Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік за перший квартал 2020 року

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік (далі – Програма) затверджена рішенням 41 сесії обласної Ради 7 скликання №883 від 17 грудня 2019 року розроблена відповідно до засад Стратегії розвитку Вінницької області на період до 2020 року (затверджена рішенням 38 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 24 червня 2015р. №893), в якій визначено ключові пріоритети та завдання розвитку Вінниччини.

Реалізація Програми передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення державної політики регіонального розвитку.

Головна мета Програми повністю узгоджена з метою Стратегії – створення умов для забезпечення стійкого економічного зростання області, реалізації комплексу системних реформ, посилення інвестиційної та інноваційної активності, дотримання екологічних стандартів та підвищення конкурентоспроможності регіону, доступності широкого спектра соціальних послуг, забезпечення гідних умов життя та добробуту населення.

Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом реалізації пріоритетів у визначених цілях, а саме: підтримка зміцнення обороноздатності держави, забезпечення безпеки населення та територій області; забезпечення умов сталого економічного розвитку, зростання конкурентоспроможності економіки області; розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення; екологічна безпека навколишнього середовища; розвиток громадянського суспільства.

 

Основні показники, що характеризують економічний

та соціальний розвиток області

(за перший квартал 2020 року до відповідного періоду 2019 року):

 • надходження доходів без міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів області (загальний і спеціальний фонди) зросли на 4,1%, у т. ч. до загального фонду місцевих бюджетів області – на 12,6%;
 • надходження доходів без міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад зросли у порівняних умовах на 15,4%;

-     сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за І квартал 2020 року становить 1210,8 млн грн, що на 8,1% більше ніж у І кварталі 2019 року;

 • темп обсягу виробництва валової продукції сільського господарства складають 106,2%, в т. ч. по сільськогосподарських підприємствах – 109,7%, в господарствах населення – 95,1%;
 • обсяг експорту товарів за січень-лютий 2020 року зріс на 62,8%;
 • роздрібний товарооборот області у порівнянних цінах зріс на 9,5%;
 • індекс споживчих цін становить 99,4% (1 місце серед регіонів України);
 • номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-лютий 2020 року зросла на 12,6%;
 • кількість проведених електронних закупівель становить - 6515 процедур (ІІІ місце серед регіонів України).

 

ЦІЛЬ 1: ПІДТРИМКА ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ.

Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством в галузі оборонної роботи.

Діяльність місцевих органів державної влади Вінниччини була спрямована на ефективну реалізацію державної політики з питань оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, виконання відповідних завдань Президента, Уряду України.

З цією метою та відповідно до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад» (далі Програма) в області проводяться наступні заходи з:

підготовки та удосконалення системи територіальної оборони області;

підготовки території держави до оборони;

сприяння відбору громадян для проходження військової служби за контрактом;

забезпечення призову громадян України на строкову військову службу;

шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

 

 1. Проведення заходів щодо підготовки до територіальної оборони.

На виконання Указу Президента України, наказу начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України на території області здійснюються заходи щодо підготовки та ведення територіальної оборони в особливий період, а також підготовки та забезпечення підрозділів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони (далі – ТрО).

З метою організації якісної підготовки штабів зони, районів територіальної оборони прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 грудня 2019 року №984 ДСК “Про підготовку територіальної оборони в зоні територіальної оборони у 2020 році”.

Крім того, відповідно до Плану підготовки зони територіальної оборони на 2020 навчальний рік проведено:

 • штабне тренування з територіальної оборони зі штабами зон територіальної оборони під керівництвом заступника командувача військ оперативного командування “Південь” з територіальної оборони;
 • одноденні збори з посадовими особами штабу зони (районів) територіальної оборони під керівництвом військового комісара обласного військового комісаріату;
 • штабне тренування зі штабами зони, районів територіальної оборони під керівництвом військового комісара обласного військового комісаріату;
 • штабне тренування з територіальної оборони зі штабами зон територіальної оборони під керівництвом заступника командувача військ оперативного командування “Південь” з територіальної оборони.

Під час проведення тренувань, зборів головні зусилля підготовки були зосереджені на наступних питаннях:

 • досягнення злагодженості в роботі структурних підрозділів штабу зони (районів) територіальної оборони під час планування територіальної оборони;
 • покращення взаємодії з військовими органами управління, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 • вдосконалення професійних знань і навичок посадових осіб штабів зони (районів) територіальної оборони, які необхідні для виконання завдань за призначенням.

 

 1. Підготовка території держави до оборони.

З метою зміцнення обороноздатності держави в області здійснюється комплекс заходів з підготовки території держави до оборони, який проводиться відповідно до вимог Положення про порядок підготовки території держави до оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №214дск.

В області розроблено та затверджено План підготовки території Вінницької області до оборони в особливий період, відпрацьовано пропозиції до Плану оперативного обладнання території військово-сухопутної зони відповідальності ОК “Південь”.

У відповідності до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №255-р, облдержадміністрацією здійснювався збір та узагальнення інформації щодо виконання запланованих заходів з підготовки території держави до оборони.

 

 1. Заходи щодо сприяння відбору громадян для проходження військової служби за контрактом.

В області проводився комплекс заходів з реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України щодо підвищення рівня укомплектованості військових частин. В частині сприяння відбору громадян для проходження військової служби за контрактом.

За результатами проведеної роботи до навчальних центрів та військових частин Збройних Сил України відібрано та направлено 411 осіб (план – 466 осіб), з якими укладено контракти для проходження військової служби, що складає 88% виконання планового завдання першого кварталу 2020 року.

 

 1. Забезпечення призову громадян України на строкову військову.

На виконання Указу Президента України від 16 січня 2020 року №13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» в області проводилась значна робота щодо забезпечення виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 28 січня 2020 року №55 «Про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2020 році» (зі змінами) керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, головами райдержадміністрацій, міськими головами міст обласного значення, керівниками територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України здійснено комплекс заходів для забезпечення підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу у 2020 році, а також затверджено склад обласної призовної комісії та графік її засідань.

Крім цього 11 березня 2020 року під керівництвом начальника штабу-першого заступника командира військової частини А2393, за участі першого заступника голови облдержадміністрації - голови обласної призовної комісії на базі обласного збірного пункту (м. Козятин) було проведено інструкторсько-методичний збір на тему: «Порядок організації та проведення заходів призову громадян України на строкову військову службу у військових комісаріатах оперативного командування «Південь». До проведення зборів були залучені військові комісари та посадові особи військових комісаріатів Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Херсонської областей.

Указом Президента України від 23 березня 2020 року №103/2020 «Про внесення змін до Указу Президента України від 16 січня 2020 року» заходи підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу навесні 2020 року визначено провести у травні-липні поточного року.

 

 1. Проведення заходів з шефської допомоги.

Заходи з шефської допомоги проводились відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» (зі змінами) та розпорядження голови облдержадміністрації від 26 лютого 2016 року №110 «Про здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» (зі змінами), яким встановлено шефство над усіма військовими частинами, розташованими на території області.

Облдержадміністрацією на виконання зазначених нормативно-правових актів розроблено та укладено угоди про організацію шефства, відпрацьовані та затверджені плани шефства над військовими частинами.

В першому кварталі 2020 року кошти з обласного бюджету на реалізацію заходів Програми не виділялись.

 

 1. Облік інформаційних повідомлень про осіб, уродженців Вінницької області, які загинули (померли) в ході проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил в східних областях України.

Протягом першого кварталу 2020 року облдержадміністрацією проводився облік отриманих інформаційних повідомлень про вінничан, які загинули, померли, зникли безвісти в ході безпосередньої участі під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (операції об’єднаних сил - ООС) та членів їх сімей.

Відповідна інформація надавались:

- українському інституту Національної пам’яті;

- Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;

- структурним підрозділам облдержадміністрації;

З початку проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил (16 жовтня 2019 року) із числа уродженців Вінницької області:

загиблих    -              160        зниклих безвісти - 2

померлих   -               73        

загиблих, сім’ї яких переїхали на Вінниччину  -     8

ВСЬОГО             -     241 осіб

 

 1. Гуманітарна допомога.

В області ведеться оперативний облік гуманітарної допомоги наданої облдержадміністрацією, районними державними адміністраціями, виконкомами міст обласного значення, волонтерськими, громадськими організаціями, населенням області в зону введення АТО (ООС) та жителям звільнених від терористів населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Станом на 10 квітня 2020 року, волонтерськими, громадськими організаціями і населенням районів та міст обласного значення Вінниччини в зону проведення ООС (АТО) для учасників ООС (АТО) та жителів звільнених від терористів населених пунктів Донецької та Луганської областей надана гуманітарна допомога орієнтовно на суму 37,36 млн грн.

До переліку гуманітарної допомоги входять: бронежилети – 1809 штук, шоломи – 837 штук, 3836 пар взуття, технічні засоби – 1637 одиниць, в т. ч. надано в оренду автомобіль швидкої допомоги УАЗ-452, продукти харчування – 3397,5 тон, близько 10 тон інших матеріально-технічних засобів.

 

Пріоритет 2. Підвищення суспільної правосвідомості та попередження злочинності.

З початку року структурними та територіальними підрозділами ГУНП України у Вінницькій області зареєстровано 49,5 тис. заяв та повідомлень, з яких 6076 із ознаками кримінальних правопорушень.

У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 320,2 заяв та повідомлень.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) внесено інформацію про вчинення 4711 кримінальних правопорушень. Після прийняття процесуальних рішень щодо закриття кримінальних проваджень на обліку залишилось 3652 кримінальних провадження, що на 2,2% менше, ніж зареєстровано злочинів за аналогічний період минулого року (3734).

Викрито 1022 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, у т. ч. 56 неповнолітніх, 131 жінку, 123 особи, які на момент учинення протиправного діяння перебували у стані алкогольного сп’яніння, 359 осіб, які раніше скоювали злочини, 10 іноземних громадян.

Із числа кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування 601 або 39,4% учинено особами, які раніше скоювали злочини, 128 або 8,4% – групою осіб, 157 або 10,3% – у стані алкогольного сп’яніння та 82 або 5,4% – неповнолітніми або за їх участю.

Від злочинних проявів потерпіло 1965 громадян, що становить 12,7 осіб, на кожні 10 тис. населення. Жертвами вчинення кримінальних правопорушень стали 70 дітей, 720 жінок, 255 пенсіонерів та 7 іноземців. Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень загинуло 48 громадян.

Порушень добового терміну внесення до ЄРДР інформації про події з ознаками кримінального правопорушення не допущено.

За заявами і повідомленнями про події некримінального характеру (43413) в 611 випадках розгляд матеріалів завершено складанням адміністративних протоколів, 42,8 тис. звернень розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

У провадженні знаходилось 39,3 тис. кримінальних правопорушень, їх навантаження на одного слідчого складає 111,3.

Зареєстровано до ЄРДР у звітному періоді 3652 (без врахування закритих) кримінальних правопорушень, за якими по 1390 повідомлено про підозру особам, які їх вчинили, що становить 38,1% (38,2% у минулому році).

У розрахунку на 10 тис. населення зареєстровано 23,6 кримінальних правопорушень.

За звітний період знаходилось у провадженні (без урахування закритих) 36581 кримінальне провадження, що на 5,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (34450).

Закінчено досудове розслідування по 1526 (+3,7%, у минулому році - 1472) кримінальних правопорушеннях, у т. ч. 628 (+15,4%, у минулому році - 544) по злочинах минулих років.

Закрито з початку року 3293 кримінальних проваджень, або 8,3% з числа тих, що знаходились в провадженні.

Із зареєстрованих з початку року (без врахування закритих) 994 (у минулому році 1317) тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, по 383 (у минулому році 542) особам, що їх вчинили повідомлено про підозру. Питома вага з числа зареєстрованих у звітному періоді складає 38,5% (у минулому році 41,1%).

По 1526 кримінальних провадженнях закінчено досудове розслідування (без врахування закритих), що на 3,5% менше у порівнянні з минулим роком (1472), в тому числі направлено до суду з обвинувальним актом – 1486 кримінальних проваджень, що складає 97,3%.

Протягом звітного періоду зареєстровано (без урахування закритих) 1184 крадіжки, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року (1273).

Повідомлено про підозру за фактами вчинення 425 кримінальних правопорушень цього виду, що становить 35,9% (у минулому році 33,2%).

Розслідувано 559 кримінальних правопорушень, розпочатих за фактами вчинення крадіжок, 542 з яких направлено до суду з обвинувальним актом.

Серед зареєстрованих 60 - квартирних крадіжок, по 19 особам повідомлено про підозру, що становить 31,7% (у минулому році - 15,5%).

Закінчено досудове розслідування по 22 кримінальних правопорушеннях, які з обвинувальними актами направлено до суду.

У звітному періоді викрито 55, що на 19,6% більше, ніж у минулому році (у минулому році 46) фактів незаконного обігу зброї, інформацію про вчинення яких зареєстровано до ЄРДР (без урахування закритих), по яких 26 особам повідомлено про підозру (у минулому році27). Питома вага складає 47,3% (у минулому році58,7%).

З незаконного обігу з початку 2020 року вилучено: 3 гвинтівки, 1 обріз мисливської рушниці, 3 револьвера, 4 гладкоствольні рушниці, 6 гранат, 1748 шт. набоїв, 3,4 кг вибухової речовини (пороху) та 29 одиниць холодної зброї (ножі та кастети).

Зареєстровано 5 (у минулому році 7) фактів створення або утримання місць розпусти і звідництва, з яких по трьох фактах, повідомлено про підозру в їх учиненні (у минулому році 1).

З початку року викрито два факти торгівлі людьми (у минулому році 1) та 17 фактів ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів (у минулому році 10), один факт ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості.

Закінчено та направлено до суду з обвинувальним актом 1 кримінальне провадження за ч.1 ст. 302 КК України (утримання місць розпусти та звідництво).

У поточному році викрито 3 організованих злочинних угрупування, які вчиняли злочини у сферах господарської діяльності, незаконного обігу наркотичних засобів. Учасниками ОЗУ учинено 28 кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, із них 22– за напрямком незаконного обігу наркотичних засобів.

За звітний період у сфері незаконного обігу наркотиків зареєстровано 380 (у минулому році 315) кримінальних правопорушень.

Повідомлено про підозру у 191 (у минулому році 120) кримінальних правопорушеннях у сфері незаконного обігу наркотиків, питома вага становить 50,3% (у минулому році 38,1%).

Задокументовано 8 (у минулому році 6) кримінальних правопорушень, пов’язаних із організацією та утриманням наркопритонів та одну нарколабораторію.

Закінчено на 37,4% більше (235 проти 171 у минулому році) наркозлочинів.

Задокументовано 118 фактів збуту наркотиків (у минулому році 99, +19,2%). Повідомлено про підозру за 78 (питома вага становить 66,1%) кримінальними правопорушеннями цього виду.

Завдяки вжитим превентивним правоохоронним заходам протягом звітного періоду, росту злочинності в публічних місцях не допущено. Так, на території області в публічних місцях вчинено 110 кримінальних правопорушення, з яких по 41 (26,3%) особам повідомлено про підозру.

В свою чергу в умовах «вулиці» вчинено 84 таких правопорушень, про підозру оголошено – 27 (32,1%).

Значна увага зосереджувалась на забезпеченні публічної безпеки під час проведення масових заходів.

В поточному році на території області відбулось 1,66 тис. масових заходів, участь у яких взяли майже 206 тис. громадян. Охорону публічної безпеки та порядку забезпечували понад 4 тис. працівників поліції та 290 військовослужбовців НГУ. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів грубих порушень під час їх проведення не допущено.

За звітній період неповнолітніми по області вчинено 82 кримінальних правопорушень. До адміністративної відповідальності притягнуто 1103 особи, з них 125 неповнолітніх.

З початку 2020 року на території області скоєно 697 ДТП, що на 5,6% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року (660). Серед них 132 ДТП з потерпілими (8,2%), в яких загинуло 38 (26,7%) та травмовано 153 (7,7%) осіб.

Причинами скоєння ДТП з потерпілими є перевищення встановленої швидкості руху – 4 випадки, перевищення безпечної швидкості – 25, виїзд на смугу зустрічного руху – 7, недотримання дистанції – 4, порушення правил маневрування – 6 та керування водіями у стані сп’яніння – 6, порушення правил надання безперешкодного проїзду -3.

 

Пріоритет 3. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій.

У І кварталі 2020 р. в області згідно Державного Класифікатора зареєстровано 4 надзвичайних ситуацій природного характеру (1 НС за аналогічний період минулого року), серед яких:

3 – об’єктові (вірус високо патогенного грипу птиці, типу А, субтипу Н5, експертиза №000453п.м./20 від 19 січня 2020 року в ПП "Хутір", СТОВ "Колосок", ТОВ "Немирів – Поділля" с.Бугаків Немирівського району - НС зареєстрована 21 січням2020 року; виявлено ДНК вірусу Африканської чуми свиней, звіт науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та ветсанекспертизи про результати дослідження пат. матеріалу №000985 п.м./20 від 15 лютого 2020 року в ТОВ "Агро-Астра" с.Коровайна Немирівського району - НС зареєстрована 15млютого 2020 року; встановлено діагноз на африканську чуму свиней в приватному господарстві гр. Очеретного О.В. с. Павлівка Погребищенського району, звіт про дослідження патологічного (біологічного) матеріалу №002016 п.м./20 від 20 березня 2020 року - НС зареєстрована 25 березня 2020 року);

1 – регіональна (лабораторно підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 в однієї мешканки м. Вінниці, яка госпіталізована в інфекційне відділення МКЛ №1 м.Вінниці - НС зареєстрована 25 березня 2020 року).

З метою координації діяльності райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них в області в першому кварталі проведено 13 засідань обласної комісії з питань ТЕБ та НС та розглянуто 6 питань направлених на попередження виникнення надзвичайних ситуацій.

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 рік в першому кварталі проведено низку навчальних заходів в районах та містах області, а саме:

- збір з керівним складом Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з розгляду підсумків за 2019 рік та визначання основних завдань в зазначеній сфері на 2020 рік (19 лютого);

- штабне тренування органів управління обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу і повені (13 лютого);

- штабне тренування органів управління цивільного захисту Тростянецького району за темою: „Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС” (12 березня);

За результатами виконання досягнуто підвищення рівня готовності органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням в умовах організації заходів з евакуації населення.

