Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки