РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

28 грудня 2019 року

Вінниця

№ 1018

   

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою

 

Відповідно до статей 17, 92, 120, 122, пунктів «в», «е» статті 141 Земельного кодексу України, враховуючи наказ Державної служби зайнятості від 18 жовтня 2016 року № 165 «Про реорганізацію базових центрів зайнятості Вінницької області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 05 квітня 2018 року, номер запису про інше речове право 25609965 та клопотання Вінницького районного центру зайнятості:

1. Припинити Вінницькому районному центру зайнятості право постійного користування земельною ділянкою площею 0,0386 га, що розташована по вул. Дмитра Майбороди, 9 у м. Вінниці, згідно з державним актом на право пос-тійного користування землею від 29 грудня 2001 року, серія ІІ-ВН № 001140.

2. Вінницькому районному центру зайнятості забезпечити, у встановле-ному чинним законодавством порядку, припинення права постійного користу-вання земельною ділянкою, зазначеною у пункті 1 цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації С. Здітовецького.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                    

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