ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯРОЗПОРЯДЖЕННЯвід 27 грудня 2013 року № 566

 Про організацію діяльності уповноважених осіб з питань
запобігання та виявлення корупції апаратів райдержадміністрацій
та удосконалення інформаційної і роз’яснювальної роботи
з питань антикорупційної політики


Відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”, з метою подальшого удосконалення організації діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апаратів райдержадміністрацій та підвищення ефективності інформаційної і роз’яснювальної роботи з питань антикорупційної політики:

1. Затвердити перелік посад посадових та службових осіб місцевих органів виконавчої влади, які працюють у сферах, де існує високий ризик проявів корупції, що додається.

2. Головам райдержадміністрацій з 01 січня 2014 року забезпечити, функціонування уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апаратів райдержадміністрацій, вживати постійних заходів щодо дотримання в місцевих органах виконавчої влади вимог антикорупційного законодавства.

3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Татарчук Є.В.) вживати заходів щодо спрямування і координації роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апаратів райдержадміністрацій, надавати відповідну методичну і консультативну допомогу.

4. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підвищити ефективність:

4.1. Інформаційного забезпечення реалізації антикорупційної політики та забезпечити обов’язкове висвітлення результатів вжитих заходів у цьому напрямку в засобах масової інформації.


4.2. Взаємодії з інститутами громадянського суспільства у питаннях реалізації антикорупційної політики та поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції та формування громадського суспільства.

5. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади при розгляді питань про результати реалізації антикорупційної політики запрошувати працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації для відповідних роз’яснень антикорупційного законодавства.

6. Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області (Пашиніна Т.С.):

6.1. Спільно з сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Татарчук Є.В.) та із залученням представників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції області, Головного управління Міндоходів у Вінницькій області, управління Державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області забезпечити проведення з 01 січня 2014 року щоквартальних учбових зборів для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апаратів райдержадміністрацій.

6.2. Спільно з сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Татарчук Є.В.), представниками спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції області продовжити проведення занять з вивчення антикорупційного законодавства, в тому числі навчання з питань попередження та врегулювання можливих конфліктів інтересів, та підготовку й випуск відповідної спеціалізованої учбової літератури.

7. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 8 розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2012 року № 629 “Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в реалізації антикорупційної стратегії”.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Прокопчука О.А.

Голова обласної державної
адміністрації

І. МОВЧАН

doro566.doc