Продовжуються заходи щодо проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту. Протягом І кварталу поточного року проведено інвентаризацію двох захисних споруд. Протягом року інвентаризації підлягає 142 захисні споруди.

 

ЦІЛЬ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ.

 

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу, активізація інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення інвестиційної діяльності в області.

У січні-березні 2020 року рівень виробництва промислової продукції у Вінницькій області склав 98,5% до відповідного періоду 2019 року, що на 3,6 в.п. вище ніж в середньому по Україні.

За індексом промислового виробництва серед регіонів України Вінницька область займає 10 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 94,9%).

Збільшились обсяги промислового виробництва:

-     на 84,4% фармацевтичної промисловості;

-     на 29,1% деревообробної промисловості;

-     на 17,3% у добувній промисловості і розробленні кар’єрів;

-     на 6,6%. машинобудування;

-     на 3,4%, харчової промисловості;

-     на 1,3% будівельних матеріалів.

Не досягли відповідного рівня минулого року підприємства металообробки на 46,8%, легкої промисловості на 30,2%, виробництва хімічних продуктів на 13,8%, з постачання електроенергії на 22,0%.

У січні-лютому 2020 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 12430,8 млн грн. Найбільшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції займають підприємства харчової промисловості – 62,9%, якими реалізовано продукції на суму 7,8 млрд грн.

Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції становить 3,2% проти 3,1% у січні-лютому 2019 року.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за цей період становить 8004,9 грн, що на 3,1% менше проти відповідного періоду 2019 року.

На промислових підприємствах області станом на 01 березня 2020 року працює 57848 осіб, середньомісячна заробітна плата яких склала 11978 грн.

Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в ній задіяно 21853 працівники. На другому місці – енергетична промисловість, в якій працює 10183 осіб.

У 2020-2023 році приватними інвесторами в промисловості планується реалізувати 70 інвестиційних проєктів на загальну суму близько 23,5 млрд грн, а це – 5935 нових робочих місця, з них по галузях:

 • харчова та переробна – 20 проєктів на суму 15,2 млрд грн, 2459 робочих місць;
 • альтернативна енергетика – 33 проєкти на суму 5,2 млрд грн, 498 робочих місць;
 • машинобудування – 4 проєкти на суму 426,5 млн грн, 1385 робочих місць;
 • добувна галузь – 1 проєкт на суму 200 тис. грн, 5 робочих місць;
 • інші – 12 проєктів на суму 2,7 млрд грн, 1588 робочих місць.

 

Найбільші проекти:

 1. Продовження реалізації спільного проекту ДП «Електричні Системи» у співпраці з компанією APTIV PLC, щодо розширення потужностей заводу з виробництва автомобільних кабелів з доведенням кількості працюючих на заводі до 2000 осіб.
 2. Початок будівництва компанією «Head International Holding GmbH» заводу з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та лижні кріплення) на території індустріального парку в м. Вінниця. Загальна вартість проекту 50-80 млн дол. На початковому етапі заплановано створити 300 нових робочих місць з можливістю розширення штату до 1000 осіб.
 3. Будівництво заводу «Дакса Бунге Україна» з переробки кукурудзи на крупу та борошно на території с. Демківка Тростянецького району. Загальна вартість проекту 14 млн дол. Заплановано створити 50 нових робочих місць.
 4. Введення в експлуатацію наступної черги заводу з виробництва холодильного обладнання для напоїв компанії UBС Group («Українська пивна компанія») - «Green cool» з доведенням кількості працюючих до 1200 осіб.
 5. Будівництво заводу з переробки волоських горіхів ТОВ "Український волоський горіх" с. Лядово Могилів-Подільського району. Заплановано створити 100 нових робочих місць. Вартість проекту – 10 млн дол.
 6. Початок будівництва ТОВ «УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ» заводу з виробництва лецитину для фармацевтичної галузі на території Вінницького індустріального парку. Заплановано створити 65 нових робочих місць. Вартість проекту – 100 млн грн. Розпочати будівництво заплановано у ІІ кварталі 2020 року.
 7. Початок реалізації проекту з будівництва BESS (Battery Energy Storage System) - акумуляторної системи накопичення електричної енергії, потужністю 25 МВт в м. Ладижин компанією ПрАТ "МХП Еко Енерджи" в рамках створення енергокластеру МНР Energy Hub. Реалізація проекту почнеться у поточному році та буде проходити в чотири черги.

 

Пріоритет 2. Здійснення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу.

В сільському господарстві області темпи обсягів виробництва за січень-березень 2020 року складають 106,2%, до відповідного періоду попереднього року, в т. ч. по сільськогосподарських підприємствах – 109,7%, в господарствах населення – 95,1%.

Питома вага регіону у загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції складає 13,6%.

Аграрний сектор області займає друге місце в Україні в сільському господарстві за темпами та 1 місце за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та на 1 особу. По виробництву м’яса область займає перше місце та друге місце – по виробництву молока.

За оперативними даними станом на 3 квітня поточного року по всіх категоріях господарств посіяно ранніх ярих зернових та зернобобових культур 70,3% до прогнозованих посівних площ (прогноз - 97,2 тис. га). Зокрема, ярого ячменю посіяно на 72,3% до прогнозованих площ (прогноз - 77,2 тис. га), ярої пшениці – 71,2% (прогноз - 10,6 тис. га), вівса – 93,8% (прогноз – 0,8 тис. га), гороху – 48,8% (прогноз – 8,6 тис. га).

В тваринництві всіма категоріями господарств вироблено 153,0 тис. тонн молока, 162,6 тис. тонн м’яса (реалізація), 212,5 млн. штук яєць. В порівнянні із аналогічним періодом попереднього року обсяги виробництва м’яса зросли на 18,8%, яєць - на 10,7%, обсяги виробництва молока зменшились на 0,5%.

Капітальні інвестиції в агропромисловий комплекс області за 2019 рік склали 7696,2 млн грн (що становить 49,6% загального обсягу освоєних капітальних інвестицій області та на 27,7% менше до 2018 року).

В сільське, лісове та рибне господарство за 2019 рік капіталовкладення становили 3859,6 млн грн (що на 19,6% менше до 2018 року).

Капітальні інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за січень-грудень 2019 року склали 3836,6 млн грн (що на 34,5% менше до 2018 року).

Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове та рибне господарство на кінець 2019 року складає 18967,3 тис. дол. США, приріст з початку року склав 1661,2 тис. дол. США (або 9,6%).

Станом на 1 квітня 2020 року за даними моніторингу в агропромисловому комплексі області триває реалізація 24 інвестиційних проектів. В тому числі 10 проєктів реалізується для розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції, 8 проєктів – в харчовій та переробній промисловості, 8 – інших.

З початку року завершено 4 проєкти: 2 проєкти для розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції та 2- інших в аграрній сфері.

Сільськогосподарськими підприємствами області проводиться оновлення машинно-тракторного парку та матеріально-технічної бази. Агроформуваннями області придбано 57 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну суму 85 млн грн.

 

Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих форм господарювання та кооперації на селі.

На сьогоднішній день в області зареєстровано 2626 фермерських господарств, 97 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи, в т. ч.: молочарських – 38, плодоовочевих – 7, з обробітку землі та збирання врожаю – 5, інших – 47 од.

В рамках підтримки аграрного виробництва реалізується Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки, в рамках якої здійснюється підтримка особистих селянських, фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших суб’єктів господарювання в сільській місцевості. Заходами Програми передбачається надання пільгових кредитів особистим селянським, фермерським господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та іншим суб’єктам господарювання на селі, а також часткове відшкодування витрат за закуплену установку індивідуального доїння або (та) холодильну установку для зберігання і охолодження молока в розмірі 50% фізичним особам, які мають 3 і більше корів.

В області реалізується Програма збереження та відтворення родючості ґрунтів земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки. Виконання заходів Програми дасть змогу зменшити площі кислих ґрунтів земель запасу державної форми власності, створить умови для збільшення валового виробництва продукції державних сільськогосподарських підприємств, ефективної фондовіддачі та зниження площ деградованих ґрунтів.

В І-му кварталі 2020 року заходи вищезгаданих Програм не фінансувались.

Облдержадміністрація спільно з Вінницьким Національним аграрним університетом постійно проводить навчання (підвищення кваліфікації) сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників. В області офіційно працює 38 сільськогосподарських дорадників та 18 експерт-дорадників, які зареєстровані у Реєстрі сільськогосподарських дорадників та експертів – дорадників.

В області працює та зареєстрована в Реєстрі сільськогосподарських дорадчих служб дві обласних дорадчих служб, а саме:

- Споживче товариство „Вінницька обласна сільськогосподарська дорадча служба „Агродорада”;

- Громадська організація «Національний центр сільськогосподарського дорадництва та консалтингу «Досвід».

Облдержадміністрацією постійно проводиться роз’яснювальна робота серед сільського населення, малих та середніх товаровиробників щодо створення та розвитку малого та середнього бізнесу в області, інформування та популяризації державної підтримки фермерських господарств та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Протягом 2018-2020 років у Вінницькій області на території Барської та Северинівської об’єднаних територіальних громад реалізується грантовий проєкт «Яблуневий шлях», який фінансується за кошти ЄС. Метою проєкту є створення виробничої одиниці «Северинівське комунальне підприємство» для обробки та зберігання яблук і продуктів їх переробки. Вартість проекту складає 700,0 тис. євро. Передбачається створення комплексного туристичного сервісу в кластері «Яблуневий шлях» з використанням існуючої рекреаційної та виробничої інфраструктури, а також сприяння зайнятості населення громад.

На даний час в рамках реалізації проєкту завершуються ремонтні роботи в Северинівському санаторії, в якому буде проводитись дводенний цикл лікувально-відновлювальних процедур. З метою організації переробки вирощеної плодової продукції на базі Северинівського комунального підприємства тривають ремонтні роботи та здійснюється встановлення лінії по виробництву соків.

Проводяться реставраційні роботи будинку Деніса Макклера та цілорічної теплиці з різними сортами яблунь та інших плодово-ягідних культур біля Северинівського санаторію, а також закуплені саджанці для розсадника. Розроблено дизайн приміщення дегустаційного центру та готується проєктно-кошторисна документація.

З метою розвитку туристичної та оздоровчої складової проекту розроблено туристичний путівник рекреаційних та спортивно-туристичних маршрутів з врахуванням архітектурних та природних пам’яток території. В І-му кварталі 2020 року були проведені тренінги для учнів та вчителів Северинівської ОТГ щодо розвитку садівництва та туристичної галузі.

 

Пріоритет 4. Здійснення заходів з ефективного використання водних ресурсів області.

З метою ефективного використання водних об’єктів за І-й квартал 2020 року підготовлено 25 проектів розпоряджень голови облдержадміністрації. Укладено 20 договорів оренди водних об’єктів, в т. ч. 7 договорів після проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом з водними об’єктами. Підготовлено 25 додаткових угод до договорів оренди водних об’єктів в частині перегляду розміру орендної плати за водні об’єкти. Надійшло до обласного бюджету коштів від орендної плати за водні об’єкти (їх частини) у розмірі 385,8 тис. грн.

 

Пріоритет 5. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

З метою реалізації політики енергоефективності та енергозбереження у бюджетних та комунальних закладах області, починаючи з 2017 року в області діє «Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки».

У зв’язку із закінченням терміну дії обласної Програми енергозбереження для населення та ОСББ у 2019 році, розроблено новий проект обласної Програми на 2020-2025 роки. Необхідний обсяг фінансування Програми у 2020 році з обласного бюджету становить 7,0 млн грн та передбачає наступні напрямки роботи:

 1. Компенсацію 8% ставки за кредитами, залученими населенням та ОСББ області на реалізацію енергоефективних заходів у рамках Урядової програми «теплих кредитів»;
 2. Компенсацію 10% ставки для ОСББ, які здійснюють заходи з енергоефективності у рамках програми «Енергодім» ДУ «Фонд енергоефективності» (далі – Фонд). Компенсація надаватиметься протягом 12 місяців з моменту оформлення кредиту на реалізацію заходів з енергомодернізації житлових будівель, які передбачають грантові виплати з Фонду.

Компенсація відсоткових ставок по «теплих кредитах» і по програмі Фонду здійснюватиметься через кредитно-фінансові установи на підставі відповідних договорів про співробітництво.

 

Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу області.

Впродовж І кварталу 2020 року забезпечено проведення 6-ти офіційних зустрічей з презентацією економічного та інвестиційного потенціалу регіону.

Інвестиційний портал Вінниччини (vininvest.gov.ua), на якому щоквартально оновлюється інформація, допомагає потенційним інвесторам ознайомитися з потенціалом області, пріоритетними напрямками та основними показниками економічного розвитку, інвестиційними об'єктами - вільними земельними ділянками, об’єктами нерухомості, інвестиційними проектами, які можуть зацікавити потенційних інвесторів. Сформовано перелік з 112 ділянок типу «Greenfield» загальною площею 326,5 га та 20 ділянок типу «Brownfield» загальною площею 16,5 га.

Інформація про інвестиційний портал розміщена на офіційному веб-сайті Вінницької обласної державної адміністрації та веб-сторінці Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

Протягом І кварталу 2020 року зафіксовано 1848 відвідувачів сайту.

Інформацію щодо посадових осіб - представників регіонів, до сфери повноважень яких відносяться питання сприяння інвестиційній діяльності, розміщено на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Посилання на інвестиційний портал Вінницької області (http://www.vininvest.gov.ua/) розміщено на Карті інвестиційних контактних пунктів з питань залучення інвестицій та супроводу інвесторів в Україні.

 

Пріоритет 7. Розвиток сфери торгівлі та послуг.

Оборот роздрібної торгівлі області за січень-березень 2020 року склав – 7,7 млрд грн, що на 9,5% більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року (по Україні показник збільшився на 10,6%).

На території Вінницької області діють 83 ринки та 93 постійно діючих ярмарків.

В області успішно функціонують мережеві підприємства торгівлі, такі як: ТОВ - НВП «Аргон» (гіпермаркети «Грош», супермаркети «Грош Експрес», «Корона», «К-маркет»), ТОВ «Сільпо - Фуд» (супермаркети «Сільпо»), ДП «Рітейл» (супермаркети «Фуршет»), ТОВ «АТБ-Маркет» (магазини-дискаунтери «АТБ - маркет») та інші, в яких представлена продукція місцевих товаровиробників: ПрАТ "Концерн Хлібпром" ВП «Вінницяхліб», ТОВ «Зерносвіт», ТОВ «Літинський молокозавод», ТОВ «Люстдорф», ТОВ "ФУД Девелопмент", ЗАТ «Тульчин-Мясо», ТОВ «Літинський м’ясокомбінат», ТМ «Ковбаскофф», ТОВ «Бондарукові ковбаси», ТОВ «БРІЗ-Т», ТОВ «Вінницька цукерка», ПрАТ «Вінницька харчова фабрика», ТОВ «АВІС», Філія "Вінницька Птахофабрика" ПАТ "Агрохолдинг Авангард", ПрАТ МКЗ «Регіна», ПрАТ «Мироновський Хлібопродукт», ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат».

Активно розвивається мережа фірмової торгівлі місцевих товаровиробників, зокрема: ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар», ТОВ «Літинський м’ясокомбінат» ТМ «ЛМК», ФОП Бондарук Ю.В. ТМ «Бондарукові ковбаси», ТОВ «Солодка Мрія-Вінниця» ТМ «Солодка Мрія».

На території області працюють понад 7000 об’єктів торгівлі та надають послуги харчування понад 1300 об’єктів ресторанного господарства. В населених пунктах, в яких відсутня стаціонарна торговельна мережа, здійснюється виїзна торгівля у визначені дні тижня продуктами харчування, товарами першої необхідності, промислової та господарської груп, а також товарами складного асортименту за попереднім замовленням.

Працівниками відділення Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» забезпечується обслуговування сільського населення області товарами першої необхідності за попереднім замовленням. За 1 квартал 2020 року реалізовано товарів на суму 11,4 млн грн та надано послуг 194,3 тис. осіб.

 

Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу.

За даними моніторингу у січні-березні 2020 року започаткували діяльність 2671 новостворених суб’єктів господарювання, що на 5,5% більше ніж у відповідному періоді 2019 року, із яких 288 – юридичних осіб (на 5,3% менше) та 2383 – фізичні особи-підприємці (на 6,9% більше).

Одночасно припинили господарську діяльність 1962 суб’єкти господарювання (49 – юридичних осіб та 1913 – фізичних осіб-підприємців), що на 33,8% менше ніж у відповідному періоді 2019 року.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за І квартал 2020 року становить 1210,8 млн грн, або 29,3% від загальних обсягів надходжень, що на 8,1% більше ніж у І кварталі 2019 року.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за І квартал 2020 року в порівнянні з відповідним періодом 2019 року зросла на 7,6%, або на 47,1 млн грн і становить 668,0 млн грн, а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 30,9%.

В області діє Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (Стратегія МСП), затверджена рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №576.

На виконання Плану дій Стратегії МСП у 2020 році в обласному бюджеті виділено кошти в сумі 1,77 млн грн, із яких: 1,4 млн грн – на фінансову підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі підприємців-початківців (стартапи), 370,0 тис. грн – на проведення інших заходів Плану дій Стратегії.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року №315 «Про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи)» та в рамках Плану дій реалізації Стратегії МСП у 2020 році запропоновано механізм надання на конкурсних засадах грантів з обласного бюджету на започаткування власної справи громадянам та на розвиток бізнесу підприємцям-початківцям.

В І кварталі поточного року було оголошено конкурс на виконавця (виконавчого адміністратора) з організації та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи), переможцем якого визнано ВОГО «Спілку підприємців «СТІНА».

Згідно вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» облдержадміністрацією у встановленому порядку затверджені План підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2020 рік та План-графік відстеження результативності дії регуляторних актів, які оприлюднені на веб-сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка та інвестиції /Регуляторна діяльність».

Станом на 1 квітня 2020 року в реєстрі регуляторних актів облдержадміністрації знаходиться 14 розпоряджень голови облдержадміністрації (реєстр розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Економіка та інвестиції/Регуляторна діяльність/ Реєстр регуляторних актів»).

Відповідно до Плану-графіку здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів облдержадміністрації у першому кварталі 2020 року проведено 3 повторних відстеження результативності дії розпоряджень голови обласної державної адміністрації:

- розпорядження голови облдержадміністрації від 12 лютого 2019 року №106 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичні огляди», що надається комунальним лікувально - профілактичним закладом – Літинською центральною районною лікарнею», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 5 березня 2019 року за № 27/1681;

- розпорядження голови облдержадміністрації від 26 лютого 2019 року №142 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичні огляди», що надається комунальним закладом «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 7 березня 2019 року за №29/1683;

- розпорядження голови облдержадміністрації від 26 лютого 2019 року №144 «Про затвердження Тарифів на платну послугу «Медичне обслуговування», що надається комунальним комплексним лікувально-профілактичним закладом – «Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 7 березня 2019 року за №31/1685.

За результатами проведених відстежень дію регуляторних актів визнано ефективними.

В першому кварталі 2020 року регуляторні акти не приймались.

На Вінниччині діють 40 ЦНАП та 6 територіальних відділень. Роботу Центрів забезпечують 216 адміністраторів та 102 державних реєстраторів. В середньому у Центрах області надається 195 видів адмінпослуг, що на 44% більше порівняно з відповідним періодом 2019 року.

Протягом січня-березня 2020 року Центрами надання адміністративних послуг в області надано 319,4 тис. різноманітних адміністративних послуг суб’єктам звернення, що на 18,4% менше порівняно з відповідним періодом 2019 року. У І кварталі за надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів надійшло 22,7 млн грн, що на 0,9 млн грн або на 3,8% менше порівняно з відповідним періодом 2019 року.

Всі Центри області підключені до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

Оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в 10 ЦНАП області: міст Вінниця, Жмеринка, Козятин, Барської райдержадміністрації, Калинівської міської ОТГ, Немирівської міської ОТГ, Джулинській сільській ОТГ, Краснопільської сільської ОТГ, Якушинецької сільської ОТГ та Агрономічної сільської ради.

На офіційних сайтах районних державних адміністрацій та міських рад розміщено посилання на державні електронні сервіси Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державної архітектурно-будівельної інспекції України та Пенсійного фонду України.

 

Пріоритет 9. Розвиток транспортної інфраструктури в області.

Обласною державною адміністрацією розробляється регіональна програма розвитку автомобільного транспорту, яка визначатиме розвиток мережі автобусних маршрутів загального користування на відповідній території на 2020-2025 роки.

Протягом першого кварталу 2020 року обласною державною адміністрацією опрацьовувалося питання щодо повного оновлення маршрутної мережі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) (відповідно до вимог наказу Міністерства інфраструктури України від 20.05.2013 року №305 «Про затвердження Порядку формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування» (зі змінами)).

Відповідно до існуючої маршрутної мережі, в області функціонує 437 внутрішньообласних міжміських і приміських маршрутів, 575 приміських маршрутів, які не виходять за межі території району та близько 100 міських маршрутів. Крім того в області нараховується 47 міжнародних та 94 міжобласних маршрутів.

Також, на автобусних маршрутах загального користування працює 106 автобусів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, з них: 66 – у м. Вінниці.

Поряд з цим, протягом січня-лютого 2020 року було укладено 11 додаткових угод на продовження дії договорів про організацію перевезення пасажирів на внутрішньообласних міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування.

За інформацією управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області, 2470 суб’єктів господарювання (4354 транспортних засобів) отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень та вантажів автомобільним транспортом, в тому числі:

- на внутрішньообласномих маршрутах – 2102 ліцензії та 3544 транспортних засобів;

- на міжнародних маршрутах – 368 ліцензій та 810 транспортних засобів.

На виконання розпорядження голови Вінницької обласної державної від 12.02.2019 року №108 «Про заходи щодо боротьби з нелегальними перевезеннями», з початку 2020 року управлінням розвитку транспорту облдержадміністрації спільно з працівниками управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області та управління патрульної поліції у Вінницькій області проводилися перевірки з метою виявлення місць відправлення транспорту пасажирських перевезень, які здійснюють перевезення під виглядом регулярних спеціальних перевезень та перевезення груп пасажирів на таксі за автобусними маршрутами загального користування.

За інформацією управління патрульної поліції у Вінницькій області:

- оглянуто транспортних засобів, що надають послуги з перевезення пасажирів – 315;

- порушення правил перевезення пасажирів – 8;

- керування транспортним засобом без проходження ОТК – 4;

- керування транспортним засобом з технічними несправностями – 9;

- перевезення пасажирів без проходження передрейсового огляду – 3;

- керування транспортним засобом без належних документів – 6;

- інші порушення Правил дорожнього руху – 89.

Поряд з цим, працівниками управління Укртансбезпеки у Вінницькій області задокументовано 143 порушення вимог транспортного законодавства та складено 27 протоколів про адміністративні правопорушення на фізичних осіб що проваджували господарську діяльність  з перевезення пасажирів на таксі без державної реєстрації як суб'єкта.

У січні‒березні 2020 року вантажообіг підприємств транспорту становив 6141,0 млн ткм, або 92,1% від обсягу січня‒березня 2019 року. Вантажообіг залізничного транспорту зменшився на 8,2%, а автомобільного транспорту збільшився на 0,8%.

Підприємствами транспорту області перевезено 4,1 млн. т вантажів, що на 17,0% менше проти січня‒березня 2019 року.

У січні‒березні 2020 р. залізничним транспортом перевезено 3059,5 тис. тонн вантажів, що на 23,3% менше, ніж у січні‒березні 2019 р. Перевезення нафти і нафтопродуктів збільшилося у 15,2 рази, будівельних матеріалів ‒ на 24,7%. Разом із цим перевезення хімічних і мінеральних добрив знизилося на 44,9%, лісових вантажів ‒ на 14,7%, зерна та продуктів перемолу – на 12,4%,
цементу – на 7,6%, брухту чорних металів – на 2,2%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні‒березні 2020р. перевезено 1032,5 тис. тонн вантажів, що на 9,6% більше обсягу перевезень вантажів у січні‒березні 2019р., виконано вантажообіг в обсязі 226,6  млн ткм, який зменшився на 0,8%.

Пасажирообіг у січні‒березні 2020р. становив 1226,6 млн пас. км і зменшився на 18,6% порівняно з пасажирською роботою, яка виконана у січні‒березні попереднього року.

У січні‒березні 2020 р. пасажирським транспортом перевезено 45,2 млн пасажирів, що на 15,1% менше, ніж у січні‒березні 2019 р.

Залізничним транспортом у січні‒березні 2020 р. відправлено 1,8 млн пасажирів. Пасажирообіг становив 765,4 млн пас. км.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 16,2 млн пасажирів, що становить 87,5% до січня‒березня попереднього року. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 9,7 млн пасажирів.

 

У зв’язку з впровадженням на території України карантинних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVІD-19» (зі змінами) та з метою організації додаткових заходів з недопущення поширення на території області випадків захворювання гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, управлінням розвитку транспорту обласної державної адміністрації спільно з головами районних державних адміністрацій та об’єднаних територіальних громад, міськими головами міст обласного значення проводилася робота щодо посиленого протиепідемічного режиму на автовокзалах та транспорті області.

Однак, із внесенням змін до вищевказаної постанови, з 18 березня 2020 року було припинено рух регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполучені, а також закриті всі автостанції та залізничні вокзали.

В ситуації, що склалася, виникло нагальне питання щодо підвозу медиків та інших працівників, які забезпечують роботу об’єктів критичної інфраструктури, до місця їх роботи.

За результатами проведеної роботи, було сформовано основні напрямки, за якими буде здійснюватися підвезення, та визначено орієнтовну потребу в транспортних засобах.

Розроблено схеми рухів маршрутів шкільних автобусів, з визначенням початкових та кінцевих точок відправлення автобусів та врахуванням місць зупинок для забезпечення своєчасного та безперебійного перевезення медичного та іншого персоналу, задіяного до заходів протидії поширенню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

 

Пріоритет 10. Подальший розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва.

У І кварталі 2020 року обласною державною адміністрацією проводились заходи у сфері міжнародного співробітництва, на яких здійснювалися презентації економічного, культурного та туристичного потенціалу Вінницької області.

Так, 8 січня відбулась офіційна зустріч голови облдержадміністрації з Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні Юрісом Пойкансом. В ході візиту сторони обговорили можливості розширення співпраці між Латвійською Республікою та Вінницькою областю у сферах економіки, розвитку альтернативної енергетики, культури, освіти, а також можливості оздоровлення в Латвії дітей, батьки яких загинули або були важко поранені в ході АТО\ООС та реабілітації поранених українських військовослужбовців. Юріс Пойканс підтвердив наміри латвійської сторони про відкриття у Вінниці Почесного консульства Латвійської Республіки.

24 січня відбулась офіційна зустріч голови облдержадміністрації із Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Марюсом Януконісом. Учасники зустрічі визначили вектори налагодження нових ділових стосунків між литовським і українським бізнесом, а також можливість співпраці у напрямку туристичної галузі шляхом обміну досвідом щодо популяризації регіону та залучення іноземних туристів. Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс високо оцінив потенціал двосторонніх відносин між Литвою та Україною, зокрема із Вінницькою областю та висловив пропозицію провести 19 березня у Вінниці литовсько-український бізнес-форум. У зв’язку із запровадженням карантину, підготовлений захід було відмінено.

4 лютого Вінниччину відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Киргизької Республіки в Україні Жусупбек Шаріпов з метою участі у киргизько-українському бізнес-форум з легкої промисловості, який зібрав понад 60 учасників профільних підприємств галузі з України та Киргизстану. На форумі було презентовано найбільш перспективні проекти легкої промисловості в Киргизстані і в Україні, запуск яких може стати успішним початком двостороннього партнерства у виході на ринки Азії та Європи; обговорювались подальші плани співпраці між асоціаціями і бізнес спільнотами галузі. В ході ж офіційної зустрічі з керівництва області та міста сторони обговорили можливості розширення співпраці у сферах економіки, транспортної галузі, сільського господарства та експорту сільськогосподарського машинобудування, а також обміну досвідом в галузях культури і туризму.

17 лютого відбулася зустріч голови облдержадміністрації з Почесним консулом України у Борглоні (провінція Лімбург, Бельгія) Крісом Бекерсом. В ході зустрічі сторони обговорили шляхи поглиблення двостороннього співробітництва між Україною та Бельгією у сфері відновлювальної енергетики, а саме можливості впровадження на Вінниччині пілотного інноваційного проєкту зі встановлення мікрогідроелектростанцій «Turbulent».

18 лютого з метою пошуку партнерів для співробітництва та налагодження бізнес контактів відбулась партнерська зустріч регіонального бізнесу із представниками шведських ділових кіл «Шведський бізнес день». Бізнесовий форум організовано Вінницькою обласною державною адміністрацією спільно з Шведською бізнес Асоціацією та Посольством Королівства Швеція в Україні. До складу делегації шведського бізнесу увійшли представники компаній – виробників спеціального обладнання, ґрунтообробної та посівної сільськогосподарської техніки, металевих конструкцій, автотранспорту та медичного обладнання. Робота форуму проходила у діловій атмосфері, де після офіційних виступів та презентацій підприємств учасники спілкувались у форматі B2B, а на завершення відвідали вінницькі підприємства: завод GreenCool компанії «UBC Group», ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат» та завод ДП «Електричні системи».

Крім того, 18 лютого відбулась офіційна зустріч голови облдержадміністрації Владислава Скальського з офіційною делегацією Посольства Королівства Швеція в Україні на чолі із Першим секретарем Посольства Швеції в Україні, заступницею голови місії Луїс Морсінґ. В ході зустрічі сторони обговорили можливість розширення співпраці у сферах охорони здоров’я, альтернативної енергетики, енергетичної безпеки, сільського господарства, IT-сектора, інфраструктури, охорони довкілля та культури.

21 лютого відбулася зустріч голови обласної державної адміністрації з представниками німецько-української промислово-торговельної палати та ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство». Головною метою зустрічі стало впровадження спільного проєкту дуальної форми освіти між ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» та державним професійно-технічним навчальним закладом «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту». Голова Правління Німецько-української промислово-торговельної палати Александр Маркус розповів про основні напрями роботи палати, а саме в напрямку дуальної освіти та впровадження проєкту, який передбачає поєднання навчання на базі державного професійно-технічного навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» з навчанням на робочому місці на ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство». Проєкт має на меті допомогти як бізнесу, так і навчальним закладам змінити парадигму мислення, змінити формат навчання та зробити освіту якісною, перспективною та сучасною.

25-28 лютого офіційна делегація області на чолі із заступником голови обласної державної адміністрації перебувала у Сьвєнтокшиському воєводстві Республіки Польща. Головною метою візиту делегації стало вивчення та перейняття польського досвіду у сфері реалізації державної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища та водного господарства, способів використання природних ресурсів та поводження із побутовими відходами. В рамках програми візиту делегати відвідали XXI Міжнародну виставку охорони навколишнього середовища і управління відходами EKOTECH - захід, який щороку приваблює найбільші польські та іноземні компанії, пов’язані з комунальною галуззю. 27 лютого, в рамках візиту відбулась офіційна зустріч вінницької делегації з керівництвом Сьвєнтокшиського воєводства, в ході якої було обговорено співпрацю в рамках підписаної угоди про співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища і управління відходами. Зокрема польська сторона підтримала ініціативу співпраці у сфері охорони навколишнього середовища та внесла пропозицію поглиблювати контакти в бізнес-середовищі, активізувати та організувати зустрічі з приватним бізнесом по галузях.

Окрім того, делегація області відвідала інфраструктурні об’єкти Сьвєнтокшиського воєводства, які спеціалізуються на охороні навколишнього природного середовища: комбіновану теплову електростанцію, підприємство управління відходами в Промніку та підприємство з очищення стічних вод в Сіткувках-Новіни, на яких ознайомилась із їх діяльністю та технологічними процесами. Загалом за результатами візиту було досягнуто домовленостей щодо продовження співпраці в сфері управління відходами та охорони навколишнього середовища, створення регіонального бренду та розвитку туристичної галузі Вінницької області у 2020 році. Також, було узгоджено терміни відпочинку і оздоровлення дітей з родин, які постраждали під час збройного конфлікту на Сході України у партнерському регіоні.

 

Пріоритет 11. Підвищення рівня доходів населення, посилення боротьби з тіньовою зайнятістю. Розвиток ринку праці.

В регіоні продовжується позитивна тенденція щодо зростання рівня заробітної плати. Середня номінальна заробітна плата штатних працівників (за статистичними даними) у березні 2020 становила 9681 грн.

Порівняно з березнем 2019 року розмір заробітної плати збільшилася на 12,0%, а відносно до лютого 2020 року зріс на 1,8%.

Збільшення рівня середньої заробітної плати у березні 2020 року (порівняно з лютим 2020 року) відбулося за такими видами економічної діяльності: постачання електроенергії, газу постачання пари та кондиційованого повітря – на 7,8%, водопостачання; каналізація; поводження з відходами – на 5,8%, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – на 5,4%, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – на 5,0%.

Найвищий рівень середньої заробітної плати серед основних видів економічної діяльності у березні поточного року був у сфері фінансової та страхової діяльності (16114  грн), обов’язкового соціального страхування (12271 грн), промисловості (12186 грн).

Найнижчий рівень оплати у березні поточного року зафіксовано у сфері тимчасового розміщення й організація харчування, розмір нарахованої заробітної плати становив 4882 грн.

За рівнем оплати праці у березні 2020 року серед 25 регіонів України Вінницька область займала 12 місце.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників (за статистичними даними) у січні – березні 2020 року становила 9558 грн.

Індекс реальної заробітної плати у березні 2020 року порівняно із лютим 2020 року становив 101,5%, а відносно березня 2019 року – 112,3%.

Протягом І кварталу 2020 року послугами обласної служби зайнятості зі сприяння в пошуку роботи скористалися майже 35 тис. громадян області, за наявності в базі даних 11,6 тис. вакансій до укомплектування службою зайнятості.

За сприяння обласної служби зайнятості за 3 місяці 2020 року отримали роботу 7,7 тис. осіб, в тому числі 4,4 тис. зареєстрованих безробітних. Обсяги працевлаштування безробітних, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, склали 828 осіб.

Важливим напрямом діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є належний захист трудових прав працівників, детінізація заробітної плати та легалізація трудових відносин.

В області діють 34 місцевих робочих груп з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення різних рівнів відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 01.02.2016 №127 «Про заходи щодо забезпечення детінізації економіки області» та від 13.01.2017 №13 «Про забезпечення в області контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення», якими проведено 48 засідань, на яких заслухано 157 керівників підприємств.

На засіданнях зазначених робочих груп щомісячно розглядаються питання дотримання мінімальних гарантій громадян, недопущення використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету.

Так, за результатами вжитих заходів протягом І кварталу 2020 року додатково легалізовано працю 2037 осіб, загальна сума донарахованих податків до бюджету становить 3,9 млн грн.

 

ЦІЛЬ 3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ.

 

Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки.

В області забезпечено сталий розвиток освітньої галузі відповідно до потреб територіальної громади.

Функціонує 779 закладів дошкільної освіти (у т. ч. 145 навчально-виховних комплексів) та 24 інших закладів освіти, що мають дошкільні відділення. Всього дошкільною освітою охоплено понад 54,1 тис. дітей.

Охоплення дітей дошкільного віку від трьох до шести (семи) років різними формами дошкільної освіти становить 95,4%.

У першому кварталі 2020 року в м. Вінниця відкрито приватний заклад дошкільної освіти на 75 місць.

Загальноосвітню підготовку в області забезпечує 771 заклад, у яких навчається 164,8 тис. учнів (на 3,1 тис. більше ніж в минулому році).

Станом на 1 квітня 2020 р. в області створено:

- в об’єднаних територіальних громадах 20 опорних шкіл,

- у районах – 33.

Всього створено 53 опорних закладів з 70 філіями з підвезенням 4171 учня із сусідніх сіл (у 2018 році функціонувало 45 опорних закладів із 62 філіями з підвезенням 2774 учнів).

Мережа опорних шкіл узгоджується з планом формування добровільних територіальних громад, проводиться робота щодо створення опорних шкіл в районах та ОТГ.

Протягом січня-лютого 2020 р. в області проведено ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 18 навчальних предметів

 

Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень в закладах загальної середньої освіти.

Станом на 02 травня 2020 року у закладах загальної середньої освіти області залишилось 12 котелень в підвальних приміщеннях, з них 7 – виведення недоцільне, через зменшення контингенту, реорганізацію.

У 2020 році планується проведення робіт по виведенню котелень з підвальних приміщень у 3-х закладах освіти:

- завершити роботи, які розпочато у 2019 році, у Борщагівській ЗОШ Погребищенського району та Одайській ЗОШ І-ІІ ст. Тульчинської ОТГ;

- нове будівництво блочно-модульної котельні у Плебанівській ЗОШ І-ІІІ ст. Шаргородського району.

 

Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища в закладах освіти.

В 2020 році передбачається придбати 25 шкільних автобусів.

З метою забезпечення реалізації проєкту Президента України «Велике будівництво» в області буде завершено будівництво та реконструкцію 5 шкіл та 5 дитячих дошкільних закладів:

будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниці;

реконструкція Чернівецької загальноосвітньої школи I—III ступеня № 2 Чернівецької районної ради у смт Чернівці;

капітальний ремонт Іллінецької загальноосвітньої школи   I—III ступеня — гімназія №2 Іллінецької міської ради;

капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня у смт Оратів; капітальний ремонт будівлі закладу загальної середньої освіти I—III ступеня № 2 імені Івана Богуна” у м. Ямпіль;

капітальний ремонт приміщення будівлі дошкільного навчального закладу №7 "Ромашка" у  м. Жмеринка;

реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №1 в м.Хмільник;

реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу №3 "Теремок" у м. Гайсин;

капітальний ремонт фасадів та покрівлі даху дошкільного навчального закладу ясла-садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус №2) в смт Теплик;

реконструкція будівлі поліклініки під дитячий садок смт Шпиків Тульчинського району.

 

Пріоритет 4. Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги жителям області

В 2020 році реалізуються проєкти з реконструкції закладів третинного рівня надання медичної допомоги:

- реконструкція корпусу № 7 для розміщення нейрохірургічного відділення з рентгенопераційним блоком та відділенням гострих інсультів обласної лікарні імені М. І. Пирогова в м. Вінниці;

- реконструкція хіміотерапевтичного корпус Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради в м.Вінниці;

- реконструкція спального корпусу Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні у м. Хмільнику.

 

Пріоритет 5. Зниження смертності хворих області від серцевосудинної патології шляхом реалізації субпроекту Світового банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцевосудинною патологією»

Продовжується надання допомоги хворим на серцево-судинну патологію (1 черга обласного реєстру) на базі діючого КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології».

Протягом 1 кварталу 2020 року хворим із серцево-судинною патологією (1 черга створеного реєстру) за кошти Світового банку проведена 221 планова коронарографія, під час яких:

 • простентовано 69 хворих з «критичним станом коронарної судини»;
 • 46 хворих направлені на планове оперативне лікування.

Всього протягом І кварталу 2020 року на базі КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» здійснено 502 коронарографії (в т. ч. 45,8% ургентних), операцій стентувань коронарних судин 273 (в т. ч. 65,2% ургентних), проліковано 1298 хворих (44% жителів області).

Моніторинг роботи телеметричного підрозділу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (дистанційні консультації ЕКГ в режимі 7\24\365). Станом на 01 квітня 2020 р. телеметричним підрозділом обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проконсультовано 5207 хворих із серцево-судинними захворюваннями (у І кварталі 2019 р. - 4371 хворих).

Використання коштів станом на 01 квітня 2020 складає 9,5 млн дол. США (29,6% від суми позики) / 251,97 млн грн, з них:

 • 6 659,4 тис. дол. США/ 178 325,0 тис. грн (2 договори) сплачено за будівництво Кардіоцентру та технічний нагляд, з них:

будівництво – 6 319,2 тис. дол. США / 169 211,4 тис. грн

технічний нагляд – 340,2 тис. дол. США/ 9 113,6 тис. грн

2 117,5 тис. дол. США/ 56 190,7 тис. грн (16 договорів) сплачено за медичне обладнання та витратні матеріали в ЗОЗ області та м. Вінниці,

 • 222,6 тис. дол. США / 5 819,3 тис. грн (5 договорів) використано на виконання комплексу заходів у складі інформаційної кампанії у Вінницькій області та навчально-ознайомчі поїздки щодо вивчення передового досвіду роботи кардіологічних центрів Європи
 • 446,8 тис. дол. США / 11 639,0 тис. грн (23 договори) – консультаційні послуги та матеріально-технічне забезпечення ГУС.

 

Пріоритет 6. Організація повноцінної системи допомоги паліативним пацієнтам та покрокове упорядкування діяльності стаціонарного сектору у Вінницькій області

Надання паліативної допомоги у стаціонарі дорослим забезпечує відділення паліативної допомоги на 65 ліжок в міській клінічній лікарні №3 м.Вінниця та відділення паліативної допомоги на 10 ліжок на базі лікарні у с.Уланів, Хмільницького району. До спеціалізованої медичної допомоги відносяться 4 ліжка паліативної допомоги на базі Вінницького обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом та Козятинська обласна туберкульозна лікарня на 30 ліжок, яка функціонує як заклад для паліативного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз.

Протягом І кварталу 2020 року:

- фахівцями консультативно-методичної виїзної паліативної допомоги було здійснено 10 виїздів та оглянуто 22 дітей;

- на гарячу лінію з питань паліативної допомоги дітям на базі обласної дитячої клінічної лікарні здійснено 24 дзвінків (з них: по соціальному пакету послуг – 28; організаційні питання - 4; питання особливостей догляду за паліативними хворими – 20).

 

Пріоритет 7. Соціальний захист окремих категорій громадян. Організація роботи фронт-офісів соціального захисту населення.

З метою організації роботи «фронт»-офісів соціального захисту населення Міністерством соціальної політики України в рамках проєкту World Bank Ukraine «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» об’єднаним територіальним громадам надається технічна підтримка (персональні комп’ютери, сканери тощо), а також надання адміністративних послуг соціального характеру засобами програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», який об’єднує у єдиному інформаційному середовищі «фронт»-офіси прийому документів від населення, що знаходяться, приміром, у ЦНАП з «бек»-офісом у структурних підрозділах соціального захисту населення райдержадміністрації, якими приймається рішення про призначення соціальної підтримки.

Вказаний програмний комплекс «Соціальна громада» дозволяє забезпечити прийом первинних документів від громадян на призначення 67 найпопулярніших соціальних допомог, житлових субсидій, пільг тощо за місцем їх проживання та передавати їх в електронному вигляді органам соціального захисту населення райдержадміністрацій, що суттєво спрощує і пришвидшує обмін та опрацювання інформації. Це також надає зручність для мешканців ОТГ, особливо відділених від районних управлінь соціального захисту населення.

Визначено 40 об’єднаних територіальних громад області для участі у проекті відповідно до їх технічної спроможності, та яким надано/буде надано технічну підтримку (персональні комп’ютери, сканери, програмний комплекс тощо) для організації роботи «фронт»-офісів та виконання функцій у сфері соціального захисту населення громадян.

Станом на 01 квітня 2020 року:

- отримали технічну підтримку 6 об’єднаних територіальних громад (Барська міська ОТГ, Дашівська селищна ОТГ, Мельниківська сільська ОТГ, Райгородська сільська ОТГ, Студенянська сільська ОТГ, Якушинецька сільська ОТГ), 34 ОТГ – отримають технічну підтримку протягом 2020 року;

- роботу «фронт»-офісу соціального захисту населення з наданням адміністративних послуг соціального характеру засобами Програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» мешканцям громади організовано у Студенянській сільській ОТГ, якою здійснено прийом документів 18 громадян, яким відповідно «бек»-офісом (органом соціального захисту населення) прийняті рішення щодо призначення житлових субсидій 18 домогаподарствам та 3 особам надано пільги на житлово-комунальні послуги.

Система соціальної допомоги базується на підтримці вразливих груп населення, зокрема, малозабезпечених та одиноких сімей, які виховують дітей та перебувають в умовах, за яких не задовольняються у повній мірі їх соціальні потреби; жінок у період вагітності і пологів, при народженні та усиновленні дитини, а також дітей, які з тих чи інших причин позбавлені батьківського догляду і перебувають під опікою чи піклуванням, дітей та осіб з інвалідністю, дітей, один з батьків яких ухиляється від сплати аліментів.

Підтримка таких сімей здійснюються згідно з вимогами чинного законодавства шляхом виплата державних адресних допомог за рахунок коштів державного бюджету.

Так, видатки на виплату державних адресних допомог області у І кварталі 2020 року склали 728,3млн грн. Кількість отримувачів державних адресних допомог, які отримали виплати, становить 90,3 тис. осіб, а саме:

- державної допомоги сім’ям з дітьми (допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; допомога при народженні дитини; допомога при усиновленні дитини; допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомога на дітей одиноким матерям; допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність)- 46,1 тис. осіб;

- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 6,8 тис. осіб;

- державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 19,5 тис. осіб;

- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме – 198 осіб;

- щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним - 2,3 тис. осіб;

- допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях – 8,6 тис. осіб;

- щомісячної адресної компенсаційної виплати одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років «муніципальна няня» - 244 осіб;

- державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 213 осіб;

- соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя – 1 особа;

- щомісячної адресної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю -5,5 тис. осіб;

- щомісячної компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги - 5480 непрацюючих фізичних осіб, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами);

- тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 938 осіб;

- одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» - 2902 родини новонароджених;

- одноразова матеріальна допомога непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю – 72 особи;

одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми - 1 особа.

Станом на 01 квітня 2020 року в області на обліку перебуває 11179 внутрішньо переміщених осіб (8108 сімей). Серед загальної кількості внутрішньо переміщених осіб 2887 - пенсіонерів, 607 - осіб з інвалідністю та 2 202 дітей.

Щомісячну грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг, отримали 13247 осіб (8281 сім’я) на загальну суму 12 млн грн.

 

Одним із видів соціальної допомоги окремим категоріям громадян є виплата соціальних стипендії студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Станом на 01 квітня 2020 року соціальну стипендію виплачено 1551 особі на загальну суму 6,4 млн грн, а саме:

-     312 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

-     12 особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-     676 учасникам Революції Гідності, учасниками бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та їх дітям;

-     12 дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО;

-     104 дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

-     18 особам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років;

-     299 дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю І-ІІІ групи;

-     118 особам, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

 

Новий порядок фінансування житлових субсидій та виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг населенню у грошовій готівковій та безготівковій формі, який запроваджено Урядом у 2019 році, є головним механізмом забезпечення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, що показав свою ефективність в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Житлову субсидію отримали 163,8 тис. домогосподарств у грошовій формі на загальну суму 531,4 млн грн (з яких, у готівковій формі 155,7 тис. домогосподарств на загальну суму 504,2 млн грн та у безготівковій формі 7,7 тис. домогосподарств на загальну суму 27,2 млн грн).

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу надано 42586 особам в грошовій готівковій формі на загальну суму 48 млн грн (з яких, на житлово-комунальні послуги - 39556 особам на загальну суму 42 млн грн, тверде паливо і скраплений газ - 3030 особам на загальну суму 6,3 млн грн).

Пільги на житлово-комунальні послуги в грошовій безготівковій формі виплачено 201067 пільговикам на загальну суму 99,5 млн грн.

 

У І кварталі 2020 року видатки Державного бюджету за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» становили 6,98 млн грн.

Зазначений обсяг спрямовано на виплату додаткової відпустки, грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування, грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, одноразових компенсацій за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, щорічної допомоги на оздоровлення, компенсації у випадку звільнення громадян, оплати санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Станом на 01 квітня 2020 року соціальна підтримка держави надається 18702 постраждалим особам, серед них:

-     4170 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у т. ч. 1520 осіб з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;

-     13356 потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС, у т. ч. 1590 осіб, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та 10257 потерпілих дітей;

-     65 громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та катастроф, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

-     1111 дружин (чоловіків) померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» протягом І кварталу 2020 року проведено 2 засідання обласної комісії з визначення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, за результатами яких 184 громадянам видані посвідчення відповідної категорії.

 

В області станом на 01 квітня 2020 року проживає 46393 ветеранів війни (4105 осіб з інвалідністю внаслідок війни; 22618 учасників бойових дій; 12456 учасників війни, 7214 членів сім’ї загиблих та померлих ветеранів війни).

Протягом І кварталу 2020 року послуги санаторно-курортного оздоровлення надано 88 ветеранам війни, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", «Про жертви нацистських переслідувань" та осіб з інвалідністю», які пройшли санаторно-курортне лікування в санаторіях Міністерства соціальної політики України («Батьківщина», «Перемога», «Салют», «Слава»).

Відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» ветеранам війни передбачено надання щорічної разової грошової допомоги до Дня Перемоги. Виплату на загальну суму 64,9 млн грн буде здійснено 49786 ветеранам війни протягом року.

Для забезпечення житлом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 №214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» сформовано потребу у коштах (4,8 млн грн) для виплати грошової компенсації для придбавання житла 4 особам з інвалідністю внаслідок війни, які станом на 01 квітня 2020 перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування.

 

В області проживає 110 тис. осіб, яким встановлено групу інвалідності.

З початку 2020 року через органи соціального захисту населення технічними та іншими засобами реабілітації за принципом «гроші ходять за людиною» закуплено та видано 2,4 тис. одиниць виробів, а саме: 2043 протезно-ортопедичних виробів, 80 крісел колісних, 193 засобів реабілітації, 59 спеціальних засобів для орієнтування та спілкування.

Службами перевезень людей з інвалідністю (соціальне таксі), які діють при територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського, Іллінецького районів та у містах - Вінниця, Жмеринка, Хмільник, а також у Тульчинській, Жданівській, Шляхівській, Немирівській, Вапнярській, Томашпільській ОТГ надано транспортних послуг 751 особі з числа людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

За сприяння Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю» працевлаштовано 3 особи з інвалідністю, з них - 1 особу за професією «адміністратор», та 2 особи – за професією «кухар».

Протягом І кварталу 2020 року Робочою групою з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації прийнято рішення про визнання гуманітарною допомогою 3 легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку.

Також, після 10-ти років експлуатації передано у власність особам з інвалідністю 10 гуманітарних автомобілів та 7 автомобілів отриманих за кошти держбюджету.

Членами сімей померлих осіб з інвалідністю переоформлено у власність 4 автомобілі отримані за кошти державного бюджету.

 

Пріоритет 8. Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні з Вінниччини.

В області станом на 01 квітня 2020 року з числа ветеранів війни, які перебували в зоні АТО/ООС, отримали статус учасника бойових дій 17282 особи; особи з інвалідністю внаслідок війни – 660 осіб; учасників війни - 35 осіб; постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту – 37 осіб, членів сімей загиблих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту - 6 осіб.

За підтримки обласного бюджету у І кварталі 2020 року надано одноразову матеріальну допомогу 6 сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на загальну суму 360 тис. грн та 7 особам, які отримали поранення (травму, контузію або каліцтво) під час проведення антитерористичної операції в східних областях України на загальну суму 140 тис. грн відповідно до Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №705.

15 членам сімей загиблих військовослужбовців здійснено виплату за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 15 тис. грн з нагоди 6-ої річниці з Дня створення Національної гвардії України в рамках виконання заходів Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради від 05 березня 2019 №750.

У 2020 році облдержадміністрацією ініційовано виплату одноразової щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв’язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року за рахунок коштів обласного бюджету, яку здійснено 5 членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні на загальну суму 15 тис. грн в рамках виконання заходів Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради від 05 березня 2019 №750.

В рамках виконання Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 №1021, за І квартал 2020 року послуги із психологічної реабілітації отримали 12 учасників бойових дій на загальну суму 131,2 тис. грн. Органами соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення укладено 27 договорів для проходження професійної адаптації 27 учасників бойових дій на загальну суму 224,8 тис. грн. Заходами із санаторно-курортного лікування забезпечено 18 осіб на загальну суму 207 тис. грн.

Для забезпечення житлом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» сформовано потребу у коштах (60,7 млн грн) для виплати грошової компенсації для придбавання житла 59 сім’ям (17 сім’ям загиблих військовослужбовців та 42 особи з інвалідністю внаслідок війни), які станом на 01 квітня 2020 перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування.

Для забезпечення житлом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» сформовано потребу у коштах (41,2 млн грн) для виплати грошової компенсації для придбавання житла 38 сім’ям (5 осіб з інвалідністю та 33 учасника бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб), які станом на 01 квітня 2020 року перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування.

Для забезпечення житлом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року №206 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей» сформовано потребу у коштах (1,2 млн грн) для виплати грошової компенсації для придбавання житла 2 членам сімей загиблих, які станом на 01 квітня 2020 року перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування.

 

Пріоритет 9. Забезпечення земельними ділянками військово-службовців, які беруть участь у АТО/ООС.

Станом на 01 квітня 2020 року до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області звернулося 23084 учасників антитерористичної операції з клопотаннями про отримання земельних ділянок. З них, 20035 громадян вже отримали накази про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну орієнтовну площу 29039,1790 га, в тому числі:

-     3649 (учасників антитерористичної операції) для ведення індивідуального садівництва, загальною площею 363,1323 га;

-     16386 (учасників антитерористичної операції) для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 28676,0467 га.

Разом з тим, 14721 учаснику антитерористичної операції Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області підготовлено та видано накази про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність на загальну площу 22623,3605 га на території області для вищезазначених потреб.

Крім того, Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області видано накази про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 237 членам родин загиблих під час військових дій на загальну орієнтовну площу 320,2418 га. Затверджено документації із землеустрою та передано у власність земельні ділянки 151 вищезазначеним громадянам загальною площею 216,7775 га на території області. Членам родини, яка втратила близьких, під час трагічних подій, що відбулися на Майдані Незалежності у місті Києві, Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області було передано у власність 3 земельних ділянки загальною площею 0.30 га на території Вінницько-Хутірської сільської ради для ведення індивідуального садівництва.

 

Пріоритет 10. Профілактика соціального сирітства, розвиток сімейних форм виховання дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та створення умов виховання дітей, наближених до сімейних.

Протягом лютого – березня 2020 року 66 дітям пільгових категорій надано послуги оздоровлення та відпочинку, зокрема, в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» оздоровлено 31 особу, в Міжнародному дитячому центрі «Артек» - 35 осіб.

 

Пріоритет 11. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

В області проживає 15154 багатодітних сімей, в яких виховується 51189 дітей.

Протягом І кварталу 2020 року видано 618 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 1219 - дитини з багатодітної сім’ї.

У Притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та перебувають у складних життєвих обставинах, що функціонує за рахунок коштів обласного бюджету, протягом І кварталу 2020 року перебували 13 жінок та 24 дитини. Жінки отримали 361 послугу, з яких: 264 соціальних послуги, 77 психологічних консультацій та 20 юридичних консультацій. Діти отримали 41 послугу, з яких: 22 психологічні консультації та 19 соціальних послуг.

Станом на 01 квітня 2020 року в області створено та забезпечено функціонування трьох мобільних бригад соціально - психологічної допомоги:

- Вінницька обласна мобільна бригада на базі Вінницького обласного ЦСССДМ (м. Вінниця, вул. Монастирська, 47 тел.: (073) 138 80 37; (095) 796 44 72;

- Вінницька міська мобільна бригада на базі Вінницького міського ЦСССДМ (м. Вінниця, вул. Соборна, 50 тел.: (0432) 67 04 60; (093) 900 15 60; (098) 900 15 60);

- Мобільна бригада Студенянської ОТГ. Створена при Студенянській сільській раді (24715, Піщанський район, с. Студена, вул. Соборна, 29 а).

Вінницькою обласною та Вінницькою міською мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, здійснено 72 виїзди (м. Козятин, м. Жмеринка, смт Томашпіль, Вінницький район, Погребищенський район, Вінницька ОТГ), надано послуги 102 постраждалим особам (9 – чоловікам, 74 – жінкам, 19 - дітям).

З метою забезпечення належного реагування на звернення громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей за рахунок коштів обласного бюджету функціонує телефонна «Лінія довіри» з питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі (тел. 0 800 75 04 75), на яку протягом І кварталу 2020 року надійшло 206 дзвінків (від чоловіків – 74, від жінок – 132), в тому числі, щодо можливості потрапляння в ситуацію торгівлі людьми - 71, з питань домашнього насильства -135.

Для вдосконалення механізму координації діяльності органів влади усіх рівнів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, у І кварталі 2020 року проведено 5 тренінгів для 115 фахівців-членів міжвідомчих рад та суб'єктів взаємодії, які працюють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, в Козятинському, Жмеринському, Томашпільському, Літинському та Погребищенському районах.

11-12 березня 2020 року проведено короткостроковий семінар стосовно запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, гендерних питань для заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, територіальних органів виконавчої влади, обласних установ та організацій, уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області.

З метою підвищення рівня поінформованості населення щодо форм і проявів домашнього насильства, його причин і наслідків забезпечено трансляцію відеороликів «Принижує і здіймає руку. Це насильство!», «Кричить і залякує. Це може бути насильство!», «Лінія довіри» в публічних місцях, в маршрутних таксі, в «Прозорих офісах».

Проведено широкомасштабну інформаційну кампанію серед населення «Живи без насильства» під час якої розповсюджено інформаційну продукцію (листівки А4 «Отримай допомогу!»; постери А2 «Зазнаєш домашнього насильства? Отримай допомогу!», листівки А7 «Що таке домашнє насильство?», брошури А5 «Запобігання та протидія домашньому насильству»).

На офіційних сайтах та сторінках соціальних мереж обласної державної адміністрації, Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, районних державних адміністрацій розміщено інформацію про можливість отримання допомоги особами, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема, про порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, про види допомог, перелік установ, закладів, служб та організацій, які надають допомогу та контакти посадових осіб, відповідальних за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та громадських організацій, які працюють у цій сфері.

Протягом І кварталу 2020 року ідентифіковано 7 осіб, які постраждали від торгівлі людьми, з яких 2 особам встановлено відповідний статус.

 

Пріоритет 12. Покращення ефективності системи соціального забезпечення, обслуговування та надання соціальних послуг населенню.

В області створено розгалужену мережу закладів та установ комунальної форми власності (обласного, районного та міського значення, в тому числі об’єднаних територіальних громад), які належать до сфери управління органів соціального захисту населення, що надають соціальні послуги 26589 особам, яка налічує 64 суб’єктів, а саме:

- 36 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- 12 центрів надання соціальних послуг (в об’єднаних територіальних громадах);

- 9 будинків-інтернатів для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, психоневрологічних інтернатів;

- Комунальна установа «Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку»;

- Комунальний заклад «Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини»;

- Комунальний заклад «Жмеринський обласний соціальний гуртожиток;

- Комунальний заклад «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій»,;

- Комплексний центр надання соціальних послуг, в складі якого є відділення обліку бездомних громадян,;

- Комунальна установа «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»;

- Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді (до мережі входять 27 районних та 2 міських центри).

У закладах надаються різні види соціальних послуг відповідно до державних стандартів надання соціальних послуг, затверджених Міністерством соціальної політики України, а саме: догляд вдома, стаціонарний догляд, денний догляд, соціальний супровід сімей та осіб, які опинились в СЖО, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, консультування, соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці, представництво інтересів, соціальна профілактика, натуральна допомога, послуга фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору  та тимчасовий відпочинок для батьків та осіб, які їх заміняють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю.

Протягом звітного періоду відсоток охоплення соціальними послугами громадян в залежності від потреб населення становить 86%.

Так, територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та центрами надання соціальних послуг виявлено 32601 осіб, які потребують соціального обслуговування, з яких надано соціальні послуги, відповідно до потреб 26589 людям похилого віку та дорослим особам з інвалідністю, з них 7096 осіб – закладами об’єднаних територіальних громад.

З метою визначення основних пріоритетів та завдань у роботі в 2020 році для керівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та центрів надання соціальних послуг організовано та проведено семінар «Діяльність закладів соціального обслуговування. Кращі практики та напрацювання. Напрями роботи у 2020 року».

З метою створення цілісної, ефективної системи надання соціальних послуг в установах соціального захисту населення області проведено низку заходів у співпраці з громадськими організаціями.

Спільно з Всеукраїнською громадською організацією осіб з інвалідністю користувачів психіатричної допомоги «ЮЗЕР» в лютому 2020 року розпочато проведення серії семінар-навчань «Поліпшення якості соціальних послуг в інституціях соціального захисту населення Вінницької області» для директорів/заступників/завідувачів відділень, соціальних працівників (робітників), медичних сестер обласних комунальних закладів системи соціального захисту та відділень стаціонарного догляду територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Спільно з громадською організацією «Соціально-Культурний простір» у березні 2020 року проведено воркшопи «Організація роботи та дозвілля з особами з інвалідністю внаслідок ментальних порушень» для працівників Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату та Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

Спільно з громадською організацією «Фундація суспільного розвитку» у лютому 2020 року проведено робочі майстерні «Робота з дітьми та молоддю з інвалідністю внаслідок ментальних порушень» для працівників та клієнтів Стрижавського дитячого будинку-інтернату, Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату; воркшоп «Організація роботи та активного дозвілля та молоддю з інвалідністю внаслідок ментальних порушень» для працівників Антопільського психоневрологічного будинку-інтернату; семінар «Розвиток соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах» для представників органів соціального захисту населення та об’єднаних територіальних громадах.

Спільно з громадською організацією «Соціально-активна спільнота» у березні 2020 року проведено арт-терапевтичні майстерні для клієнтів у закладах соціальної сфери області.

Спільно з громадською організацією «Центр Поділля-Соціум» у лютому та березні 2020 року проведено серію тренінгів «Попередження професійному та емоційному вигоранню працівників закладів соціальної сфери» для працівників Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату, психоневрологічного відділення Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку (Вороновицька філія) та Яришівського психоневрологічного будинку-інтернату.

Спільно з громадською організацією «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» у березні 2020 року розпочато навчання команди спеціалістів (лікар-психотерапевт, практичний психолог, логопед, фізичний реабілітолог, соціальний педагог, координатор команди) з метою впровадження послуги раннього втручання, в тому числі в режимі on-line.

Спільно з громадською організацією «Час активного життя» у березні 2020 року розпочато реалізацію регіонального соціально-орієнтованого інноваційного престиж-проекту «Від пасивності – до пасіонарності» для осіб старшого віку, які припинили трудову діяльність, у Гайсинському, Теплицькому, Тростянецькому, Бершадському, Піщанському, Чечельницькому районах.

Спільно з громадською організацією «Вінниця ДАУН СИНДРОМ» у 2020 році розпочато реалізацію проекту «Жити на рівних», спрямованого на створення «дорожньої карти» для дітей з особливим освітніми потребами, які не навчаються у спеціалізованих школах, для можливості їх підготовки до професійної занятості та впровадження в загальноосвітній процес.

 

Пріоритет 13. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері соціальної та молодіжної політики.

В рамках виконання Декларації про подальшу співпрацю у сфері молодіжної політики та побудову відкритих та дружніх відносин між молоддю Вінницької області та Свьєнтокшиського воєводства (Польща), підписаної у 2018 році, продовжено співпрацю зі студентством міста Кельце.

У березні 2020 року налагоджено онлайн комунікацію та співпрацю міжнародного комітету Студентської Ради Вінниччини з лідерами Свьєнтокшиської Студентської Республіки Марлен Крзос та Анною Влосек щодо важливості підтримки дружніх зв’язків.

 

Пріоритет 14. Реалізація програм доступного житла в області.

На реалізацію Комплексної регіональної програми пільгового довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року №465, в обласному бюджеті на 2019 рік було передбачено 2,5 млн грн, за рахунок коштів обласного бюджету було видано п’ять кредитів на придбання житла на загальну суму 1,9 млн грн.

Станом на 1 квартал 2020 року продовжується робота по прийому документів від осіб-претендентів на отримання кредитів.

 

Пріоритет 15. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою, приведеною згідно до стандартів якості

На даний час не передбачені видатки з обласного бюджету на надання кредитів на будівництво або реконструкцію об’єктів централізованого водопостачання в рамках Обласної програми «Питна вода».

Разом з тим, з метою забезпечення населення області послугами з централізованого водопостачання відповідної якості, облдержадміністрацією визначено 9 об’єктів по реконструкції систем водопостачання, які можуть реалізуватися у 2020 році в рамках Обласної програми «Питна вода» на загальну суму 22,3 млн грн.

Крім того, внесені пропозиції щодо додаткової потреби в коштах на першочергові та невідкладні видатки установ та закладів (заходів), що фінансуються з обласного бюджету у 2020 році за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій для КП "Вінницяоблводоканал" на «Реконструкцію ТП-№99 по вул. Князів Коріатовичів в м. Вінниця (коригування)» на суму 3,0 млн грн.

 

Пріоритет 16. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.

У 2020 році продовжується реалізація заходів з розвитку пріоритетних для області олімпійських і неолімпійських видів спорту, в т. ч. шляхом реформування роботи КО Вінницький обласний ЦОП та сприяння у підготовці спортсменів, які входять до складу національних збірних команд України та Вінниччини, до участі їх у чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх.

На Вінниччині забезпечено розвиток 95 видів спорту (28 – літніх олімпійських (без змін до відповідного періоду минулого року), 2 – зимових олімпійських (-1 фігурне катання), 46 неолімпійських видів спорту (без змін) та 19 видів спорту серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями (+1, волейбол), що дало можливість до  занять видами спорту залучити 24441 осіб (+ 1182 осіб).

В спортивних клубах різних форм власності займалися – 5965 осіб (+1130).

Протягом звітного періоду в області згідно календарного плану проведено 101 обласний спортивний захід (в т. ч. чемпіонатів - 64, турнірів – 2, Кубків області – 5, навчально-тренувальних зборів – 30), в яких взяли участь понад 3,5 тис. осіб. Здійснено 62 відрядження спортсменів на змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів (50 – всеукраїнського, 12 – міжнародного).

До складу національної збірної команди України на 2020 рік з літніх олімпійських видів спорту зараховано 198 вінничан (-2 до відповідного періоду минулого року) в т. ч.: основного складу – 70 (-2) , кандидатів – 59 (-9), резерву – 69 (+9) осіб. З неолімпійських видів спорту – 233 (+9) спортсмени, в т. ч. 84 (-2) – основного складу, 76 (+7) – кандидатів, 73 (+4) - резервного. Кількість членів національної збірної команди держави від області з року в рік є стабільним, що є підтвердженням якісної роботи провідних тренерів області.

Упродовж 1 кварталу 2020 року спортивними організаціями області підготовлено: 77 – спортсменів І розряду, 65 - кандидатів у майстри спорту, 1 - майстер спорту України.

Спортсмени області на міжнародних стартах здобули 8 медалей різного ґатунку (2 - золоті, 3 - срібні та 3 – бронзові), а на змаганнях всеукраїнського рівня 83 медалі (26 – золотих, 37 – срібних та 20 – бронзових).

Найбільш вагомими були виступи наступних спортсменів, членів збірних команд області та України:

Олега Царькова – Заслуженого майстра спорту України зі стрільби кульової, який став срібним призером чемпіонату Європи у стрільбі з гвинтівки серед чоловіків (22.02-03.03.2020, м. Вроцлав, Польща);

Валентини Гончарової – Майстра спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової – I та II місця на чемпіонаті Європи у командному заліку (22.02-03.03.2020, м. Вроцлав, Польща) ;

Корюна Саградяна – майстра спорту України з боротьби греко-римської, золотого медаліста міжнародного турніру з боротьби греко-римської (17-18.01.2020, м. Нюкебінг Фальстер, Данія);

Максима Власюка - майстра спорту України з боксу, 2 місце 15 міжнародного турніру серед молоді (07-15.03.2020, м. Вільнюс, Литва);

Команди індорхокею «ОКС-ШВСМ» – 1 місце на Кубку Європейських чемпіонів (12-17.02.2020, Болгарія) та інших.

Важливе значення у процесі розвитку олімпійських видів спорту належить організації роботи у дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах.

Упродовж 1 кварталу 2020 року забезпечено функціонування 54 спортивних шкіл (50 ДЮСШ та 4 СДЮСШОР). Спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах займалися 18321 юних спортсменів, що становить 8,95% та разом зі спортивними клубами (в СК займалися 5965 дітей та молоді) 24286 особи, або 11,86% (+1,17% у порівнянні з відповідним періодом 2019 року) до кількості дітей та молоді в області віком 6-18 років.

З метою реформування КО «Вінницький обласний центр олімпійської підготовки з хокею на траві» відповідним рішенням обласної ради внесені зміни до статуту цього комунального закладу, що дозволить забезпечити подальший розвиток пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Продовжується робота з покращення матеріально-технічної бази обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем, придбання необхідного автомобільного транспорту та спеціального обладнання до нього.

В першому кварталі поточного року по спеціальному фонду (бюджет розвитку) кошти не передбачались, тому придбання не здійснювались.

По спеціальному фонду на поточний рік кошти поки що не передбачені.

Станом на 01 квітня 2020 року галузь фізичної культури та спорту з обласного бюджету профінансовано у розмірі 20,5 млн грн, що на 14,5% менше ніж у відповідному періоді 2019 року.

Продовжується реалізація заходів з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів спортивних споруд різних типів, в районах і містах області.

В області станом на 01 квітня 2020 року реалізуються наступні проекти:

 • реконструкція будівлі комунальної організації «Спорткомлекс «Здоровꞌя» по вул. Якова Шепеля, 23, в м. Вінниці;
 • будівництво стадіону на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу по вул. Нагірній, 13, в м. Вінниці;
 • реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа I-III ступеня №33 Вінницької міської ради» по вул. В. Порика, 20, в м. Вінниця;
 • реконструкція Центрального стадіону по вул. Кривоноса, 27, в м.Жмеринка;
 • реконструкція стадіону по вул. Столярчука, 23, в м. Хмільнику.

В районах і містах області завершено будівництво 11 мультифунціональних майданчиків для ігрових видів спорту (згідно постанови КМУ від 05.07.2019 №571 «Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту»).

В регіоні станом на 01 квітня 2020 року функціонувало 4335 спортивних споруд, в т. ч.: 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць для глядачів, 589 майданчиків з тренажерним та нестандартним обладнанням, 455 футбольних полів, 697 спортивних залів, 166 стрілецьких тири, 96 майданчиків з синтетичним покриттям та інші спортивні споруди.

Упродовж 2020 року в районах, містах та об'єднаних територіальних громадах області планується будівництво (реконструкція) багатофункціональних спортивних об’єктів (сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям і майданчиків з тренажерним обладнанням).

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2020 року №251 «Про призначення стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради спортсменам-кандидатам до олімпійської збірної команди України та провідним спортсменам області з пріоритетних олімпійських видів спорту, членам збірних команд України» розпочато виплату 30 обласних стипендій від 3000 до 7000 грн кожна на суму 100500,00 грн. щомісяця.

Також за результатами 2019 року передбачена одноразова виплата грошової винагороди 8 спортсменам та тренерам загальною сумою 1043478,26 грн.

У 2020 році заключено угоди з 24 федераціями з видів спорту, в т. ч. з 9 спортивними федераціями з олімпійських і 15 неолімпійських видів спорту. Цим громадським організаціям спортивної спрямованості передані функції щодо внесення пропозицій до календарного плану, підготовки регламентів, подання Управлінню пропозицій з присвоєння спортивних розрядів та суддівських категорій тощо.

Розпочато роботу з оцифровки спортивної галузі з метою якісної аналітики поточних показників та відкриття ІТ ринку у сфері послуг:

- нанесено на карту «Мережа надання публічних сервісів та послуг» та погоджено з Мінмолодьспортом усі спортивні об’єкти (крім Барського району, Іллінецький район - 50%), ДЮСШ, спортивні клуби, центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю області;

- проведено збір даних про наявність інтернету на спортивних спорудах та в закладах фізкультурно-спортивної спрямованості області.

 

Пріоритет 17. Збереження культурної спадщини, сприяння розвитку культури і мистецтв та креативних індустрій. Залучення міжнародної співпраці у культурній сфері. Створення належних умов для збереження та розширення доступу громадян до документів Національного архівного фонду.

Впродовж першого кварталу 2020 року проведено 14 культурно-мистецьких та просвітницьких заходів, спрямованих на розвиток професійного, аматорського мистецтва та народної творчості, у яких взяли участь понад 400 творчих колективів і окремих виконавців, в тому числі близько 50 майстрів народного мистецтва.

