РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

28 грудня 2019 року

Вінниця

№ 999

 

Про видачу ліцензії закладу освіти

Відповідно до Закону України  «Про ліцензування видів господарської діяльності»,  постанов  Кабінету Міністрів  України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами) та від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (зі змінами): 

1. Видати Київському національному торговельно - економічному університету (ідентифікаційний код 01566117) для Вінницького торговельно - економічного коледжу Київського національного  торговельно - економічного університету (ідентифікаційний код 01565891) ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти з ліцензованим обсягом 500 осіб.

2. Довести до відома ліцензіатів, що за видачу ліцензії вноситься плата (за кожен ліцензований напрямок діяльності) в розмірі 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії, на рахунок управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області 22011800  № (IBAN) UA638999980000034315896040049, ідентифікаційний код 38054707, банк одер-жувача Казначейство України (ЕАП), МФО 899998 за кодом класифікації доходів 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцен-зіатами за місцем здійснення діяльності», у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації І. Івасюка.  

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                      

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