Директор Департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров взяв участь у роботі науково-практичного симпозіуму «Ринок праці, людський капітал та професійна орієнтація молоді в умовах війни», який організований Інноваційно-дослідницьким центром «Бізнес-парк», що діє на базі Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

У своєму виступі на тему «Сільськогосподарські виробники як фактор підняття економіки» він зазначив, що наразі, для аграрного сектору одним з першочергових завдань залишається стійке постачання продовольства та фінансово-економічна стійкість.   

«Агропромисловий комплекс є однією з важливих складових галузей економіки області. В цій галузі виробляється близько 30% валового регіонального продукту. Його важливість особливо відчутна тепер. Насамперед, це забезпечення продовольчої безпеки регіону і держави в цілому, виробництво сільськогосподарської продукції та сировини для підприємств харчової переробки. А також це вагомий експортний ресурс, який наразі складає близько 90% в структурі експорту області»

Під час заходу обговорили роль держави, місцевого самоврядування,бізнесу, освіти та науки в розвитку людського капіталу, проблеми актуалізації знань, компетентностей і навичок випускників закладів вищої освіти відповідно до потреб сучасного ринку праці.