Інформація про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік за 2020 рік

 

Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік (далі – Програма) затверджена рішенням 41 сесії обласної Ради 7 скликання №883 від 17 грудня 2019 року розроблена відповідно до засад Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (далі – Стратегія), що затверджена рішенням 38 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 24 червня 2015 р. №893, в якій визначено ключові пріоритети та завдання розвитку Вінниччини.

Реалізація Програми передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення державної політики регіонального розвитку.

Головна мета Програми повністю узгоджена з метою Стратегії – створення умов для забезпечення стійкого економічного зростання області, реалізації комплексу системних реформ, посилення інвестиційної та інноваційної активності, дотримання екологічних стандартів та підвищення конкурентоспроможності регіону, доступності широкого спектра соціальних послуг, забезпечення гідних умов життя та добробуту населення.

Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом реалізації пріоритетів у визначених цілях, а саме: підтримка зміцнення обороноздатності держави, забезпечення безпеки населення та територій області; забезпечення умов сталого економічного розвитку, зростання конкурентоспроможності економіки області; розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення; екологічна безпека навколишнього середовища; розвиток громадянського суспільства.

 

Основні показники, що характеризують економічний

та соціальний розвиток області

(за 2020 рік до відповідного періоду 2019 року):

 • протягом звітного періоду до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 10 986,8 млн грн, що становить 104,8% до планових показників на рік;
 • збільшення надходжень доходів без міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів області (загальний і спеціальний фонди) - на 4,8%, у т. ч. до загального фонду місцевих бюджетів області надходження збільшились — на 5,4% (зменшення темпів приросту вказаних доходів пов’язано з запровадженням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19);
 • надходження доходів без міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад зросли у порівняних умовах на 6,5%;

-     сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва становить 4867,6 млн грн, що на 104,9 млн грн більше 2019 року;

 • в сільському господарстві області темпи обсягів виробництва за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком складають 83,9%, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 81,4%, в господарствах населення – 91,2%;
 • індекс промислової продукції за 2020 рік становить 94,1%;
 • індекс будівельної продукції становить 93,2% (за січень-листопад);
 • обсяг експорту товарів зменшився на 5,3% і становить 1377,9 млн.дол.США;
 • обсяг імпорту товарів зменшився на 11,8 % і становить 556,9 млн дол США;
 • баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 820,9 млн дол. США;
 • оборот роздрібної торгівлі області у порівнянних цінах склав – 33,7 млрд грн, що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 4,4%;
 • індекс споживчих цін становить 102,9% до грудня 2019 року (1 місце серед регіонів України);
 • номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-грудень 2020 року до січня-грудень 2019 року збільшилась на 997,31 грн і становить 10296,68 грн;
 • за рівнем середньомісячної заробітної плати - 12 місце серед регіонів України;
 • ІІ місце серед обласних державних адміністрацій України за кількістю закупівель через електронну систему ProZorro.

 

ЦІЛЬ 1: ПІДТРИМКА ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ.

Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством в галузі оборонної роботи.

Діяльність місцевих органів державної влади Вінниччини була спрямована на ефективну реалізацію державної політики з питань оборонної роботи, дотримання законності, правопорядку, захисту прав і свобод громадян, виконання відповідних завдань Президента, Уряду України.

З цією метою в області проводились наступні заходи:

- підготовка та удосконалення системи територіальної оборони області;

- підготовка території держави до оборони;

- сприяння відбору громадян для проходження військової служби за контрактом;

- забезпечення призову громадян України на строкову військову службу;

- надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Виконання зазначених заходів в області забезпечувалось відповідно до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад» (далі Програма).

 

 1. Проведення заходів щодо підготовки до територіальної оборони.

На виконання Указу Президента України, наказу начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України на території області здійснювались заходи щодо підготовки та ведення територіальної оборони в особливий період, а також підготовки та забезпечення підрозділів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони (далі – ТрО).

Відповідно до Плану підготовки зони територіальної оборони у 2020 навчальному році проведено:

3 штабних тренування з територіальної оборони зі штабами зон та окремою бригадою територіальної оборони;

одноденні збори з посадовими особами штабу зони (районів) територіальної оборони під керівництвом військового комісара обласного військового комісаріату;

6 штабних тренувань з окремою бригадою територіальної оборони;

стратегічне штабне навчання «Об’єднанні зусилля – 2020» зі штабами зон територіальної оборони, органами військового управління ЗС України, інших військових формувань та правоохоронних органів під керівництвом Головнокомандувача ЗС України.

Під час проведення тренувань, зборів головні зусилля підготовки були зосереджені на:

досягнення злагодженості в роботі структурних підрозділів штабу зони (районів) територіальної оборони під час планування територіальної оборони;

покращення взаємодії з військовими органами управління, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

вдосконалення професійних знань і навичок посадових осіб штабів зони (районів) територіальної оборони, які необхідні для виконання завдань за призначенням.

Визначені заходи з підготовки штабів зони (районів) територіальної оборони виконано у повному обсязі, навчальна мета досягнута.

У зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою України (постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів») в області здійснено переопрацювання планувальних документів щодо формування та забезпечення підрозділів територіальної оборони.

Зважаючи на вищевикладене, видано розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 22 жовтня 2020 року № 662 ДСК «Про затвердження плану забезпечення формування підрозділів окремої бригади територіальної оборони», в якому перерозподілено обов’язки районних державних адміністрацій по матеріальному забезпеченню підрозділів бригади, а також ініційовано внесення змін і доповнень до районних (міських) оборонно-правоохоронних програм щодо фінансування заходів забезпечення життєдіяльності підрозділів територіальної оборони.

Крім того, з метою організації планування підготовки штабів зони, районів територіальної оборони у 2021 році видано розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 22 грудня 2020 року № 799 ДСК «Про підготовку територіальної оборони в зоні територіальної оборони у 2021 році».

 

 1. Проведення заходів щодо підготовки території держави до оборони.

З метою зміцнення обороноздатності держави в області здійснено комплекс заходів з підготовки території держави до оборони, який проведено відповідно із вимогами Положення про порядок підготовки території держави до оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 214 ДСК.

Так, в області розроблено та затверджено План підготовки території області до оборони в особливий період, відпрацьовано пропозиції до Плану оперативного обладнання території військово-сухопутної зони відповідальності.

Протягом 2020 року організовано, спільно з представниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, органів місцевого самоврядування, виконання заходів з удосконалення інфраструктури області в інтересах оборони.

Безпосередньо зусиллями облдержадміністрації організовано проведення ремонтних робіт на об’єктах міського та позаміського запасних пунктів управління обласної державної адміністрації (МЗПУ, ПЗПУ), а саме реконструйовано систему опалення МЗПУ, відремонтовано системи вентиляції та водопостачання ПЗПУ, встановлено систему відеоспостереження за територією ПЗПУ, змонтовано спецобладнання для проведення відео-конференцзв’язку з робочих місць на ПЗПУ.

 

 1. Забезпечення призову громадян України на строкову військову службу.

На виконання Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» (зі змінами) в області здійснено низку заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу.

Відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації видано розпорядження від 28 січня 2020 року № 55 «Про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2020 році» (зі змінами) керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, керівникам територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України визначено здійснення комплексу заходів для забезпечення підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу у 2020 році, а також затверджено склад обласної призовної комісії та графік її засідань.

Забезпечено виконання заходів із тестування призовників на наявність вірусу COVID-19, яке здійснено за рахунок місцевих бюджетів у Вінницькому обласному клінічному шкірно-венерологічному диспансері.

Крім того, 11 березня 2020 року під керівництвом начальника штабу-першого заступника командира військової частини А2393, за участі першого заступника голови облдержадміністрації – голови обласної призовної комісії на базі обласного збірного пункту (м. Козятин) проведено інструкторсько-методичний збір до якого залучалися військові комісари та посадові особи військових комісаріатів Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Херсонської областей.

За результатами спільних зусиль обласної державної адміністрації та військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) області під час весняно-літнього та осінньо-зимового призовів до військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань відправлено 1450 призовників, що складає 100% планового завдання, визначеного розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року № 179-р та від 23 вересня 2020 року № 1150-р.

 

 1. Заходи щодо сприяння відбору громадян для проходження військової служби за контрактом.

З метою сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України щодо підвищення рівня укомплектованості військових частин у відповідності до вимог листа Офісу Президента України від 12 листопада 2019 року № 46-01/1823 в області здійснено комплекс заходів щодо сприяння відбору громадян для проходження військової служби за контрактом.

За результатами спільних зусиль обласної державної адміністрації та військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) області на військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України відібрано та направлено 1535 осіб (план – 1532 особи), з якими укладено контракти для проходження військової служби, що складає 100,2% виконання планового завдання 2020 року.

 

 1. Проведення заходів з шефської допомоги.

Заходи з шефської допомоги в області проводились відповідно до Указу Президента України від 11.02.2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» (зі змінами) та розпорядження Голови облдержадміністрації від 26 лютого 2016 року № 110 «Про здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» (зі змінами), якими встановлено шефство над усіма військовими частинами, розташованими на території області.

На виконання зазначених нормативно-правових актів облдержадміністрацією розроблено та укладено угоди про організацію шефства, відпрацьовані та затверджені плани шефства над військовими частинами, визначеними Указом Президента України та розпорядженням голови облдержадміністрації.

З метою виконання визначених заходів із шефської допомоги в області діяла Комплексна оборонно-правоохоронна програма Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад», на реалізацію якої з обласного бюджету виділено 3,3 млн грн.

 

 1. Облік інформаційних повідомлень про осіб, уродженців Вінницької області, які загинули (померли) в ході проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил в східних областях України

Протягом 2020 року облдержадміністрацією проводився облік отриманих інформаційних повідомлень про вінничан, які загинули, померли, зникли безвісти в ході безпосередньої участі під час здійснення заходів Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (операції Об’єднаних сил – ООС) та членів їх сімей.

З початку проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, станом на 01 січня 2021 року, із числа уродженців області:

Загиблих                                          - 161

Померлих                                        - 76

Загиблих, сім’ї яких переїхали на Вінниччину  - 8

ВСЬОГО                                        - 245 осіб

Зниклих безвісти – 2.

 

 1. Гуманітарна допомога.

В області ведеться оперативний облік наявної інформації щодо гуманітарної допомоги наданої облдержадміністрацією, районними державними адміністраціями, виконкомами міст обласного значення, волонтерськими, громадськими організаціями, населенням області в зону введення ООС (АТО) та жителям звільнених від терористів населених пунктів Донецької і Луганської областей.

Станом на 30.12.2020 року волонтерськими, громадськими організаціями і населенням районів та міст обласного значення в зону проведення АТО, ООС для учасників АТО, ООС та жителів звільнених від терористів населених пунктів Донецької та Луганської областей надана гуманітарна допомога орієнтовно на суму 37,36 млн грн.

До переліку гуманітарної допомоги входять:

бронежилети – 1809 штук, шоломи – 837 штук, 3836 пар взуття, технічні засоби – 1637 одиниць; продукти харчування, матеріально-технічні засоби, будівельні матеріали – близько 3411,5 тон.

Крім того, 21 грудня 2020 року райдержадміністраціями та об’єднаними територіальними громадами області направлено майже 20 тон гуманітарної допомоги для підтримки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів Вінниччини, які беруть безпосередню участь в операції Об’єднаних сил із стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Зважаючи на вищевикладене, основні завдання заплановані у галузі оборонної роботи на 2020 рік, обласною державною адміністрацією виконані у повному обсязі.

 

Пріоритет 2. Підвищення суспільної правосвідомості та попередження злочинності.

 

З початку 2020 року структурними та територіальними підрозділами ГУНП у Вінницькій області зареєстровано 214066 заяв та повідомлень, з яких 23579 із ознаками кримінальних правопорушень.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про вчинення 21772 кримінальних правопорушень. Після прийняття процесуальних рішень щодо закриття кримінальних проваджень на обліку залишилось 9349 кримінальних проваджень, що на 16,6% менше, ніж зареєстровано злочинів за 2019 рік (11212).

Викрито 3811 осіб, що вчинили кримінальні правопорушення, у тому числі 194 неповнолітніх, 496 жінок, 428 осіб, які на момент учинення протиправного діяння перебували у стані алкогольного сп’яніння, 1433 особи, які раніше скоювали злочини, 38 іноземних громадянин.

Від злочинних проявів потерпіло 5387 громадян. Жертвами вчинення кримінальних правопорушень стали 107 дітей, 1852 жінки, 724 пенсіонери та 19 іноземців. Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень загинуло 149 громадян.

Порушень добового терміну внесення до ЄРДР інформації про події з ознаками кримінального правопорушення не допущено.

За заявами і повідомленнями про події некримінального характеру (190487) в 2472 випадках розгляд матеріалів завершено складанням адміністративних протоколів, більше 188 тис. звернень розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Стан розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.

У провадженні знаходилось 55,9 тис. кримінальних правопорушень.

Зареєстровано до ЄРДР у звітному періоді 9349 (без врахування закритих) кримінальних правопорушень, за якими по 5411 повідомлено про підозру особам, які їх вчинили, що становить 57,9% (48,9% у 2019 році).

За звітний період знаходилось у провадженні (без урахування закритих) 37197 кримінальних проваджень, що на 5,8% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року (39482).

Закінчено досудове розслідування по 6220 (+3,5%, 6009 у 2019 році) кримінальних правопорушеннях, у тому числі 1121 (+17,5%, 954 у 2019 році) по злочинах минулих років.

Закрито з початку 2020 року 21504 кримінальних проваджень, або 38,4% з числа тих, що знаходились в провадженні (питома вага - 77,9%).

Із зареєстрованих з початку минулого року (без врахування закритих) 3580 (4071 у 2019 році) тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, по 1789 (1762 у 2019 році) особам, що їх вчинили повідомлено про підозру. Питома вага з числа зареєстрованих у звітному періоді складає 50,0% (43,3% у 2019 році).

По 6220 кримінальних провадженнях закінчено досудове розслідування, що на 3,5% більше у порівнянні з 2019 роком (6009), в тому числі направлено до суду з обвинувальним актом – 5732 кримінальних проваджень, що складає 92,2%.

Протидія організованій злочинності.

У 2020 році викрито 8 організованих злочинних угрупувань (11 у 2019 році), із яких по одному з міжрегіональними, транснаціональними та сформованими на етнічній основі зв’язками.

Учасниками організованих злочинних угрупувань учинено 48 кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, із них одне – з ознаками корупції.

Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

За звітний період у сфері незаконного обігу наркотиків зареєстровано 1026 кримінальних правопорушень (+31,7%, 779 у 2019 році).

Повідомлено про підозру у 819 (61,5%, 507 у 2019 році) кримінальних правопорушеннях у сфері незаконного обігу наркотиків, питома вага становить 79,8% (65,1% у 2019 році).

Задокументовано 18 (7 у 2019 році) кримінальних правопорушень, пов’язаних із організацією та утриманням наркопритонів та дві нарколабораторії.

Закінчено розслідування в 1,6 рази (912) більше наркозлочинів, ніж у 2019 році (584).

Задокументовано 367 фактів збуту наркотиків (+в 1,7 рази, 210 у 2019 році). Повідомлено про підозру за 275 (питома вага становить 74,9%) кримінальними правопорушеннями цього виду.

 

Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області вживається комплекс заходів щодо забезпечення публічної безпеки і порядку на території області, у тому числі під час проведення масових заходів.

Ужитими превентивними правоохоронними заходами протягом звітного періоду росту злочинності в публічних місцях не допущено. Так, на території області в публічних місцях вчинено 356 (488 у 2019 році) кримінальних правопорушень, з яких по 265 (74,4%) особам повідомлено про підозру. В свою чергу в умовах «вулиці» вчинено 273 (321 у 2019 році) таких правопорушення, про підозру оголошено – 198 (72,5%).

Значна увага була зосереджена на забезпеченні публічної безпеки під час проведення масових заходів. За звітній період силами 11,35 тис. працівників поліції та 670 військовослужбовців НГУ на території області забезпечено правопорядок на 4786 масових заходах, участь у яких взяли понад 338 тис. громадян.

Ювенальна превенція

За звітній період неповнолітніми по області вчинено 285 кримінальних правопорушень. До адміністративної відповідальності притягнуто 3608 осіб, з них 382 неповнолітніх.

Ужитими заходами виявлено та задокументовано 104 факти продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

На профілактичному обліку перебуває 86 дітей, з яких 5, перебуваючи на обліку, вчинили кримінальні правопорушення.

Забезпечення безпеки дорожнього руху.

Упродовж 2020 року на вулично-дорожній мережі області (територія обслуговування ГРПП) зареєстровано 1748 дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), що на 2% більше ніж за аналогічний період 2019 року (1713 ДТП).

За вказаний період зареєстровано 538 ДТП з постраждалими, що на 5% більше ніж за аналогічний період 2019 року (514 ДТП).

З початку року загинуло у ДТП 124 особи, що на 18% більше в порівнянні з 2019 роком (105 осіб).

Проте, кількість травмованих осіб дещо знизилась. За вказаний період травмувалось 642 особи, що на 3% менше ніж у 2019 році (661 особа).

Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом звітного періоду, є недодержання дистанції, порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, керування транспортним засобом у нетверезому стані, порушення правил проїзду перехресть.

 

Пріоритет 3. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій.

Протягом 2020 року в області згідно Державного Класифікатора зареєстровано 6 надзвичайних ситуацій природного характеру, з них за рівнями - 1 державного, 3 місцевого та 2 об'єктового, проти 4 HC за аналогічний період 2019 року.

Загальні збитки від наслідків надзвичайних ситуацій склали 8,4 млн грн.

У 2020 році було проведено 77 засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій них: позачергових - 72, чергових - 5), на яких було розглянуто 163 питання, з яких:

 • направлено на попередження HC — 84;
 • направлено на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій — 62;
 • направлено на загальні питання — 17.

Згідно рішень обласної комісії ТЕБ та HC на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій з резервного фонду обласного бюджету було виділено кошти в сумі 189,8 тис. грн.

Навчання керівного складу i фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту в області у 2020 році здійснювалось відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією i здійсненням заходів з питань цивільного захисту» від 23 жовтня 2013 року № 819, плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Голови Вінницької облдержадміністрації від 20 грудня 2019 року № 969, за робочими програмами згідно переліку категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією i здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та періодичність проходження функціонального навчання.

Сплановано до навчання - 1729 осіб, пройшли навчання - 1544 осіб, з них за державним замовленням - 660 осіб.

Діяльність органів управління та сил цивільного захисту області у 2020 році була спрямована на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення i територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в умовах ускладнення соціально-політичної обстановки пов’язаної із ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації державного рівня спричиненою коронавірусною хворобою COVID-19 та проведення CCO на сході країни.

Відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 03 січня 2020 року № 2 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 рік» в області проведено:

-     збір з керівним складом Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо підсумків роботи за 2019 рік та визначання основних завдань в зазначеній сфері на 2020 рік;

-     штабне тренування органів управління обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах паводку, пропуску льодоходу i повені;

-     штабне тренування органів управління цивільного захисту Тростянецького району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту району при загрозі a6o виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської TEC»;

-     штабне тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах осінньо-зимового періоду;

-     штабне тренування з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо переведення обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період;

-     квартальні та річну технічні перевірки працездатності внутрішньообласної системи централізованого оповіщення області з міського та позаміського запасних пунктів управління.

У відповідності із заходами Комплексної програми захисту населення i територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки (із змінами та доповненнями), затвердженої рішенням 10 ceciï обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року № 179, у 2020 році на утримання КУ «Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів» профінансовано 3,5 млн грн згідно із затвердженим кошторисом.

Протягом 2020 року для поповнення регіонального матеріального резерву було профінансовано коштів на суму 4,1 млн грн, за які придбано наступні матеріали та засоби, зокрема:

безконтактні термометри (пірометри) - 27 од.;

набори реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19 - 396 наборів; набори для виділення РНК з колонками - 420 наборів;

агрегат пунктів обігріву - 10 шт.; кабель для агрегатів - 300 м; мініелектростанції - 3 од.

Поповнено регіональний матеріальний резерв наступними засобами, зокрема:

агрегат пунктів обігріву - 10 шт.; кабель для агрегатів - 300 м; мініелектростанції - 3 од.

На утримання внутрішньої обласної системи оповіщення міського та позаміського запасних пунктів управління в 2020 році фактично профінансовано 4,5 млн грн, зокрема на обслуговування апаратури оповіщення та послуги охорони пунктів управління. Зазначена система знаходиться в постійній готовності до застосування.

Протягом 2020 року проведено інвентаризацію 6 захисних споруд: з яких 4 державної, 2 комунальної форми. Залишається актуальним інвентаризація ще 137 споруд цивільного захисту.

Таким чином, основні завдання у сфері цивільного захисту населення i територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру заплановані протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.

 

ЦІЛЬ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ.

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу, активізація інноваційних процесів та створення сприятливих умов для посилення інвестиційної діяльності в області.

За 12 місяців 2020 року індекс промислової продукції склав 94,1% в порівнянні з відповідним періодом 2019 року. Разом з тим, у грудні минулого року ситуація у промисловості поліпшилася, зокрема:

- відбулося зростання виробництва на 1,0% в порівнянні з листопадом,

- вперше у 2020 році індекс промислової продукції в порівнянні з груднем 2019 року склав 118,9%.

З огляду на те, що у листопаді-грудні 2020 року відбулося посилення карантинних заходів (запровадження карантину «вихідного дня»), ряд чинників дозволили компенсувати негативний вплив та сприяли виробничій активності певних видів промислової діяльності. Також, вплинуло покращення попиту на зовнішніх ринках (зокрема, найкраща динаміка експорту за січень-грудень 2020 року відслідковувалася по експорту меблів, паркетної дошки, який зріс на 122,5%, спирту етилового та алкогольних напоїв – на 46,1%, олії рослинної (соняшникової, соєвої та ріпакової) - на 29,7%,  електродів – на 29,4%, двигунів та генераторів – на 17,0%, горіхів – на 4,7%, кабелів та проводів ізольованих – на 2,8%) та високий споживчий попит з боку населення.

У січні-грудні 2020 року порівняно з січнем-груднем 2019 року збільшили обсяги виробництва підприємства добувної галузі на 20,0% та фармацевтичної галузі – більш ніж у 2 рази (209,3%).

За обсягами виробництва інші підприємства переробної промисловості не досягли рівня відповідного періоду минулого року, а саме:

-     з виробництва харчових продуктів, напоїв - на 1,0%;

-     легка промисловість – на 42,7%;

-     з виготовлення виробів з деревини – на 4,7%;

-     з виробництва хімічних речовин та хімічної продукції – на 24,2%;

-     з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої продукції – на 9,8%;

-     металургійне виробництво – на 42,1%

-     машинобудування – на 20,8%.

Зменшення обсягів виробництва промисловими підприємствами області за 2020 рік обумовлено слабким інвестиційним попитом, погіршенням зовнішньої кон’юнктури для хімічної продукції, зменшенням замовлень під впливом погіршення епідеміологічної ситуації в країні та в світі.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-грудні 2020 року зменшилися проти січня-грудня 2019 року на 14,7%. Проте, виробництво електроенергії у грудні 2020 року збільшилось на 23,2% проти листопада 2020 року, а до грудня 2019 року – збільшилось в 1,8 рази.

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області у січні-грудень 2020 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 78,1 млрд грн.

Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції становить 3,1%.

В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (82,2%) припадає на переробну промисловість, з неї: 63,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 4,4% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 3,3% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 2,7% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування та на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 14,7% продукції.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення у 2020 р. становить 50,3 тис. грн.

 

Протягом 2020 року в промисловому секторі економіки реалізовано 29 інвестиційний проєкт загальною вартістю 756,17 млн грн та створено 180 нових робочих місць, з них по галузях:

 • харчова – 17 проєктів на суму 538,75 млн грн, 128 робочих місць;
 • альтернативна енергетика – 9 проєктів на суму 185 млн грн, 42 робочих місця;
 • інші – 3 проєкти на суму 32,42 млн грн, 10 нових робочих місць.

Найбільший проєкт, який було реалізовано в 2020 році – відкриття заводу ТОВ «Дакса Бунге Україна» в селищі Демківське Тростянецької селищної ТГ Гайсинського району. Завод переробляє кукурудзу твердих сортів на борошно та крупу, а його потужність планується на рівні 300 тон на добу. Сьогодні, на підприємстві працюють 20 робітників (загальна планова кількість робочих місць – 50). Сума інвестицій складає 14 млн доларів, а головними акціонерами виступають іспанська група компаній «Дакса» та американська група компаній «Бунге».

 

Протягом 2020 року в агропромисловому комплексі області завершено реалізацію 53 інвестиційних проєктів, в тому числі в рослинництві – 17 проєктів, в тваринництві – 4 проєкти, 20 проєктів – із розширення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції та 12 – інших проєктів в аграрній сфері.

Станом на 01.01.2021 за даними моніторингу в агропромисловому комплексі Вінницької області триває реалізація 61 інвестиційного проєкту.

 

Пріоритет 2. Здійснення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу.

В сільському господарстві області темпи обсягів виробництва за 2020 рік складають 83,9% в порівнянні з 2019 роком, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 81,4%, в господарствах населення – 91,2%.

Зокрема, темпи виробництва продукції рослинництва за 2020 рік складають 76,4% до 2019 року, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 71,7%, в господарствах населення – 89,9%. Темпи виробництва продукції тваринництва складають 100,6%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 102,7%, в господарствах населення – 94,2% .

Питома вага регіону за 2020 рік в загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції складає 8,0%.

Аграрний сектор області за підсумками 2020 року зберігає перше місце в сільському господарстві за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства. Друге місце – по виробництву валової продукції сільського господарства на 1 особу.

В галузі рослинництва область займає лідируючі позиції в загальнодержавному виробництві з виробництва цукрових буряків, картоплі та гречки. Входить до п’ятірки найбільших виробників зернових культур.

В 2020 році по всіх категоріях господарств за оперативними даними зібрано зернових та зернобобових культур в обсязі 4223,8 тис. тонн. Середня урожайність зернових та зернобобових культур склала 47,7 ц/га, що на 29,8% менше до 2019 року. Пшениці зібрано в обсязі 1397,3 тис. тонн при середній урожайності 44,1 ц/га, що на 20% менше 2019 року, ячменю – 364,5 тис. тонн при урожайності 40,7 ц/га, що на 9,1% менше 2019 року. Кукурудзи на зерно намолочено в обсязі 2412,4 тис. тонн при середній урожайності 52,8 ц/га, що на 39,1% менше 2019 року.

Накопано цукрових буряків в обсязі 1931,8 тис. тонн при середній урожайності 398,3 ц/га (на 8,1% менше 2019 року). Соняшнику в 2020 році зібрано в обсязі 785,5 тис. тонн (на 7,2% менше 2019 року) при середній урожайності 27,2 ц/га (- 7,2 ц/га менше 2019 року). Сої отримано 149,8 тис. тонн, або на 45,7% менше 2019 року, середня урожайність склала 14,5 ц/га (- 6,2 ц/га до 2019 року). Ріпаку зібрано 139,7 тис. тонн, що на 42,5% менше 2019 року, середня урожайність 27,9 ц/га ( - 3,2 ц/га 2019 р.).

По всіх категоріях господарств в 2020 році накопано 1907,8 тис. тонн картоплі, що на 4,4% більше 2019 року, середня урожайність склала 174,1 ц/га. Валовий збір овочів відкритого і закритого ґрунту склав 431,0 тис. тонн, що на 5,4% менше попереднього року, середня урожайність склала 204,3 ц/га. Валовий збір плодово-ягідних культур в 2020 році становить 198,4 тис. тонн.

Агроформуваннями області посіяно озимих зернових культур під урожай 2021 року всього на площі 348,7 тис. га, в тому числі озимої пшениці - 315,4 тис. га, озимого ячменю - 31,4 тис. га, озимого жита -1,9 тис. га. Станом на 18.01.2021 року площа озимих зернових, що знаходяться в доброму стані, становить 266,4 тис. га (76,4%), в задовільному перебуває 79,3 тис. га (22,7%), слабкі і зріджені – 3,0 тис. га (0,9%). Крім того, озимий ріпак посіяний на площі 43,0 тис. га, з яких, наразі, 64,9% знаходяться в доброму стані, 32,1% - в задовільному, 3,0% - слабкі і зріджені.

В тваринництві за 2020 рік всіма категоріями господарств вироблено 728,4 тис. тонн молока, м’яса (реалізація) – 653 тис. тонн, яєць – 868,5 млн. штук. В порівнянні з 2019 роком обсяги виробництва м’яса зросли на 2,9%, зменшились обсяги виробництва молока на 4,6% та яєць - на 7,0%.

В сільськогосподарських підприємствах в галузі тваринництва отримано 212,3 тис. тонн молока, вирощено 601,5 тис. тонн м’яса, реалізовано 606,5 тис. тонн м’яса, одержано 369,7 млн шт. яєць. По відношенню до показників 2019 року, збільшилось виробництво молока на 9,7 тис. тонн (або 4,8%), вирощування м’яса на 15,9 тис. тонн (або 2,7%) та реалізація м’яса на 20,9 тис. тонн (3,6%). Молочна продуктивність корів становить 7222 кг молока, що більше 2019 року на 643 кг (або 9,8%).

Сільськогосподарськими підприємствами області в рамках реалізації державної програми часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва проводиться оновлення машинно-тракторного парку та матеріально-технічної бази. У 2020 році агроформуваннями області подано 494 заявки на 876 одиниць техніки та обладнання на загальну суму 241 млн грн. Сума часткової компенсації за придбану техніку господарствам області становить 47 млн грн.

 

Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих форм господарювання та кооперації на селі.

В області постійно проводиться роз’яснювальна робота серед сільського населення, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників щодо перспектив створення та розвитку малого та середнього бізнесу, трансформування особистих селянських господарств в сімейні фермерські господарства, інформування та популяризації державної та регіональної підтримки сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

В 2020 році аграрний сектор області отримав державну фінансову підтримку на загальну суму 256 млн грн за наступними державними програмами:

1) фінансова підтримка розвитку фермерських господарств:

-     субсидію за одиницю оброблюваних земель в сумі 1,69 млн грн отримано 31 фермерським господарством;

-     бюджетну дотацію за утримання корів в обсязі 0,85 млн грн одержано на 169 ідентифікованих та зареєстрованих корів;

-     часткову компенсацію витрат на надані дорадчі послуги в сумі 33,8 тис. грн отримано 11 суб’єктами;

2) державна підтримка розвитку тваринництва та переробки с/г продукції:

-     відшкодування вартості закуплених племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів в сумі 42,9 млн грн отримали 11 сільськогосподарських підприємств;

-     спеціальну бюджетну дотацію за наявні бджолосім’ї в обсязі 23,1 млн грн отримали 1827 операторів за наявну кількість бджолосімей 115,7 тис. шт.;

-     відшкодовано вартість 2 тваринницьких об’єктів на суму 53,8 млн грн, також отримано відшкодування вартості 1-го об’єкта із зберігання та переробки зерна в обсязі 3,27 млн грн;

3) фінансовою підтримкою розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства скористались 21 сільгосппідприємство в обсязі 16,9 млн грн, 5 підприємств отримали компенсацію за придбання техніки та обладнання, 15 – садівного матеріалу, шпалери та зрошення, 1 - компенсація вартості будівництва;

4) в рамках фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів 377 сільгосппідприємствами було отримано пільгових кредитів на суму 1,6 млрд грн, сума компенсації становить 66,5 млн грн.

Крім того, 13 фермерським господарствам надано безвідсоткових кредитів на поворотній основі на суму 5,3 млн грн.

В області продовжується розвиток сільськогосподарської дорадчої діяльності. В 2020 році проведено навчання 34 сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників.

Всього в області дорадчі послуги надають 52 сільськогосподарських дорадники та 20 експерт-дорадників, які зареєстровані у Реєстрі сільськогосподарських дорадників та експертів – дорадників. Вінницька обласна сільськогосподарська дорадча служба «Агродорада» в 2020 році надала дорадчих послуг 13 фермерським господарствам області на суму 108,2 тис. грн.

В області реалізовувалась Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки, в рамках якої здійснювалась підтримка особистих селянських, фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших суб’єктів господарювання в сільській місцевості. Відповідно до заходів Програми в 2020 році 162 фізичні особи отримали часткове відшкодування витрат на установку індивідуального доїння або (та) холодильну установку для зберігання і охолодження молока на загальну суму 646,5 тис. грн.

Протягом 2018-2020 рр. у області на території Барської та Северинівської об’єднаних територіальних громад реалізовано грантовий проєкт технічної фінансової допомоги Європейського Союзу Кластер «Яблуневий шлях», метою якого є створення агротуристичного кластеру для популяризації регіонального продукту «подільське яблуко». Вартість у складає 702,8 тис. євро.

В рамках реалізації у в приміщенні Северинівського санаторію проведено ремонтні роботи, встановлено закуплене в межах у обладнання та створено картки дводенного циклу лікувально – відновлювальних процедур. З метою організації переробки вирощеної плодової продукції створено інноваційний фуд-процесинговий центр переробки продукції, відремонтовано приміщення, створено «Офіс кластеру» та дегустаційний центр.

Проведено реставраційні роботи будинку Деніса Маклера та цілорічної теплиці біля Северинівського санаторію. Закуплено та посаджено 50 тис. саджанців яблунь, обладнано зрошувальну систему, а також зведено модульний будинок.

З метою розвитку туристичної та оздоровчої складової у розроблено туристичний путівник рекреаційних та спортивно-туристичних маршрутів з врахуванням архітектурних та природних пам’яток території зроблено косметичний ремонт в Олександрівському музеї садівництва. Спільно з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм виготовлено та встановлено інформаційні таблиці. Упорядковано посібник, у якому зібрано 100 страв із яблуками.

Також відповідно до завдань у було проведено низку інформаційно-навчальних заходів. В м. Бар відбувся фестиваль-ярмарок «APPLE BAR», під час якого пройшли мистецький пленер «Відродження Барської кераміки» та форум фермерів «Розвиток сільських територій ОТГ». Також були проведені виставка-ярмарок фруктово-овочевої продукції, дегустації страв із смаком яблук та майстер-класи від народних майстрів.

В рамках реалізації проєкту в Северинівській ОТГ проведені тематичний фестиваль «ФруктосмакФест», тренінги для учнів та вчителів щодо розвитку садівництва та туристичної галузі. В 2020 році відбувся онлайн тренінг для підприємців з питань розвитку садівництва в сучасних умовах.

По завершенні реалізації проєкту «Кластер «Яблуневий шлях» проведено заключну конференцію в онлайн форматі, до якої було залучено усіх партнерів проєкту та представників громад з усієї території України.

 

Пріоритет 4. Здійснення заходів з ефективного використання водних ресурсів області.

Для ефективного використання водних об’єктів за 2020 рік підготовлено 94 проєктів розпоряджень Голови облдержадміністрації. Укладено 80 договорів оренди водних об’єктів, в т. ч. 24 договори після проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом з водними об’єктами. Підготовлено 46 додаткових угод до договорів оренди водних об’єктів в частині перегляду розміру орендної плати за водні об’єкти.

Надійшло до обласного бюджету коштів від орендної плати за водні об’єкти (їх частини) у розмірі 1,8 млн грн.

 

Пріоритет 5. Впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

Відповідно до «Програма енергозбереження для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2020-2025 роки» (затверджена рішенням 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року №948), на 2020 рік на компенсацію відсотків за надані фінансово-банківськими установами позики населенню на енергозберігаючі заходи (програма «теплих кредитів») та компенсацію відсоткової ставки для ОСББ у рамках програми «Енергодім» Фонда енергоефективності з обласного бюджету було заплановано          7 млн грн, з яких 2 млн грн - за надані фінансово-банківськими установами позики населенню на енергозберігаючі заходи та 5 млн грн - для ОСББ. Проте, кошти на зазначені цілі в обласному бюджеті на 2020 рік передбачені не були. Водночас, протягом 2020 року двома ОСББ м. Вінниці здійснено енергоаудит будівель, подано заявки до Фонду енергоефективності на отримання фінансування для проведення енергозберігаючих заходів, в зв’язку з чим розробляється проєктно-кошторисна документація.

З метою реалізації політики енергоефективності та енергозбереження у бюджетних та комунальних закладах області діє «Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2017-2022 роки, затверджена рішенням 17 сесії обласної Ради 7 скликання від 24.03.2017 №310» (зі змінами), яка передбачає і здійснення організаційних заходів, зокрема щоденний моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними закладами обласного підпорядкування.

З метою реалізації «Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №732-р, в області прийнято розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 05 лютого 2018 року №79 «Про затвердження Положення про обласну систему енергетичного менеджменту». Здійснюється щоденний моніторинг (у робочі дні) споживання енергоресурсів по 71 установі обласного підпорядкування та по 102 обласних об’єктах (заклади освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту та спорту).

Окрім обласної системи, енергомоніторинг здійснюється у м. Вінниця,                м. Жмеринка, Барській, Гніванській, Томашпільській та Хмільницькій ТГ.

За інформацією районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, територіальних громад області, структурних підрозділів облдержадміністрації, у 2020 році на реалізацію енергоефективних заходів було витрачено 39,5 млн грн, з них 1,9 млн грн - кошти обласного бюджету. Обсяг економії паливно-енергетичних ресурсів становить близько 650 т умовного палива.

У 2020 році в області на 3 об’єктах бюджетної сфери переведено котелень на альтернативні види палива встановленою потужністю 2,82 МВт.

Протягом 2020 року усіма категоріями споживачів використано 620,644 млн м. куб. природного газу, що на 16,44 млн м. куб. менше ніж за 2019 рік.

На виконання Програми дій Уряду за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги «Реформа у сфері енергоефективності в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у області створено Базу даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель, в яку щомісячно вноситься інформація про спожиті енергоносії в розрізі кожної будівлі обласних бюджетних установ.

 

Пріоритет 6. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу області.

В області значна увага приділяється формуванню позитивного іміджу та співпраці з іноземними інвесторами. Забезпечено проведення 18-ти офіційних зустрічей з презентацією економічного та інвестиційного потенціалу регіону, в т. ч. зустрічі з Надзвичайними та Повноважними Послами Литовської, Латвійської та Киргизької Республік, Королівства Бельгія та Республіки Молдова, а також зустріч з делегацією Посольства Королівства Швеція в Україні.

Облдержадміністрацією за підтримки українсько-канадського проєкту «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС розроблено та видано інвестиційний паспорт області українською та англійською мовами та промо-відео «Вінниччина для інвестицій», що містять інформацію про економічний та інвестиційний потенціал області, ключові переваги, пріоритетні галузі економіки та найуспішніші приклади реалізованих інвестиційних проєктів на території області.

Окрім цього, за сприяння Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації розроблено інвестиційні паспорти Тульчинської, Барської, Калинівської, Вапнярської, Жмеринської, Ковалівської територіальних громад українською та англійською мовами.

 

Інвестиційний портал Вінниччини (далі - Портал), на якому щоквартально оновлюється інформація, допомагає потенційним інвесторам ознайомитися з потенціалом області, пріоритетними напрямками та основними показниками економічного розвитку, інвестиційними об'єктами - вільними земельними ділянками, об’єктами нерухомості, інвестиційними проєктами, які можуть зацікавити потенційних інвесторів. Сформовано перелік зі 112 ділянок типу «Greenfield» загальною площею 326,5 га та 20 ділянок типу «Brownfield» загальною площею 16,5 га, які розміщено на Порталі. Впродовж 2020 року здійснювалась підтримка та поновлення Порталу, впровадження, налагодження та організація системи належного резервного копіювання, архівації та захисту від збоїв апаратних систем підтримки функціонування інвестиційного порталу.

Інформація про Портал розміщена на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та веб-сторінці Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

Протягом 2020 року зафіксовано 1014 відвідувачів сайту Порталу.

Інформацію щодо посадових осіб - представників регіонів, до сфери повноважень яких відносяться питання сприяння інвестиційній діяльності, розміщено на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Посилання на Портал (http://www.vininvest.gov.ua/) розміщено на Карті інвестиційних контактних пунктів з питань залучення інвестицій та супроводу інвесторів в Україні.

 

Пріоритет 7. Розвиток сфери торгівлі та послуг.

Оборот роздрібної торгівлі області у січні-грудні 2020 року склав – 33,7 млрд грн, що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 4,4% (по Україні - на 8,4%).

На території Вінницької області діють 92 ринки та 93 постійно діючих ярмарки.

В області успішно функціонують мережеві підприємства торгівлі, такі як: ТОВ - НВП «Аргон» (гіпермаркети «Грош», супермаркети «Грош Експрес», «Корона», «К-маркет»), ТОВ «Сільпо - Фуд» (супермаркети «Сільпо»), ДП «Рітейл» (супермаркети «Фуршет»), ТОВ «АТБ-Маркет» (магазини-дискаунтери «АТБ - маркет») та інші, в яких представлена продукція місцевих товаровиробників: ПрАТ «Концерн Хлібпром» ВП «Вінницяхліб», ТОВ «Зерносвіт», ТОВ «Літинський молокозавод», ТОВ «Люстдорф», ТОВ "ФУД Девелопмент", ЗАТ «Тульчин-Мясо», ТМ «Ковбаскофф», ТОВ «Бондарукові ковбаси», ТОВ «БРІЗ-Т», ТОВ «Вінницька цукерка», ПрАТ «Вінницька харчова фабрика», ТОВ «АВІС», Філія "Вінницька Птахофабрика" ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПрАТ МКЗ «Регіна», ПрАТ «Мироновський Хлібопродукт», ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат».

Активно розвивається мережа фірмової торгівлі місцевих товаровиробників, зокрема: ПрАТ «Літинський молокозавод» ТМ «Білозгар», ФОП Бондарук Ю.В. ТМ «Бондарукові ковбаси», ТОВ «Солодка Мрія-Вінниця» ТМ «Солодка Мрія».

На території області, за оперативною інформацією, працюють понад 7000 об’єктів торгівлі та понад 1300 об’єктів ресторанного господарства надають послуги харчування. В населених пунктах, в яких відсутня стаціонарна торговельна мережа, здійснюється виїзна торгівля у визначені дні тижня продуктами харчування, товарами першої необхідності, промислової та господарської груп, а також товарами складного асортименту за попереднім замовленням.

Працівниками відділення Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» забезпечується обслуговування сільського населення області товарами першої необхідності за попереднім замовленням. За 2020 рік реалізовано товарів на суму 52,8 млн грн та надано послуг 780,0 тис. осіб.

 

Пріоритет 8. Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу.

За даними моніторингу в області діє понад 78 тис. суб`єктів малого і середнього підприємництва, з них 606 - середніх підприємств, 9673 - малих підприємства, 65782 – фізичних осіб підприємців (за даними Державної податкової служби у Вінницькій області) та 2626 - фермерських господарств. Кількість малих та середніх підприємств у порівнянні з попереднім роком збільшилась на 5,8% або на 559 одиниць і становить 10279 од. (до відома: офіційна статистична інформація за 2020 рік – ІІІ квартал 2021 року).

Всього в малому та середньому підприємництві області зайнято понад 250 тис. осіб, що становить третю частину економічно-активного населення області, понад 150 тис. осіб зайняті в малому бізнесі. Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах збільшилась на 4,4% або на 2316 осіб і становить 54,3 тис. осіб, або 30,7% від загальної кількості зайнятих працівників на підприємствах області (до відома: офіційна статистична інформація за 2020 рік – ІІІ квартал 2021 року).

.

Також, малий бізнес продовжує відігравати важливу роль у формуванні місцевих бюджетів. Майже третину місцевих бюджетів становлять надходження від діяльності малого бізнесу. Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2020 рік становить 4 867,6 млн грн, або 27,6% від загальних обсягів надходжень.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком збільшилась на 3,1%, або на 82,2 млн грн і становить 2763,1 млн грн, а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 28,9%.

