ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від 24 листопада 2017 року                                               № 842

 

 

 

Про обласну комісію з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/ придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877  «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції у 2017 році з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/ капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації», з метою влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання, захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа:

 1. Затвердити склад обласної комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації та Положення про неї, що додаються.

 2. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, утворити відповідні комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – директора Департаменту освіти і науки облдерж-адміністрації Івасюка І.Д.

 

Голова обласної державної           

адміністрації                                                                  

      В. КОРОВІЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації

24 листопада 2017 року № 842

 

С К Л А Д

обласної комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації

 

ІВАСЮК

Ігор Дмитрович

заступник голови – директор Департа-менту освіти і науки облдержадмі-ністрації, голова комісії

 

ДОРОШ

Тетяна Станіславівна

начальник служби у справах дітей облдержадміністрації, заступник голови комісії

 

РУДЕНКО

Таліна Леонтіївна

завідувач сектору профілактики дитячої бездоглядності служби у справах дітей облдержадміністрації, секретар комісії

 

БІЛОЗОР

Олександр Леонідович

 

головний спеціаліст юридичного відділу апарату облдержадміністрації

БУНЯК

Володимир Володимирович

заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – начальник управління загальної середньої, дош-кільної освіти та виховної роботи

 

КОЗЛОВСЬКА

Наталя Григорівна

головний спеціаліст відділу супровод-ження субвенцій Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

КОСТЕНКО

Володимир Володимирович

заступник директора Департаменту жит-лово-комунального господарства, енерге-тики та інфраструктури облдержадмі-ністрації, начальник управління житлово-комунального господарства

 

МЕРЕЖКО

Володимир Миколайович

директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 

 

РОМАНЧЕНКО

Дмитро Віталійович

директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдерж-адміністрації

 

СТОЯЛОВА

 Олена Володимирівна

директор обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

ХРЕБТІЙ

Ярослав Віталійович

голова постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту та зайнятості населення (за згодою)

 

ЧЕБУРЕЙ

Валентина Василівна

заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації – начальник відділу усиновлення та сімейних форм виховання

 

ЯРМОЛЕНКО

Світлана Анатоліївна

заступник начальника управління праці та сімейної політики – начальник відділу сім’ї, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадмі-ністрації

 

________________________

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
24 листопада 2017 року № 842


П О Л О Ж Е Н Н Я
про обласну комісію з питань розподілу субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації

 1. Комісія з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації, який утворюється на період дії Субвенції.

 2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями комісії, а також цим Положенням.

 3. Склад комісії затверджується розпорядженням голови облдерж-адміністрації, до якого входять працівники структурних підрозділів облдержадміністрації з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, юридичної служби апарату облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, уповноваженого представника громадськості, інших установ та організацій.

Головою Комісії є заступник голови облдержадміністрації, заступником голови Комісії – начальник служби у справах дітей облдержадміністрації.

 4. Секретар Комісії, за рішенням її голови, забезпечує скликання засідань Комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів облдержадміністрації та окремих осіб рішення Комісії, веде документацію.

5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідністю, рішення про проведення засідання приймає голова Комісії, а в разі його відсутності заступник голови.

На засідання Комісії можуть запрошуватися керівники райдержадмі-ністрацій, міських рад міст обласного значення та їхніх структурних підрозділів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

 6. Основними завданнями Комісії є:

визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано Субвенцію;

проведення в межах компетенції аналітичної, інформаційно-роз’ясню-вальної та консультативної роботи щодо вирішення питань розподілу Субвенції;

розгляд пропозицій з урахуванням вимог законодавства і подання його на затвердження голові облдержадміністрації;

вивчення та проведення оцінки матеріалів, які будуть передані на затвердження голові облдержадміністрації.

 7. Для виконання покладених на Комісію завдань їй надається право:

отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції;

одержувати пропозиції, необхідні для роботи комісії;

запрошувати на засідання, як консультантів та експертів, фахівців структурних підрозділів облдержадміністрації;

надавати методичну та практичну допомогу в межах компетенції;

інформувати керівництво облдержадміністрації з питань, що входять до компетенції комісії.

 8. Усі питання, які вирішує Комісія, розглядаються в порядку черговості надходження документів до Комісії.

 9. Комісія розглядає пропозиції і документи, подані відповідно до Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових будинків, будинківпідтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877, і приймає рішення стосовно розподілу коштів Субвенції за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

10. Засідання комісії проводиться і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

 11. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії, головою Комісії (у разі його відсутності – заступником голови) та секретарем. За відсутності секретаря на засіданні за дорученням голови його функції виконує інший член Комісії.

Рішення набирає чинності з дня затвердження протоколу засідання Комісії головою облдержадміністрації.

 

____________________