НАКАЗ

 

28 грудня 2022 року

          Вінниця

            № 3002

  

Про утворення в обласній військовій

адміністрації робочої групи з оцінювання

корупційних ризиків

 

 Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань  запобігання  корупції  від 28 грудня  2021 року № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, наказу Начальника обласної військової адміністрації від 14 грудня 2022 року № 2822 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків та розроблення проєкту Антикорупційної програми обласної військової адміністрації»

 НАКАЗУЮ: 

 1. Утворити робочу групу обласної військової адміністрації з оцінювання корупційних ризиків у складі згідно з додатком. 
 1. Затвердити Положення про робочу групу обласної військової адміністрації з оцінювання корупційних ризиків, що додається. 
 1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 120 «Про створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних ризиків». 
 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 Начальник обласної

військової адміністрації                                 

                         Сергій БОРЗОВ

   

     Додаток         

     до наказу Начальника  

     обласної військової адміністрації

     28 грудня 2022 року № 3002

 

 Склад

робочої групи обласної військової адміністрації

 з оцінювання корупційних ризиків

 

ГУСАК

Олег Іванович

завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації, голова робочої групи 

МЕЛЬНИК

Юрій Володимирович

заступник начальника управління з питань оборонно-мобілізаційної роботи, забезпечення заходів національного спротиву, законності та правопорядку, охорони та оборони – начальник відділу  взаємодії з правоохоронними органами, прикордонним загоном, органами юстиції та судовою гілкою влади Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, заступник голови робочої групи 

БОРОВИК

Тетяна Петрівна

головний спеціаліст організаційного відділу апарату обласної військової адміністрації, секретар робочої групи 

БАРДИН

Михайло Богданович

представник Громадської організації «Подільський центр прав людини», заступник голови громадської ради при обласній державній адміністрації (за згодою) 

ВАСИЛИШИНА

Олена Анатоліївна

заступник начальника управління – начальник відділу комунікацій з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації 

ГАЛІБРОДА

Олександр Іванович

заступник начальника управління – начальник відділу планування та забудови територій Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації

ГОНЧАР

Олексій Васильович

представник Вінницької обласної громадської організації «Союз юристів України», перший заступник голови громадської ради при  обласній державній адміністрації (за згодою) 

ГОРБА

Олександр Григорович

заступник директора Департаменту фінансів обласної військової адміністрації – начальник управління бюджетної політики та взаємовідносин з місцевими бюджетами 

ДМИТРУК

Леся Михайлівна

заступник начальника загального відділу управління діловодства та контролю апарату обласної військової адміністрації 

ДОРОХ

Віталій Володимирович

представник Хмільницької районної громадської організації «ПРАВО»

(за згодою) 

ЗУБИК

Олександр Петрович

заступника начальника Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації  – начальник відділу функціонування та розвитку транспорту 

ІВАХА

Наталія Василівна

головний спеціаліст з питань персоналу Департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації 

КОБЗАР

Олександр Дмитрович

заступник директора Департаменту правового забезпечення обласної військової адміністрації – начальник управління представництва інтересів обласної державної адміністрації  в судах, правової експертизи та роботи з договорами         

КОНОНЕНКО

Тетяна Андріївна

завідувач сектору режимно-секретної роботи апарату обласної військової адміністрації   

ЛАВРЕНЮК

Сергій Васильович

заступник директора – начальник управління стратегічного планування, фінансування, фінансового моніторингу та інформаційної діяльності Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації 

ЛЕОНОВА

Тетяна Павлівна

 

начальник відділу з питань персоналу Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації

МАЛЬОВАНИЙ

Юрій Миколайович

представник місцевого осередку (управління) Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю» у Вінницькій області (за згодою) 

МАНДРЕНКО

Наталія Іванівна

начальник управління фінансового та господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату обласної військової адміністрації 

МЕЛЬНИК

Олена Василівна

головний спеціаліст-юрисконсульт Служби у справах дітей обласної військової адміністрації   

МИРОНИШИНА

Юлія Василівна

головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації 

НУЖНА

Наталія Вікторівна

заступник начальника відділу з питань персоналу апарату обласної військової адміністрації 

ПЕТРЕНКО

Олександр Степанович

заступник директора Державного архіву Вінницької області 

РАТИНСЬКА

Алла Петрівна

заступник начальника Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації  – начальник відділу у справах національностей 

СІЛЬНИЦЬКИЙ

Андрій Володимирович

заступник начальника Управління будівництва обласної військової адміністрації  – начальник відділу правового забезпечення, контролю та управління персоналом 

ТРУСЮК

Валерій Михайлович

заступник начальника відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації 

ФРАНЧУК

Юлія Іванівна

заступник начальника відділу розвитку енергетики та енергоменеджменту Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації 

ЧОБОТАР

Олександр Анатолійович

головний спеціаліст відділу мобілізаційної роботи апарату обласної військової адміністрації 

ЯКУБОВСЬКИЙ

Ярослав Сергійович

заступник директора Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації – начальник управління організаційного забезпечення та аналітичного супроводу 

 

Завідувач Сектору з питань

запобігання та виявлення корупції

обласної військової адміністрації                         

                          Олег ГУСАК

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО      

Наказ Начальника обласної

військової адміністрації   

28 грудня 2022 року № 3002

 

