Проєкт наказу Департаменту агропромислового розвитку  Вінницької обласної військової адміністрації  «Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Департаменті агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації»

Повна назва документа державного планування: обласна  Програма розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс»,  підвищення лісистості  і  озеленення населених пунктів області  та використання об’єктів тваринного світу у  культурно-освітніх та виховних цілях на 2024 - 2028 роки

Повна назва документа державного планування: ОБЛАСНА ПРОГРАМА розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству „Віноблагроліс”,  підвищення лісистості  і  озеленення населених пунктів області  та використання об’єктів тваринного світу у  культурно-освітніх та виховних цілях на 2024 - 2028 роки

Звіт про результати проведення консультацій з громадськістю стосовно обговорення проєкту наказу Департаменту агропромислового розвитку  Вінницької обласної державної  адміністрації «Про затвердження  Порядку складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, розпорядником якої є Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації та Форми подання таких запитів».

Звіт про результати проведення консультацій з громадськістю стосовно обговорення питання про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк та виготовлення цифрових копій документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації.

Звіт про результати проведення консультацій з громадськістю стосовно обговорення питання про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в Департаменті агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації.

Звіт про результати проведення консультацій з громадськістю стосовно обговорення питання про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в Департаменті агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації.