ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від 29 грудня 2017 року                                                      № 946

 

 

Про створення та діяльність архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 липня 2011 року № 108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 року за             № 903/19641, з метою сприяння залученню інвестицій, забезпечення професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівної, проектної документації та забезпечення прозорості роботи органів виконавчої влади:

 1. Утворити архітектурно-містобудівну раду при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації та затвердити її персональний склад, що додається.

 2. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури облдерж-адміністрації, що додається.

3. Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації (Романченко В.Д.) забезпечити:

 1) розробку та затвердження інформаційних і технологічних карток на послуги з розгляду містобудівної та проектної документації за погодженням із виконавчим комітетом Вінницької міської ради і їх оприлюднення на офіційних сайтах облдержадміністрації та Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації до 20 січня 2018 року;

 2) приймання містобудівної та проектної документації на розгляд архітектурно-містобудівної ради і видачу результатів її розгляду виключно через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» виконавчого комітету Вінницької міської ради з 01 лютого 2018 року;

 3) проведення не рідше двох разів на місяць засідань архітектурно-містобудівної ради та інформування заінтересованих осіб про прийняті рішення  протягом одного робочого дня.

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Броварника В.М.

  

Голова обласної державної

            адміністрації                                                                       

В. КОРОВІЙ

 

   

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

29 грудня 2017 року № 946

 

 

С К Л А Д

архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

  

ГУЖВА

Леонід Павлович

заступник директора Департаменту будів-ництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації – начальник управлін-ня містобудування та архітектури - головний архітектор області, голова ради

 

ПАРХОМЕНКО

 Ірина Миколаївна

 

начальник відділу містобудування управлін-ня містобудування та архітектури Департа-менту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, заступник голови ради

 

САЛІЙ

Катерина Сергіївна

 

 

 

 

 

головний спеціаліст відділу містобудування
управління містобудування та архітектури
Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, секре-тар ради

 

БЕЗПРОЗВАННИЙ

Микола Михайлович

головний архітектор проектів ДП «Поділля-геодезкартографія», член Національної спілки архітекторів України (за згодою)

 

ВАКУЛА

Юрій Іванович

головний архітектор проекту товариства з обмеженою відповідальності «Промислово-інвестиційна компанія «Поділлябудінвест» (за згодою)

 

ВОЙТЮК

Микола Васильович

головний архітектор проекту науково-виробничого приватного підприємства «АНКОР», член Національної спілки архітекторів України (за згодою)

 

ГОРОБЕЦЬ

Роман Іванович

провідний інженер з безпеки дорожнього руху відділу експлуатаційного утримання доріг та штучних споруд, організації та безпеки дорожнього руху Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (за згодою)

 

 

 

ДЖАБРАІЛОВ

Руслан Олександрович

заступник начальника управління регіональ-ного розвитку та інвестицій – начальник відділу залучення, супроводу та моніторингу інвестиційних проектів Департаменту міжна-родного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

ЖДАНОВ

Андрій Юрійович

директор приватного підприємства «Євро-білд», головний архітектор проекту, член Національної спілки архітекторів України (за згодою)

 

КОЗАК

Ольга Іванівна

начальник відділу землеустрою та охорони земель Головного управління Держгео-кадастру у Вінницькій області (за згодою)

 

КОРОТКИХ

Олександр Миколайович

голова правління Вінницької обласної організації Національної спілки архітекторів України (за згодою)

 

КОТОЩУК

Наталія Олександрівна

директор Вінницької філії науково-дослідного інституту «НДІпроектреконструк-ція», член Національної спілки архітекторів України (за згодою)

 

 

 

ЛИТВИНОВ

Анатолій Іванович

доцент кафедри містобудування та архітек-тури Вінницького національного технічного університету, кандидат архітектури (за згодою)

 

 

 

ЛІСОВЕНКО

Олена Віталіївна

головний спеціаліст відділу природних ресурсів, екологічної експертизи та поводження з відходами управління охорони земель, природних ресурсів та екологічної експертизи Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів  облдержадміністрації

 

МІТІЧКІНА

Ірина Анатоліївна

головний спеціаліст відділу безпеки сере-довища життєдіяльності Управління держав-ного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держ-продспоживслужби у Вінницькій області (за згодою)

 

 

 

ПЕТРИК

Михайло Михайлович

начальник відділу Управління превентивної діяльності Головного управління Національ-ної поліції у Вінницькій області (за згодою)

 

 

 

ПЛЯСОВИЦЯ

Юрій Олексійович

заслужений архітектор України, член Національної спілки архітекторів України (за згодою)

 

 

 

ПОТАПЕНКО

Валерій Михайлович

головний архітектор Публічного акціонер-ного товариства «Науково-виробнича компанія «Світязь», член Національної спілки архітекторів України (за згодою)

 

 

 

ПОТУПЧИК

Михайло Валентинович

завідувач сектором охорони культурної спадщини управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

 

 

РЕКУТА

Олександр Сергійович

директор Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради, головний архітектор міста (за згодою)

 

 

 

РИБ'ЄВА

Лариса Володимирівна

головний спеціаліст відділу природних ресурсів, екологічної експертизи та поводження з відходами управління охорони земель, природних ресурсів та екологічної експертизи Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів  облдержадміністрації

 

РУДИЙ

Володимир Степанович

начальник відділу містобудування та архітектури Вінницької райдержадміністрації – головний архітектор району

 

 

 

САВЧУК

Олена Іванівна

начальник відділу містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

 

 

СЕМЕНЧУК

Олександр Миколайович

головний фахівець відділу інженерно-технічних заходів, оповіщення, радіаційного, хімічного та медико-біологічного захисту управління організації заходів цивільного захисту Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, майор служби цивільного захисту (за згодою)

 

 

 

ТАНАСІЙЧУК

Олександр Михайлович

головний архітектор приватного підпри-ємства «Творча архітектурна майстерня «Преслава-проект», член Національної спілки архітекторів України (за згодою)

 

ФАЛІШТИНСЬКИИ

Євген Михайлович

заступник начальника відділу контролю за особливо важливими об'єктами та новобу-довами центру забезпечення діяльністю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, капітан служби цивільного захисту (за згодою)

 

________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

29 грудня 2017 року № 946

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про архітектурно-містобудівну раду

при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури

облдержадміністрації

1. Загальні положення

 1. Це Положення визначає порядок роботи архітектурно-містобудівної ради ­(далі­ - Рада) ­при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації (далі - Департамент), що утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації і постійно діє як дорадчий орган при Департаменті.

 2. Рада є дорадчим органом для професійного колегіального  розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації. Рада діє на громадських засадах.

 3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, актами місцевих органів виконавчої влади, а також цим Положенням.

 4. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів.

 2. Основні завдання ради

 1. Рада згідно з наданими чинним законодавством повноваженнями у сфері містобудування та архітектури розглядає містобудівну та проектну документацію і надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій Департаменту, а саме:

визначення державних інтересів у проектах містобудівної документації (схеми планування території на регіональному рівні; генеральні плани населених пунктів; детальні плани територій, проекти зонування територій);

будівництва об'єктів (споруд житлового, громадського, комунального, промислового та іншого призначення, об'єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально декоративного мистецтва, а також об'єктів реставрації, пристосування пам'яток архітектури та містобудування).

 2. При розгляді містобудівної та проектної документації рекомендації надаються на підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності).

 3. Результати розгляду Радою проектів містобудівної документації враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.

 4. Результати розгляду Радою проектів будівництва мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів.

 5. Рада надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів населених місць і зон охорони пам'яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.

 3. Склад і структура ради

 1. Головою Ради є заступник директора Департаменту - головний архітектор області.

 2. До складу Ради входять заступник Голови ради, секретар, фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, представники місцевих органів виконавчої влади, творчих спілок (за згодою).

Заступник Голови Ради та її секретар призначаються з числа
посадових осіб Департаменту.

 3. Фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури за кількістю повинні становити не менше п'ятдесяти відсотків від загальної кількості членів ради.

 4. Персональний склад Ради формується Головою Ради з урахуванням пропозицій територіальних організацій Національної спілки архітекторів України та затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

 4. Організаційні засади членства у раді

 1. Члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 2. Члени ради мають право:

 1) заздалегідь бути поінформованими про план роботи ради,
порядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду
на засіданні Ради;

 2) брати участь у розгляді питань, включених до порядку денного,
обговорювати містобудівні, архітектурно-технічні та інженерні проектні рішення, висловлювати свої зауваження та пропозиції.

 3. При розгляді містобудівної та проектної документації  члени ради зобов'язані керуватися вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил.

 4. Голова Ради, його заступник, секретар, члени не мають права брати участь в обговоренні на засіданнях питань щодо проектування об'єктів містобудування, у розробленні яких вони брали участь.

 5. Члени ради не можуть брати участь в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють.

 6. Рада проводить свою діяльність на засадах гласності.

 5. Організація роботи ради

 1. Формою роботи ради є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які складаються її секретарем та затверджуються головою ради.

Позачергові засідання ради скликаються за рішенням голови ради.

Засідання ради є відкритими.

Рада розглядає питання, включені до порядку денного за поданням замовника проекту.

Порядок денний формується за зверненнями замовників.

Подання раді проектних та демонстраційних матеріалів для розгляду та їх технічний супровід здійснюються замовником або за його дорученням автором-розробником (тиражування,  копіювання, інформаційні та довідкові матеріали тощо).

Склад матеріалів повинен відповідати вимогам державних будівельних норм щодо проектної документації відповідної стадії проектування.

 2. Засідання ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар ради.

Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина її членів.

 3. Організаційне забезпечення роботи ради покладається на Департамент.

 4. Рада розглядає матеріали проекту, подані за десять робочих днів до її засідання.

 5. Департамент за 20 робочих днів до розгляду на засіданні ради проекту містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду органами державної влади, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду проекту містобудівної документації та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають Департаменту свої висновки. Письмові висновки додаються до матеріалів засідання ради.

У разі ненадання таких висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження інформації про розгляд містобудівної документації такий проект вважається погодженим цими органами.

 6. На засіданні ради доповідає автор проекту.

 7. На проекти містобудівної документації та проекти будівництва IV, V категорій складності готується рецензія (на замовлення замовника проектною організацією, яку замовник обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому виді.

 8. Розгляд на засіданні ради проектів реконструкції об'єктів будівництва, щодо яких діють майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

 9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів ради.

У разі  рівного  розподілу  голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 10. За результатами розгляду й обговорення питань секретарем складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

 11. До протоколу включаються:

поіменний перелік присутніх членів ради та запрошених осіб;

питання, які розглядаються на засіданні;

відомості про замовника;

дані щодо автора-розробника передпроектної та проектної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає;

у разі необхідності: основні характеристики об'єкта, перелік вихідних даних (основних), рішення про відведення земельної ділянки (для об'єктів будівництва), особливі умови, основні висновки щодо відповідності вихідним даним, стислий зміст обговорень з відображенням позицій, висловлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями ради.

 12. Протокол складається протягом 5 робочих днів з дня проведення відповідного засідання ради.

 13.Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

___________________________