Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

Проєкт «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

Позика Світового банку № 8475-UA

Субпроєкт «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»

 

ЗАПИТ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

 RFQ-5.2.2.1

«Лабораторне обладнання для нової будівлі кардіологічного центру»

 

21 лютого 2023 року

 

 1. Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – Банк) позику № 8475-UA на фінансування проєкту «Поліпшення здоров'я на службі у людей» (далі – Проєкт). Частина коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься цей запит до подання цінових пропозицій (далі – Запит).
 1. Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Покупець) цим листом запрошує правомочних учасників торгів (тобто учасників, товари, які вони пропонують, не підпадають під обмежувальні заходи (санкції) введені відповідно до чинних Указів Президента України) надіслати цінові пропозиції щодо постачання лабораторного обладнання для нової будівлі кардіологічного центру.

Кількість та технічні вимоги вказані в Додатку 1 «Умови постачання» та Додатку 2 «Технічні вимоги».

Учасники торгів мають відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

1) Учасники торгів повинні подати довідку про відсутність заборгованості перед податковими органами з податків та зборів (обов'язкових платежів). Довідка має бути дійсною принаймні за місяць до кінцевого терміну отримання пропозицій, що вказаний в п. 5 цього Запиту.

2) Учасники торгів повинні мати принаймні 5 (п'ять) років досвіду роботи на ринку медичного обладнання, що підтверджується копією реєстраційних документів, що свідчать про відповідний вид діяльності.

3) Учасники торгів повинні продемонструвати успішне виконання (завершення) протягом останніх п’яти (5) років, починаючи з 1 січня 2018 року, принаймні 1 (одного) подібного договору на поставку лабораторного обладнання. Учасники торгів подають документальне підтвердження у вигляді завірених печаткою (при наявності) та підписом уповноваженої особи із позначкою «згідно з оригіналом» копій подібних договорів та документів, які підтверджують факт їхнього виконання належним чином.

 1. Учасник подає лише одну цінову пропозицію. Всі пропозиції учасника, який надав більше одної цінової пропозиції, будуть відхилені. Пропозиції мають бути повними (включати усі позиції) відповідно до цього Запиту. Неповні пропозиції будуть відхилені. Цінові пропозиції оцінюватимуться за всіма позиціями та договір буде присуджено учаснику, який запропонував найменшу оцінену вартість всіх позицій та відповідає усім умовам, встановленим цим Запитом та Технічними вимогами до нього. Покупець не розглядає жодних цінових пропозицій, які надходять після кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій, встановленого в п. 5 даного Запиту. Пропозиції, отриманні Покупцем після кінцевого терміну подання цінових пропозицій, будуть оголошені такими, що надійшли із запізненням, та відхилені.
 2. Цінові пропозиції українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 «Цінова пропозиція», в сканованому вигляді разом з додатковою інформацією[1] мають надсилатися за наступною електронною адресою:

Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

Проєкт Світового Банку та Уряду України «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

Субпрєкт «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»

До уваги: Задорожній Ользі, директору Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації, заступнику голови Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг Субпроєкту

Ел.пошта:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; обов'язкова копія на ел. адреси: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Також за зверненням за вищевказаною адресою зацікавленими учасниками може бути отримана довідкова інформація. Процедура розкриття для цієї закупівлі не передбачена.

 1. Кінцевим терміном для отримання пропозицій Покупцем за адресою вказаною в п. 4 вище встановлюється: 14 березня 2023 року, 18:00 за місцевим часом.
 2. До своїх пропозицій Ви маєте додати відповідну документацію, що вимагається Технічними вимогами, та відомості, що підтверджують кваліфікацію та досвід роботи відповідно до вимог, наведених у п. 2 вище.
 3. Процедура закупівлі – Запит до подання цінових пропозицій відповідно до вимог Правил закупівель Світового банку для позичальників в рамках фінансування інвестиційних проєктів (ФІП), що опубліковані у липні 2016 року (переглянуті у листопаді 2017 року, серпні 2018 року та листопаді 2020 року).

Будь ласка, надайте Ваші цінові пропозиції відповідно до інструкцій у Запиті та Договору, що додається. «Умови постачання» та «Технічні вимоги», що додаються, є складовою частиною Договору.

