ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 16 вересня 2014 року № 519Про додаткові заходи щодо запобігання й подолання
корупції в місцевих органах виконавчої влади області


Відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, постанов Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 “Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки”, від 04 вересня 2013 року № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”, від 17 липня 2014 року № 295 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 647-р “Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції” та з метою подальшого удосконалення роботи щодо запобігання і подолання проявів корупції в місцевих органах виконавчої влади області:

1. Визначити відповідальним за координацію і виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки та співпрацю з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики першого заступника голови обласної державної адміністрації Гижка А.П.

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1. План заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240.

2.2. План додаткових заходів щодо запобігання та подолання корупції в місцевих органах виконавчої влади області в 2014-2015 роках.

3. Відділам апарату облдержадміністрації: роботи із зверненнями громадян (Кудринецький В.Б.), інформаційно-комп’ютерного забезпечення (Шевчук Л.С.), Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (Василюк С.М.), Департаменту регіонального економічного розвитку (Якубик О.П.), головам райдержадміністрацій до 01 лютого 2015 і 2016 років узагальнювати та надавати сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію про виконання Плану заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки.

Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Татарчук Є.В.) до 15 лютого 2015 і 2016 років узагальнену інформацію надавати до спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики.

4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (Василюк С.М.), Департаменту регіонального економічного розвитку (Якубик О.П.), Департаменту освіти і науки (Чорна О.А.) облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, до 15 січня і 15 липня 2015 року надати сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Татарчук Є.В.) інформацію про виконання Плану додаткових заходів щодо запобігання та подолання корупції в місцевих органах виконавчої влади області в 2014-2015 роках для узагальнення та подальшого надання інформації керівництву облдержадміністрації.

5. Головам райдержадміністрацій до 01 жовтня 2014 року визначити з числа заступників відповідальних за координацію і виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240.

6. Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області (Пашиніна Т.С.) спільно з сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Татарчук Є.В.) із залученням представників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та інших відомств області передбачити проведення щоквартальних учбових зборів для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апаратів райдержадміністрацій та співробітників кадрових підрозділів структурних підрозділів облдержадміністрації та апаратів райдержадміністрацій.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 23 травня 2013 року № 234 “Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів у осіб місцевих органів виконавчої влади, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення”.

8. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 8 листопада 2012 року № 629 “Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в реалізації антикорупційної стратегії” такі зміни:

Пункт 5 та додаток 3 розпорядження виключити.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П. та керівника апарату облдержадміністрації Бойка В.О.


Голова обласної державної
адміністрації

А. ОЛІЙНИК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 16 вересня 2014 року № 519

 

П Л А Н
заходів з виконання Державної програми щодо запобігання
і протидії корупції на 2011-2015 роки

 

Найменування показника
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Результати вжитих заходів
I. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур
Завдання 1. Завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових (інспекційних) функцій
кількість звітів та пропозицій щодо внесення змін до законодавства за результатами функціональних оглядів органів державної влади
3) проведення функціонального огляду органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі функцій інспектування та функцій з надання адміністративних послуг Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації
Завдання 2. Застосування інноваційних технологій, що сприятиме підвищенню рівня об'єктивності та прозорості прийняття органами державної влади рішень, у тому числі щодо прискорення впровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису на загальнодержавному і місцевому рівні
кількість поданих Кабінетові Міністрів України результатів аналізу
2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України результатів аналізу потреб органів виконавчої влади (в тому числі щодо строків, обсягів фінансування) у запровадженні системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису Структурні підрозділи облдержадміністрації
кількість органів виконавчої влади, що розмістили на власних веб-сайтах інформацію про адміністративні послуги, які надаються такими органами
3) забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів, залучених до надання адміністративних послуг, що містять необхідну для отримання адміністративних послуг інформацію Відділ інформаційно-компютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації
Завдання 8. Відмова від територіального монополізму під час надання адміністративних послуг та створення альтернативних можливостей щодо вибору органу для отримання адміністративної послуги
кількість сформованих загальнонаціональних мереж центрів надання адміністративних послуг
2) формування загальнонаціональної мережі центрів надання адміністративних послуг, що забезпечує їх рівномірний розподіл за регіонами Департамент регіонального економічного розвитку
облдержадміністрації, райдержадміністрації
кількість затверджених Кабінетом Міністрів України переліків адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри надання адміністративних послуг
3) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо затвердження переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри надання адміністративних послуг Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації
кількість звітів про результати аналізу потреб у навчальних заходах та затверджених і виконаних щорічних планів їх проведення
4) проведення аналізу потреб у навчальних заходах для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та їх здійснення Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації
кількість звітів про результати моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг
5) проведення моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг, а також подання відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо удосконалення роботи таких центрів Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації
III. Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування
Завдання 1. Системне удосконалення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, зокрема в частині проведення процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування
кількість органів виконавчої влади, які забезпечили утворення (визначення) підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції
4) забезпечення утворення та функціонування (визначення) органами виконавчої влади уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління таких органів виконавчої влади Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації
кількість затверджених планів заходів щодо запобігання і протидії корупції
6) забезпечення розроблення та виконання планів заходів щодо запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації
Завдання 2. Визначення на законодавчому рівні засад етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності, що повинні базуватися на положеннях Модельного кодексу поведінки державних службовців країн Ради Європи та враховувати інші міжнародно-правові стандарти у зазначеній сфері
кількість звітів про результати проведеного аналізу з відповідними висновками та рекомендаціями
4) проведення аналізу потреб розроблення та впровадження галузевих кодексів (правил) поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації
IV. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Завдання 1. Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб
кількість проектів актів щодо внесення змін до законодавства стосовно удосконалення механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб
1) проведення аналізу реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" Відділ роботи із зверненням громадян апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації
Завдання 2. Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування
кількість механізмів зворотного зв'язку з громадськістю
1) запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних правопорушень у регіонах Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації
VII. Удосконалення процедури проведення антикорупційної експертизи
Завдання 1. Застосування багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків у законодавстві, а саме: на рівні розробників проектів нормативно-правових актів - шляхом проведення формалізованої самооцінки; на рівні Мін'юсту - офіційної антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта; на рівні громадської експертизи, проведення якої забезпечується із застосуванням прозорої процедури нормопроектування та доступності інформації для громадськості
кількість органів виконавчої влади, які забезпечили доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів для ознайомлення з ними
3) розміщення проектів нормативно-правових актів на офіційних веб-сайтах центральних та місцевих органів виконавчої влади Головні розробники нормативно-правових актів облдержадміністрації, райдержадміністрації
VIII. Забезпечення громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції
Завдання 1. Сприяння діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів щодо протидії корупції, що вживаються державними органами та органами місцевого самоврядування
кількість публікацій, телепередач, радіовиступів (спеціальних та регулярних інтерв'ю, прес-конференцій, рекламних кампаній на радіо, по телебаченню, в друкованих засобах масової інформації) з питань протидії корупції
1) регулярне висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації
Завдання 3. Забезпечення ефективного виконання розроблених за участю громадськості регіональних програм запобігання і протидії корупції
кількість результатів аналізу та підготовлені методичні рекомендації щодо розроблення регіональних програм запобігання і протидії корупції
1) проведення за участю представників громадськості аналізу змісту регіональних програм запобігання і протидії корупції з метою підготовки методичних рекомендацій щодо їх розроблення Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації
XIII. Зниження рівня корупції у приватному секторі
Завдання 1. Формування антикорупційної правосвідомості громадян шляхом виконання соціально- просвітницьких програм, створення системи антикорупційної освіти в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від форми власності
кількість освітньо-інформаційних заходів 1) організація поширення знань про антикорупційне законодавство із залученням громадських (неурядових) організацій Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації
кількість відповідних навчальних програм
4) проведення на постійній основі із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення населення до корупції Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації
________________________ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 16 вересня 2014 року № 519


П Л А Н
додаткових заходів щодо запобігання та подолання корупції в місцевих
органах виконавчої влади області в 2014-2015 роках


1. Здійснити комплекс організаційних та практичних заходів з метою удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг.

Департамент регіонального економічного
розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно


2. Розміщувати проекти нормативно-правових актів на офіційних веб-сайтах відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Структурні підрозділи
облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно


3. Забезпечити виконання вимог наказу Міністерства фінансів України і Міністерства юстиції України від 20 травня 2014 року № 586/784/5 “Про затвердження Порядку здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за № 581/25358.

Сектор з питань запобігання та виявлення
корупції апарату облдержадміністрації,
райдержадміністрації

2014 рік


4. Здійснювати постійний контроль за додержанням вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” щодо обмеження роботи близьких осіб, особливо в сферах освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики, та фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Структурні підрозділи
облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно

5. Забезпечити контроль за використанням бюджетних коштів при проведенні закупівель та наданні послуг з метою недопущення їх нецільового використання і розтрат, розтрати майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим становищем.

Структурні підрозділи
облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно


6. Вести цілеспрямовану роботу щодо підвищення ефективності взаємодії з інститутами громадянського суспільства, а також окремими громадянами у питаннях реалізації антикорупційної політики, забезпечення прозорості інформації згідно законів України “Про звернення громадян” та “Про доступ до публічної інформації”.

Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції апарату
облдержадміністрації, Департамент
інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю облдержадміністрації,
структурні підрозділи облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Постійно


7. Забезпечувати розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян та організацій стосовно порушення антикорупційного законодавства. Здійснювати аналіз таких інформацій з метою виявлення причин та умов вчинення корупційних правопорушень та вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень вимог антикорупційного законодавства.

Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції апарату
облдержадміністрації, структурні
підрозділи облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міста
обласного підпорядкування

Постійно


8. З метою виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання і усунення, а також виявлення ризиків для вчинення корупційних правопорушень в діяльності посадових і службових осіб:

 

8.1. Вести цілеспрямовану роботу щодо формування у службових осіб свідомості про пріоритет інтересів держави та територіальної громади у відносинах з іншими особами, навичок обов’язкового вжиття вичерпних заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Структурні підрозділи
облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно


8.2. Проводити експертизу нормативно-правових актів, що визначають повноваження місцевих органів виконавчої влади, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних із виконанням функцій держави, з метою унеможливлення виникнення конфлікту інтересів та передбачати порядок і шляхи врегулювання конфлікту інтересів.

Юридичний відділ апарату
облдержадміністрації, структурні
підрозділи облдерж-адміністрації,
райдержадміністрації

Постійно


8.3. Забезпечити постійний контроль за прийняттям на роботу, призначенням на посади та входженням службових осіб до складу колегіальних органів (комісії, колегії, ради тощо) з метою попередження виникнення конфлікту інтересів.

Відділ кадрової роботи апарату
облдержадміністрації, структурні підрозділи
облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно

8.4. Вживати відповідних заходи щодо виконання вимог статті 7 Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, попередження фактів виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли службова особа може мати певні приватні інтереси, пов’язані з майновими правами (наявність корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління, тощо).

Структурні підрозділи
облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно


8.5. Забезпечити контроль за діяльністю посадових осіб під час укладення договорів на закупівлі за рахунок бюджетних коштів, надання (погодження) дозволів, в тому числі в питаннях здійснення підприємницької діяльності, виготовлення технічної документації, оренди, відведення, надання у власність земельних ділянок, нерухомих об’єктів тощо.

Структурні підрозділи
облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно


8.6. При виявленні конфлікту інтересів забезпечити своєчасне реагування на порушення законодавства, усунення службової особи від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобігання вчиненню дій та прийняттю рішень в умовах конфлікту інтересів. При необхідності забезпечити застосування контролю за рішеннями, що приймаються службовою особою у відповідності до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384.

Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції апарату
облдержадміністрації, структурні
підрозділи облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Постійно

9. З метою підвищення ефективності інформаційної і роз’яснювальної роботи з питань антикорупційної політики:

9.1. Спільно з громадськими (неурядовими) організаціями з метою формування у молоді негативного ставлення до корупції провести студентський форум “Молодь Вінниччини – проти корупції” та конкурс на кращий плакат з антикорупційної тематики серед студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів області.

Департаменти облдержадміністрації:
освіти і науки, інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю,
сектор з питань запобігання та виявлення
корупції апарату облдержадміністрації

Жовтень-грудень 2014 року


9.2. За участю громадської ради при облдержадміністрації, громадських організацій підприємців області, УМВС України у Вінницькій області провести “круглий стіл” з питань: “Роль неурядових організацій, бізнесу в процесі попередження корупції”.

Департаменти облдержадміністрації:
інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю, регіонального економічного
розвитку, сектор з питань запобігання та
виявлення корупції

Жовтень-листопад 2014 року


9.3. Спільно з громадськими (неурядовими) організаціями започаткувати в обласних і районних друкованих засобах масової інформації рубрики “Прозорість влади” з висвітленням актуальних матеріалів з питань антикорупційної політики.

Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
сектор з питань запобігання та виявлення корупції
апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації

Вересень-листопад 2014 року


9.4. Спільно з громадськими (неурядовими) організаціями та УМВС України у Вінницькій області розробити, виготовити та розповсюдити друковану продукцію антикорупційного спрямування та розмістити на сіті-лайтах та біл-бордах матеріали з даної тематики.

Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
сектор з питань запобігання та виявлення
корупції апарату облдержадміністрації

Вересень-грудень 2014 року


9.5. Спільно з громадськими (неурядовими) організаціями та УМВС України у Вінницькій області провести науково-методичні і науково-практичні конференції, семінари, засідання за круглим столом, прес-конференцій, зустрічі із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення населення до корупції. Запровадити в ефірі Державної організації “Вінницька обласна державна телерадіокомпанія “ВІНТЕРА” та на обласному радіо цикл передач за тематикою „Громада за Вінниччину без корупції”.

Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
сектор з питань запобігання та виявлення
корупції апарату облдержадміністрації

Серпень-грудень 2014 року


9.6. Спільно з прокуратурою області, УСБ України у Вінницькій області, УМВС України у Вінницькій області підготувати та розмістити інформації про спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції в громадському транспорті та закладах комунальної власності (охорони здоровя, освіти, житлово-комунального господарства, соціального захисту тощо).

Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
сектор з питань запобігання та виявлення
корупції апарату облдержадміністрації

Вересень-жовтень 2014 року

9.7. Організувати відповідні заходи за вказаними напрямками.

Райдержадміністрації

Вересень-грудень 2014 року

 

_________________________