РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29 січня 2021 року

Вінниця

     № 61

 

Про затвердження Порядку організації роботи

з повідомленнями про можливі факти корупційних

або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших

порушень Закону України «Про запобігання корупції»

в обласній державній адміністрації

     

Відповідно до статті 531 Закону України  «Про запобігання корупції»:

 

1. Затвердити Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації (далі – Порядок), що додається.

2. Визначити відповідальним за реалізацію повноважень із захисту викривачів в обласній державній адміністрації завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації     

Сергій БОРЗОВ

 

                                                                                                                      

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

29 січня 2021 року № 61

 

 

ПОРЯДОК

організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб обласної державної адміністрації під час отримання, реєстрації, розгляду та обліку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), що надходять через внутрішні та регулярні канали зв’язку обласної державної адміністрації.

2. У цьому Порядку наведені терміни вживаються у таких значеннях:

повідомлення – повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отримане через внутрішні та регулярні канали зв’язку обласної державної адміністрації;

уповноважений підрозділ – сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

3. Повідомлення, зазначені у пункті 1 цього Порядку, можуть надходити до обласної державної адміністрації через внутрішні та регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, а також засобами поштового зв’язку, під час особистого прийому громадян Головою обласної державної адміністрації, або особисто через посадових осіб Уповноваженого підрозділу.

 

Внутрішні канали:

 

1) отримання повідомлень телефонним зв’язком за номером (0432) 65-17-61 «Гаряча лінія» Голови обласної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції із складанням опитувального листа (додаток 1) або на автовідповідач зазначеного номеру;

2) отримання повідомлень із використанням електронної поштової скриньки «Гаряча лінія» Голови обласної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

3) отримання повідомлень із використанням офіційного вебсайту обласної державної адміністрації з використанням банера.

 

Регулярні канали:

 

1) отримання повідомлень телефонним зв’язком за номером 0 800 216 433 «Гаряча лінія» обласної державної адміністрації, для ефективного прийому якого складається опитувальний лист, згідно з додатком 1;

2) електронна поштова скринька «Гаряча лінія» Голови обласної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

У письмовому вигляді під час особистого прийому громадян Головою обласної держаної адміністрації або через посадових осіб Уповноваженого підрозділу інформація викривачем надається шляхом заповнення Примірної форми повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону згідно з додатком 2.

 

4. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону може бути здійснено працівниками апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації, без зазначення авторства (анонімно).

5. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені.

 

ІІ. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

 

6. Організація роботи з Повідомленнями в обласній державній адміністрації здійснюється на таких засадах:

 

1) знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження органу щодо його розгляду;

 

2) доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним;

 

3) довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;

 

4) відповідальність: забезпечення керівництвом обласної державної адміністрації роботи з повідомленнями;

 

5) ефективність: реагування на випадки порушення вимог Закону;

 

6) прозорість: інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;

 

7) аналіз та вивчення: систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями.

 

7. Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

 

1) доброчесність: поведінка посадових осіб обласної державної адміністрації має відповідати вимогам Закону та загальновизнаним етичним нормам;

 

2) захист прав викривачів: посадові особи обласної державної адміністрації, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов’язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;

 

3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації посадові особи обласної державної адміністрації повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;

 

4) зворотній зв’язок: підтримання зв’язку з викривачем, навіть якщо повідомлення надане анонімно;

 

5) неупередженість: повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з обласною державною адміністрацією;

 

6) об’єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації дається повна та об’єктивна оцінка;

 

7) рівність: забезпечується однакове ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

 

III. Організація роботи з повідомленнями, реєстрація та розгляд Повідомлень

 

8. Повідомлення, які надійшли до Уповноваженого підрозділу засобами електронного зв’язку, через телефонні гарячі лінії обласної державної адміністрації та на особистому прийомі, вносяться до журналу обліку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону згідно з додатком 3, відповідно до відомостей, зазначених у реєстраційній картці повідомлення згідно з додатком 4.

 

9. Уповноважений підрозділ протягом одного дня повідомляє Голову обласної державної адміністрації або особу, яка виконує його обов’язки, про таке повідомлення та передає його для присвоєння облікового номеру загальному відділу управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації з подальшою передачею до Уповноваженого підрозділу.

 

10. Повідомлення про порушення вимог Закону, які надходять від викривача особисто до обласної державної адміністрації через загальний відділ управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації, відділ роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації управління інформаційних технологій, роботи із звернення громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації, реєструються у день надходження повідомлення або наступного робочого дня, якщо вони надійшли у неробочий час, у вихідні чи святкові дні, якому присвоюється обліковий номер з подальшою передачею до уповноваженого підрозділу.

 

11. Працівники загального відділу управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації, відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації управління інформаційних технологій, роботи із звернення громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації попереджаються про відповідальність за розголошення інформації, що  міститься  у  повідомленнях.

 

12. Уповноваженим підрозділом забезпечується облік повідомлень, що надійшли, стан виконання, результати розгляду.

 

13. Облік повідомлень здійснюється в день їх надходження до уповноваженого підрозділу або наступного робочого дня, якщо вони надійшли у неробочий час, у вихідні чи святкові дні.

 

14. Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних».

 

15. Розгляд Повідомлень здійснюється відповідно до положень Закону.

 

 IV. Оприлюднення інформації щодо роботи з повідомленнями про корупцію

 

16. За результатами роботи з Повідомленнями Уповноважені підрозділи щороку готують узагальнену довідку, до якої включається інформація про:

кількість і види повідомлень, які надійшли до обласної державної адміністрації;

способи подачі повідомлень;

питання, які найчастіше були предметом повідомлень (види корупційних правопорушень або порушень, пов’язаних з корупцією);

кількість розглянутих повідомлень та повідомлень, направлених до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або правоохоронних органів відповідно до їх компетенції;

результати розгляду таких повідомлень.

17. Інформація, вказана в узагальненій довідці, підлягає розміщенню на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації до 01 березня наступного року, що слідує за звітним.

 

____________________________

           

 

 

Додаток 1 до Порядку

 

 

Зразок опитувального листа

Посадовим особам під час отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» телефонним зв’язком,  під час особистого прийому громадян Головою обласної держаної адміністрації або особисто через посадових осіб Уповноваженого підрозділу рекомендується використовувати цей опитувальний лист для фіксації довідкової інформації.

Перелік питань:

1) ім’я та контактна інформація: «Ви готові надати нам свою контактну інформацію? Ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди. Ви також можете залишитись анонімними; однак зауважте, що розслідування справи часто вимагає  додаткової інформації і може виникнути необхідність зв’язатися з Вами, а це можливо тільки якщо ми матимемо Вашу контактну інформацію, а саме: ім’я, прізвище, контактна інформація (номер телефону, електронна адреса), рід занять, стать, вік».

 2) у чому Ви бачите прояв корупції або іншого порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?  Надайте інформацію про посадову особу (осіб), яка вчинила таке порушення (прізвище, ім’я, по батькові, посаду особи), та детальний опис випадку.

3) чи стосується випадок: фінансового контролю, конфлікту інтересів, політичної корупції, порушень обмежень та заборон, що поширюються на посадових осіб, іншого  порушення вимог Закону питання (спробуйте зазначити категорію)?

4) де і в якому регіоні стався випадок (район (місто), місце, організація)?

5) коли стався випадок (час)?

6) коли та як Ви дізналися про цей випадок?

 7) чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете сказати хто саме?

 8) чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?

9) чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи було вжито у зв’язку із ними?

10) чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і коли обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/організаціям обіцялися або надавалася перевага?

 11) чому ви вирішили повідомити про цей випадок?

12) чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?

13) чи бажаєте Ви щось додати?

____________________________

 

 

 

Додаток 2 до Порядку

 

Примірна форма повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України  «Про запобігання корупції» Вінницька обласна державна адміністрація

 

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові автора повідомлення)

_______________________________

(місце проживання та контактний телефон автора повідомлення)

_______________________________

(електронна адреса автора повідомлення)*

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України  «Про запобігання корупції»**

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 

 

Додатки до повідомлення**:

 

Дата                                                                               Підпис

 

* Викривач має право повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» без зазначення відомостей про себе (анонімно). Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

** У повідомленні викладається інформація, яка може бути перевірена про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції», прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи особи, яка ймовірно вчинила таке правопорушення. Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.

*** Згідно зі статтею 383 Кримінального кодексу України завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину карається законом 

                                                

____________________________

 

 

 

Додаток 3 до Порядку

 

ЖУРНАЛ

обліку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України  «Про запобігання корупції»

 

 

№ з/п

Реєстраційний номер, дата реєстрації повідомлення

П.І.Б. викривача (або анонімне)

Поштова адреса місця реєстрації або проживання, яка може бути використана для листування, інші контактні дані (телефон, електронна адреса)

Стислий зміст повідомлення

Спосіб надходження повідомлення

Термін виконання

Результат розгляду повідомлення

 

____________________________

 

 

Додаток 4 до Порядку

 

Картка реєстрації повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України  «Про запобігання корупції»

Повідомлення :

Звернення відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»:

- про вчинення корупційного правопорушення

- про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією

- про порушення інших вимог Закону України «Про запобігання корупції»

- пропозиція (зауваження)

- заява (клопотання)

- скарга

 

Анонімне повідомлення

o  -Фізична особа

- Юридична особа

-Анонімне звернення

o  -Фізична особа

o  - Юридична особа

ПІБ

(ПІБ викривача/представника юр. особи)/ контактний телефон, інші контактні дані

Адреса кореспонденції

 

 

 

Дата надходження

Дата реєстрації та номер реєстрації

Джерело надходження

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

ПІБ, посада уповноваженої особи

Результати розгляду