Цей Закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

Забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій і виконання повноважень з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей органами місцевого самоврядування на перехідний період до початку виконання функцій територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України.

https://www.msp.gov.ua/documents/5908.html

Супервізія визначена як професійна підтримка працівників, які надають соціальні послуги, спрямована на подолання професійних труднощів, аналіз та усунення недоліків, вдосконалення організації роботи, стимулювання мотивації до роботи, дотримання етичних норм та стандартів надання соціальних послуг, запобігання виникненню професійного вигорання, забезпечення емоційної підтримки і проводиться за рахунок власних коштів надавачів соціальних послуг (ст.1 Закону України "Про соціальні послуги")

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0414739-20#Text

Цей Порядок визначає умови зарахування дітей на цілодобове перебування до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, незалежно від типу, підпорядкування та форми власності та відрахування дітей із закладу.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-2020-%D0%BF#Text

Цей Порядок встановлює механізм регулювання тарифів на соціальні послуги, перелік яких визначається класифікатором соціальних послуг, що затверджується Мінсоцполітики.

Механізм регулювання тарифів на соціальні послуги застосовується юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, включеними до розділу “Надавачі соціальних послуг” Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі - надавачі соціальних послуг).

Тариф на соціальну послугу обчислюється з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат, податку на додану вартість.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2020-%D0%BF#Text

Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501490 “Реалізація пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг” (далі - бюджетні кошти).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2020-%D0%BF#Text

Цей Класифікатор містить систематизоване зведення назв соціальних послуг, їх короткий опис, строк надання, а також перелік категорій отримувачів цих послуг.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#Text

Сторінка 1 із 3