РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

22 квітня 2021 року

Вінниця

     № 356

 

 Про проведення оцінки корупційних

 ризиків та розроблення проєкту

 Антикорупційної програми обласної

 державної адміністрації на 20212022 роки

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного  агентства  з  питань  запобігання  корупції  від  19 січня  2017 року № 31:

 

1. Комісії з оцінки корупційних ризиків:

1) до 21 травня 2021 року провести оцінку корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління;

2) до 04 червня 2021 року підготувати та подати на затвердження Голові обласної державної адміністрації звіт за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків.

2. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації до 18 червня 2021 року розробити проєкт Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2021–2022 роки.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату обласної державної адміністрації Олександра Коханця.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації

Сергій БОРЗОВ