В рамках святкування новорічних та різдвяних свят проведено: XI Всеукраїнське свято сатири і гумору ім. С. Руданського, присвячене 186-й річниці від дня народження письменника-класика, фольклориста, громадського діяча; фестиваль народної творчості «На Поділлі на Різдво» за участю кращих аматорських колективів області та майстрів народного мистецтва. З метою відзначення інтелектуальної та професійної еліти області за вагомі досягнення в управлінській, економічній, соціальній, культурній, науковій та громадсько-політичній діяльності відбулась обласна культурно-мистецька  акція «Людина року 2019».

Основним джерелом інформаційного і методичного забезпечення діяльності художніх колективів є Обласні центри (будинки) народної творчості. Їхня діяльність є найбільш дієвою і стабільною ланкою інформаційної та методичної роботи в регіоні, що позитивно сприяє активізації аматорського руху в Україні, збереженню і поширенню народних традицій та осучасненню форм і методів культурно-освітньої роботи та організації дозвілля культурно-мистецькими заходами. Чільне місце займали виставки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, які проводились з метою популяризації творчості майстрів народного мистецтва Вінниччини, зокрема: обласна виставка «Різдвяне диво»; виставка робіт майстрів Івано-Франківщини із циклу «Обмінні виставки між областями України», а також персональні виставки: художнього ручного ткацтва «Повернення» Анатолія Гайструка; Самчиківського розпису Наталії Луценко; традиційної вишивки «Неопалима купина» заслуженого майстра народної творчості України Галини Данилюк.

Практично у кожному населеному пункті області проведено культурно-освітні та бібліотечно-інформаційні акції на вшанування пам’яті Великого Кобзаря: театралізоване дійство «Шевченко і його нащадки, діалог на відстані століть», книжково-ілюстративні виставки, мистецькі вечори, бесіди з творчою молоддю.

У рамках культурологічного проекту «Мови різні – душа одна» проведено соціокультурні заходи до Міжнародного дня рідної мови.

З нагоди знаменних та пам’ятних дат в історії України проведено низку культурно-мистецьких та просвітницьких заходів. Зокрема: «Крути: історія української нескореності» на вшанування пам’яті героїв Крут, організовано виставку-пам’ять «Голокост – пам’ять віків» до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, «Єдність рідної землі – основа нації й держави» до 100-річчя проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР, рамках якого відбувся святковий концерт «Велична і соборна,  моя ти Україно» тощо.

В рамках проекту «Стусівські читання» проведено мітинг-памяті «Василь Стус – людина, поет, легенда» та літературно-мистецький вечір «Незламний лицар свободи» у с. Рахнівка Гайсинського району.

З нагоди вшанування пам’яті жертв Майдану – Небесної сотні в бібліотеках області проведено: вечори-реквієми, виставки історичної події, мистецько-освітні програми «За Україну, за її долю», «Ріка нашої пам’яті», «Герої не вмирають…», демонстрацію документальних фільмів «Небесна сотня», «Живі», «Сильніше ніж зброя», «Палаюча пам’ять» в кінотеатрах та навчальних закладах м. Вінниці і області. Окрім цього, в обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки пам’яті Героя України та Небесної Сотні, художника Валерія Брезденюка «З вірою у перемогу».

Впродовж І кварталу 2020 р. співробітниками обласного краєзнавчого музею здійснювалась науково-дослідницька робота з питань археології, історії та культури, етнографії, природи, архітектури, освіти і медицини тощо. Результатом досліджень стала низка різнопланових наукових напрацювань, які відображені в науковому фонді закладу.

Наразі науковцями закладу розпочато роботу з підготовки експозиції «Музею Мужніх», який сприятиме національно-патріотичному вихованню вінничан, відтворенню та актуалізації колективної пам’яті, що передається від покоління до покоління. Попередньо постійно діюча експозиція включатиме наступні розділи: «Вшанування пам’яті воїнів Вінниччини, які загинули в Афганістані у 1979–1989 рр.», «Чорнобильська катастрофа: про тих, хто врятував світ», «Вінничани – учасники революції гідності, АТО-ООС», «Національна поліція на захисті правопорядку Вінниччини». Вже відпрацьована концепція Музею, продовжено роботу з підготовки тематико-експозиційних планів.

Активізувалась видавнича робота. Зокрема, підготовлено до друку буклет «Вінницький обласний краєзнавчий музей для дорослих та дітей», перевидання буклету «Історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв нацизму». За матеріалами науково-практичної конференції продовжується верстка та макетування наукового збірника «Вінницький обласний краєзнавчий музей. Історичні аспекти та сучасний розвиток».

У березні 2020 року обласним краєзнавчим музеєм укладено угоду з Департаментом архітектури та містобудування Вінницької міської ради на розроблення археологічного атласу території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. Наразі проводиться І етап досліджень, що включає історико-архівні і бібліографічні дослідження, історико-археологічні довідки, характеристики центрального історичного ареалу та археологічних пам’яток, розташованих на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, а також затверджено наукову тему «Археологічна спадщина Вінниці».

В обласному художньому музеї з нагоди відзначення 205-річчя від дня народження М. Вербицького та 155-річчя першого публічного виконання національного гімну для учнівської молоді проведено мистецьку програму «Михайло Вербицький – творець національного символу України» та відкрито  персональну виставку члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України Івана Горобчука «Майстер і Час».

Впродовж звітного періоду обласною філармонією проведено 76 концертів, які відвідали 18401 глядачів, у т. ч. 1172 чоловік пільгових категорій. Велике коло шанувальників класичного мистецтва зібрали цикли вечорів: «Симфонічний презентує» – «Гортаючи Шекспіра», «На гостину до  «Поділля» – «Чарівне Поділля» – академічний ансамбль пісні і танцю «Поділля», «Вокальні універсалії» – «Ariad’amore» – Симфонічний оркестр та солісти філармонії, «Вечори з Аркатою» – «Небесне й золоте», вечір української музики, «STEINWAY&K: нова генерація»: заслужена артистка України Діана Гульцова (фортепіано, Одеса) та симфонічний оркестр та інші.

В рамках проекту «Майстри сцени – сільській та учнівській молоді» проведено 3 концерти Симфонічного оркестру для учнів м. Калинівка.

Впродовж I кварталу 2020 року в обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. М. Садовського за звітний період зіграно 74 вистави, в тому числі 3 (три) благодійних, які переглянули 23,7 тис. глядачів.

Здійснювались постановчі роботи нових вистав: А.Дяченка «Гра в детектив», М. Старицького «За двома зайцями»; проводилась робота з підготовки заходів присвячених Міжнародному дню театру, в тому числі театрального концерту «Магія театру».

Відповідно до плану роботи відбулись обмінні гастролі між Вінницьким та Хмельницьким і Чернівецьким театрами. Окрім цього, театр ім. М. Садовського 23 січня 2020 року прийняв участь в Міжнародному театральному фестивалі камерних вистав «Андріївський – Фест» в м. Києві з виставою О. Володарського «Селфі зі склерозом» і отримав приз «Диплом глядацьких симпатій».

Діяльність обласного академічного театру ляльок було спрямовано на обслуговування мешканців Вінницької області та здійснення заходів з трансформації вистав (декорації, створення звукової та світлової партитури тощо) до формату нової сцени, глядацької зали.

З метою формування національно-патріотичного репертуару театру, протягом звітного періоду проведено роботу щодо включення до репертуару нової вистави – «Коза-дереза» за мотивами дитячої опери М. Лисенка (лібрето – Чайки Дніпрової).

Оновлено виставу Г. Усача «Наш веселий Колобок» та розпочато роботу зі створення вистави «Мишка та рожева стрічка».

Всього впродовж січня та першої половини березня 2020 року здійснено показ 114 вистав (у т. ч. у сільській місцевості – 1), обслуговано 9181 тис. глядачів (у сільській місцевості – 93), обслуговано безоплатно 791 глядача пільгової категорії (діти учасників АТО, діти з сімей загиблих воїнів, діти з інвалідністю, діти-сироти).

Поряд із цим, проведено музейну лабораторію «Формування сучасного музейного контенту в культурному середовищі області», обласний семінар-практикум для керівників хореографічних колективів народного танцю клубних закладів, обласну науково-практичну конференцію «Інноваційні напрямки підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за участю фахівців документально-інформаційних структур Вінниччини.

З метою збереження нематеріальної культурної спадщини та активізації культурного туризму в області протягом І кварталу 2020 року до Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Вінницької області внесено два нових елементи: «Ткацькі практики сіл Буша та Дорошівка Ямпільського району Вінницької області» та «Технологія виготовлення «воскових» вінків на Вінниччині». Для подання до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини підготовлено п’ять елементів НКС Вінницької області.

Водночас у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, зокрема, зі скасованими театральними виставами, концертами, виставками, майстер-класами та іншими культурно-мистецькими продуктами, стало актуальним питання створення нового простору для діяльності галузі культури. Обласні заклади культури на власних сторінках у соціальних мережах пропонують для перегляду різножанровий культурний продукт.

Варто відзначити, що активно працює fb-сторінка управління культури і мистецтв облдержадміністрації – «Культура Вінниччини», головною метою якої є акцентувати уваги широкої аудиторії до подій та заходів, які проходять в закладах культури області в цілому під час вимушених карантинних заходів. На офіційному сайті управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації, на сайтах закладів культури, а також на FB-сторінці «Культура Вінниччини» розгорнуто онлайн-афіші, в яких розміщено інформацію щодо перегляду культурно-мистецьких заходів.

Уточнений план асигнувань галузі культури області станом на 1 березня 2020 року складає 786,7 млн грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року він збільшився на 12% або на 82,4 млн грн, в т. ч. по обласних закладах культури уточнений план асигнувань складає 188,8 млн грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року він збільшився на 11% або на18,3 млн грн).

За 2 місяці 2020 року культурно-мистецькими та навчальними закладами освоєно бюджетних асигнувань на загальну суму 107,3 млн грн, що складає 14% від запланованої річної суми асигнувань.

Середня заробітна плата одного працюючого в галузі культури складає 6593,4 грн., що на 10% більше відповідного періоду минулого року.

За 2 місяці 2020 року від надання платних послуг населенню, оренди приміщень та інших позабюджетних надходжень отримано 5,7 млн грн, що на 16% більше відповідного періоду минулого року.

 

Пріоритет 18. Розвиток туристичної галузі.

Аналіз фінансово-економічних показників туристичної діяльності за I квартал 2020 року свідчить про позитивну динаміку розвитку галузі. Зокрема, сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів становить 365,3 тис. грн, що в 1,7 рази більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

З метою покращення конкурентоспроможності сільського зеленого туризму в регіоні в І кварталі 2020 року в рамках програми проводились наступні заходи:

- вивчення можливостей власників зелених садиб залучати до розваг потенційних туристів нові атракції, майстер-класи, елементи активного відпочинку тощо;

- розроблення туристичного бренду області та нових туристичних маршрутів;

- розробка концепції промо-ролика про туристичні об’єкти області з метою просування туристичного потенціалу області;

- розпочато роботу над Програмою розвитку туризму Вінницької області до 2027 року з метою створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного задовольнити туристичні потреби мешканців області та її гостей.

 

Пріоритет 19. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та розповсюдження, популяризації читання.

В рамках реалізації Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки в області проводяться заходи щодо фінансової підтримки книговидавничої галузі, розвитку духовності нації шляхом систематичного проведення презентацій книжкових видань, виставок-ярмарок, круглих столів, конкурсів, інших заходів з популяризації читання, насамперед серед дітей та молоді.

Протягом першого кварталу поточного року надано фінансову підтримку редакційно-видавничим групам «Реабілітовані історією», «Книга Пам’яті України», «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області».

У першому кварталі 2020 року триває збір, підготовка матеріалів та видання наступних томів обласної «Книги Пам’яті України. Вінницька область», та «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області» а також збір матеріалів чергового тому «Реабілітовані історією».

Обласним бюджетом у поточному році передбачено кошти у сумі 900,0 тис. грн. на видання творів місцевих авторів. На конкурс подано 59 рукописів книг місцевих авторів.

Протягом І кварталу 2020 року комунальній установі «Видавничий дім «Моя Вінниччина» за рахунок коштів обласного бюджету надано фінансову підтримку у сумі 252,0 тис. грн.

«Видавничий дім «Моя Вінниччина» здійснює випуск літературно-мистецького журналу «Вінницький край», який пропагує здобутки національної літератури, культури і мистецтва. Колектив редакції редагує та здійснює підготовку до друку книги серії «Моя Вінниччина» та видає книги серії «Бібліотечка журналу «Вінницький край».

Обласним бюджетом на 2020 рік на видання книг серії «Моя Вінниччина» передбачено кошти у сумі 300,0 тис. грн. Метою проекту є дослідження та висвітлення відомостей про кожний населений пункт, з його історією, побутом, народною культурою, висвітлення життя та діяльності видатних постатей національної історії, культури, науки. У І кварталі 2020 року оголошено відкриті торги на видання 9 книг цієї серії.

 

Пріоритет 20. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди в області.

У І кварталі 2020 року було проведено ряд заходів, які сприяли забезпеченню міжнаціональної та міжконфесійної злагоди в області, зокрема:

- у січні відбулись заходи, присвячені Міжнародному дню Голокосту, за участю єврейської спільноти області;

- у лютому спільно з представниками національно-культурних товариств та творчих колективів національних спільнот проведено Міжнародний день рідної мови, який було профінансовано за рахунок «Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 роки»;

- у березні надано фінансову підтримку в організації єврейського національного свята «Пурім»;

- продовжувалась робота з підтримки видавницької діяльності чеської спільноти та функціонування Центру національних культур Вінниччини.

У міжконфесійному середовищі, у зв’язку з запобіганням поширенню на територію області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, проведено зустрічі голови облдержадміністрації з представниками релігійних організацій, зокрема:

-     з настоятелями костелів та монастирів Кам’янець-Подільської дієцезії Римсько-католицької церкви та ректором дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс матер» у м. Вінниця;

-     засідання обласної Ради церков та релігійних організацій, районних міжконфесійних Рад з метою створення релігійними організаціями різних варіантів богослужінь, в тому числі в онлайн режимі через регіональні телерадіокампанії, церковні ютуб-канали та церковні телестудії з дотриманням всіх вимог протоколу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Пріоритет 21. Розроблення та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.

Станом на 01 квітня 2020 року з 1504 населених пунктів області затвердженою містобудівною документацією (генеральними планами) забезпечено 1219 або 81,05%, в т. ч.: міста, селища міського типу - на 100%, села на 84,79% і селища - на 35,66%.

Зокрема, якщо у 2016 році планами зонування було забезпечено тільки 20% міст обласного значення області (крім м. Вінниця) і жодного міста районного значення, то на кінець 2018 року – 80% та 25%, відповідно.

Враховуючи те, що більшість генеральних планів та схем планування територій районів розроблені ще до 1990 року (70,55%), вичерпали передбачені ними рішення і не відповідають сучасним вимогам, облдержадміністрацією здійснюються організаційні заходи щодо розроблення містобудівної документації: схем планування територій районів, генеральних планів населених пунктів та планів зонування.

Станом на 01.04.2020 року в області в стадії розроблення та затвердження знаходиться схема планування території Козятинського району; 209 генеральних планів, в тому числі: дев’ять міст (Бар, Жмеринка, Калинівка, Липовець, Могилів-Подільський, Немирів, Шаргород, Тульчин та Ямпіль), вісім селищ міського типу (Вапнярка, Дашів, Оратів, Піщанка, Рудниця, Чечельник, Тиврів та Турбів) і 186 сіл; 106 планів зонування територій населених пунктів, дві схеми планування території, 42 детальних планів територій та 12 історико-архітектурних опорних плани міст Бар, Вінниця, Жмеринка, Могилів-Подільський, Немирів, Тиврів, Тульчин, Погребище Шаргород, та Ямпіль і селища міського типу Оратів та Дашів.

На розроблення вищевказаної містобудівної документації з місцевих бюджетів та коштів замовників у 2011-2019 роках було передбачено 100,716 млн грн, профінансовано – 59,661 млн грн. У 2020 році передбачено 14,152 млн грн, профінансовано у І кварталі 2020 року – 1,387 млн грн (9,78%).

У I кварталі 2020 року на трьох засіданнях архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації було розглянуто 18 проєктів містобудівної документації, з яких: шість генеральних планів, три плани зонування територій та дев’ять детальних планів територій, з яких 3 – в межах населених пунктів та 6 – за межами. Також внесено зміни до двох схем планування територій сільських рад.

Водночас, враховуючи суттєві порушення вимог чинного законодавства у розгляді п’яти проєктів містобудівної документації, поданих на архітектурно-містобудівну раду, відмовлено (двох планів зонування територій та трьох детальних планів територій).

Підготовлено до розгляду на архітектурно-містобудівній Раді при Департаменті п’ятнадцять проєктів містобудівної документації (шість генпланів, шість зонінгів та три детальні плани території);

Протоколи засідань архітектурно-містобудівної ради, оголошення про її засідання, методичні рекомендації, тощо розміщуються на головній сторінці Департаменту офіційного сайту Вінницької облдержадміністрації www.vin.gov.ua у розділі “Архітектурно-містобудівна рада”.

Суб’єктам містобудівної діяльності - учасникам розроблення містобудівної документації (проєктним організаціям, сертифікованим архітекторам, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування) надано, розроблені управлінням містобудування та архітектури Департаменту, рекомендації стосовно алгоритму розроблення (оновлення) містобудівної документації та внесення змін до неї на місцевому рівні, а також рекомендації розробникам містобудівної документації за результатами розгляду їх проєктів на засіданнях архітектурно-містобудівної ради при Департаменті.

 

ЦІЛЬ 4. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

 

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу області. Забезпечення знешкодження накопичених непридатних пестицидів із запровадженням екологічно безпечних технологій.

На 2020 рік заплановано проведення обстеження місця зберігання та розроблення заходів щодо видалення отрутохімікатів з Джуринського отрутомогильника Шаргородського району, на які з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено 198,0 тис. грн.

У І кварталі 2020 року оновлено інформацію про місця зберігання та кількість непридатних до використання пестицидів. Знешкодження потребують 745,164 т пестицидів, що зберігаються на хімскладах, та 2100 т заскладованих у Джуринському отрутомогильнику.

Підготовлено запит на фінансування з Державного бюджету для здійснення остаточного знешкодження накопичених, непридатних до використання безхазяйних пестицидів (та тари з під них), що зберігаються на складах та на території Джуринського отрутомогильника (за бюджетною програмою "Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля"). Вартість робіт на 2020 рік – 142,8 млн грн, з них 120,0 млн грн – кошти Державного бюджету, 22,8 млн грн – співфінансування з місцевих бюджетів.

