ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 27 листопада 2017 року                                               № 846

 

Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2018 році

за рахунок коштів обласного бюджету

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами грома-дянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», на виконання Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 43, з метою здійснення фінансової підтримки у 2018 році програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянсь-кого суспільства:

 1. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету, що додається.

 2. Організатору конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – Конкурс) – Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (Василюк С.М.) забезпечити:

 1) підготовку та розміщення на офіційному веб-сайті облдерж-адміністрації та у засобах масової інформації області інформації про проведення конкурсу;

 2) належну організацію та проведення конкурсу;

 3) висвітлення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та у засобах масової інформації області інформації про підготовку та проведення конкурсу, а також презентації програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, які стали переможцями конкурсу.

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Крученюка О.В.

 

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                        

   В. КОРОВІЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

27  листопада 2017 року № 846

 

С К Л А Д

конкурсної комісії з визначення програми (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2018 році

за рахунок коштів обласного бюджету

 

КРУЧЕНЮК

Олександр Васильович

заступник голови облдержадміністрації, спів-голова комісії

КРЕМЕНЮК

Михайло Володимирович

заступник голови обласної Ради (за згодою)

ВАСИЛЮК

Світлана Михайлівна

директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, співголова комісії

ЛАВРОВСЬКА

Альона Борисівна

заступник директора Департаменту – началь-ник управління інформаційної діяльності Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмі-ністрації, заступник співголів комісії

ШВЕЦЬ

Олександр Миколайович

головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, секретар комісії

ВАСИЛИШИНА

Олена Анатоліїна

заступник начальника управління кому-нікацій з громадськістю, начальник відділу комунікацій з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

ВОЙНАРОВСЬКИЙ

Анатолій Володимирович

заступник директора Інституту історії, етнології та права з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доцент, кандидат історичних наук (за згодою)

ГОНЧАР

Олексій Васильович

голова Вінницької обласної громадської організації «Союз юристів України» (за згодою)

КИЧАК

Валентина Андріївна

голова громадської організації «Вінницька обласна Рада жінок України» (за згодою)

 

КОБЕЛЬ

Сергій Ульянович

голова громадської організації «Вінницька асоціація головних лікарів-організаторів охорони здоров'я» (за згодою)

КОЛЯСТРУК

Ольга Анатоліївна

завідувач кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології Він-ницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, професор, доктор історичних наук (за згодою)

КРАСНОВА

Тетяна Юріївна

головний спеціаліст-юрисконсульт сектору кадрової, правової роботи та документообігу Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмі-ністрації

МЕЛЬНИЧУК

Андрій Сергійович

заступник голови правління громадської організації «Військово-патріотичний клуб «Айдар» (за згодою)

МИХАЛЬЧУК

Ганна Теофілівна

старший інспектор відділу інформаційно-видавничої діяльності управління інформа-ційної діяльності Департаменту інформацій-ної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

МОВЧАН

Лариса Володимирівна

голова правління громадської організації «Центр розвитку здорової дитини та відповідального батьківства «Лелека» (за згодою)

МОРОЗОВА

Наталія Іванівна

голова Громадської ради при Вінницькій обласній Раді, голова громадської організації «Асоціація бібліотек Вінниччини» (за згодою)

МУДРАК

Олександр Васильович

голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга» (за згодою)

ПРУДИУС

Пилип Григорович

голова Громадської ради при облдержадмі-ністрації, президент громадської організації «Вінницька обласна асоціація ендокрино-логів» (за згодою)

СЛІВІНСЬКИЙ

Анатолій Михайлович

голова громадської спілки «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО» (за згодою)

СТАНІСЛАВЕНКО

Людмила Анатоліївна

голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім'ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини (за згодою)

_______________________