Відповідно Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2015 №234 (зі змінами) (далі - Порядок),   суб’єкти, які претендують на присвоєння відповідного статусу, повинні подати відповідні документи.

Згідно пункту 3.3 Порядку, претендентом подаються: 1) заява на присвоєння статусу; 2) кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності за видом та породою тварин; 3) ветеринарна довідка, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гострих інфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої худоби, видана уповноваженими особами.

Документи заповнюються за формами згідно з вимогами чинного законодавства, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів, надання послуг                             з племінної справи у тваринництві, та подаються в оригіналі у 2-х примірниках до Департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації: м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе,7, к.801; тел: (0432)-66-14-34.

 Також повідомляємо, що відповідно пункту 4.3 Порядку, при реорганізації, зміні найменування суб’єкта господарювання за умови, якщо суб’єкт господарювання, який претендує на підтвердження статусу є правонаступником юридичної особи, що мала відповідний статус з племінної справи у тваринництві та є новим власником племінного стада (яке належало юридичній/фізичній особі, що мала відповідний статус з племінної справи у тваринництві), експертною комісією Міністерства аграрної політики та продовольства України проводиться підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу. Заява на проведення експертної оцінки та документи до неї подаються до Мінагрополітики до 01 січня, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня поточного року.

 Порядок присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи  у тваринництві та додатки розміщені за посиланням:

   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0809-15#Text