ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  

від 23 листопада 2017 року                                               № 840

 

 Про додаткові роз’яснювально-профілактичні заходи

 з підвищення рівня антитерористичної та протидиверсійної безпеки

 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 14 липня 2016 року № 527 «Про роз’яснювально-профілактичні заходи з підвищення рівня антитерористичної та протидиверсійної безпеки» протягом 2016-2017 років в області проведена робота, спрямована на попередження проявів тероризму. Однак, стан антитерористичної  та протидиверсійної діяльності в області та в Україні, з урахуванням  триваючого збройного конфлікту на сході та скоєнням в державі низки тяжких резонансних злочинів, які мають ознаки терористичних актів, потребує вжиття додаткових спільних заходів органів державної влади та правоохоронних органів, спрямованих на їх профілактику та попередження.    

Наразі в області, як і в Україні, гостро стоїть питання безконтрольної експлуатації безпілотних повітряних літальних апаратів (далі – БПЛА), що, з одного боку, створює передумови до настання надзвичайних подій в повітряному просторі через небезпеку для цивільних повітряних суден, а з іншого – може використовуватись для збору розвідувальних даних в інтересах іноземних спецслужб або вчинення диверсійних чи терористичних актів на військових об’єктах, важливих об’єктах державного, регіонального та місцевого значення.   

Відповідно до пункту 2 статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  статей 6, 9 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», пункту 18 «Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України», затвердженого  Указом Президента України від 14 квітня 1999 року № 379/99, пункту 9 «Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 92, зважаючи на рівень терористичних загроз, який склався в державі останнім часом, та з метою підвищення рівня поінформованості мешканців області про  терористичні та диверсійні прояви, об’єднання зусиль правоохоронних органів, органів державної влади  та усіх верств населення регіону у питаннях протидії загрозам національній безпеці:

 1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади України, обласних установ та організацій, головам райдержадміністрацій та міським головам міст обласного значення забезпечити:

 1) невідкладне доведення до персоналу підрозділів, які вони очолюють, а також до підпорядкованих підприємств, установ та організацій нижчого рівня Звернення Управління Служби безпеки України у Вінницькій області до мешканців регіону (додаток 1) (далі Звернення), Пам’ятки щодо першочергових дій у разі виявлення вибухових пристроїв чи схожих на них предметів  (додаток 2) та Пам’ятки щодо зовнішніх ознак та дій особи (групи осіб), що можуть вказувати на її (їх) належність до терористичної діяльності (додаток 3) (далі Пам’ятки);

 2) виготовлення необхідної кількості кольорових листівок Звернення та їх розміщення в доступних у візуальному плані місцях в усіх адміністративних приміщеннях органів державної влади;

 3) виконання завдань, визначених цим розпорядженням, керівниками підпорядкованих структурних підрозділів, відомчих підприємств установ, організацій, зокрема з доведенням положень Звернення та Пам’яток широким верствам населення.

2. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення:

 1) довести до усіх мешканців регіону зміст Звернення та Пам’яток шляхом транслювання через гучномовці в міському транспорті, через засоби масової інформації (радіо, телебачення, пресу), в трудових колективах, а також за місцем проживання громадян;

 2) забезпечити негайне повідомлення правоохоронних органів (підрозділів управління Служби безпеки України у Вінницькій області та Головного управління Національної поліції у Вінницькій області) про факти запуску БПЛА поблизу об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів тощо;

 3) поінформувати через засоби масової інформації суб’єктів підприємницької діяльності – власників БПЛА  про те, що у разі  використання відповідних апаратів (аерофотознімальні, авіахімроботи тощо) поблизу вказаних об’єктів, їх використання можливе лише за умови  попереднього узгодження цього питання з керівництвом відповідних установ, організацій або командуванням військових частин;    

 4) забезпечити доведення змісту Звернення та Пам’яток до сільських, селищних, міських рад та рекомендувати їм провести відповідний комплекс заходів щодо доведення їх до громадян.

 3. Директору Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Василюк С.М. організувати та провести в області, спільно з працівниками управління Служби безпеки України у Вінницькій області, широку інформаційно-роз’яснювальну кампанію, зокрема, розміщення в ефірі обласного радіо та телебачення роз’яснювально-профілактичних матеріалів, що стосуються питань протидії тероризму.

 4. Директору Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації Вовченку С.Д. провести в грудні 2017 року вивчення стану справ щодо організації роз’яснювально-профілактичних заходів з підвищення рівня антитерористичної та протидиверсійної безпеки в окремих структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях та виконкомах міських рад міст обласного значення, про що поінформувати голову облдержадміністрації до 25 грудня 2017 року.  

 5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 14 липня 2016 року № 527 «Про роз’яснювально-профілактичні заходи з підвищення рівня антитерористичної та проти-диверсійної безпеки».

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

 

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                        

   В. КОРОВІЙ

 

    Додаток840.doc