ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 листопада 2012 року № 629


Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання
і протидії корупції, вдосконалення діяльності органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування
в реалізації антикорупційної стратегії


На виконання вимог Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 „Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки” та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області вживаються узгоджені й цілеспрямовані заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зменшення рівня корупції шляхом усунення передумов її виникнення через упровадження превентивних заходів, зміцнення режиму законності, зниження рівня корупції у системі правоохоронних органів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення обсягів тіньової економіки, формування у громадськості області активної позиції із запобігання і протидії корупції.
Упродовж дії Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” в 2011 році спеціальними уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції області було направлено до суду 35 кримінальних справ та 60 адміністративних матеріалів, за десять місяців 2012 року – 55 кримінальних справ та 60 адміністративних матеріалів за фактами порушень антикорупційного законодавства.
За результатами викритих корупційних правопорушень, найбільш уразливими в області залишаються сфера земельних відносин, використання бюджетних коштів, операції, пов’язані з нерухомим майном. Продовжують мати місце факти зловживання владою або службовим становищем, в тому числі хабарництво, порушення обмежень, встановлених статтями 6-9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
Продовжує мати місце формальний підхід щодо організації заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції. Залишаються випадки несвоєчасного інформування облдержадміністрації головами райдержадміністрацій про факти притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення підлеглих службових осіб.

З метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування області, зміцнення режиму законності, зниження рівня корупції, скорочення обсягів тіньової економіки, формування у громадськості області активної позиції із запобігання і протидії корупції та реалізації положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 „Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки” та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240:

1. Головам райдержадміністрацій та міським головам міст обласного значення, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, обласних установ та організацій:

1.1. Продовжити роботу щодо реалізації цілеспрямованих заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зміцнення режиму законності та скорочення обсягів тіньової економіки, реалізації в області нормативно-правових актів із названих питань.

1.2. Підвищити ефективність заходів, спрямованих на підбір кадрів, зокрема через проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, процедуру конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, систему вдосконалення проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, попередження скоєння корупційних правопорушень, підвищення рівня особистої відповідальності кожної службової особи, виконання положень Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384.

1.3. Забезпечити неухильне виконання вимог законодавчих актів стосовно звільнення службових осіб з посад у зв'язку з притягненням їх до відповідальності за корупційні правопорушення.

1.4. Забезпечити один раз на півріччя регулярний розгляд питання щодо стану справ з реалізації Національної антикорупційної стратегії та заходів щодо запобігання і протидії корупції.

1.5. Запровадити систему постійних просвітницьких заходів з питань антикорупційної політики, в тому числі через спеціальні інформаційні стенди, засоби масової інформації, проведення соціальної реклами, прес-конференцій (звітів), круглих столів тощо.

2. Начальникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення:

2.1. Продовжити заходи щодо підвищення персональної відповідальності кожної службової особи за авторитет державної влади та забезпечити постійний моніторинг стану додержання режиму законності у діяльності підлеглих службових осіб, а в разі притягнення їх до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень – розгляду справ у судах.

2.2. Забезпечити негайне інформування сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації та відповідних її структурних підрозділів про факти порушення кримінальних справ, винесення постанов про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та складення протоколу про адміністративне корупційне правопорушення відносно підлеглих службових осіб з наданням відповідної інформації за формою згідно з додатками 1 і 2.

2.3. Внести, у разі необхідності, зміни до відповідних рішень, якими були визначені відповідальні особи за практичну реалізацію заходів з питань запобігання і протидії корупції (з числа своїх заступників, відповідних керівників підрозділів або спеціалістів), про що інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації до 20 листопада 2012 року.

3. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення протягом четвертого кварталу 2012 року розробити або поновити відповідні розпорядження (внутрішні плани) з питань запобігання і протидії корупції.

4. Відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації (Герасимюк К.Х.), головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення щорічно до 1 лютого узагальнювати та надавати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації


інформацію про виконання заходів, передбачених п. 3 та додатком 1 Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1094.
Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Татарчук Є.В.) щорічно до 15 лютого узагальнену інформацію надавати до спеціально уповноваженого органу.

5. Відділам апарату облдержадміністрації: роботи із зверненнями громадян (Кудринецький В.Б.), інформаційно-комп’ютерного забезпечення (Шевчук Л.С.), управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Василюк С.М.), головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення щорічно до 1 лютого узагальнювати та надавати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію за формою згідно з додатком 3 про виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240.
Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Татарчук Є.В.) щорічно до 15 лютого узагальнену інформацію надавати до спеціально уповноваженого органу.

6. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Василюк С.М.) забезпечити регулярне висвітлення у місцевих засобах масової інформації з питань антикорупційної політики та відповідний моніторинг цієї роботи.
Інформацію щорічно до 20 січня (за рік) та 15 липня (за півріччя) надавати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

7. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (Татарчук Є.В.) разом з відділом інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Шевчук Л.С.) забезпечувати поповнення рубрики “Запобігання проявам корупції” офіційного веб-сайту облдержадміністрації.

8. Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області (Пашиніна Т.С.) разом з сектором з питань запобігання та виявлення корупції (Татарчук Є.В.), відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи (Мельник Ю.В.) апарату облдержадміністрації, представниками спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції області продовжити проведення занять з

вивчення антикорупційного законодавства та підготовку й випуск відповідної спеціалізованої учбової літератури.
Інформацію про результати цієї роботи щорічно до 20 січня надавати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

9. Рекомендувати управлінню МВС України у Вінницькій області (Нонік В.В.) продовжити практику відображення в добових оперативних зведеннях про зареєстровані заяви про злочини та події фактів документування корупційних правопорушень.

10. Начальникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення щорічно до 20 січня (за рік) та 15 липня (за півріччя) надавати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію про стан виконання цього розпорядження та підрозділу 3 “Запобігання та протидія корупції” Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням 8 сесії обласної Ради 6 скликання від 23 грудня 2011 року № 235 за напрямками діяльності згідно з додатком 4.
Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Татарчук Є.В.) про виконання цього розпорядження інформувати голову облдержадміністрації щопівроку (до 1 лютого та 1 серпня).

11. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 27 лютого 2008 року № 60 “Про деякі заходи щодо вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з формування та реалізації в області державної політики національної безпеки у сфері запобігання корупції” та від 26 лютого 2009 року № 55 “Про подальші заходи щодо вдосконалення діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з реалізації в області державної політики національної безпеки у сфері запобігання корупції та встановлення єдиної системи звітності цієї роботи”.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Прокопчука О.А.


Голова обласної державної
адміністрації М. ДЖИГА


 Doro 629.doc  Doro 629(1).doc  Doro 629(2).doc