативна енергетика – 29 проектів на суму 5,72 млрд. грн., 255 робочих місць;
 • харчова та переробна – 26 проектів на суму 18,5 млрд. грн., 2450 робочих місць;
 • машинобудування – 5 проектів на суму 515 млн. грн., 2010 робочих місць;
 • легка промисловість - 2 проекти на суму 15,6 млн. грн., 215 робочих місць;
 • добувна промисловість - 1 проект на суму 0,2 млн. грн., 5 робочих місць;
 • інші – 7 проектів на суму 1,68 млрд. грн., 1080 робочих місць;

 

Найбільші проекти:

 1. Продовження реалізації спільного проекту ДП «Електричні Системи» у співпраці з компанією APTIV PLC, щодо розширення потужностей заводу з виробництва автомобільних кабелів;
 2. Реалізація ВП птахокомплекс «Вінницький бройлер» ПрАТ «Зернопродукт МХП» ТОВ «Вінницька птахофабрика» екологічного проекту з запуску в дію біогазового комплексу для виробництва електроенергії потужністю 20 МВт (сировина біогазового комплексу – відходи виробництва, в т.ч. курячий послід). Заплановано створити близько 30 нових робочих місць. Загальна вартість проекту близько 25 млн. євро. Проект на завершальній стадії;
 3. Запуск нової лінії заводу із випуску кабельної продукції для автомобілів компанії «Fujikura» у м.Немирів, що передбачає створення 200 нових робочих місць;
 4. Будівництво компанією «Head International Holding GmbH» заводу з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та лижні кріплення) на території індустріального парку в м. Вінниця. Загальна вартість проекту 50-80 млн. дол. На початковому етапі заплановано створити 300 нових робочих місць з можливістю розширення штату до 1000 осіб;
 5. Будівництво заводу «Дакса Бунге Україна» з переробки кукурудзи на крупу та борошно на території с.Демківка Тростянецького району. Загальна вартість проекту 14 млн. дол. Заплановано створити 50 нових робочих місць;
 6. В ведення в дію ІІ черги заводу з виробництва сонячних панелей компанії «KNESS GROUP» проектною потужністю виробництва 200 МВт на рік у м. Вінниця. Заплановано створення 200 нових робочих місць;
 7. Введення в експлуатацію наступної черги заводу з виробництва холодильного обладнання для напоїв компанії UBС Group («Українська пивна компанія») - «Green cool». У 2019 році планується залучити 500 працівників на І чергу виробництва, що введена у 2018 році;
 8. Будівництво заводу з переробки волоських горіхів ТОВ "Український волоський горіх" с. Лядово Могилів-Подільського району. Заплановано створити 100 нових робочих місць. Вартість проекту – 10 млн. дол.;
 9. Будівництво ТОВ «УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ» заводу по виробництву лецитину для фармацевтичної галузі на території Вінницького індустріального парку. Заплановано створити 65 нових робочих місць. Вартість проекту – 100 млн. грн..

 

Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу шляхом ефективного використання природних та людських ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій у виробництво, переробку та інфраструктуру зберігання продукції.

 

В сільському господарстві області темпи обсягів виробництва за січень-червень 2019 року складають 114,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 129%, в господарствах населення – 90,6%.

Питома вага регіону у загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції за січень-червень 2019 року склала 9,2%.

Аграрний сектор області за 6 місяців поточного року займає перше місце в сільському господарстві за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства, а також за обсягами виробництва (реалізації) м’яса та за обсягами виробництва молока.

Станом на 15.07.2019 року аграріями області проводиться збирання ранніх зернових та зернобобових культур. По всіх категоріях господарств обмолочено 48,9 тис. га, що становить 10,9% до загальної площі збирання (2018 рік: 17,7% ). Намолочено – 235,7 тис. тонн при середній урожайності 48,2 ц/га (44,3 ц/га у 2018 році). Озимої пшениці обмолочено на 4,1% площ при середній урожайності 53,4 ц/га, що на 4,7 ц/га вище 2018 року. Озимого ячменю обмолочено 88,4% площ при середній урожайності 49,6 ц/га, що на 4,2ц/га вище 2018 року. Ярого ячменю обмолочено на 2,6% площ при середній урожайності 36,2 ц/га, що на 3,8 ц/га вище 2018 року. Гороху обмолочено 58,5% площ при середній урожайності 26,5 ц/га, що на 5,1ц/га вище 2018 року. Крім того, озимий ріпак зібраний на площі 41,9 тис. га, що становить 53,7% від прогнозованої площі. Намолочено 119,1 тис. тонн при урожайності 28,4 ц/га (29,2 ц/га у 2018 році).

В усіх категоріях господарств за січень-червень 2019 року вироблено 374,9 тис. тонн молока, 293,3 тис. тонн м’яса (реалізація), 454,4 млн. штук яєць. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року обсяги виробництва м’яса зросли на 25,3%. Виробництво молока зменшилось на 7,8%, яєць на 4,4%.

За січень-березень 2019 року в сільське господарство залучено капітальних інвестицій на суму 721 млн. грн., що на 1,8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за цей період залучено капітальних інвестицій на суму 987,9 млн. грн.

Станом на 01.04.2019 року в сільське господарство вкладено 18,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, приріст їх з початку року складає 1,4 млн. дол. США.

Станом на 01.07.2019 р. в АПК області реалізується 84 інвестиційних проектів на суму 6,4 млрд. грн. В тому числі в галузі тваринництва здійснюється реалізація 33 проектів по будівництву та реконструкції тваринницьких приміщень, в рослинництві - 7 проектів, для розвитку аграрної інфраструктури планується реалізувати 8 проектів по будівництву та реконструкції сучасних зерноскладів загальною потужністю 436,7 тис. тонн, 10 проектів з будівництва та реконструкції зерносушарок, 7 проектів по будівництву та реконструкції плодосховищ на 10,8 тис. тонн. В харчовій та переробній промисловості реалізується 12 проектів загальною вартістю 922 млн. грн. по будівництву та модернізації виробничих потужностей переробки сільськогосподарської продукції.

З початку року 2019 року в АПК області завершено реалізацію 18 інвестиційних проектів вартістю 477,8 млн. грн. та створено 216 нових робочих місць.

Сільськогосподарськими товаровиробниками області в І-му півріччі 2019 року придбано 285 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 375 млн. грн., в тому числі 69 одиниць  тракторів та 11 одиниць зернозбиральних комбайнів на загальну суму 185 млн. грн. Кількість придбаної техніки вітчизняного виробництва становить 132 одиниці на суму 77 млн. грн..

Індекс виробництва продукції в харчовій та переробній промисловості у січні – травні 2019 року склав 120,1%. Вінниччина є лідером в Україні з виробництва цукру, молока обробленого рідкого, масла вершкового, молока та вершків незгущених, джемів та желе фруктових, м’яса птиці та яловичини. У структурі реалізованої продукції промисловості області харчова і переробна промисловість складає 61%.

 

Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих форм господарювання та кооперації на селі.

 

В області реалізується Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки, відповідно до якої проводиться підтримка особистих селянських, фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших суб’єктів господарювання в сільській місцевості.

Зокрема, Програмою передбачено щорічне надання пільгових кредитів особистим селянським, фермерським господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та іншим суб’єктам господарювання на селі через комунальну організацію «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву».

З початку року надано пільгових кредитів на суму 2 млн. грн. Одержувачами кредитів є 3 фізичних особи – підприємці та 5 фермерських господарства. Пріоритетними напрямками для надання кредитів стали розвиток тваринництва та переробка сільськогосподарської продукції.

Також відповідно до заходів Програми з обласного бюджету здійснюється часткове відшкодування вартості закуплених доїльних установок або холодильного обладнання для особистих селянських господарств, які утримують 3 і більше голів корів. За 6 місяців поточного року нараховано 2,1 млн. грн. для 567 осіб, які мають 3 і більше корів на відшкодування вартості закуплених доїльних установок. Фактично виплачено відшкодування 514 фізичним особам на загальну суму 1,9 млн. грн..

 

Пріоритет 4. Здійснення заходів по ефективному використанню водних ресурсів області.

 

З метою ефективного використання водних об’єктів та приведення орендних відносин щодо користування водними об’єктами у відповідність до чинних нормативно-правових актів за перше півріччя 2019 року:

- підготовлено 43 проекти розпоряджень голови облдержадміністрації;

- вжито заходи щодо розробки 46 паспортів водних об’єктів та їх погодження;

- укладено 50 договорів оренди водних об’єктів, в т. ч. 4 договори після проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом з водними об’єктами;

- здійснено перегляд 50 договорів оренди водних об’єктів укладених у період з 2013 по 2017 роки в частині збільшення розмірів орендної плати за водні об’єкти, шляхом укладання додаткових угод;

- з метою підвищення публічності інформації по водних об’єктах області та впорядкування реєстру водних об’єктів розглядається питання доопрацювання системи «Геоінформаційного кадастру водних об’єктів Вінницької області» шляхом автоматизованої підготовки атрибутивних даних ГІС для їх перенесення на геопортал, оперативності пошуку та обробки даних по водних об’єктах Вінницької області.

 

Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

 

У І півріччі 2019 року в області продовжилась робота у рамках обласної Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 24 березня 2017 року №310 (зі змінами). Зокрема, продовжується здійснення щоденного енергомоніторингу у 110 бюджетних та комунальних закладах обласного підпорядкування та виконання технічних заходів з енергозбереження: термомодернізація будівель, заміна котельного обладнання, модернізація засобів освітлення, використання відновлювальних джерел енергії тощо.

У сфері енергозбереження у житловому секторі продовжується робота згідно з обласною Програмою енергозбереження для населення та ОСББ Вінницької області на 2015-2019 роки (далі – Програма), основним напрямком діяльності якої є стимулювання енергозбереження шляхом створення механізму пільгового кредитування енергоефективних заходів для населення та ОСББ області.

Реалізація Програми здійснюється згідно договорів про співробітництво між Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації та двома державними банками, а саме: АТ «Ощадбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

З 2018 року окрім компенсації 8% ставки на придбання в кредит енергоефективних матеріалів та обладнання, передбачено компенсацію 15% суми кредиту, але не більше 25 тис. грн. за кредитами залученими фізичними особами на придбання приватних сонячних станцій встановленою потужністю до 30 кВт.

На фінансування Програми у 2019 році з обласного бюджету передбачено 3,5 млн. грн. Загальна сума відшкодування відсотків згідно обласної програми станом на 01.07.2019 року становить 779,2 тис. грн. по 1694 кредитах для фізичних осіб та 22 кредитах для ОСББ.

 

Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу області. Популяризація інвестиційного порталу Вінниччини через офіційні веб-портали європейських партнерів та соціальні мережі

 

З метою покращення інвестиційного іміджу України на світовому ринку, обласною державною адміністрацією було проведено роботу із розповсюдження інформації щодо проведення спеціалізованих міжнародних виставкових заходів серед районних державних адміністрацій, міст обласного значення та зацікавлених підприємств, установ та організацій області.

Протягом першого півріччя 2019 року підприємствам Вінниччини було запропоновано відвідати такі міжнародні виставки та заходи: Х Міжнародний форум «Дні українського бізнесу в Польщі» (м. Варшава, 16.05.2019), українсько-австрійський економічний форум (м. Відень, 20.05.2019), виставку сектору машинобудування «Africa Rail 2019» (м. Йоганнесбург (ПАР), 19-20.06.2019), торгівельну місію для представників ІТ-сектору (м. Торонто (Канада) 03-05.07.2019), торгівельну місію для виробників одягу (м. Кельн (Німеччина), 09-11.07.2019), торгівельну місію для ІТ сектору (м. Осло (Норвегія), 08-11.10.2019), найбільшу імпортну виставку Китаю «ChinaІnternational Import Expo 2019» у м.Шанхай (5-10.11.2019).

Інвестиційний портал Вінниччини (vininvest.gov.ua) допомагає потенційним інвесторам ознайомитися з потенціалом Вінниччини пріоритетними напрямками та найважливішими показниками економічного розвитку, інвестиційними об'єктами - вільними земельними ділянками, об’єктами нерухомості, інвестиційними проектами, які можуть зацікавити потенційних інвесторів.

Постійно проводиться поновлення інформації на інвестиційному порталі Вінниччини.

Зайти на сайт можна і через вкладки, які розташовані на офіційному веб-сайті Вінницької обласної державної адміністрації та веб-сторінці Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

Протягом І півріччя 2019 року зафіксовано 1023 відвідувачі сайту.

 

Пріоритет 7. Підвищення якості обслуговування в сфері торгівлі та послуг.

 

Оборот роздрібної торгівлі області за січень-червень 2019 року склав – 14,4 млрд. грн., що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 18,8%. По Україні показник збільшився на 10,3%.

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-червень 2019 року область займає 1 місце серед регіонів України.

На території Вінницької області діють 83 ринки та 93 постійно діючих ярмарків. Загалом з початку року на Вінниччині відбулося 2154 ярмарки, на яких реалізовано продукції на суму понад 180 млн. грн.

В області успішно функціонують мережеві підприємства торгівлі, такі як: ТОВ НВП «Аргон» (гіпермаркети «Грош», супермаркети «Грош Експрес», «Корона», «К-маркет»), ТОВ «Сільпо - Фуд» (супермаркети «Сільпо»), ДП «Рітейл» (супермаркети «Фуршет»), ТОВ «АТБ-Маркет» (магазини-дискаунтери «АТБ - маркет») та інші, в яких представлена продукція місцевих товаровиробників: ПрАТ «Концерн Хлібпром» ВП «Вінницяхліб»; ТОВ «Зерносвіт»; ТОВ «Літинський молокозавод»; ТОВ «Люстдорф»; ТОВ «ФУД Девелопмент»; ТОВ «Тульчин-М’ясо»; ТОВ «Літинський м’ясокомбінат»;                   ТОВ «БРІЗ-Т»; ТОВ «Вінницька цукерка»; ПрАТ «Вінницька харчова фабрика»; ТОВ «АВІС»; Філія "Вінницька Птахофабрика «ПАТ «Агрохолдинг Авангард»; ПрАТ МКЗ «Регіна»; ПрАТ «Мироновський Хлібопродукт»; ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат».

Активно розвивається мережа фірмової торгівлі місцевих товаровиробників, зокрема: ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар», ТОВ «Літинський м’ясокомбінат» ТМ ЛМК «Лідер», ТОВ «Ковінько-Ковбаси» ТМ «Ковбаскофф», ТОВ «Солодка Мрія-Вінниця» ТМ «Солодка мрія».

На території області працюють 7614 об’єктів торгівлі та надають послуги харчування 1361 об’єктів ресторанного господарства. В населених пунктах, в яких відсутня стаціонарна торговельна мережа, здійснюється виїзна торгівля у визначені дні тижня продуктами харчування, товарами першої необхідності, промислової та господарської груп, а також товарами складного асортименту за попереднім замовленням.

Працівниками відділення Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» забезпечується обслуговування сільського населення області товарами першої необхідності за попереднім замовленням.

 

Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу.

 

За даними моніторингу протягом січня-червня 2019 року започаткували діяльність 5088 новостворених суб’єктів господарювання, що на 0,5% більше ніж у відповідному періоді 2018 року, із яких 598 – юридичних осіб (на 5,4% менше) та 4490 – фізичних осіб-підприємців (на 1,4% більше).

Одночасно припинили господарську діяльність 5056 суб’єктів господарювання (172 – юридичні особи та 4884 – фізичних осіб-підприємців), що на 1,6% менше порівняно з відповідним періодом 2018 року.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання юридичних осіб в м.Вінниці - 342, або 57,2% від загальної кількості новостворених юридичних осіб.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:

-   серед районів у Вінницькому (6,7% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Барському та Бершадському - 3,1%, Калинівському - 3,0%, Тульчинському - 2,8%, Немирівському - 2,5%, Гайсинському – 2,4%.

-   серед міст обласного значення: у м. Вінниця – 37,0%, м. Могилів-Подільський – 4,1% та м. Жмеринка - 2,1%.

При цьому, сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у І півріччі 2019 року становить 2,08 млрд. грн., що на 403,4 млн. грн. більше ніж у І півріччі 2018 року, а їх частка в загальних обсягах надходжень становить 27,9%.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з І півріччям 2018 року зросла на 27,2%, або на 255,2 млн. грн. і становить майже 1,2 млрд. грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 29,2%.

Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), надходження до бюджету за І півріччя 2019 року зросли на 91,7 млн. грн. і вони складають майже 474,4 млн. грн., або 11,6% від загальної суми надходжень до місцевих бюджетів.

В області діє Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (Стратегія МСП), затверджена рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №576.

На виконання Плану дій Стратегії МСП у 2019 році в обласному бюджеті виділено кошти в сумі 1,89 млн. грн., із яких: 1,4 млн грн – на фінансову підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі підприємців-початківців (стартапи), 490,0 тис. грн. – на проведення інших заходів Плану дій Стратегії, на організацію та проведення яких в І півріччі 2019 року на використано кошти в сумі 117,2 тис. грн., а саме:

- «ярмарок кредитів» галузевого спрямування – 30,0 тис. грн;

- семінар «Маркетингові точки і канали. Як залучити клієнтів та просунути свою компанію» – 19,0 тис. грн;

- конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) – 68,2 тис. грн.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року №315 «Про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи)» та в рамках Плану дій реалізації Стратегії МСП в області проведено конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи).

На участь у Конкурсі зареєструвались 195 учасників.

За результатами засідання конкурсна комісія визначила 34 переможці, які отримають фінансову підтримку на реалізацію своїх бізнес-планів в розмірі від 20 до 70 тис. грн. у різних сферах діяльності, серед яких: створення студії дизайнерського одягу, широко профільної майстерні на селі, міні цеху по переробці свинини власного виробництва на ковбасні вироби, міні-ферми «Перепілочка», виробництво екологічно чистого меду та супутніх продуктів бджільництва, виготовлення натуральних харчових паст з насіння та горіхів для здорового харчування, виготовлення виробів з натуральної деревини в поєднанні з різьбленням, відкриття станції технічного обслуговування, створення майстерні ковалів та інші.

Реалізація проектів, яким надано підтримку в рамках даного конкурсу, забезпечує створення в області понад 50 нових робочих місць. Загальна вартість бізнес-планів становить майже 5,9 млн. грн. в т. ч. 1,4 млн. грн. (23%) кошти обласного бюджету.

Також, в рамках виконання Плану дій реалізації Стратегії МСП в травні 2019 року проведено засідання комісії з конкурсного відбору виконавців заходів Плану дій реалізації Стратегії МСП та визначено переможців на проведення 6 інформаційно-консультативних, тематичних семінарів з актуальних питань ведення бізнесу.

Спілкою підприємців «СТІНА» за підтримки облдержадміністрації, ЄС та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 29 травня 2019 року проведено інформаційний семінар для представників підприємницької діяльності в сфері громадського харчування на тему: «Впровадження системи НАССР, як складової частини побудови системи безпеки та якості харчових продуктів». Участь у семінарі прийняли близько 50 учасників. В ході семінару учасників було ознайомлено з нововведеннями та різноманітними нюансами в чинному законодавстві щодо продовольчої безпеки в умовах гармонізації українського харчового законодавства з вимогами Європейського Союзу, про визнані стандарти харчової безпеки та доцільність їх застосування.

За підтримки облдержадміністрації Громадською організацією Інститут громадських ініціатив Вінниччини "ІНГРІВ" 7 червня 2019 року організовано та проведено семінар-тренінг для підприємців на тему: «Маркетингові точки і канали. Як залучити клієнтів та просунути свою компанію?». Участь у тренінгу прийняли 30 учасників.

На підтримку підприємництва в районних та міських бюджетах на 2019 рік передбачені кошти в сумі 6,7 млн. грн., із яких у І півріччі профінансовано 298,2 тис. грн.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом І півріччя 2019 року отримали одноразову виплату допомоги для організації підприємницької діяльності 51 особа в сумі 2,25 млн. грн.

В області діє «Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки», затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7-го скликання від 11 лютого 2016 року №40. В області реалізується проект "Аграрні розписки в Україні". Станом на 01.07.2019 року сільгосппідприємствами області укладено 186 аграрних розписок на суму 788,9 млн. грн. Зокрема, в поточному році аграріями було укладено 44 фінансових та 35 товарних розписок на загальну суму 411,8 млн. грн.

В області забезпечується виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Згідно вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» облдержадміністрацією у встановленому порядку затверджені План підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2019 рік та План-графік відстеження результативності дії регуляторних актів, які оприлюднені на веб-сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка та інвестиції /Регуляторна діяльність».

В реєстрі регуляторних актів облдержадміністрації знаходиться 13 розпоряджень голови облдержадміністрації та 1 наказ структурного підрозділу. Реєстр розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Економіка та інвестиції/Регуляторна діяльність/ Реєстр регуляторних актів».

Відповідно до Плану-графіку здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів у першому півріччі 2019 року проведено два повторних відстеження результативності дії розпоряджень голови обласної державної адміністрації: від 19 лютого 2018 року №129 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 березня 2006 року №114» та від 19 квітня 2018 року №323 «Про затвердження Тарифу на платну послугу «Медичне обслуговування», що надається Філією Комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» «Вінницька станція екстреної медичної допомоги». За результатами проведених відстежень дії регуляторних актів визнано ефективними.

Відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації у першому півріччі 2019 року підготовлено та прийнято чотири регуляторних акти - розпорядження голови облдержадміністрації:

- від 12 лютого 2019 року №106 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичні огляди», що надається комунальним лікувально - профілактичним закладом– Літинською центральною районною лікарнею», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 5 березня 2019 року за №27/1681;

- від 26 лютого 2019 року №142 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичні огляди», що надається комунальним закладом «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 7 березня 2019 року за №29/1683;

- від 26 лютого 2019 року №144 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичне обслуговування», що надається комунальним комплексним лікувально-профілактичним закладом – «Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 7 березня 2019 року за №31/1685;

- від 26 березня 2019 року №257 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року №114», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 8 квітня 2019 року за №49/1703.

При підготовці проектів регуляторних актів забезпечено дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Проекти розміщено на веб-сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка та інвестиції/Регуляторна діяльність/Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту». Після проведення громадських обговорень в формі «круглого столу», які відбулися 13 грудня 2018 року та 10 січня 2019 року, проекти отримали погодження Державної регуляторної служби України (Рішення №15-Т від 17 січня 2019 року, Рішення №27-Т від 5 лютого 2019 року, Рішення №32-Т від 7 лютого 2019 року та Рішення №34-Т від 8 лютого 2019 року).

 

В області діють 35 Центрів надання адміністративних послуг (21- районний, 4- міськрайонні, 3- міських, 1- сільський, 6- ОТГ) та 9 територіальних відділень: 3- в місті Вінниці, 1- в Липовецькому, 1- в Крижопільському, 1- в Погребищенському, 1- в Піщанському, 1- в Мурованокуриловецькому, 1- в Томашпільському районах. Роботу Центрів забезпечують 219 адміністраторів та 81 державний реєстратор. В середньому у ЦНАП надається 143 види адмінпослуг.

За січень-червень 2019 року Центрами надання адміністративних послуг в області надано понад 725,8 тис. різноманітних адміністративних послуг суб’єктам звернення, що на 12,2% більше порівняно з відповідним періодом 2018 року.

Кількість наданих послуг на 1 тис. населення області в 1 півріччі 2019 року складає 467 послуг проти 413 у відповідному періоді 2018 року.

У 1 півріччі 2019 року за надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів надійшло 46,1 млн. грн., що на 2,5 млн. грн. або на 10,5% менше порівняно з відповідним періодом 2018 року.

На забезпечення ефективної роботи ЦНАП у 2019 році з районних бюджетів передбачено кошти в сумі 2,7 млн. грн, із яких станом на 01.07.2018 року профінансовано – 275,3 тис. грн.

Оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в 9 ЦНАП: міст Вінниця, Жмеринка, Козятин; Барської райдержадміністрації, Калинівської міської ОТГ, Немирівської міської ОТГ, Джулинської сільської ОТГ, Якушинецької сільської ОТГ та Агрономічної сільської ради.

З метою наближення місця отримання послуг протягом 2019-2020 років в області планують утворити ЦНАП ще 12 ОТГ (Бабчинецька, Барська, Гніванська, Дашівська, Джулинська, Козятинська, Краснопільська, Лука-Мелешківська, Мельниківська, Студенянська, Томашпільська, Турбівська), в тому числі за підтримки програми «U-LEAD з Європою» «Кроки створення ЦНАП».

Так за результатами 3-х раундів Фази впровадження в частині створення/модернізації центрів надання адміністративних послуг зазначеної програми переможцями стали 17 проектів від Вінницької області, із яких 7 – направлені на модернізацію існуючих ЦНАП (міста Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський, Хмільник; Немирівська, Жданівська та Якушинецька ОТГ) і 8 – на створення нових ЦНАП в ОТГ (Бабчинецька, Дашівська, Джулинська, Гніванська, Ковалівська, Краснопільська, Студенянська, Соболівська (в процесі об’єднання)) та 2 – на створення в смт. Вендичани та Стрижавка.

В рамках реалізації спільного проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)», що реалізується Фондом Східна Європа, отримали 3 інформаційні термінали для людей з обмеженими можливостями ЦНАП Немирівського, Тростянецького районів та м. Ямполя.

 

Пріоритет 9. Розвиток транспортної інфраструктури в області.

 

Автомобільний транспорт у цілому задовольняє потреби економіки та населення області у перевезеннях.

Внутрішні перевезення пасажирів автобусами здійснюють 800 суб’єктів господарювання, з них 36 юридичні особи, вони використовують 2,2 тис. автобусів.

Відповідно до існуючої маршрутної мережі сьогодні в області діє 435 внутрішньообласних міжміських, приміських маршрутів, 463 приміських внутрішньорайонних маршрутів, і біля 100 міських маршрутів. Дану кількість маршрутів обслуговує біля 800 автобусів. Крім того в області нараховується 47 міжнародних та 94 міжобласних маршрути.

Також, в області на автобусних маршрутах загального користування працює 106 автобусів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, з них: 66 – у м. Вінниці.

За даними Укртрансбезпеки у області налічується 42 автостанції. Власниками 39 автостанцій являється ПАТ «Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599» та 3 автостанції власник ФОП Дарморос П.Е.

Проведено атестації 6 автостанцій. З них присвоєно 3 клас АС «Східна», АС «Західна», АС «Центральна» та 5 клас АС «Корона», АС «Жмеринка АС-2», АС «Жмеринка АС-1».

Крім того, пасажироперевезення в області здійснюють таксі. Даний вид транспорту займає окрему частину сегменту ринку пасажироперевезень і регулюється Законом України «Про автомобільний транспорт». За приблизними розрахунками у рік даним видом транспорту перевозиться 6-8 млн. пасажирів.

Всього за останніми даними в області зареєстровано біля 1000 суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги таксі.

За даними ПАТ «Укрзалізниця» на території області у підпорядкуванні двох регіональних філій ДП «Південно-західна залізниця» та ДП «Одеська залізниця» знаходяться 61 залізнична станція. Загальна протяжність залізничних магістралей Вінниччини складає 1074,3 км. Великі залізничні вузли - Жмеринка, Вінниця, Козятин та Вапнярка. Щільність залізничних колій загального користування на 1 тис. кв. кілометрів території становить 41 км, що вище середнього рівня по державі.

На території області знаходиться один виробничий підрозділ пасажирського господарства ПАТ «Укрзалізниця», а саме пасажирська вагонна дільниця станції Жмеринка, приписний парк пасажирських вагонів якої налічує 233 вагона, з них 176 вагонів знаходяться в робочому парку. Дана дільниця формує – 5 складів пасажирських поїздів, з них 3 цілорічного курсування та 2 сезонного курсування.

Також у області курсує в середньому 32 пари приміських поїздів. В їх обслуговуванні задіяні 10 складів електропоїздів та 2 склади дизель-поїздів. Вказана кількість вагонів задовольняє пасажиропотік, який є у області, хоча варто зазначити, що приписний парк пасажирських вагонів фізично застарів і потребує оновлення.

На території області зареєстрований КП «Аеропорт Вінниця», який розташований в 7,5 км на схід від залізничної станції м. Вінниця і в 1 км на південний захід від населеного пункту Гавришівка, та має зручну транспортну розв’язку (автомобільну та залізничну) для перевезення пасажирів та вантажів як по Україні, так і за її межами. З аеропорту постійно здійснюється транспортування пасажирів маршрутним автобусом згідно графіку регулярних та чартерних рейсів. В аеропорту облаштовано пункт пропуску через державний кордон, діє митна служба.

На даний час з аеропорту здійснюються регулярні рейси до Ізраїлю (Тель-Авів).

Крім того кожного року КП «Аеропорт Вінниця» приймає чартерні рейси з паломниками-хасидами. Загалом КП «Аеропорт Вінниця» приймає 20 чартерних рейсів з паломниками щороку.

У січні–червні 2019 р. вантажооборот підприємств транспорту становив 13189,1 млн. т км, або 97,6% від обсягу січня – червня 2018 р. Вантажооборот залізничного транспорту зменшився на 2,7%, а автомобільного транспорту збільшився на 4,8%.

Підприємствами транспорту області перевезено 10,0 млн. т вантажів, що на 1,1% менше проти січня–червня 2018р.

У січні–червні 2019 р. залізничним транспортом перевезено 7837,5 тис.т вантажів, що на 1,0% більше, ніж у січні–червні 2018 р. Збільшилося відправлення чорних металів (у 5,0 рази), нафти та нафтопродуктів (у 4,5 рази), зерна і продуктів перемолу (на 13,2%) та цементу (на 0,7%).

 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–червні 2019 р. перевезено 2146,4 тис.т вантажів, що на 8,1% менше обсягу перевезень вантажів ніж у січні–червні 2018 р., виконано вантажооборот в обсязі 480,6 млн. ткм, який збільшився на 4,8%.

Пасажирооборот у січні–червні 2019 р. становив 3364,0 млн.пас.км і зменшився на 0,9% порівняно з пасажирською роботою, яка виконана у січні–червні попереднього року.

У січні–червні 2019 р. пасажирським транспортом перевезено 106,1 млн. пасажирів, що на 4,7% менше, ніж у січні–червні 2018 р.

Залізничним транспортом у січні–червні 2019 р. відправлено 4,9 млн. пасажирів. Пасажирооборот становив 2309,8 млн.пас.км.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 37,5 млн. пасажирів, що становить 94,3% до січня–червня попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 22,3 млн. пасажирів.

У січні–червні 2019 р. міським електротранспортом перевезено 63,7 млн. пасажирів, у т.ч. тролейбусним транспортом – 34,5 млн. пасажирів, трамвайним – 29,2 млн. Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 138,6 та 119,8 млн.пас.км. Загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з січнем–червнем 2018 р. зменшились на 4,8%.

Здійснювалась робота і з організації пасажирських перевезень.

Відповідно підготовлено та проведено конкурси з перевезення пасажирів на міжміському і приміському автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі області (внутрішньообласний маршрут), зокрема у 2019 році конкурси проведенні 24 та 29 січня. На яких розглянуто 61 об’єкт конкурсу. За результатами конкурсу визначено переможців на 25 об’єктах.

На даний час, в області проводиться спільна робота обласною державною адміністрацією, районними державними адміністраціями, об’єднаними територіальними громадами, контролюючими, правоохоронними органами та громадськими організаціями з виконання заходів щодо боротьби із нелегальними перевезеннями, які були затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12.02.2019 №108 «Про заходи щодо боротьби з нелегальними перевезеннями».

Також, на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 25.05.2016 №01.01-11/3364 з питань організації в області контролю за дотриманням законодавства вантажним та пасажирським автомобільним транспортом, під час перевірок за перше півріччя 2019 виявлено ряд порушень з боку автомобільних перевізників. Так, за відповідний період управлінням Укратрансбезпеки у Вінницькій області складено 271 протоколів, крім того, складено 69 протоколів про адміністративні правопорушення на фізичних осіб, що проваджували господарську діяльність з перевезення пасажирів на таксі без державної реєстрації як суб'єкта господарювання.

У 2019 році на проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах загального користування передбачено спрямування коштів Державного бюджету в обсязі 3684998,7 тис. грн..

На проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення передбачено спрямування  коштів державного бюджету у сумі 2845,0 млн. грн., в т.ч. на роботи з:

 • капітального ремонту 12,6 км доріг та 85,86 пог.м штучних споруд – 856,3 млн. грн.;
 • поточного середнього ремонту 73,26 км доріг – 176,1 млн. грн.;
 • поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання -228,1 млн. грн..

Станом на 01.07.2019 року кошти державного дорожнього фонду освоєно в сумі 584,0 млн. грн., з яких на виконання робіт з поточного середнього ремонту – 422,0 млн. грн., на виконання  поточного дрібного ремонту та  експлуатаційне утримання - 162,0 млн. грн..

У 2019 році Законом України «Про Державний бюджет на 2019рік» на проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення передбачено 839960,90 тис.грн. коштів  державного дорожнього фонду, в т.ч.:

 • на проектно-вишукувальні роботи – 2000,0 тис.грн.;
 • на роботи з поточного середнього ремонту 43,313 км доріг та 98,9 пог.м штучних споруд -439960,9 тис.грн.;
 • на роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання – 398000,0 тис.грн..

Перелік найбільш проблемних ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення для проведення робіт з їх ремонту та експлуатаційного утримання визначено з урахуванням маршрутного принципу, забезпеченням доступності закладів освіти, охорони здоров’я, інтенсивності, використання дорожньої мережі та стану дорожнього покриття.

Станом на 01.07.2019 року кошти державного дорожнього фонду освоєно у сумі 228663,46 тис.грн., з яких на виконання робіт з поточного середнього ремонту -15670,60 тис.грн., на виконання поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання -212992,86 тис.грн..

З метою збереження несучої здатності конструкції дорожнього одягу від впливу динамічних навантажень в умовах підвищеної температури повітря, здійснення габаритно-вагового контролю під час проїзду автомобільними дорогами загального користування транспортних заходів прийнято розпорядження облдержадміністрації від 26 березня 2019 року №252 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».

Крім того, для забезпечення публічності використання коштів дорожнього фонду на ремонт місцевих доріг обласна державна адміністрація приєдналась до ініціативи з прозорості будівництва інфраструктури CoST (Construction Sector Transparency Initiative). Основні заходи Ініціативи спрямовані на забезпечення публічного доступу до інформації щодо планування, реалізації та контролю за виконанням будівництва проектів інфраструктури, а також на верифікацію достовірності та повноти цієї інформації.

 

Пріоритет 10. Подальший розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва.

 

У І півріччі 2019 року обласною державною адміністрацією проводились заходи у сфері міжнародного співробітництва, на яких здійснювалися презентації економічного, культурного та туристичного потенціалу області.

Так, 1 лютого відбулась зустріч керівництва області з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном та Почесним Консулом Республіки Молдова у м. Вінниця Михайлом Куницьким.

15 лютого Вінниччину відвідала новопризначений Генеральний консул Румунії в Чернівцях Ірина-Лоредана Стенкулєску. Під час візиту було обговорено стан двосторонніх відносин в реалізації освітніх, культурних та економічних ініціатив.

04 березня Вінниччину відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу на чолі корейської делегації бізнесу та науковців. Метою візиту стала участь у церемонії підписання Рамкової угоди про співробітництво між Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І.Пирогова, Подільським регіональним центром онкології та корейською біотехнологічною компанією «WellMarkerBioCo». Предметом угоди є створення спільного науково-дослідного центру на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (ВНМУ). Створений науково-дослідний центр стане унікальним для України, Східної Європи та країн СНД закладом, де буде організовано повний цикл досліджень, що мають на меті створення нових молекул майбутніх ліків для лікування раку. Планується організувати навчання науковців ВНМУ у Республіці Корея, забезпечити трансфер технологій, працевлаштувати близько двадцяти місцевих лікарів та науковців лише в перший рік його роботи.

05 березня відбулась робоча зустріч голови обласної державної адміністрації Валерія Коровія з Надзвичайним і Повноважним послом Королівства Нідерланди в Україні Едуардом Хуксом, який відвідав Вінниччину з ознайомчим візитом. В ході зустрічі сторонами обговорено можливості для співпраці, перспективні напрямки та ініціативи, які представляють спільний інтерес для обох сторін (зокрема проведення форуму з енергоефективності у квітні цього року).

06 березня на Вінниччині перебував Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол. Під час зустрічі з керівництвом області та міста сторони обговорили перспективні напрями співробітництва, зокрема у сферах економіки, інвестицій, розбудови інфраструктури. В ході дводенного візиту дипломат також зустрівся з представниками обласного земляцтва білорусів, відвідав виробничі потужності ПрАТ «ПлазмаТек», що виготовляє сучасні зварювальні електроди.

20 березня за підтримки Представництва ЄС в Україні та Вінницької обласної державної адміністрації на базі Інформаційного центру ЄС при Донецькому національному університеті ім. Василя Стуса відбувся «День кар’єри ЄС». Захід мав на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та кар’єрні можливості для молоді у європейському вимірі. В рамках ярмарку вакансій представники бізнесу, підприємств, організацій, міжнародних інституцій, програм та фондів презентували відкриті вакансії для працевлаштування молоді у своїх компаніях, програми продовження навчання та стажування за кордоном, а також курси вивчення європейських мов. Також в рамках заходу відбулась панельна дискусія «Найкращі професії майбутнього: чому варто інвестувати час зараз» та низка тренінгів для студентства.

21 березня Вінниччину відвідав голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі. В ході зустрічі з головою облдержадміністрації сторони обговорили результати впровадження реформи децентралізації на Вінниччині, успіхи соціально-економічного розвитку, зокрема відкриття нових підприємств та створення робочих місць у промисловості.

16 квітня Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці проводило заходи з нагоди 20-річчя членства Польщі в НАТО. Зокрема спільно з Вінницькою обласною державною адміністрацією було організовано виставку «Польща: 20 років в НАТО» у Вінницькому молодіжному центрі «Квадрат».

18-19 травня у Вінниці відбулись заходи з відзначення Дня Європи в Україні, участь в яких взяли іноземні делегації з Федеративної Республіки Німеччина, Ліберецького краю Чеської Республіки, Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща, Сороцького району Республіки Молдова та Ясського повіту Румунії.

13 червня Вінниччину відвідала Надзвичайний і Повноважний Посол Австралії в Україні Мелісса О’Рурк. В ході зустрічі з керівництвом області та міста голова облдержадміністрації презентував інвестиційний, аграрний, туристичний потенціал регіону та результати впровадження реформ. В рамках візиту пані Посол також провела інтерактивну зустріч зі школярами однієї зі шкіл міста в рамках літнього мовного табору за програмою «GoСamps».

 

Пріоритет 11. Підвищення рівня доходів населення, посилення боротьби з тіньовою зайнятістю. Ефективність ринку праці.

 

В регіоні продовжується позитивна тенденція щодо зростання рівня заробітної плати.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників (за статистичними даними) у травні 2019 становила 9055 грн, що в 2,0 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Порівняно з квітнем 2019 розмір заробітної плати збільшився на 3,0 %, а відносно до травня 2018 - зріс на 20,2%.

Збільшення рівня середньої заробітної плати у травні 2019 (порівняно з квітнем 2019) відбулося у більшості видах економічної діяльності: від 19,4 % інформації та телекомунікації  до 0,1% у сфері наукові дослідження та розробки.

Зменшення рівня середньої заробітної плати у травні 2019 (порівняно з квітнем 2019) відбулося у сільському, лісовому та рибному господарствах – на 7,8 %, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – на 0,3%, професійна, наукова та технічна діяльність – на 6,9 %.

Найвищий рівень середньої заробітної плати у травні поточного року був у працівників фінансової та страхової діяльності, який перевищив середній розмір по економіці області в 1,5 рази. Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, які перевищили середні по економіці області в 2,2 рази, а також на підприємствах по виробництву комп’ютерів, електронної і оптичної продукції та на підприємствах на виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, де рівень заробітної плати перевищив середній показник по економіці області відповідно в 1,4 та 1,5 рази.

Разом з тим, найменш оплачуваними у травні були працівники, зайняті у сфері творчості, мистецтва та розваг, розмір нарахованої заробітної плати яких становив 55,4% середнього по економіці області рівня.

За рівнем оплати праці у травні 2019 серед 25 регіонів України область знаходилась на 10 місці.

За останніми статистичними даними (І квартал 2019) чисельність зайнятого населення Вінницької області у віці 15-70 років становила 651,1 тис. осіб, рівень зайнятості населення відповідно 57,1%, чисельність безробітних серед економічно активного населення області у віці 15 – 70 – 74,6 тис. осіб.

Важливим напрямом діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є належний захист трудових прав працівників, детінізація заробітної плати та легалізація трудових відносин.

Відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації від 01.02.2016 №127 «Про заходи щодо забезпечення детінізації економіки області» та від 13.01.2017 №13 «Про забезпечення в області контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення» в області створені та діють місцеві робочі групи з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Проводяться засідання обласної, районних та міських робочих груп, на яких розглядаються питання дотримання мінімальних гарантій, недопущення використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету. За результатами вжитих заходів у січні-червні 2019 додатково легалізовано працю 2944 осіб, загальна сума донарахованих податків до бюджету становила 5187,6 тис грн.

В рамках виконання Плану спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення, затвердженого першим заступником голови обласної державної адміністрації від 02.07.2018 №01.01-18/769, у співпраці з соціальними партнерами, організовано та проведено 37 зустрічей з випускниками навчальних закладів регіону стосовно переваг легального працевлаштування (охоплено 4,5 тис. студентів), проведено 387 семінарів та «круглих столів» з роботодавцями, під час яких надавалися обґрунтовані роз’яснення щодо обов’язку роботодавця дотримуватись вимог чинного законодавства про працю та недопустимість використання найманої праці без оформлення належним чином трудових відносин.

Систематично проводиться індивідуальна робота з працівниками підприємств, установ та організацій області, відповідальними за ведення кадрового діловодства, керівниками господарюючих суб’єктів, а також фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності, які уклали трудові договори з найманими працівниками.

На сайті обласної державної адміністрації створено банер «Детінізація доходів та зайнятості населення».

 

Ціль 4. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

 

Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки.

 

В області забезпечено сталий розвиток освітньої галузі відповідно до потреб територіальної громади.

Одним з напрямків роботи залишається забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти.

Функціонує 785 закладів дошкільної освіти (у тому числі 151 навчально-виховний комплекс) та 21 інший заклад освіти, що мають дошкільні відділення. Всього дошкільною освітою охоплено понад 55,7 тис. дітей.

Існуюча мережа закладів дошкільної освіти, в основному, забезпечує освітні потреби населення та дозволила охопити освітою 86,4% дітей віком від 3 до 6 років. Різними формами дошкільної освіти охоплено 95,4% дітей віком від 3 до 6 років. На 100 місцях виховується 107 дітей.

Відновлення роботи закладів дошкільної освіти та відкриття груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти залишається одним з пріоритетних.

За перше півріччя 2019 р. створено 20 місць шляхом відкриття додаткової групи у Спичинецькому ЗДО Погребищенського району.

Загальноосвітню підготовку в області забезпечує 794 заклади, у яких навчається 161,7 тис. учнів (на 4,3 тис. більше, ніж в минулому році).

Із 794 закладів загальної середньої освіти: 631 школа (79,5%) функціонує в сільській місцевості, 305 мають від 40 до 100 учнів, 104 до 40 учнів, тільки в 143 закладах більше 300 учнів. У 8-ми школах наповнюваність менше 10 учнів. За ступенями школи розподіляються: І-ІІІ ст. – 481, І-ІІ ст. – 252, І ст. – 43, спецшколи-інтернати – 18.

Середня наповнюваність шкіл 204 учні, класів -17,0 учнів, у тому числі, у містах- 25,2, в селах- 11,3.

В об’єднаних територіальних громадах створено 18 опорних шкіл, у районах – 27. Прийняті рішення про створення 45 опорних закладів з 62 філіями, з підвезенням 2774 учнів із сусідніх сіл.

В області здійснюються заходи з модернізації мережі шкіл, створення опорних шкіл, які мають стати центрами якісної доступної освіти в сільській місцевості.

Розроблено плани оптимізації закладів освіти. Мережа опорних шкіл узгоджується відповідно до формування добровільних територіальних громад, проводиться робота щодо створення опорних шкіл в решті ОТГ.

Протягом квітня-травня 2019 року 71 переможець ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь у ІV етапі, де вибороли 33 призових місця ( 2 дипломи І ступеня, 4 – ІІ ступеня та 27 – ІІІ ступеня).

Учень 10 класу Комунального закладу «Якушинецький ліцей» Вінницького району Марценюк Андрій включений до складу команди України для участі в Міжнародній учнівській олімпіаді з географії у 2019 році, яка проходитиме 24.08.-04.09.2019 р. в м.Тегу Республіки Корея.

Для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури в 2019 році в області (основна сесія ЗНО) зареєстровано 15337 учасників (2018 рік – 14591 учасників), взяли участь 15012 осіб. Серед них: 7197 – випускників закладів загальної середньої освіти поточного навчального року; 4098 – студентів закладів фахової передвищої освіти; 2802 – учні (слухачі) закладів професійної (професійно-технічної); 1240 – випускників минулих років.

Основна сесія відбулася з 21 травня по 13 червня 2019 року.

Для проведення ЗНО в 2019 році в області створено 61 пункт проведення ЗНО, що на 2 пункти більше, ніж у 2018 році. Серед них: 43 – на базі закладів загальної середньої освіти; 11 – на базі закладів вищої освіти; 7 – на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Серед зареєстрованих учасників ЗНО 15 осіб з особливими потребами.

Для роботи на пунктах проведення ЗНО залучено 3226 осіб (відповідальні за ПЗНО, помічники відповідальних, старші інструктори, інструктори, чергові). Кількість уповноважених осіб УЦОЯО – 61.

За організацію підвезення випускників до пунктів тестування та в зворотному напрямі, збереження їх здоров’я та життя відповідають органи управління освітою райдержадміністрацій та міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти та підпорядкованих їм закладів.

У 2019 році додаткову сесію ЗНО для осіб, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО, буде проведено з 26 червня до 12 липня.

200 балів із ЗНО отримали 6 учасників з Вінницької області - 2 з української мови, 2 з хімії,1 з англійської мови, 1 з математики.

В 2019 р. атестати про повну загальну середню освіту отримали 7104 випускники 11 класів. З низ 492 нагороджені золотими та срібними медалями (68% претендентів підтвердили медалі).

Свідоцтва про отримання базової середньої освіти отримали 14146 випускників 9-х класів. 938 випускників отримали свідоцтва з відзнакою ( 94% підтвердили свідоцтва особливого зразка).

22.05.2019 р.- проведено свято – зустріч з обдарованою молоддю «Таланти Поділля – 2019 р.», нагороджено 403 учні (студенти) та 327 педагогів, вручено 730 премій на суму 700 тиc. грн.. З них 20 тис. грн. отримала Коробкова Я.С., переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Географія» - вчитель географії Хоньковецької ЗОШ І-ІІІ ст. Могилів-Подільського району.

З метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів, у 2019/2020 навчальному році відповідно до Концепції «Нова українська школа» облдержадміністрацією спільно з КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» складено план-графік проведення курсів для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи на 2019 рік щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

На базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» проведено:

- за очно-дистанційною формою навчання регіональних супервізорів, які будуть здійснювати в області супервізію в умовах Нової української школи (41 особа);

- підготовку регіональних тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 та 2020/2021 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа» (18 осіб);

- тренінг з ігрових та діяльнісних методів навчання для регіональних Play тренерів «Ігрові та діяльнісні методи у початковій школі» за підтримки The LEGO Foundation (10 ос.);

- першу сесію для вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2020/2021 навчальному році (932 ос.);

- засідання компенсаційної спеціалізованої школи для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (73 особи);

- за очно-дистанційною формою навчання практичних психологів інклюзивно-ресурсних центрів (20 осіб).

В області на базі закладів професійно-технічної освіти створено і діють 15 навчально-практичних центрів, оснащених сучасним обладнанням, технікою, що сприяє якісній підготовці кваліфікованих робітників за 68 професіями та створенню умов для підвищення кваліфікації, навчання впродовж життя дорослого населення:

 • 3 навчально-практичних центри створено за кошти державного бюджету (5,43 млн. грн.), із залученням коштів обласного бюджету (338,0 тис. грн.), спеціальних фондів (1,37 млн. грн.) та інвесторів (297,0 тис. грн.);
 • 1 навчально-практичний центр створено за кошти Державного Фонду регіонального розвитку (2,8 млн. грн.), із залученням коштів обласного бюджету (375,0 тис. грн.) та коштів спеціального фонду навчального закладу (279,0 тис. грн.). За дані кошти придбано: два трактори Нью Холланд, два оборотних плуга та дискову борону, трактор МТЗ-320.4.
 • 5 навчально-практичних центрів створено за кошти спеціальних фондів навчальних закладів (понад 8 млн. грн.).

Здійснюються підготовчі роботи для відкриття у 2019 році 2 навчально-практичних центрів за рахунок субвенції державного бюджету ще із 2 професій.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти беруть участь у конкурсі проектів створення багатопрофільних Центрів професійної досконалості у рамках Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» за кошти Євросоюзу (3-5 млн. Є).

 

Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

 

У 2019 році в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) області функціонувало 614 котелень, в тому числі:

- котельні на газовому опаленні – 183;

- котельні на твердому паливі – 431.

Централізоване опалення у 59 закладах, електроопалення у 22 закладах, пічне опалення у 106 закладах.

За останні роки проведено велику роботу в напрямку переведення газових котелень на альтернативні види палива. В результаті дообладнано та переоснащено 153 газових котельні.

У 2019 році планується переведення 4 газових котелень на альтернативні види палива на суму 3127,2 млн. грн. та виведення котелень з підвальних приміщень у 6 закладах освіти на суму 10270,0 млн. грн..

Завершуються роботи по виведенню котельні з підвального приміщення у Борщагівській ЗОШ Погребищенського району. Проводяться пусконалагоджувальні роботи. Триває оформлення дозвільних документів. Проведення робіт по даному об’єкту передано в УКБ.

Тривають роботи по виведенню котельні у Одайській ЗОШ І-ІІ ст. Тульчинської ОТГ. Завершення робіт та проведення пусконалагодження системи планується до липня 2019 року.

 

Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

 

Облдержадміністрацією спільно з відділами освіти та установами обласного підпорядкування проведені роботи щодо запровадження енергоощадного освітлення, встановлення регуляторів споживання тепла, дообладнання газових котелень резервними котлами на альтернативному паливі, в першу чергу, місцевого або українського походження, ремонт та утеплення будівель та споруд, заміна та утеплення віконних блоків, дообладнання систем опалення та реконструкція тепломереж, виведення котелень з підвальних приміщень.

Станом на 10.07.2019 року виконано:

- у 31 школі замінено 408 вікон на суму 2,9 млн. грн.; 

- у 5 школах утеплено фасади на суму 1 млн. 021 тис. грн.;

- у 16 школах відремонтовано та утеплено дахи на суму 2,7 млн. грн.;

- у 13 школах відремонтовано системи опалення на суму  285 тис. грн.;

- у 2 школах замінено котли на сучасні та модернізовані на суму 95,0 тис. грн.;

- у 12 закладах замінено 40 дверей на суму 390,0 тис. грн.;

- відремонтовано 0,4 км. теплових мереж на суму 1,2 млн. грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. №351-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку виділено 50,5 млн. грн. на будівництво та реконструкцію 4 об’єктів освіти.

Розпорядженням голови обласної Ради від 1 лютого 2019 року №13 «Про шістнадцятий обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад» виділено субвенцію з обласного бюджету на суму 6,9 млн. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (зміни до Постанови КМУ від 04.04.2018 №237: (Постанова КМ №130 від 27.02.2019) у розмірі 43,3 млн. грн..

Кошти субвенції передбачені на закупівлю:

-        дидактичних матеріалів – 10,8 млн. грн.,

-        сучасних меблів – 17,3 млн. грн.,

-        музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту – 15,15 млн. грн.

Станом на 08.07.2019р. профінансовано 30,8 млн. грн. коштів субвенції (30,1%), освоєно – 9,25 млн. грн. (71,1% від профінансованого).

Керівниками органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад та об’єднаних територіальних громад продовжується проведення закупівель та залучення коштів з місцевих бюджетів за умовою співфінансування.

За оперативною інформацією станом на 08.07.2019р. з місцевих бюджетів передбачено кошти у сумі 12,98 млн. грн., освоєно – 3,87 млн. грн. Також додатково залучено й інші кошти (спонсорські, залишки освітньої субвенції 2018 року, інші) в сумі 1,27 млн. грн.

Придбано:

-        дидактичних матеріалів – 4752 одиниць,

-        одномісних парт зі стільцями – 5690 комплектів,

-        сучасних меблів – 538 одиниць,

-        комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту – 346 одиниць.

Кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 10,3 млн. грн., яка буда виділена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 року №1012-р на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів, розподілено по адміністративно-територіальних одиницях розпорядженням обласної державної адміністрації від 13.06.2019року №449.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» розподілена між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районним бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.03.2019 року №212 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік».

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року №130 в розмірі 43,3 млн. грн. та на підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації виділено 11,1 млн. грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 року №319 на область виділено субвенцію з держаного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, якою обласному бюджету передбачено:

-     на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами (видатки розвитку) – 16,5 млн. грн.;

-     на придбання спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових психолого-педагогічних послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру (видатки розвитку) – 7,4 млн. грн.; 

-     на придбання персональних комп’ютерів (видатки розвитку) – 11,1 млн. грн.;

-     на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної  середньої освіти (видатки розвитку) – 43,2 млн. грн.

Усього на область передбачено – 78,1 млн. грн.

Зазначені кошти розподілені по адміністративно-територіальних одиницях області розпорядженням обласної державної адміністрації від 13.06.2019року №449.

Через електронну систему ІСУО проведено конкурсний відбір, оформлено результати вибору оригінал-макетів підручників та сформовано замовлення на підручники для учнів 2, 11, 6 класів.

Також у 2019 році планується додрук підручників для 5 класу з інформатики та 10 класу з інформатики, мистецтва та технологій (не надруковані у 2018 р. через відсутність фінансування).

Заплановано Створення нового освітнього простору у загальноосвітніх навчальних закладах, а саме: Оратівська ЗОШ І-ІІІст.(початкова школа), Іллінецький НВК «ЗОШ І-ІІІст.»-гімназія №2, Чернівецька ЗОШ І-ІІІст. №2, Ямпільська ЗОШ І-ІІІст. №2 ім. І. Богуна.

У 2019 році планується придбати 16 шкільних автобусів.

У 2019 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 року №319 на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування виділено 16,5 млн. грн.

Кошти освітньої субвенції розподілено між адміністративними одиницями області. 

 

Пріоритет 4. Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги жителям області.

 

Одним з головних пріоритетів діяльності органів влади є покращення якості, доступності, ефективності послуг з надання спеціалізованої висококваліфікованої діагностичної та лікувальної допомоги хворим хірургічного профілю; забезпечення оптимальних умов для лікувально-діагностичного процесу.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості та співфінансування з місцевих бюджетів в області здійснюється будівництво 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

На будівництво амбулаторій передбачено 133,18 млн. грн., з яких:

- 119,86 млн. грн. - субвенція з державного бюджету;

- 13,32 млн. грн. – співфінансування з місцевих бюджетів. 

З початку будівництва освоєні кошти в сумі 64,54 млн. грн., у тому числі:

- державний бюджет – 57,56 млн. грн;

- місцевий бюджет – 6,98 млн. грн.

З метою забезпечення медичних працівників службовим автотранспортом за рахунок коштів з державного бюджету (7 млн. грн.), та співфінансування з місцевих бюджетів (733,31 тис. грн.), закуплено 14 спеціалізованих легкових автомобілів для новозбудованих амбулаторій. Виконуються підготовчі роботи по передачі автомобілів на баланс громад.

Для забезпечення хворих нефрологічного профілю за рахунок місцевих бюджетів через Управління праці та соціального захисту станом на 01.07.2019 року було відшкодовано 1149,6 тис. грн. у вигляді матеріальної допомоги на проїзд до місця для проведення процедури гемодіалізу та харчування.

Покращення умов перебування пацієнтів на базі обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова:

проводиться реконструкція корпусу №14, передбачено 7,0 млн. грн., виконано робіт на суму 3,0 млн. грн.;

проводиться реконструкція корпусу №15, передбачено 1,58 млн. грн., виконано робіт на суму 916,1 тис. грн.;

завершено виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію корпусу №7 з розміщенням нейрохірургічного і інсультного відділень та проводяться конкурсні торги. В поточному році на виконання робіт передбачено 3500,0 тис. грн. з обласного бюджету;

виконуються роботи по капітальному ремонту 2-го поверху лікувального корпусу №17, передбачено 5,25 млн. грн., освоєно 4,14 млн. грн.;

Продовжуються роботи з реконструкції частини інфекційного відділення обласної дитячої клінічної лікарні в відділення екстреної медичної допомоги, у 2019 році з обласного бюджету передбачено 11,3 млн. грн., освоєно - 0,9 млн. грн.;

Розпочато капітальний ремонт педіатричного відділення обласної дитячої клінічної лікарні, передбачено -  4,0 млн. грн., освоєно 990,17 тис.грн.;

Для завершення робіт з реконструкції будівлі обласної станції переливання крові, розпочатих у 2018 році передбачено 3,0 млн. грн.; освоєно 116,0 тис. грн.

На будівництво свердловини для господарсько-питного постачання Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні, передбачено  913,8 тис. грн. Проводиться процедура закупівлі.

Продовжується реконструкція ортопедичного відділення для відновного лікування хворих з наслідками травм і захворювань опоно-рухового апарату Жмеринської лікарні відновного лікування, передбачено 5,4 млн.грн., освоєно 1,5 млн. грн.;

Завершується капітальний ремонт Ямпільського відділення територіального медичного об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та телемедицини катастроф», передбачено 779,7 тис. грн., освоєно 670,04 тис. грн.

Продовжуються роботи з реконструкції головного корпусу окружної лікарні для розміщення рентген операційного блоку з ангіографом в м. Могилів-Подільський, передбачено 1,0 млн. грн., освоєно 989,6 тис. грн.

 

Пріоритет 5. Зниження смертності хворих області від серцево-судинної патології шляхом реалізації субпроекту Світового банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією».

 

Показник проміжних результатів субпроекту №07 «Частка закладів первинної медичної допомоги, які відповідають нормам облаштування для покращеного лікування серцево-судинних захворювань» виконаний у 2018році на 83,9% (при плановому субпроекту - 55%).

Додатково залучено з місцевих бюджетів в рамках співфінансування субпроекту  коштів еквівалентно 137,0 тис. дол. США.

Моніторинг розпорядження облдержадміністрації від 28.03.2018року №261 «Про внесення зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 січня 2018року №19» щодо укомплектування АЗПСМ контрольованим переліком медичного обладнання продовжується.

Здійснюється поточний моніторинг ефективності використання медичного обладнання, закуплено в рамках впровадження субпроекту. Телеметричним підрозділом КУ «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги » за 6 місяців поточного року здійснено 7 599 дистанційних консультацій електрокардіограм із районів області в режимі 24\7 (в т. ч. 62% від служби екстреної меддопомоги). Завдяки такому методу діагностики додатково виявлено 310 гострих коронарних синдромів, проведено 10 догоспітальних тромболізісів.

У КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» за 6 місяців поточного року проліковано 2443 хворих (з них 42,5% - із районів області). У звітному періоді зросла кількість інтервенційних втручань, проведених у зазначеному закладі:

всього виконано 1622 втручань (60% до показника 2018року);

планових коронарографій 494 (54% до показника 2018року);

всього операцій стентувань коронарних судин (60,5% до показника 2018року). За 6 місяців поточного року питома вага таких ургентних операцій складає 63,7%;

ургентних операцій стентувань коронарних судин 339 (68,1% до показника 2018року).

У новій операційній, створеній та оснащеній медичним обладнанням за кошти регіонального субпроекту, за 6 місяців 2019року здійснено 134 оперативних втручання.

За вказаний період проведено 196 планових безкоштовних коронарографій хворим 1 черги обласного реєстру із серцево- судинною патологією. За результатами обстеження патологія виявлена у 54,1% хворих . Із даної групи хворих у 58,5% проведено безкоштовне стентування «критичної коронарної судини» (степінь закриття ≥ 90%); у 41,5% - показане оперативне лікування в профільних закладах України.

Згідно договору № ІСВ-5.1.2 від 15.05.2018 року протягом звітного періоду Підрядником (ТОВ «КСМ-Груп», м.Київ) виконувались будівельні роботи відповідно затвердженого графіку. Із планованих 36 видів робіт, на звітну дату:

1) На 100% - виконано 50% видів робіт ;

2) На 75-90% - виконано 13% видів робіт ;

3) На 45-65% - виконано 10%видів робіт ;

4) На 0-20% - виконано 27% видів робіт ;

Групою управління субпроектом, Замовником та компанією Ептиса 21.05.2019р. було проведено нараду, на якій Підряднику було надано доручення розробити план заходів по скороченню відставання від графіку будівництва. 28.05.2019р. підрядник надав план заходів та дотримується його виконання.

 

Пріоритет 6. Соціальний захист окремих категорій громадян. Ефективне функціонування соціальної сфери.

 

В області обліковується понад 110 тисяч осіб, яким встановлено групу інвалідності з яких понад 10 тис. осіб перебувають на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - ТЗР).

З початку 2019 року для забезпечення ТЗР область профінансовано на суму 43,6 млрд. грн., на яку закуплено та видано понад 9,4 тис. одиниць виробів (2018 рік - 63, 9 млн грн., на які закуплено та видано понад 17,0 тис. одиниць виробів).

З яких: 7657 протезно-ортопедичних виробів (2018 -3828), 549 крісел-колісних (2018 - 1149), 910 одиниць засобів малої механізації - палиці, милиці, ходунки (2018 – 2159) та 210 одиниць спеціальних засобів для орієнтування та спілкування (2018 - 248).

Станом на 01.07.2019 року органами соціального захисту населення укладено 25 договорів для надання реабілітаційних послуг дітям з ДЦП реабілітаційними установами на суму 409,8 тис. грн, надано реабілітаційні послуги 7 дітям з інвалідністю внаслідок ДЦП на суму 97,6 тис. грн..

Особи з інвалідністю, за наявності підстав, в якості засобу реабілітації забезпечуються спецавтотранспортом.

На обліку для забезпечення автомобілями перебуває 4009 осіб з інвалідністю (2018 – 4199), з яких:

 на першочерговому обліку – 81 особа (2018 - 83);

 на позачерговому обліку – 484 особи (2018 - 484);

 в порядку загальної черги – 3444 осіб (2018 - 3632).

З початку 2019 року членами сімей померлих осіб з інвалідністю викуплено 12 автомобілів отриманих за кошти державного бюджету на суму 178,8 тис. грн (2018 - 26 автомобілів на суму 383,8 тис. грн), передано у власність гуманітарних автомобілів після смерті осіб з інвалідністю – 11 (2018 - 33).

У першому півріччі 2019 передано у власність особам з інвалідністю після 10-ти років експлуатації гуманітарних автомобілів – 27 (2018 - 135), державних автомобілів – 16 (2018 - 86).

В області діє Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 37 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 05.03.2016 року №750, яка спрямована на підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, надання якісних соціальних послуг, створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, залучення до співробітництва з органами виконавчої влади громадських організацій та благодійних фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

З метою активізації культурно-дозвіллєвої сфери життя людей похилого віку та осіб з інвалідністю у І півріччі 2019 року створено ініціативну групу людей похилого віку області, з якою проведено «круглий» стіл на тему: «Активне довголіття як вимога часу» та виготовлено і поширено серед населення соціально спрямований відеоролик щодо здорового старіння та активного довголіття, взаємної відповідальності поколінь та формування позитивного ставлення до похилого та старечого віку.

У звітному періоді продовжено реалізацію інноваційного престиж-проекту «Від пасивності до пасіонарності» у Могилів-Подільському, Ямпільському, Літинському, Погребищенському, Томашпільському районах та Тульчинській ОТГ, в рамках якого проведено «круглі» столи з людьми старшого віку у Томашпільському, Літинському та Погребищенському районах.

У березні проведено воркшоп «Організація роботи з людьми з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» в Обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

У квітні для резидентів Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю та мешканців відділення стаціонарного догляду Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тиврівського району проведено навчально-розважальні заходи в рамках програми «Активне довголіття».

У травні проведено дводенний Обласний форум для людей старшого віку «55+», в якому взяли участь 200 активних пенсіонерів з усієї області та спільно з громадською організацією «Вінниця ДАУН-СИНДРОМ» організовано фотопроект «Я хочу! Я мрію! Я буду!».

У червні спільно з громадською організацією «Фундація суспільного розвитку» проведено інтелектуально-спортивний квест, в якому взяли участь 30 осіб - мешканці Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку та пенсіонери, які проживають у Вінницькому та Калинівському районах. Також, у червні для резидентів цього пансіонату, Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та підопічних територіальних центрів соціального обслуговування Вінницького, Гайсинського районів та Немирівської об’єднаної територіальної громади організовано та проведено тематичну поїздку до Націона́льного дендрологічного парку «Софіївка».

У травні та червні поточного року за підтримки облдержадміністрації Вінницьким обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів - УСІ» проведено спортивні змагання з футболу та легкої атлетики для дітей та молоді з порушеннями ментального розвитку "Спеціальна Олімпіада".

На виконання Комплексної програми та з метою належної організації надання соціальних послуг в області у лютому проведено семінар-нараду «Механізми визначення потреб населення у соціальних послугах. Аналіз та оцінка соціальних потреб населення», в якій взяли участь 120 осіб, в тому числі представники об’єднаних територіальних громад.

У червні 2019 року, з метою підвищення рівня професійних здібностей працівників закладів соціальної сфери та запровадження курсів з основ догляду за особами, які потребують сторонньої  допомоги, на базі Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку організовано та проведено практичний семінар-навчання «Основи довготривалого догляду за людьми літнього віку» для молодшого медичного персоналу та соціальних працівників (робітників).

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 20.07.2018 №1051 «Про надання об’єднаним територіальним громадам технічної підтримки щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», у лютому Барська, Дашівська, Мельниківська, Райгородська, Якушинецька ОТГ отримали комп’ютерне обладнання для організації роботи працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту, служб у справах дітей, фахівців із соціальної роботи.

У звітному періоді здійснено укомплектування персональними комп’ютерами робочих місць працівників 5 об’єднаних територіальних громад області.

В рамках реалізації програмами забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих пільгових категорій населення протягом звітного періоду путівками до санаторіїв Міністерства соціальної політики України («Батьківщина», «Перемога», «Салют», «Слава») забезпечено 341 особу (116 осіб у 2018 році) із числа ветеранів та інвалідів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» (30% від потреби).

На оплату санаторно-курортного лікування постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях громадян, передбачено 3208,5 тис. грн, що дозволить забезпечити санаторно-курортними послугами 370 осіб (43% від потреби). За І півріччя 2019 року послугами санаторно-курортного лікування забезпечено 25 осіб.

Триває реалізація бюджетної програми «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині забезпечення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Слід відмітити, що у 2019 році для області видатки із державного бюджету значно збільшились у порівнянні з минулим роком. Так, якщо у 2018 році було виділено 3642 ,2 тис. грн., що дало змогу забезпечити 529 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» (49% від потреби), то у 2019 році виділено 5116,5 тис. грн., що дозволить забезпечити 693 особи категорії 1 (63,72% від потреби).

Станом на 01.07.2019 року послугами санаторно-курортного лікування забезпечено 119 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

По бюджетній програмі «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» за напрямком фінансування «Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів» розмір асигнувань у 2019 році зменшився на 1,2% в порівнянні з минулим роком. Так, у 2018 році на реалізацію зазначеної програми виділено кошти в сумі 4636,2 тис.грн. (забезпечено 471 особу з інвалідністю, 7,78% від потреби), а у 2019 році – 4426, 2 тис. грн., (дасть змогу забезпечити 414 осіб з інвалідністю, 6,64% від потреби). За І півріччя 2019 року 40 осіб з інвалідністю забезпечено санаторно-курортним лікуванням.

Житлову субсидію в грошовій формі станом на 05.07.2019 року отримують 79,0 тис. домогосподарств (це 12,9 % від загальної кількості домогосподарств 611576).

В березні 2019 року житлових субсидій профінансовано Пенсійним Фондом - 108,1 тис. особам на суму 191,6 млн. грн. (100%), АТ «Ощадбанк» - 45,7 тис. осіб (83,6%) на суму 76,8 млн. грн.

У квітні 2019 року житлових субсидій профінансовано Пенсійним Фондом- 116,8 тис. осіб на суму 208,2 млн. грн. (100%), АТ «Ощадбанк» - 42,9 тис. осіб (94%) на суму 70,6 млн. грн.

У травні житлових субсидій профінансовано Пенсійним Фондом – 107,0 тис. особам на суму 90,8 млн. грн. (100%), АТ «Ощадбанк» - 31,1 тис. осіб (93%) на суму 26,7 млн. грн.

У червні 2019 року житлових субсидій профінансовано Пенсійним Фондом – 18,6 тис. особам на суму 3,8 млн. грн. (100%), АТ «Ощадбанк» - 2,9 тис. осіб (74%) на суму 997,5 тис. грн..

В області проведено 100% перепризначення житлових субсидію на наступний період без звернення громадян кількість яких становить 23,0 тис. домогосподарств .

Родинам новонароджених у 2019 році надано 5872 штук одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини.

Забезпечено виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми (понад 53 тис. осіб), малозабезпеченим сім’ям (понад 9 тис. осіб), на дітей до 6 річного віку які виховуються в багатодітних сім’ях (понад 5 тис. осіб) особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю (понад 19 тис. осіб) та громадянам, які здійснюють догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (понад 2 тис. осіб) громадянам які доглядають за особою з інвалідністю І групи та яка досягла 80-річного віку (понад 8 тис. осіб), особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю (понад 5 тис. осіб).

Щомісячну компенсаційну виплату отримують 5579 непрацюючих фізичних осіб, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які  не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Сума нарахованих виплат за поточний рік становить 6055,5 тис. грн., профінансовано – 5920,5 тис. грн. Заборгованість - 868,2 тис. грн. (поточна заборгованість 292,9 тис. грн, та борг минулого періоду становить 575,3 тис. грн.). 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та розпочато роботи з реконструкції будівлі комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» в с.Крищинці, Тульчинського району. В 2019 році з обласного бюджету виділено 3662,5 тис. грн., освоєно1017,0 тис. грн..

З метою покращення умов проживання клієнтів у закладах соціального обслуговування продовжуються роботи з реконструкції ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку в м. Вінниця (виділено 2000,0 тис. грн., освоєно 927,3 тис. грн.).Скориговано ПКД на проведення робіт з утеплення стін та даху всієї будівлі пансіонату (для проведення робіт передбачено 8072,9 тис. грн.)..

 

Пріоритет 7. Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні з Вінниччини.

 

З метою надання всебічної допомоги учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції реалізовувались заходи Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 №705.

За підтримки обласного бюджету у 2019 році надано одноразову матеріальну допомогу 7 сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на загальну суму 420 тис. грн. та 32 особам, які отримали поранення (травму, контузію або каліцтво) під час проведення антитерористичної операції в східних областях України на загальну суму 640 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету здійснено заходи оздоровлення та відпочинку 2 вдів загиблих учасників антитерористичної операції разом з 4 дітьми шкільного віку та 17 батьків загиблих учасників бойових дій у клінічному санаторії «Авангард» м. Немирів.

На території області впроваджено низку власних інноваційний проектів соціальної адаптації, розвитку сімейного дозвілля та психоемоційного розвантаження для учасників бойових дій та їх родин.

З метою соціальної адаптації та психологічно реабілітації учасників АТО/ООС та членів їх сімей реалізовується низка проектів у форматі сімейного відпочинку.

За рахунок субвенції з державного бюджету в області придбали квартири учасники АТО, які стояли на квартирному обліку, а це, загалом, за 2015-2019 роки - 115 сімей.

 

Пріоритет 8. Забезпечення земельними ділянками військово-службовців, які беруть учать у АТО/ООС на Сході України.

 

Обласна державна адміністрація тримає на постійному контролі питання щодо забезпечення учасників антитерористичної операції земельними ділянками, придатними для будівництва чи/або ведення сільського господарства відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Станом на 12.07.2019 року до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області звернулося 20715 учасників антитерористичної операції з клопотаннями про отримання земельних ділянок. З них, 20814 громадян вже отримали накази про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну орієнтовну площу 26179,0740 га, в тому числі:

- 3252 (учасників антитерористичної операції) для ведення індивідуального садівництва, загальною площею 327,2793 га;

- 14845 (учасників антитерористичної операції) для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 25851,7947 га;

Разом з тим, 12630 учасникам антитерористичної операції Головним управлінням, підготовлено та видано накази про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність на загальну площу 18916,9665 га на території області для вищезазначених потреб.

Крім того, Головним управлінням видано накази про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 223 членам родин загиблих під час військових дій на загальну орієнтовну площу 304,6818 га. Затверджено документації із землеустрою та передано у власність земельні ділянки 132 вищезазначеним громадянам загальною площею 200,7595 га на території Вінницької області.

Членам родини, яка втратила близьких, під час трагічних подій, що відбулися на Майдані Незалежності у місті Києві, Головним управлінням було передано у власність 3 земельних ділянки загальною площею 0,30 га на території Вінницько-Хутірської сільської ради для ведення індивідуального садівництва.

 

Пріоритет 9. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп.

 

Станом на 01.07.2019 року в області 93,2% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплено сімейними формами виховання.

За оперативною інформацією в області станом на 01.07.2019 року функціонує 55 дитячих будинків сімейного типу та 135 прийомних сімей, в яких на вихованні перебуває 620 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Протягом 1 півріччя 2019 року до сімейних форм виховання (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї) влаштовано 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вживаються заходи щодо зменшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах, а саме: популяризуються сімейні форми виховання; надається інформація про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, потенційним усиновителям, опікунам, прийомним батькам. Станом на 01.07.2019 року в інтернатних закладах всіх форм підпорядкування виховується 104 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Станом на 01.07.2019 року в області усиновлено 32 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського піклування (25 - громадянами України, 7 - іноземцями).

В області продовжує проводитись системна робота щодо забезпечення житлом та захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

В районах та містах області діють програми та реалізуються заходи щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, обсяг фінансування яких на 2019 рік складає 11,6 млн. грн..

У червні 2019 року в Чечельницькому районі для особи з числа дітей-сиріт за кошти районного бюджету придбано житловий будинок вартістю 100 тис. грн..

Протягом поточного року 4 дитини-сироти, дитини, позбавлених батьківського піклування, отримали житло, а саме: у Жмеринському районі 1 дитина-сирота набула права власності житловим будинком, який придбано за рахунок коштів батьків-вихователів та 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, з обліку служби у справах дітей Жмеринської райдержадміністрації, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу в Іллінецькому районі, отримала ½ частину будинку за рахунок коштів батьків-вихователів; в м. Жмеринка та Чернівецькому районі 2 дітям зазначеної категорії, які виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників, оформлено спадщину.

В організаційно-методичному управлінні служби у справах дітей облдержадміністрації  знаходяться Вінницький та Жмеринський обласні центри соціально-психологічної реабілітації дітей.

В зазначених закладах знаходяться на повному державному забезпеченні діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Упродовж І півріччя 2019 року в обласних центрах соціально-психологічної реабілітації перебувало 84 дитини. Із загальної кількості дітей (21 дитина), які за вказаний період пройшли соціально-психологічну реабілітацію, до біологічних сімей повернуто 9 дітей, до сімейних форм виховання влаштовано 8 дітей та 4 дитини усиновлено. В області триває літня оздоровча кампанія дітей шкільного віку. Працюють 241 табір з денним перебуванням та 15 позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, в яких протягом звітного періоду відпочило 38 674 дитини.

В УДЦ «Молода гвардія» за 6 місяців поточного року направлено 215 дітей, в МДЦ «Артек» – 220 дітей.

За кошти обласного бюджету до дитячого табору АІСТ (с. Приморське Одеської області) на відпочинок направлено 580 дітей пільгових категорій, до дитячого табору «Колос» - 150 дітей.

 

Пріоритет 10. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

 

Станом на 01.07.2019 в області проживає 15024 багатодітних сімей, в яких виховується 50822 дітей.

У 2019 році 29 жінкам з 18 районів присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Протягом І півріччя 2019 року видано посвідчень: батьків багатодітної сім’ї – 2522, дитини з багатодітної сім’ї – 6810.

У Притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та перебувають у складних життєвих обставинах, що функціонує за рахунок коштів обласного бюджету, з початку  2019 року перебували 19 жінок та 39 дітей, яким надано 357 різних видів послуг.

Чотирма мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги, які функціонують на території області, допомогу надано 1041 особі.

На телефонну «Лінію довіри» з питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі (0 800 75 04 75), що функціонує за рахунок коштів обласного бюджету, протягом І півріччя 2019 року за допомогою звернулися 1333 особи (з них - 418 чоловіків та 915 жінок), яким надано інформаційно-консультативні послуги.

З початку 2019 року відбулося 2 засідання Експертної ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, на якій розглянуто 5 звернень громадян щодо розміщення реклами, яка містить інформацію з елементами дискримінації за ознакою статі.

В рамках реалізації Обласної комплексної програми у сфері протидії торгівлі людьми проведено навчання членів районної міжвідомчої ради з питань протидії торгівлі людьми Літинської райдержадміністрації.

Для відповідальних 120 осіб фахівців та громадських активістів Барської, Вороновицької, Калинівської, Новогребельської, Гніванської, Росошанської об’єднаних територіальних громадах спільно з громадською організацією  ВОПО «Джерело надії» проведено 6 навчальних тренінгів «Торгівля людьми: проблема, правила безпеки, допомога постраждалим».

Протягом І півріччя 2019 року ідентифіковано 7 осіб, які постраждали від торгівлі людьми, в тому числі, 1 внутрішньо переміщена особа. Із них: 2 - жінки, 5 – чоловіків, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми за такими видами експлуатації: 6 – трудова, 1 – сексуальна, за місцем призначення: 7 – Російська Федерація.

 

Пріоритет 11. Реалізація програм доступного житла в області.

 

На реалізацію Комплексної регіональної програми пільгового довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 №465, в обласному бюджеті на 2019 рік передбачено 2,5 млн. грн.

Станом на 1 липня поточного року за рахунок коштів обласного бюджету було видано чотири кредити на придбання житла на загальну суму 1,5 млн. грн. На даний час, продовжується робота по прийому документів від осіб-претендентів на отримання кредитів.

 

Пріоритет 12. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою, приведеною згідно до стандартів якості.

 

Для забезпечення населення області послугами з централізованого водопостачання відповідної якості рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 №703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» передбачені видатки загального фонду обласного бюджету на надання кредитів на будівництво або реконструкцію об’єктів централізованого водопостачання в сумі 5,54 млн. грн. в рамках Обласної програми «Питна вода».

13.02.2019 проведено засідання обласної конкурсної комісії та виділено бюджетну позичку в сумі 5,0 млн. грн. КП «Вінницяоблводоканал» на умовах повернення до 01 червня 2019 року. Враховуючи складний фінансово-економічний стан підприємства наразі опрацьовується питання щодо пролонгації кредитного договору для КП «Вінницяоблводоканал» на термін до 01.07.2020 року.

Враховуючи наявні проектні пропозиції від органів місцевого самоврядування для участі в конкурсному відборі проектів по програмі «Питна вода» опрацьовується питання щодо виділення додаткових коштів по програмі для кредитування проектів по водопостачанню для територіальних громад.

Також у 2019 році роботи з розвитку та реконструкції систем водопостачання виконуються за рахунок коштів Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами.

Всього фінансується 11 проектів на загальну суму 2,27 млн. грн. в Погребищенському, Немирівському, Гайсинському, Теплицькому, Жмеринському, Тиврівському, Калинівському, Козятинському районах.

Крім того, роботи по реконструкції систем водопостачання виконуються за рахунок коштів місцевих бюджетів та власних коштів підприємств в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду. Заплановано відремонтувати майже 40 км водопровідних та каналізаційних мереж. Провести поточний та капітальний ремонт майже 370 од. технологічного обладнання (в тому числі водопровідні та каналізаційні насосні станції, свердловини, водонапірні башти тощо). Провести заміну енергозатратного насосного обладнання – близько 30 од. Стан виконання заходів на звітну дату становить 40%.

 

Пріоритет 13. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері соціальної та молодіжної політики.

 

В рамках виконання Декларації про подальшу співпрацю у сфері молодіжної політики та побудову відкритих та дружніх відносин між молоддю Вінницької області та Свьєнтокшиського воєводства (Польща), підписаної у 2018 році, в березні молодіжна делегація області взяла участь у Свьєнтокшинській студентській Республіці.

Свьєнтокшиська Академія молодих лідерів з м.Кельце (Польща) перейняла досвід роботи з молоддю у Вінницькій області в 2018 році під час Студентської республіки молоді (м. Вінниця) і на кшталт нашого заходу створила свій під назвою «Свьєнтокшинська студентська Республіка», метою якого є інтеграція свьєнтокшинського студентського середовища та набування вмінь і громадських цінностей молодих людей.

З метою вивчення та використання набутого європейського досвіду у розв’язанні суспільно значущих проблем у травні поточного року реалізовано проект «Школа міжнародного досвіду організації молодіжного руху». Учасники отримали можливість набути міжнародного досвіду, поспілкуватись з колегами з Румунії та напрацювати нові напрямки взаємодії.

 

Пріоритет 14. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.

 

В області забезпечено розвиток 95 видів спорту (28 – літніх олімпійських, 3 – зимових олімпійських, 46 неолімпійських видів спорту) та 18 видів спорту інвалідів, що дало можливість до занять видами спорту залучити 23259 осіб.

Упродовж I півріччя 2019 року спортсменами області на офіційних міжнародних змаганнях здобуто 81 медаль різного ґатунку (29 золотих; 27 -срібних; 25 - бронзових) та 279 медалей на всеукраїнських змаганнях (98 - золотих, 99 – срібних, 82-бронзових), підготовлено 181 спортсмен I спортивного розряду, 148 - кандидатів у майстри спорту, 35 - майстрів спорту України та 1 майстер спорту України міжнародного класу.

Протягом звітного періоду в області проведено 226 обласних спортивних заходів (чемпіонатів - 146 , турнірів - 10, Кубків області – 18, навчально-тренувальних зборів – 52), в яких взяли участь близько 7 тис. осіб; здійснено 186 відряджень спортсменів на змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів (141 – всеукраїнського, 45 – міжнародного).

До складу національної збірної команди України на 2019 рік з літніх олімпійських видів спорту зараховано 200 вінничан в тому числі: основного складу – 72 , кандидатів – 68, резерву – 60 особа. З неолімпійських видів спорту – 224  спортсмени, в тому числі 86 – основного складу, 69 – кандидатів, 69 - резервного. Кількість членів національної збірної команди держави від області з року в рік є стабільним, що є підтвердженням якісної роботи провідних тренерів області.

Найбільш вагомими упродовж I півріччя поточного року були виступи наступних спортсменів, членів збірних команд області та України:

Олени Вихованець, Ірини Хижняк та Інни Капланської – бронзових призерів Кубку світу зі спортивної акробатики, посіли 5 місце на II Європейських іграх в Мінську (Білорусь); Олега Царькова - 5 місце на II Європейських іграх в Мінську (Білорусь) зі стрільби кульової, володаря олімпійської ліцензії; Андрія та Катерини Мороз – срібних медалістів чемпіонату Європи зі спортивних танців; Олексія Денисюка – бронзового призера Кубку світу зі стрільби кульової серед спортсменів з ураження опорно-рухового апарату, володаря паралімпійської ліцензії; Олександра Казіка – 3 місце Кубку світу з біатлону серед спортсменів з вадами зору та інших.

З метою реформування КО «Вінницький обласний центр олімпійської підготовки з хокею на траві» відповідним рішенням обласної Ради внесені зміни до статуту цього комунального закладу, що дозволить забезпечити подальший розвиток пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Важливе значення у цьому процесі є належна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів.

Упродовж 1 півріччя 2019 року в області забезпечено функціонування 54 спортивних шкіл (50 ДЮСШ та 4 СДЮСШОР). Спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах займалися 18160 юних спортсменів, що становить 8,9% та разом зі спортивними клубами (в СК займалися 3602 дітей та молоді) - 10,67% до кількості дітей та молоді в області віком 6-18 років.

В ДЮСШ області олімпійськими видами спорту займаються 16174 осіб, що становить 89,1% від загальної кількості дітей та молоді спортивних шкіл, неолімпійськими видами спорту – 1816 ос. – відповідно 10%, видами спорту інвалідів – 154 ос. – 0,9%. У спортивних школах  функціонує 221 відділення з видів спорту, в тому числі з олімпійських 184 і 29 з неолімпійських та 8 за видами спорту інвалідів. Найбільш масовими видами спорту, якими займають діти та молодь є: футбол – займалися 5242 учнів; волейбол – 2512 осіб; легка атлетика – 1434 учнів та бокс – 912 юних спортсменів.

Дитячо-юнацькі спортивні школи організовували навчально-тренувальний процес на 107 власних спортивних спорудах.

Згідно відповідного рішення обласної Ради створено Вінницьку обласну комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу, яка розпочала свою роботу.

У спортивних клубах займаються 3690 дітей, що разом з ДЮСШ становить 10,67% до кількості дітей та молоді віком 6-18 років.

Впродовж першого півріччя 2019 року здійсненні суттєві заходи щодо укріплення матеріальної бази обласних спортивних шкіл, а саме: придбано різноманітний спортивний інвентар, обладнання та спортивний одяг для боксерів, веслувальників, велосипедистів, стрільців і інших, а також 5 пасажирських мікроавтобусів для покращення навчально-тренувального процесу учнів ДЮСШ.

Станом на 01.07.2019 галузь фізкультури і спорту з обласного бюджету профінансовано у розмірі 50,2 млн. грн., що на 25,4% більше ніж у відповідному періоді 2018 року.

Всього у 2019 році на галузь передбачено 92,5 млн. грн., що на 17,9 млн. грн. більше ніж використано у 2018 році. В тому числі 82,2 млн. грн. загального фонду і 10,3 млн. грн. спеціального фонду.

З метою створення сучасної матеріальної бази фізичної культури та спорту в області проводяться наступні роботи:

1)      реконструкція «Районного спортивного комплексу» в м. Козятині;

2)      реконструкція будівлі КО «Спорткомплекс «Здоровꞌя» в м. Вінниця;

3)      будівництво стадіону на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу в м. Вінниця;

4)      продовження робіт ІІ-ї черги проекту – «Реконструкція приміщення будівлі гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25х8,5м  м. Могилів-Подільський Вінницької області»;

5)      за рахунок бюджетної програми 2018 року «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» будівництво 18 спортивних майданчиків в районах та містах області. Вже урочисто відкриті нові спортивні обꞌєкти в смт. Брацлав, с. Ободівка Тростянецького району, с. Війтівка Бершадського району та Липовецькій ЗОШ I-III ст. №2. Ще 14 майданчиків буде введено в експлуатацію до кінця поточного року. Також 2 спортивні обꞌєкти (реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу «Авангард» по вул. Козацькій,3, в смт Браїлів Жмеринського району та будівництво спортивного корпусу по вул. Шкільна в м. Гнівань) регіональна комісія затвердила на фінансування, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в 2019 році.

Завершено реконструкцію басейну в м. Жмеринка, урочисте відкриття якого заплановано на 4 серпня поточного року.

В регіоні станом на 01.07.2019 року функціонує 4263 спортивних споруди, що на 40 споруд більше, ніж у відповідному періоді 2018 року (в тому числі: 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів, 571 майданчик з тренажерним та нестандартним обладнанням, 454 футбольних полів, 697 спортивних залів, 164 стрілецьких тири, 78 майданчиків з синтетичним покриттям та інші спортивні споруди).

За рахунок місцевих коштів та відповідної бюджетної Програми з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в області проводиться будівництво 18 майданчиків.

Упродовж першого півріччя 2019 року створювались належні умови для провідних спортсменів Вінниччини з метою підготовки їх до офіційних всеукраїнських і міжнародних змагань.

З метою соціального захисту і мотивації спортсменів відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації з 01 січня по 31 грудня 2019 року призначено 37 щомісячних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради повідним спортсменам області.

Здійснено придбання необхідного обладнання, інвентарю, спортивного одягу тощо.

Спортивні споруди області членам збірної команди області для тренувань та змагань надаються безкоштовно. Компенсація  за їх  оренду (по необхідності) надається з місцевих бюджетів.

Управлінням вже другий рік поспіль з показників фізкультурно-спортивної роботи проводитиметься обласний конкурс-рейтинг серед обꞌєднаних територіальних громад області.

20 квітня 2019 у Вінниці проведено I обласну Спартакіаду серед команд міських об’єднаних територіальних громад Вінниччини з 6 видів спорту. У змаганнях взяли участь 6 ОТГ. Переможцем Спартакіади стала команда Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади.

 

Пріоритет 15. Збереження культурної спадщини, сприяння розвитку культури і мистецтв та креативних індустрій. Залучення міжнародної співпраці у культурній сфері. Створення належних умов для збереження та розширення доступу громадян до документів Національного архівного фонду.

 

Станом на 01.07.2019 р. мережа закладів культури області становить 2106 установ, з них 15 - обласного підпорядкування. У I півріччі поточного року мережа збільшилась на 2 одиниці: у  підпорядкування управління культури і мистецтв облдержадміністрації  передано Вінницьку обласну наукову медичну бібліотеку та  згідно Рішення Пултівецької сільської ради №805 від 11.06.2019 року відкрито Махнівський сільський клуб в Козятинському районі.

Діяльність галузі забезпечували 6,8 тис. працівників, в т. ч. 1183 працівника в закладах культури і мистецтв обласного підпорядкування, що залишається на рівні відповідного періоду минулого року. У 2019 році першим робочим місцем забезпечено 154 випускника, що складає 98%.

Заклади культури клубного типу у звітному періоді залишалися центрами організації дозвілля та творчого розвитку мешканців територіальних громад області. В них працювали понад 6,4 тис. клубних формувань, 5 тис. колективів художньої самодіяльності, до участі в яких залучено 70 тис. аматорів сцени.

Впродовж І півріччя 2019 року звання «народний (зразковий) аматорський» підтвердили 33 колективи та вперше присвоєно звання 4 колективам, з них 1 «зразковий» і 3 «народних».

З метою збереження кращих традицій народного мистецтва, ремесел, самобутності української нації, створення позитивного іміджу та туристичної привабливості області до Обласного переліку суб’єктів нематеріальної культурної спадщини внесено 5 елементів: «Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки», «Тиманівська каша  засипана капуста», «Традиційна жіноча вишита сорочка «з квіткою» с.Клембівка Ямпільського району Вінницької області», «Традиція випікання весільного короваю села Бондурівка Чечельницького району Вінницької області», «Нагрудник елемент традиційного жіночого строю Бершадського, Чечельницького районів Вінницької області».

В поточному році реалізовано 100 культурно-мистецьких проектів, серед яких: 6 міжнародних, 5 всеукраїнських, 71 обласний та 18 регіональних і районних. Кількість відвідувачів вищезазначених заходів становить понад 300 тис. жителів та гостей області. До участі в них залучено понад 1200 кращих творчих колективів і 350 окремих виконавців.

Увагу митців з України та багатьох країн Європи привернули міжнародні фестивалі ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк, народної хореографії «Барвінкове кружало», народного хорового співу ім. В.Іжевського «Над Собом пісня дзвінко лине».

У червні поточного року в м. Тульчині проведено I фестиваль «KIDS OPERAFEST TULCHYN», аналогів якому немає в Європі та IІI Міжнародний фестиваль «ОPERAFEST TULCHYN», які відвідали біля 70 тис. глядачів, в т. ч. понад 17 тис. дітей. В рамках фестивалю організовано IІ Всеукраїнську конференцію «Культура і креативні індустрії як основа розумної стратегії розвитку малих територій» спільно з Українським центром культурних досліджень, Інститутом культурної політики та за сприяння Асоціації міст України. 

Протягом I півріччя 2019 року реалізовано низку всеукраїнських заходів, що вже стали традиційними: свято сатири і гумору ім. С.Руданського, молодіжний етно-фестиваль «Калинові мости», свято народного мистецтва «Великодня писанка», конкурси учнів мистецьких навчальних закладів «Юний концертмейстер», музичний фестиваль «День українського баяна і акордеона», відбіркові етапи всеукраїнських конкурсів учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» та молодих виконавців «Червона рута». Серед обласних заходів варто відзначити фестивалі народної творчості «Різдвяне диво», родинної творчості «Українська родина – душі берегиня», ромської культури «Девлеса, ромале!», свята фольклору ім. Г.Танцюри, народної творчості «Кроковеє колесо» ім. К.Широцького, духової музики «Сурми Поділля» та інші.

Протягом I півріччя 2019 року колективами обласних академічних театрів здійснено показ 430 вистав, що на 47 більше аналогічного періоду 2018 року. Глядацька аудиторія театрів склала майже 75 тис. глядачів, з них 15 тис. дітей та молоді. Доходи від продажу квитків та інших  платних  послуг  складають  2152,5 тис. грн.

Обласним музично-драматичним театром ім. М.Садовського випущено в прокат дві нові вистави П.Р.Куні «Смішні гроші» (режисер-постановник П.Авраменко), Г.Фігейреду «Дім, у якому переночував Бог» (режисер-постановник Т. Славінська) та розпочато роботу над випуском вистави-прем’єри В.Шекспіра «Гамлет» (режисер-постановник Т.Буга). Театром ляльок юним глядачам було презентовано буфонаду «Муха-цокотуха» за твором К.Чуковського та розпочато реалізацію творчого проекту спільно з обласною організацією Національної спілки письменників України і письменниками Німеччини театральної постановки «Річкова фея Агайя» за твором Г.Діка (переклад – М.Каменюка).

За звітний період обласною філармонією проведено 266 концертів, що на 67 більше в порівняні з аналогічним періодом 2018 року. Концертні програми філармонії відвідали більше 68 тис. глядачів, з яких майже 2 тис. – це глядачі пільгових категорій. Валовий дохід від концертної діяльності становить 1 879,0 тис. грн., що на 45% більше 1 півріччя 2018 року. Протягом звітного періоду циклом концертів в районах області реалізовувався мистецький проект до 75-річчя створення ансамблю пісні і  танцю «Поділля».

Протягом І півріччя поточного року в мистецьких школах області функціонувало більше 430 дитячих творчих колективів різних форм і жанрів, біля 50 з яких мають звання «зразковий аматорський». За цей період значно збільшилась чисельність учнів, які брали участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, виставках. Біля 200 випускників планують продовжили своє навчання у ВНЗ та обрати своєю професією мистецтво.

Поряд з цим у І півріччі 2019 року 44 студенти Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича стали переможцями та лауреатами 18 фестивалів професійної майстерності, з яких 6 міжнародних, 10 всеукраїнських, 2 регіональних. Особливо плідним на нагороди став XXIV Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Провесінь» (м. Кропивницький), де студентам коледжу вдалося отримати 15 нагород,  в т. ч. Гран-Прі в Номінації «Акордеон».

Колективом Тульчинського коледжу організовано I Всеукраїнський етно-фестиваль «Калинові мости», в якому взяли активну участь творчі студентські колективи Житомирського, Кам’янець-Подільського, Теребовлянського коледжів культури і мистецтв та Вінницького і Уманського державних університетів.

Бібліотечна мережа, станом на 01 липня 2019 року, складає 921 заклад, в т.ч. 822 на селі, що становить 89% від загальної чисельності бібліотек області. Бібліотечний фонд налічує 12 млн. 282 тис. прим. За 6 місяців поточного року до книгозбірень надійшло 42 тис. примірників видань на суму 2 млн.  667,0 тис. грн., в т. ч. більше 13 тис. з них придбано за кошти місцевих громад. Здійснено передплату періодичних видань на ІІ півріччя 2019 року на суму 1 млн. 484,0 тис. грн. Найбільше коштів використано на передплату періодичних видань для бібліотек Гайсинського (94,0 тис. грн.), Калинівського (81,0), Немирівського (63,0), Погребищенського (64,7), Літинського (44,2), Козятинського (40,5), Шаргородського (37,0), Тростянецького (34,0), Тульчинського (32,5 тис. грн.), Могилів-Подільського (32,0) районів та м. Вінниці (286,0 тис. грн.).

У першому півріччі 2019 року здійснювались відповідні заходи з комп’ютеризації бібліотек в Бершадському, Гайсинському, Літинському, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Тростянецькому районах. Всього бібліотеками області придбано 23 комп’ютери та 6 принтерів на суму понад 185,0 тис. грн., 29 тис. грн. з яких – це спонсорські кошти. Додатково підключено до мережі Інтернет по одній бібліотеці в Бершадському,  Гайсинському, Чечельницькому та Шаргородському районах.

Разом з тим, стан інформаційно-документальних ресурсів більшості публічних бібліотек області, особливо в сільській місцевості, не відповідає сучасним інформаційним потребам суспільства.  Фонди книгозбірень на 50 % укомплектовані застарілою літературою, майже не здійснюється поповнення фондів документами на електронних носіях інформації.

Впродовж I півріччя 2019 року працівниками музеїв області створено 412 виставок, проведено 5 тис. 650 екскурсій, які відвідали 377 тис. осіб. До основного фонду музеїв надійшло понад 3 тис. 220 одиниць збереження, що на 270 більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Відкрито Музей поетів Володимира та Олександра Куцих в с. Шарапанівка Крижопільського району.

Важливими подіями для обласного краєзнавчого музею стали участь у виставці «Українське коло» в Українському Музеї м. Нью-Йорк (США) з нагоди відзначення 100-річчя визвольних змагань 1917–1921 років та організація VІ обласного фестивалю-конкурсу музейних міні-експозицій «Їх іменами славиться наш край» за участю 25 музеїв області.

Продовжується модернізація філії обласного краєзнавчого музею «Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв нацизму», де встановлено схему-макет «Ставка «Вервольф» 1942–1944 рр.», розпочато роботу з розроблення програмного забезпечення експозиції в технології віртуальної, доповненої реальності екскурсійного маршруту у форматі  3D та створення власного веб-порталу.

Цікаві виставкові проекти презентував обласний художній музей, серед яких: персональна виставка народного художника України, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка Івана Марчука «Голос моєї душі» за сприяння Консульства Республіки Молдова в Україні та виставка живопису «Образ Шевченка. Сучасний погляд» з колекції  Національного музею Тараса Шевченка (Київ)  до 205-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря.

Колективом історико-культурного заповідника «Буша» протягом  звітного періоду створено16 виставок, проведено 424 екскурсії, які відвідали 20,5 тис. осіб, що вдвічі більше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. За 6 місяців поточного року заповідником отримано 95,0 тис. грн. власних надходжень, що на рівні минулого року. В рамках міжрегіональної співпраці та обміну досвідом працівниками закладу налагоджено творчі зв’язки з Музеєм Гуцульщини та Покуття ім. Йосифата Кобрицького, Музеєм-фортецею м. Сорока (Республіка Молдова).

Невідкладним завданням для музеїв всіх профілів залишається комп’ютеризація та автоматизація обліку музейних експонатів, оцифровування найбільш цінних пам’яток культури і мистецтва.

У першому півріччі 2019 року здійснювалась активна пам’яткоохоронна робота на пам’ятках археології, яким загрожує знищення в результаті будівельних чи сільськогосподарських робіт. Спільно з Національною поліцією України та Вінницькою обласною прокуратурою попереджене незаконне використання 15 пам’яток археології. Продовжувалась робота з паспортизації об’єктів культурної спадщини. За рахунок додатково виділених коштів з місцевих бюджетів та спонсорської допомоги виготовлено 6 паспортів і укладено 6 охоронних договір на пам’ятки археології в Немирівському, Тиврівському і Шаргородському районах. Спільно з проектними інститутами розроблено і затверджено охоронні зони пам’яток, а також історико-архітектурні опорні плани з визначенням історичного ареалу для селища Тиврів. Проведено інвентаризацію пам’яток культурної спадщини та історичної забудови міста Ямпіль.

Центром «Кіно-Поділля» впродовж І півріччя 2019 року було обслуговано 3 тис. глядачів. З метою популяризації вітчизняного кіно та патріотичного виховання населення проводились акції під відкритим небом з показом українських кінострічок, активно працював кіноабонемент для учнівської молоді та маленьких глядачів.

Уточнений план асигнувань галузі культури області станом на 01.06.2019 року за оперативними даними складає 720,9 млн. грн. В порівнянні з відповідним періодом  минулого року він збільшився на 11%  або на 73,2 млн. грн.

Середня заробітна плата одного працюючого в галузі культури складає 5962,0 грн., що на 11,7 % більше  відповідного періоду минулого року.

Від надання платних послуг населенню, оренди приміщень та інших позабюджетних надходжень у поточному році отримано 14,8 млн. грн., що на  7% більше  відповідного періоду минулого року.

З метою заохочення митців до творчого пошуку та підтримки творчих ініціатив здійснюється виплата персональних та творчих стипендій облдержадміністрації та обласної Ради в галузі культури і мистецтв 17 митцям, 18 письменникам Вінниччини та 5 кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у сумі 228,0 тис. грн. Крім того, преміальний фонд всеукраїнських конкурсів імені М. Леонтовича, М. Коцюбинського та C. Руданського з 2019 року збільшено до 180,0 тис. грн.

Станом на 01.07.2019 р. здійснено ремонтні роботи в закладах культури обласного підпорядкування на суму 10,6 млн. грн., зокрема: поточні ремонти Палацу Потоцьких Тульчинського коледжу культури, внутрішніх приміщень обласного художнього музею, обласної філармонії ім. М. Леонтовича. Продовжується реконструкція приміщення для обласного театру ляльок в адмінбудинку по вул. Хмільницьке шосе,7, на що використано 8,6 млн. грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію для утеплення фасаду Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича.

Станом на 01.07.2019 року проведено капітальні і поточні ремонти на 157 об’єктах культури області на загальну суму 31 млн. грн. Найбільше проведено ремонтів в закладах культури Гайсинського (5) на суму 4,7 млн. грн., Липовецького (8) на суму 2,4 млн. грн., Крижопільського (9) на суму 1,6 млн. грн., Вінницького (7) на суму 1,5 млн. грн., Калинівського (5) на суму 1,6 млн. грн., Крижопільського (9) на суму 1,6 млн. грн., Хмільницького (4) на суму 1,3 млн. грн., Мурованокуриловецького (8) на суму 1 млн. грн. районів. В закладах культури Вінницької міської ради (6) на суму 10,3 млн. грн.

На придбання музичних інструментів, звукопідсилювальної апаратури, аудіовізуальної та оргтехніки, сценічних костюмів використано 7,9 млн. грн.

Станом на 01.07.2019 р. в області утворено 42 територіальних громади. На їх території знаходиться 413 закладів культури, 322 з яких передано на утримання ОТГ. За звітний період значно оновлено матеріально-технічну базу закладів культури ОТГ: здійснено 8 капітальних та 154 поточних ремонти  закладів культури на загальну суму 14 млн. грн., придбано сценічних костюмів, звукопідсилювальної апаратури, оргтехніки техніки на суму понад 2 млн. грн.  Найбільше проведено ремонтних робіт в закладах культури Тульчинської  (997,0 тис. грн.), Шпиківської (544,0 тис. грн.), Оратівської (353,0 тис. грн.), Кунківської (142,0 тис. грн.), Іллінецької (120,0 тис. грн.) територіальних громад.

В ОТГ працює 1152 творчих колективи, з яких 17 мають звання «зразковий» та «народний». За їх активної участі у поточному році проведено низку регіональних, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходів, зокрема: ІІІ Міжнародний фестиваль «Операфест Тульчин» (Тульчинська ОТГ), ІІ Міжнародний фестиваль народного хорового співу ім. В.Іжевського «Над Собом пісня дзвінко лине» та V обласний фестиваль народної творчості «Різдвяне диво» (Іллінецька ОТГ), ХІ Міжнародний фестиваль етнічної культури «Живий вогонь» (Якушинецька ОТГ Вінницького району) та інші.

За І півріччя 2019 року бібліотечними закладами ОТГ надано платних послуг на загальну суму 63,0 тис. грн. та залучено спонсорських коштів більше 56,0 тис. грн. Музеями ОТГ створено 54 виставки, проведено 356 екскурсій, які відвідали майже 12 тис. осіб.

У І півріччі 2019 року Державним архівом Вінницької області з метою збільшення доступу до документів НАФ на веб-сайт архіву додано описи по фондах Д-911 («Лубєнські, графи-землевласники в Україні, Білорусі та Польщі»); Д-912 («Свято-Воздвиженська церква с. Стара Цибулівка Ольгопільського повіту»); Д-913 (Святого Олександра Невського церква, с. Цибулівка Ольгопільсько-го повіту»).

Державним архівом Вінницької області виготовлено 135 тис. сканів.

Читальний зал №1 ДАВіО (вул. Соборна, 17) додатково обладнано 5 робочими місцями для перегляду оцифрованих архівних документів.

Усього обладнано 10 робочих місць:

- 5 терміналів доступу (тонкі клієнти) Ncomputing l230 з моніторами,  діагоналлю 17 дюймів;

- 5 моноблоків Acer Aspire C22-720 з діагоналлю 21,5.

 

Пріоритет 16. Розвиток туристичної галузі.

 

З метою популяризації туристичного потенціалу області та збільшення кількості туристів відповідно до «Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки» та «Плану заходів на 2019 рік» обласною державною адміністрацією, департаментом маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, а також місцевими представниками туристичного бізнесу туристичний потенціал регіону представлено на 25 ювілейній Міжнародній виставці «UITT: Україна – подорожі та туризм» протягом 27 – 29 березня у Києві.

У заході взяли участь представники з понад 300 компаній 30-ти країн світу, міжнародних туристичних організацій, національних і регіональних туристичних комітетів, туроператори та турагенства, представники державних структур, авіа, а також готельного бізнесу, перевізників, професійних організацій та медіа. В національній експозиції 2019 року були представлені більше 30 міст і регіонів туристичної України.

Вінниччину презентовано як край, багатий пам’ятними місцями, вишуканими палацами, меморіальними музеями, унікальними витворами природи, сакральними спорудами та величчю храмів. Відвідувачі заходу мали можливість ознайомитися з такими інформаційними матеріалами як: «Вінниччина туристична/Tourism in Vinnytsia region», «Economy and Tourism of Vinnytsia region» («Економіка та туризм Вінницької області»), «Стежками Вінниччини», «Вінниччина – подорож за враженнями», «Хмільник – близький кожному» та з багатьма іншими.

Крім того, з метою популяризації санаторно-курортного відпочинку в області створено промоційний ролик «До Вінниччини – за здоров’ям та відпочинком!», який розміщено в мережі інтернет.

В рамках Програми розвитку туризму у першому півріччі 2019 року  спільно з громадкістю та туристичними операторами було проведено шість виїзних обстежень об’єктів туристичної інфраструктури 10 районів Вінниччини, в тому числі було оглянуто палацово-паркові комплекси, об’єкти історико-культурної спадщини, музеї, садиби зеленого туризму, а також водний маршрут по річці Південний Буг на території ландшафтного парку «Немирівське побужжя» від с. Никифорівці до с. Сокілець Немирівського району.

За результатами поїздок визначено потенційно привабливі для туристів об’єкти, заклади розміщення, місця активного відпочинку. Крім того, дані об’єкти рекомендовані туристичним операторам для включення до нових туристичних маршрутів.

Облдержадміністрацією та Вінницьким Центром розвитку місцевого самоврядування на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області організовано тренінг для представників громад Вінниччини з питань розвитку туризму.

Навчальна зустріч відбулась на тему «Сільський та міський туризм. Шляхи посилення співпраці між усіма зацікавленими сторонами». Програма включала знайомство із туристичним потенціалом Вінниччини, музейним туризмом, а також обговорення впливу туристичних переваг на розвиток територій громад, огляд креативних ідей та виконання практичних кейсів з формування туристичної привабливості територій.

За І півріччя 2019 року сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів становить 767,4 тис. грн., що в 3,7 рази більше у порівнянні з минулим роком.

 

Пріоритет 17. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та розповсюдження, популяризації читання.

 

Розвиток галузі книговидання, забезпечення доступною книжковою продукцією всіх соціальних, професійних, вікових груп населення суттєво впливають на вирішення проблем, пов’язаних із розумінням історії, духовністю, освітою, вихованням, наукою, культурою, моральністю, поінформованістю суспільства.

В рамках реалізації Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2016-2018 роки в області проводяться заходи щодо фінансової підтримки книговидавничої галузі, розвитку духовності нації шляхом систематичного проведення презентацій книжкових видань, круглих столів, конкурсів, інших заходів з популяризації читання, насамперед серед дітей та молоді. 

Протягом звітного періоду надано фінансову підтримку редакційно-видавничим групам:

 • «Реабілітовані історією» - 303,2 тис. грн.
 • «Книга Пам’яті України» - 180,9 тис. грн.
 • «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області» - 288,26 тис. грн.

У першому півріччі забезпечено збір та підготовку матеріалів до видання наступних томів обласної «Книги Пам’яті України. Вінницька область»,  «Реабілітовані історією» та «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області».

Обласним бюджетом у поточному році  передбачено кошти у сумі 1,0 млн. грн. на видання творів місцевих авторів У першому півріччі експертною радою з питань видання творів місцевих авторів відібрано 31 твір, видання яких здійснюватиметься коштом обласного бюджету після завершення процедури відкритих торгів.

Видані книги використовуються для проведення презентацій, поповнення бібліотечних фондів, обслуговування делегацій, презентації області в Україні та за кордоном, вручення переможцям змагань, конкурсів та олімпіад.

Відповідно до Положення про видання творів місцевих авторів 35,0% загального накладу книг, виданих за рахунок коштів обласного бюджету, передається в бібліотеки області, 35% – у шкільні бібліотеки, 10% використовується для проведення конференцій, ділових зустрічей, відзначення загальнодержавних свят, ювілейних і пам`ятних дат, обслуговування делегацій, репрезентації області в Україні та за кордоном, вручення переможцям змагань, конкурсів та олімпіад. Протягом півріччя проведено 15 презентації книг місцевих авторів виданих коштом обласного бюджету. Презентації проведено в громадах, учбових закладах, бібліотеках, а також під час літературних вечорів, відзначення ювілейних дат письменників, мистецьких виставок.

Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється видання книг серії «Моя Вінниччина» - літопис історії населених пунктів Вінницької області, а також випуск літературно-мистецького журналу «Вінницький край», який пропагує здобутки національної літератури, культури і мистецтва. У поточному році на видання книг цієї серії передбачено кошти у сумі 300,0 тис. грн. За результатами проведених процедур державних закупівель 8 книг цієї серії вже здано до друку.

Надано фінансову підтримку комунальній установі «Видавничий дім «Моя Вінниччина» на суму 466,6 тис. грн. що дало можливість забезпечити якісний та вчасний випуск обласного літературно-мистецького журналу «Вінницький край» та  підготувати до друку книги серій «Бібліотечка журналу «Вінницький край», «Історичні постаті Поділля», «Моя Вінниччина».

 

Пріоритет 18. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди в області.

 

Позитивний імідж обласних релігійних і міжнаціональних іституцій, багато в чому сформувався завдяки інтенсифікації міжконфесійного та міжнаціонального діалогу і відмови членів релігійних і національних спільнот від протестних сценаріїв розв’язання спірних питань. За таких умов визначальною стала роль Ради Церков і Ради національно-культурних товариств при голові облдержадміністрації, які виступають своєрідним регулятором вирішення найбільших проблемних питань у релігійному і національному середовищі.

Вказаний формат діяльності привів до вироблення та накопичення позитивного та продуктивного досвіду співпраці облдержадміністрації з Радою Церков і Радою національно-культурних товариств.

Протягом 1 півріччя 2019 року за участю керівництва області проведено 6 засідань секретаріату Ради Церков, 1 засідання Ради церков та релігійних організацій, 1 засідання Ради національно-культурних товариств та 3 засідання робочої групи Ради національно-культурних товариств.

Протягом звітного періоду через територіальне відділення «Замостя» ЦНАП Вінницької міської ради надано 256 адміністративних послуг з реєстрації статутів релігійних громад та надання іноземним місіонерам погоджень на здійснення релігійної діяльності у місцевих релігійних громадах.

В повному обсязі функціонує єдиний в Україні дім міжнаціональної злагоди «Центр національних культур Вінниччини», який утримується виключно за кошти обласного бюджету. Протягом 1 півріччя 2019 року 41 національно-культурне товариство, яке діє у м. Вінниці провело 46 заходів з популяризації національної мови і культури, 37 культурно-просвітницьких заходів, 22 творчі репетиції, 4 зустрічі з представниками міжнародних неурядових організацій.

Крім того, реалізуючи міжнародний проект розвитку «Народної дипломатії» з українськими діаспорами за кордоном Радою національно-культурних товариств області підписано угоду про співробітництво у культурній, освітній, інформаційній та інших сферах життя з: «Об’єднанням українських товариств Латвії», Громадським об’єднанням «Центр української культури «Січ» Республіка Білорусь, Німецько-українським інформаційно-культурним центром, Грузинсько-українським культурно-просвітницькою спілкою «Єдність», Громадською організацією «Друзі України в Ізраїлі», «Християнським товариством українців в Італії», «Асоціацією українців регіону Мурсія» (Королівство Іспанія), «Асоціацією українців Кіпру».

Налагоджена співпраця з Союзом Українців в Румунії, Українською спілкою в Анкарі (Туреччини), Українським товариством Солідарність в Стамбулі, ГО української культури та солідарності в Мармарисі (Туреччина).

Функціональний простір релігійних організацій та національних меншин в області не обмежується рамками віроповчальної активності, культової практики чи відродженню мови, звичаїв і традицій національних меншин. У діяльності конфесійних і національних спільнот вагоме місце завжди відводилося місії соціального служіння, зокрема оздоровлення дітей та молоді у християнських таборах, функціонування освітніх християнських закладів та реабілітаційних центрів допомоги безхатчинкам; громадянам, які вийшли з місць позбавлення волі; алко- і наркозалежним.

За спостереженням адміністрації будинків милосердя, особи які проходять курс реабілітації соціалізуються в суспільстві.

Протягом звітного періоду національними спільнотами проведено низку культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких та освітніх заходів.

Важливе місце у відродженні та збереженні національних культур займають етнонаціональний фестиваль ІІ-й Міжнаціональний  фестиваль «Ми одна родина, наша славна Брацлавщино!» та творчі вечори аматорських та зразкових колективів національно-культурних спільнот: Народного вокального ансамблю польської пісні «Срібні голоси»,Зразкового ансамблю польського танцю «Оксамитки» Барського районного товариства поляків ім. Конфедератів Барських,Зразкового фольклорно-етнографічного ансамбль «Студанка» товариства «Голендерські чехи».

Крім того, громадськими об’єднаннями польської спільноти  продовжувалася робота по впорядкуванню занедбаних кладовищ  Калинівського та Жмеринського районів.

 

Ціль 5. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу області.

 

В області завершується розробка Регіонального плану управління відходами відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 року №820-р, та Національного плану управління відходами до 2030 року затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 року №117-р. Подальший розвиток системи поводження з відходами в області відбуватиметься відповідно до Регіонального плану. Орієнтовний термін підготовки Регіонального плану та проведення стратегічної екологічної оцінки – серпень 2019 року.

Відповідно до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05.03.2019р. №752, на 2019 рік на заходи з будівництва екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів, сміттєпереробних комплексів та сміттєсортувальних станцій в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища передбачено 11,7 млн. грн.

На 2019 рік заплановано:

- придбання обладнання для сортування та роздільного збору ТПВ (мобільна сортувальна лінія) для Северинівської сільської ради Жмеринського району вартістю 3,0 млн. грн. (2,3 млн. грн. – кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 0,7 млн.грн. – кошти місцевих бюджетів);

- будівництво ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів, м. Хмільник вартістю 3,6 млн. грн. (1,0 млн. грн. – кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 2,6 млн. грн. – кошти місцевих бюджетів). Станом на 07.06.2019 року освоєно 1,7 млн. грн. (1,0 млн. грн. – кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 0,7 млн. грн. – кошти місцевих бюджетів);

У Програмі на заходи з охоплення населення системою роздільного збирання та сортування побутових відходів передбачено 3,1 млн. грн. У 2019 році заплановане придбання контейнерів для роздільного збору сміття для Немирівської міської ради (1,35 млн. грн.; 1,0 млн. грн. – з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 0,35 млн. грн. – місцеві бюджети);

- реконструкція та будівництво очисних споруд каналізації населених пунктів області.

Відповідно до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05.03.2019р. №752, на 2019 рік на заходи з реконструкція  та будівництво нових очисних споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища передбачено 11,7 млн. грн.

У 2019 році реалізовуватиметься реконструкція споруд очистки господарчо-побутових стічних вод з улаштуванням нової споруди біологічної очистки, смт Глухівці Козятинського району 2,5 млн. грн. (2,0 млн. грн. – з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 0,5 млн. грн. – з місцевих бюджетів). Станом на 07.06.2019 року освоєно 0,76 млн. грн. (0,62 млн. грн. – з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 0,14 млн. грн. – з місцевих бюджетів).

Продовжується робота з відновлення гідрологічного режиму поверхневих водойм.

Проводяться роботи з розчистки р. Десна та реконструкції берегозакріплювальних споруд в межах смт Стрижавка, Вінницький район; на ці роботи у 2019 році планується витратити 2,15 млн. грн., станом на 07.06.2019 року освоєно 27,5 тис. грн..

Також проводиться розчистка:

- частини р. Вільшанка у смт Турбів (І черга), Липовецький район; на 2019 рік передбачено 2,4 млн. грн. (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища -2,1 млн. грн., та місцеві бюджети – 0,3 млн. грн.); освоєно станом на 07.06.2019 року 711,0 тис. грн.;

- р. Лозова у с. Гонтівка, Чернівецький район (роботи розпочато у 2018 році); передбачено 0,36 млн. грн. (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища – 0,28 млн. грн., та місцеві бюджети – 0,08 млн. грн.).

Крім того, 6 проектів з очистки поверхневих водойм від мулових наносів отримали позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля: частини р.Південний Буг в межах м. Хмільник; частини р. Південний Буг на території м.Вінниця; водного об'єкту (ставка), що розташований на р. Бушанка в межах с.Бабчинці Чернівецького району; водного об'єкту (ставка), що розташований на р. Вазлуй в с. Сокіл Чернівецького району; гідрологічного заказника «Зелені криниці» (ставка), що розташований за межами с. Ординці Погребищенського району; ставка від мулових наносів в м. Бар.

Проходять процедуру оцінки впливу на довкілля проекти з розчистки частини р. Південний Буг на території Стрижавської селищної ради Вінницького району; частини р. Соб в межах м. Гайсин; р. Суха в межах с. Зведенівка Шаргородського району; р. П’ятничанка у м. Вінниця.

За кошти обласного фонду придбано установок для розчищення водних об'єктів (земснаряд); використано 5990,0 тис. грн. з обласного фонду.

Відповідно до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05.03.2019р. №752, на 2019 рік на заходи із забезпечення  остаточного знешкодження накопичених непридатних до використання безхазяйних пестицидів в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища передбачено 6,2 млн. грн.

Заходи щодо знешкодження непридатних пестицидів з Джуринського отрутомогильника запропоновано включити до проекту Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2020-2025 роки (лист Департаменту на Мінприроди від 18.03.2019 року №05-01-11/2187).

Відповідно до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05.03.2019р. №752, на 2019 рік на заходи щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища передбачено 2,5 млн. грн.

Роботи з відновлення корінних природних комплексів (озеленення) на територіях "Ободівського парку" (Тростянецький район) завершено, за кошти місцевого бюджету проводиться благоустрій парку. На 2019 рік заплановано 646,0 тис. грн. (556,0 тис. грн. – кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 90,0 тис. грн. – кошти місцевого фонду), освоєно станом на 07.06.2019 року 556,0 тис. грн.

Також, на 2019 рік заплановано заходи з відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція); на захід передбачено 500,0 тис. грн. з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Проводяться заходи з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Пятничанський парк" (м.Вінниця); на 2019 рік передбачено в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища 302,6 тис. грн.

В рамках сформованої концепції у сфері поводження з ТПВ в області проводиться значна робота щодо мінімізації обсягів захоронення твердих побутових відходів шляхом запровадження роздільного збору ТПВ за місцем їх утворення (відбір скла, полімерів, заліза та паперу).

Впровадження такої практики має досить позитивну тенденцію. Так, на кінець 2017 року роздільний збір було організовано у 37 населених пунктах, на кінець 2018 року у 74 населених пунктах області, а за результатами першого півріччя вже у 104 населених пунктах запроваджено такий збір. В ряді інших районів проводяться підготовчі роботи  щодо його організації.

Крім того, в області завершено реалізацію проектів по будівництву (облаштуванню) сміттєсортувальних комплексів в містах Іллінці та Калинівка. Сміттєсортувальні лінії працюють в тестовому режимі.

Продовжується реалізація проектів по облаштуванню сміттєсортувальних комплексів в містах Бар, Козятин, Хмільник.

Важливим акцентом у даному напрямку визначено міжмуніципальну співпрацю громад та розробку спільної логістичної схеми. Робота даних ліній (комплексів) спрямована не лише для потреб окремо взятої територіальної громади (міста чи селища), а і для потреб всього району і навіть сусідніх територіальних громад, пов’язаних між собою логістичною схемою.

Разом з тим, з метою налагодження ефективного процесу переробки ТПВ в Іллінецькій міській ОТГ розпочато реалізацію проекту по придбанню обладнання для перероблення пластикових відходів з метою виробництва піщано-полімерної тротуарної плитки. На даний час на території сміттєсортувального комплексу проводиться будівництво цеху для такої переробки.

Вінницькою міською радою та проектом «Domat Consulting» (Польща) підписано Меморандум про співробітництво щодо реалізації інвестиційного проект по будівництву сучасного європейського сміттєпереробного комплексу на території Вінниччини.

З метою виконання вимог Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво між швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, обласною державною адміністрацією та обласною Радою (підписаного 15 квітня 2018 року) в області триває робота по розробці проекту регіонального плану управління відходами. На даний час членами Робочої групи проводиться верифікація першого і другого розділів вказаного проекту.

Одночасно, з метою підвищення рівня свідомості та культури населення щодо сучасного та безпечного поводження з відходами, в області постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота. Виступи та інтерв’ю на радіо і телебаченні, розповсюдження соціальної реклами і рекламних роликів, публікації в засобах масової інформації та на інтернет-порталах, проведення круглих столів, еко-годин та семінарів в навчальних закладах запроваджені на постійній основі.

 

Пріоритет 2. Досягнення оптимального рівня лісистості та посилення контролю за охороною і захистом червонокнижних та мисливських тварин.

 

З метою досягнення оптимального рівня лісистості області Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Віноблагроліс» проводить роботи по виготовленню правовстановлюючих документів (державних актів) на землі, непридатні для сільськогосподарського використання та винесення меж в натурі на землі, передані в постійне користування ВОКСЛП «Віноблагроліс».Зокрема на 2019 рік заключено договір з ДП «Поділлягеодезкартографія».

Для посилення контролю за охороною і захистом червонокнижних та мисливських тварин: в 1 півріччі 2019 року на ці цілі підприємством при плані 270,0 тис. грн., витрачено 261,0 тис. грн. (утримання мисливствознавця, єгерів та витрати, які пов’язані з охороною мисливських угідь).Заготівля кормів для зимової підгодівлі червонокнижних та мисливських тварин буде проводитись з липня по вересень місяці згідно норм, які вказані в мисливському впорядкуванні.

Відповідно до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05.03.2019р. №752, на 2019 рік на заходи із збереження диких тварин занесених до Червоної книги України (збереження популяції зубра) з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 0,3 млн. грн.; ще 0,19 млн. грн. – з місцевих бюджетів. Закупівля кормів заплановано на ІІІ квартал .

 

Ціль 6. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 

Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики, підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із ЗМІ та інститутами громадянського суспільства.

 

Облдержадміністрацією здійснюється щоденне інформування громадян області про діяльність місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя регіону. Так, на офіційному сайті ОДА у стрічці новин щоденно оприлюднюється 12-14 оперативних та якісних інформацій.

Протягом звітного періоду організовано близько 50 теле- та радіоефірів за участю керівників місцевих органів виконавчої влади.

З метою підвищення обізнаності та набуття нових знань фахівцями місцевих органів виконавчої влади та представників прес-служб територіальних відомств та міністерств протягом І півріччя 2019 року проведено 6 навчальних семінарів-тренінгів за участю відомих тренерів всеукраїнської школи з питань комунікацій OLD SHOOL.

Облдержадміністрацією забезпечено проведення публічних консультацій з громадськістю (конференцій, форумів, зустрічей за круглим столом, громадських слухань, зборів тощо) щодо проектів обласних програм із соціально-економічного і культурного розвитку, проектів регуляторних актів, звітів головних розпорядників коштів про їх витрачання за минулий рік та з інших актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку області.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», забезпечено проведення консультацій з громадськістю з питань формування і реалізації державної та регіональної політики.

За І півріччя 2019 року проведено 6 консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення.

Інформація щодо проведення консультації з громадськістю систематично розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Консультації з громадськістю».

Окрім того, у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Консультації з громадськістю», підрубриці «Орієнтовний план проведення консультацій» розміщено орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами обласної державної адміністрації у 2019 році (посилання: http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu/plan-provedennia-konsultatsii/15566-oriyentovnyy-plan-provedennia-konsultatsii-z-hromadskistiu-strukturnymy-pidrozdilamy-vinnytskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii-u-2019-rotsi).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 19 квітня 2019 року №308 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 07 квітня 2017 року №256» (посилання: http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-rada/15-normatyvno-pravova-baza/18394-rozporyadzhennya-308-vid-19-kvitnia-2019-roku), яким оновлено склад Громадської ради при облдержадміністрації.

Громадські ради також утворено та діють при районних державних адміністраціях.

До складу Громадської ради при облдержадміністрації увійшли 35 представників найдієвіших інститутів громадянського суспільства Вінниччини.

У складі Громадської ради при облдержадміністрації діють 6 комітетів:

1) комітет «Охорони здоров’я, соціального захисту та реабілітації»;

2) комітет «Соціально-гуманітарний»;

3) комітет «Молодіжної політики»;

4) комітет «Сільського господарства, екології та земельних ресурсів»;

5) комітет «З питань учасників антитерористичної операції на сході України та операції Об’єднаних сил»;

6) комітет «Фінансово-економічний, житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури».

Засідання правління Громадської ради при облдержадміністрації відбуваються 2 рази на місяць – 1 та 3 четвер о 16:30 год у кімнаті Громадської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 72, приміщення Філії вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва).

Голова Громадської ради при облдержадміністрації систематично бере участь у нарадах голови облдержадміністрації, а керівники комітетів Громадської ради включені до комісій, що діють при структурних підрозділах облдержадміністрації.

Окрім того, визначено працівників структурних підрозділів облдержадміністрації відповідальних за комунікацію з Громадською радою при облдержадміністрації (посилання: http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-rada/345-struktura-ta-sklad-gromads-koji-radi/19794-v-i-d-p-o-v-i-d-a-l-n-i-o-s-o-b-y-za-komunikatsiiu-z-hromadskoiu-radoiu-pry-oblasnii-derzhavnii-administratsii).

Інформація про діяльність Громадської ради при облдержадміністрації систематично розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Громадська рада».

На виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 12 травня 2016 року №326 «Про утворення Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства» та затверджено Положення про Координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства (далі – Координаційна рада).

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 02 квітня 2018 року №257 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 травня 2016 року №326» затверджено новий склад Координаційної ради до якого увійшли представники облдержадміністрації, депутати обласної Ради, науковці, представники організацій громадянського суспільства регіону у загальній кількості 20 осіб.

Протягом І півріччя 2019 року відбулося 1 засідання Координаційної ради.

Діяльність Координаційної ради систематично висвітлюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Координаційна рада».

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», Департаментом щороку проводиться конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету (далі – конкурс).

У 2019 році за результатами конкурсу відібрано 25 проектів громадських організацій Вінниччини. Обласним бюджетом на поточний рік на співфінансування реалізації програм інститутів громадянського суспільства передбачено кошти на загальну суму 1 млн. грн.

Інформацію щодо проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства».

Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області (далі – Центр) протягом І півріччя 2019 року було проведено низку навчальних заходів, зокрема:

1) навчально-методичних семінарів та тренінгів для фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та представників організацій громадянського суспільства щодо механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної та місцевої політики;

2) круглих столів для членів Громадської ради при облдержадміністрації та Громадської ради при обласній Раді з питань прийняття управлінських рішень.

Окрім того, Центром було забезпечено включення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до навчального модулю «Налагодження діалогу Влада – Громада», а також розроблено та видано інструктивно-методичні матеріали до практичних занять щодо форм участі громадськості в процесах прийняття управлінських рішень.

В області надається правова допомога з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства.

Правова допомога з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства надається працівниками відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області щодня у межах робочого часу за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, каб. № 114, 120, 121 та в телефонному режимі (тел. (0432) 66-17-81, 66-00-10, 66-21-18).

Окрім того, відповідно до розділу III «Особливості проведення державної реєстрації через фронт-офіси» Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року №359/5, консультації з питань порядку створення та діяльності інститутів громадянського суспільства надаються центрами надання адміністративних послуг, утвореними відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

Наказом Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року №1717/5 з метою забезпечення доступності, а також підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань, запроваджено пілотний проект щодо забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації громадських формувань місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги як фронт-офісами. У рамках проекту надання правової допомоги представникам інститутів громадянського суспільства забезпечується 4 місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги: Вінницьким, Гайсинським, Козятинським і Томашпільським.

З метою сприяння участі інститутів громадянського суспільства у соціально-економічному розвитку, в області запроваджено механізм «соціального замовлення» соціальних послуг.

Проводиться постійна робота щодо надання інститутам громадянського суспільства Вінниччини необхідної консультативної підтримки з питань їх взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, а також у питаннях поширення інформації про їх діяльність на території області та здійснення на постійній основі інформаційної підтримки виконання (реалізації) їх програм (проектів, заходів).

В області діє Центр підтримки інститутів громадянського суспільства. Це спеціалізована громадська платформа, за допомогою якої мешканці міста, громадські організації, представники органів державної влади та місцевого самоврядування мають змогу дискутувати щодо регіонального розвитку, обмінюватися досвідом, долучатися до місцевих процесів та реформ.

 

Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина.

 

Протягом І півріччя 2019 року на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року, реалізовано 30 проектів та заходів на загальну суму 925,3 тис. грн. Загалом заходами програми охоплено близько 5 тис. осіб.

Для фінансування проектів та заходів в рамках Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №224 (зі змінами), на 2019 рік виділено 1,2 млн. грн. Протягом першого півріччя проведено 4 заходи на загальну суму 42,7 тис. грн, а також продовжується реалізація довгострокових проектів. Загалом протягом звітного періоду безпосередньо та опосередковано охоплено близько 2,5 тис. осіб.

 

Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та інтересів громадян. Посилення заходів щодо запобігання корупції.

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» та розпорядження Голови облдержадміністрації  від 21 листопада 2018 року №893 затверджено Антикорупційну програму облдержадміністрації на 2018-2019 роки.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №252 від 29.06.2017 року проводиться додаткова ідентифікація корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації.

Одночасно забезпечено розробку антикорупційних програм юридичних осіб, які відповідають вимогам статті 62 Закону України «Про запобігання корупції».

В області системно проводиться робота щодо підвищення ефективності інформаційних заходів з питань антикорупційної політики.

Зокрема, забезпечено постійне оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту облдержадміністрації, на якому розміщено телефони антикорупційних ліній прямого зв’язку прокуратури області, ГУ Національної поліції у Вінницькій області, УСБ України у Вінницькій області та облдержадміністрації. Відповідна робота проводиться райдержадміністраціями та міськими радами міст обласного значення.

У приміщеннях місцевих органів виконавчої влади розміщені інформаційні стенди «Cуспільство проти корупції».

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 10 червня 2016 року №2 з 1 січня 2018 року була проведена кампанія подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) з врахуванням положень частини п’ятої статті 45 Закону зобов’язані були до 1 квітня подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію 3202 посадових осіб Вінницької обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях. Зокрема,

 • працівниками апарату облдержадміністрації – 79 декларацій;
 • працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації – 491 декларація;
 • працівниками райдержадміністрацій – 2632 декларацій.

Станом на 01 квітня до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 3198 декларацій, що складає 99,88% від загальної кількості декларацій:

 • працівниками апарату облдержадміністрації – 79 декларацій;
 • працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації – 491 декларація;
 • працівниками райдержадміністрацій – 2628 декларацій.

Облдержадміністрацією забезпечується перевірка своєчасності подання декларацій.

Також, в реалізації заходів щодо протидії корупції використовуються «телефони довіри» та «гарячі» телефонні лінії державних органів влади.

З 28 липня 2015 року функціонує електрона і телефонна «Антикорупційна гаряча лінія» голови облдержадміністрації.

Упродовж першого півріччя поточного року спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції складено та направлено до суду 207 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, за результатами судового розгляду яких до відповідальності у виді штрафу притягнуто 116 осіб.

Із загальної кількості притягнутих до відповідальності осіб, 97 – за порушення вимог фінансового контролю (несвоєчасне подання декларації або неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані) та 19 – за неповідомлення про реальний конфлікт інтересів або прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.

Упродовж вказаного періоду органами прокуратури внесено 56 подань на усунення причин та умов, що сприяють корупційним проявам, за результатами розгляду яких 26 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

 1. Кількість протоколів про корупційні правопорушення, направлених до суду у звітному періоді (без повторно направлених) – 229.

Усього осіб притягнуто судом до відповідальності (штраф) – 116.

З них щодо:

- депутатів сільських, селищних, міських, районних рад –35;

- посадових осіб місцевого самоврядування – 12;

- посадових осіб райдержадміністрації – 3;

- посадових осіб облдержадміністрації – 3;

- посадових та службових осіб інших органів державної влади – 14;

- органів внутрішніх справ – 23;

- державної податкової служби –1;

- державної кримінально-виконавчої служби – 3;

- Збройних Сил України – 6

- осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов'язки в юридичних особах приватного права – 11.

В сфері :

-земельних відносин – 1;

За статтями КУпАП :

- порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6) – 97;

- порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7) – 19.

Усього звільнено осіб з посад – 1.

 1. Кількість кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закінчені розслідуванням – 51, направлено до суду з обвинувальним актом – 51, тяжких та особливо тяжких – 23.

Вчинено у сферах:

 1. фінансово-кредитній системі - 1
 2. агропромисловому комплексі - 2
 3. освіти - 1
 4. охорони здоров'я - 1
 5. транспорту - 3
 6. бюджетній системі - 3
 7. сфері земельних відносин - 2

За статтям Кримінального кодексу України:

- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем  (ч.ч.2-5 ст.191  КК України) – 18;

- зловживання владою або службовим становищем (ст.364 КК України) – 10;

- зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК України) – 1;

- одержання хабаря (ст. 368 КК України) – 9;

- комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 КК України) – 2;

- зловживання впливом (ст. 369-2 КК України) –3;

- інші корупційні правопорушення – 9.

Кількість осіб, відносно яких вироки (ухвали) набрали законної сили у звітному періоді – 10.

 

Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм.

 

Повноцінне запровадження програмно-цільового методу (далі - ПЦМ) при виконані бюджетів здатне якісно підвищити ефективність та прозорість використанні коштів, забезпечуючи таким чином краще задоволення населення гарантованими державою суспільними послугами.

На початковому етапі впровадження ПЦМ виникла потреба в роз’яснені тих чи інших його аспектів, також постійно уточняється вітчизняна методологія ПЦМ шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правових актів. В районах області було проведено вісім «кущових» семінарів-тренінгів, якими було охоплено понад 1 тисячу працівників бюджетної сфери 576-ти місцевих бюджетів області.

На відповідних тренінгам вдалось надати відповідну методологічну та інформаційну підтримку працівникам з фінансово-економічних питань більшості сільських та селищних рад області.

Завдяки кропіткій роз’яснювальній роботі та методологічній підтримці, 662 місцевих бюджетів з 663 наявних (99,8%) вже застосовують ПЦМ, у т.ч. – 593 бюджети сіл, селищ та міст районного значення.

За І півріччя 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло власних надходжень доходів у сумі 4239,5 млн. грн., що становить 48,2% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 8792,1 млн. грн.) та 108,7% до планових показників на 6 місяців (заплановано 3900,7 млн. грн.), понад план отримано 338,8 млн. грн. доходів. Проти відповідного періоду минулого року вказані доходи збільшились на 687,0 млн. грн., або на 19,3%.

За 6 місяців 2019 року по місцевих бюджетах області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків у сумі 10668,0 млн. грн., що становить 47,8% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 22318,2 млн. грн.), та 86,5% до планових показників на 6 місяців  (заплановано 12337,6 млн. грн.), і зменшились проти аналогічного періоду минулого року на 1005,6 млн. грн., або на 8,6% (в основному за рахунок

Зокрема, на освіту використано 3879,6 млн. грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення  на 531,3 млн. грн., або на 15,9%), на охорону здоров’я – 1609,4 млн. грн. (зменшення проти 6 місяців 2018 року на 155,1 млн. грн., або на 8,8% у зв’язку з переведенням закладів первинної медицини у комунальні підприємства та оплатою наданих ними послуг з державного бюджету), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 2429,5 млн. грн. (зменшилися на 1614,2 млн. грн., або на 39,9% у зв’язку із зменшенням видатків на надання субсидій і пільг населенню по оплаті житлово-комунальних послуг), на культуру – 252,3 млн. грн. (збільшення на 26,0 млн. грн., або на 11,5%), на фізкультуру і спорт – 135,9 млн. грн. (збільшення на 39,9 млн. грн., або на 41,4%), на житлово-комунальне господарство використано 425,2 млн. грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 110,8 млн. грн., або на 35,3%), на будівництво та регіональний розвиток – 346,6 млн. грн. (зменшення проти 6 місяців 2018 року на 3,2 млн. грн., або на 0,9%), на утримання та розвиток автомобільних доріг – 378,2 млн. грн. (зменшилися на 161,0 млн. грн., або на 29,9%).

За результатами  моніторингу сайту ProZorro Вінницька обласна державна адміністрація стабільно займає третє місце серед обласних державних адміністрацій  України за кількістю проведених електронних закупівель.

За І півріччя 2019 року бюджетними закладами, установами, організаціями, які утримуються за кошти обласного та районних бюджетів проведено понад 11 тис. публічних закупівель. Економія коштів обласного і районних бюджетів склала 98,7 млн. грн., з яких 22,1 млн. грн. по допорогових закупівлях.

При цьому слід зазначити, що рівень економії коштів становить 4,8% від очікуваної вартості, а Вінницька ОДА за цим показником займає 1 місце серед ОДА, які входять в ТОП-3 по кількості торгів через ProZorro.

 

Пріоритет 5. Залучення територіальних громад до розробки програм (заходів) з комплексного розвитку територій.

 

З метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, вироблення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальних громад в І півріччі 2019 року проведено XVІ Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад (далі – Конкурс) - на реалізацію проектів з обласного бюджету виділено 20 млн. грн.

На участь у Конкурсі було online-зареєстровано 819 заявок, з яких допущено 788 (решта 31 заявка не допущено до участі в конкурсі через дублювання - 26 та перевищення ліміту - 5).

Відповідно до Положення Конкурсу, Дирекцією (якою виступає - Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації) опрацьовано та офіційно зареєстровано 749 проектів (39 проектів – не приймають участь у зв’язку з їх не поданням у паперовому вигляді).

Конкурсною комісією було обрано переможцями 282 проекти.

Проекти розроблялися за такими основними напрямами, як:

 1. Підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями – 21 проект став переможцями (7,4% від загальної кількості проектів).
 2. Збереження історико-культурної спадщини – 22 проекти (7,8%).
 3. Розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів – 71 проект (25,4%).
 4. Впровадження енергозберігаючих та ресурсоефективних технологій в закладах бюджетної сфери – 110 проектів (38,9%).
 5. Проведення енергетичних обстежень будівель комунальної власності з підготовкою відповідного звіту з енергоаудиту та формуванням енергопаспорту будівлі; закупівля спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації щоденного моніторингу споживання енергоресурсів комунальними установами; співфінансування розробки ,,Плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату” з метою підтримки ініціатив місцевих рад області щодо приєднання до Європейської ініціативи ,,Угода мерів” - 1 проект (0,4%).
 6. Модернізація мереж вуличного освітлення - 57 проектів (20,1%).

У Конкурсі приймали участь проекти, розроблені та подані органами місцевого самоврядування, які були поділенні на категорії і мали відповідне співфінансування з обласного бюджету, а саме:

І категорія – сільські раді, які не входять до складу ОТГ, співфінансування не більше 100 тис. грн. (не більше 75% від загального бюджету) - 193 проектів-переможці (подано 468 проектів);

ІІ категорія – селищні, міські ради міст районного значення, які не входять до складу ОТГ, співфінансування не більше 150 тис. грн. (не більше 75% від загального бюджету) - 9 проектів (35 проектів);

ІІІ категорія – міські ради міст обласного значення, ради ОТГ, районні ради – співфінансування не більше 250 тис. грн. (не більше 50% від загального бюджету) 72 проекти (225 проектів);

ІV категорія – спільні проекти, розроблені декількома місцевими радами на основі договору про спільну діяльність (проекти міжмуніципального співробітництва) – співфінансування не більше 400 тис. грн. (не більше 50% від загального бюджету) 9 проектів (21 проект).

Всі райони, міста обласного значення та об’єднані територіальні громади прийняли участь у Конкурсі.

 

Одним із напрямків комплексного розвитку територій є залучення грантових коштів шляхом налагодження міжнародних відносин та співробітництва з Європейськими партнерами.

За підтримки країн-донорів таких як Швейцарія, Канада та Європейської Комісії, в області втілюються у життя ряд проектів направлених на соціально-економічний розвиток громад, а саме:

 • Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO), завданням якого є подальша підтримка реалізації реформи децентралізації; максимально широке впровадження моделей децентралізованого надання послуг, впровадження інноваційних механізмів співфінансування проектів розвитку; консолідація досвіду проекту та інтеграція його у нормативні та законодавчі документи;
 • Проект ПРООН, метою якого є: підтримка процесу реформування відповідно до стратегічних планів уряду, зокрема реформи місцевого самоврядування та територіальної організації, з метою сприяння місцевому розвитку, орієнтованому на людину, та покращення умов життя для всіх, включаючи маргіналізовані громади, з особливим акцентом на найбідніших, найбільш вразливіших та тих, хто далеко залишився позаду; створення сприятливого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, його чи її самореалізації, захисту своїх прав, надання високоякісних та доступних адміністративних, соціальних та інших послуг органами місцевого самоврядування, установами та організаціями; сприяння розвитку малого фермерського господарства та несільськогосподарського бізнесу в сільських та малозабезпечених районах; сприяння фізичному і психічному здоров'ю та добробуту, а також досягненню загального медичного забезпечення та доступу до якісної медичної допомоги; підвищення ефективності використання енергії на місцевому рівні, використовуючи потенціал мобілізації громади, включаючи допомогу місцевим громадам для формування та/або вдосконалення існуючих об'єднань власників житла для здійснення ефективних заходів з енергоефективності шляхом мобілізації різних форм фінансування.
 • Проект «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС впроваджується в області (з квітня 2015 року до грудня 2020 року) Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, який спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримка процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.

Також, у І квартал 2019 року Вінницька обласна державна адміністрація виступала бенефіціаром 3 проектів міжнародної технічної допомоги, які  фінансуються за рахунок коштів Європейського Союзу в особі Європейської комісії в Україні:

 1. Проект «Енергоефективний Гнівань – енергетична політика для сталого розвитку міста Гнівань».
 2. Проект «Сільський туризм – вірний крок на шляху покращення транскордонного співробітництва між Сорокським районом (Республіка Молдова) та Ямпільським районом (Україна, Вінницька область)».
 3. Проект «Кластер «Яблуневий шлях».

 

Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних громад та їх об’єднань.

 

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в області рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №785 схвалено у новій редакції проекту перспективного плану формування територій громад Вінницької області».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року №1076 (із змінами) затверджено Перспективний план формування територій громад Вінницької області, яким погоджено утворення 66 спроможних територіальних громад.

На даний час в області створено 42 об’єднані територіальні громади, які об’єднали в себе 125 місцевих рад: в тому числі 37 – чинних (з них 2 міста обласного значення – Вінниця і Хмільник) та у 5 ОТГ відбулись перші місцеві вибори 30 червня 2019 року, а саме:

-        Павлівської сільської об’єднаної територіальної громади Калинівського району (об’єднання з Мізяківською сільською територіальною громадою Калинівського району);

-        Соболівської сільської об’єднаної територіальної громади Теплицького району (об’єднання з Шиманівською сільською територіальною громадою Теплицького району);

-        Теплицької селищної об’єднаної територіальної громади Теплицького району об’єднаної територіальної громади Теплицького району (об’єднання з Росошанської, Сокирянської, Пологівської, Веселівської, Костюківської, Удицької та Стражгородської сільськими територіальними громадами Теплицького району;

-        Сутисківської селищної об’єднаної територіальної громади Тиврівського району (об’єднання з Шершнівською сільською територіальною громадою Тиврівського району);

-        Літинської селищної об’єднаної територіальної громади Літинського району (об’єднання з Селищенською сільською територіальною громадою Літинського району).

та додаткові місцеві вибори:

-        Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади Вінницького району (приєднано Антонівську, Жолобʼянську, Кислицьку, Паланську, Пеньківську, Пилипо-Борівську, Рожнятівську, Яланецьку сільські територіальні громади Томашпільського  району);

-        Бабчинецької сільської об’єднаної територіальної громади Чернівецького району (приєднано Моївську сільську територіальну громаду Чернівецького району).

Водночас, обласна державна адміністрація звернулась до Центральної виборчої комісії України щодо призначення додаткових виборів депутатів Бродецької територіальної громади Козятинського району до Глуховецької селищної об’єднаної територіальної громади Козятинського району

Надходження до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад за I півріччя 2019 року порівняно з I півріччям 2018 роком зросли на 93,7 млн. грн., або на 20,5%, зокрема: по податку на доходи фізичних осіб – на 58,5 млн. грн. (на 21,2%), платі за землю – на 16,1 млн. грн. (на 27,6%), єдиному податку – на 11,5 млн. грн. (на 16,6%).

Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за I півріччя 2019 року порівняно з I півріччям 2018 роком зросли на 686,9 млн. грн., або на 19,3%, зокрема, по бюджетах районів – на 166,2 млн. грн., або на 15,7%, містах обласного значення – на 326,2 млн. грн., або на 22,0%, обласному бюджету – на 100,9 млн. грн., або на 18,4%.

Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.

Спостерігається значне збільшення проведених капітальних видатків у I півріччі 2019 року з бюджетів об’єднаних територіальних громад порівняно з I півріччям 2018 року на 28,9 млн. грн., або на 32,2%.

 

Пріоритет 7. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону.

 

З метою впровадження технологій е-урядування та е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону протягом першого півріччя поточного року вживались відповідні заходи.

Забезпечено підтримку системи корпоративної пошти до якої підключено працівників апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрацій.

У рамках проекту «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» спільно з Міжнародною Благодійною Організацією «Фонд Східна Європа» проведено роботи з автоматизації документообігу центрів надання  адміністративних послуг області.

Вживались заходи з впровадження Регіонального порталу адміністративних та публічних послуг Вінницької області, який розроблено відповідно до проекту «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади».

Проводилися роботи щодо додаткового налаштування системи електронного документообігу, який було впроваджено в апараті обласної державної адміністрації та структурних підрозділах облдержадміністрації, у зв’язку зі змінами у законодавстві та затвердженням оновленої інструкції з діловодства.

Здійснювалась підтримка електронних сервісів облдержадміністрації.

Підготовлено та подано на розгляд сесії обласної Ради проект регіональної програми інформатизації «Електронна Вінниччина» на 2019-2021 роки.