В області розроблений проєкт Регіонального плану управління відходами в рамках підписаного Меморандуму між обласною державною адміністрацією, обласною радою та Швейцарсько-Українським проєктом «Підтримка децентралізації в Україні». На даний час розпочато процедуру стратегічної екологічної оцінки проєкту плану.

У 2020 році заплановане завершення будівництва ангару з благоустроєм території на полігоні твердих побутових відходів м. Хмільник, розпочате у 2019 році.

У поточному році будуть завершені заходи, які розпочато у попередньому році:

- відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва у с.Северинівка Жмеринського району;

- визначення меж території об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "П’ятничанський парк";

- відновлення біологічного різноманіття "Ободівського парку" (Тростянецький район).

 

На 2020 рік заплановано завершення робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд в с.Зарванці Вінницького району та в смт Глухівці Козятинського району.

Також, будуть завершені 2 заходи з будівництва каналізаційних мереж у м.Вінниця (мікрорайон "Старе місто") та смт Стрижавка Вінницького району та 4 заходи з реконструкції каналізаційних мереж у м.Вінниця, с.Агрономічне Вінницького району, смт Крижопіль, с. Ободівка Тростянецького району.

Проєкти з очистки від мулових наносів р. Південний Буг в межах м.Хмільник; на території Стрижавської селищної ради Вінницького району; та на території м. Вінниця отримали позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля. Проєкт з розчистки русла р. Соб в межах м. Гайсин проходить процедуру оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05 березня 2019 року №752, на 2020 рік на заходи:

- щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища передбачено 2,75 млн грн;

- з реконструкції та будівництва нових очисних споруд та каналізаційних мереж в населених пунктах в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища передбачено 13,7 млн грн;

- з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища передбачено 10,3 млн грн.

 

Пріоритет 2. Досягнення оптимального рівня лісистості та посилення контролю за охороною і захистом червонокнижних та мисливських тварин.

У січні-лютому 2020 року користувачами мисливських угідь за участю спеціалістів департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів проведені обліки мисливських тварин, за результатами яких встановлено, що чисельність мисливських тварин залишається стабільною.

21 січня проведені обліки зубра європейського (вид, занесений до Червоної книги України) на території ДП "Хмільницький лісгосп". Зафіксовано наявність 101 особини (при обліках 2019 року - 95 особин).

Відповідно до Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05 березня 2019 року №752, на 2020 рік на заходи із збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, в т. ч. збереження популяції зубра, в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища передбачено 0,69 млн грн.

Для досягнення оптимального рівня лісистості області проводяться роботи по виготовленню правовстановлюючих документів (державних актів) на землі, непридатні для сільськогосподарського використання та винесення меж в натурі на землі, передані в постійне користування ВОКСЛП «Віноблагроліс», зокрема I кварталі 2020 р. було заключено договір з ДП «Поділлягеодезкартографія» загальною сумою 400 тис. грн по трьох дочірніх підприємствах: Вінницький, Іллінецький, Погребищенський  ''Райагроліси''.

Для посилення контролю за охороною і захистом червонокнижних та мисливських тварин:

а) у I кварталі 2020 року витрачено 100 тис. грн (утримання мисливствознавця, єгерів та витрати, які пов'язані з охороною мисливських угідь) при плані 157 тис. грн;

б) заготівлю кормів для зимової підгодівлі червонокнижних та мисливських тварин проведено згідно потреби та мисливського впорядкування.

 

ЦІЛЬ 5. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики, підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із засобами масової інформації та інститутами громадянського суспільства

Облдержадміністрацією забезпечується щоденне інформування громадян області про діяльність місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя регіону. Так, на офіційному сайті облдержадміністрації у стрічці новин щоденно оприлюднюється 12-14 оперативних та актуальних інформацій та анонси про важливі події регіону. Проводяться брифінги, прямі ефіри, інтерв’ю, коментарі керівництва облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, міністерств та відомств з актуальних питань сьогодення. Також забезпечується поширення відповідних інформаційних матеріалів у соціальних мережах.

Окрім того, здійснюється щоденний моніторинг інформаційних ресурсів області, за результатами якого проводиться аналіз для відповідного реагування органів місцевої влади.

Протягом звітного періоду організовано близько 60 теле- та радіоефірів за участю керівників місцевих органів виконавчої влади. Окрім того, постійно здійснюється співпраця з районними засобами масової інформації. Щотижня надаються рекомендаційні матеріали для оприлюднення у районних ЗМІ щодо важливих питань соціально-економічного розвитку.

У межах компетенції забезпечено ефективні процедури участі громадськості під час формування та реалізації державної та регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, участь інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України, а також створено сприятливі умови для міжсекторальної співпраці.

Зокрема, проводилася постійна робота із структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області, Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій у Вінницькій області, Громадською радою при облдержадміністрації, Координаційною радою з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при облдержадміністрації щодо виконання плану заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 грудня 2019 року №987 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки».

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю у 2020 році розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Консультації з громадськістю», підрубриці «Орієнтовний план проведення консультацій» за посиланням: http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu/plan-provedennia-konsultatsii/23435-oriyentovnyy-plan-provedennia-konsultatsii-z-hromadskistiu-strukturnymy-pidrozdilamy-vinnytskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii-u-2020-rotsi.

Протягом І кварталу 2020 року облдержадміністрацією у межах компетенції надано сприяння щодо проведення консультації з громадськістю щодо проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації у формі публічного громадського обговорення (розділ «Громадянське суспільство», рубрика «Консультації з громадськістю» офіційного веб-сайту облдержадміністрації).

Оприлюднення проєктів нормативно-правових актів та рішень органів виконавчої влади здійснюється в установленому порядку на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Консультації з громадськістю» та в інший прийнятний спосіб.

Налагоджено ефективний діалог та співпрацю з Громадською радою при облдержадміністрації, склад якої оновлено відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 19 квітня 2019 року №308 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 07 квітня 2017 року №256».

До складу Громадської ради при облдержадміністрації увійшли 35 представників найдієвіших інститутів громадянського суспільства Вінниччини.

У складі Громадської ради при облдержадміністрації діють 6 комітетів, а саме:

1) комітет «Охорони здоров’я, соціального захисту та реабілітації»;

2) комітет «Соціально-гуманітарний»;

3) комітет «Молодіжної політики»;

4) комітет «Сільського господарства, екології та земельних ресурсів»;

5) комітет «З питань учасників антитерористичної операції на сході України та операції Об’єднаних сил»;

6) комітет «Фінансово-економічний, житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури».

Окрім того, визначено працівників структурних підрозділів облдержадміністрації відповідальних за комунікацію з Громадською радою при облдержадміністрації.

Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації за посиланням: http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-rada/345-struktura-ta-sklad-gromads-koji-radi/19794-v-i-d-p-o-v-i-d-a-l-n-i-o-s-o-b-y-za-komunikatsiiu-z-hromadskoiu-radoiu-pry-oblasnii-derzhavnii-administratsii.

Налагоджено співпрацю з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області (далі – центр).

Центром забезпечено включення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до навчального модулю «Налагодження діалогу Влада – Громада», а також розроблено інструктивно-методичні матеріали до практичних занять щодо форм участі громадськості в процесах прийняття управлінських рішень.

Протягом І кварталу 2020 року проведено конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 25 листопада 2019 року №906 «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету» (далі – конкурс).

Цьогорічній конкурсній комісії презентували низку інноваційних програм, зокрема проєкти спрямовані на розвиток інклюзивного середовища, створення культурного продукту, розробку спеціалізованої платформи для покращення діяльності інститутів громадянського суспільства, протидію насильству у закладах освіти, розвиток засобів масової інформації Вінницької області та поліпшення інформаційної політики загалом через вивчення та запровадження західноєвропейського досвіду, популяризацію читання та творів місцевих авторів, розвиток духової музики, проведення краєзнавчої роботи, зокрема, створення пересувної фотовиставки та науково-популярних документальних фільмів, розвиток інструментів електронної демократії на Вінниччині та інших.

Відкритий захист проєктів відбувався у Вінницькому обласному молодіжному центрі «Квадрат» з метою більш широкого залучення громадськості Вінниччини до процесу комунікації між владою та громадянським суспільством.

Інформацію про захід розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації за посиланням: http://www.vin.gov.ua/gromada/finansova-pidtrymka-instytutiv-hromadianskoho-suspilstva/36-diialnist-konkursnoi-komisii/24269-na-vinnychchyni-vidbuvsia-vidkrytyi-zakhyst-proiektiv-ihs-shcho-mozhut-otrymaty-spivfinansuvannia-z-oblasnoho-biudzhetu-2.

Переможцями конкурсу стали 23 проєкти інститутів громадянського суспільства Вінниччини, які протягом року отримають співфінансування коштом обласного бюджету на загальну суму 1 млн грн.

Інформацію щодо проведення конкурсів з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Фінансова підтримка інститутів громадянського суспільство».

 

Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина

Протягом І кварталу 2020 року реалізовано три великі проєкти для молоді в рамках виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року, на загальну суму 211,4 тис. грн, заходами програми охоплено близько 1500 осіб.

Протягом лютого – березня 2020 року було проведено «IT – SCOUTS spring 2020» метою якого є розвиток сучасних ІТ - технологій і поширення молодіжного руху IT-SCOUTS, засвоєння навичок і знань з основ програмування та робототехніки.

27 лютого 2020 року було організовано та проведено І етап довгострокового проєкту (квесту) «ОТГ-Фест - молодь в дії» в Іллінецькій міський територіальній громаді за участі представників Дашівської та Оратівської селищних територіальних громад, участь у якому взяли 100 осіб. Молоді люди працювали на 8 локаціях за різними напрямкими (медіаграмотність, основи надання першої домедичної допомоги, еко-свідомість, розвиток молодіжних просторів, молодіжних консультативно-дорадчих органів, розвиток флаг-футболу та чірлідінгу, волонтерство).

З березня 2020 року стартував проєкт «Краудфандингова платформа “Working in Ukraine NOW» мета якого є допомогти молоді Вінницької області отримати ресурси для започаткування власної справи шляхом створення та запуску краудфандингової платформи «Working in Ukraine NOW».

Забезпечено роботу консультативно-дорачого органу при голові облдержадміністрації «Студентська рада Вінниччини», яка об’єднує 95 осіб з числа студентської/учнівської молоді закладів освіти.

Рада складається з Президії (8 осіб) та комітетів (міжнародного, освітньо-правового, соціального, культурно-масового).

Протягом І кварталу 2020 року проведено 12 засідань Президії Ради, 22 засідань комітетів Ради (5 - міжнародного комітету, 5 - освітньо-правового комітету, 8 - соціального комітету, 4 - культурно-масового комітету).

Для заохочення студентської молоді у прийнятті управлінських рішень та залучення до цієї діяльності учнівської молоді за рахунок коштів обласного бюджету 8 членам Президії виплачено щомісячні іменні стипендії на загальну суму 19,2 тис. грн.

З метою популяризації та розвитку неформальної освіти на локальному рівні серед студентської/учнівської молоді Студентською радою Вінниччини забезпечено проведення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, якими охоплено 1200 осіб регіону, а саме:

 • з січня поточного року організовано роботу «Скринька довіри «Canvass-XXI» (онлайн гугл форма, в якій молодь може відверто розповісти про проблеми у своєму навчальному закладі), на яку надійшло 43 анкети;
 • 26 січня проведено перегляд фільму англійською мовою «Tea Party» для 180 осіб;
 • 27 січня організовано зустріч представників Освітньо-правового комітету Верховної ради України у Вінницькій області зі студентством Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, у якій взяли участь 15 осіб;
 • 17 лютого організовано зустріч представників Освітньо-правового комітету Верховної ради України у Вінницькій області зі студентством Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, у якій взяли участь 10 осіб;
 • 28 лютого організовано та проведено за підтримки депутатів обласної, міської рад та Верховної Ради України регіональний конкурс «Обличчя Вінниччини», у якому взяли участь 350 осіб;
 • у лютому організовано і проведено зустріч з дітьми та молоддю з інвалідністю внаслідок ментальних порушень Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату, Стрижавського дитячого будинку-інтернату, у якій взяли участь 45 осіб;
 • 1 березня у співпраці з Департментом соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації взято участь у проекті «ОТГ-Фест - молодь в дії».
 • 30 березня проведено «Онлайн-Марафон #залишайся вдома», участь у якому взяли 100 студентів, з метою їх залучення з користю провести карантин;
 • 1 квітня проведено Онлайн-зустріч з головою облдержадміністрації щодо епідеміологічної ситуації на Вінниччині;
 • 11 квітня проведено Онлайн-конференцію із головами органами студентського самоврядування закладів освіти з питань проблематики дистанційного навчання в період карантину, у якій взяли участь 19 осіб.

Для фінансування проєктів та заходів Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №224, на 2020 рік виділено 942,00 тис. грн.

Протягом І кварталу 2020 року КЗ «Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат» проведено 69 власних заходів, якими охоплено 2768 осіб з числа студентської та учнівської молоді, а також 120 заходів, організованих спільно з громадськими організаціями та ініціативними групами, у яких взяли участь 4115 осіб з числа молоді.

В рамках діяльності відділу організації заходів та неформальної освіти проведено такі заходи:

- 14 тренінгів щодо освітніх можливостей молоді для 35 осіб (зокрема, з проектного менеджменту та фандрейзингу);

- організовано роботу Ігрового клубу з командотворення, участь у якому взяли 20 осіб;

- організовано роботу Клубу мандрівників - проведено 2 лекції «Земля квадратна» для 115 осіб;

- 3 виставки молодих художників.

В рамках діяльності відділу наукових досліджень проведено:

- 16 тренінгів з 3D-моделювання та 3D-друку, якими охоплено560 осіб,

- курс навчань із робототехніки та електроніки, участь у яких взяли 20 осіб;

- «Дні відкритих дверей» у лабораторії МЦ «Квадрат» - охоплено 129 осіб.

- налагоджено безкоштовне виробництво захисник масок із щитками та деталей для апаратів ШВЛ для лікарень області.

Відділом національно-патріотичного виховання проведено такі заходи:

- 18 кінопоказів українських історичних кінострічок - охоплено 1100 осіб;

- презентацію української книги та виставки історичних плакатів спільно з Українським інститутом національної пам’яті - охоплено 45 осіб.

 

Пріоритет 3. Забезпечення конституційних прав та інтересів громадян. Посилення заходів щодо запобігання корупції.

Відповідно до статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» розпорядженням голови облдержадміністрації від 02 травня 2018 року №20-рк утворено та функціонує сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації зі штатною чисельністю – 2 особи. У структурних підрозділах обласної державної адміністрації також визначені відповідальні особи щодо реалізації заходів з питань запобігання та виявлення корупції.

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено розділ «Запобігання проявам корупції».

З метою реалізації положень статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації створена та функціонує Гаряча лінія голови облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції (телефона лінія, електрона поштова скринька, електронна форма повідомлення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації).

На офіційному веб-сайті розміщений банер «Повідомлення про корупційні правопорушення», інформація про Антикорупційні лінії прямого зв’язку та електронна форма для подання повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» органами виконавчої влади вживалися заходи з реалізації Антикорупційної програми Вінницької обласної державної адміністрації на 2018-2019 рік, затвердженої розпорядження голови облдержадміністрації  від 21 листопада 2018 року №893.

Відповідно до статей 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848 в обласній державній адміністрації діє комісія з оцінки корупційних ризиків, за результатами роботи якої виявлено та вжиті заходи щодо усунення 18 ризиків у діяльності облдержадміністрації.

На дотримання вимог встановленими частиною 2 статі 49 Закону України «Про запобігання корупції» сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації проводить моніторинг щодо своєчасності подання декларацій відповідними суб’єктами декларування.

Відповідно до положень статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» та прикінцевих положень Закону проходить деклараційна програма за 2019 рік.

Відповідно до статі 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» сектором з питань запобігання корупції організований постійний моніторинг за дотриманням положень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» серед працівників апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій. Сектором з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації ведеться «Електронний журнал роботи близьких осіб у облдержадміністрації та райдержадміністраціях».

Відповідно до статі 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» сектором з питань запобігання корупції організований постійний моніторинг за дотриманням вимог частини 2 статті 45 Закону.

Відповідно до статі 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» сектором з питань запобігання корупції організований постійний моніторинг за дотриманням вимог статей 56-58 Закону щодо проведення та організації проведення спеціальної перевірки.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 02 березня 2020 року розпочато роботу з проведення оцінки корупційних ризиків та розробки Антикорупційної програми.

Протягом 2020 року сектором з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації було надано близько 800 усних роз’яснень з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 28 грудня 2019 року №1003 «Про підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств,  установ і організацій та депутатів місцевих рад у 2020 навчальному році» відповідним планом-графіком передбачено проведення навчань з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

 1. Кількість протоколів про правопорушення пов’язані з корупцією, направлених до суду у звітному періоді (без повторно направлених) – 120

Усього осіб притягнуто судом до відповідальності (штраф) – 35.

З них щодо:

- депутатів сільських, селищних, міських, районних рад, обласної ради– 12;

- посадових осіб місцевого самоврядування – 1;

- посадових осіб та облдержадміністрації та райдержадміністрацій – 9;

- посадових та службових осіб інших органів державної влади – 8.

За статтями КУпАП :

- порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6) – 24;

- порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7) – 11.

Усього звільнено осіб з посад – 2.

 1. Кількість кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закінчені розслідуванням – 16, направлено до суду з обвинувальним актом – 16, тяжких та особливо тяжких – 5.

Вчинено у сферах:

освіти

1

транспорту

2

сфері земельних відносин

1

За статтям Кримінального кодексу України:

- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч.2-5 ст.191  КК України) – 4;

- зловживання владою або службовим становищем (ст.364 КК України) – 2;

- одержання хабара (ст. 368 КК України) – 2;

- інші корупційні правопорушення – 9.

Кількість осіб, відносно яких вироки (ухвали) набрали законної сили у звітному періоді – 3.

Установлена сума матеріальних збитків – 1814219 грн.

Відшкодовано збитків – 301309 грн.

 

Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм.

