Цей Закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

Забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій і виконання повноважень з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей органами місцевого самоврядування на перехідний період до початку виконання функцій територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України.

https://www.msp.gov.ua/documents/5908.html

Супервізія визначена як професійна підтримка працівників, які надають соціальні послуги, спрямована на подолання професійних труднощів, аналіз та усунення недоліків, вдосконалення організації роботи, стимулювання мотивації до роботи, дотримання етичних норм та стандартів надання соціальних послуг, запобігання виникненню професійного вигорання, забезпечення емоційної підтримки і проводиться за рахунок власних коштів надавачів соціальних послуг (ст.1 Закону України "Про соціальні послуги")

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0414739-20#Text

Цей Порядок визначає умови зарахування дітей на цілодобове перебування до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, незалежно від типу, підпорядкування та форми власності та відрахування дітей із закладу.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-2020-%D0%BF#Text

Цей Порядок встановлює механізм регулювання тарифів на соціальні послуги, перелік яких визначається класифікатором соціальних послуг, що затверджується Мінсоцполітики.

Механізм регулювання тарифів на соціальні послуги застосовується юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, включеними до розділу “Надавачі соціальних послуг” Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі - надавачі соціальних послуг).

Тариф на соціальну послугу обчислюється з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат, податку на додану вартість.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2020-%D0%BF#Text

Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501490 “Реалізація пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг” (далі - бюджетні кошти).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2020-%D0%BF#Text

Цей Класифікатор містить систематизоване зведення назв соціальних послуг, їх короткий опис, строк надання, а також перелік категорій отримувачів цих послуг.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#Text

Цією Методикою встановлено порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для визначення права особи на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів; з установленням диференційованої плати; за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0611-20#Text

Цей Порядок визначає механізм виявлення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини, та організації надання їм соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#Text

Центр надання соціальних послуг є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні або відокремлені (територіальні) підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. Типове положення про центр надання соціальних послуг

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/177-2020-%D0%BF#Text

Критерії діяльності надавачів соціальних послуг (далі - критерії) розроблено з метою встановлення єдиних вимог до надавачів соціальних послуг незалежно від форми власності та господарювання.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2020-%D0%BF#Text

Це Положення визначає порядок створення, роботи і повноваження конкурсної комісії з питань проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2020-%D0%BF#Text

Цей Порядок визначає процедуру здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги» Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями.

Контроль за додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги» виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад здійснюється у порядку, встановленому відповідною радою.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2020-%D0%BF#Text

Цей Порядок визначає процедуру проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, запроваджує єдиний підхід до збору, оброблення, узагальнення інформації про проведення зазначених моніторингу та оцінки в системі надання соціальних послуг.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-%D0%BF#Text

Цей Порядок визначає механізм залучення на договірній основі надавачів соціальних послуг для задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах за рахунок бюджетних коштів та компенсації надавачам вартості соціальних послуг.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2020-%D0%BF#Text

Цей Порядок визначає процедуру підготовки та перепідготовки (далі - навчання) фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду окремим категоріям громадян відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» без здійснення підприємницької діяльності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2020-%D0%BF#Text

Постановою затверджено: Типове положення про республіканський Автономної Республіки Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський центр соціальних служб; Типове положення про районний, міський, районний у місті, селищний, сільський центр соціальних служб.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479-2020-%D0%BF#Text