В області діяла Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (далі - Стратегія МСП), яка затверджена рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №576.

На виконання Плану дій Стратегії МСП у 2020 році з обласного бюджету виділено кошти в сумі 1,67 млн грн, з яких: 1,4 млн грн – на фінансову підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі підприємців-початківців (стартапи), 275,0 тис грн – на проведення інших заходів Плану дій Стратегії МСП.

Обласною державною адміністрацією спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Фондом розвитку підприємництва 25 лютого 2020 року проведено регіональний семінар-презентацію Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», організований для підприємницьких кіл Вінниччини. Участь у семінарі-презентації прийняли близько 200 учасників.

В області четвертий рік поспіль проведено конкурс бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи). На участь у Конкурсі зареєструвалось 126 учасників, з яких 43 – підприємця та 83 – громадянина. Для учасників Конкурсу проведено 6 онлайн вебінарів в системі-Zoom та додаткові індивідуальні консультації по написанню бізнес-планів. Конкурсною комісією визначено 30 переможців, які отримали фінансову підтримку від 20 до 75 тис. грн на реалізацію бізнес-планів у різних сферах діяльності, а саме надання послуг з ремонту комп`ютерної техніки та мобільних гаджетів, створення сімейної ферми для розведення великих порід гусей та індиків, виробництво ексклюзивної кондитерської продукції, фасування та упаковка сухофруктів, горіхів та цукатів, надання послуг в сфері зеленого туризму, створення мобільного шиномонтажу, вирощування мікрозелені, мікрогрін, створення ательє та пошиття брендового базового жіночого одягу, започаткування центру розвитку дитини, створення мініпекарні, модернізація та розширення молочної ферми та інші.

Загальна вартість інвестиційних проєктів, що перемогли в конкурсі складає понад 6,0 млн грн, із яких 1,327 млн грн (або 22,2%) становлять кошти обласного бюджету. Реалізація проєктів передбачає створення в області 48 нових робочих місць.

 

В області забезпечується виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». В реєстрі регуляторних актів облдержадміністрації знаходиться 18 розпоряджень Голови облдержадміністрації. Реєстр розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Економіка та інвестиції/Регуляторна діяльність/ Реєстр регуляторних актів».

Відповідно до Плану-графіку здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів облдержадміністрації у 2020 році проведено 10 повторних та 3 періодичних відстеження результативності дії розпоряджень Голови обласної державної адміністрації. За результатами проведених відстежень дію регуляторних актів визнано ефективними. Відповідно до Плану підготовки проєктів регуляторних актів облдержадміністрації у 2020 році підготовлено та прийнято сім регуляторних актів.

При підготовці проєктів регуляторних актів забезпечено дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Проєкти розміщено на веб-сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка та інвестиції/Регуляторна діяльність/Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту». Після проведення 6 громадських обговорень в формі «круглого столу» проєкти отримали погодження Державної регуляторної служби України. Дотримання принципів державної регуляторної політики заходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

 

Станом на 01.01.2021 року в області діє 42 Центри надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) (20- районних, 22 - ОТГ) та 6 їх територіальних відділень.

Роботу ЦНАП забезпечують 360 осіб персоналу, з них: 238 адміністраторів та 122 державних реєстратори.

За 2020 рік ЦНАП надано суб’єктам звернення 910616 адміністративних послуг, що на 38,7% менше порівняно з 2019 роком.

Кількість наданих послуг на 1 тис. населення області за 2020 рік складає 594 послуги проти 961 у 2019 році.

За надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів за 2020 рік надійшло 77,5 млн грн, що на 18,6 млн грн або на 19,4% менше порівняно з 2019 роком.

Оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в 10 ЦНАП області: міст Вінниця, Жмеринка, Козятин, Барської райдержадміністрації, а також Калинівської, Немирівської, Джулинської, Краснопільської, Якушинецької та Агрономічної ТГ.

Послуги з видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів здійснюються в ЦНАП Вінницької та Калинівської ТГ.

На офіційних сайтах районних державних адміністрацій та міських рад розміщено посилання на державні електронні сервіси Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державної архітектурно-будівельної інспекції України та Пенсійного фонду України.

Станом на 01.01.2021 року при органах місцевого самоврядування шляхом реорганізації ЦНАП при РДА утворено 5 нових ЦНАП, а саме в Барській, Оратівській та Теплицькій ТГ, а також в Гайсинській та Шаргородській міських радах.

 

Пріоритет 9. Розвиток транспортної інфраструктури в області.

Відповідно до існуючої маршрутної мережі, в області функціонує 437 внутрішньообласних міжміських і приміських маршрутів, 575 приміських маршрутів, які не виходять за межі території району та близько 100 міських маршрутів. Крім того у області нараховується 47 міжнародних та 94 міжобласних маршрутів.

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області,                      у січні ‒ грудні 2020 р. вантажообіг підприємств транспорту становив                                23046,1 млн.ткм, що на 11,2% менше ніж у відповідному періоді 2019 року. Вантажообіг залізничного транспорту зменшився на 11,5%, а автомобільного транспорту ‒ на 3,6%.

Підприємствами транспорту області січень ‒ грудень 2020 р. виконано перевезення вантажів в обсязі 20521,6 тис.т., що проти січня ‒ грудня 2019 р. менше на 5,3%.

Пасажирським автотранспортом області (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень ‒ грудень 2020 р. перевезено 49,3 млн. пасажирів, пасажирообіг становив 1012,5 млн.пас.км. Обсяги перевезених пасажирів та пасажирообігу проти обсягів січня ‒ грудня 2019 р. зменшились на 35,7% та 38,5% відповідно.

У 2020 р. пасажирським транспортом перевезено 104,9 млн. пасажирів, що на 50,0% менше 2019 р.

Залізничним транспортом за 2020 рік відправлено 3,9 млн. пасажирів, пасажирообіг становив 1496,7 млн.пас.км.

Електротранспортом в обласному центрі за 2020 рік перевезено 51,8 млн. пасажирів. Обсяги виконаного пасажирообігу становили 209,6 млн.пас.км. Загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом та його пасажирообіг у порівнянні з 2019 роком зменшилась на 58,0%.

Зменшення показника пасажирообігу пов’язано з впровадженням на території України карантинних заходів, зокрема, забороною з 18 березня до 22 травня 2020 року регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях (крім перевезення легковими автомобілями).

На автобусних маршрутах загального користування області працює 110 автобусів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, з них: 67 – у м. Вінниці.

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області спрямовано кошти державного дорожнього фонду у обсязі 1262,1 млн грн. Крім того, на відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення спрямовано залишок коштів державного дорожнього фонду, що утворився станом на 01 січня 2020 року, у сумі 67,3 млн грн.

У 2020 році за рахунок коштів державного дорожнього фонду у обсязі 892,1 млн грн планувалося провести ремонт 109 км доріг місцевого значення та 308,1 пог. м. штучних споруд:

-капітальний ремонт 4 ділянок доріг протяжністю 16,5 км та 8 мостів протяжністю 254,4 пог. м - 300,0 млн грн;

-поточний середній ремонт 14 ділянок доріг протяжністю 92,3 км та 2 мостів протяжністю 53,7 пог. м - 592,1 млн грн.

За результатами 2020 року, за рахунок коштів державного дорожнього фонду у обсязі 836,2 млн грн (а це 93,7% від передбачуваного фонду) влаштовано дорожнього покриття на 104 км доріг (із 109 км) та 308,1 пог м (100% виконання) штучних споруд. Крім того, на роботи з поточного дрібного ремонту та заходи з експлуатаційного утримання спрямовано 370,0 млн грн коштів державного дорожнього фонду. В рамках експлуатаційного утримання виконано роботи з поточного дрібного ремонту та реалізовано заходи з організації та безпеки дорожнього руху, озеленення, прибирання, зимового утримання доріг місцевого значення.

На фінансове забезпечення ремонту та утримання доріг місцевого значення передбачено можливість спрямування коштів місцевих бюджетів. У 2020 році за підсумками спільної роботи з органами місцевого самоврядування укладено 85 договорів щодо співфінансування на загальну суму 19,24 млн грн.

У 2020 році за результатами конкурсного відбору та на умовах співфінансування з місцевих бюджетів реалізовано 50 проєктів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області. На зазначені цілі спрямовано 67,3 млн грн коштів державного дорожнього фонду.

З метою акумулювання фінансових ресурсів для реалізації проєктів з відновлення і розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в області створено територіальний дорожній фонд, положення про який затверджено рішенням 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року №950 «Про створення територіального дорожнього фонду Вінницької області».

З метою збереження несучої здатності конструкції дорожнього одягу від впливу динамічних навантажень в умовах підвищеної температури повітря, здійснення габаритно-вагового контролю під час проїзду автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, на території області реалізовано 2 проєкти з влаштування автоматичних майданчиків для габаритно-вагового контролю (комплексів зважування у русі WIM) на автомобільних дорогах державного значення:

- М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (через м. Вінницю), км 389+617 – км 391+951;

- М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю), км 246+095 – км 248+093.

Задля безпеки дорожнього руху на дорогах загального користування області в рамках експлуатаційного утримання балансоутримувачами у 2020 році встановлено та замінено понад 2200 од. дорожніх знаків, 133 од. напрямних стовпчиків, встановлено металевого (бар’єрного) огородження на 3,04 км, нанесено дорожню розмітку на 688 км, відремонтовано дорожнього покриття та ліквідовано ямковості на 1598,1 тис м².

В рамках заходів габаритно-вагового контролю у 2020 році перевірено понад 9000 од. транспортних засобів та виявлено 414 фактів порушень правил проїзду транспортними засобами. За результатами заходів габаритно-вагового контролю працівниками управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області відповідно до ст.60 Закону України «Про автомобільний транспорт» нараховано штрафних санкцій на суму 8,8 млн грн.

З метою забезпечення публічності використання коштів дорожнього фонду на ремонт місцевих доріг облдержадміністрація приєдналась до ініціативи з прозорості будівництва інфраструктури CoST (Construction Sector Transparency Initiative).

Крім того, з метою перевірки якості ремонту доріг у серпні 2020 року обласною державною адміністрацією підписано меморандум про співпрацю із громадською організацією «НЕ ПРОГАВ».

 

В 2020 році фінансування Служби автомобільних доріг у Вінницькій області становило 2,8 млрд.грн., з яких капітальний ремонт – 923,7 млн.грн., поточний середній ремонт – 1 444,1 млн.грн та експлуатаційне утримання 405,2 млн.грн.

Так у минулому році Службою було відремонтовано 80,5 км доріг державного значення. Основні напрямки - це міжнародні траси М-12 «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка» та М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський». Також проведено ремонт 18,5 км доріг територіального значення. Капітально відремонтовано 2 мости на а/д М-12 по «Великій окружній м. Вінниця» в районі н.п. Десна та в м. Гайсин через р. Сіб.

Особлива увага приділена безпеці дорожнього руху. Влаштовано 9,2 км освітлення в районах населених пунктів, встановлено 2,4 км бар’єрного огородження, нанесено 559 км розмітки, встановлено та замінено 2035 шт. дорожніх знаків.

 

Пріоритет 10. Подальший розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва.

В результаті пандемії, спричиненої коронавірусом COVID-19, були відмінені заходи з відзначення Дня Європи на Вінниччині, візити делегацій щодо обміну досвідом в рамках домовленостей з виконання міжрегіональних угод зі Сьвєнтокшиським, Лодзинським воєводством Республіки Польща, Ліберецьким краєм Чеської Республіки, Ясським повітом Румунії, зокрема оздоровлення дітей з Вінницької області, родини яких постраждали в ході військових дій на сході України.

До початку введення карантинних заходів 25-28 лютого 2020 року офіційна делегація області здійснила візит до Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща з метою перейняття польського досвіду у сфері реалізації державної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища та водного господарства, використання природних ресурсів та поводження із побутовими відходами. В рамках програми візиту делегати відвідали XXI Міжнародну виставку охорони навколишнього середовища і управління відходами EKOTECH, зустрілись із керівництвом Сьвєнтокшиського воєводства, ознайомились із діяльністю інфраструктурних об’єктів, які спеціалізуються на охороні навколишнього природного середовища.

Також до початку карантинних заходів та після їх послаблення у другому півріччі 2020 р. в області проводились міжнародні заходи, зокрема, для вінницького бізнесу щодо налагодження співробітництва з партнерами з іноземних країн:

- 4 лютого у м. Вінниці відбувся киргизько-український бізнес-форум з легкої промисловості, який зібрав понад 60 учасників профільних підприємств галузі з України та Киргизстану;

- 18 лютого спільно з Шведською бізнес Асоціацією та Посольством Королівства Швеція в Україні організовано «Шведський бізнес день» – партнерську зустріч регіонального бізнесу із представниками шведських ділових кіл, в ході якої після офіційних виступів та презентацій підприємств учасники спілкувались у форматі B2B;

- 28 серпня відбулась зустріч представників бізнесу Вінниччини (як діючих експортерів до Казахстану, так і тих, хто планує виходити на цей ринок) з делегацією Союзу промисловців та підприємців «EL TIREGI» Республіки Казахстан. В ході зустрічі обговорювались проблемні питання та пропозиції до співпраці, зокрема створення спільного ного онлайн-офісу Союзу промисловців і підприємців України та Союзу «EL TIREGI» Республіки Казахстан, який займатиметься точковим вирішенням проблемних питань, що виникають в ході зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності українського та казахського бізнесу;

- з метою популяризації інноваційної діяльності, консолідації інтелектуального потенціалу України у відповідності до європейських та світових стандартів, формування міжнародної мережі «Бізнес-Наука» 24 вересня 2020 року у Вінниці проведено Перший міжнародний інноваційний форум «Інноваційна система Поділля. Перезавантаження».

 

Протягом 2020 року область відвідали 18 іноземних делегацій, зокрема: 5 Надзвичайних і Повноважних Послів країн світу (Латвії, Литви, Киргизії, Бельгії та Молдови), дипломати та іноземні інвестори. В ході офіційних зустрічей здійснено презентації економічного, інвестиційного, культурного та туристичного потенціалу області, обговорено пропозиції щодо подальшого співробітництва.

На території області розпочато реалізацію Проєкту децентралізованого співробітництва міста Вінниці та Вінницької області із Французькою Республікою (регіон Бургундія). Визначено чотири напрями, що розподілені за зонами відповідальності між містом та областю, а саме:

- створення агропромислового кластера;

- створення Агрохабу на базі Вінницького національного аграрного університету;

- проведення технічної експертизи для модернізації мережі водопостачання та водовідведення м. Вінниці;

- налагодження співпраці в управлінні водними ресурсами в сільському господарстві та вирощування органічних культур.

15, 23 червня та 14 липня відбулись установчі онлайн-наради з представниками французької компанії BETEN Ingenierie та агрокластеру VITAGORA. 9-10 грудня делегація представників компанії BETEN Ingenierie, яка здійснює управління проєктом, відвідала Вінниччину. В ході дводенного візиту відповідно до передбачених напрямів співпраці відбулось 4 зустрічі делегації з керівництвом області, міста, профільних департаментів та Вінницького національного аграрного університету із залученням частини французьких партнерів он-лайн.

З метою розширення ринків збуту продукції підприємств області, сприяння переорієнтації підприємств-експортерів на постачання товарів до ЄС та інших країн світу на сайті Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації створено щомісячний вісник з питань експорту «Export_Digest». Також на електронних ресурсах облдержадміністрації розміщено комерційні пропозиції суб’єктів господарювання; інвестиційні та грантові проєкти, які можуть зацікавити представників ділових кіл.

З 03 вересня до 03 листопада 2020 року Міністерство розвитку громад та територій України проводило конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у рамках «Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України». Обласна державна адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування, Агенцією регіонального розвитку Вінницької області та громадськими організаціями підготували та подали 23 проєктні заявки на 374,12 млн грн.

29 грудня Мінрегіон оприлюднив результати конкурсного відбору, згідно з якими визнано переможцями 2 проєкти від області:

- «Технологічне майбутнє Вінниччини. Навчання школярів області основам робототехніки, програмування та інноваційного підприємництва» (вартість у 6,3 млн грн, в тому числі грантові кошти – 3,8 млн грн);

- «Створення інформаційно-аналітичної системи управління регіональним розвитком як якісної підсистеми в стратегічному плануванні територій Вінницької області» (вартість у 2,2 млн грн, в тому числі грантові кошти – 1,6 млн грн).

Протягом 2020 року актуальними залишались питання транскордонного співробітництва. Так, проблематика розбудови прикордонно-дорожньої інфраструктури на українсько-молдовському державному кордоні з будівництвом мостового переходу через р. Дністер та ліквідації очисних споруд м.Сорока (Республіки Молдова) в с. Цекинівка Ямпільської ТГ Вінницької області обговорювалась у ході зустрічі голови облдержадміністрації з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном, а також подана Посольству України в Республіці Молдова та МЗС України як пропозиція до розгляду в ході зустрічі Президентів України та Республіки Молдова (яка відбулась 12 січня 2021 року).

Зокрема, 16 вересня 2020 року з території очисних споруд, що знаходяться в с.Цекинівка Ямпільської ТГ, працівниками «Вінницяоблводоканалу» вивезено сім контейнерів від рідкого хлору.

 

Пріоритет 11. Підвищення рівня доходів населення, посилення боротьби з тіньовою зайнятістю. Розвиток ринку праці.

У 2020 році продовжувалась позитивна тенденція щодо зростання рівня заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому.

Приріст середньомісячної заробітної плати за 2020 рік до 2019 року по області складає 10,7% (по Україні – 10,4%).

Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-грудень 2020 року до січня-грудня 2019 року збільшилась на 997,31 грн і становить 10296,68 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 12 місце серед регіонів України, а за темпом її росту - 19 місце.

Індекс реальної заробітної плати за 2020 рік до 2019 року становив 109,9% (в середньому по Україні – 107,4%). За індексом реальної заробітної плати за звітний період область займає 13 місце серед регіонів України.

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності за січень-грудень 2020 року складає майже 2,7: найвищий у сфері фінансова та страхова діяльність – 14594,71 грн (ріст в порівнянні з січнем - груднем 2019 року на 10,7%), найнижчий – діяльність у сфері тимчасове розміщування й організація харчування – 5438,28 грн (зменшилась на 11,4%).

В промисловості середньомісячна заробітна плата за 2020 рік становить – 12453,30 грн (зросла на 11,7% і на 20,9% перевищує середній рівень по економіці області).

В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство заробітна плата працівників за звітний період складає 10699,32 грн і до 2019 року збільшилась на 4,9% та на 3,9% більше середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників збільшилась на 6% і складає 10780,66 грн, на 4,7% більше середнього рівня по економіці області.

Серед непромислових видів діяльності заробітна плата за 2020 рік працівників, що зайняті у сфері: будівництва в порівнянні з 2019 роком збільшилась на 15,8% і становить 14062,48 грн; державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування - збільшилась на 11,9% і становить 13394,32 грн; професійної наукової та технічної діяльності - зросла на 16,6% і склала 11301,32 грн; інформації та телекомунікації - зменшилась на 5,4% і склала 1461,88 грн; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – збільшилась на 3,1% і склала 10142,02 грн; тощо.

За 2020 рік значно меншим від середнього рівня по економіці області є рівень оплати праці працівників, що зайняті в установах: освіти - на 15,9% менше (складає 8656,81 грн, збільшилась на 13,7%); оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 19,7% менше (становить – 8272,65 грн, зменшилася на 2,1%); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 19,9% менше (складає – 8351,66 грн, зросла на 26,7%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - на 31,6% менше (складає – 7037,99 грн, зменшилась на 4,7%); у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 35,1% менше (складає 6681,02 грн і зросла на 23,2%), тощо.

 

Станом на 1 січня 2021 року кількість зареєстрованих безробітних становила 23,3 тис. осіб, що на 13,6% більше, ніж станом на відповідну дату минулого року.

Усього протягом 2020 року послугами державної служби зайнятості скористалися 65,6 тис. безробітних громадян.

 

Важливим напрямом діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є належний захист трудових прав працівників, детінізація заробітної плати та легалізація трудових відносин.

В області діють 34 місцеві робочі групи з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення різних рівнів відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 01.02.2016 №127 «Про заходи щодо забезпечення детінізації економіки області» та від 13.01.2017 №13 «Про забезпечення в області контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення», якими проведено 128 засідання, на яких заслухано 447 керівників підприємств.

На засіданнях вказаних робочих груп щомісячно розглядаються питання дотримання мінімальних гарантій громадян, недопущення використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету.

Так, за результатами вжитих заходів вказаними робочими групами протягом 2020 року додатково легалізовано працю 5849 осіб, загальна сума донарахованих податків до бюджету становить 12,1 млн грн.

 

ЦІЛЬ 3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ.

 

За підтримки з державного фонду регіонального розвитку у 2020 році на реалізацію 30 проектів спрямовано 143,5 млн грн, з яких використано 138,4 млн грн, що становить 96,4 % від обсягу фінансування (по Україні –  89 %, 3 місце - після Полтавської (99 %) та Львівської (98 %) областей).

         За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в рамках Державної програми «Великого будівництва» завершено реалізацію 14 проєктів, серед яких:

 • будівництво закладу освіти на 1200 учнівських місця в мікрорайоні «Поділля» в м. Вінниці;
 • проведення заходів з енергозбереження у закладах освіти міст Іллінці та Ямпіль, смт Оратів та Чернівці; дошкільних закладах міст Жмеринка та Хмільник, смт Теплик та Шпиків;
 • реконструкція та капітальний ремонт спортивних споруд у містах Вінниці (спортядро школи № 33, спорткомплекс «Здоров’я»), стадіон у Калинівці, спортмайданчик у Немирові;
 • будівництво І черги стадіону на території педколеджу в м. Вінниці.

 

Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки.

В області забезпечено сталий розвиток освітньої галузі відповідно до потреб територіальної громади.