Повноцінне запровадження програмно-цільового методу (далі - ПЦМ) при виконані бюджетів здатне якісно підвищити ефективність та прозорість використанні коштів, забезпечуючи таким чином краще задоволення населення гарантованими державою суспільними послугами.

На початковому етапі впровадження ПЦМ виникла потреба в роз’яснені тих чи інших його аспектів, також постійно уточняється вітчизняна методологія ПЦМ шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правових актів. Зокрема, Міністерству фінансів України були надані пропозиції необхідності термінового перегляду ідеології застосування інформаційних технологій в управлінні державними фінансами на місцевому рівні, що відповідатиме Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року №142-р.

Завдяки кропіткій роз’яснювальній роботі та методологічній підтримці, всі (639) місцеві бюджети застосовують ПЦМ, у т. ч. – 566 бюджети сільських, селищних та міських (міст районного значення) рад.

За 3 місяці 2020 року до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних надходжень доходів у сумі 2428,2 млн грн, що становить 22,3% до плану на рік (заплановано 10879,7 млн грн) та 107,4% до планових показників на 3 місяці (заплановано 2260,9 млн грн). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 94,6 млн грн, або на 4,1%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано 1831,5 млн грн дотацій та субвенцій з державного бюджету, або 28,7% плану на рік (заплановано 6375,5 млн грн) та 89,6% плану на 3 місяці (заплановано 2044,2 млн грн), недоотримано до плану 212,7 млн грн субвенцій з держбюджету по спеціальному фонду. Проти аналогічного періоду 2019 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету зменшились на 1279,7 млн грн, або на 41,1% в основному за рахунок субвенцій на допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим й іншим категоріям населення, а також на субсидії і пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і спеціального фондів отримав 4259,7 млн грн, або 24,7% до плану на рік (план 17255,2 млн грн) та 98,9% до плану на 3 місяці (план 4305,1 млн грн), і проти аналогічного періоду минулого року надходження зменшились на 1185,1 млн грн, або на 21,8%.

У т. ч. до загального фонду бюджету області отримано власних надходжень доходів в сумі 2230,7 млн грн, що становить 21,7% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 10275,2 млн грн) та 106,0% до планових показників на 3 місяці (заплановано 2103,8 млн грн), понад план отримано 126,9 млн грн доходів.

Проти відповідного періоду минулого року вказані доходи збільшились на 249,1 млн грн, або на 12,6%.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 204,8 млн грн дотацій з державного бюджету, або 100% плану на 3 місяці, та 1349,0 млн грн субвенцій з державного бюджету, або 100,0% до плану на 3 місяці. Проти аналогічного періоду 2019 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету по загальному фонду зменшились на 1373,3 млн грн, або на 46,9%, в основному за рахунок субвенцій на допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим й іншим категоріям населення, а також на субсидії і пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального фонду отримав 3784,6 млн грн, або 24,9% до уточненого плану на рік (план 15175,7 млн грн) та 103,5% до уточненого плану на 3 місяці (план 3657,6 млн грн) та проти аналогічного періоду минулого року зменшились на 1124,2 млн грн, або на 22,9%.

За 3 місяці поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 3911,4 млн грн, що становить 22,1% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 17702,1 млн грн) та 78,9% до планових показників на 3 місяці (заплановано 4957,0 млн грн) і зменшились проти аналогічного періоду минулого року на 1097,3 млн грн, або на 21,9% (в основному за рахунок зменшення видатків на допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим та іншим категоріям населення, а також на субсидії і пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг, оскільки у 2020 році вказані видатки здійснюється безпосередньо з державного бюджету). Проведено капітальних видатків в сумі 223,7 млн грн, що становить 9,8% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 2280,6 млн грн) та 34,1% до планових показників на 3 місяці (план 655,3 млн грн), що менше проти 3-х місяців минулого року на 32,7 млн грн, або на 12,8%.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 3 місяці 2020 року на зазначені цілі використано 2865,6 млн грн,  що становить 73,3% усіх видатків загального і спеціального фондів. З них на освіту використано 1731,7 млн грн (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 80,9 млн грн, або на 4,9%), на охорону здоров’я – 802,6 млн грн (збільшення проти 3-х місяців 2019 року на 23,1 млн грн, або на 3,0%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 155,0 млн грн (зменшилися проти 3-х місяців 2019 року на 1318,3 млн грн, або на 89,5% внаслідок здійснення видатків на допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим та іншим категоріям населення, а також на субсидії і пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг у 2020 році безпосередньо з державного бюджету), на культуру – 117,5 млн грн (збільшення на 2,2 млн грн, або на 1,9%), на фізкультуру і спорт – 58,7 млн грн (зменшення на 0,8 млн грн, або на 1,4%).

Крім того, за січень-березень 2020 року на житлово-комунальне господарство використано 186,3 млн грн (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 13,7 млн грн, або на 7,9%), на будівництво та регіональний розвиток – 91,9 млн грн (зменшення проти 3 місяців 2019 року на 35,4 млн грн, або на 27,8%), на утримання та розвиток автомобільних доріг – 174,4 млн грн (збільшення проти 3 місяців 2019 року на 93,5 млн грн, або у 2,2 рази).

Зокрема, за 3 місяці 2020 року проведено 3437,2 млн грн видатків загального фонду, що становить 24,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 13995,7 млн грн) та 85,1% до планових показників на 3 місяці (заплановано 4040,0 млн грн), і проти аналогічного періоду 2019 року зменшились з вищевказаних причин на 1063,5 млн грн, або на 23,6%.

Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду місцевих бюджетів на 01 квітня 2020 року становила 87,5 млн грн, і збільшилась порівняно з початком 2020 року на 83,3 млн грн, у тому числі поточна заборгованість із виплати зарплати працівникам бюджетних установ становила 53,5 млн грн та по оплаті енергоносіїв – 6,0 млн грн (в основному по бюджетах, які не виконані по доходах загального фонду).

Пріоритет 5. Забезпечення територіальними громадами розробки програм (заходів) комплексного розвитку територій.

Одним із напрямків комплексного розвитку територій є залучення грантових коштів шляхом налагодження міжнародних відносин та співробітництва з Європейськими партнерами.

За підтримки країн-донорів таких як Швейцарія, Канада та Європейської Комісії, в області втілюються у життя ряд проектів направлених на соціально-економічний розвиток громад, а саме:

 • Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO), завданням якого є подальша підтримка реалізації реформи децентралізації, максимально широке впровадження моделей децентралізованого надання послуг, впровадження інноваційних механізмів співфінансування проектів розвитку, консолідація досвіду проекту та інтеграція його у нормативні та законодавчі документи;
 • Проект ПРООН, метою якого є: підтримка процесу реформування відповідно до стратегічних планів уряду, зокрема реформи місцевого самоврядування та територіальної організації, з метою сприяння місцевому розвитку, орієнтованому на людину, та покращення умов життя для всіх, включаючи маргіналізовані громади, з особливим акцентом на найбідніших, найбільш вразливіших; створення сприятливого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, його чи її самореалізації, захисту своїх прав, надання високоякісних та доступних адміністративних, соціальних та інших послуг органами місцевого самоврядування, установами та організаціями; сприяння розвитку малого фермерського господарства та несільськогосподарського бізнесу в сільських та малозабезпечених районах; сприяння фізичному і психічному здоров'ю та добробуту, а також досягненню загального медичного забезпечення та доступу до якісної медичної допомоги; підвищення ефективності використання енергії на місцевому рівні, використовуючи потенціал мобілізації громади, включаючи допомогу місцевим громадам для формування та/або вдосконалення існуючих об'єднань власників житла для здійснення ефективних заходів з енергоефективності шляхом мобілізації різних форм фінансування.
 • Проект «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС впроваджується в області (з квітня 2015 року до грудня 2020 року) Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, який спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримка процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.

Також, у І кварталі 2020 року обласна державна адміністрація виступала бенефіціаром 2 проектів міжнародної технічної допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Європейського Союзу в особі Європейської комісії в Україні:

 1. Проект «Енергоефективний Гнівань – енергетична політика для сталого розвитку міста Гнівань».
 2. Проект «Кластер «Яблуневий шлях».

 

Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних громад та їх об’єднань.

Станом на 01 квітня 2020 року, в рамках впровадження реформи децентралізації в області створено 46 об’єднаних територіальних громад, які об’єднали 156 місцевих рад. Площа об’єднаних територіальних громад становить 5,6 тис. км2, а це – 21,0% від загальної площі області, населення в об’єднаних територіальних громадах – 744,4 тис. осіб, що становить 47,7% від загальної кількості населення області.

Разом з тим, на даний час не утворено жодної об’єднаної територіальної громади у Могилів-Подільському, Крижопільському, Погребищенському, Чечельницькому та Ямпільському районах області.

Обласна державна адміністрація звернулась до Центральної виборчої комісії щодо призначення перших місцевих виборів:

-   Мурованокуриловецької селищної об’єднаної територіальної громади Мурованокуриловецького району (у зв’язку з об’єднанням Мурованокуриловецької, Бахтинської, Вербовецької, Вищеольчедаївської, Галайковецької, Дерешівської, Долинянської, Жванської, Конищівської, Котюжанівської, Курашовецької, Михайловецької, Морозівської, Наддністрянської, Обухівської, Петриманської, Попелюхівської, Рівненської, Роздолівської, Снітківської та Степанківської територіальних громад Мурованокуриловецького району у Мурованокуриловецьку селищну ОТГ);

-   Агрономічної сільської об’єднаної територіальної громади Вінницького району (у зв’язку з об’єднанням Агрономічної і Бохоницької сільських територіальних громад у Агрономічну сільську ОТГ);

-   Гранівської сільської об’єднаної територіальної громади Гайсинського району (у зв’язку з об’єднанням Гранівської і Михайлівської сільських територіальних громад у Гранівську сільську ОТГ);

-   Копайгородської селищної об’єднаної територіальної громади Мурованокуриловецького району (у зв’язку з об’єднанням Копайгородської, Лісівської, Каришківської територіальних громад Барського району у Копайгородську селищну ОТГ);

-   Ялтушківської сільської об’єднаної територіальної громади Барського району (у зв’язку з об’єднанням Ялтушківської, Гулівської, Підлісноялтушківської, Ходацької сільських територіальних громад Барського району у Ялтушківську ОТГ);

-   Браїлівської селищної об’єднаної територіальної громади (у зв’язку з об’єднанням  Браїлівської селищної та Потоківської сільської територіальних громад Жмеринського району у Браїлівську ОТГ);

та додаткових виборів депутатів -   Літинської селищної об’єднаної територіальної громади Літинського району у зв’язку з приєднанням Бірківської і Малинівської територіальних громад Літинського району до Літинської селищної ОТГ.

Наразі, обласною державною адміністрацією готуються висновки щодо відповідності Конституції та чинному законодавству проектів рішень територіальних громад стосовно добровільного об’єднання:

-   Гайсинської міської об’єднаної територіальної громади Гайсинського району (у зв’язку з об’єднанням Гайсинської, Бондурівської, Бубнівської, Грузької, Губницької, Гунчанської, Жерденівської, Зятковецької, Карбівської, Кіблицької, Кунянської, Кущинецької, Ладижинсько-Хутірської, Степаської, Харпацької, Чечелівської та Ярмолецької територіальних громад Гайсинського району);

-   Тиврівської селищної об’єднаної територіальної громади Тиврівського району (у зв’язку з об’єднанням Тиврівської, Гришовецької, Івашковецької, Черемошненської, Василівської, Строїнецької територіальних громад Тиврівського району);

-   Рахнівсько-Лісової сільської об’єднаної територіальної громади Шаргородського району (у зв’язку з об’єднанням Рахнівсько-Лісової, Стрільницької, Юліямпільської територіальних громад Шаргородського району);

-   Чернівецької селищної об’єднаної територіальної громади Чернівецького району (у зв’язку з об’єднанням Чернівецької, Білянської, Шендерівської, Сокільської, Саїнської, Мазурівської, Лозівської, Гонтівської, Борівської, Володіївецької, Березівської територіальних громад Чернівецького району);

добровільного приєднання Великомочульської, Залузької, Сашанської, Комарівської та Маломочульської територіальних громад Теплицького району до Теплицької селищної об’єднаної територіальної громади Теплицького району.

На даний час радами територіальних громад прийнято рішення про надання згоди на добровільне об’єднання Ямпільської міської об’єднаної територіальної громади Ямпільського району (об’єднання з існуючими територіальними громадами Ямпільського району) та добровільного приєднання:

-   Пиківської територіальної громади Калинівського району до Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади Калинівського району;

-   Жабелівської, Оленівської, Степанівської, Побережненської територіальних громад Вінницького району; Тростянецької територіальної громади Тиврівського району до Вороновицької селищної об’єднаної територіальної громади Вінницького району.

З метою дотримання процедури об’єднання територіальних громад, передбаченої Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року №214 (зі змінами), в області розроблено проєкт перспективного плану формування громад (далі – Перспективний план), що включає 63 об’єднаних територіальних громади із 100% покриттям території області.

Перспективний план підтримано міжвідомчою регіональною робочою групою з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів області та погоджено, з урахуванням пропозицій територіальних громад, за результатами консультацій із формування Перспективного плану, що відбулися 16 січня 2020 року та 03 лютого 2020 року у Міністерстві розвитку громад та територій України.

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року №34 «Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад» щодо приведення затверджених перспективних планів формування територій громад у відповідність із зазначеною постановою, обласна державна адміністрація надіслала Кабінету Міністрів України на затвердження проєкт перспективного плану формування територій громад Вінницької області (лист ОДА від 14.02.2020 р. № 01.01-06/1123).

Разом з тим, на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.02.2020 №6561/1/1-20 Міністерством розвитку громад та територій України розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Вінницької області», яких на даний час знаходиться на погоджені у Міністерстві юстиції України.

Надходження до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад за I квартал 2020 року порівняно з I кварталом 2019 року зросли на 154,9 млн грн, або на 15,4%, зокрема: по податку на доходи фізичних осіб – на 76,8 млн грн (на 12,3%), платі за землю – на 3,4 млн грн (на 3,2%), єдиному податку – на 27,4 млн грн (на 14,6%).

Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за I квартал 2020 року порівняно з I кварталом 2019 року зросли на 249,1 млн грн, або на 12,6%, зокрема, по бюджетах районів – на 54,3 млн грн, або на 10,0%, містах обласного значення – на 14,6 млн грн, або на 12,1%, обласному бюджету – на 25,2 млн грн, або на 8,0%, об’єднаних територіальних громадах – на 154,9 млн грн або на 15,4%.

Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.

Спостерігається збільшення запланованих річних капітальних видатків у I кварталі 2020 року з бюджетів об’єднаних територіальних громад порівняно з запланованими у I кварталі 2019 року на 1,1 млн грн, або на 0,7%.

 

Пріоритет 7. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону.

Відповідно до пріоритету 7 «Впровадження технологій е-урядування та е- демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону» вищезазначеної програми в області протягом першого кварталу поточного року вживались відповідні заходи:

 1. Забезпечено підтримку системи корпоративної пошти облдержадміністрації, до якої підключено працівників апарату облдержадміністрації , її структурних підрозділів та райдержадміністрацій.
 2. Здійснено технічний супровід та своєчасне наповнення інформацією офіційного веб-сайту облдержадміністрації, як одного з елементів електронного урядування та електронної демократії, з метою висвітлення інформації про діяльність облдержадміністрації, її структурних підрозділів.
 3. Забезпечено підтримку системи автоматизації документообігу пілотних центрів надання адміністративних послуг області, у рамках проекту «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» спільно з Міжнародною Благодійною Організацією «Фонд Східна Європа».

 

Пріоритет 8. Створення та розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області.

Геоінформаційна система управління та містобудівного кадастру області щодо регулювання розвитку територій – запорука гармонійного збалансованого розвитку народногосподарського комплексу на регіональному рівні.

Облдержадміністрація на регіональному рівні координує систему спостережень стану об’єктів містобудування, які проводяться відповідно до вимог містобудівної документації. Здійснює моніторинг містобудівної документації шляхом прив’язки матеріалів оновленої містобудівної документації, в тому числі історико-архітектурних опорних планів та топографо-геодезичної основи. Наявні містобудівні умови і обмеження враховуються та відображаються в містобудівній кадастровій довідці, яка є складовою містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

У I кварталі 2020 року до бази даних містобудівного кадастру внесено відомості з видачою містобудівної кадастрової довідки по 118 об’єктах для подальшого отримання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки.

Ведення та супроводження містобудівного кадастру у Вінницькій області здійснюється згідно статті 22 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 №559 “Про містобудівний кадастр” та від 25 травня 2011 №556, заходів Комплексної програми створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 рр., затвердженої рішенням 6 сесії Вінницької обласної ради 7 скликання від 30 березня 2016 р. №96 (із змінами) з урахуванням планувальних рішень відповідно до розробленої та затвердженої містобудівної документації (генеральних планів, планів зонування та детальних планів території), а саме виконання ст. 24 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”; п. 6 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру забезпечується систематичним оновленням інформації, в тому числі – доступність містобудівної документації, для прийняття управлінських рішень на сайті облдержадміністрації в розділі “Геопортал”, зокрема:

- всі кресленики Схеми планування території області у векторному форматі;

- інтерактивна база даних пам’яток архітектури і містобудування області.

Завершено наповнення порталу “Відкрите просторове планування” (http://pamp.minregion.gov.ua) інформацією щодо чинної містобудівної документації (внесено відомості про усі 1219 генеральні плани населених пунктів області).

Повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру для прийняття управлінських рішень забезпечується систематичним оновленням інформації на сторінці офіційного сайту облдержадміністрації у розділі “Геопортал”.

Крім того, прив’язано всю оновлену містобудівну документацію до ГІС-системи містобудівного кадастру (станом на 01 квітня 2020 року – 452 одиниці) та підготовлено її для публікації на Геопорталі за умови погодження власників – органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій.

Актуалізація і підтримка геоінформаційного програмного забезпечення ведення містобудівного кадастру Вінницької області (ГІС) включає в себе постійний процес моніторингу Схеми планування території Вінницької області  та оновлення її топографо-геодезичної основи М 1: 10 000, наповнення бази даних цифрових зйомок М 1: 500,  сканування та оцифрування наявних зйомок М 1: 500, що передбачено пунктами 3.2, 3.5 та 3.6  додатку 4 до  Комплексної програми створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 рр., затвердженої рішенням 6 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 30 березня 2016 року №96 (із змінами).