 • ЦІНИ. Ціни мають бути виражені у будь-якій валюті для загальної вартості товарів у місці призначення (КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» – будівельний майданчик об’єкту будівництва Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології»: Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, б/н, біля будівлі 100), та включати усі обов’язкові платежі (податки, митні збори, тощо), доставку, завантаження, розвантаження, монтаж товарів у місці призначення, пусконалагоджувальні роботи по введенню обладнання в експлуатацію та навчання з експлуатації (інструктаж).
 • Постачальнику, котрий запропонував договір у іноземній валюті, оплата буде здійснюватися в українській гривні згідно офіційного курсу Національного банку України (http://www.bank.gov.ua), відповідно до законодавства України, по факту доставки за курсом на дату підписання Сторонами акту здачі-приймання товарів[2] АБО акту здачі-приймання товарів, введення обладнання в експлуатацію та навчання (інструктажу) персоналу.
 • ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ. Пропозиції, які визнані такими, що задовольняють Технічним вимогам та Запиту, оцінюватимуться шляхом порівняння загальної ціни відповідно до встановлених вимог, як вказано в п. (і) вище. Для оцінки і порівняння пропозицій валюта пропозицій буде конвертована у валюту країни Покупця (українська гривня) за офіційним курсом Національного банку України (http://www.bank.gov.ua). Датою обмінного курсу буде вважатись дата кінцевого терміну для отримання пропозицій, зазначена в п. 5 цього Запиту.

При оцінці пропозицій, Покупець визначить для кожної цінової пропозиції оціночну вартість шляхом коригування цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних помилок таким чином:

а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою цифрами та прописом, сума прописом буде вважатися вірною,

б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та загальною сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю буде вважатися вірною,

в) якщо Постачальник відмовиться прийняти вказані коригування, його цінова пропозиція буде відхилена.

 • ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ. Договір присуджуватиметься учаснику, який запропонує найнижчу загальну ціну та пропозиція якого відповідає умовам, встановленими Технічними та іншими вимогами цього Запиту, а Постачальник відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам, визначених у п. 2 цього Запиту. З обраним Постачальником буде укладено договір за формою, наведеною у Додатку 4 «Договір».
 • ТЕРМІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ. Запропоновані цінові пропозиції повинні бути чинними протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів від дати кінцевого терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запиту.
 1. Перевірки та аудит

Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, які відповідають застосованому законодавству країни Покупця.

Постачальник повинен дозволяти, та забезпечити дозвіл всіх своїх підрядників та консультантів, на перевірку Банком та/або особами призначеними Банком всіх офісів Постачальника та всіх рахунків та документів, пов’язаних з виконанням Договору та підготовкою цінової пропозиції, та дозволяти перевірку цих рахунків та документів аудитором, призначеним Банком, якщо цього вимагатиме Банк. Увага Постачальника та його підрядників та консультантів звертається на статтю 5 «Шахрайство та корупція» Договору, яка передбачає, серед іншого, що дії спрямовані на суттєве перешкоджання реалізації Банком його прав щодо перевірок та аудиту, становлять заборонену практику, яка може бути підставою для розірвання Договору (а також визнання Постачальника неправомочним відповідно до процедур Світового Банку щодо застосування санкцій).

 1. Будь ласка, надайте письмове підтвердження електронною поштою отримання цього Запиту та Вашої участі у торгах.

Додатки:

Додаток 1. Умови постачання

Додаток 2. Технічні вимоги

Додаток 3. Цінова пропозиція

Додаток 4. Договір

 

***

ЗАПИТ І ДОДАТКИ: https://drive.google.com/file/d/18lxdbndSCAFqLzesxbXwepNM4LMI_JLM/view?usp=sharing

 

[1] Посилання для завантаження документів на хмарні сховища та/або файлообмінники не дозволяється.

Розуміючи значний обсяг електронних даних пропозиції, Цінову пропозицію необхідно подавати із зазначенням наступної теми:

"RFQ-5.2.2.1 – Цінова пропозиція [вставити назву компанії учасника] – лист [порядковий № листа] з [кількість листів пропозиції]".

Наприклад: "RFQ-5.2.2.1 - Цінова пропозиція ТОВ "Україна" – лист 1 з 8"

[2] Для товарних позицій №№ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1.