Головним напрямком роботи залишається забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти. За оперативними даними, на кінець 2020 року в області 49,4 тис. дітей здобувають дошкільну освіту в 629 закладах дошкільної освіти, у 142 навчально-виховних комплексах «Школа-дошкільний навчальний заклад» та при 25 опорних закладах, що мають дошкільні відділення. Існуюча мережа закладів освіти, в основному, забезпечує освітні потреби населення. Із 47605 дітей віком від трьох до шести років охоплені дошкільною освітою 40642 дитини (85,4%).

У 2020 році утворено 251 додаткове місце (м. Вінниця 1 приватний заклад дошкільної освіти на 76 місць, с. Верхівка Барського району на 20 місць, новобудова в с. Слобідка Іванівської ОТГ на 30 місць, с. Широка Гребля Вінницького району на 20 місць, 5 груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти (Лука-Мелешківська, Літинська, Якушинецька, Вінницька об’єднана територіальні громади).

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася в Україні, заклади дошкільної освіти були закриті з березня 2020 року, а з 25 травня поточного року почалось поетапне відновлення їх діяльності за дотриманням протиепідемічних заходів, відповідно до рішень територіальних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На 2020 рік замовлення районних (міських) ОТГ відділів освіти складало 1070 осіб, а пройшли курси 948 осіб – педагогічних працівників ЗДО різних категорій.

У рамках всеукраїнських та обласних заходів до Всеукраїнського Дня дошкілля в онлайн режимі проведено «Вересневу феєрію дошкілля Вінниччини»: 55 кращих працівників відзначено грошовими преміями на загальну суму 34,2 тис. грн.

В ході реалізації проєкту «Сприяння освіті» безкоштовно навчальні ігрові набори від компанії The LEGO Foundation отримали 20 ЗДО області.

 

Загальноосвітню підготовку в області забезпечує 746 закладів загальної середньої освіти (у 2019 році - 771 заклад), в яких навчається 166,4 тис. учнів.

В області створено 64 опорні заклади з 84 філіями. Діє 9 приватних закладів, 48 закладів для обдарованої молоді (гімназії, ліцеї) у 8 районах, 3 містах, 17 територіальних громадах для 34579 учнів (20,8%).

Функціонують 94 школи (468 класів) з поглибленим вивченням базових дисциплін, у тому числі 32 – у сільській місцевості. Профільне навчання у старшій школі запроваджено в 322 закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (43%), у тому числі, у 135 закладах сільської місцевості.

У 2020-2021 навчальному році організовано навчання в другу зміну в 33 закладах загальної середньої освіти (11492 учні). Закрито 4 заклади загальної середньої освіти.

Здійснено організаційні заходи та забезпечено функціонування з 09 червня по 23 жовтня 2020 року освітнього центру «Донбас – Україна» на базі Донецького національного університету імені В. Стуса спільно із закладом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4  ім. Д. І. Менделєєва Вінницької міської ради».

У Вінницькому національному медичному університеті ім.М.Пирогова, Вінницькому національному технічному університеті, Вінницькому національному аграрному університеті, Вінницькому державному педагогічному університеті ім.М.Коцюбинського діють Центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», які надають консультаційно-інформаційну підтримку абітурієнтів - вимушеним переселенцям. Крім того, усі заклади освіти області забезпечили рівні умови доступу до освітніх послуг даній категорії абітурієнтів.

У КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» обладнані 3 навчальні аудиторії відповідно до концепції «Нова українська школа», навчально-наукова лабораторія екологічного моніторингу, яка укомплектована сучасними приладами.

У 2020-2021 навчальному році продовжено пілотування нового Державного стандарту початкової школи у 4-х класах.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 жовтня 2019 року № 1333 до всеукраїнського експерименту включено ще 8 закладів загальної середньої освіти, які працювали два роки поспіль на обласному рівні. За кількістю шкіл-учасників експерименту область увійшла в трійку лідерів поряд з м. Києвом та Львівською областю.

Організовано завершено 2019 – 2020 навчальний рік. Із 8277 випускників 11-х класів (на 1165 більше в порівнянні з минулим роком), нагороджені золотими медалями 578 (6,9%), срібними – 175 (2,1%). Вручено свідоцтва про базову загальну середню освіту 14059 випускникам 9 класів, що на 106 менше в порівнянні з минулим роком, з них свідоцтва з відзнакою – 1028 (7,3%).

Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році (з 25 червня по 17 липня) в області функціонувало 63 пункти проведення ЗНО (на 3 пункти більше ніж у 2019 році), для роботи в яких залучено 3500 осіб. На основну сесію було зареєстровано 15763 учасники.

У 2019-2020 навчальному році 12 осіб отримали 200 балів за результатами ЗНО, проти 6 у попередньому навчальному році.

В умовах карантину організоване дистанційне навчання. Методичні рекомендації щодо організації дистанційної підтримки освітнього процесу в умовах карантину розміщено на сайті облдержадміністрації.

У рамках Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки проводяться Всеукраїнські учнівські олімпіади з 19-ти дисциплін. Близько 3,5 тис. учнів Вінниччини беруть участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах обласного та Всеукраїнського рівнів кожного року.

З 17 січня по 23 лютого 2020 року проведено ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 19 базових предметів, в якому брали участь 1929 учнів закладів загальної середньої освіти області, з них 854 учні стали призерами, у тому числі: 128 – вибороли дипломи першого ступеня, 262– другого та 464 – третього. Забезпечено в повному обсязі фінансування ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, на що з обласного бюджету виділено понад 725 тис. грн.

Щорічні грошові премії обласної державної адміністрації та обласної Ради отримують педагоги, які мають значні особисті досягнення в навчально-методичній роботі з обдарованою молоддю та учнями-переможцями інтелектуальних, мистецьких, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів Малої академії наук, спортивних змагань різних рівнів - 25 вересня 2020 року вручено 560 грошових премій на суму близько 600 тис. грн.

29 лютого 2020 року у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського відбулася ІV Всеукраїнська конференція-олімпіада геометричної творчості ім. В. А. Ясінського, в якій прийняли участь 348 осіб з 7 областей та 13 районів Вінницької області.

Проведено V обласний історико-краєзнавчий конкурс серед учнів 9-11 класів «Вінниччина: славетні та визначні сторінки минулого» - надіслано на рецензування 76 конкурсних робіт.

У закладах загальної середньої освіти діють 28 клубів з понад 450 учасниками – учнями 8-11 класів, що є результатом впровадження у «Школа молодих спікерів – дебатні клуби» (організованого Вінницькою обласною асоціацією органів місцевого самоврядування спільно з Фундацією «FERSO» (Республіка Польща) за підтримки облдержадміністрації).

У 2020 році Вінницькою обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування спільно з Фундацією «ФЕРСО» (Республіка Польща), обласною державною адміністрацією, громадською організація «Ідеї для людей» з 01 січня по 30 вересня 2020 року реалізовано «Розвиток управлінської компетенції в умовах «Нової Української Школи».

До Дня працівників освіти 80 кращих освітян отримали премії на суму близько 70,0 тис. грн, гранти обласної державної адміністрації та обласної Ради за інноваційні проєкти отримали 30 закладів на загальну суму 650,0 тис. грн.

 

В області функціонує 20 закладів загальної середньої освіти з цілодобовим перебуванням дітей обласного підпорядкування, де навчається та виховується 2862 дитини. Зокрема, 12 – спеціальні школи, 3 навчально-реабілітаційні центри, 3 ліцеї (ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, Подільський науково-технічний ліцей), 1 – санаторна школа, 1 - спеціалізована школа.

У 2020-2021 навчальному році в області на базі 295 закладів загальної середньої освіти та 118 закладів дошкільної освіти організовано інклюзивне навчання, яким охоплено 893 дитини у 735 класах та 241 дитина в 161 дошкільній групі. Особистісно зорієнтований напрям освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти області забезпечують 516 асистентів учителя та 147 асистентів вихователя.

Функціонує 37 інклюзивно-ресурсних центрів.

У 2020 році близько 4 тис. дітей віком від 2-х до 18 років пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку з метою отримання якісних освітніх послуг у закладах дошкільної та загальної середньої освіти шляхом інклюзивного навчання.

На обліку в інклюзивно-ресурсних центрах області перебуває понад 3,6 тис. дітей з особливими освітніми потребами.

В області функціонує 62 заклади позашкільної освіти у галузі «освіта», у тому числі дитячо-юнацькі спортивні школи, роботою яких охоплено 41073 дитини шкільного віку, що складає 24,9%.

У закладах освіти області функціонує 165 музеїв різних профілів, з них історичних – 103, з яких військово-історичних – 29, широкого історичного профілю – 6, історії закладу – 20, інших – 48; краєзнавчих – 22, літературних – 8, народознавчих (етнографічних) – 25, мистецьких – 4, меморіальних – 1, науково-дослідницьких – 1, технічних – 1. Серед вищевказаних музеїв – 20 мають звання «Зразковий».

На фасадах закладів загальної середньої освіти встановлено 126 меморіальних дошок загиблим героям АТО/ООС, які навчалися в цих закладах, 5 табличок трьом загиблим героям Небесної Сотні та 1 пам’ятний знак Героям Небесної Сотні, встановлений на території Тиврівського наукового ліцею.

Мережа державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти станом складає 29 закладів (у т. ч. один у стані реорганізації) та 3 навчальні центри при установах виконання покарань. У зазначених закладах освіти на даний час навчаються 11,4 тис. здобувачів освіти. У 2020 році випущено понад 4,7 тис. кваліфікованих робітників та 102 «молодших спеціалістів». На підприємствах, установах та організаціях, які є замовниками кадрів, працевлаштовано 86% випускників.

У 2020 році до закладів професійної (професійно-технічної) освіти прийнято всього 4890 здобувачів професійної освіти: за регіональним замовленням кваліфікованих робітників – 4242 осіб (89% від плану замовлення), фахівців – 133 особи (125 від плану), за державним – 219 осіб (83% від плану замовлення) та 184 слухачі в закладах при установах виконання покарань (100%).

Міжнародне співробітництво є складовою перспективних планів роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які є учасниками у «Скорочення відстані на ринку праці для молодих людей з ризиком безробіття та соціальної ізоляції – Дистанційна освіта для узгоджених заходів щодо регіональних зацікавлених сторін мережі» (скорочена назва «IGMA 3») в рамках програми «Erasmus+ для стратегічного партнерства в галузі освіти, професійної підготовки молоді (освіта дорослих та навчання)», працюють в міжнародній Асоціації «Освіта без кордонів» тощо.

Організовано проведення п’яти обласних конкурсів професійної майстерності із професій «Перукар (перукар-модельєр)», «Штукатур», «Електрогазозварник», «Помічник тепловоза (кваліфікація: помічник машиніста тепловоза)», «Верстатник широкого профілю». Третій етап Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності через карантинні обмеження було скасовано.

Елементи дуальної форми навчання продовжують впроваджувати в освітній процес у 12 закладах професійної (професійно-технічної) освіти із 26 професій, із яких 4 монопрофесії, 15 – інтегровані. Для організації виробничого навчання 87 підприємств області надають свою виробничу базу.

 

В області функціонує 45 закладів вищої та фахової передвищої освіти: 27 закладів фахової передвищої освіти, 12 закладів вищої освіти, з яких 4 мають статус національного, 6 філій закладів вищої освіти.

Випуск фахівців у 2020 році за освітньо-кваліфікаційними рівнями склав: молодший спеціаліст – 5,2 тис. осіб, бакалавр – 60,2 тис. осіб, магістр – 1,9 тис. осіб.

У 2019-2020 навчальному році в університетах області навчалося – 2493 іноземців з 83 країн світу. Найбільше з: Йорданія – 348 осіб, Нігерія – 305, Індія – 280, Єгипет – 213, Еквадор – 132.

14 студентів стали переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад, 27 – переможці Всеукраїнських студентських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Понад 25 студентів стали переможцями фахових конкурсів і турнірів. 35 обдарованим учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти виплачуються стипендії облдержадміністрації та обласної Ради (на суму понад 400 тис. грн).

 

Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень в закладах загальної середньої освіти.

Станом на 01 січня 2020 року в закладах освіти області залишилось 12 котелень у підвальних приміщеннях, з них 7 – виведення недоцільне через зменшення контингенту, реорганізацію. В результаті переведення газових котелень на альтернативні види палива дообладнано та переоснащено 154 газових котельні. На даний час у загальноосвітніх закладах області залишається ще 179 газових котелень.

У 2020 році завершено роботи по дооснащенню газової котельні котлами на альтернативних видах палива у Гопчицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів Погребищенського району. Загальна вартість робіт 973,328 тис. грн.

У 2020 році планувалось завершити роботи по виведенню котелень з підвальних приміщень, які розпочато у 2019 році:

- Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Погребищенського району (триває оформлення дозвільних документів на введення в експлуатацію, оформлення земельної ділянки);

- Одайська ЗОШ І-ІІ ступенів Тульчинської ОТГ (роботи на стадії завершення, оформлення дозвільних документів).

 

Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища в закладах освіти.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року № 176 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 105 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році» для області передбачено 49,73 млн грн, з них на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи – 49,43 млн грн. Субвенційні кошти профінансовані у повному обсязі (100%), станом на 12 січня 2021 року освоєно 49,42 млн грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року №1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» для області на 2020 рік передбачено 16,13 млн грн за напрямом «Ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) державних або комунальних закладів загальної середньої освіти». З місцевих бюджетів на умовах співфінансування залучено 1,92 млн грн. Всього освоєно       17,78 млн грн (98,5%).

У 2020 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на придбання шкільних автобусів на умовах співфінансування для Вінницької області виділено                    26,06 млн грн. Укладено угоди з адміністративно-територіальними одиницями про міжбюджетні трансферти на співфінансування закупівлі 25 шкільних автобусів.

Відповідно до укладених міжбюджетних трансфертних угод до обласного бюджету надійшло 20,5 млн грн. У заклади освіти області надійшло 25 шкільних автобусів.

Згідно із вищезазначеним розпорядженням за напрямом придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти, обсяг субвенції становить 350,0 тис. грн. Для Самгородоцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Козятинського району закуплено обладнання на суму 199,5 тис. грн. На придбання обладнання для Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату Вінницької обласної Ради для глухих дітей підписано договір на закупівлю трьох комплектів обладнання у складі Портативний комп’ютер (ноутбук) з програмно-апаратним комплексом для корекційно-розвиткової роботи та тренажером для вивчення української жестової мови на 150 тис. грн.

На будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти закладів освіти, у тому числі в рамках реалізації програми «Велике будівництво» (5 шкіл та 5 садочків, з державного бюджету (ДФРР) передбачалося 65,6 млн грн, які профінансовано в повному обсязі, освоєно – 64,2 млн грн. З місцевих бюджетів профінансовано та освоєно коштів у сумі 27,3 млн грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 100 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» з державного бюджету виділено 20,0 млн грн, з місцевого бюджету 3,3 млн грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 110-р «Деякі питання фінансування у 2020 році оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти» виділено 27,48 млн грн. Наказом Міністерства освіти і науки України від 25 серпня 2020 року № 1078 затверджено перелік закладів для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів і STEM-лабораторій, відповідно до якого поставлено засоби навчання і обладнання на суму 7,76 млн грн. Закуплено обладнання для 50 кабінетів математичних предметів на суму 19 млн грн.

На 2020 - 2021 навчальний рік отримано підручників на 100% від плану доставки Міністерства освіти і науки України:

- 3 клас – 183,85 тис. примірників на суму 7,5 млн грн;

- 7 клас – 91,89 тис. примірників на суму 3,9 млн грн;

- для учнів з особливими освітніми потребами -  1,3 тис. примірників на суму 185 тис. грн.

 

Пріоритет 4. Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги жителям області.

У 2020 році область, як Україна в цілому і всі країни світу, зіткнулась із коронавірусом SARS-CoV-2, що поширюється планетою. Багато зусиль було вкладено на боротьбу з пандемією COVID-19.

В області розгорнуто 2619 ліжок для лікування пацієнтів з гострою коронавірусною хворобою в 25 опорних лікарнях. Інфекційні ліжка створені в 22 закладах вторинного рівня надання медичної допомоги та 3 закладах третинного рівня (КНП «Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія» Вінницької обласної Ради, КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня» Вінницької обласної Ради, КНП «Вінницький обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Вінницької обласної Ради). Усі 25 закладів підписали угоди з Національною службою здоров’я України за програмою медичних гарантій щодо надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

На рівні Центрів первинної медико-санітарної допомоги створено 79 мобільних бригад з числа водіїв та медичних сестер/фельдшерів, які не задіяні в наданні екстреної медичної допомоги. Протягом 2020 року мобільними бригадами здійснено 90 тисяч виїздів, відібрано 154 тисячі зразків біологічного матеріалу.

В області організовано 153 пункти забору біологічного матеріалу для проведення лабораторної діагностики методом ПЛР на гостру респіраторну коронавірусну хворобу COVID-19, з них: 25 опорних лікарнях, 128 – на рівні ЦПМСД.

Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (пакет 28) надається КНП «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». До роботи з ковідними пацієнтами залучено 32 бригади екстреної медичної допомоги.

Протягом 2020 року з метою забезпечення пацієнтів з коронавірусною хворобою кисневою підтримкою закуплено концентратори:

-     з обласного бюджету 85 кисневих концентратори;

-     з державного бюджету 371 кисневий концентратор;

-     за рахунок субвенцій інших місцевих бюджетів 191 кисневий концентратор.

Це дозволило забезпечити киснем 647 ліжок.

У закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на СOVID-19, в наявності 261 апарат- штучної вентиляції легень.

З 2619 ліжок забезпечено подачею кисню (централізовано та кисневими концентраторами) 2422 ліжок, що складає 92,4% (при нормативі 80,0%).

 

З метою підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги жителям області у минулому році проводились роботи з капітального ремонту та реконструкції медичних закладів області.

На виконання реконструкції корпусу № 7 обласної лікарні ім. М. І. Пирогова для розміщення нейрохірургічного відділення з рентгенопераційним блоком та відділенням гострих інсультів у 2020 році було передбачено 7,22 млн грн, у тому числі: кошти державного фонду регіонального розвитку – 5,0 млн грн, кошти обласного бюджету – 2,22 млн грн. Освоєно 5,4 млн грн, у тому числі: кошти державного фонду регіонального розвитку – 3,6 млн грн, кошти обласного бюджету – 1,8 млн грн. У 2021 році роботи будуть продовжені.

У 2020 році було завершено реконструкцію 1-го поверху дитячого відділення обласного спеціалізованого територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія». Вартість виконаних робіт у 2020 році –0,5 млн грн.

На виконання робіт по капітальному ремонту офтальмологічного відділення та даху головного корпусу обласної дитячої клінічної лікарні, а також на виконання робіт з реконструкція неврологічного відділення наслідків захворювання центральної та периферійної системи Жмеринської лікарні відновного лікування у 2020 році кошти в обласному бюджеті не були передбачені.

У 2020 році на виконання робіт з реконструкції спального корпусу Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні були передбачені кошти в сумі 0,66 млн грн, у тому числі: кошти державного фонду регіонального розвитку –         0,1 млн грн, кошти обласного бюджету – 0,56 млн грн, які освоєні в повному обсязі.

На здійснення реконструкції хіміотерапевтичного корпусу Подільського регіонального центру онкології у 2020 році були передбачені кошти в сумі 2,8 млн грн, у тому числі: кошти державного фонду регіонального розвитку – 1,4 млн грн, кошти обласного бюджету –1,4 млн грн. Кошти освоєні в повному обсязі.

 

Пріоритет 5. Зниження смертності хворих області від серцево-судинної патології шляхом реалізації субпроєкту Світового банку «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією».

В області продовжується робота із хворими на серцево-судинну патологію (1 черга обласного реєстру) на базі діючого КНП « Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології». За 2020 рік хворим області із серцево-судинною патологією (1 черга створеного реєстру) проведено 788 планових коронарографій, під час яких:

 • простентовано 227 хворих з «критичним станом коронарної судини»;
 • 138 хворих направлені на планове оперативне лікування.

Протягом 2020 року в на базі КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» здійснено 1537 коронарографії (в т. ч. 48,7% ургентних), операцій стентувань коронарних судин 891 (в т. ч. 67,0% ургентних), проліковано 3190 хворих.

Моніторинг роботи телеметричного підрозділу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (дистанційні консультації ЕКГ в режимі 7\24\365). Станом на 01 січня 2021 року телеметричним підрозділом обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проконсультовано 20596 хворих із серцево-судинними захворюваннями.

Вибірка коштів станом на 01.01.2021 складає 12 346,8 тис. дол. США (38,8% від суми позики – 31 808,257 дол. США) / 330 241,1 тис. грн.

З початку реалізації субпроєкту станом на 01.01.2021 на співфінансування спрямовано 5 007,5 тис. дол. США/ 127 484,2 тис. грн, що складає 129,9% від планової суми (3 855,2 тис. дол. США), у т. ч. у 2020 році – 661,6 тис. дол. США/ 17 641,9 тис. грн.

Бюджетні призначення на 2020 рік зі змінами (з урахуванням залишків на рахунках на початок року) для впровадження субпроєкту затверджено в сумі 231209,1 тис. грн, в тому числі: обласний бюджет – 10 259,9 тис. грн та м. Вінниця – 220 949,2 тис. грн.

Вибірка коштів у 2020 році склала 3 567,8 тис. дол. США / 94 780,2 тис. грн, з них: Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради 3 261,7 тис. дол. США/ 86 844,4 тис. грн.); Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації (127,3 тис. дол. США/ 3359,2 тис. грн.).

 

Пріоритет 6. Організація повноцінної системи допомоги паліативним пацієнтам та покрокове упорядкування діяльності стаціонарного сектору у Вінницькій області.

Надання паліативної допомоги у стаціонарі дорослим забезпечує відділення паліативної допомоги на 15 ліжок у міській клінічній лікарні № 3 м. Вінниця та відділення паліативної допомоги на 5 ліжок на базі лікарні у с. Уланів, Хмільницького р-ну. До спеціалізованої медичної допомоги відносяться 4 ліжка паліативної допомоги на базі Вінницького обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом, Козятинська обласна туберкульозна лікарня на 30 ліжок, яка функціонує як заклад для паліативного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, відділення паліативної допомоги на 15 ліжок комунальне некомерційне підприємство (далі – КНП) Оратівська центральна районна лікарня Оратівської районної ради, відділення паліативної допомоги на 15 ліжок КНП Чернівецька центральна районна лікарня Чернівецької районної ради.

З травня 2016 року на базі обласної дитячої клінічної лікарні функціонує виїзна бригада паліативної допомоги дитячому населенню Вінницької області. Проводяться виїзди у райони області з метою проведення організаційно-методичної допомоги паліативним пацієнтам та лікарям.

Протягом 2020 року фахівцями консультативно-методичної виїзної паліативної допомоги було здійснено 10 виїздів, оглянуто 22 дітей.

На базі обласної дитячої клінічної лікарні діє «Гаряча лінія» для населення з питань надання паліативної допомоги дітям. Протягом 2020 року на гарячу лінію здійснено 125 дзвінків, з них соціальний пакет послуг – 25, організаційні питання – 52, питання особливостей догляду за паліативними хворими – 48.

 

Пріоритет 7. Соціальний захист окремих категорій громадян. Організація роботи фронт-офісів соціального захисту населення.

З метою організації роботи «фронт»-офісів соціального захисту населення Міністерством соціальної політики України в рамках у World Bank Ukraine «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» територіальним громадам надається технічна підтримка (персональні комп’ютери, сканери тощо), а також надання адміністративних послуг соціального характеру засобами програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада», який об’єднує у єдиному інформаційному середовищі «фронт»-офіси прийому документів від населення, що знаходяться, приміром, у ЦНАП з «бек»-офісом у структурних підрозділах соціального захисту населення райдержадміністрації, якими приймається рішення про призначення соціальної підтримки.

Вказаний програмний комплекс «Соціальна громада» дозволяє забезпечити прийом первинних документів від громадян на призначення 67 найпопулярніших соціальних допомог, житлових субсидій, пільг тощо за місцем їх проживання та передавати їх в електронному вигляді органам соціального захисту населення райдержадміністрацій, що суттєво спрощує і пришвидшує обмін та опрацювання інформації. Це також надає зручність для мешканців ТГ, особливо відділених від районних управлінь соціального захисту населення.

В області організовано роботу 63 «фронт»-офісів місцевих громад з надання адміністративних послуг соціального характеру, з яких 5 управлінь соціального захисту населення міст обласного значення працюють як «фронт»-офіс та «бек»-офіс, 42 громади здійснюють прийом документів мешканців із використанням ПК «Соціальна громада», 16 громад подали електронні заявки на підключення до ПК «Соціальна громада».

Державні адресні допомоги

Система соціальної допомоги в Україні має на меті підтримувати вразливі групи населення, зокрема, малозабезпечені та одинокі сім’ї, які виховують дітей та перебувають в умовах, за яких не задовольняються у повній мірі їх соціальні потреби; жінок у період вагітності і пологів, при народженні та усиновленні дитини, а також дітей, які з тих чи інших причин позбавлені батьківського догляду і перебувають під опікою чи піклуванням, дітей та осіб з інвалідністю, дітей, один з батьків яких ухиляється від сплати аліментів.

Заходи забезпечення гідних умов існування таких сімей здійснюються шляхом виплата державних адресних допомог за рахунок коштів державного бюджету. Так, видатки на виплату державних адресних допомог області за 2020 рік склали 2,3 млрд грн.

Кількість отримувачів державних адресних допомог, які отримали виплати, становить понад 95,7 тис. осіб, а саме:

-     державної допомоги сім’ям з дітьми (допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; допомога при народженні дитини; допомога при усиновленні дитини; допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомога на дітей одиноким матерям; допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність)- 38,6 тис. осіб;

-     державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 7,5 тис. осіб;

-     державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 19,4 тис. осіб;

-     тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме – 302 особи;

-     щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним -3,1 тис. осіб;

-     допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях – 8,5 тис. осіб;

-     щомісячної адресної компенсаційної виплати одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років «муніципальна няня» - 367 осіб;

-     державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 209 батьків-вихователів на 626 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

-     щомісячної адресної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю - 6,5 тис. осіб;

-     тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 1,6 тис. осіб;

-     компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю і групи, а також за особою яка досягла 80 річного віку - 4,3 тис. осіб;

-     грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» - 4600 родинам новонароджених.

-     одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» - 69;

-     одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми - 8 особам.

Послугою «єМалятко» в частині призначення допомоги при народженні дитини скористались 807 мешканців області, допомогу призначено 783 особам.

Одноразову грошову допомогу у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 251) в розмірі 1000 грн в області отримали 19,8 тис. осіб на загальну суму 19,8 млн грн.

Допомогу на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої групи платників єдиного податку призначено 3593 особам. Загальна сума призначеної допомоги становить 50,1 млн грн.

Станом на 01.01.2021 року в області на обліку перебуває 11295 внутрішньо переміщених осіб (8227 сімей). Серед загальної кількості внутрішньо переміщених осіб 2852 - пенсіонери, 625 - осіб з інвалідністю та 2163 дітей.

У 2020 році щомісячну грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг, отримали 52179 осіб (29799 сімей) на загальну суму 47,5 млн грн.

Соціальні стипендії окремим категоріям громадян

Одним із видів соціальної допомоги окремим категоріям громадян є виплата соціальних стипендії студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти.

В 2020 році соціальну стипендію надано 2050 студентам на загальну суму               25,2 млн грн, а саме:

-     410 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

-     17 особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-     859 учасникам Революції Гідності, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та їх дітям;

-     18 дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО;

-     136 дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

-     20 особам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років;

-     388 дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю І-ІІІ групи;

-     198 особам, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

-     4 студентам з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей виплачена соціальна стипендія Верховної Ради України.

Новий порядок фінансування житлових субсидій та виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг населенню у грошовій готівковій та безготівковій формі є головним механізмом забезпечення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, що показав свою ефективність в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Житлову субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у 2020 році отримали                                163,6 тис. домогосподарств у грошовій формі на загальну суму 1383,4 млн грн (з яких - у готівковій формі 157,2 тис. домогосподарств на суму 1326,3 млн грн та у безготівковій формі 6,5 тис. домогосподарств на суму 57,1 млн грн).

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу надано 232,2 тис. осіб в грошовій готівковій формі на загальну суму 184 млн грн (з яких, на житлово-комунальні послуги – 218,8 тис. осіб на загальну суму 159 млн грн, тверде паливо і скраплений газ – 13,4 тис. особам на загальну суму 25 млн грн).

Пільги на житлово-комунальні послуги в грошовій безготівковій формі виплачено 785,7 тис. пільговикам на загальну суму 243 млн грн.

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Станом на 01.01.2021 року видатки Державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» становили 31,04 млн грн, які спрямовано на виплату додаткової відпустки, грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування, грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, одноразових компенсацій за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, щорічної допомоги на оздоровлення, компенсації у випадку звільнення громадян, оплати санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В 2020 році соціальна підтримка держави надавалась 18,0 тис. постраждалим особам, серед яких:

-     4091 учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у т. ч. 1499 осіб з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;

-     12722 потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС, у т. ч. 1599 осіб, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та 9640 потерпілих дітей;

-     66 громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та катастроф, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

-     1121 дружина (чоловік) померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» протягом 2020 року проведено 8 засідань обласної комісії з визначення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, за результатами яких 423 громадянам видані посвідчення відповідної категорії.

Станом на 01.01.2021 в області проведена заміна 3092 посвідчень, що складає 98,03% від загальної кількості тих, що підлягають заміні.

На оплату санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою виділено 3972,3 тис. грн, що становить 45,8% від потреби (зміни до розподілу відкритих асигнувань на 2020 рік за програмою КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» внесені головним розпорядником коштів від 19 червня 2020 року №12). Здійснено виплати компенсацій замість путівки 255 особам зазначеної вище категорії на суму 146,1 тис. грн. Станом на 31.12.2020 послугою забезпечено 442 особи на суму 3447,05 тис. грн.

Соціальний захист ветеранів війни

У області станом на 01.01.2021 проживає 45,9 тис. ветеранів війни (4,06 тис. осіб з інвалідністю внаслідок війни; 22,6 тис. учасників бойових дій; 12,1 тис. учасників війни, 7,1 тис. членів сім’ї загиблих та померлих ветеранів війни).

Відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» 45,9 тис. ветеранів війни здійснено виплату щорічної разової грошової допомоги до п’ятого травня на загальну суму 60,4 млн грн, з них - 14,6 тис. ветеранам АТО осіб - на загальну суму 21 млн грн.

Для забезпечення житлом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» сформовано потребу у коштах (4,8 млн грн) для виплати грошової компенсації для придбавання житла 4 особам з інвалідністю внаслідок війни, які перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування станом на 01.04.2020.

Станом на 01.01.2021 грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення виплачено 1 особі з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи у сумі                                       1,04 млн грн.

Протягом звітного періоду до санаторіїв Міністерства соціальної політики України («Батьківщина», «Перемога», «Салют», «Слава») направлено 187 ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю.

Соціальний захист осіб з інвалідністю

В області проживає 110 тис. осіб, яким встановлено групу інвалідності.

За бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» за напрямом фінансування «Санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю» (Забезпечення осіб з інвалідністю-спинальників, осіб з інвалідністю інших профілів путівками на санаторно-курортне лікування; путівки без лікування для супроводжуючих осіб з інвалідністю І групи; оплата проїзду супроводжуючих осіб з інвалідністю-спинальників; виплата грошової компенсації замість санаторно-курортного лікування та виплата грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування) на 2020 рік передбачено 3753,3 тис. грн. Станом на 31.12.2020 санаторно-курортним лікуванням забезпечено 250 осіб з інвалідністю загального захворювання (14 – із супроводжуючими особами) та 75 осіб, інвалідність яких пов’язана із захворюваннями хребта та спинного мозку (3 684,6 тис. грн).

У 2020 році через органи соціального захисту населення технічними та іншими засобами реабілітації за принципом «гроші ходять за людиною» закуплено та видано               20,5 тис. одиниць виробів, а саме: 17678 протезно-ортопедичних виробів, 843 крісел колісних, 1661 засобів реабілітації, 154 спеціальних засобів для орієнтування та спілкування.

Транспортні послуги людям похилого віку та особам з інвалідністю надаються службами перевезення/соціальне таксі, які створені при територіальних центрах соціального обслуговування Гайсинського, Іллінецького районів та у містах - Вінниця, Жмеринка, Хмільник. Також 6 служб перевезення для маломобільних категорій населення «Соціальне таксі» діють у Тульчинській, Жданівській, Шляхівській, Немирівській, Вапнярській, Томашпільській територіальних громадах, шляхом впровадження механізму закупівлі спецавтомобілів за рахунок коштів державного бюджету.

У 2020 році послугами служби перевезення/соціальне таксі скористалось 492 маломобільних особи з числа людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

За сприяння Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Поділля» працевлаштовано 13 осіб з інвалідністю.

У 2020 році поточного року Робочою групою з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації прийнято рішення про визнання гуманітарною допомогою 8 легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку. Також, після 10-ти років експлуатації передано у власність особам з інвалідністю 39 гуманітарних автомобілі та 17 автомобілів отриманих за кошти держбюджету. Членами сімей померлих осіб з інвалідністю переоформлено у власність 21 автомобілів отриманих за кошти державного бюджету та 8 гуманітарних автомобілів.

 

Пріоритет 8. Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні з Вінниччини.

В області станом на 01.01.2021 проживає 43,8 тис. ветеранів війни (4 004 осіб з інвалідністю внаслідок війни; 23 069 учасників бойових дій; 10 087 учасників війни, 6 624 членів сім’ї загиблих та померлих ветеранів війни).

За підтримки обласного бюджету у 2020 році надано одноразову матеріальну допомогу 14 сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на загальну суму                         840,0 тис. грн та 22 особам, які отримали поранення (травму, контузію або каліцтво) під час проведення антитерористичної операції в східних областях України на загальну суму 440,0 тис. грн відповідно до Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 №705.

53 членам сімей загиблих військовослужбовців здійснено виплату за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 67,0 тис. грн з нагоди ювілейних та пам’ятних дат в рамках виконання заходів Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 №705.

У 2020 році ініційовано виплату одноразової щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв’язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року за рахунок коштів обласного бюджету, яку здійснено 5 членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні на загальну суму 15,0 тис. грн в рамках виконання заходів Комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради від 05.03.2019 №750.

У 2020 році 16 членам сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно, за рахунок коштів державного бюджету виплачена одноразова матеріальна винагороду на загальну суму 709,4 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року №144 «Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку».

За 2020 рік послуги із психологічної реабілітації отримали 355 учасників бойових дій на загальну суму 3,9 млн грн. Органами соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення укладено 185 договорів для проходження професійної адаптації 185 учасників бойових дій на загальну суму 1,6 млн грн. Заходами із санаторно-курортного лікування забезпечено 438 осіб на загальну суму 5,1 млн грн.

110 дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС отримали виплату відповідно до Розпорядження голови ОДА від 30.11.2020 № 735 «Про затвердження списку дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, які мають право га отримання матеріальної допомоги до Дня святого Миколая»  на загальну суму 330,0 тис. грн.

У 2020 році Рішенням 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 980 «Про затвердження списку студентів учасників бойових дій та їхніх дітей для здійснено компенсаційну виплату за навчання протягом І та ІІ семестру 2019–2020 навчального року» для виплати 336 студентам грошової компенсації за навчання на загальну суму 4,2 млн грн.

У 2020 році вперше виплачено щорічну матеріальну допомогу членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітеті територіальну цілісність України. Відповідно до розпорядження Голови ОДА від 10.12.2020 № 755 «Про затвердження списку членів сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України» виплату отримали 419 осіб на суму 880,7 тис. грн.

Для забезпечення житлом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» 12 сім’ям (3 сім’ям загиблих та 9 сім’ям осіб з інвалідністю внаслідок війни І-II групи) виплачено грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення на загальну суму 12,6 млн грн. Станом на 01 січня 2021 року житло придбали 8 сімей (1 – сім’я загиблого військовослужбовця та 7 – сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни) на загальну суму 10,1 млн грн. Пошук житла здійснюється 4 сім’ям.

Для забезпечення житлом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року №280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» 3 сім’ям учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб виплачено грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення на загальну суму 3,4 млн грн. Станом на 01 січня 2021 року житло придбала 1 сім’я на загальну суму 1,7 млн грн. Пошук житла здійснюється 2 сім’ям.

Для забезпечення житлом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року №206 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей» 1 особі виплачена компенсація за належні для отримання жилі приміщення на суму          610,6 тис. грн.

 

Пріоритет 9. Забезпечення земельними ділянками військово-службовців, які беруть участь у АТО/ООС.

Станом на 01.01.2021 року до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області звернулося 26764 учасників антитерористичної операції з клопотаннями про отримання земельних ділянок. З них, 21477 громадян вже отримали накази про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну орієнтовну площу 31244,2701 га, в тому числі:

-     3706 (учасників антитерористичної операції) для ведення індивідуального садівництва, загальною площею 367,6473 га;

-     17771 (учасників антитерористичної операції) для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 30876,6228 га;

-     15643 учасникам антитерористичної операції підготовлено та видано накази про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність на загальну площу 23182,3799 га на території області для вищезазначених потреб.

Видано накази про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 316 членам родин загиблих під час військових дій на загальну орієнтовну площу 342,2418 га. Затверджено документації із землеустрою та передано у власність земельні ділянки 155 вищезазначеним громадянам загальною площею 217,1375 га на території області.

Членам родини, які втратили близьких під час трагічних подій, що відбулися на Майдані Незалежності у м. Києві передано у власність 3 земельні ділянки загальною площею 0,30 га на території Вінницько-Хутірської сільської ради для ведення індивідуального садівництва.

 

Пріоритет 10. Профілактика соціального сирітства, розвиток сімейних форм виховання дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та створення умов виховання дітей, наближених до сімейних.

За оперативними даними служб у справах дітей області з метою запобігання скоєння дітьми правопорушень проведено 1195 документально оформлених профілактичних бесід.

З метою організації соціального захисту дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, службами у справах дітей ведеться відповідний облік. Станом на 31 грудня 2020 року на такому обліку перебувала 741 дитина, що опинилась у складних життєвих обставинах, з них:

-     688 дітей - у зв’язку із чинниками, що можуть зумовити складні життєві обставини;

-     43 дитини – у зв’язку із жорстоким поводженням з дитиною;

-     10 дітей - у зв’язку із загрозою життю і здоров'ю дитини.

Службами у справах дітей області у 2020 році взято на облік 349 дітей, що потрапили до складних життєвих обставинах, знято - 316 дітей у зв’язку із усуненням умов та обставин, які були підставою для взяття дітей на облік.

Впродовж 2020 року організовано та проведено 973 профілактичні заходи «Діти вулиці», «Розважальні заклади», «Неблагополучна сім’я», під час яких було виявлено 346 дітей, з яких вилучено 34 (2 з вулиці, 29 з сім’ї, 3 з розважальних закладів). З них повернуто в сім’ю 8 дітей, до навчальних закладів - 4, влаштовано в центри соціально-психологічної реабілітації дітей - 16, влаштовано в заклади охорони здоров’я - 6. Виявлено повторно 67 дітей. Під час проведення рейдів зафіксовано 31 порушення правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами, обстежено 2041 сім'ю, попереджено 687 осіб батьків, ініційовано притягнення до відповідальності 197 батьків.

Протягом звітного періоду здійснено перевірки стану виховної роботи з профілактики правопорушень у 83 навчальних закладах.

Упродовж 2020 року в області відбулось 45 координаційних нарад та засідань комісій з питань захисту прав дитини щодо профілактики алкоголізму, наркоманії та інших негативних явищ в дитячому середовищі.

Станом на 31 грудня 2020 року на первинних обліках перебуває 2309 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них, 94,4 відсотка дітей охоплено сімейними формами виховання (1628 дітей - влаштовані під опіку, піклування громадян, 552 – в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу), що на 0,7% більше порівняно з відповідним періодом 2019 року.

В області функціонує 60 дитячих будинків сімейного типу та 132 прийомні сім’ї, в яких на вихованні перебуває 657 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

З початку 2020 року в області створено 9 прийомних сімей та 6 дитячих будинків сімейного типу. Упродовж 2020 року до сімейних форм виховання (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, під опіку, піклування) влаштовано 305 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

У 2020 році в області усиновлено 29 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 20 – громадянами України (з них 9 дітей старші 6 років) та 9 – іноземними громадянами (з низ 2 – з інвалідністю). 3 українські сім’ї та одна іноземна родина усиновили по 2 дитини  та 1 сім’я іноземних громадян - усиновила 3 дитини однією родинною групою.

На регіональному обліку дітей, які можуть бути усиновленими, перебуває 591 дитина. З них: 495 дітей вже влаштовані до сімейних форм виховання, 428 дітей перебувають у родинних групах, 57- з інвалідністю, 537 – старші 6 років.

Станом на 01.01.2021 року на обліках усиновлених дітей перебуває 721 дитина, в тому числі: 130 - були усиновлені менше трьох років тому, 591 - більше трьох років тому. Здійснено нагляд та складено звіти щодо умов проживання та виховання 251 усиновленої дитини, з них: 85 - перебувають на обліку менше трьох років та 166 - перебувають на обліку більше трьох років. Перевірено цільове використання усиновлювачами допомоги при усиновлення щодо 71 дитини.

 

За рахунок коштів обласного бюджету в рамках виконання обласної програми оздоровлення відпочинком забезпечено 1250 дітей пільгових категорій області (крім м. Вінниця та м. Могилів-Подільський) на загальну суму 6,4 млн грн.

В Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса) оздоровлено 108 осіб, в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (м. Київ) - 176 дітей пільгових категорій.

З 1 серпня по 21 вересня 2020 року на відпочинок направлено 600 дітей до оздоровчого закладу «Товариство з обмеженою відповідальністю «Пансіонат з лікуванням «Аіфа» (с. Приморське Кілійського р-ну Одеської обл.), 650 дітей - до дитячого оздоровчого закладу санаторного типу «Подільський Артек» (с Заозерне Тульчинського р-ну).

 

Пріоритет 11. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Станом на 31 грудня 2020 року на обліках дітей, які постраждали від жорстокого поводження, або загрози його вчинення, в т. ч. домашнього насильства, перебувало 48 дітей. З них з підстави фізичного насильства - 14 дітей, психологічного - 28, сексуального - 5, економічного - 1.

Зважаючи на введення карантинних обмежень, в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби, та збільшення ризиків вчинення насильства щодо дітей, службами у справах дітей спільно з іншими суб’єктами взаємодії у 6108 сім’ях проведена інформаційно-роз’яснювальна робота з дітьми та батьками дітей щодо форм, проявів і наслідків домашнього насильства, насильства за ознакою статі, інших проявів жорстокого поводження з дітьми. Протягом дії карантинних обмежень органами опіки та піклування прийнято рішення щодо негайного відібрання 26 дітей від батьків у зв'язку із виникненням загрози їх життю і здоров'ю.

У Вінницькому та Жмеринському обласних центрах соціально-психологічної реабілітації дітей протягом 2020 року проходило реабілітацію 150 дітей, з яких 7, які перебували на обліку служб у справах дітей з підстави жорстокого поводження або загрози його вчинення, в тому числі, домашнього насильства.

За 2020 рік із 44 дітей, взятих на облік службами у справах дітей з підстави жорстокого поводження з ними, 30 дітей взято на облік відповідно до повідомлень, отриманих від територіальних підрозділів Національної поліції.

 

В області проживає 14999 багатодітних сімей, в яких виховується 51031 дитина.

Протягом 2020 року видано 1271 посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 3223 - дитини з багатодітної сім’ї.

Протягом 2020 року проведено:

- обласний конкурс дитячого відеоролика «Щаслива родина – душа України»;

- заходи до Дня родини - 1250 дітей із багатодітних сімей отримали подарунки;

- обласний Форум татусів «Наш тато – найкращий!» для одиноких багатодітних татусів, учасників бойових дій нашого регіону та їх дітей.