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу обласної військової адміністрації 
 з оцінювання корупційних ризиків 

 

 1. Це Положення визначає завдання та повноваження робочої групи обласної військової адміністрації з оцінювання корупційних ризиків (далі – робоча група), регулює питання організації її діяльності. 
 1. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в  Законі України «Про запобігання корупції», Методології управління корупційними ризиками, затвердженій наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21. 
 1. Робоча група є постійно діючим консультативно-дорадчим органом обласної військової адміністрації. 
 1. Робоча група у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, наказами Начальника обласної військової адміністрації, іншими актами законодавства та цим Положенням. 
 1. Основними завданнями робочої групи є: 

1) планування роботи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації (далі – обласної військової адміністрації); 

2) дослідження середовища обласної військової адміністрації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків; 

3) обмін інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами, у тому числі шляхом їх опитування (анкетування), інтерв’ювання; 

4) здійснення ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків; 

5) розробка заходів впливу на корупційні ризики. 

 1. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань: 

1) узгоджує організаційні питання своєї діяльності (засоби комунікації, місця проведення зустрічей, способи документування, накопичення інформації, обміну інформацією тощо); 

2) складає план оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми; 

3) організовує отримання відомостей для оцінювання корупційних ризиків шляхом використання різних джерел інформації; 

4) досліджує середовище обласної військової адміністрації та визначає обсяг оцінювання корупційних ризиків:

визначає функції та активи організації, що становлять значну економічну цінність;

встановлює внутрішні та зовнішні заінтересовані сторони обласної військової адміністрації, аналізує характер їх взаємодії з організацією;

складає перелік нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність обласної військової адміністрації;

збирає та аналізує інформацію про інші фактори середовища обласної військової адміністрації;

складає аналітичні довідки за результатами збору та аналізу інформації про середовище обласної військової адміністрації

погоджує перелік функцій (окремих процесів) у діяльності обласної військової адміністрації як потенційно вразливих до корупції; 

5) ідентифікує корупційні ризики:

описує потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності обласної військової адміністрації;

аналізує описані потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності обласної військової адміністрації;

виявляє та детально документує окремі елементи корупційних ризиків; 

6) аналізує корупційні ризики:

визначає рівень імовірності реалізації корупційних ризиків;

визначає потенційні втрати організації від реалізації корупційних ризиків;

визначає рівень наслідків від реалізації корупційних ризиків; 

7) визначає рівні корупційних ризиків; 

8) розробляє заходи впливу на корупційні ризики; 

9) розглядає пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми щодо результатів оцінювання корупційних ризиків; 

10) взаємодіє з громадськістю та іншими зовнішніми заінтересованими сторонами з питань, що належать до компетенції робочої групи; 

11) здійснює за дорученням Начальника обласної військової адміністрації інші повноваження, пов’язані з виконанням основних завдань. 

 

 1. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право: 

1) за письмовим запитом одержувати від структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату, інформацію та документи (їх копії), необхідні для виконання поставлених перед робочою групою завдань, з урахуванням положень законодавства щодо захисту інформації; 

2) проводити опитування, інтерв’ювання працівників обласної військової адміністрації, інших внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін; 

3) залучати у разі потреби до діяльності робочої групи інших працівників обласної військової адміністрації; 

4) під час оцінювання корупційних ризиків використовувати різні джерела інформації; 

5) залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси; 

6) брати учать у публічному обговоренні проєкту антикорупційної програми; 

7) уносити Начальнику обласної військової адміністрації пропозиції щодо вдосконалення діяльності обласної військової адміністрації у сфері запобігання та протидії корупції.

 

 1. Персональний склад робочої групи затверджується наказом Начальника обласної військової адміністрації.

Головою робочої групи є керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.

Голова робочої групи має заступника. У разі відсутності голови робочої групи його обов’язки виконує заступник голови робочої групи.

 

 1. Голова робочої групи: 

1) організовує діяльність робочої групи та забезпечує для цього необхідні умови:

здійснює підготовку засідань робочої групи;

забезпечує ведення протоколів засідань робочої групи;

забезпечує обмін інформацією між членами робочої групи; 

2) здійснює координацію роботи з оцінювання корупційних ризиків та розробки заходів впливу на корупційні ризики.

 

 1. Секретар робочої групи: 

1) готує проєкт порядку денного засідання робочої групи; 

2) інформує членів робочої групи та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання робочої групи і порядок денний; 

3) оформлює протоколи засідання робочої групи; 

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення діяльності робочої групи.

 

 1. Члени робочої групи мають право: 

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень робочої групи; 

2) висловлювати свою позицію під час засідання робочої групи та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування; 

3) ініціювати у разі потреби скликання засідання робочої групи, а також вносити пропозиції щодо розгляду питань, не зазначених у порядку денному; 

4) здійснювати інші повноваження, пов’язані із діяльністю робочої групи.

 

 1. Основною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми або у разі потреби. 
 1. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. 
 1. Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів та оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи. Протокол засідання робочої групи оформлюється протягом двох робочих днів. 
 1. Рішення робочої групи, прийняті у межах її повноважень, мають рекомендаційний характер. 
 1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює обласна військова адміністрація.

 

 Завідувач Сектору з питань

запобігання та виявлення корупції

обласної військової адміністрації                                          

           Олег ГУСАК