У 2020 році за поданням облдержадміністрації 69 жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» відповідно до Указу Президента України від 08.05.2020 № 170 та відповідно до Указу Президента України від 15.12.2020 № 568.

У 2020 році область отримала субвенцію з державного бюджету для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у сумі 38,25 млн грн (що на 700 тис. грн більше ніж у 2019 році).

За результатами засідань обласної комісії з питань розподілу у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам кошти розподілено наступним чином:

-     виплата грошової компенсації – 25,43 млн грн на придбання житла для 65 дітей;

-     нове будівництво дитячого будинку сімейного типу за адресою: смт. Сутиски, Тиврівський район – 4,1 млн грн;

-     придбання дитячого будинку сімейного типу для Літинської ТГ – 3,2 млн грн;

-     будівництво двох малих будинків сімейного типу на території Стрижавського дитячого будинку – інтернату – 5,4 млн грн;

-     розроблення проєктної документації на капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячого будинку сімейного типу у м. Ямпіль – 78,3 тис. грн;

-     коригування проєктно-кошторисної документації будівництва дитячого будинку сімейного типу у смт Сутиски – 66,7 тис. грн.

Станом на 12.01.2021 за рахунок субвенції 2020 року:

-     придбано житло 12 дітям на загальну суму 4,6 млн грн (Барський район - 3, Бершадський район - 2, Гайсинський - 2, Козятинський район - 1, Чечельницький - 1, Шаргородський – 1, Літинська ТГ – 2) та дитячий будинок сімейного типу для Літинської ТГ на загальну суму 3,2 млн грн;

-     розроблено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячого будинку сімейного типу у м. Ямпіль та скориговано проєктно-кошторисну документацію для будівництва дитячого будинку сімейного типу у смт Сутиски.

Послугами Притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та перебувають у складних життєвих обставинах, що функціонує за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році скористались 32 жінки та 57 дітей. Жінки отримали 1587 послуг, з яких: 1210 – соціальні послуги, 327 психологічні консультації та 50 юридичних консультацій. Діти отримали 153 психологічні консультації та 87 соціальних послуг.

В області створено та забезпечено функціонування чотирьох мобільних бригад соціально-психологічної допомоги - Вінницька обласна та міська, Іллінецька районна та Студенянської ТГ.

Вінницькою обласною та Вінницькою міською мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, здійснено 262 виїзди та надано 1612 послуг 495 постраждалим особам (35 – чоловікам, 422 – жінкам, 38 - дітям).

У 2020 році ідентифіковано 12 осіб, які постраждали від торгівлі людьми, із них 3 жінок, 9 чоловіків. За видами експлуатації 10 осіб постраждали від трудової експлуатації, 1 особу втягнено у злочинну діяльність,1 особа використовувалась під час збройного конфлікту.

Серед громадян, які звернулися за допомогою, 6 осіб експлуатувалися в Україні, 1 особа - Російській Федерації, 1 – АР Крим, 2 – Ізраїль, 1-Польща, 1- зона ООС.

З метою забезпечення належного реагування на звернення громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей за рахунок коштів обласного бюджету функціонує телефонна «Лінія довіри» з питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі, на яку надійшло 254 дзвінки.

Протягом 2020 року проведено ряд заходів та семінарів стосовно запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, гендерних питань.

На офіційних сайтах обласної державної адміністрації, міських рад міст обласного значення, ОТГ розміщена інформація про можливість отримання допомоги особами, які постраждали від торгівлі людьми.

 

Пріоритет 12. Покращення ефективності системи соціального забезпечення, обслуговування та надання соціальних послуг населенню.

В області створено розгалужену мережу закладів та установ комунальної форми власності, які належать до сфери управління органів соціального захисту населення, що надають соціальні послуги 323,8 тис. особам, яка налічує 65 суб’єктів, а саме:

-     35 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

-     16 центрів надання соціальних послуг (в територіальних громадах);

-     9 будинків-інтернатів для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, психоневрологічних інтернатів;

-     Комунальний заклад «Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини»;

-     Комунальний заклад «Жмеринський обласний соціальний гуртожиток;

-     Комунальний заклад «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій»;

-     Комунальний заклад «Обласний комплексний центр надання соціальних послуг», в складі якого є відділення обліку бездомних громадян та відділення соціально-психологічної допомоги;

-     Комунальна установа «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»;

-     Вінницький обласний центр соціальних служб (24 районних центри соцслужб перебувають в стадії ліквідації, що пов’язано зі змінами адміністративного –територіального устрою області, ще 3- продовжують функціонувати без змін, 2 міських центри та 1 центр, створений в ТГ).

Протягом 2020 року відсоток охоплення соціальними послугами громадян в залежності від потреб населення становить 95%.

Так, територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та центрами надання соціальних послуг виявлено 34 291 осіб, які потребують соціального обслуговування, з яких надано соціальні послуги, відповідно до потреб 32 449 особі похилого віку та дорослим особам з інвалідністю, з них 9 238 осіб – закладами територіальних громад, що становить 99,6%.

З метою створення цілісної, ефективної системи надання соціальних послуг в установах соціального захисту населення Вінницької області проведено низку заходів у співпраці з громадськими організаціями.

Однією з важливих передумов покращення якості надання соціальних послуг є підготовка кваліфікованих спеціалістів, які працюють або працюватимуть з людьми з різними формами інвалідності. Саме з цією метою у листопаді 2020 року проведено також online - семінар «Особливості соціальної роботи з особами з інвалідністю. Виклики та досягнення. Реалії та перспективи» для 100 студентів Вінницького державного педагогічного університету, які навчаються за спеціальністю «психолог» та «соціальна робота».

З метою формування навичок самостійного і активного життя людей з інвалідністю, у листопаді 2020 року проведено навчання основам самостійного життя для молоді з інвалідністю, в якому взяли участь 30 осіб з різними формами інвалідності.

Під час карантинних обмежень, запроваджених внаслідок поширення на території України коронавірусної хвороби COVID 19 вжито низку організаційних заходів спрямованих на соціальну підтримку вразливих категорій населення області.

Від початку карантину (з 12.03.2020) станом на 30.12.2020 додатково виявлено 4 810 одиноких осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, які потребують допомоги, з них 4 217 осіб взято на облік територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)/ центрів надання соціальних послуг.

 

Пріоритет 13. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері соціальної та молодіжної політики.

В рамках виконання Декларації про подальшу співпрацю у сфері молодіжної політики та побудову відкритих та дружніх відносин між молоддю Вінницької області та Свьєнтокшиського воєводства (Польща), підписаної у 2018 році, продовжено співпрацю зі студентством міста Кельце.

Налагоджено онлайн комунікацію та співпрацю міжнародного комітету Студентської Ради Вінниччини з лідерами Свьєнтокшиської Студентської Республіки Марлен Крзос та Анною Влосек щодо важливості підтримки дружніх зв’язків.

 

Пріоритет 14. Реалізація програм доступного житла в області.

На реалізацію Комплексної регіональної програми пільгового довготермінового кредитування громадян, які потребують поліпшення житлових умов у Вінницькій області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року № 465, в обласному бюджеті на 2020 рік передбачено 1,2 млн грн.

У ІV кварталі 2020 року Вінницьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» надано 2 пільгових довготермінових кредити молодим сім’ям на суму 600,00 тис. грн, на які придбано квартири площею 38,0 кв. м та 38,8 кв. м. Всього у 2020 році було надано 3 пільгових кредити.

На виконання заходів Регіональної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла у Вінницькій області в обласному бюджеті на 2020 рік було передбачено 18,0 млн грн. Фактично виділено 2,0 млн грн. Комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» на будівництво доступного житла надано 10 кредитів на суму 2,0 млн грн. Крім того, з районних бюджетів на капітальні видатки виділено: Крижопільський район – 500,0 тис. грн, Погребищенський район – 822,5 тис. грн.

 

Пріоритет 15. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою, приведеною згідно до стандартів якості.

Відповідно до рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями) управлінню розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації (далі – управління) передбачені видатки обласного бюджету в сумі 5,0 млн. грн. на надання кредитів на будівництво або реконструкцію об’єктів централізованого водопостачання в рамках Обласної програми «Питна вода».

У 2020 році на засіданні обласної конкурсної комісії з питань розподілу та використання коштів обласного бюджету, в тому числі, які надаються на поворотній основі, що передбачаються на виконання заходів, зазначених в Обласній програмі «Питна вода» на 2008-2020 роки, було відібрано 6 проєктів з будівництва та реконструкції систем централізованого водопостачання, які пропонувались до фінансування у 2020 році за рахунок бюджетних позичок на суму 3150,0 тис. грн.

Завершено будівництво на загальну суму 2942,7 тис. грн. (у тому числі бюджетна позичка 1250,0 тис. грн.) по наступних об’єктах:

-     «Нове будівництво розподільчих мереж господарсько-питного водопроводу в с. Кліщів Довгопільська сільська рада Тиврівського району Вінницької області» - побудовано мережі господарсько-питного водопроводу протяжністю 6,2 км. по с. Кліщів, підведено воду до 81 домоволодіння, де постійно проживають 154 мешканця та приблизно 123 мешканці, які проживають у весняно-літній (дачний) період;

-     «Нове будівництво господарсько-питного водогону по вулицях Деснянська, Броварі та Цегельна в с. Самгородок Козятинського району Вінницької області» - побудовано 4,658 км. мереж водопостачання, підведено воду до 118 домоволодінь, де постійно проживають 324 мешканця. Також до новозбудованого водогону заплановано приєднати Самгородську амбулаторію загальної практики сімейної медицини та Самгородське соціальне відділення денного та постійного перебування Козятинського територіального центру.

Водночас, не завершено будівництво на загальну суму 2749,75 тис. грн. (у тому числі бюджетна позичка 1 900,00 тис. грн.), а саме:

 • «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вул. Морозівська (не парна сторона) до ПК 11+21, вул. Б. Хмельницького та провулок Б.Хмельницького в м.Іллінці Вінницької області». Виділена сума позички у 2020 році 375,0 тис. грн. Розпочато роботи з будівництва водогону, в першій половині 2021 року планується побудувати 3 015 м водогону;
 • «Реконструкція мережі водопостачання в с. Северинівка Ямпільського району Вінницької області». Виділена сума позички у 2020 році 195,0 тис. грн. Планується провести реконструкцію водопровідної мережі та введення її двома пусковими комплексами. Проєктом передбачено підключення водопроводу до існуючого каптажу, який підживлюється від існуючої артезіанської свердловини дебетом 5 м3/год.

По 2 об’єктам у 2020 році бюджетні позички не виділялись:

 • «Капітальний ремонт ділянки водопроводу від ВК –7 (існуючого водогону до насосної станції ІІ-го підйому) КП «Калинівкаводоканал» по вул. Коцюбинського 66 в с. Павлівка Калинівського району Вінницької області»;
 • «Будівництво господарчо-питного водопроводу по вул. Шевченка з провулками, вул. Лісний в смт. Турбів Липовецького району Вінницької області».

 

Пріоритет 16. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.

За спортивними досягненнями область за підсумками Всеукраїнського рейтингу входить до 10-ки кращих регіонів держави та традиційно займає 1-ше місце з неолімпійських та 2-ге з олімпійських видів спорту серед другої групи областей України.

У 2020 році в умовах пандемії фізкультурно-оздоровчою діяльністю було охоплено 258055 осіб, що на 16886 осіб (на 6,1%) менше у порівнянні з 2019 роком.

На Вінниччині забезпечено розвиток 73 видів спорту, що дало можливість до  занять видами спорту залучити 23122 особи. В спортивних клубах різних форм власності займалися 4774 особи (з них дітей віком від 6 до 18 років – 3832 особи).

Протягом звітного періоду в області згідно календарного плану в умовах карантинних заходів проведено 204 обласних спортивних заходів, що у зв’язку з карантинними обмеженнями на 50 заходів менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Спортсмени області на міжнародних стартах здобули 33 медалі різного ґатунку, а на змаганнях всеукраїнського рівня 533 медалей.

Упродовж 2020 року забезпечено функціонування 54 спортивних шкіл. В дитячо-юнацьких спортивних школах займалися 18059 юних спортсменів та в спортивних клубах - 3832 дітей та молоді, а це 10,7% до кількості дітей та молоді в області віком 6-18 років.

У 2020 році на галузь фізичної культури і спорту з видатків усіх видів (рівнів) використано 350,73 млн грн, в тому числі з державного бюджету 62,56 млн грн, місцевих бюджетів 278,8 млн грн, позабюджетних надходжень 9,39 млн грн, в т. ч.:

- на соціальне забезпечення (стипендії, грошові винагороди спортсменам, тренерам) – 3,3 млн грн (0,94%) (що на 694,3 тис. грн. більше 2019 року), в т. ч. з обласного бюджету – 2,5 млн грн (2,6%);

- на спортивні заходи, фізкультурно-оздоровчу та навчально-тренувальну роботу – 47,4 млн грн (13,5%) (на 10,95 млн грн менше 2019 року), в т. ч. з обласного бюджету – 18,7 млн грн (19,5%);

- на придбання спортивного обладнання та інвентарю - 11,9 млн грн (3,1%), в т. ч. з обласного бюджету – 3,5 млн грн (3,6%).

 

В області упродовж 2020 року здійснювалась робота щодо створення сучасної матеріальної бази фізичної культури та спорту. Загалом на капітальні видатки з усіх їх видів використані кошти в сумі 90,58 млн грн (-5,87 млн грн в порівнянні з 2019 роком), в т. ч. на капітальний ремонт та реконструкцію спортивних споруд були здійснені видатки в сумі 52,52 млн грн (+17,39 млн грн).

У 2020 році в рамках програми «Велике будівництво» завершено будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт 5 спортивних об’єктів за рахунок коштів ДФРР та співфінансування з місцевих бюджетів. Станом на 01.01.2021 року на ці цілі з державного бюджету було використано 37,14 млн грн та ще 16,71 млн грн з місцевих бюджетів (всього 53,85 млн грн) на такі проєкти:

-     реконструкція будівлі комунальної організації «Спорткомлекс «Здоров’я» по вул. Якова Шепеля, 23, в м. Вінниці (загальна кошторисна вартість – 40,21 млн грн, реконструкцію завершено);

-     будівництво стадіону на території Вінницького гуманітарно-педагогічного  коледжу по вул. Нагірній, 13, в м. Вінниці (загальна кошторисна вартість – 30,63 млн грн, будівництво завершено);

-     реконструкція спортивного ядра закладу «Загальноосвітня школа I-III ступеня №33 Вінницької міської ради» по вул. В. Порика, 20, в м. Вінниця (загальна кошторисна вартість – 29,03 млн грн, реконструкцію  завершено);

-     капітальний ремонт міського стадіону ДЮСШ «Авангард» по вул. Незалежності, 52-а, в м. Калинівка (загальна кошторисна вартість – 7,89 млн грн, роботи завершено);

-     реконструкція спортивного майданчика КЗ «Немирівський спортивний комплекс» Немирівської міської ради під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту по вул. Соборна, 78, м. Немирів (загальна кошторисна вартість – 6,08 млн грн, реконструкцію завершено).

Роботи ще на трьох об’єктах плануються завершити протягом 2021-2022 років:

- реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу «Авангард» по                         вул. Козацькій, 3, в смт Браїлів Жмеринського району (загальна кошторисна вартість – 24,41 млн грн);

-     будівництво спортивного корпусу по вул. Шкільній у м. Гнівані (загальна кошторисна вартість – 18,89 млн грн, будівництво планується завершити до 31.12.2021 року);

-     реконструкція Комплексу будівель та споруд комунального закладу «Дитячо-юнацький-фізкультурний заклад оздоровлення та відпочинку «Подільська казка» по вул. Соборна, 418, в с. Ободівка Тростянецького району, комунальної власності Ободівської сільської ради (загальна кошторисна вартість – 14,57 млн грн, будівництво планується завершити до 31.12.2021 року).

В рамках виконання постанови Кабінету Міністрів України № 571 від 05.07.2019 року «Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту» у області здійснюється реалізація 11-ти об’єктів, на які з державного бюджету було виділено 7,4 млн грн та 4,3 млн грн з місцевих бюджетів, а також 0,6 млн грн з інших джерел фінансування. Разом 12,3 млн грн.

Станом на 01.01.2021 року завершено будівництво (реконструкцію) 9 об’єктів (мультифункціональних майданчиків), а саме:

-     реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний по вул.Ударніка, 3, у м. Жмеринка;

-     будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» по вул. Некрасова, 2, в м. Хмільник;

-     будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту (на території Тульчинської ДЮСШ) по вул. Трембецьког, 2А, в                   м. Тульчин;

-     нове будівництво багатофункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту» вул. Шкільна, 52, с. Лука-Мелешківська Вінницького району;

-     будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту зі штучним покриттям в СЗШ І-ІІІ ступенів», розташованого по                  вул. Центральній, 65, в с. Гордіївка Тростянецького району;

-     нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території с. Павлівка Калинівського району;

-     нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території с. Сальниця Хмільницького району;

-     реконструкція мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території ОНЗ ЗЗСО с.Клембівка по вул. В. Наконечного, 28, в                  с. Клембівка Ямпільського району;

-     нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території ООНЗ ЗЗСО с. В. Кісниця по                                            вул. Т. Г. Шевченка, 89, в с. В. Кісниця Ямпільського району.

Разом з тим, не завершене будівництво об’єкту «Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по вул.Б.Хмельницького, 60, с. Якушинці Вінницького району» та «Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Київській, 174, в смт Стрижавка Вінницького району».

Всього протягом 2020 року було введено в експлуатацію 18 спортивних об’єктів: 16 площинних спортивних споруд та 2 спортивні зали площею не менше 162 кв. м.

В регіоні станом на 31.12.2020 року функціонувало 4353 спортивних споруд, 699 спортивних залів, 166 стрілецьких тирів та інших спортивних споруд. В області на 1 тис. населення припадає 2,8 спортивних споруд (загальноукраїнський показник – 2,3 спортивних споруд).

 

Відповідно до відповідних розпоряджень Голови облдержадміністрації в                2020 році здійснювалася виплата 31 обласної стипендії від 2,5 тис. грн до 7,0 тис. грн кожна на суму 1223,5 тис. грн щомісяця. Також здійснено виплату грошової винагороди 8  спортсменам та тренерам загальною сумою 1043,478 тис. грн.

 

Пріоритет 17. Збереження культурної спадщини, сприяння розвитку культури і мистецтв та креативних індустрій. Залучення міжнародної співпраці у культурній сфері. Створення належних умов для збереження та розширення доступу громадян до документів Національного архівного фонду.

Основною платформою онлайн інформації про культурно-мистецьке життя в області під час пандемії стали ФБ сторінка «Культура Вінниччини» та афіша «#культура_онлайн».

З метою підтримки творчих працівників області у 2020 році збільшено розміри всеукраїнських премій ім. С. Руданського, М. Коцюбинського, М. Леонтовича, започаткованих на території Вінниччини та розміри стипендій кращим митцям, студентам і письменникам.

Протягом звітного періоду проведено більше 90 культурно-мистецьких заходів, 50 з яких у режимі онлайн.

В рамках залучення міжнародної співпраці у культурній сфері проведено: ІV Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник/The Best Artist-2020», Міжнародний фестиваль органної музики «Музика в монастирських мурах», Міжнародний фестиваль-конкурс народного хорового співу ім. В. Іжевського «Над Собом пісня дзвінко лине» (у режимі онлайн), XXIV Міжнародний фестиваль «Vinnytsia Jazz Fest» (у режимі онлайн).

Значними подіями стали мистецькі проєкти «ART PALACE» на території пам’ятки національного значення Палацу Потоцьких в м. Тульчині та «Хорові асамблеї Леонтовича» за участю науковців, мистецтвознавців, голів обласних відділень товариств та спілок ім. М.Д. Леонтовича всієї України.

З метою популяризації Вінниччини як території, пов’язаної з ім’ям видатного українського композитора, педагога та громадського діяча Миколи Леонтовича, розроблено культурний бренд Вінницької області «Щедрик - мелодія Вінниччини» та зареєстровано в Державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності» - як знак для товарів і послуг.

У 2020 році продовжувалась робота театрально-видовищних закладів над новими проєктами. Колективом театру ім. М. Садовського поставлено і випущено в прокат 4 нових прем’єрних вистави, театром ляльок – 3, а обласною філармонією             ім. М.Д. Леонтовича запропоновано нові мистецькі проєкти у камерному форматі та в нових локаціях. В умовах карантину колективи цих закладів успішно застосовували систему показу своїх вистав і концертних програм у режимі онлайн.

Непересічною подією в культурному житті не лише Вінниччини, а й України, стало відкриття виставки «Золото Поділля: історія народів» в Національному музеї історії України. Цей проєкт став першим, яким Національний музей історії України та Вінницький обласний краєзнавчий музей започаткували міжмузейні обміни в Україні.

Окрім того, у звітному році створено окремі структурні підрозділи Вінницького обласного краєзнавчого музею: «Музей Мужніх» у м. Вінниці та «Вороновицький музей історії авіації та космонавтики».

Знаковою подією став 35-й ювілейний пленер майстрів-каменотесів «Подільський оберіг», під час якого проведено фестиваль «Бушанська Пектораль» та Другу науково-краєзнавчу конференцію «Подільський оберіг – унікальне явище у становленні відродження каменотесного ремесла Дністровського регіону».

Спільно з головним управлінням Національної поліції України у Вінницькій області та Вінницькою обласною прокуратурою попереджено незаконне використання 18 пам’яток археології, загальною площею більше 400 га земель історико-культурного призначення.

Проведено ремонтні та ремонтно-реставраційні роботи на 510 пам’ятках історії та архітектури, зокрема: за рахунок коштів ДФРР - 6,7 млн грн, місцевих бюджетів - 6,7 млн грн, інших джерел - 2,4 млн грн.

Здійснено реконструкцію елементів благоустрою частини території пам’ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац Потоцького,1758р.» на загальну суму 12,7 млн грн, в т. ч. за рахунок ДФРР - 6,7 млн грн та обласного бюджету - 6,0 млн грн.

 

Виготовлено облікову документацію і занесено до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України Печерний оборонний монастир XVII ст. (біля села Оксанівка Ямпільського району) та продовжувалось впровадження електронного обліку об’єктів культурної спадщини та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, розташованих на території області. Всього протягом 2020 року занесено до електронного переліку 1915 об’єктів, що складає 73% усіх пам’яток історії, архітектури та монументального мистецтва в області.

Державним підприємством «Охоронна археологічна служба» Інституту археології Національної Академії наук України проведено археологічну розвідку Барської фортеці XVII ст., за результатами якої знайдено унікальні предмети побуту, фрагменти кераміки, елементи військового спорядження XVI-XVII ст. Всі артефакти передано до Барського районного історичного музею.

В рамках імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини у 2020 році активізувалась робота зі збереження та розвитку нематеріальної культурної спадщини на Вінниччині. Внесено до Національного переліку НКС України 3 елементи від області та занесено до Обласного Переліку - 8 елементів.

З метою популяризації культурної та історичної спадщини області відзнято і презентовано на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України та в соціальних мережах історично-просвітницькі матеріали, присвячені 100-річчю Першого Зимового походу армії УНР на території Ямпільського району.

 

Діяльність бібліотек області у 2020 році була спрямована на забезпечення інформаційних, освітніх, духовних потреб користувачів, які мали можливість в онлайн режимі скористатися усіма інформаційно-бібліографічними послугами.

Бібліотечними працівниками протягом 2020 року проведено біля 400 онлайн заходів, представлено у соціальних мережах понад 180 віртуальних книжково-ілюстративних виставок.

Активізувався інтерес до читання серед дітей та молоді - у 2020 році вперше записалися до обласних бібліотек для юнацтва та для дітей ім. І.Я. Франка понад 2300 користувачів.

З метою модернізації матеріально-технічної бази станом на 31.12.2020 року проведено капітальні та поточні ремонти на 302 об’єктах культури області на загальну суму 59,5 млн грн.

Впродовж 2020 року отримано 13 грантів на загальну суму 10,6 млн грн для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. З них майже 8 млн грн з державного фонду регіонального розвитку.

Окрім того, виграно гранти Українського культурного фонду «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» обласними українським академічним музично-драматичним театром ім. М.Садовського (528,1 тис. грн), театром ляльок (131, 4 тис. грн) та обласною філармонією ім. М. Леонтовича (342,3 тис. грн). А Вінницький обласний краєзнавчий музей взяв участь у конкурсі «Невеликий грант-2021» на отримання гранту від Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини (Фонд AFCP) з проєктом «Реставрація меморіальних предметів з колекції всесвітньо відомого композитора Миколи Леонтовича» на загальну суму 27 тис. доларів США.

 

Пріоритет 18. Розвиток туристичної галузі.

Туристичні послуги в області надаються 89 суб’єктами туристичної діяльності (6 туроператорів, 81 турагент, 2 суб’єкти надання екскурсійних послуг).

Сума надходжень до місцевих бюджетів від туристичного збору за 2020 рік становить 1448,3 тис. грн, що на 55,8% менше аналогічного періоду 2019 року. Основною причиною зменшення величини надходжень туристичного збору є наслідки пандемії, що спричинені COVID-19.

Спільно з Національною туристичною організацією проводиться робота щодо розробки та формуванню туристичного бренду Вінницької області. Наразі створено бренд-платформу «Вінниччина туристична».

З метою туристичної промоції Вінницького регіону створено відео сюжет «Вінниччина – Вам сподобається», готується до друку оновлений туристичний буклет «Стежками Вінниччини», розроблено та надруковано туристичні карти Вінниччина «Подорож за враженнями».

Активно підтримується дитячий (сімейний) туризм:

- видано збірку «Вінниччина – подорож за враженнями»;

- проведено низку екскурсій для вразливих категорій – дітей-сиріт та молоді з інвалідністю.

На віртуальному ярмарку в Бергамо (Італія) «AgriTrevel & SlowTrevel» 27 вересня поточного року, з нагоди Всесвітнього дня туризму, презентовано туристичні можливості Вінниччини.

В рамках програми #МандруйУкраїною прийнято участь в реалізації у «Туристичні магніти України» та визначено п’ять основних туристичних магнітів Вінниччини: Світломузичний фонтан Рошен, Національний музей-садиба                    М. І. Пирогова, Палац Потоцьких у м. Тульчин, Державний історико-культурний заповідник «Буша», Лядівський Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир ХІ століття.

З метою створення умов для організації повноцінного сімейного відпочинку, збереження і відтворення в штучних умовах рідкісних та занесених до Червоної книги тварин та птахів, промоції туристичного потенціалу регіону, проведено роботи щодо облаштування інфраструктури Відокремленого підрозділу Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс». Заклад налічує більше 400 представників різних видів тварин та є однією із туристичних родзинок Вінниччини.

В рамках у «Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля» (реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, загальний обсяг фінансування – 11,7 млн грн), проведено роботи щодо облаштування інфраструктури - будівництво вхідної групи Зоопарку та хатинки Святого Миколая.

Проведено масштабний прес-тур для тревел-блогерів, представників туристичних компаній й засобів масової інформації та інших зацікавлених організацій по туристичних об’єктах області. На загальноукраїнських телеканалах «1+1», «СТБ», «ТРК Україна» та в друкованих і електронних засобах масової інформації вийшла низка сюжетів та статей про туристичні родзинки нашого краю, що підвищує рівень поінформованості потенційних туристів з інших регіонів України та стимулює збільшення туристичних потоків в область.

Для просування туристичних об’єктів Вінниччини авторською командою Tour De Ukraine здійснено виробництво промоційного фільму про Іллінецький кратер, палац Потоцького в м. Тульчин, Лядівський скельний монастир, Нагорянські печери, Черепашинецький кар'єр та туристичні атракції. Фото та відеоматеріали розповсюджено на загальнодоступному ресурсі You Tube, соціальних мережах Facebook, Instagram; створено аудіо твори про локації регіону та проведено їх ротація в ефірі авторського блогу Tour De Ukraine (Радіо Шансон, Bussines радіо); підготовлено матеріали для туристичних профільних ресурсів.

З метою промоції Вінницького регіону:

- відзнято матеріали за проєктом каналу 1+1 «Україна All inclusive» про подорож мальовничими куточками Вінниччини;

- «Discover Destination UA» було відзнято проморолик «Discover Destination UA Вінниччина» за участі іноземних акторів для внутрішніх туристів-мандрівників з-за кордону та українців.

Проводиться робота щодо створення та публікації туристичного контенту в соцмережах та мережі інтернет. Для популяризації туристичних місць області були проведені челенджі  #МадруйВінничиною та #МандруйУкраїною.

В рамках програми #МандруйУкраїною туристичні маршрути Вінниччиною тривалістю: 2 дні - 2 маршрута, 3 дні - 3 маршрута, 5 днів - 4 маршрута, 10 днів - 1 маршрут.

З метою популяризації туристичного потенціалу області та збільшення кількості туристів розроблено та розміщено туристичні білборди на території області та України.

 

Пріоритет 19. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та розповсюдження, популяризації читання.

Розвиток галузі книговидання, забезпечення доступною книжковою продукцією всіх соціальних, професійних, вікових груп населення суттєво впливають на вирішення проблем, пов’язаних із розумінням історії, духовністю, освітою, вихованням, наукою, культурою, моральністю, поінформованістю суспільства.

В рамках реалізації Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки в області проводяться заходи щодо фінансової підтримки книговидавничої галузі, розвитку духовності нації шляхом систематичного проведення презентацій книжкових видань, круглих столів, конкурсів, інших заходів з популяризації читання, насамперед серед дітей та молоді.

Комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері книговидання, відродження соціальної ролі книги та читання суттєво впливають на вирішення проблем, пов’язаних із розумінням історії, духовністю, освітою, вихованням, наукою, культурою, моральністю, поінформованістю суспільства.

Протягом 2020 року надано фінансову підтримку редакційно-видавничим групам:

-     «Реабілітовані історією» - 690,0 тис. грн;

-     «Книга Пам’яті України» - 439,0 тис. грн;

-     «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області» - 671,0 тис. грн.

Пошуково-видавничим агентством «Книга Пам’яті України» протягом звітного періоду здійснено опрацювання матеріалів для книги «Захисники незалежної України – герої АТО-ОСС. Вінницька область», робочою групою тому Зводу пам’яток історії та культури Вінницької області продовжено збір матеріалів та підготовка до друку другої частини книги «Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Райони», редакційно-видавничою групою по підготовці та виданню обласної книги «Реабілітовані історією» продовжено роботу по науково-методичному опрацюванню архівних матеріалів до книги «Реабілітовані історією».

У 2020 році видано 41 твір за рахунок коштів обласного бюджету. Зокрема, краєзнавчої, історичної, дитячої, художньої, публіцистичної та іншої літератури, альбомів художніх робіт митців Вінниччини. Розміщення замовлень на друк книг проводиться за результатами процедур державних закупівель. Відповідно до Положення про видання творів місцевих авторів 35,0% загального накладу книг, виданих за рахунок коштів обласного бюджету, передається в бібліотеки області, 35% – у шкільні бібліотеки, 10% використовується для проведення конференцій, ділових зустрічей, відзначення загальнодержавних свят, ювілейних і пам`ятних дат, обслуговування делегацій, репрезентації області в Україні та за кордоном, вручення переможцям змагань, конкурсів та олімпіад. Протягом року в громадах, учбових закладах, бібліотеках, а також під час літературних вечорів, відзначення ювілейних дат письменників, мистецьких виставок проведено 38 презентацій книг місцевих авторів виданих коштом обласного бюджету.

Протягом 2020 року видано 10 книг серії «Моя Вінниччина» на суму 282,7 тис. грн, презентації яких проведено в населених пунктах та районних центрах редакцією журналу «Вінницький край» спільно з авторами.

Надано фінансову підтримку комунальній установі «Видавничий дім «Моя Вінниччина» на суму 1,0 млн грн, що дало можливість забезпечити якісний та вчасний випуск обласного літературно-мистецького журналу «Вінницький край» та забезпечити підготовку до друку книги серій «Бібліотечка журналу «Вінницький край», «Історичні постаті Поділля», «Моя Вінниччина».

У 2020 році визначено лауреатів літературних премій ім. Михайла Коцюбинського, ім. Михайла Стельмаха, ім. Володимира Забаштанського, Олега Чорногуза, Леоніда Гавриша.

На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» укладено 14 угод з редакціями друкованих ЗМІ, телерадіомовними організаціями та інформаційними агентствами на висвітлення діяльності органів місцевої влади.

Забезпечено проведення на належному рівні в області заходів з відзначення державних і професійних свят, історичних та визначних подій, ювілейних та пам’ятних дат.

 

Пріоритет 20. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди в області.

У 2020 році завершено реалізацію Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств області та забезпечення міжконфесійної злагоди і духовно-морального розвитку Вінниччини на період 2016-2020 років (далі - Програма).

Завдяки багаторічному напрацюванню механізмів взаємодії органів державної влади з представниками національних спільнот та релігійних громад у 2020 році облдержадміністрація ініціювала співпрацю у проведенні важливих культурно-просвітницьких, інформаційно-пізнавальних, освітньо-виховних, паломницько-туристичних заходів та заходів правової освіти у міжнаціональному та міжконфесійному середовищі.

Водночас, у 2020 році всесвітня пандемія через поширення коронавірусної інфекції значною мірою вплинула на організацію та виконання Програми. Враховуючи, що спільні заходи здебільшого є публічним і масовими, запровадження карантинних обмежень унеможливило їх реалізацію.

Тому, зменшено асигнування по Програмі у 2020 році  на суму 443,2 тис. грн.

Протягом 2020 року в рамках Програми:

- надано сприяння у забезпеченні діяльності обласної Ради національно-культурних товариств та Ради церков та релігійних організацій при голові облдержадміністрації;

- відбулися 3 засідання обласної Ради Церков і релігійних організацій (2 з них в режимі відео конференції) та 5 засідань її секретаріату, а також 3 засідання обласної Ради національно-культурних товариств;

- створено та забезпечено трансляцію духовно-просвітницьких телепрограм за участю релігійних організацій області, підтримано трансляцію радіо- передачі «Слово польське», забезпечено діяльність інформаційного сайту управління «Вінниччина релігійна та міжнаціональна»;

- підтримано видання 4 інформаційно-популярних збірників ромської та чеської спільнот;

- надано підтримку у проведенні Регіонального фестивалю польської культури та творчим колективам польської та чеської спільнот щодо їх участі у Всеукраїнських мистецьких заходах, проведено заходи присвячені державним та релігійним святам, ювілеям, визначним подіям релігійного життя краю.

 

Пріоритет 21. Розроблення та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.

На даний час із 1503 населених пунктів області забезпечено затвердженою містобудівною документацією (генеральними планами) 1233 населених пунктів або 82,04%.

У 2020 році затверджено 65 проєктів містобудівної документації: 20 генпланів, 19 зонінгів, 25 детальних планів територій. Станом на 31.12.2020 року в області в стадії розроблення та затвердження знаходиться схема планування території Козятинського району; 167 генеральних планів, в тому числі: десять міст (Бар, Бершадь, Жмеринка, Калинівка, Липовець, Могилів-Подільський, Немирів, Шаргород, Тульчин та Ямпіль), сім селищ міського типу (Вапнярка, Дашів, Оратів, Піщанка, Рудниця, Чечельник, та Турбів) і 150 сіл; 62 плани зонування територій населених пунктів; 35 детальних планів територій та дев'ять історико-архітектурних опорних планів міст (Вінниця, Могилів-Подільський, Немирів, Погребище, Тульчин, Шаргород та Ямпіль і селища міського типу Оратів та Дашів).

На розроблення вищевказаної містобудівної документації у 2020 році передбачено понад 16945,276 млн грн, - профінансовано 6918,572 млн грн (40,83%).

У 2020 році, на трьох засіданнях архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації розглянуто 18 проєктів містобудівної документації і станом на 31 грудня 2020 року на семи засіданнях архітектурно-містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації розглянуто 54 проєкти містобудівної документації (20 генпланів, 20 зонінгів та 14 детальних планів території), з них чотири детальних планів території рекомендовано на доопрацювання та повторного розгляду.

Протоколи засідань архітектурно-містобудівної ради, оголошення про її засідання, методичні рекомендації, тощо розміщуються на головній сторінці Департаменту офіційного сайту Вінницької облдержадміністрації www.vin.gov.ua у розділі “Архітектурно-містобудівна рада”.

 

ЦІЛЬ 4. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу області. Забезпечення знешкодження накопичених непридатних пестицидів із запровадженням екологічно безпечних технологій.

Забезпечення знешкодження накопичених непридатних пестицидів із запровадженням екологічно безпечних технологій.

У 2020 році на виконання Регіональної екологічної бюджетної програми на 2019–2023 роки (далі - Регіональна екологічна програма), затвердженої рішенням 37 сесії 7 скликання обласної Ради від 05 березня 2019 року № 752, з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Обласний фонд) на проведення обстеження місця зберігання та розроблення заходів щодо видалення отрутохімікатів з Джуринського отрутомогильника Шаргородського району виділено 198,0 тис. грн, освоєно 100,0 тис. грн.

Обстеження, в т. ч. лабораторні дослідження, проводяться Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління. На даний час розроблено проміжний звіт з детальним висвітленням проблеми та шляхів її вирішення.

Реалізація заходів щодо поводження з ТПВ, роздільного збору відходів та впровадження процесу вторинної переробки ТПВ.

В рамках Меморандуму між обласною державною адміністрацією, обласною Радою та швейцарсько-українським проєктом «Підтримка децентралізації в Україні» розроблено Регіональний план управління відходами Вінницької області на період до 2030 року.

У 2020 році на виконання Регіональної екологічної програми на будівництво сміттєсортувального комплексу на території Івановецької сільської ради Барського району профінансовано 10,0 млн грн (7,0 млн грн – з Обласного фонду, 3,0 млн грн – з місцевого бюджету), освоєно в повному обсязі. Завершення робіт – у 2021 році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Також придбано 411 контейнерів для збору ТПВ (Вороновицька територіальна громада, с. Бохоники Агрономічної територіальної громади, с. Слобода-Шаргородська Шаргородської територіальної громади) та трактор для вивезення ТПВ (Немирівська територіальна громада). На реалізацію заходів передбачалося            2,2 млн грн (Обласний фонд – 1,9 млн грн, місцевий бюджет – 0,3 млн грн). З урахуванням економії коштів за результатами проведення тендерних процедур освоєно 2,0 млн грн (Обласний фонд – 1,7 млн грн, місцевий бюджет – 0,3 млн грн).

Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях природно-заповідного фонду садово-паркового мистецтва.

У 2020 році продовжувалася реалізація заходу щодо відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення у с. Северинівка Жмеринського району. З передбачених коштів Обласного фонду у сумі 828,22 тис. грн, освоєно 823,295 тис. грн.

Реконструкція та будівництво очисних споруд каналізації населених пунктів області.

У 2020 році на виконання Регіональної екологічної програми продовжено роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд в с. Зарванці Якушинецької територіальної громади на суму 722,4 тис. грн (обласний фонд – 392,5 тис. грн, місцевий бюджет – 329,9 тис. грн), з яких освоєно – 683,3 тис. грн (обласний фонд – 392,5 тис. грн, місцевий бюджет – 290,8 тис. грн).

На реалізацію трьох заходів з реконструкції каналізаційних мереж у Вінницькій, Жмеринській та Агрономічній територіальних громадах з передбачених коштів у сумі  6315,7 тис. грн (Обласний фонд – 5529,7 тис. грн, місцевий бюджет – 786,0 тис. грн), освоєно – 4618,0 тис. грн (Обласний фонд – 4233,1 тис. грн, місцевий бюджет – 384,9 тис. грн).

Покращення гідрологічного режиму річок, укріплення берегів водних об'єктів у межах населених пунктів.

У 2020 році проведено розчистку від мулових наносів ставка на руслі р. Ровець у с. Почапинці Жмеринської територіальної громади). Спрямовані кошти у сумі 345,0 тис. грн освоєно в повному обсязі (Обласний фонд – 300,0 тис. грн, місцевий бюджет – 45,0 тис. грн).

Проєкти з очистки від мулових наносів р. Південний Буг в межах                              м. Хмільник та на території Стрижавської селищної ради Вінницького району отримали позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля. З розчистки русла           р. Соб в межах м. Гайсин проходить процедуру оцінки впливу на довкілля.

 

Пріоритет 2. Досягнення оптимального рівня лісистості та посилення контролю за охороною і захистом червонокнижних та мисливських тварин.

У січні-лютому 2020 року користувачами мисливських угідь за участю представників облдержадміністрації проводились обліки мисливських тварин, які показали, що чисельність мисливських тварин залишається стабільною. Проведено обліки зубра європейського (вид, занесений до Червоної книги України) на території ДП «Хмільницький лісгосп», які зафіксували наявність 101 особини (при обліках 2019 року - 95 особин). На заходи з охорони диких тварин, занесених до Червоної книги, (зубрів) відповідно до Регіональної екологічної програми використано 300,0 тис. грн. У липні проведені обліки водоплавної, болотної і пернатої дичини.

Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Віноблагроліс» (далі – ВОКСЛП «Віноблагроліс») відповідно до заключених договорів з центральною Регіональною Філією ДП «Укр ДАГП» проведено роботи по виготовленню правовстановлюючих документів на площі               2,6 тис. га по ДП Вінницький, Іллінецький, Погребищенський «Райагроліси» на загальну суму 400,0 тис. грн бюджетних коштів.

Для посилення контролю за охороною і захистом червонокнижних та мисливських тварин у 2020 році:

- на утримання мисливствознавця, єгерів та на заходи, які пов’язані з охороною мисливських угідь витрачено 510,5 тис.грн. при запланованому обсязі 690,0 тис. грн.;

- заготівля кормів для зимової підгодівлі червонокнижних та мисливських тварин проведено згідно потреби та мисливського впорядкування.

Для покращення організації праці, посилення контролю за відпуском лісопродукції з 2020 року по всіх дочірніх підприємствах ВОКСЛП «Віноблагроліс» запроваджено електронний облік деревини.

 

ЦІЛЬ 5. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики, підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із засобами масової інформації та інститутами громадянського суспільства.

У 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету здійснено фінансову підтримку 19 обласних громадських організацій інвалідів і ветеранів для забезпечення їх статутної діяльності на загальну суму 568,6 тис. грн відповідно до рішення 2 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання від 28.12.2010 року №41.

Для забезпечення постійної взаємодії з ветеранськими інститутами громадянського суспільства в березні 2020 року створено Координаційну раду ветеранів війни при Вінницькій обласній державній адміністрації згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 04 березня 2020 року №170 «Про створення Координаційної ради ветеранів війни при Вінницькій обласній державній адміністрації», до складу якої увійшли представники ветеранських громадських організацій з кожного району області для представлення інтересів ветеранської спільноти та забезпечення оперативного інформування на місцях. Протягом 2020 року відбулось 6 засідань Координаційної ради, в тому числі виїзних (у м.Вінниці, Немирівському, Мурованокуриловецькому, Шаргородському районах).

 

Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина.

Протягом 2020 року реалізовано проєкти та заходи для молоді в рамках виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь Вінниччини» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року, на загальну суму 1,5 млн грн.

З метою розвитку сучасних ІТ - технологій і поширення молодіжного руху IT-SCOUTS, засвоєння навичок і знань з основ програмування та робототехніки протягом лютого – березня 2020 року проведено «IT – SCOUTS spring 2020».

27 лютого 2020 року організовано та проведено І етап довгострокового у (квесту) «ОТГ-Фест - молодь в дії» в Іллінецькій ТГ за участі представників Дашівської та Оратівської ТГ.

З метою допомоги молоді області отримати ресурси для започаткування власної справи шляхом створення та запуску краудфандингової платформи «Working in Ukraine NOW» з березня 2020 року стартував проєкт «Краудфандингова платформа «Working in Ukraine NOW».

Проведено «Онлайн-курс «Як навчитись медіаграмотності під-час карантину?», направлений на молодь та людей старшого віку для того, щоб вони вміли відрізняти правдиву інформацію від фейків.

Ще одним із проєктів став «Онлайн курс з Дебатної майстерності», метою якого є підвищення рівня критичного та аналітичного мислення молоді та сприяння розвитку дебатного руху в області.

В серпні 2020 року проведено шостий Обласний молодіжний Форум «Вінниччина молодіжна – ініціюй та дій». За результатами відбору, учасниками та учасницями Форуму стало 70 молодих людей з усієї області, які безпосередньо долучились до формування та реалізації молодіжної політики в області.

Задля того, щоб збільшити кількість кваліфікованих фахівців, які мають базові компетентності, необхідні для роботи з молоддю, за сприяння Міністерства молоді та спорту України спільно з Державним інститутом сімейної та молодіжної політики та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, проведено триденний базовий тренінг за програмою «Молодіжний працівник» для представників ОТГ, в тому числі членів місцевих молодіжних рад.

Протягом серпня – грудня 2020 року проведено робочі зустрічі з ініціативними групами по створенню молодіжних рад у Жмеринській, Ситковецькій, Калинівській, Вапнярській, Гніванській, Барській, Якушинецькій, Хмільницькій, Немирівській, Брацлавській ТГ - в області створено 16 молодіжних рад.

Четвертий рік поспіль у жовтні відбулися Осінні змагання для дітей та молоді з робототехніки та програмування ТехноКвест IT-SCOUTS 2020.

У грудні 2020 року організовано та проведено звітну конференцію «Становище молоді Вінниччини», де для молодіжних лідерів, представників інститутів громадянського суспільства та лідерів учнівських та студентських самоврядувань презентовано результати соціологічного дослідження щодо становища молоді в області, виконання обласних цільових соціальних програм «Молодь Вінниччини» на 2016-2020 роки та національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки, а також проєкти програм на наступні 5 років.

Також у грудні 2020 року організовано та проведено триденні форуми «Vin volonter», спрямований на популяризацію волонтерського руху на Вінниччині, «Білий форум».

Забезпечено роботу консультативно-дорадчого органу при Голові облдержадміністрації «Студентська рада Вінниччини», яка об’єднує 95 осіб з числа студентської/учнівської молоді закладів освіти. Протягом 2020 року проведено 12 засідань Президії Ради, 22 засідань комітетів Ради (5 - міжнародного комітету, 5 - освітньо-правового комітету, 8 - соціального комітету, 4 - культурно-масового комітету).

Студентською радою Вінниччини забезпечено проведення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, якими охоплено 1 200 осіб регіону.

В умовах карантинних заходів відбулися онлайн проєкти: «Онлайн-Марафон #залишайсявдома»;      «Прокачай своє самоврядування»; «Canvass – XIX» - анонімна система опитування;     online-презентація програми для молоді "Школа подружнього життя"; -     відбулась онлайн-зустріч з представниками Молодіжного Сейміку Св’єнтокшиського воєводства про реалізацію українсько-польського проєкту та ін.

Проведено зустріч комітету з міжнародної діяльності з представницею Молодіжного Сейміку Свєнтокшиського воєводства щодо розробки міжнародного онлайн-проєкту та міжкультурного обміну.

Для фінансування проєктів та заходів Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки на 2020 рік виділено 792,0 тис. грн.

Спільно з громадськими організаціями «Родина Героїв «Небесної сотні», «Вінницьке крайове козацьке молодіжне об’єднання «Молода Подільська Січ», «Міська молодіжна організація «Станиця Вінниця ПЛАСТУ – НСОУ» та «Подільська спадщина» було проведено 6 заходів та проєктів: історичний «Лицарський турнір» пам’яті Героя Небесної сотні М.Шимка, виготовлення пам’ятника Герою Небесної Сотні М.Шимку, фестиваль патріотичної творчості «Сурми звитяги», пластовий табір «Берег ріки», 2 історичні фільми «Поділля в добу НЕПу».

Відповідно до програми забезпечено створення:

- циклу радіо та телепередач, відеофільмів патріотичного виховання;

- науково-популярного фільму «1941 рік: історичні міфи та реалії на теренах Вінниччини», підготовлено навчально-методичні матеріали.

У 2020 році також проведено:

- молодіжний форум-семінар «Берег Ріки 2020»;

- дитячо-юнацький патріотичний фестиваль мистецтв «Сурми звитяги» направлений на виявлення, розвиток, підтримку творчо обдарованих дітей та молоді;

- всеукраїнський тренінг-семінар, спрямований на налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання «Співпраця 2020», для фінансування заходу з державного бюджету було виділено 150,0 тис. грн.

Протягом 2020 року КЗ «Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат» проведено:

- 232 власних заходів, якими охоплено 8768 осіб з числа студентської та учнівської молоді;

- 157 заходів, організованих спільно з громадськими організаціями та ініціативними групами, у яких взяли участь 6,8 тис. осіб з числа молоді;

- 24 тренінги щодо освітніх можливостей молоді для 80 осіб (зокрема, з ного менеджменту та фандрейзингу).

 

Пріоритет 3. Забезпечення конституційних прав та інтересів громадян. Посилення заходів щодо запобігання корупції.

З метою реалізації положень статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації створена та функціонує Гаряча лінія голови облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції (телефона лінія, електрона поштова скринька, електронна форма повідомлення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації).

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено:

- розділ «Запобігання проявам корупції»;

- банер «Повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення пов’язанні з корупцією, інші порушення вимог Закону»;

- інформація про Антикорупційні лінії прямого зв’язку та електронна форма для подання повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до статей 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 в обласній державній адміністрації діє комісія з оцінки корупційних ризиків, за результатами роботи якої виявлено та вжиті заходи щодо усунення 26 ризиків у діяльності облдержадміністрації.

Відповідно до статі 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» сектором з питань запобігання корупції організований постійний моніторинг за дотриманням положень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» серед працівників апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій. Сектором з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації ведеться «Електронний журнал роботи близьких осіб у облдержадміністрації та райдержадміністраціях».

 

Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, здійснюється аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. Крім того, забезпечується контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

Із впровадженням програмно-цільового методу виконання місцевих бюджетів було ідентифіковано низку його методологічних недоліків, що зменшує ефективність такого механізму та ускладнює проведення аналізу ефективності використання бюджетних коштів в ході виконання обласних програм. З метою покращення стану справ у даній галузі було підготовлено звернення до Кабінету Міністерства фінансів України з відповідними пропозиціями.

В області успішно впроваджений пілотний проєкт зі створення інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA», який реалізовувався згідно з наказом Мінфіну від 12 грудня 2019 року №523 в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «ЕС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів». Вже впроваджено в дослідну експлуатацію інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27 серпня 2020 року №534. Проведена відповідна практична підготовча робота на всіх рівнях місцевих бюджетів області, що мінімізує технічні та організаційні ризики, пов’язані з повноцінним використанням вказаного ІАС з 2021 року та відмови від морально-застарілої (діючої вже майже 20 років) Інформаційно-аналітичної системи «Місцеві бюджети». За наслідками пілотного використання ІАС «LOGICА», також були надані пропозиції Мінфіну щодо вдосконалення окремих проблемних моментів даного програмного продукту.

За 2020 рік до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 10 986,8 млн грн, що порівняно з 2019 роком збільшились на 184,5 млн грн або на 1,7%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано                            7036,5 млн грн дотацій та субвенцій з державного бюджету, що проти 2019 року надходження зменшились на 4 194,9 млн грн або на 37,3% - в основному за рахунок субвенцій на допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим та іншим категоріям населення, субвенцій на субсидії і пільги населенню на оплату житлово- комунальних послуг, медичної субвенції, а також додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і спеціального фондів отримав 18 023,3 млн грн, що проти 2019 року надходження зменшились на 4 010,4 млн грн або на 18,2%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів у сумі 9 977,4 млн грн, що порівняно з 2019 роком доходи збільшились на 511,9 млн грн або на 5,4%. Зменшення темпів приросту вказаних доходів пов’язано з запровадженням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 819,5 млн грн дотацій з державного бюджету, що проти 2019 року надходження з державного бюджету по загальному фонду зменшились на 4 788,9 млн грн, або на 46,2% - в основному за рахунок субвенцій на допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим та іншим категоріям населення, субвенцій на субсидії і пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг, медичної субвенції, а також додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального фонду отримав 15 552,3 млн грн, що проти 2019 року зменшились на 4 277,0 млн грн, або на 21,6%.

За 2020 рік по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 18 079,8 млн грн, що зменшились проти 2019 року на 4 244,5 млн грн, або на 19,0% (в основному за рахунок зменшення видатків на допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим та іншим категоріям населення, а також на субсидії і пільги населенню на оплату житлово- комунальних послуг, оскільки у 2020 році вказані видатки здійснюється безпосередньо з державного бюджету). З них, проведено капітальних видатків у сумі 2 939,9 млн грн, що менше проти 2019 року на 401,9 млн грн, або на 12,0%.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 2020 рік на зазначені цілі використано 11 735,4 млн грн, або 64,9% усіх видатків загального і спеціального фондів. З них на освіту використано 8 044,5 млн грн (проти 2019 року збільшення на 552,3 млн грн, або на 7,4%), на охорону здоров’я - 2 076,3 млн грн (зменшення проти 2019 року на 1 531,1 млн грн або на 42,4% внаслідок зменшення фінансування закладів охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету), на соціальний захист та соціальне забезпечення - 789,4 млн грн (зменшилися проти 2019 року на 4 075,7 млн грн, або на 80,6% внаслідок здійснення у 2020 році видатків на допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим та іншим категоріям населення, а також на субсидії і пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг безпосередньо з державного бюджету), на культуру - 561,7 млн грн (зменшення проти 2019 року на 4,0 млн грн, або на 0,7% внаслідок зменшення проведення культурних заходів, що пов’язано з запровадженням заходів щодо запобігання поширенню на території України), на фізкультуру і спорт - 263,5 млн грн (зменшення на 29,0 млн грн, або на 9,9% внаслідок зменшення проведення спортивних заходів, що пов’язано з запровадженням заходів щодо запобігання поширенню на території України).

Крім того, за 2020 рік на житлово-комунальне господарство використано                         1037,9 млн грн (проти 2019 року зменшились на 159,2 млн грн, або на 13,3%), на будівництво та регіональний розвиток - 761,1 млн грн (зменшення проти 2019 року на 436,2 млн грн, або на 36,4%), на утримання та розвиток автомобільних доріг - 1 644,1 млн грн (збільшення проти 2019 року на 486,3 млн грн, або на 42,0%).Зокрема, за 2020 рік проведено 13 783,4 млн грн видатків загального фонду, що становить 95,3% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 14 459,2 млн грн), і проти 2019 року зменшились з вищевказаних причин на 3 751,6 млн грн, або на 21,4%.

В основному забезпечено фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо). За оперативними даними простроченої кредиторської заборгованості із зазначених виплат немає.

 

Пріоритет 5. Забезпечення територіальними громадами розробки програм (заходів) комплексного розвитку територій.

Одним із напрямків комплексного розвитку територій є залучення грантових коштів шляхом налагодження міжнародних відносин та співробітництва з Європейськими партнерами.

За підтримки країн-донорів, таких як Швейцарія, Канада, Німеччина та Європейської Комісії, в області протягом 2020 року впроваджувались ряд проєктів, направлених на соціально-економічний розвиток громад, а саме:

-     швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO (ІV фаза, 2017 – 2020 роки). Так, за експертної підтримки проєкту у співпраці з Вінницькою обласною державною адміністрацією розроблено Регіональний план управління відходами Вінницької області, який пройшов процедуру стратегічної екологічної оцінки.

-     «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES), що фінансується Європейським Союзом та впроваджується. Проєкт надає підтримку у створенні нових та зміцненні потенціалу чинних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також інформує населення про переваги впровадження енергоефективних рішень у житловому секторі.

-     «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) реалізується Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади (з квітня 2015 року до грудня 2020 року).

За підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги розроблено та видано інвестиційний паспорт Вінницької області українською та англійською мовами та інвестиційне промо-відео «Вінниччина для інвестицій», що містять інформацію про економічний та інвестиційний потенціал області, ключові переваги, пріоритетні галузі економіки та найуспішніші приклади реалізованих інвестиційних проєктів на території області.

Також проєктом ПРОМІС надано експертну та фінансову допомогу у розробці важливих стратегічних документів: «Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року», «Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021 – 2027 роки», «Програма соціально-економічного розвитку Вінницької області на 2021 рік» (зокрема, щодо підготовки їх стратегічної екологічної оцінки).

-     «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (2016 – 2023 роки). У рамках програми надається підтримка в розбудові спроможності об’єднаних територіальних громад області. Вінницьким регіональним офісом протягом 2020 року проведено низку важливих онлайн-заходів для представників органів місцевого самоврядування, регіональних органів влади, а саме: семінари, тренінги, конференції та консультації з питань розвитку інфраструктури, законодавства, соціальної сфери, фінансового менеджменту, освіти, запобігання корупції, туризму, міжмуніципального співробітництва та інші.

-     «Інтегрований розвиток міст в Україні» (2016 – 2023 роки), спрямований на підготовку українських міст до децентралізації та місцевого самоврядування шляхом їх підтримки в застосуванні підходів інтегрованого розвитку міст. Виконавцем є німецька урядова компанія «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit» (GIZ), а фінансують його уряд Німеччини та Швейцарії. Цим проєктом у м. Вінниця розроблено Концепцію інтегрованого розвитку міста до 2030 року.

-     «Не бійся - ти не одна!» за підтримки Уряду Канади у рамках у «Жінки України: залучені, спроможні, незламні» (2019 – 2024 роки), що впроваджується міжнародною організацією «Пакт» та реалізовується громадською організацією «Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток». Мета програми – підвищити рівень знань, вмінь та навичок жінок з інвалідністю щодо протидії проявам насилля та проявам дискримінації.

-     «Joint Organization to Unite Rural Networks of Entrepreneurial Youth» – «JOURNEY» («Спільні зусилля з об’єднання мереж підприємницької молоді із сільської місцевості», 2018-2020 роки) реалізується Вінницької обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування в рамках фінансування програми ЄС Erasmus +. Метою проєкту є зниження рівня безробіття та сприяння розвитку підприємницького потенціалу сільської молоді в країнах Східного партнерства. Під час реалізації у молодіжні працівники з України набули навички наставництва, а також знань задля підтримки сільської молоді та молодих підприємців.

- розпочато реалізацію Проєкту децентралізованого співробітництва міста Вінниці та Вінницької області із Французькою Республікою (регіон Бургундія).

 

Також у 2020 році продовжилась реалізація проєктів міжнародної технічної допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Європейського Союзу в особі Європейської комісії в Україні та за якими Вінницька обласна державна адміністрація є бенефіціаром:

 1. «Енергоефективний Гнівань – енергетична політика для сталого розвитку міста Гнівань» фінансується у рамках ініціативи EU4Energy та Програми «Угода мерів – Демонстраційні и» (CoM-DeP). Загальною метою у є впровадження сталої енергетичної політики м. Гнівань шляхом реалізації передбачених у «Плані дій сталого енергетичного розвитку до 2020 року м. Гнівань» енергоефективних заходів для муніципального, житлового, промислового, бізнесового секторів. Загальна вартість у – 970 913,00 євро, з яких 757 312,00 євро – грантові кошти ЄС.
 2. «Кластер «Яблуневий шлях» має на меті збільшення доданої вартості регіонального бренду «Подільське яблуко» за допомогою створення кластеру «Яблуневий шлях» з метою популяризації Вінницької області як «яблуневого раю» в Україні на базі Северинівської та Барської об’єднаних громад. Загальна вартість у – 702 860,00 євро, з яких 560 000,00 євро – грантові кошти ЄС.
 3. Проєкт «Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля», що реалізовується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827.

 

З метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, вироблення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальних громад в області проведено XVІІ Обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад (далі – Конкурс) - на реалізацію яких з обласного бюджету виділено 15 млн грн.

На участь у Конкурсі було online-зареєстровано 552 заявки, з яких допущено 512. Обласною конкурсною комісією було обрано переможцями 188 проєктів.

 

Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних громад та їх об’єднань.

Розпорядженням КМУ від 06 травня 2020 року № 512-р затверджено перспективний план формування територій громад області, який включає 63 ОТГ та 100 відсотково покриває територію області.

Водночас розпорядженням КМУ від 12 червня 2020 року № 707-р визначено адміністративні центри та затверджено території територіальних громад області (63 ОТГ) на основі затвердженого Перспективного плану та прийнято Постанову Верховної Ради «Про утворення та ліквідацію районів» (6 районів - Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський та Хмільницький.).

У 2020 році відбулися перші місцеві вибори на новій територіальній основі громад і районів.

Для надання можливості працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад та районів 17 листопада 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій», який врегульовує питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а також надає змогу створити районні державні адміністрації в нових районах.

Водночас, Мінрегіоном розроблено Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків, які належали районним державним адміністраціям, що припиняються (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321) та розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій» від 16 грудня 2020 року №1635-р.

На сьогодні в області триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад.

Станом на 01 лютого 2021 року з 996 об’єктів по 824, а це 83% від загальної кількості прийняті рішення органами місцевого самоврядування щодо прийому-передачі соціально важливих об’єктів.

 

В процесі формування об’єднаних територіальних громад області Войнашівська, Гавришівська, Сокиринецька, Гранівська, Грузька, Браїлівська, Павлівська, Лучинчицька, Ситковецька, Ковалівська, Тростянецька територіальні громади звернулись із позовними заявами до суду щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Вінницької області» від 06 травня 2020 року № 512-р у звʼязку з вчиненням протиправних дій відносно формування зазначених громад.

Водночас, обласною державною адміністрацією подано апеляційні скарги на рішення суду, але у зв’язку з відсутністю коштів на оплату судового збору, апеляційні скарги у минулому році залишено без розгляду.

З огляду на вищезазначене, на сьогодні Кабінет Міністрів України самостійно подав апеляційні скарги зазначених територіальних громад на рішення суду на розгляд Сьомого апеляційного адміністративного суду, де розглядаються апеляційні оскарження.

Надходження до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад за 2020 рік,  порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 304,4 млн. грн. (+6,5%), зокрема: по податку на доходи фізичних осіб – на 198,2 млн. грн. (+6,9%), єдиному податку – на 46,6 млн. грн. (+6,4%).

Темпи приросту доходів загального фонду бюджету області за 2020 рік порівняно з 2019 роком зросли на 511,8 млн. грн. (+5,4%), зокрема, по бюджетах районів – на 117,9 млн. грн. (+4,2%), містах обласного значення – на 19,0 млн. грн. (+3,5%), обласному бюджету – на 70,7 млн. грн. (+4,9%), об’єднаних територіальних громадах – на 304,4  млн. грн. (+6,5%).

Бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та зміцненню їх фінансової основи та самодостатності.

 

Пріоритет 7. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону.

З метою впровадження технологій е-урядування та е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування в області протягом минулого року вживались відповідні заходи:

 1. Забезпечено підтримку системи корпоративної пошти облдержадміністрації, до якої підключено працівників апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів та райдержадміністрацій.
 2. Здійснено технічний супровід та своєчасне наповнення інформацією офіційного веб-сайту облдержадміністрації, як одного з елементів електронного урядування та електронної демократії, з метою висвітлення інформації про діяльність облдержадміністрації, її структурних підрозділів.
 3. Забезпечено підтримку системи автоматизації документообігу пілотних центрів надання адміністративних послуг області, у рамках проєкту «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» спільно з Міжнародною Благодійною Організацією «Фонд Східна Європа».
 4. Забезпечено технічний супровід системи електронного документообігу, впровадженої в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, відповідно до вимог законодавства.
 5. Здійснювалась підтримка сервісу ІР телефонії, впровадженого в апараті облдержадміністрації.

Забезпечено оприлюднення та систематичне оновлення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

 

Пріоритет 8. Створення та розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області.

Облдержадміністрацією на регіональному рівні здійснює моніторинг стану реалізації містобудівної документації шляхом прив’язки матеріалів оновленої містобудівної документації, в тому числі - історико-архітектурних опорних планів та топографо-геодезичної основи. Наявні містобудівні регламенти на забудову, в тому числі обов’язкову умову щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд”, відображаються в містобудівній кадастровій довідці, яка є складовою містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Впродовж 2020 року до бази даних містобудівного кадастру внесено відомості по 420-ти об’єктах містобудування для подальшого отримання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки. Всього в базу внесено інформацію по 3 273 об’єктах.

Ведення та супроводження містобудівного кадастру у області здійснюється згідно статті 22 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 “Про містобудівний кадастр” та Порядку обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 556, заходів Комплексної програми створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 6 сесії Вінницької обласної ради 7 скликання від 30 березня 2016 року № 96 (із змінами) з урахуванням планувальних рішень відповідно до розробленої та затвердженої містобудівної документації (генеральних планів, планів зонування та детальних планів території), у відповідності до вимог статті 24 та пункту 6 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Розглянуто 54 проєкти містобудівної документації (20 генпланів, 20 зонінгів та 14 детальних планів території), з них 4 детальні плани території рекомендовано на доопрацювання та повторного розгляду.

Протоколи засідань архітектурно-містобудівної ради, оголошення про її засідання, методичні рекомендації, тощо розміщуються на головній сторінці Департаменту офіційного сайту Вінницької облдержадміністрації www.vin.gov.ua у розділі «Архітектурно-містобудівна рада».

Крім цього, прив’язано всю оновлену містобудівну документацію до ГІС- системи містобудівного кадастру та підготовлено її для публікації на Геопорталі.

Повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру забезпечується систематичним оновленням інформації, в тому числі - доступність містобудівної документації, для прийняття управлінських рішень на сайті Вінницької обласної державної адміністрації в розділі «Геопортал».